Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Woonzorgzones GenkGanaël Vanlokeren - Dienst Woonbeleid Stad Genk
• Voortraject• Ruimtelijke opbouw Stad Genk• Concept woonzorgzones• Concrete acties• ConclusiesINHOUD
VOORTRAJECT
VOORTRAJECT2003-2005: onderzoek woonbehoeften bij de Genkse thuiswonendesenioren door SUM Research• Partners: stad Genk, O...
VOORTRAJECTMissie OCMW + Stad Genk“Naar een zorgvriendelijk Genk”‘Een stad waar mensen met een zorgbehoefte maximaal kunne...
RUIMTELIJKE OPBOUW GENK
RUIMTELIJKE OPBOUW GENK
STUDIE WZZ
STUDIE WZZWaarom werken aan woonzorgzones?Beter zicht krijgen op wat er nodig is in een gebied opdat mensen erlevenslang k...
Een woonzorgzone: wat is het niet?• het is geen complex van voorzieningen en/of woonvormen• het gaat niet over een beperkt...
Een woonzorgzone is wel• een gewone woonwijk• waar het goed is te wonen, leven, winkelen, vrije tijd door te brengen• waar...
STUDIE WZZStap voor stap naar een plan• Stap 1: gebieden afbakenen– (6.000 tot 12.000 inwoners per WZZ)– interne sociale s...
Afbakening 14 cirkelvormige gebieden rond kernenclustering in 6 woonzorgzonesSTUDIE WZZ
STUDIE WZZ
Stap 2: in kaart brengen van vraag en aanbod• Graadmeter 1 : 60-plussers in elke wijk2013: 22% = 60-79 j en 4% = 80+ g 26%...
GIS-technologie als hulpmiddel (GIS = Geïntegreerd Informatie Systeem)
STUDIE WZZStap 2: in kaart brengen van vraag en aanbodgroeimodel per WZZStreefdoel verdelen over WZZ ifv bewonersaantallen...
STUDIE WZZStap 3: leemten vaststellenOok ruimer geheel van gegevens in kaart gebracht op adresniveau• rusthuizen, kortverb...
Resultaat:• Indeling van Genk in woonzorgzones• per woonzorgzone: goed zicht op vraag en aanbod• kaartmateriaal per woonzo...
Spoor 2:Eerste WZZ (oost) geselecteerdWaarom? Aanwezige en toekomstige aanbod (Menos)Wat? Bewust maken van bestaand aanbod...
ACTIES
ACTIESACTIES:• Brochure LEVENSLANG WONEN• SCREENING openbaar domein ENTER vzw• Premie DUURZAAM WONEN• Samenwerking Arck PH...
BROCHURE LEVENSLANG WONEN4 Genkse woningen onderzocht en ontworpen:
SCREENING PUBLIEK DOMEIN“Actieplan naar een toegankelijk publiek domein in Genk”door ENTER vzw in 2012Doelstelling:toegank...
SCREENING PUBLIEK DOMEIN
SCREENING PUBLIEK DOMEIN
PREMIE DUURZAAM WONENSinds 2010 voor GAOZDuurzaam wonen ruim bekeken (werkt met puntensysteem)• Energiebesparing• Waterhui...
CONCLUSIES
Meerwaarde:- Geïntegreerd werken- Planningsconcept om doelgericht te werken:goede kapstok voor doelstellingen en acties- V...
Aandachtspunten:- Raakvlakken met zeer veel beleidsdomeinen:veel diensten en organisaties betrokkeng complex- Lokaal bestu...
MEER INFO:Stad GenkAfdeling Ruimtelijke Ordening en WoonbeleidDienst WoonbeleidStadsplein 13600 Genktel 089 / 65 45 71woon...
Ganaël Vanlokeren 'Woonzorgzones Genk'
Ganaël Vanlokeren 'Woonzorgzones Genk'
Ganaël Vanlokeren 'Woonzorgzones Genk'
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ganaël Vanlokeren 'Woonzorgzones Genk'

1,047 views

Published on

Studiedag 'Ruimte voor zorg'. 13 juni 2013. Zorgcentrum Toermalien, Genk. Presentatie Ganaël Vanlokeren 'Woonzorgzones Genk'

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ganaël Vanlokeren 'Woonzorgzones Genk'

 1. 1. Woonzorgzones GenkGanaël Vanlokeren - Dienst Woonbeleid Stad Genk
 2. 2. • Voortraject• Ruimtelijke opbouw Stad Genk• Concept woonzorgzones• Concrete acties• ConclusiesINHOUD
 3. 3. VOORTRAJECT
 4. 4. VOORTRAJECT2003-2005: onderzoek woonbehoeften bij de Genkse thuiswonendesenioren door SUM Research• Partners: stad Genk, OCMW, sociale huisvestingsmaatschappijenNieuw Dak en Landwaarts• 1.000 senioren bevraagd dmv interviews ahv standaardenquête• Belangrijke beleidsaanbeveling:Senioren willen liefst zo lang mogelijk in eigen woning blijvenwonen.Indien niet meer mogelijk dan verhuizen naar aangepaste woonvormin de eigen wijk/buurt.g Dus ook aangepaste woonvormen uitbouwen in wijken.g Werken aan woonzorgzones!Voor meer infowww.ocmwgenk.be (beleid studies woonbehoeftenonderzoek)
 5. 5. VOORTRAJECTMissie OCMW + Stad Genk“Naar een zorgvriendelijk Genk”‘Een stad waar mensen met een zorgbehoefte maximaal kunnenblijven wonen te midden van anderen en zoals ze dat zelf willen’Indien niet langer mogelijk is, zorgen voor een naadloze overgangnaar de meest aangepaste woonvorm.Dit vraagt nadenken over:Hoe en waar men welke woningen bouwt (taak Stad Genk)Hoe en waar men welke dienstverlening uitbouwt (taak OCMW)
 6. 6. RUIMTELIJKE OPBOUW GENK
 7. 7. RUIMTELIJKE OPBOUW GENK
 8. 8. STUDIE WZZ
 9. 9. STUDIE WZZWaarom werken aan woonzorgzones?Beter zicht krijgen op wat er nodig is in een gebied opdat mensen erlevenslang kunnen wonenStudie HIVA ‘Naar een zorgvriendelijk Genk’ (2008)Partners:• Stad• OCMW• SHM’s Nieuw Dak en LandwaartsFinanciering studie:via Europees project in Interreg IIIB en via Stedenfondsmiddelen
 10. 10. Een woonzorgzone: wat is het niet?• het is geen complex van voorzieningen en/of woonvormen• het gaat niet over een beperkt gebied• er is in het gebied geen verhoogde vorm van zorg• het is niet alleen interessant voor zorgbehoevenden• het is niet iets dat je realiseert op korte termijn• het is niet zichtbaar voor bewonersSTUDIE WZZ
 11. 11. Een woonzorgzone is wel• een gewone woonwijk• waar het goed is te wonen, leven, winkelen, vrije tijd door te brengen• waar mensen wonen met gewone en bijzondere noden• waar men niet moet verhuizen omwille van een bijzondere noodBetere term: “zorgvriendelijke wijk”‘Woonzorgzone’ is voor ons• een PLANNINGSCONCEPT dat houvast biedt om• na te denken over de materiële omgeving,• het aanbod van diensten en zorg op elkaar af te stemmen,• publieke en private organisaties te doen samenwerken• en ook het commerciële initiatief daarin een plaats te gevenSTUDIE WZZ
 12. 12. STUDIE WZZStap voor stap naar een plan• Stap 1: gebieden afbakenen– (6.000 tot 12.000 inwoners per WZZ)– interne sociale samenhang– zo weinig mogelijk fysieke barrières– liefst geen uitgestrekte vormGenk +/- 65.000 inwoners g 6 WZZ afgebakend• Stap 2: voor elk gebied:– behoeften ramen– in kaart brengen wat er al is• Stap 3: leemten vaststellen en aanbevelingen formuleren
 13. 13. Afbakening 14 cirkelvormige gebieden rond kernenclustering in 6 woonzorgzonesSTUDIE WZZ
 14. 14. STUDIE WZZ
 15. 15. Stap 2: in kaart brengen van vraag en aanbod• Graadmeter 1 : 60-plussers in elke wijk2013: 22% = 60-79 j en 4% = 80+ g 26% = 60+2027: 42% = 60-79 j en 11% = 80+ g 53% = 60+• Graadmeter 2 : programmatienormen Vlaamse Overheid– Woonzorgcentra– Assistentiewoningen– Centra voor kortverblijf– Dagverzorgingscentra– Extra murale woonvorm= minimale streefdoelSTUDIE WZZ
 16. 16. GIS-technologie als hulpmiddel (GIS = Geïntegreerd Informatie Systeem)
 17. 17. STUDIE WZZStap 2: in kaart brengen van vraag en aanbodgroeimodel per WZZStreefdoel verdelen over WZZ ifv bewonersaantallenVraag en aanbod vergelijken ifv 2 graadmetersgPrioriteiten (WZZ) bepalentheor . r ealiteit TO DO theor . r ealiteit flats ND TO DO theor . r ealiteit TO DO01.01.20131 Noor d 9.211 120 97 0 46 0 124 0 55 0 40 à 502 Oost 11.194 145 0 90 à 150 55 0 15 30 à 40 67 0 60 à 803 West 12.587 164 84 70 à 90 62 0 21 30 à 40 75 0 60 à 804 Centr aal 15.917 207 208 (+264) 0 79 0 239 0 95 0 70 à 905 Midden 7.663 100 0 70 à 90 38 0 124 0 46 0 40 à 506 Zuid 8.609 112 0 70 à 90 43 0 21 20 à 30 52 0 40 à 50TOTAAL 65.181 847 653 323 0 544 390 0extr a mur ale zor gwoningenassistentiewoningeninwoner swoonzor gcentr a
 18. 18. STUDIE WZZStap 3: leemten vaststellenOok ruimer geheel van gegevens in kaart gebracht op adresniveau• rusthuizen, kortverblijf, dagverzorging, …• serviceflats, ouderenwoningen, …• dienstencentra, wijkcentra, buurthuizen, …• winkels, horeca, banken, …• huisartsen, tandartsen, apothekers, …• parken, openbaar vervoer, …
 19. 19. Resultaat:• Indeling van Genk in woonzorgzones• per woonzorgzone: goed zicht op vraag en aanbod• kaartmateriaal per woonzorgzone• Aanbevelingen/prioriteiten: algemeen en per woonzorgzoneVolgende stap: concreet aan de slag met drie-sporenbeleid• Spoor 1: inhoudelijk kader creëren waarbinnen relevanteinitiatieven/projecten kunnen ondergebracht worden die zichrichten op het gehele grondgebied• Spoor 2: één woonzorgzone ontwikkelen• Spoor 3: overleg en afstemming met betrokken partnersSTUDIE WZZ
 20. 20. Spoor 2:Eerste WZZ (oost) geselecteerdWaarom? Aanwezige en toekomstige aanbod (Menos)Wat? Bewust maken van bestaand aanbod in eigen wijkHoe? Beeld “Iedereen koestert”: flyer + vlaggenSTUDIE WZZ
 21. 21. ACTIES
 22. 22. ACTIESACTIES:• Brochure LEVENSLANG WONEN• SCREENING openbaar domein ENTER vzw• Premie DUURZAAM WONEN• Samenwerking Arck PHL rond 3G-woning• …
 23. 23. BROCHURE LEVENSLANG WONEN4 Genkse woningen onderzocht en ontworpen:
 24. 24. SCREENING PUBLIEK DOMEIN“Actieplan naar een toegankelijk publiek domein in Genk”door ENTER vzw in 2012Doelstelling:toegankelijkheid publieke ruimte in Genk- in kaart brengen (ahv objectieve screeningscriteria)- evalueren- verbeterenStart met WZZ Oost en na evaluatie geheel Genkg 3 kwaliteitsniveaus (hoog – basis – eco)g Kwaliteitsgebieden afgebakend basis van beleidsplannen(vb WZZ, mobiliteitsplan, GRS, RUP’s, geplande ontwikkelingen)
 25. 25. SCREENING PUBLIEK DOMEIN
 26. 26. SCREENING PUBLIEK DOMEIN
 27. 27. PREMIE DUURZAAM WONENSinds 2010 voor GAOZDuurzaam wonen ruim bekeken (werkt met puntensysteem)• Energiebesparing• Waterhuishouding• Levenslang enaanpasbaar wonen
 28. 28. CONCLUSIES
 29. 29. Meerwaarde:- Geïntegreerd werken- Planningsconcept om doelgericht te werken:goede kapstok voor doelstellingen en acties- Voordelen voor de gehele bevolking,niet enkel voor senioren- Sluit aan bij beleidsopties(bv. woonzorgdecreet, visie stad en OCMW Genk)CONCLUSIES WZZ
 30. 30. Aandachtspunten:- Raakvlakken met zeer veel beleidsdomeinen:veel diensten en organisaties betrokkeng complex- Lokaal bestuur als motor, maar kan het niet alleen!- Belangrijk om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen- Planlast (strategische meerjarenplanning, lokaal sociaalbeleid, woonbeleid, mobiliteitsplanning,…)- Timing: niet altijd parallel met andere planningCONCLUSIES WZZ
 31. 31. MEER INFO:Stad GenkAfdeling Ruimtelijke Ordening en WoonbeleidDienst WoonbeleidStadsplein 13600 Genktel 089 / 65 45 71woonbeleid@genk.bewww.genk.be/wonenwww.woneningaoz.be

×