Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powerpoint hasselt, provincie limburg 2013 10-03

453 views

Published on

Tijdens de infosessies voor Gecorovoorzitters en Gemeentelijk Stedenbouwkundige Ambtenaren in de vijf Vlaamse Provinciehuizen (najaar 2013) lichtten Tom Coppens (universiteit Antwerpen) en Joris Voets (UGent) het rapport toe over de werking van de Gecoro dat ze in opdracht van VRP maakten.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Powerpoint hasselt, provincie limburg 2013 10-03

 1. 1. Gemeentelijke commissies voor Ruimtelijke ordening in Vlaanderen Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen. Een instrument voor kwalitatief ruimtelijke beleid of machteloze praatgroep? Hasselt, 03 Okt 2013 Elisabet Van Wymeersch (UA) Tom Coppens (UA) Joris Voets (Ugent)
 2. 2. 1. Achtergrond
 3. 3. I. ONSTAAN - Decreet 1996, 1999 - Brug tussen politiek & burger II. DOORWERKING - Niet bindend, wel verplicht III. ROLOPVATTING - Democratie/Participatie Kwaliteitsverbetering Controle Arbitrage  EFFICIËNT/EFFECTIEF?
 4. 4. 2. Surveymethodiek
 5. 5. I. FOCUSGROEPEN - Focusgroepen per provincie - Voorzitters II. ENQUÊTE - 60 Gemeenten - Effectieve leden, schepen RO, secretaris, afgevaardigden politieke fracties, GSA - Totale respons: 55%
 6. 6. 3. Resultaten
 7. 7. PROFIEL GECORO LID: hoger opgeleid, vijftiger & man.
 8. 8. PERCEPTIE OMTRENT ANDERE LEDEN: Opinie deskundigen over vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen & vice versa.
 9. 9. OPINIE DESKUNDIGEN OMTRENT VERTEGENWOORDIGERS VAN MG’EN
 10. 10. OPINIE DESKUNDIGEN OMTRENT VERTEGENWOORDIGERS VAN MG’EN
 11. 11. OPINIE VERTEGENWOORDIGERS VAN MG’EN OMTRENT DESKUNDIGEN
 12. 12. VERGADERFREQUENTIE & OPKOMST: weinig vergaderingen maar hoge opkomst.
 13. 13. VERGADERFREQUENTIE
 14. 14. VOORBEREIDING VERGADERING: 30min tot 1u gemiddeld
 15. 15. Voorbereidingstijd Vertegenwoordiger per lid MG 7 Geen Tijd 34 Minder dan 30 minuten 83 30 minuten à 1 uur 70 1 à 2 uur 19 2 à 3 uur 8 Meer dan 3 uur 221 Totaal 53,51 % VOORBEREIDINGSTIJD Deskundige 2 19 62 40 22 14 159 38,50 Secretaris 4 9 8 12 33 7,99 Totaal 9 53 149 119 49 34 413 % 2,18 12,83 36,08 28,81 11,86 8,23 100
 16. 16. VERGOEDING: aanwezig, ook zonder zitpenning
 17. 17. NOODZAAK AAN VERGOEDING
 18. 18. INSPANNINGEN VS. PRESENTIEGELD
 19. 19. BERAADSLAGINGSPROCES: inhoud & kwaliteit van vergaderingen.
 20. 20. BEGRIP VAN DOSSIERS
 21. 21. UITLEG DOSSIERS
 22. 22. ROL VOORZITTER
 23. 23. DOMINANTIE TIJDENS DISCUSSIES
 24. 24. DOORWERKING ADVIEZEN: de invloed van adviezen op gemeentelijk beleid.
 25. 25. AFWIJKING ADVIES TOV HET BELEID
 26. 26. AANPASSING AAN BELEID DOOR ADVIES
 27. 27. ROLOPVATTING VAN DE GECORO: Één raad, vier rollen.
 28. 28. ADVIESCOMMISSIE ALS: I. PARTICIPATIE-INSTRUMENT II. INSTRUMENT VOOR KWALITEITSVERBETERING III. INSTRUMENT VOOR CONTROLE IV. INSTRUMENT VOOR ARBITRAGE
 29. 29. SAMENVATTING:
 30. 30. I. PROFIEL - Weinig diversiteit - Weinig representatief voor de samenleving II. PERCEPTIE OMTRENT ANDERE LEDEN - Vertegenwoordigers MG’en onvoldoende deskundig, maar andere rol - Deskundigen voldoende expertise III. VERGADERFREQUENTIE & OPKOMST - Groot engagement - Vrij grote opkomst IV. VOORBEREIDING VERGADERING - Goede dossiervoorbereiding V. INHOUD - Positief over kwaliteit beraadslagingsproces - Positief rol voorzitter VI. DOORWERKING - Magere doorwerking op het gemeentelijk beleid - (Te) weinig feedback vanuit gemeentebestuur
 31. 31. 4. Resultaten Provincie Limburg
 32. 32. RESPONS VOOR PROVINCIE LIMBURG
 33. 33. PERCEPTIE OMTRENT ANDERE LEDEN: Opinie deskundigen over vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen & vice versa.
 34. 34. OPINIE DESKUNDIGEN OMTRENT VERTEGENWOORDIGERS VAN MG’EN - Provincie Limburg - Totaal
 35. 35. OPINIE DESKUNDIGEN OMTRENT VERTEGENWOORDIGERS VAN MG’EN - Provincie Limburg - Totaal
 36. 36. OPINIE VERTEGENWOORDIGERS VAN MG’EN OMTRENT DESKUNDIGEN - Provincie Limburg - Totaal
 37. 37. VOORBEREIDING & ORGANISATIE VERGADERING
 38. 38. DUURTIJD VERGADERING - Provincie Limburg - Totaal
 39. 39. VERGADERINGEN PER JAAR - Provincie Limburg - Totaal
 40. 40. TIJDSTIP VERGADERING - Provincie Limburg - Totaal
 41. 41. VERGOEDING: noodzaak van zitpenning.
 42. 42. NOODZAAK VAN VERGOEDING - Provincie Limburg - Totaal
 43. 43. INSPANNINGEN VS. PRESENTIEGELD - Provincie Limburg - Totaal
 44. 44. BERAADSLAGINGSPROCES: inhoud & kwaliteit van vergaderingen.
 45. 45. BEGRIP VAN DOSSIERS - Provincie Limburg - Totaal
 46. 46. UITLEG VAN DOSSIERS - Provincie Limburg - Totaal
 47. 47. ROL VOORZITTER - Provincie Limburg - Totaal
 48. 48. DOMINANTIE TIJDENS VERGADERINGEN - Provincie Limburg - Totaal
 49. 49. CONSENSUS TIJDENS HET BERAADSLAGINGSPROCES - Provincie Limburg - Totaal
 50. 50. DOORWERKING ADVIEZEN: de invloed van adviezen op gemeentelijk beleid.
 51. 51. INFORMATIE OVER ADVIES AAN GEMEENTERAAD - Provincie Limburg - Totaal
 52. 52. VRIJHEID VOOR EIGEN INITIATIEF - Provincie Limburg - Totaal
 53. 53. AFWIJKING ADVIES TOV HET BELEID - Provincie Limburg - Totaal
 54. 54. AANPASSING BELEID DOOR ADVIES - Provincie Limburg - Totaal
 55. 55. CONCLUSIE

×