Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8 juni 2015_VRP-WOONCONGRES_Stephan Reniers_ WOONBEHOEFTE EN RUIMTELIJKE KWALITEIT

490 views

Published on

Het VRP-Wooncongres is een wake-up call, want ondanks de stedelijke revival gaat in Vlaanderen per dag nog altijd zes hectare open ruimte op de schop voor lintbebouwing en verkavelingen, terwijl bestaande huizen en villa’s nauwelijks verkocht raken en files almaar dieper in de ‘groene’ rand kerven. Weinigen lijken te beseffen dat ons ruimtelijk woonmodel van versnipperd bouwen, suburbaan wonen en verkavelen onhoudbaar is en een zware hypotheek legt op welvaart en levenskwaliteit. Daar bovenop zien we dat er nauwelijks ruimte is voor kansarme groepen. De woningmarkt dreigt op een structurele crisis af te stevenen. Het VRP-wooncongres (8 juni 2015, Gent) ging met plenaire sessies en themaworkshops dieper op verschillende woonvraagstukken waar Vlaanderen de komende decennia mee geconfronteerd zal worden.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

8 juni 2015_VRP-WOONCONGRES_Stephan Reniers_ WOONBEHOEFTE EN RUIMTELIJKE KWALITEIT

  1. 1. Aanleiding – provinciaal stedelijk gebiedbeleid • Taakstelling 1991-2007: slechts 882 bijkomende woningen ten opzichte van taakstelling 1949 woningen (waarvan slechts 54% in afgebakende stedelijk gebied) • Aarschot en Diest doen het beter • Afbakeningsbesluit: aanbodbeleid wordt als gemeentelijke taak beschouwd • Druk op woonuitbreidingsgebieden vanuit private sector: geen duidelijk gemeentelijk kader (ruimtelijk, prioriteiten) – grote kans op ad hoc beleid Doel van de studie • Verdere verfijning stedelijk gebiedbeleid – toetsing aan ruimtelijke haalbaarheid • Aanvankelijk sterke focus op woonuitbreidingsgebieden (vanuit aanbodbeleid) • proactieve aanpak versterkt de positie van het lokaal bestuur ten aanzien van private partijen en kan de effectieve ontwikkeling versnellen Woonstudie Tienen
  2. 2. Bevolkingsevolutie 1990 – 2010 500 2500 7500 Bevolkingsevolutie in Leuven: 112% in de gordel rond Leuven: 117% in Vlaanderen: 109% Strategisch project Regionet Leuven – bron BUUR Bureau voor Urbanisme
  3. 3. PERIFERISERING VAN DE REGIO Bebouwing binnen kernen 23% woont in steden 50% woont in dorpen BRON: Cadmap AGIV – verwerking BUUR Strategisch project Regionet Leuven – bron BUUR Bureau voor Urbanisme
  4. 4. Bebouwing binnen fragmenten & geïsoleerde bebouwing 27% woont in linten en “op de buiten” PERIFERISERING VAN DE REGIO BRON: Cadmap AGIV – verwerking BUUR Strategisch project Regionet Leuven – bron BUUR Bureau voor Urbanisme
  5. 5. 3 Concrete onderzoekssporen voor een vernieuwd ruimtelijk beleid SPOOR 1: RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN STUREN BINNEN EEN PERFORMANT MOBILITEITSNETWERK SPOOR 2: OPMAAK VAN EEN RUIMTELIJK-ECONOMISCHE AGENDA SPOOR 3: RUIMTELIJKE IMPLEMENTATIE PROVINCIAAL KLIMAATPLAN Visienota Ruimte Vlaams-Brabant
  6. 6. Werkdocument Plangroep Visienota (mmv TH BUUR SUM)
  7. 7. Werkdocument Plangroep Visienota (mmv TH BUUR SUM)

×