Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

VRP Werelddag van de Stedenbouw | Rudy Uytenhaak | 'Steden vol ruimte'

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 105 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to VRP Werelddag van de Stedenbouw | Rudy Uytenhaak | 'Steden vol ruimte' (20)

More from Els Brouwers (20)

Advertisement

VRP Werelddag van de Stedenbouw | Rudy Uytenhaak | 'Steden vol ruimte'

 1. 1. Dichtheid en ruimtelijke kwaliteit Rudy Uytenhaak Steden vol ruimte
 2. 2. Dichtheid en ruimtelijke kwaliteit Rudy Uytenhaak Steden vol ruimte Steden hebben de toekomst. Maar...Ruimtelijke ordening volgt maatschappelijke ordeningen traag. Taak van de voorhoede van onderzoekers en praktijkmensen om te souffleren. Taak van de centrale overheid om lokale overheid adequaat te coachen.
 3. 3. In toenemende mate leiden economische, sociale en culturele veranderingen er toe dat de stad, als motor van die veranderingen, een aantrekkelijk en duurzamer alternatief vormt voor het massaal gegroeide suburbane ‘landschap’ Omwille van aarde, welvaart, welzijn en ruimtelijke rijkdom is het intensiveren van de kwaliteit van onze steden wenselijk.
 4. 4. Er is een grote ruimtevraag. En de dynamiek daarvan is, denk ik, groter dan we in de gaten hebben.
 5. 5. Groei van Leiden anno 200 anno 1200: 0,5% bebouwd anno 1650: 2% bebouwd
 6. 6. long Source: Limes Atlas, Bernard Kolendbrander, anno 1900: 3% bebouwd Uitgeverij 010, Rotterdam 2005 www.limes.nl anno 2040: 50% bebouwd obesitas anno 2005: 30% bebouwd
 7. 7. Factor 3: drie x zoveel inwoners Factor 2: de gemiddelde woningbezetting is gehalveerd Factor 2: de gemiddelde woning is 2 x zo groot geworden Factor 12: 3x 2x 2 drie maal zoveel nederlanders wonen met half zoveel bewoners per woning in twee keer zo grote huizen En de ruimte direct om die woning is 2 x zo groot geworden > Factor 24
 8. 8. 20 15 10 milj Inwoners 5 Factor 3: 10% meer inwoners 1900 2000 2040 0 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 0,60 0,50 0,40 0,30 wo/inw 0,20 0,10 - Factor 2: 20% minder woningbezetting 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 160 140 120 100 80 m2 BVO/wo 60 40 20 0 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 Factor 2: de gemiddelde woning in NL wordt 15% groter 1900 >> 2000 Factor 12: 3x 2x 2 2000 >> 2040 Factor 1,4: 1,1x 1,2x 1,15
 9. 9. m2 belgie per inw m2 vlaams gewest per inw 9000 8000 7000 6000 2162 m2 /inw Vlaams geb in 2010 5000 4000 3000 2000 1000 0 1830 1846 1856 1866 1876 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1947 1960 1970 1980 1990 2000 2010
 10. 10. Stel je hebt 2160m2 ter beschikking per inwoner. Nu is ca 25% bebouwd dat kan oplopen tot 50% Stel: Je wenst: 2/3 onbebouwd 1/6 stedelijk gebied en 1/6 productie infrastructuur etc. Dan is er 360 m2 stedelijk gebied per inwoner, daarvan is circa 40% woongebied> 144m2/inw voor: Straat park water winkels etc en de kavels!
 11. 11. Polderen - Gebundelde deconcentratie Organisch gegroeide nevelstad Vanuit het perspectief van de revival van de stad heeft de NL situatie een voordeel. Waar in België de groei van met name het allochtoons volksdeel de steden bezet, vindt er in NL een doorstroom plaats. De kosmopolieten, intellectuele elite, de creatieve klasse de IT en de studenten die de stad als ideale habitat voor hun culturele en sociale mobiliteit zien zullen zich niet laten weerhouden hun enclaves te vestigen, maar wat gebeurt er met de middenklasse?
 12. 12. Kans rijk Kans arm Kansarm Kansrijk Meer Hoog opgeleide conservatief Progressief vrouwen Toename gezinnen Ook nl heeft een stadsvlucht gekend die het land overspoelt heeft. De kwaliteit van het NL suburbia is lager dan in België. Het zijn confectiewoningen, te klein en zonder die band met het programma en de persoonlijke historie van de bewoner die de nevelstad kenmerkt, maar toch minder kwetsbaar dan de Franse banlieus.
 13. 13. 'Bakfietsen en Rolluiken; de electorale geografie van Nederland' De politieke tweedeling tussen optimistische binnenstedelingen en zich onbehaaglijk voelende bewoners van de Vinex wijken en het platteland is steeds duidelijker op de kaart van Nederland te zien. Lifestyle-kenmerken lijken belangrijker dan sociaaleconomische tegenstellingen. Wordt het straatbeeld gedomineerd door bakfietsen, ja/nee-stickers op brievenbussen en gevelplanten aan 19e eeuwse woningen? Typisch een GroenLinks wijk. Zie je daarentegen veel rolluiken, protserige witte hekwerken en, als je naar binnen kijkt, SBS op de buis? Grote kans dat de PVV hier scoort. In de steden vormen de aanhang van de PVV en van GroenLinks geografische tegenbeelden. Proteststemmen komen vooral uit de overloopgebieden. Plekken waar men zich ontheemd voelt en vooral via de tv kennis neemt van grotestadsproblemen. Josse de Voogd steunt daarom het GroenLinkse ideaal van de compacte stad, waarin verschillende sociale groepen elkaar kunnen blijven tegenkomen. Dat is beter dan te bouwen in de weilanden, want elke nieuwbouwwijk zal een volgende generatie proteststemmers creëren. Electorale geografie bestudeert het vestigingspatroon van politiek culturele kleuren.
 14. 14. Brussel
 15. 15. De stad Als grootste cultuurproduct, ingenieus systeem waarin mensen zich cultureel kunnen ontwikkelen> geluk!, dat niet altijd lukt.
 16. 16. R1
 17. 17. Dia 19 R1 hoe is het zo gekomen? ontwikkelingen in waarden kansen en bedreigingen> epistemen RudyU; 22-3-2012
 18. 18. 30m | 0-4 jaar kinderen van 0-4 jaar hebben een actieradius van 30m nodig om hun motoriek te kunnen ontwikkelen ‘Actieradius’ 1909:10000m 1950: 1600m 1979: 800m 2005: 270m .
 19. 19. Herwin de openbaarheid van de stadsruimte; het publieke domein. Urgentie/monitor _Paradigma/waarden_ Techniek/kwantitatief_Excursie_Ruimte-Kunst _ Politiek /perspectief /pilots
 20. 20. De openbare ruimte het podium voor dit gebeuren moet natuurlijk fysiek veilig zijn sociaal geladen en gemakkelijk stappend en trappend bereikbaar. Hoewel jullie steden nog met hun wedergeboorte bezig zijn is de kwaliteit van de openbare ruimte in Vlaanderen hoger dan in nl. Maar Bordeaux Seattle en Vancouver tja. ( Gebruiks/beleving/toekomstwaarde) In Vancouver heerst de eenvoudige toetssteen maakt dit de stad beter voor kinderen? Goede scholen waar je naar toe kan fietsen via ontspannen maar leerzame routes is dan het begin.
 21. 21. Diversiteit en sociale controle door gemengde concentraties het vervolg. Manifest!
 22. 22. P
 23. 23. Aantrekkelijke steden zijn bruisende steden, economisch maar ook ruimtelijk. Ze bruisen door hun dynamiek en diversiteit aan activiteiten, die plaats vinden in een ingenieus systeem waarin private arealen de diverse publieke domeinen opspannen en dooraderen. Dat biedt mensen en hun talenten kansen en vitaliteit. De multimodale markt van onze groeiende bevolking van citysurfers. Met name ook van gezinnen, met een sleutelrol voor moderne vrouwen.
 24. 24. Voor de kenniseconomie is het noodzakelijk attractieve steden te hebben. Ze zullen daartoe meer kwaliteit moeten bieden dan het ommeland en in Vlaanderen dus nog aantrekkelijker moeten zijn dan jullie suburbia. Economie is de eerste driver. Kennisconcentratie van.. En hoogwaardige diensten. Werk volgt mensen. Was dat het meteorologisch klimaat van Silicon valley, New York gooit inmiddels hoge ogen met het culturele klimaat van Silicon alley rond Manhattan bridge.
 25. 25. Het Detroit van NL had Eindhoven kunnen worden. Maar daar worden nu de machines ontwikkeld waarmee je machines kan maken die chips produceren waarmee je computers kunt maken die robots kunnen besturen die auto's en ledjes of andere elektronica fabriceren. Hoogwaardige labs, universiteit en design academy vormen daar het substraat voor.
 26. 26. Waarom zijn mensen bereid zoveel meer te betalen voor een lapje grond in de stad? Dat heeft twee kanten. Ten eerste zijn mensen in de stad productiever als gevolg van de interactie met anderen. Ten tweede biedt de stad aantrekkelijke voorzieningen: winkels, cultuur en geschiedenis. De hoge prijs van stadsgrond is een uitdrukking van die voordelen van de stad. Dit maakt de grondprijs tot een ideaal meetinstrument in zowel kosten-batenanalyses van lokale investeringen als het ruimtelijke ordeningsbeleid. De aantrekkingskracht van de stad in de 21ste eeuw wordt vooral bepaald door de ruimtelijke verschillen in lonen en grondprijzen. Dit werpt ook een nieuw licht op de bestuurlijke inrichting van Nederland. Inhoud Woord vooraf 5 1 De wederopstanding van de stad 7 2 Grond onder de stad 17 3 De dynamiek van het Nederlandse systeem van steden 33 4 De productiestad 47 5 De consumptiestad 65 6 Grondprijzen en overheidsbeleid 83 7 Agglomeratievoordelen en ruimtelijkeordeningsbeleid 105 8 Maatschappelijke kosten-batenanalyse van een binnenstedelijk transformatieproject 117 9 Agenda voor de toekomst 129 De overheid beïnvloed de randvoorwaarden d.m.v. fiscale regelingen en investeringen in fysieke en culturele infrastructuur. Vestigingsvoorwaarden reiskostenvergoedingen onroerend goed belastingen ( waarom voor stadswoningen hoger dan voor buitenwoningen?) gemeentelijke financiën en grondbeleid. Het nl CPB heeft in de studie stad en land, een absolute aanrader, ruimtelijke ordening economisch doorgelicht tot en met het niveau van de gemeentefinanciën met een bijzondere kijk op de centrale parameter de grondkosten.
 27. 27. Netto ruimte Dichtheid is niet synoniem aan hoogbouw >Schrikreacties als hoogbouw en of compacte stad
 28. 28. Aantrekkelijke steden zijn bruisende steden, economisch maar ook ruimtelijk. Ze bruisen door hun dynamiek en diversiteit aan activiteiten, die plaats vinden in een ingenieus systeem waarin private arealen de diverse publieke domeinen opspannen en dooraderen. Dat biedt mensen en hun talenten kansen en vitaliteit. De multimodale markt van onze groeiende bevolking van citysurfers. Met name ook van gezinnen, met een sleutelrol voor moderne vrouwen.
 29. 29. “Waar het wonder van de dichtheid werkt is de stad vol ruimte.”
 30. 30. “Waar het wonder van de dichtheid werkt is de stad vol ruimte.”
 31. 31. Urgentie/monitor _Paradigma/waarden_ Techniek/kwantitatief_Excursie_Ruimte-Kunst _ Politiek /perspectief /pilots
 32. 32. Stedelijk kavel Bouwlagen 10 Oppervlakte kavel 230 m2 Opp.kavel 8 Aantal bouwlagen 4 6 4 Bebouwd oppervlak 125 m2 2 Kavel FSI Stedelijk 2,174 0 Stedelijk weefsel Water 10% Straat/Weg 17% Parkeren 22% Plantsoen/ Park 12% Pleinen 2% Totaal 63% FSI kavel FSI Weefsel Stedelijk wijk Stedelijk 2,174 1,334 Water 12% Netwerk/infra 19% Voorzieningen 20% Groen 25% Werkgebieden 30% 1% 1% NEDERLAND KAVEL HOOGSTEDELIJK 0% 1% Totaal 106% 1% KAVEL STEDELIJK 1% 2% 0% 3% Stedelijk bebouwde kom 1% FSI kavel FSI Weefsel FSI wijk 3% KAVEL KLEIN 2% 1% 2% STEDELIJK Stedelijk 2,174 1,334 0,647 Water 20% KAVEL 1% Netwerk/infra 20% SUBURBAAN 1% Voorzieningen 10% 5% KAVEL Groen 40% 0% LANDELIJK Werkgebieden 40% 6% 1% WEEFSEL WATER 68% Totaal 130% WIJK WATER FSI kavel FSI Weefsel FSI wijk FSI Bebouwde kom BEBOUWDE Stedelijk 2,174 1,334 0,647 0,281 KOM WATER Urgentie/monitor _Paradigma/waarden_ Techniek/kwantitatief_Excursie_Ruimte-Kunst _ Politiek /perspectief /pilots
 33. 33. TRIAS RUIMTEGEBRUIK 1. Realiseer functioneel dubbelgebruik en flexibiliteit. > verminder de m2 vraag 2. Vergroot het netto woongebied > decomprimeer weefsel > footprintmanagement op diverse schalen plangebied: stedelijk weefsel, uitgeefbare grond, footprint (Gsi) 3. Realiseer dichtheid door superponeren, stapeling van functies , benut stapeling van dezelfde functie als de laatste mogelijkheid. En daarmee komen we bij de ruimtelijke kwaliteit van private arealen en hun directe omgevingen, het eigenlijke onderwerp van mijn lezing. Ook hier geldt het motto intensiteit en diversiteit van kwaliteit.
 34. 34. FSI FSI 0.77 0.85 GSI 0.77 GSI 0.045 OSR OSR 0.30 0,90 Woonwijk in Jakara, Indonesie Antwerpen Luchtbal gebied: 30000 m2 bebouwd: 23100 m2 gemiddeld 1 laag hoog Urgentie/monitor _Paradigma/waarden_ Techniek/kwantitatief_Excursie_Ruimte-Kunst _ Politiek /perspectief /pilots
 35. 35. Urgentie/monitor _Paradigma/waarden_ Techniek/kwantitatief_Excursie_Ruimte-Kunst _ Politiek /perspectief /pilots
 36. 36. FSI FSI 02,25 02,25 GSI GSI 0.15 0.5 OSR 0,22 Stedelijkheid 2,6 Stedelijkheid 4,5 Urgentie/monitor _Paradigma/waarden_ Techniek/kwantitatief_Excursie_Ruimte-Kunst _ Politiek /perspectief /pilots
 37. 37. Rue la Fayette 21m op 435x435> Fsi =2,7 Vgl 22 wo van 115 m2 >2300m2 /verdieping Bij 8verd x 4blokken >32x> 74.000m2 BVO 517.240 m² op 600x800> Fsi =1,1 Op 145x145= 21.000m2 x9=662400 op 435x435 Burj Khalifa Fsi = 3,5
 38. 38. Bij het toevoegen van een verdieping aan een blok met een diepte van 10 meter verdubbelt de FSI bijna. immers de verdubbeling van de straatbreedte vergroot het terrein > verlaagt de GSI en reduceert daarmee de FSI met ca 20% Urgentie/monitor _Paradigma/waarden_ Techniek/kwantitatief_Excursie_Ruimte-Kunst _ Politiek /perspectief /pilots
 39. 39. Urgentie/monitor _Paradigma/waarden_ Techniek/kwantitatief_Excursie_Ruimte-Kunst _ Politiek /perspectief /pilots
 40. 40. Urgentie/monitor _Paradigma/waarden_ Techniek/kwantitatief_Excursie_Ruimte-Kunst _ Politiek /perspectief /pilots
 41. 41. 14 16 18 12 6 8 20 10
 42. 42. Vergelijking van de bij 6 verd. gerealiseerde en de potentiele dichtheid
 43. 43. 300 250 200 6 8 10 150 12 14 16 100 18 20 50 - 1 2 3 4 5 6 l b dichtheid 1verd 2verd 3verd 4verd 5verd 6verd 21 30 6 72 118 147 167 179 186 28 28 8 83 138 175 200 216 227 30 37 10 76 129 167 194 214 227 30 44 12 75 130 170 200 222 238 37 43 14 76 133 176 208 232 250 43 43 16 76 133 178 212 238 258 43 52 18 71 127 170 205 232 253 52 52 20 66 119 161 195 223 245
 44. 44. PP Wisselwerking Hoe maak je attractieve steden waarin ruime woningen een geconcentreerd hoogwaardig publiek domein voeden en omgekeerd? Urgentie/monitor _Paradigma/waarden_ Techniek/kwantitatief_Excursie_Ruimte-Kunst _ Politiek /perspectief /pilots
 45. 45. Hoe maak je attractieve steden waarin ruime woningen een geconcentreerd hoogwaardig publiek domein voeden en omgekeerd? Urgentie/monitor _Paradigma/waarden_ Techniek/kwantitatief_Excursie_Ruimte-Kunst _ Politiek /perspectief /pilots
 46. 46. Ruimte in interieur én stad
 47. 47. Architectuur kan negatieve ruimtelijke effecten elimineren en compenseren Privacy licht uitzicht comfort allure
 48. 48. Architectuur kan negatieve ruimtelijke effecten elimineren en compenseren Privacy licht uitzicht/ orientatie comfort allure Urgentie/monitor _Paradigma/waarden_ Techniek/kwantitatief_Excursie_Ruimte-Kunst _ Politiek /perspectief /pilots
 49. 49. It’s not about the skyline its about the ground!
 50. 50. Nabijheid vormt de essentie van de stad, ruimte voor individu en publiek Urgentie/monitor _Paradigma/waarden_ Techniek/kwantitatief_Excursie_Ruimte-Kunst _ Politiek /perspectief /pilots
 51. 51. 1 2 3 3 Herwin de openbaarheid van de stadsruimte; het publieke domein.
 52. 52. Herwin de openbaarheid van de stadsruimte; het publieke domein. Urgentie/monitor _Paradigma/waarden_ Techniek/kwantitatief_Excursie_Ruimte-Kunst _ Politiek /perspectief /pilots Seattle
 53. 53. Seattle Urgentie/monitor _Paradigma/waarden_ Techniek/kwantitatief_Excursie_Ruimte-Kunst _ Politiek /perspectief /pilots
 54. 54. Tuinstad
 55. 55. Urgentie/monitor _Paradigma/waarden_ Techniek/kwantitatief_Excursie_Ruimte-Kunst _ Politiek /perspectief /pilots
 56. 56. opbrengsten Kosten/risico’s status є Dichtheid Gsi Fsi Intuïtief schema
 57. 57. Ruimte voor Typologische Variatie Dichtheids variabelen Gsi Fsi weefsel Bij Gsi 50% en Fsi van circa 1 tot 1,5 is er maximum variatie mogelijk
 58. 58. EXCURSIE Trias Ruimte. praktijk: schakelen superponeren stapelen Hoe maak je attractieve steden waarin ruime woningen een geconcentreerd hoogwaardig publiek domein voeden en omgekeerd?
 59. 59. ‘88 ‘89 ‘89 ‘92 ’94
 60. 60. ‘92
 61. 61. concept 4x 8=28 woningen 4 verdiepingen met 15 woningen appartementen appartementen 70 woningen (stempel) 28 woningen (stempel) 19.156 m2 BVO 16.436 m2 BVO (incl. bedrijfsruimte) (incl. bedrijfsruimte) 5,6 FSi kavel netto 4,8 FSi kavel netto 3,5 FSi weefsel 3,0 FSi weefsel 1,0 GSi kavel netto 1,0 GSi kavel netto 0,6 GSi weefsel 0,6 GSi weefsel stapelfactor 5,6 stapelfactor 4,9 aangepast plan bestaand plan studie verdichting en verdunningsstrategieën
 62. 62. 10% extra woningen
 63. 63. P P
 64. 64. voorbeelden
 65. 65. 5 4 3 2 6 7
 66. 66. 1 1 2 3 4 3 4 5 5 6 7 6 7
 67. 67. 75 woningen per hectare Fsiweefsel= 1
 68. 68. NB 3-kap is onderverdeeld in met/zonder drive-in! (WIJZIGING) Bongerd - WONINGDIFFERENTIATIE - d.d. 27 september 2002 TOETSING GRONDBESLAG EN WONINGAANTAL PER WOONGEBIED WOONGEBIED 1-kap 2-kap 3-kap-1 3-kap-2 4-VS 6-VS 6-VS-cp 6-SH 7-VS 8-VS 8-SH StV-vs StV-sh TUIN PT diversen w oningen grondbeslag grond Woongebied A 3 50 33 9 72 42 18 36 0 0 80 60 0 3 4 0 403 43355 44103 %totaal/type 19% 36% 73% 9% 27% 41% 50% 21% # DEEL/0! 0% 29% 14% 0% 27% 27% 27% Woongebied G 4 12 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 30 4812 5233 %totaal/type 25% 9% 7% 3% 3% 0% 0% 0% # DEEL/0! 0% 0% 0% 0% 0% 13% 3% Woongebied B 1 18 3 15 56 18 6 30 0 8 40 23 0 2 3 0 218 27837 28198 %totaal/type 6% 13% 7% 15% 21% 18% 17% 17% # DEEL/0! 25% 15% 6% 0% 18% 20% 17% Woongebied C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 1500 1500 %totaal/type 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% # DEEL/0! 0% 0% 6% 0% 0% 0% 1% Woongebied D 4 36 6 33 84 24 12 60 0 16 72 79 0 3 2 0 426 42769 44092 %totaal/type 25% 26% 13% 33% 32% 24% 33% 34% # DEEL/0! 50% 26% 19% 0% 27% 13% 27% Woongebied E 1 10 0 15 12 0 0 18 0 0 32 71 21 1 1 0 180 14395 14680 %totaal/type 6% 7% 0% 15% 5% 0% 0% 10% # DEEL/0! 0% 12% 17% 100% 9% 7% 9% Woongebied F 3 14 0 24 32 18 0 30 0 8 48 159 0 2 3 0 336 28550 28299 %totaal/type 19% 10% 0% 24% 12% 18% 0% 17% # DEEL/0! 25% 18% 38% 0% 18% 20% 17% TOTAAL 1-kap 2-kap 3-kap-1 3-kap-2 4-VS 6-VS 6-VS-cp 6-SH 7-VS 8-VS 8-SH StV-vs StV-sh TUIN PT diversen w oningen grondbeslag grond Ruimtebeslag 210 330 420 420 470 560 560 520 600 610 570 60 50 225 360 163218 166105 Aantal blok k en 16 70 15 33 66 17 6 29 0 4 34 417 21 11 15 Aantal woningen 16 140 45 99 264 102 36 174 0 32 272 417 21 1618 woningen 3360 23100 6300 13860 31020 9520 3360 15080 0 2440 19380 25020 1050 2475 5400 7546 Sociale huur 0 0 0 0 0 0 174 0 0 272 0 21 467 28,86% Vrije sector 16 140 99 264 102 36 0 0 32 0 417 0 1106 68,36% Straatparkeren PT straat w ig bezoe k TOTAAL excl.PT Prive-parkeren 1135 Parkeergarages Aanbod 176 250 34 162 622 446 Erf 831 0,51 pp/w o Ensembles 687 Vraag 176 272 162 610 434 Drive-in 222 0,14 pp/w o P-7 voor 7-k ap 0 NB Het aanbod overtreft de vraag: MARGE! Carport 82 0,05 pp/w o P-7 voor anderen 0 Woningtype 1-kap 2-kap 3-kap 3-kap 4-kap 6-kap 6-cp 6-kap 7-kap 8-kap 8-kap stadsvillastadsvilla Tuin en ruimtebeslag* 210 330 420 420 470 560 560 520 600 610 570 60 50 225 360 Ruimtebeslag is indicat ief 200 320 420 420 465 560 560 510 585 610 570 60 46 200 6260 WOONGEBIED A 1-kap 2-kap 3-kap-1 3-kap-2 4-VS 6-VS 6-VS-cp 6-SH 7-VS 8-VS 8-SH StV-vs StV-sh TUIN PT extra w oningen grondbeslag grond A1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 60 0 0 1 82 6260 6525 A2 (tuin) 1 4 2 0 3 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 55 6225 6263 A3 0 4 1 1 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 52 6140 6263
 69. 69. De Bongerd, Amsterdam
 70. 70. De Bongerd, Amsterdam
 71. 71. Autovrij: Zeeburgia
 72. 72. niveau plangebied niveau bouwveld niveau woning Uitgegeven grond Uitgegeven grond Optimaliseren Indelingsverlies kavels FSi kavels Fsi Kavels voor grid verkaveld binnen profiel stedenbouw kavelgrootte woning blok en bouwmassa grootte 50% 85% Netto Ruimte! Strategieën ten behoeve van ruimtelijke optimalisatie en verdichting
 73. 73. Op ‘n toch kleine footprint om haalbaar eigen huis te realiseren VOLUME MANTEL UITZICHT ENTREE ADEMEN LICHT GELUID
 74. 74. VOLUME MANTEL UITZICHT ENTREE ADEMEN LICHT GELUID
 75. 75. VOLUME MANTEL UITZICHT ENTREE ADEMEN LICHT GELUID
 76. 76. VOLUME MANTEL UITZICHT ENTREE ADEMEN LICHT GELUID
 77. 77. Dichtheid en ruimtelijke kwaliteit Rudy Uytenhaak Steden vol ruimte Steden hebben de toekomst. Maar...Ruimtelijke ordening volgt maatschappelijke ordeningen traag. Taak van de voorhoede van onderzoekers en praktijkmensen om te souffleren. Taak van de centrale overheid om lokale overheid adequaat te informeren.
 78. 78. The American Dream heeft haar mythische gevoel van vrijheid verloren Omwille van aarde, welvaart, welzijn en ruimtelijke rijkdom moeten we de kwaliteit van onze steden intensiveren. Nabijheid en diversiteit zijn absolute voorwaarde voor stedelijke attractiviteit. Deze leiden tot interactie en confrontatie met verschillende identiteiten en waarden. De toekomst van de kenniseconomie is afhankelijk van de stad als fysiek complement van virtuele informatie uitwisseling. Het nieuwe paradigma van de stad als motor van de kenniseconomie kan door de politiek worden gefaciliteerd. Het publiek domein verbeeldt de trots van een stad. Herwin de openbare ruimte. Een intensieve, attractieve stad kan niet zonder een publiek landschap. Laat publieke en private arealen elkaar raken en doordringen. Dat vraagt om een betere synergie tussen de vakgebieden stedenbouw en architectuur Investeren in de openbare ruimte bevestigt de breedte en diepgang van een gemeenschap, maar jaagt ook kwaliteit in de private sector aan
 79. 79. Uitgaan van de potentie van de plek ( ja! maar met verantwoording afleggen/ iedere Vl. Heeft 21111m2 een globale verantwoording van lokale activiteit) voor het maken van private en publieke domeinen. Na een periode van zwakte heeft de stad de toekomst Fysieke nabijheid als evenknie van virtueel contact. Talentmagneten! Waar verbeelding innovatie en motivatie wordt gestimuleerd en synergie opgeroepen. Meervoudig ruimte gebruik kan functioneel zijn, geprogrammeerd of fysiek: gebouwd. Soortgelijk als er een trias energetica, materialis en water bestaat stel ik voor een: Trias ruimte. dichtheid: schakelen superponeren stapelen Van oudsher was nabijheid het resultaat van een fijnmazig netwerk met een hoge bebouwingsgraad. Schakelen. Muren en filters/gevels realiseren pupri domeinen. Met de uitvinding van de lift zijn we meer gaan stapelen, dat kan veel creatiever dan rechtstandig extruderen, het voordeel van stapelen is niet zozeer meer dichtheid als wel meer vrij maaiveld, maar hoeveel heb je nodig? En op welke hoogte? Met welke kwaliteit voor de pu pri of pri pri verhoudingen? Dat brengt ons bij de interessantste dichtheid die ontstaat bij de verweving van meer maaivelden. Steken. Voor de openbare ruimte voorzover die bedoeld is als multivalent voor ieder op ieder moment voor iedere activiteit beschikbaar is dat nog niet zo belangrijk maar wel om haar te ontlasten van al die publieke (+pri) gespecialiseerde domeinen. Verkeer markthallen stations etc. Steden maken na de dip en stadserosie van 1975-2000 een sterke revival door. De stadsvlucht als gevolg van verpauperde steden en toegenomen mobiliteit is gestopt. De steden vormen voor de 21e eeuwse burger, stadsliefhebbers een ideale habitat, aanvullend op de virtuele wereld. Citysurfers die zich richten op kenniseconomie hebben de toekomst en daarin is veelzijdige interactie een vitale conditie. De stad die dat surfen in cultuur en natuur biedt trekt talentvolle mensen, het werk de economie blijkt deze mensen te volgen. Sociale en culturele mobiliteit winnen het op dit moment van de gestremde fysieke mobiliteit. Voor die stadsliefhebbers, het landschap de congestie dus 4x P is dit de kans! De fout die we kunnen maken is dat we de middenklasse vergeten, dat gebeurt als we in een schrikreactie op de aanzwellende vraag naar urbane meters alleen toevlucht nemen tot simpel volume maken in de vorm van hoogbouw. Meer kennis geeft mogelijkheden voor veel meer nuances en verschillen. Richt je stad ook in voor kinderen dan is het goed voor velen en dat geeft de stad toekomst! Er is een rijke reeks van stedelijke milieus en woningtypen die kan worden ingezet voor een geschakeerde stad. Het prepareren van de stad op een evenwichtige maar sterke instroom van talent en middenklasse is niet alleen voor hun geluk maar ook vitaal uit economisch perspectief van die steden zelf. Economische productie en innovatie groeit met de omvang van kritische massa aan talent. “Werk volgt de mensen”.
 80. 80. Vitale steden vragen een zekere massa aan mensen, die vooral divers zijn en resulteren in interactiviteit. Tenslotte is een stad een markt van waarden op alle vlakken Zonder een kritische massa aan waarden en daaraan geralateerde activiteit tref je geen “stad”. Gebouwen zijn daarin slechts een factor, maar ze accomoderen noodzakelijke condities voor kwantitatieve en kwalitatieve dichtheid: Dat hoogbouw synoniem zou zijn met dichtheid is een wijdverspreid misverstand! Primair geldt dat fysieke gebouwde dichtheid het product is van % footprint x aantal verdiepingen. Hoewel the Burj Khalif hoog is biedt zij een lagere dichtheid dan delen van Parijs, immers 1% x 80 verd. is slechts een derde van de Rue LaFayette met haar 50%x 6 verdiepingen. Een stad accommodeert een markt tussen mensen en wat hun beweegt. Daarom biedt die nabijheid bij een diversiteit aan waarden oftewel: een veelzijdige massa, die culturele ruimte creeert in de vorm van gewaardeerde kansen. 1. Zonder massa geen stad, Massa: veel en divers! 2. Openbare ruimte en private ruimte vragen om een delicaat evenwicht: te veel publieke ruimte voor weinig privaat volume werkt niet stedelijk, Maak het toneel/podium niet groter dan de zaal! 3. Hoogbouw is niet noodzakelijk immers 30 verdiepingen op 10% footprint levert gelijke fysieke dichtheid FSi als 6 verdiepingen op 50% footprint. 4. Royaal gevel met veel voordeuren en ramen activeert de publieke ruimte. 5. Hoogbouw en grote bouwblokken ontkoppelen private en publieke domeinen. 6. Kleine bouwblokken leveren meer routes 7. Kleine bouwblokken creeert meer adressen nabij! 8. Diversiteit in maat ( vloeroppervlakten en hoogte) vergroot de kans op diversiteit van activiteiten. 9. Flexibiliteit vergroot de kans op organische groei en diversiteit 10. Kwaliteit van ruimte en microklimaat is een basale randvoorwaarde. Architectuur kan negatieve benauwende ruimtelijke effecten van dichtheid elimineren en compenseren met allure. Privacy- licht –uitzicht- comfort- allure

×