Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

50j w_Bernard Hubeau en Guy Vloebergh_De juridisering van de ruimtelijke ordening

1,166 views

Published on

Symposium '50 jaar wet op de stedenbouw (1962-2012). Presentatie 'De juridisering van de ruimtelijke ordening'. Door Bernard Hubeau en Guy Vloebergh

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

50j w_Bernard Hubeau en Guy Vloebergh_De juridisering van de ruimtelijke ordening

 1. 1. Departement RWOOVER ZWAARDEN EN SCHILDEN: DE JURIDISERING VAN DE RUIMTELIJKE ORDENING Juridisering van de ruimtelijke ordening? Flexibiliteit versus rechtszekerheid “Law is a shield, a sword and a menace” – Dworkin Bernard Hubeau en Guy Vloebergh
 2. 2. Departement RWO DE KERN VAN DE STELLING VAN DE RUIMTELIJKE PLANNERSSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 3. 3. Departement RWORuimtelijk structuurplan Herselt - GRS RUP Moerbeke Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 4. 4. Departement RWO RSP en RUP zijn weinig strategisch noch dynamisch Ruimtelijk structuurplan Herselt - GRSSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 5. 5. Departement RWO deelproject AchtendriesSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 6. 6. Departement RWO Gewestelijke RUP’s bevatten doorgaans weinig details deelproject AchtendriesSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 7. 7. Departement RWOSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 8. 8. Departement RWO Experimenteerruimte verdwijnt nochtans …Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 9. 9. Departement RWOSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 10. 10. Departement RWO open ruimte bpa | bestemmingsplanSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 11. 11. Departement RWO open ruimte bpa | uitwerkingen: recreatieve structuurSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 12. 12. Departement RWOSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 13. 13. Departement RWO maatwerk• werken aan regels en criteria om tot een goed geargumenteerde definiëring te komen van het begrip goede plaatselijke ordening Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 14. 14. Departement RWO maatwerk• werken aan regels en criteria om tot een goed geargumenteerde definiëring te komen van het begrip goede plaatselijke ordening Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 15. 15. Departement RWOSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 16. 16. Departement RWO meer ontwerpend onderbouwen• masterplannen, beeldkwaliteitsplannen, open oproep Vlaams Bouwmeester, enz. meer inzetten om ruimtelijke kwaliteit te bepalen vooraleer regels juridisch vast te leggen Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 17. 17. Departement RWO meer ontwerpend onderbouwen• masterplannen, beeldkwaliteitsplannen, open oproep Vlaams Bouwmeester, enz. meer inzetten om ruimtelijke kwaliteit te bepalen vooraleer regels Processen lopen fout, juridisch vast te leggen missen geïntegreerde aanpak Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 18. 18. Departement RWOmeer ontwerpend onderbouwen Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 19. 19. Departement RWOruimtelijke kwaliteit - rechtszekerheidruimtelijk structuurplan • ons huidig planningssysteem biedt RUP meer rechtszekerheid dan het werken met gedetailleerde plannen vanvergunningen aanleg Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 20. 20. Departement RWO RUP MariekerkeSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 21. 21. Departement RWO Enge interpretatie van relatie gemeentelijk RUP en RSP RUP MariekerkeSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 22. 22. Departement RWO antwerpenwest- oost- limburgvlaanderen vlaanderen vlaams- brabant Provinciale plannen Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 23. 23. Departement RWO antwerpen Verschillende provinciale standaardenwest- oost- limburgvlaanderen vlaanderen vlaams- brabant Provinciale plannen Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 24. 24. Departement RWOSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 25. 25. Departement RWO Samenwerking tussen beleidsniveaus loopt structureel foutSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 26. 26. Departement RWOSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 27. 27. Departement RWO Ruimtebalans en inventaris erg theoretischSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 28. 28. Departement RWO RUP Sint-BernardusabdijSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 29. 29. Departement RWO Ondermijning en uitholling van gemeenschapsbestemmingen RUP Sint-BernardusabdijSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 30. 30. Departement RWO JURIDISERING EEN KWAAL OF EEN ZEGEN?Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 31. 31. Departement RWOAlbert Camus: Ja en neenRecht bepaalt verhoudingen tussen mensen en instellingen:kolonisering door het rechtDe schuldige is het instrumentalisme: we kunnen allesregelen Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 32. 32. Departement RWO MAAR WAT IS ER AAN DE HAND MET HET INSTRUMENTALISME?Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 33. 33. Departement RWO Vaststelling 1: Er treden vaak neveneffecten op Vaststelling 2: Het recht is permanent bedoeld, maar de wetgever is volatiel Vaststelling 3: De overheid kan niet alles regelen als een centrale regelkamer Vaststelljng 4: Er is een absoluut gebrekkige handhavingSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 34. 34. Departement RWO Vaststelling 5: Kruismans over het arrangeren en het buigen van regels als karaktereigenschap Vaststelling 6: Regulering leidt vaak tot bureaucratisering en administratieve ingewikkeldheid Vaststelling 7: De rol van juridische professionals is niet te onderschattenSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 35. 35. Departement RWOMAAR HET RECHT HEEFT OOK POSITIEVE FUNCTIESSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 36. 36. Departement RWO De ontwikkeling van de verzorgingsstaat Het recht is instrument én waarborg Het recht als “social engeneering” Eerste Stedenbouwwet werd zeer positief onthaald: modelwet- juweelwet – mijlpaalwetSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 37. 37. Departement RWO DE JURIDISERING IN DE RUIMTELIJKE ORDENING: EEN VOORBEELD OF EEN WANGEDROCHT?Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 38. 38. Departement RWO Eén: het beginsel van de rechtszekerheid • - Zekerheid over gedrag en eventuele sanctionering • - Materiële en procedurele rechtvaardigheid Twee: het beginsel van de wettigheidstoetsing • - Rechtscolleges doen vooral aan wettigheidstoetsing • en niet aan opportuniteitstoetsingSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 39. 39. Departement RWO Drie: het beginsel van het eigendomsrecht • -Ligt gevoelig en wordt internationaalrechtelijk beschermdSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 40. 40. Departement RWODE JURIDISCHE TOESTAND EN DE FEITELIJKE TOESTAND STEMMEN MET MEKAAR OVEREEN … OF NET NIET Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 41. 41. Departement RWOSamenwerking en complementariteit tussen juristen enplanologen is mogelijk vanuit een eerlijk en open wederzijdsverwachtingspatroon Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 42. 42. Departement RWO “Law is a desired situation projected into the future” (Griffiths) Ruimte voor flexibiliteit en kwalitatief maatwerk Kritisch instrumentalisme Op zoek naar een nieuw evenwicht vanuit rechtszekere flexibiliteitSymposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 43. 43. Departement RWOHerreguleringAmbtenaren als ”zwoegers in het vooronder”: belang vanoverlegmomentenEen nieuwe “Juridisch-planologische dialoog” Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement

×