Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8 JUNI 2015_VRP-wooncongres_Luc Lampaert_VERGRIJZING EN VERZILVERING

602 views

Published on

Het VRP-Wooncongres is een wake-up call, want ondanks de stedelijke revival gaat in Vlaanderen per dag nog altijd zes hectare open ruimte op de schop voor lintbebouwing en verkavelingen, terwijl bestaande huizen en villa’s nauwelijks verkocht raken en files almaar dieper in de ‘groene’ rand kerven. Weinigen lijken te beseffen dat ons ruimtelijk woonmodel van versnipperd bouwen, suburbaan wonen en verkavelen onhoudbaar is en een zware hypotheek legt op welvaart en levenskwaliteit. Daar bovenop zien we dat er nauwelijks ruimte is voor kansarme groepen. De woningmarkt dreigt op een structurele crisis af te stevenen. Het VRP-wooncongres (8 juni 2015, Gent) ging met plenaire sessies en themaworkshops dieper op verschillende woonvraagstukken waar Vlaanderen de komende decennia mee geconfronteerd zal worden.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

8 JUNI 2015_VRP-wooncongres_Luc Lampaert_VERGRIJZING EN VERZILVERING

 1. 1. Vergrijzing en verzilvering Wonen zonder zorg(en) VRP Wooncongres 8 juni 2015 Luc Lampaert
 2. 2. Vergrijzing en verzilvering • Vaststellingen en cijfers • Voorstellen • Woonzorgzones • Zorgafstemming • Aangepast wonen • Knelpunten 2
 3. 3. Vergrijzing en verzilvering • Vaststelling • toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing • hoge intensiteit van de vergrijzing • 14% van de Brusselse bevolking is 65-plusser • 33% van 65-plusser is 80-plusser • oudere van nu ≠ oudere van morgen • Vandaag: alleenstaande, autochtone vrouw (weduwe) • Morgen: allochtone man, met een jongere vrouw (-65j) • toenemende ongelijkheid • leeftijd, geslacht en inkomen • actief versus hulpbehoevend 3
 4. 4. Vergrijzing en verzilvering • Cijfers 4 2014 -> 2020 - 2040 Aantal 153.000 ouderen 165.000 - 220.000 Leeftijd Hoge verouderingsindex: 1/3 = 80+ Grote groep nieuwe senioren Ruimtelijk Jonge 1ste kroon, oude 2de kroon 65+: daling 2de kroon, stijging 1ste kroon Herkomst 2/3 Belg, 1/3 niet-Belg (uit de traditionele migratielanden) Naar 1/2 niet-Belg eveneens uit nieuwe migratielanden Taal Daling gebruik NL Daling gebruik NL én Frans Socio-eco. 16% vervangingsinkomen 1/3de private huurders Verlies netwerk – geen aansluiting Komende generatie socio-economisch zwakkeren => effecten op gezondheid, zorgbehoeften, netwerk
 5. 5. Voorstellen: woonzorgzones 5 Opdeling in 33 woonzorgzones De situatie van de 3 overheden in kaart
 6. 6. Projecten: woonzorgzones 6 26 nieuwe initiatieven: Woonzorgcentra (9) Dagverzorgingscentra (6) Lokale dienstencentra (11) (Woonzorg)woningen (12) Kortverblijf/herstelverblijf (4) Geïntegreerd ouderen-PmH (4)
 7. 7. Voorstellen: zorgafstemming 7
 8. 8. Voorstellen: zorgafstemming 8 Naar een wijkgericht zorgmodel Afstemming tussen partners in een woonzorgzone
 9. 9. Voorstellen: aangepast wonen 9 Woningaanpassing Alternatieve woonvormen
 10. 10. Voorstellen: aangepast wonen • De woning • architectuuropleidingen • architecten en beroepsverenigingen • bouwheren • aannemers en producenten • De woonomgeving • de publieke ruimte: straten, pleinen en parken • de publieke voorzieningen: overheidsdiensten, private diensten en winkels, ontspanningsplaatsen … • openbaar vervoer 10
 11. 11. Voorstellen: toegankelijkheid van de woon- en leefomgeving 11
 12. 12. Knelpunten • Kruispunt van levensdomeinen 12 Vereenzaming Gebrek aan sociaal netwerk Eenzaamheidsgevoel Depressie Emotionele belasting Psychisch welbevinden Onaangepast wonen Onaangename buurt Afstand tot diensten… Woonsituatie en leefomgeving Participatie en sociale redzaamheid Gezondheidsklachten Verminderde mobiliteit/activiteit Fysieke gezondheid Ondersteuning mantelzorg Valpreventie Toegankelijke zorg Gespecialiseerde zorg Woningaanpassing Toegankelijke omgeving Alternatieve woonvormen Sociaal vervoer Ontmoetingen Vrijwilligerswerk Kleinschalig groepswonen Psychosociale ondersteuning

×