Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

50j w_Dirk Lindemans_Bedenkingen bij de wet

925 views

Published on

Symposium ’50 jaar wet op de Stedenbouw (1962-2012)’
Presentatie: Bedenkingen bij de wet. Door Dirk Lindemans (jurist)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

50j w_Dirk Lindemans_Bedenkingen bij de wet

 1. 1. Departement RWO Bedenkingen bij de wet van 29maart 1962 houdende organisatievan de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw Dirk Lindemans symposium 50 jaar wet op de Stedenbouw
 2. 2. Departement RWO1. België geen nakomertje• NL: eerste algemene stedenbouwwet in 1962, (na wederopbouw- en welstandswetgeving in Woningwet 1901 en Wet nationaal plan en streekplan 1950• FR: verkavelingenwetten 1919 en 1924 ; Wet 1919 met plannen van aanleg; Wet 1943: bouwvergunning. Nota E.C. Petit 1950• GB: Housing, Town Planning etc. Act 1919, maar inhoudelijk: welstandswetgeving tot zestiger jaren; Town and Country Planning Act 1947 (hele territorium)• D: Länder tot Bundesbaugesetz 1960; Wertbemittlungsverordnung 1961; Baunutzverordnung 1962, Planzeichenverordnung 1965• LUX: eerste wet RO in 1974. Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 3. 3. Departement RWOSir Ebenezer Howard(1850 – 1928)A peaceful Path to RealReform (1898)Garden Cities Association(1899) Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 4. 4. Departement RWO 1. België geen nakomertjeBELGIË:• Leopold II en aanleg in Brussel, Oostende en Antwerpen• VBSG congressen Luik ( 1924) en Brussel (1925) met wetsvoorstel VINCK (1931);• Oorlogswetgeving: BW 1915; W 1919; B. 1940; BW 1946;• Commissie in Londen;• Gemengde Commissie RO in 1957;• Eind 1962 waren er al 208 APA’s en 2079 BPA’s (op 2263 gemeenten). Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 5. 5. Departement RWOLeopold II / Tervurenlaan, Centraal Station A’pen Koninklijk Paleis, Kasteel Laken, Koninklijk Serres, Basiliek Koekelberg, Justitiepaleis Brussel, KMMA Tervuren, KMSK Brussel en Antwerpen, Jubelpark, Koninklijk Gaanderijen Oostende, Maria Hendrikapark Oostende, Zoo Antwerpen Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 6. 6. Departement RWO2. Beginselen en hoofdgedachten8 (regerings)beginselen:1) RO bezien vanuit esthetisch, sociaal en economisch oogpunt;2) Alle gemeenten moeten onder de nieuwe wet vallen;3) De plannen van aanleg moeten een zekere soepelheid hebben;4) Gemeenten maken gem. plannen, het Rijk de streekplannen;5) De wettelijke erfdienstbaarheden van algemeen nut geven geen aanleiding tot schadevergoeding;6) De bouwpolitie ressorteert in beginsel onder de gemeente;7) Verkaveling onderworpen aan voorafgaande vergunning.8) Alle gemeenten moeten een bouwverordening bezitten die aan de goedkeuring van de Koning onderworpen is. Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 7. 7. Departement RWO2. Beginselen en hoofdgedachten7 (commissie)hoofdgedachten:1. RO van het grondgebied moet onder Rijkstoezicht staan;2. De behoefte aan gewestplannen;3. De ruimtelijke ordening is het werk van de gemeenschap;4. De plannen van aanleg kunnen middel zijn tot onteigening .5. Tegemoetkoming in de buitengewone schade veroorzaakt door stedenbouwkundige maatregelen;6. Eén enkele vergunning voor ieder bouw- of verkavelingsplan7. Bij overtreding is de strafrechtbank bevoegd voor het uitspreken van het herstel.. Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 8. 8. Departement RWO1e winst: ruimere visieOntgroeien aan ‘welstandsbeleid’ – 19 en begin 20e eeuw: in alle landen was stedenbouwbeleid = gezonde woningenbeleid. – werd via wederopbouwbeleid in bepaalde gemeenten een ordening van de bebouwde en onbebouwde ruimte – Vanuit Frankrijk kwam de idee RO= sociaal, economisch en (natuur)schoon. – Wet van 1962 : heel het land onder RO Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 9. 9. Departement RWO2e winst: één vergunning Een enkele vergunning: – i.p.v. wederopbouwvergunning (= “centrale” vergunning van Afgev. Minister (Commissaris-generaal)) + gemeentelijke vergunning. – Ook vergunning voor verkavelen (nieuw). Maar: invoering “medebewind”: gemeenten en provincies werken mee aan centraal gestuurde stedenbouw. Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 10. 10. Departement RWO3e winst: planschadeVergoedingsregeling voor Erf. Openbaar Nut – Voordien: EON (bouwbeperking) steeds zonder vergoeding; – RvS is te karig (negatieve adviezen buitengew. schade) – Vergoeding ≠ geheel maar ‘billijk’ Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 11. 11. Departement RWO4e winst: milieubewustzijn groeit • Geen “milieunormen’ voor milieubescherming (cfr. inventaris milieuwetgeving BBL) • Gewestplannen waren eerste echte rem op expansie in open ruimte: eerste milieurechtsgedingen op basis van bestemmingen in gewestplannen. Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 12. 12. Departement RWO1e falen: niet gedragen • Bevoegde ministers of staatssecretarissen waren meestal ook bevoegd voor openbare werken of streekeconomie (1e staatssecretaris voor RO in 1975 (G. Breyne (NL) A.Califice (F)). • Lokale besturen tegen centralistisch ervaren RO via gewestplannen. • Gewestplannen verdacht van ‘gesjoemel’. • Trage groei APA’s en BPA’s: – 1962 tot 1965: 220 APA:+ 12; 2348 BPA’s: + 269 (opn 2263 gemeenten) Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 13. 13. Departement RWO2e falen: gebrekkige handhaving• Handhaving zelden lokaal gedragen en centraal niet uitgerust ( KB 18/1/68 Dienst voor Toezicht op en Beteugeling van overtredingen).• Instandhoudingsmisdrijf (onbedoeld door wetgever?) reden passiviteit?• Administratief stakingsbevel onmogelijk (tot 1970), staking enkel via rechter. (2008:1178; 2009: 1241)• Wisselend bekeuringsgedrag: (1963 – 67): Lux. 86 pv’s; Heneg. 120 pv’s; Brab. 126 pv’s ; Oost-Vl. 756 pv’s; Antw. 1525 pv’s. ( Vl. 1998–2009: +:- 2500 jaar ) Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 14. 14. Departement RWO3e falen: concept centraal kader, lokaaluitgewerkt niet gerealiseerd • Bedoeling wetgever: centraal nationaal plan en streekplannen; lokale BPA’s • Realiteit: – stroeve gewestplannen, met BPA’s die ‘desnoods’ mogen afwijken (cfr. bep. groei APA-BPA) – lintbebouwing t.g.v. overleg met landbouw voor voorontwerpen gewestplannen (structuurplannen) Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 15. 15. Departement RWO4e falen: uitvoeringsbesluiten waren vaaknuttiger en noodzakelijker dan de wet• Wet zelf legt weinig beperkingen op: grote beoordelingsbevoegdheid – slechts via uitvoeringsbepalingen (koninklijke en ministeriële besluiten) waren beperkingen effectief.• Uitvoeringsbepalingen werden ook gebezigd voor vele uitzonderingen en afwijkingen op gewestplanbestemmingen. Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 16. 16. Departement RWO5e falen: gebrekkige inspraak enrechtsbescherming• Probleem van openbare onderzoek bij gewestplanning – Niet-publieke voorontwerpen gewestplannen (structuurplannen) – Info-avonden zeer beperkt• Probleem van kenbaarheid gewestplanbestemmingen – En termijn beroep RvS – rol ES (Veurne-Westkust en HVA) Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement
 17. 17. Departement RWOConclusie• Sterke wet maar zwakke toepassing? Einde Dank voor uw aandacht Symposium 50 jaar Wet op de Stedenbouw | 22 maart 2012 | Brussel, Vlaams Parlement

×