Werelddag 2013. kristiaan borret. labo xx

1,456 views

Published on

In 1913 vond in Gent de Wereldtentoonstelling plaats.Honderd jaar later (12 november 2013) organiseert de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) de Werelddag van de Stedenbouw in Gent (in de prachtige Bijloke). Wat waren de ruimtelijke issues in 1913 en zijn ze nog relevant nu? Met als thema 'Waar ligt de grens?' bogen experts uit binnen- en buitenland zich over prangende vraagstukken: verdichting, duurzaamheid, betaalbaar en energiezuinig wonen, mobiliteit, ruimtelijk-economische vernieuwing...

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Werelddag 2013. kristiaan borret. labo xx

 1. 1. Labo XX Kristiaan Borret Werelddag Stedenbouw, 12 november 2013
 2. 2. DE STAD GROEIT
 3. 3. DE BINNENSTAD IS VOL
 4. 4. STADSVERNIEUWING VAN DE XXSTE-EEUWSE GORDEL
 5. 5. Evolutie bevolkingsaantal Antwerpen en regio
 6. 6. 1.000.000 Evolutie aantal inwoners 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Arrondissement zonder groot Antwerpen Groot Antwerpen zonder district A District Antwerpen
 7. 7. Evolutie aantal inwoners 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 District Antwerpen Groot Antwerpen zonder district A Arrondissement zonder groot Antwerpen
 8. 8. Prognose aantal inwoners Antwerpen Scenario 1: extreem scenario - trends van 2011 blijven constant Scenario 2a: gematigde groei - gemiddeld migratiesaldo 2002-2009 met toegenomen TVC Scenario 3a: minimumscenario - migratiesaldo gaat naar 0 met afgenomen TVC Scenario 1 Scenario 2a Scenario 3a 800.000 750.000 714.434 700.000 Aantal 650.000 621.253 600.000 550.000 564.073 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 Jaar
 9. 9. 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Stad Antwerpen 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Prognose aantal inwoners Arrondissement Antwerpen zonder stad 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000
 10. 10. Prognose centrumsteden VL 70.000 Absolute groei 2010-2030 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 12% -10.000 Vlaamse prognoses 6% -2% 0% 5% 1% 10% 2% 10% 4% 5% 3%
 11. 11. Evolutie bevolkingssamenstelling Stijging van de bevolking gaat samen met • Vergroening in de stad / ontgroening in de rest van het arrondissement • Inwoners op actieve leeftijd nemen toe in de stad / nemen op termijn af in de rand • Vergrijzing: zeer sterk in de rest van het arrondissement • Verkleuring in de stad
 12. 12. Prognose aantal jongeren (-20 jaar) Stad Antwerpen Arrondissement Antwerpen zonder stad 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 0
 13. 13. Prognose aantal inwoners actieve leeftijd (20-64 jaar) Stad Antwerpen Arrondissement Antwerpen zonder stad 320.000 300.000 280.000 260.000 240.000 220.000 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 200.000
 14. 14. 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Stad Antwerpen 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Prognose aantal 65-plussers Arrondissement Antwerpen zonder stad 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
 15. 15. Aandeel allochtonen naar leeftijd 70% 64% 60% Percentage 50% 57% 52% 55% 44% 42% 40% 28% 30% 17% 20% 11% 10% 5% 4% 80 tem 89j 90+j 0% Totaal 0 tem 10 9j tem 19j 20 tem 29j 30 tem 39j 40 50 tem tem 49j 59j Leeftijd 60 tem 69j 70 tem 79j
 16. 16. Prognose aandeel allochtonen Prognose aandeel allochtonen 2011-2030, Bron: SSO, stad Antwerpen Verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek stadsontwikkeling
 17. 17. “Het Antwerpse model” XXSTE-EEUWSE GORDEL
 18. 18. geologie
 19. 19. bodemgesteldheid
 20. 20. 4 nederzettingspatronen
 21. 21. bebouwingsdichtheid
 22. 22. infrastructuur
 23. 23. 4 gebiedstypes
 24. 24. VERDICHTINGSEN STADSVERNIEUWINGSONDERZOEK Verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek stadsontwikkeling
 25. 25. ONDERDEEL sRSA Verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek Verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek Groenplan Mobiliteitsplan … EVALUATIE EN ACTUALISATIE sRSA Stadsregionale analyse LaboXX Haalbaarheidsstudie Parallelle cases in de XX ste eeuwse gordel Data-analyse Onderzoek woningprogrammatie Meervoudig ruimtegebruik Woonbehoeften en woontrajecten Juridisch onderzoek stadsontwikkeling
 26. 26. UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK 1. Nieuwe bewoners betekenen nieuwe potenties voor de stad. Door maximaal in te zetten op kwaliteit, zijn verdichtingsprojecten voornamelijk in de 20ste-eeuwse gordel echte hefboomprojecten voor een nieuwe fase van stadsvernieuwing. We gebruiken de verdichtingsopgave om nieuwe kwalitatieve vormen van stedelijkheid te verkrijgen. 2. De bebouwde en onbebouwde voorzieningengraad blijft minstens even hoog als vandaag. Dit betekent dat we niet alleen inzetten op bijkomende woningen, maar tegelijkertijd op bijkomende voorzieningen en werkplekken. 3. Om de bevolkingstoename op te vangen, gaan we voluit voor reconversie van het bestaande stedelijke weefsel, dit leidt tot de meeste innovatieve oplossingen. We zetten in eerste instantie in op hergebruik van bestaande (leegstaande) gebouwen, onbebouwde percelen en ‘brownfields’. Bovendien zetten we maximaal in op stapelen en meervoudig ruimtegebruik om de bestaande bebouwing op weloverwogen plaatsen te verdichten. In eerste instantie worden daarom geen bijkomende gebieden aangesneden. De open ruimte is immers de vertrekbasis voor de organisatie van de ruimte, het is de natuurlijke drager van de omgevingskwaliteit. Verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek stadsontwikkeling
 27. 27. NOOD AAN WONINGEN Bron: Ruimte, stad Antwerpen nood aan 45.000 woningen (gem. 2,2 leden/gezin) = ongeveer 3000 woningen/jaar tegen 2030 Verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek stadsontwikkeling
 28. 28. NOOD AAN VOORZIENINGEN Aantal tekorten 2018 en 2030 bij aanhouden huidige voorzieningengraad (sted. gemidd van 2012), Bron: Ruimte, stad Antwerpen Doelstelling stad: minstens hetzelfde voorzieningenniveau aanhouden Verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek stadsontwikkeling
 29. 29. NOOD AAN WERKPLEKKEN 2010: 0,9 werkplek per 18-tot-64-jarige 2008: 1 werkplek per 18-tot-64-jarige Bron: 2010, RSZ Verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek stadsontwikkeling
 30. 30. SOCIO-ECONOMISCH PROFIEL Grafiek: Aandeel geboorten in kansarme gezinnen in 2009 30,0% Percentage 25,0% 22,6% 19,4% 20,0% 15,0% 15,0% 13,4% 12,8% 10,5% 10,0% 5,0% 7,3% 8,1% 4,2% 0,0% Stad Hoe kunnen we de bijkomende woningen afstemmen op de sociaal economische situatie van de nieuwe bewoners? Verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek stadsontwikkeling
 31. 31. LABO XX Verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek stadsontwikkeling
 32. 32. LaboXX is een ontwerpend onderzoek dat twee doelstellingen bijeenbrengt: 1. een verdichtingsstrategie uitwerken met het oog op de bevolkingsgroei in Antwerpen 2. een ruimtelijke visie ontwikkelen voor de stadsvernieuwing van de 20ste-eeuwse gordel Vier teams doen parallel ontwerpend onderzoek met een eigen invalshoek. Het ontwerpend onderzoek wordt in workshops afgestemd en gestuurd door een begeleidingsgroep.
 33. 33. Voorstel studiegebied
 34. 34. Hypothese van ontwikkellocaties
 35. 35. Verdichting in de rand van Wilrijk ?
 36. 36. Nieuwe centraliteit en toegankelijkheid in het landschap... Zandweteringpark - Deventer
 37. 37. 51N4E Connect & Transform Studievoorstel LaboXX (GAC/2013/1890) Iedereen maakt stad
 38. 38. Kristiaan Borret | Stadsbouwmeester Stad Antwerpen www.antwerpen.be/stadsbouwmeester stadsbouwmeester@stad.antwerpen.be

×