Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Arresten Grondwettelijk Hof
7 november 2013
De reactie vanuit de Vlaamse
Overheid
Toelichting VRP – 2 april 2014 - Gent
2
INHOUD
A. Historiek
B. Arrest 145 van 7 november 2013
C. Op weg naar een verbetering van arrest nr.
145/2013
D. Initiati...
3
A. Historiek
- November 2009: 3 vernietigingsberoepen bij GH
tegen decreet GPB
- 6 april 2011: Tussentijds arrest GH met...
4
B. Arrest 145 van 7 november 2013
- Arrest nr. 145/2013 - socialelastenregeling
 Vernietiging art. 4.1.16 – 4.1.26 DGPB...
5
C. Op weg naar een verbetering van
arrest nr. 145/2013
- 13/11: Actualiteitsdebat in het Vlaams
Parlement over de gedeel...
6
C. Het “verbeterarrest van 18/12/2013
Uitbreiding vernietiging :
- Projectgebonden verplichte opname van gewestelijke en...
7
C. Gevolgen verbeterarrest : behouden
:
 Missie, Planning en Monitoring – Boek 2
o.m. art. 2.1.2 doelstellingen en art....
C. Gevolgen verbeterarrest
behouden deel boek 4 :
• BSO en gemeentelijke rechtsplicht om
“bestaande gemeentelijke plannen ...
C. Vernietigingsarrest behoud
• BSO, rechtsplicht, actieprogramma blijvend
weigerings/beoordelingsgrond vergunningen
art. ...
10
D. Initiatieven Vlaamse Overheid
• Advies en informatieronde intern – extern
• Basisinfo op www.wonenvlaanderen.be en
w...
11
D. Initiatieven Vlaamse Overheid
• Omzendbrief i.v.m. mogelijkheden
verankering sociaal woonaanbod in RUP’s -
in opmaak...
12
D. Initiatieven Vlaamse Overheid
• Ontwerp decreet ivm aanpassingen VCRO,
DGPB en VWC aan arrest.
• Ontwerp BVR wijzigi...
13
D. Initiatieven Vlaamse Overheid
• Antwoord op vragen EU-Commissie n.a.v.
arrest : EU-Commmissie dossier gesloten
26/03...
14
Contact
Team Grond- en Pandenbeleid en Programmatie
Afdeling Woonbeleid
Wonen-Vlaanderen
Phoenixgebouw, 12de verdieping...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

VRP-avond 2 april 2014 'Regelgeving sociale last vernietigd: een praktisch overzicht van de gevolgen. Reactie vanuit de Vlaamse Overheid. Dirk Van Gestel

378 views

Published on

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 7 november 2013, de regelgeving ‘sociale last’ van het Decreet Grond- en Pandenbeleid. De regelgeving ‘sociale last’ bepaalde dat bij de meer omvangrijke verkavelings- en stedenbouwkundige aanvragen er een bepaald aantal sociale woningen moet worden gerealiseerd. In ruil voor deze last kreeg de projectontwikkelaar een aantal voordelen. Een half jaar na de uitspraak wil VRP nagaan wat precies het gevolg is van deze vernietiging van de regelgeving ‘sociale last’. We vertalen de juridische context naar de praktijk. Hoe moet het nu verder met het sociale woonbeleid in steden en gemeenten? Kunnen stadsvernieuwingsprojecten toch doorgaan

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

VRP-avond 2 april 2014 'Regelgeving sociale last vernietigd: een praktisch overzicht van de gevolgen. Reactie vanuit de Vlaamse Overheid. Dirk Van Gestel

 1. 1. 1 Arresten Grondwettelijk Hof 7 november 2013 De reactie vanuit de Vlaamse Overheid Toelichting VRP – 2 april 2014 - Gent
 2. 2. 2 INHOUD A. Historiek B. Arrest 145 van 7 november 2013 C. Op weg naar een verbetering van arrest nr. 145/2013 D. Initiatieven Vlaamse Overheid
 3. 3. 3 A. Historiek - November 2009: 3 vernietigingsberoepen bij GH tegen decreet GPB - 6 april 2011: Tussentijds arrest GH met prejudiciële vraagstelling Hof van Justitie - 4 oktober 2012: conclusie advocaat-generaal Hof van Justitie - 8 mei 2013: arrest Hof van Justitie - 7 november 2013: arrest GH - 18 december 2013 :beschikking GwH tot verbetering
 4. 4. 4 B. Arrest 145 van 7 november 2013 - Arrest nr. 145/2013 - socialelastenregeling  Vernietiging art. 4.1.16 – 4.1.26 DGPB “Steunmaatregelen bij de uitvoering in natura van de sociale last moesten aangemeld worden bij de Europese Commissie” “Door het wegvallen van de steunmaatregelen is de sociale last disproportioneel”
 5. 5. 5 C. Op weg naar een verbetering van arrest nr. 145/2013 - 13/11: Actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement over de gedeeltelijke vernietiging van het decreet GPB - 15/11: Ontwerp van beschikking tot verbetering van arrest nr. 145/2013 - 25/11: Opmerkingen Vlaamse Regering
 6. 6. 6 C. Het “verbeterarrest van 18/12/2013 Uitbreiding vernietiging : - Projectgebonden verplichte opname van gewestelijke en gemeentelijke normen sociaal woonaanbod en mogelijkheid tot opmaak GRSW -4.1.8-4.1.10 DGPD - Plannormen met bestemmingswijziging naar woongebied (4.1.12-4.1.13) - Gebiedsspecifieke typebepaling “Wonen” in bijl. BVR11/04/2008. (art. 7.2.34§1DGPB). - Verwijzingen in VCRO naar vernietigde bepalingen : weigeringsgrond art. 4.3.1,§1, eerste lid, 3 VCRO en verval bij niet-uitvoering last art. 4.6.2,§2 en 4.6.4 §3 VCRO
 7. 7. 7 C. Gevolgen verbeterarrest : behouden :  Missie, Planning en Monitoring – Boek 2 o.m. art. 2.1.2 doelstellingen en art. 2.1.3 instrumenten (stdbk voorschr.+ verkav. voorschriften enz.)  Activering gronden en panden – Boek 3  Normen en lasten bescheiden woonaanbod – Boek 4
 8. 8. C. Gevolgen verbeterarrest behouden deel boek 4 : • BSO en gemeentelijke rechtsplicht om “bestaande gemeentelijke plannen en reglementen met een invloed op de verwezenlijking van het sociaal woonaanbod waar nodig af te stemmen op het vooropgestelde percentage”. (art. 4.1.2 : BSO overrulet GRS!). • Gemeentelijke regierol en verplichting opmaak actieprogramma (25%norm) art. 4.1.7 Toelichting Vlaamse Woonraad 19-12- 2013 8
 9. 9. C. Vernietigingsarrest behoud • BSO, rechtsplicht, actieprogramma blijvend weigerings/beoordelingsgrond vergunningen art. 4.3.1 VCRO
 10. 10. 10 D. Initiatieven Vlaamse Overheid • Advies en informatieronde intern – extern • Basisinfo op www.wonenvlaanderen.be en www.ruimtelijkeordening.be sinds 23/12/2013 • Oprichting helpdesk Wonen en Ruimte Vlaanderen m.m.v. VMSW voor concrete vragen (>100) vanaf 20 januari 2014 : helpdesk.arrestenGPB@rwo.vlaanderen.be • FAQ met gevalideerde antwoorden op www.wonenvlaanderen.be en www.ruimtelijkeordening.be in opmaak
 11. 11. 11 D. Initiatieven Vlaamse Overheid • Omzendbrief i.v.m. mogelijkheden verankering sociaal woonaanbod in RUP’s - in opmaak. • Overleg fiscale aspecten BTW en Reg. R. FOD financiën 28 januari 2014 • Overleg bouwsector kabinetten Wonen en Ruimte 13 februari 2014 : o.m. aftoetsen globale en individuele dadingen – minnelijke regelingen – sectorieel voluntarisme – resultaten in opmaak
 12. 12. 12 D. Initiatieven Vlaamse Overheid • Ontwerp decreet ivm aanpassingen VCRO, DGPB en VWC aan arrest. • Ontwerp BVR wijzigingen BVR’s. • Bevraging door VMSW in natura : 48 projecten met 35 ontwikkelaars : 34 willen uitvoeren; 4 onbeslist, 1gedeeltelijk en 8 stopzettingen (24/03) • Alternatieven? Na 25/05
 13. 13. 13 D. Initiatieven Vlaamse Overheid • Antwoord op vragen EU-Commissie n.a.v. arrest : EU-Commmissie dossier gesloten 26/03! • Minister van Wonen mandaat besprekingen EU –Commissie – voorbereiding • Opvangen en verweer procedures : in opmaak?
 14. 14. 14 Contact Team Grond- en Pandenbeleid en Programmatie Afdeling Woonbeleid Wonen-Vlaanderen Phoenixgebouw, 12de verdieping Koning Albert II laan 19 bus 21 1210 Brussel T 02-553.18.61 F 02-553.82.25 Grondenpandenbeleidscel@rwo.vlaanderen.be

×