Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8 JUNI 2015_VRP-wooncongres_Hilde Reynvoet_INTERGEMEENTELIJK WOONBELEID

462 views

Published on

Het VRP-Wooncongres is een wake-up call, want ondanks de stedelijke revival gaat in Vlaanderen per dag nog altijd zes hectare open ruimte op de schop voor lintbebouwing en verkavelingen, terwijl bestaande huizen en villa’s nauwelijks verkocht raken en files almaar dieper in de ‘groene’ rand kerven. Weinigen lijken te beseffen dat ons ruimtelijk woonmodel van versnipperd bouwen, suburbaan wonen en verkavelen onhoudbaar is en een zware hypotheek legt op welvaart en levenskwaliteit. Daar bovenop zien we dat er nauwelijks ruimte is voor kansarme groepen. De woningmarkt dreigt op een structurele crisis af te stevenen. Het VRP-wooncongres (8 juni 2015, Gent) ging met plenaire sessies en themaworkshops dieper op verschillende woonvraagstukken waar Vlaanderen de komende decennia mee geconfronteerd zal worden.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

8 JUNI 2015_VRP-wooncongres_Hilde Reynvoet_INTERGEMEENTELIJK WOONBELEID

 1. 1. Intergemeentelijke samenwerking: Ruimte voor Wonen Hilde Reynvoet
 2. 2. | ˃ Wie ben ik? Directeur Dienst Wonen Stad Gent Gent = 250.000 inwoners 115.000 gezinnen 49% huurders 51% eigenaars 13% sociale huurders + 70.000 studenten ˃ Huuringent vzw ˃ Ook: VMSW, Fusie WoninGent, Sogent, Huurdersplatform vzw (VOB vzw), Huisvestingsambtenaar Stad Sint-Niklaas, architect 08.06.2015 Heilige huisjes 2 “Eenieder heeft het recht op volwaardige huisvesting.” (Grondwet en Vlaamse Wooncode) VRP Heilige huisjes 8 juni 2015
 3. 3. | Wonen leren plannen ˃ Organische groei van nederzettingen ˃ Heirbanen, boerderijen, dorpskernen, havens en steden ˃ Vaklieden, ingenieurs en architecten ˃ Arbeiderswoningen en sociale huisvesting, pachters en huurders ˃ Individuele bouw en groepswoningbouw, de eigen woonst ˃ Verkavelingen en stadsvernieuwing 08.06.2015 Heilige huisjes 3 “My home, my castle.” (mijn droomkasteel, mijn luchtkasteel)
 4. 4. |08.06.2015 Heilige huisjes 4
 5. 5. |08.06.2015 Presentatietitel 5
 6. 6. |08.06.2015 Heilige huisjes 6
 7. 7. |08.06.2015 Heilige huisjes 7
 8. 8. | Ruimte voor Wonen ˃ 2000: het opduiken van woonbeleidsplannen ˃ Woningbehoeftestudies voor ruimtelijke structuurplannen ˃ Spreiding van sociale huisvesting ˃ Territoriumafbakening versus over de grenzen kijken ˃ Evolutie in woonbeleid en in ruimtelijk beleid: van aantallen naar doelgroepen ˃ Het belang van intergemeentelijke samenwerking 08.06.2015 Heilige huisjes 8 “We houden gezinnen in de stad, die fantastisch is.” (wij verdienen gezinnen met tweeverdieners)
 9. 9. |08.06.2015 Heilige huisjes 9 308 gemeenten in vijf provincies ˃ 308 belangen lid van één vereniging
 10. 10. |08.06.2015 Heilige huisjes 10 VEFIK (Fonds Integratie Kansarmen), SIF (Sociaal Impuls Fonds), Stedenfonds, Federaal Grootstedenbeleid, Vlaamse Stadsvernieuwingsfondsen, … ˃ Enkel voor de “13” centrumsteden?
 11. 11. |08.06.2015 Heilige huisjes 11
 12. 12. |08.06.2015 Presentatietitel 12
 13. 13. | Gemeenten verenigen zich ˃ Werking co-financieren ˃ Doelstellingen per gemeente halen ˃ Nadruk op kwaliteit en advies ˃ Sociale huisvesting per gemeente ˃ Blijvende zoektocht naar financiële middelen ˃ Belang van provinciale ondersteuning 08.06.2015 Heilige huisjes 13 “Mijn dorp, schoon dorp.” (dankzij mij)
 14. 14. | Dekkingsgraad IGS-projecten per provincie (2012) ˃ Antwerpen : 62/70 gemeenten of 88,5% ˃ Limburg : 38/44 gemeenten of 86% ˃ West-Vlaanderen : 43/64 gemeenten of 67% ˃ Vlaams-Brabant : 41/65 gemeenten of 63% ˃ Oost-Vlaanderen : 22/65 gemeenten of 32,8% 08.06.2015 Heilige huisjes 14
 15. 15. |28.03.2013 Presentatietitel 15 Vlaamse monitoring  lokale bijsturing? ˃ 308 keer dezelfde ambitie?
 16. 16. |08.06.2015 Heilige huisjes 16 “Eigen dak”
 17. 17. | Vlaams kader ˃ Geen verplichte woonbeleidsplannen ˃ Woningbehoeftestudies onvolledig en nulmetingen fragmentair ˃ Decreet Grond- en Pandenbeleid ˃ Politiek van sociale huisvesting: huur en koop ˃ 1969 en 1997 ˃ Stad en platteland: vertegenwoordigers en verantwoordelijken: Vlaams beleid? 08.06.2015 Heilige huisjes 17 “Huisje tuintje boompje auto kindjes hondje.” (lening grasmachine schaduw files fietsjes wandeling)
 18. 18. | Van plan naar planning ˃ Aantallen versus locaties ˃ Studies vanuit Ruimtelijke Planning ˃ Sociale en bescheiden lasten ˃ Lokaal sociaal woonoverleg ˃ Bouwproces één project versus lange termijn ontwikkelingen ˃ Woonbeleid zonder grenzen 08.06.2015 Heilige huisjes 18 “We maken de stad.” (voor onszelf?)
 19. 19. | Lectuur: Wonen vanuit een bovenlokaal perspectief bekeken Vereniging van Vlaamse Provincies, 2006 ˃ Iris Raemdonck, Antwerpen ˃ Ingrid Quintens, Limburg ˃ Martine Brackeleire, Oost-Vlaanderen ˃ Tom Raes, Vlaams-Brabant ˃ Marie Vandeputte, West-Vlaanderen 08.06.2015 Heilige huisjes 19
 20. 20. | Lectuur: Onderzoek naar samenwerkingsmodellen voor een afgestemd stedelijk en stadsregionaal woonbeleid Opdracht van Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid Eindrapport, 2012 ˃ Joris Voets, Instituut voor de Overheid, KU Leuven (& Vakgroep Management, Innovatie & Ondernemerschap, Ugent1 ) ˃ Wouter Van Dooren, Onderzoeksgroep Management en Bestuur, Universiteit Antwerpen ˃ Sien Winters, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven 08.06.2015 Heilige huisjes 20
 21. 21. | Lectuur: Waarheen met het lokaal woonbeleid? 08.06.2015 Heilige huisjes 21 ˃ Aanbevelingen van de Vlaamse Woonraad
 22. 22. | Lectuur: Vijftien jaar Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 4: lokaal woonbeleid 08.06.2015 Heilige huisjes 22 ˃ III. Gesubsidieerde intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal woonbeleid
 23. 23. | en vooral: voorbeelden en dynamische spilfiguren 08.06.2015 Heilige huisjes 23 ˃ Kennis van Ruimte en van Wonen bundelen ˃ Ervaringen van geslaagde projecten delen ˃ Collectieve verantwoordelijkheid voor de 308 samen ˃ Gelijke kansenbeleid met recht op wonen ˃ Twee bevlogen sprekers: Case 1: Valkuilen en succesfactoren voor intergemeentelijke samenwerking, Brecht Vandekerckhove van SUMResearch Case 2: Voorbeelden van samenwerking in de provincie Vlaams Brabant, Tom Raes van Provincie Vlaams-Brabant
 24. 24. www.stad.gent www.kotatgent.be 09 266 76 40 wonen@stad.gent kot@stad.gent hilde.reynvoet@stad.gent

×