Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

СЗШ 21. Список педпрацівників 2017-2018

216 views

Published on

СЗШ 21. Список педпрацівників 2017-2018

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

СЗШ 21. Список педпрацівників 2017-2018

 1. 1. СПИСОК педагогічних працівників комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 21» Кам’янської міської ради на 1 жовтня 2017 року Назва закладу та його тип: комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа № 21" Кам’янської міської ради Адреса: Дніпропетровська область, м. Кам‘янське, бульвар Героїв, 22; телефон: 6-26-50 Кількість класів 16, учнів 436 на початок 2017-2018 навчального року №з/п ПІБ(повністю) Датанародження Стать Посадавзакладі Освіта(що,де,коли,спеціальністьза дипломом) Основнийробітникабосумісник Педагогічнийстаж Атестація Навантаженняв годинахнатижденьу класах Курсипідвищеннякваліфікації (назва,рік) Названавчальногозакладу,де навчаєтьсязаочно,курс 1-4 5-9 10-11 Рік Кваліфікаційна категорія, тарифнийрозряд Педагогічне звання 1 Головаха Лариса Миколаївна 01.10. 1964 ж Директор школи, вчитель зарубіжної літератури педагогічна вища, Полтавський ПІ, 1985, вчитель російської мови та літератури Осн. 32 2014 вища Вчи тель- мето дист Директор школи Зарубіжна літера тура - 8 1 ст. 2 ДОІППО новопризна чених директорів ЗНЗ, вчителів укр.. мови та лі тератури ДОІППО, курси вчителів російської мови, світової літератури 2016
 2. 2. 2 Васілісіна Ніна Василівна 15.12. 1948 ж Заступник директора школи з військово- патріотичня нного виховання вчитель німецької мови педагогічна вища, Дрогобицький ПІ, 1971, вчитель німецької мови Осн. 50 2015 2014 вища Вчи тель- мето дист Заступник директора школи з військово- патріотичня нного виховання Німецька мова 2 - 0,5 ст. - ДОІППО, курси керівників установ і закладів освіти, 2016 ДОІППО, курси вчителів німецької мови, 2016 3 Лосєва Людмила Борисівна 01.08. 1956 ж Заступник директора з НВР, вчитель фізики педагогічна вища, Дніпропетровсь кий держуніверситет, 1979, фізик, викладач Осн. 38 2017 вища Вчи тель- мето дист Заступник директора з НВР Фізика Інформати ка - - 6 8 - 0,5 ст. 5 - ДОІППО, курси керівників установ і закладів освіти, 2014 ДОІППО, курси вчителів фізики та астрономії 2013 ДОІППО, курси вчителів інформати ки, 2014 4 Пилип Лілія Іванівна 02.07 1977 ж Заступник директора з НВР, вчитель української мови та літератури педагогічна вища, Криворізький державний педагогічний університет, вчитель української мови і літератури Осн. 17 2013 І катего рія Заступник директора з НВР Українська мова та література - 9 1 ст. ДОІППО, курси директорів ЗНЗ та методистів РМС (ММС) з предметною підготовко ю українська мова,2015
 3. 3. 5 Нагорна Ольга Юріївна 11.10. 1985 ж Вчитель української мови та літератури, практичний психолог педагогічна вища, Дніпропетровсь кий нац. університет, 2008, вчитель укр. мови і літератури, практичний психолог Осн. 9 спеціа ліст Українська мова та література - 19,5 1 - 6 Щетиніна Ольга Миколаївна 03.11. 1982 ж Вчитель української мови та літератури педагогічна вища, Криворізький педагогічний університет, 2008, вчитель української мови та літератури Осн. 10 2014 ІІ кате- горія - Українська мова та література - 15 8 ДОІППО, курси вчителів українсь кої мови та літератури 2016 7 Бредун Наталія Федорівна 28.06. 1946 ж Вчитель російської мови та літератури, вчитель української літератури педагогічна вища, Запорізький ПІ, 1981, вчитель російської мови та літератури Осн. 35 2014 І кате- горія Зарубіжна література - 4 - ДОІППО, курси вчителів російської мови, літератури, світової літератури, 2015 8 Решетняк Марина Вікторівна 30.05. 1992 ж Вчитель англійської мови педагогічна, вища, Дніпропетровсь кий нац.університет ім.. О. Гончара, 2016, бакалавр з філології(англійсь кої ) Осн. 1 спеціа ліст Англійська мова 2 16 3 9. Коваленко Людмила Миколаївна 27.02. 1956 ж Вчитель німецької мови педагогічна вища, Дніпропетров ський держуніверситет, 1978, вчитель німецької мови Осн. 35 2017 вища Вчи тель- мето дист Німецька мова 8 17 3 ДОІППО, курси вчителів німецької мови, 2016
 4. 4. 10 Невстакай Владислава Володимирівна 15.09. 1995 ж Вчитель англійської мови, педагог - організатор педагогічна вища, Дніпродзержи ський державний технічний університет, 2016 англійська,францу зька мови, бакалавр філології,вчитель Осн. 1 - спеціа ліст - Англійська мова Педагог - організатор 6 2 - 1ст. - 11 Дудіна Людмила Володимирівна 13.09. 1956 ж. Вчитель англійської та німецької мови педагогічна вища, Барнаульський державний педагогічний інститут,1979,вчит ель англійської та німецьких мов Осн. 36 2014 вища Стар ший учи тель Англійська мова Німецька мова 6 12 6 ДОІППО, курси вчителів іноземної мови, 2014 12 Агапончик Ірина Олександрівна 10.10. 1959 ж Вчитель математики педагогічна вища, Криворізький педагогічний інститут, 1981, вчитель математики Осн. 36 2017 вища Стар ший учи тель Математика - 18 9,5 ДОІППО, курси вчителів математики, 2017 13 Бараннік Ірина Борисівна 22.02. 1966 ж Вчитель математики інформати ки, основ здоров’я педагогічна вища, Дніпродзержинсь кий державний технічний універ- ситет, 2003, прикладна математика, викладач математики і інформатики Осн. 23 2015 2015 2015 вища Стар ший учи тель Інформати ка Математика Основи здоров’я - 8 - - - 5 10 - - ДОІППО, курси вчителів математики, інформати ки, 2015 ДОІППО, курси вчителів основ здоров’я, 2015
 5. 5. вчителів біології та 14 Сердюк Людмила Дмитрівна 28.12. 1956 ж Вчитель хімії, біології вища, Дніпропетровсь кий держуніверситет, 1979,викладач хімії та біології Осн. 38 2015 спеціа ліст Вчи тель- мето дист Хімія Біологія - - 5,5 8 2 3,5 ДОІППО, курси хімії, екології 2012 15 Савош Тетяна Іванівна 29.05. 1971 ж Вчитель географії , економіки педагогічна вища, Волинський держуніверситет, 1994, вчитель географії і біології Осн. 23 2014 - - вища Стар ший учи тель Географія Природо- знавство Економіка - - - 10,5 2 - 1,5 - 1 ДОІППО, курси вчителів географії, економіки, природозна вства, 2014 16 Кольцова Олена Михайлівна 15.06. 1964 ж Вчитель історії, правознав ства етики, основ здоров’я педагогічна вища, Дніпропетровсь кий держуніверситет, 1988, вчитель історії і суспільствознав ства Осн. 24 2013 - - вища Історія Право- знавство, Основи здоров’я, - - - 12 1 2 7 1 - ДОІППО, курси вчителів історії, правознавст ва та суспільство знавчих дисциплін, 2012 ДОІППО, курси вчителів основ здоров’я, 2015 17 Каряка Наталія Іванівна 24.10. 1964 ж Вчитель музичного мистецтва, художньої культури неповна вища, Дніпродзержин ське музичне училище, 1985, хорове диригування Осн. 31 2014 - 8 тарифн ий роз ряд Стар ший учи тель Музичне мистецтво Мистецтво Художня культура Гурток «Веселі нотки» 8 - 4 2 - 2,5 - 1 - ДОІППО, курси вчителів музичного мистецтва, 2016 ДОІППО, курси вчителів художньої культури, 2015
 6. 6. 18 Нагорна Світлана Юріївна 03.11. 1974 ж Вчитель інформа- тики педагогічна вища, Дніпропетровсь кий нац.університет, 2003, математика, викладач Осн. 20 2015 вища Стар ший учи тель Інформа- тика - 8 12 ДОІППО, курси вчителів інформати ки, 2017 19 Щелочилін Сергій Олександрович 26.06. 1972 ч Вчитель інформати ки, астрономії педагогічна вища, Рязанський держпедуніверси тет, 1995, вчитель фізичної культури Осн. 3 - спеціа ліст - Інформати ка Фізкультура Астрономія 4 4 9 3 - 0,5 ДОІППО, курси вчителів інформати ки, 2016 20 Бабенко Сергій Іванович 23.07. 1956 ч Вчитель фізичної культури педагогічна вища, Кіровоградський педагогічний інститут, 1981, фізичне виховання Осн. 35 2017 - Вища Стар ший учи тель Фізична культура 6 9 - ДОІППО, курси вчителів фізичної культури, 2016 21 Мартишов Олександр Вікторович 15.08. 1954 ч Вчитель фізичної культури неповна вища, Дніпродзержин- ський коледж фізвиховання, 2007, фізичне виховання Осн. 17 2014 8 тарифн ий роз ряд Стар ший учи- тель Фізична культура 9 6 4 ДОІППО, курси вчителів фізичної культури, 2014 22 Коваленко Володимир Миколайович 14.09. 1970 ч Вчитель трудового навчання, образотвор- чого мистецтва, креслення вища, Дніпродзержин- ський державний індустріальний інститут, 1992, інженер-механік Осн. 23 2016 - - вища Стар- ший учи- тель Трудове навчання ОТМ Креслення Гурток «Творчість» - - - - 9 4 - 4,5 2 - 2 - ДОІППО, курси вчителів трудового навчання. технологій, 2012 ДОІППО курси вчителів образотворч ого мистецтва, креслення , 2011
 7. 7. початкових початкових 23 Копиленко Світлана Олександрівна 30.07. 1964 ж Вчитель обслуговую чої праці педагогічна вища, Брянський ПІ, 1989, вчитель історії та суспільство знавство, Новозибківське педагогічне училище,1985, вчитель трудового навчання, креслення Осн. 34 - 2016 - вища Стар ший учите ль Етика Трудове навчання Основи споживчих знань Креслення Гурток «Вишиван ка» - - 2,5 3 9 1 2 2 1 ДОІППО, курси вчителів історії, правознавст ва, 2016 ДОІППО,ку рси вчителів трудового навчання та технологій, 2015 - 24 Баландіна Любов Василівна 26.03. 1956 ж Вчитель початкових класів педагогічна вища, Запорізький ПІ, 1980, вчитель російської мови і літератури Осн. 42 2017 вища Вчит ель- мето дист Початкові класи 22,5 - - ДОІППО, курси вчителів початкових класів, 2016 25 Колодонос Олена Миколаївна 26.08. 1964 ж Вчитель початкових класів неповна вища, Дніпропетровське педагогічне училище, 1983, вчитель початкових класів Осн. 34 2015 8 тариф ний розряд Стар ший учи тель Початкові класи 22 - - ДОІППО, курси вчителів початкових класів, 2013 26 Пономаренко Аліна Анатоліївна 12.01. 1967 ж Вчитель початкових класів неповна вища, Нікопольське педагогічне училище, 1986, вчитель початкових класів Осн. 31 2015 8 тариф ний розряд Стар ший учи тель Початкові класи 23,5 - - ДОІППО, курси вчителів початкових класів, 2015 27 Писаревська Аліна Павлівна 10.03. 1979 ж Вчитель початкових класів педагогічна вища, Криворізький ПІ, 2002, вчитель початкових класів Осн. 19 2013 І кате горія - Початкові класи 21 - - ДОІППО, курси вчителів класів, 2013 28 Жук Галина Прокопівна 04.02. 1951 ж Вчитель початкових класів неповна вища, Каргопольське педагогічне училище, 1971, вчитель початкових класів Осн. 37 2016 9 тариф ний розряд - Початкові класи 18 - - ДОІППО, курси вчителів класів, 2015
 8. 8. 2012 29 Луг Наталія Михайлівна 04.11. 1959 ж Вчитель початкових класів педагогічна вища, Дніпропетров- ський держуніверситет, 1983, вчитель хімії та біології, Дніпропетровське педагогічне училище, 1976, вчитель початкових класів Осн. 28 2017 вища Вчи тель- мето дист Початкові класи 28 - - ДОІППО, курси вчителів початкових класів, 2015 30 Вишницька Світлана Миколаївна 22.05. 1979 ж Вчитель початкових класів педагогічна вища, Криворізький держпедуніверсит ет, 2002, вчитель початкових класів Осн. 13 2013 спеціа ліст - Початкові класи 22,5 - - ДОІППО, курси вихователів 31 Вишницька Анна Олександрівна 14.01. 1998 ж Вчитель початкових класів педагогічна, середня спеціальна Дніпропетров- ський педагогічний коледж, 2017, вчитель з початкової освіти Осн 1 молод ший спеціа ліст Початкові класи 18 Бердян сякий пегогіч ний універ ситет, І курс 32 Мізіна Лідія Василівна 14.05. 1944 ж Вихователь ГПД педагогічна вища, Ужгородський державний університет, 1968, російська мова та література, викладач Осн. 45 2012 вища - Вихователь ГПД 1 ст - - ДОІППО, курси вихователів ГПД, 2015 33 Потайчук Ольга Василівна 03.03. 1980 ж Соціальний педагог педагогічна вища, Дніпродзержин- ський державний технічний університет,2002, викладач математики і інформатики, Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій, 2015, магістр з соціальної роботи Осн. 13 - спеціа ліст - Соціальний педагог - - 0,5 ст. -
 9. 9. Працюючі пенсіонери – 11 Працюють не за фахом – Без педагогічної освіти – Молоді спеціалісти – 3 Педпрацівники, які навчаються заочно – 1 Основні працівники – 34 Сумісники – 1 Вакантні посади – 26 вересня 2017 р. Директор СЗШ № 21 Л.М. Головаха 34 Читакова Ірина Миколаївна 02.03. 1980 ж Практичний психолог вища, Донецький інститут соціальної освіти,2009, бакалавр психології суміс ник 4 - Бака лавр - - - - 0,5 ДОІППО, курси практичних психологів, 2016 35 Бойко Юлія Сергіївна 15.07. 1985 ж Бібліотекар, бібліограф, вища, Дніпропетров- ський національний університет залізничного транспорту, спеціаліст з охорони праці Осн. 9 мі ся ці в - бібліо текар - - - - 1ст. -

×