Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikt tanulókör kisiskolásoknak

960 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ikt tanulókör kisiskolásoknak

  1. 1. IKT Tanulókör kisiskolásoknakEgyéni aktivitásra épülő,többféle tanulási utatengedő, tanulóiönállóságot tételező ésfejlesztő tanulás 10-12évesen...?
  2. 2. Cél és célcsoport• digitáliskompetencia• önszabályozás• együttműködés• problémamegoldás• tudásépítésMegcélzotttanulóikompetenciák61%13%6%8%6% 6%Résztvevőknegyedikesekmás évfolyamos tanulóknegyedikes osztályfőnökökszülőknyelvtanárokalsós évfolyam tanítóiAz eredeti célcsoport anegyedikes évfolyam, atöbbiek folyamatosancsatlakoztak.•HH és HHHtanulók•Integráltautista tanuló•BTM tanuló
  3. 3. Tartalomhoz aforma...1. Írj email-t!2. Regisztrálj a Sulineten!3. Lépj be a csoportba!• nem illeszkedik azintézményes oktatáskereteihez• a belépéshez szükség vanalapszintű felhasználóiismeretekre• zárt és nyílt munkafelület• a tartalom csak kiindulásialap a tevékenységhez• lehetőség van eltérőtanulási út választására is
  4. 4. Tanulási szokások alakításaElőny• Saját időbeosztás• Egyéni haladási ütem• Bármikor hozzáférhetőtartalom• Kooperatív tanulásikörnyezet• Többféle tanulási útHátrány• „Magányos” tanulás• Önszabályozás képessége 10évesen?• Technikai eszközökhasználatának hiányossága• Technikai környezetbizonytalanságaA csoportban folyamatos a mozgás, sok a becsatlakozó, de a nagylemorzsolódás is! A tanulókörben - a tanulókör körül - megjelennekeseti látogatók, 1-2 feladat erejéig aktív próbálkozók, soha meg nemnyilvánuló , de a nyílt tartalmakkal önállóan dolgozó pedagógusok is.
  5. 5. Korrekció menet közben – a zárt csoportmegnyitásaA probléma: decemberi sulinet leállás – az email fiók nemmindennapi eszköz, üzenni kell..!E- HevesyIKT blog
  6. 6. Eddig: 11 feladat – 10 alkalmazás• http://pixlr.com/editor/ -képszerkesztő• http://www.thinglink.com/ - beszélőkép készítő• http://photopeach.com/ -vetítéskészítő kvíz kérdésekkel• http://www.makebeliefscomix.com/- képregényszerkesztő• http://popplet.com/ -gondolattérkép készítő• http://protopage.com/ - személyesweblap szerkesztő• http://www.writeonit.org/ -képmanipuláló• https://drive.google.com/ - űrlap ésplakát készítése• http://www.educreations.com/ -videólecke készítő• http://www.classtools.net -tanulójátékok készítése
  7. 7. Egyéni aktivitásra épülő, többféle tanulási utatengedő, tanulói önállóságot tételező ésfejlesztő tanulás 10-12 évesen...!http://ikttanulokor.blogspot.hu/ - A tanulókör blogjahttp://hamisciprus.blogspot.hu/ - Szakmai blogomElérhetőség:Benedekné Fekete Hajnalkagyógypedagógusmailto:feketehajni@gmail.com

×