Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vernieuwend strategisch plannen    op gemeentelijk niveau         Philippe Van Wesenbeeck   Dienst Stedenbo...
Lange traditie in Gent inzake      planmatige stadsontwikkeling• hedendaagse benadering stadsontwikkeling gestart in ...
Syntheseplan stedelijke structuur (1971)              • resultaat uit               stedenbou...
Gemeentelijk algemeen structuurplan (1982)              • reeds veel aandacht               n...
Groenassen                 • toen concept, vandaag                  grote delen uitgevoer...
Ruimtelijke Ontwikkelingsstructuur 1993              •  fundamentele strategische             ...
De strategische stadsplanning vandaag• opties stadsontwikkeling uitgewerkt in Ruimtelijk Structuurplan Gent (2003)  –  ...
Visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Gent                  • Gent als mozaiek van          ...
Krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling                         haven en Schelde als twee wi...
Schematische voorstelling van de gewenste ontwikkelingWerelddag v/d Stedenbouw      15 Nov. 2012         Me...
Enkele nieuwere instrumenten gebruikt in de strategische stadsplanning                          ...
Stadsprojecten voor uitvoering        strategische optiesWerelddag v/d Stedenbouw  15 Nov. 2012  Mechelen
Project groenassen – nieuwe                 wijkparkenWerelddag v/d Stedenbouw  15 Nov. 2012      ...
groenas 3 - Baudelopark tot groenpool Gentbrugse MeersenWerelddag v/d Stedenbouw      15 Nov. 2012         Me...
Projecten voor bijkomende wijkparkenbijgaardeparkarbedpark                 park “prettige wildernis” Werel...
Projecten publieke ruimte –                  Integraal Plan Openbaar Domein               ...
Inleiding              Het Integraal Plan Openbaar Domein (IPOD) is een              algemeen ...
Deel 1  Planningscontext en analyseWerkwijze  Een analyse gewenst naar herkenbare stadsfragmenten.  Hiervoor worden 2...
Indeling naar ontwikkelingsperiodes  en                Deel 2  gebiedscategorieënSynthesekaart Werelddag...
Deel 3      Oude ontwikkelingsperiodeWerelddag v/d Stedenbouw        15 Nov. 2012  Mechelen
Project Gentse KanaalzoneWerelddag v/d Stedenbouw  15 Nov. 2012           Mechelen
Hoofddoel van het projectVersterking van de verdere economische ontwikkeling van het zeehavengebied, métaandacht voor de l...
23Werelddag v/d Stedenbouw  15 Nov. 2012  Mechelen
24Werelddag v/d Stedenbouw  15 Nov. 2012  Joris Voets and Filip De Rynck, 2005.                     ...
25Werelddag v/d Stedenbouw  15 Nov. 2012  Mechelen
Strategisch plan = coherente              toekomstvisie              • Ter goedkeuring voorgeleg...
Uitvoering met acties in volgende domeinen• Economie• Leefbaarheid• Infrastructuur en mobiliteit• Milieu en natuur• Andere...
Voorbeeld: acties leefbaarheid voor 20121. Inrichten koppelingsgebieden (VLM)2. Herinrichting dorpskernen (gemeenten)3. Aa...
29Werelddag v/d Stedenbouw  15 Nov. 2012  Mechelen
Sterke samenhang strategische stadsplanningmet strategische opties grootstedelijk gebied                gew...
Werelddag v/d Stedenbouw  15 Nov. 2012  Mechelen
Actieplan grootstedelijk                   gebied Gent                   •  uitvoer...
Jaarverslag 2009 Ruimtelijk structuurplan Gent(Twee)jaarlijkse monitoring van de strategische      stadsplanning sind...
Overlegstructuur uitvoering RSG 2008-2012Werelddag v/d Stedenbouw      15 Nov. 2012      Mechelen
1300 bijkomende woningen per jaar,   waarvan 300 sociale woningen   • Bijkomend juridisch aanbod 2002-2010: 4895 wonin...
1300 bijkomende woningen per jaar,   waarvan 300 sociale woningen                           t...
Hoe stuurt de stad de processen/taakstellinginzake wonen?    Grootschalige woonstudie (afgerond 2010)      Actuali...
Hoe stuurt de stad de processen/taakstellinginzake wonen?    Aandacht voor ééngezinswoningen      Bescherming via ...
Over de strategische projecten              • op niveau van concept en uitwerking:              ...
Strategische stadsplanning onderdeel van     beheers- en beleidscyclus (BBC) –  Wat plannen we? –  Welke middelen (...
Schema met mogelijke samenhang verschillende strategische plannen Werelddag v/d Stedenbouw   15 Nov. 2012      M...
Oefening 2013                  Hoofdstrategische                   doelstelling    ...
Meer info•  Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning- Stad Gent•  09 266 78 92•  ruimtelijkeplanning@gent.be•  www.ge...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

VRP Werelddag van de Stedenbouw 2012 | Philippe Van Wesenbeeck | 'Vernieuwend strategisch plannen op gemeentelijk niveau'

1,645 views

Published on

Philippe Van Wesenbeeck (dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van de stad Gent) licht de lange traditie van strategisch ruimtelijk plannen in Gent toe. Vandaag de dag wordt daar aan de opbouw van het plan 'Duurzame stadsontwikkeling 2030' gewerkt. Dit plan reikt instrumenten aan die inspirerend kunnen zijn voor andere steden en gemeenten.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VRP Werelddag van de Stedenbouw 2012 | Philippe Van Wesenbeeck | 'Vernieuwend strategisch plannen op gemeentelijk niveau'

 1. 1. Vernieuwend strategisch plannen op gemeentelijk niveau Philippe Van Wesenbeeck Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Stad GentWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 2. 2. Lange traditie in Gent inzake planmatige stadsontwikkeling• hedendaagse benadering stadsontwikkeling gestart in jaren ‘70• inhoudelijke visie stadsontwikkeling sterk gestuurd vanuit bestaande structuur en kwaliteiten• veel aandacht naar historische en landschappelijke elementen• strategische stadsplanning aan basis stadsontwikkelingWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 3. 3. Syntheseplan stedelijke structuur (1971) • resultaat uit stedenbouwkundige wedstrijd “Gent Morgen” • Leie- en Scheldevallei bepalend voor de stadsontwikkelingWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 4. 4. Gemeentelijk algemeen structuurplan (1982) • reeds veel aandacht naar robuuste groenstructuur met – Leie- en Scheldevallei – groenassen vanuit centrum naar buitengebiedWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 5. 5. Groenassen • toen concept, vandaag grote delen uitgevoerd • opgevat als kralensnoer van publieke groene ruimte met fiets- en voetgangerspaden • groene dooradering van stedelijk weefselWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 6. 6. Ruimtelijke Ontwikkelingsstructuur 1993 • fundamentele strategische opties uit plan 1982 blijven • verdere ontwikkeling naar – compacte stad – groene stedelijke ruimtes en intensieve recreatie – groene buffers tussen conflicterende functies – natuur en extensieve recreatie in de open ruimteWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 7. 7. De strategische stadsplanning vandaag• opties stadsontwikkeling uitgewerkt in Ruimtelijk Structuurplan Gent (2003) – visie – krachtlijnen – elementen voor gewenste ruimtelijke ontwikkeling – strategische projecten• dynamiek bouwen en verbouwen door particulieren ondersteunen opties = vergunningverlening volledig afgestemd op opties RSG• meerdere (nieuwe) instrumenten voor kwaliteitsvolle uitvoering inhoudelijke opties (van bestemmingsplan tot stedenbouwkundig onderzoek)Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 8. 8. Visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Gent • Gent als mozaiek van fragmenten met eigenheid • Gent als kwaliteitsvolle woonstad • Gent als “veelzijdige en eigenzinnige kennis- en cultuurstad” • Gent als stad van torens en rivieren (uit ruimtelijk structuurplan Gent, 2003)Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 9. 9. Krachtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling haven en Schelde als twee wiggen in vier hoofdsteenwegen in de woonlobben alsGent aan de samenvloeiing van Schelde en het weefsel: Gent met vier stedelijke dragers van hoofdstamlijnen van openbaarLeie en op twee infrastructuurkruisen: Gent woonlobben vervoerals zandloper stadsboulevard R40 en grote ring R4 als stedelijke functies aan de stadsboulevard, grootstedelijke bij elke woonlob een groenpool verbindingen functies aan de knooppunten van de R4 en de vier verbonden door een groene ring hoofdsteenwegen Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 10. 10. Schematische voorstelling van de gewenste ontwikkelingWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 11. 11. Enkele nieuwere instrumenten gebruikt in de strategische stadsplanning Inrichtingsplan Arbed site Gentbrugge Masterplan Dok Noord (ACEC)Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 12. 12. Stadsprojecten voor uitvoering strategische optiesWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 13. 13. Project groenassen – nieuwe wijkparkenWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 14. 14. groenas 3 - Baudelopark tot groenpool Gentbrugse MeersenWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 15. 15. Projecten voor bijkomende wijkparkenbijgaardeparkarbedpark park “prettige wildernis” Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 16. 16. Projecten publieke ruimte – Integraal Plan Openbaar Domein (IPOD 1 – 2 en binnenkort 3)Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 17. 17. Inleiding Het Integraal Plan Openbaar Domein (IPOD) is een algemeen kader voor de vormgeving van de openbare ruimte. Het integraal plan is geen bindend document. Het doel is samenhang nastreven voor de inrichting van straten en pleinen door integraal te werken. Er is gekozen voor een benadering met een globale en brede aanpak van de gehele stad, in plaats van een meer detaillistische aanpak voor een beperkt gebied Het IPOD zal uitsluitend gebruikt worden binnen de dienstenWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 18. 18. Deel 1 Planningscontext en analyseWerkwijze Een analyse gewenst naar herkenbare stadsfragmenten. Hiervoor worden 2 invalshoeken gehanteerd: 1. een historisch topografische indeling:  Daarbij wordt uitgegaan van de specifieke kenmerken behorend tot de stedelijke ontwikkeling in de diverse tijdsperioden.  De historisch topografische indeling is van belang voor de identiteit van de verschillende gebieden. 2. de functie en de betekenis van de diverse onderdelen van de stad:  het winkelgebied met een wervend publiekskarakter,  de formele en verzorgde opzet van de officiële pleinen van de stad,  de gezellige, besloten en ongedwongen sfeer van een woongebied  en de functionele en toegankelijke opzet van de handelszones. Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 19. 19. Indeling naar ontwikkelingsperiodes en Deel 2 gebiedscategorieënSynthesekaart Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 20. 20. Deel 3 Oude ontwikkelingsperiodeWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 21. 21. Project Gentse KanaalzoneWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 22. 22. Hoofddoel van het projectVersterking van de verdere economische ontwikkeling van het zeehavengebied, métaandacht voor de leefbaarheid van de kanaaldorpen en voor de aanwezige natuur enlandbouwKenmerken van het project• voorbeeld van gebiedsgericht geïntegreerd beleid al sedert 1993!• strategisch plannen vanaf het begin• open communicatie• informeel bestuurlijk netwerk tussen gemeenten, Vlaamse overheid, provincie en vele maatschappelijke actorenWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 23. 23. 23Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 24. 24. 24Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Joris Voets and Filip De Rynck, 2005. Mechelen
 25. 25. 25Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 26. 26. Strategisch plan = coherente toekomstvisie • Ter goedkeuring voorgelegd aan alle betrokken instanties • Basis voor juridisch vastleggen van woonzones, economische zones en bufferzones (ruimtelijke uitvoeringsplannen) • Basis voor uitvoering (acties) • Monitoring in Jaarverslag en Jaarprogramma26Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 27. 27. Uitvoering met acties in volgende domeinen• Economie• Leefbaarheid• Infrastructuur en mobiliteit• Milieu en natuur• Andere27Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 28. 28. Voorbeeld: acties leefbaarheid voor 20121. Inrichten koppelingsgebieden (VLM)2. Herinrichting dorpskernen (gemeenten)3. Aanpak onleefbare woningen (Havenbedrijf – AMT – PROVAG)4. Aanpak weren doorgaand vrachtverkeer (Projectbureau i.s.m. verschillende partners)5. Beplanting en geluidswering R4 (AWV en NMBS/AMT)28Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 29. 29. 29Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 30. 30. Sterke samenhang strategische stadsplanningmet strategische opties grootstedelijk gebied gewenste ruimtelijke structuur Gent Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 31. 31. Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 32. 32. Actieplan grootstedelijk gebied Gent • uitvoering vanaf 2005 vooral aangestuurd door lokale besturen • basis voor interessante samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen op niveau strategisch project • optie om vanaf 2013 met lokale besturen zelf monitoring en nieuwe strategische (stadsregionale) oefening op te zettenWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 33. 33. Jaarverslag 2009 Ruimtelijk structuurplan Gent(Twee)jaarlijkse monitoring van de strategische stadsplanning sinds 2004 1. Opvolging van de kwantitatieve taakstellingen 2. Evaluatie van strategische (kern)projecten 3. Aanbevelingen Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 34. 34. Overlegstructuur uitvoering RSG 2008-2012Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 35. 35. 1300 bijkomende woningen per jaar, waarvan 300 sociale woningen • Bijkomend juridisch aanbod 2002-2010: 4895 woningen • Bijkomend vergunde woningen 2002-2010: 8886 woningen  75% van taakstelling 1300 won/jaar  maar slechts 9673 bijkomende gezinnen (ca. 1075/jaar) • 914 bijkomend vergunde sociale woningen (slechts 1/3 van taakstelling)  Geen duidelijke cijfers – tool in opmaak  Veel vernieuwbouw (leidt tot lager aantal)  Inhaalbeweging in komende jaren • Effectief bijgekomen woningen zijn vooral meergezinswoningen (ruim 80 %) in het stedelijk gebied (ruim 90%)Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 36. 36. 1300 bijkomende woningen per jaar, waarvan 300 sociale woningen toename woningen/ toename gezinnen 1800 1713 1673 1600 1400 1451 1263 1200 1196 1060 1109 1007 1021 aantal 1000 903 895 943 912 800 816 760 761 600 607 641 400 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 jaar bijkomend vergunde woningen bijkomend aantal gezinnenWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 37. 37. Hoe stuurt de stad de processen/taakstellinginzake wonen? Grootschalige woonstudie (afgerond 2010)  Actualisatie woonbehoefte: geplande projecten vullen vraag in  geeft nieuwe inzichten en reikt maatregelen/instrumenten aan Verhogen aandeel sociale woningen  Zelf actief locaties zoeken i.f.v. sociale woningbouwprojecten  50/20-regel  Bindend sociaal objectief  Gecoördineerde aanpak DSRP en Dienst Wonen i.f.v. doorlooptijd  “Task force sociaal wonen (2011)Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 38. 38. Hoe stuurt de stad de processen/taakstellinginzake wonen? Aandacht voor ééngezinswoningen  Bescherming via algemeen bouwreglement (2008)  Vrijmaken markt (officiële) studentenhuisvesting (algemeen bouwreglement)  Expliciete bescherming in voorschriften van sommige RUPs  Kavelproject AGSOB  Kritische houding t.o.v. (te) dense projecten bij vergunningverlening  Onderzoeken geschikte woontypologieën bij grote projecten Regisserende en faciliterende rol bij grote (private) woonontwikkelingen:  Gasmetersite  Site Ottenstadion  Station Gent-Sint-Pieters  Sidaplax  Oude Dokken  Alsberghe-Van Oost Uitvoering strategische (kern)projectenWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 39. 39. Over de strategische projecten • op niveau van concept en uitwerking: visie en uitgangspunten RSG gerespecteerd • timing is aandachtspuntWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 40. 40. Strategische stadsplanning onderdeel van beheers- en beleidscyclus (BBC) – Wat plannen we? – Welke middelen (mensen, tijd en kost) – Wat hebben we bereikt? => gerealiseerd resultaat (of effect ) – Hoe sturen we beleid bij?  WAAROM? Eigen management en BBC-rapporteringPlanhorizon verschillend!!BBC = Gent 2020NLNieuw ruimtelijk strategisch plan = Plan Duurzame Stadsontwikkeling 2030Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 41. 41. Schema met mogelijke samenhang verschillende strategische plannen Werelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 42. 42. Oefening 2013 Hoofdstrategische doelstelling Verwerken van strategische opties Plan Strategische doelstelling Strategische doelstelling Duurzame Stadsontwikkeling 2030 Operationele doelstelling Projectoperationele doelstelling Operationele naar doelstellingenboom doelstelling Gent 2020NLProject Activiteit Project Activiteit Acties ActiesWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen
 43. 43. Meer info• Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning- Stad Gent• 09 266 78 92• ruimtelijkeplanning@gent.be• www.gent.beWerelddag v/d Stedenbouw 15 Nov. 2012 Mechelen

×