Reglament d’organització i funcionament del centre.
1
REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DEL CENTRE.
Data d’aprovació...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
2
INDEX:
A- Introducció. 4
B.- Objectius educatius del centre. 4
Àmbit...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
3
d.1.- Drets i deures del professorat. 14
d.2.- Drets i deures dels a...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
4A- Introducció.
El present Reglament d’Organització i Funcionament és...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
5
- Mestres en funcions al centre en qualsevol de les seues modalitats...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
6
http://die.caib.es/normativa/pdf/02/2002-10-21_Ordre_BOIB_129_26-10-...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
7
Article 30. Comissió de convivència
Article 31. Funcions de la comis...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
8c.2.b.- El/la cap d’estudis. El/la secretària.
Secció tercera. Cap d’...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
9
http://die.caib.es/normativa/pdf/02/2002-07-
19_InformeJuridicAutori...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
10
Lingüística
c.3.f.- Comissió d’activitats complementàries i extares...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
11
Compossició:
Coordinador
Membre equip directiu.
Un representant de ...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
12
Director/a.
Cap d’estudis.
Un tutor o tutora de 4t.
Un membre del s...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
13
c.4.- La junta de delegats.
Nomenament del delegats:
- Serà anomena...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
14
Formular davant els òrgans col·legiats i la Direcció del Centre tot...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
15
Article 7. Dret a una formació integral
Article 8. Dret a la no-dis...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
16
- Totes les activitats del centre són obligatòries i les fanmílies ...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
17
Les reunions seran convocades per escrit, si és una reunió general ...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
18
En l’horari establert per tutoria o per atenció de l’equip directiu...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
19
per no distorsionar l’activitat, només es podrá afegir alumnes en c...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
20
La sortida, sense autorització, del recinte escolar en horari lecti...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
21
Els alumnes serán acompanyats en les sortides pel tutor o profesor/...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
22
- No es pot menjar dins de l’aula excepte els dies de pluja per què...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
23
En cas de faltar un professor s’ha de comunicar a la cap d’estudis ...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
24
Ordre del 24 d’agost de 2009.
RELATIVES ALS ACOMPANYANTS
 L’acompa...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
25
 Les famílies que utilitzin el servei es comprometen a avissar qua...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
26
 Al finalitzar l’horari lectiu els alumnes del servei de menjador ...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
27
o La falta de pagament.
o Reiterades faltes de puntualitat a l’hora...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
28
e.11.- Representants al Consell Escolar Municipal.
El centre estarà...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
29
En cas de ser necessari adminsitrar medicació durant el periode lec...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
30
- Els alumnes d’incorporació tardana, previa matricul·lació, començ...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
31
e.18.- Criteris d’organització del suport, de les substitucions, el...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
32
- Hi ha un encarregat de l’hort amb sis sessions per al manteniment...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
33
Primària: d’11:25 a 11:55 h
Horari del programa PROA: Dilluns i dij...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
34F.- Regulació de la convivència. Recollida al Pla de Convivència
f.1...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
35
correctores en els termes establerts en els articles 54 i 59 d’aque...
Reglament d’organització i funcionament del centre.
36
f.4.- Obertura d’expedient disciplinari.
Article 64. Instrucció de ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rof pdv 2011

346 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rof pdv 2011

 1. 1. Reglament d’organització i funcionament del centre. 1 REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE. Data d’aprovació pel Consell Escolar: 29 de juny de 2011.
 2. 2. Reglament d’organització i funcionament del centre. 2 INDEX: A- Introducció. 4 B.- Objectius educatius del centre. 4 Àmbit d’aplicació del ROF. C.- Estructura organitzativa: 5 c.1.-Òrgans de govern: 5 Consell Escolar. Claustre. Comissió econòmica. Comissió de convivència. Comissió de fons de llibres. c.2.- Òrgans unipersonals: 7 El/la director/a. El/la cap d’estudis. El/la secretària. c.3.- Òrgans de coordinació docent: 8 Tutors Equips de cicle. Equip de suport. Comissió de coordinació pedagógica. Comissió lingüística. Comissió activitats complementàries i extraescolars. Comissió ecoambiental. Comissió de revista. Comissió de TIC. Comissió de seccions europeas. Comissió de Comenius. Comissió d’avaluació de diagnòstic. Comissió de tutors de practiques. Professors especialistes. Professors encarregats de material. Professores encarregats de la Farmaciola. c.4.- La junta de delegats. 13 D.- Drets i deures: 14
 3. 3. Reglament d’organització i funcionament del centre. 3 d.1.- Drets i deures del professorat. 14 d.2.- Drets i deures dels alumnes. 14 d.3.- Drets i deures dels pares i mares. 15 d.4.- Drets i deures de l’APIMA. 16 d.5.- Drets i deures del personal no docent. 16 E.- Normativa específica del centre. 16 e.1.- Informació a les famílies. 16 e.2.- Normativa referent a les activitats complementàries i extraescolars. 18 e.3.- Normativa referent a les entrades i sortides de l’alumnat. 19 e.4.- Normativa referent als espais comuns: 21 e.5.- Normativa referent a les aules. 21 e.6.- Normativa referents als patis. 22 e.7.- Normativa referent a les TIC. 23 e.8.- Normativa referent al transport escolar. 23 e.9.- Normativa referent al menjador-quostòdia escolar. 25 e.10.- Normativa referent en cas d’absentisme escolar. 27 e-11.- Representants al Consell Escolar Municipal. 28 e.12.- Materials del centre. 28 e.13.- Protocol en cas de malalties i/o d’accidents escolars. 28 e.14.- Seguretat. 29 e.15.- Admissió i matriculació. 29 e.16.- Adscripció de l’alumnat. 30 e.17.- Adscripció del professorat. 30 e.18.- Organització dels suports, substitucions, torns de guàrdies i de vigilància de pati. 31 e.19.- Horari i calendari escolar. 32 e.20.- Normativa Escola Matinera. 33 F.- Regulació de la convivència. Referència Pla de convivència. 34 f.1.- Determinació de les conductes contràries a les normes de convivència. 34 f.2.- Solució de conflictes. 34 f.3.- Aplicació de mesures de correcció de les conductes contràries a les normes de convivència. 34 f.4.- Obertura d’expedient disciplinari. 36
 4. 4. Reglament d’organització i funcionament del centre. 4A- Introducció. El present Reglament d’Organització i Funcionament és l’eina que ha de servir per regular la vida interna del centre, i establir les relacions entre els diferents sectors que formen part de la Comunitat Educativa i garantir el compliment dels drets i deures que la legislació vigentb els atorga. El ROF ha de ser capaç d’adaptar-se a la realitat de tot el que envolta el procés educatiu i disposar dels mecanismes adequats per modificar-se i canviar quan aquesta realitat es modifiqui. Per tant, en aquest sentit, tendrà sempre un cert caràcter de provisionalitat. El ROF del centre s’ajusta al que disposa: - Decret 121/2010, de 10 de desembre, sobre drets i deures dels alumnes . http://die.caib.es/normativa/pdf/2010/2010_12_10_Decret121- 2010_BOIB_187_23-12- 2010_estableixdretsideuresdelsalumnesinormesdeconvivenciacentres.pdf - Decret 119/2002, de 27 de setembre , Reglament Orgànic dels col·legis públics. http://die.caib.es/normativa/pdf/02/2002-09-27_Decret_119-2002_BOIB_120-5- 10-02_ReglamentCPs.pdf - Qualsevol incidència que no estigui recollida en aquest document o en el Pla de Convivència del centre es remetrà al que disposi aquest decret i a les instruccions d’organització i funcionament de centres anuals. El present ROF correspon al RRI que va ser revisat per primera vegada el curs 1997-98, la revisió es va aprovar el 10-09-1998. Segona revisió realitzada el curs 20010-11 i aprovada la revisió pel Consell Escolar del Centre en sessió celebrada el 29 de juny de 2011. El ROF serà revissat anualment i s’aprovarà les modificacions en el Consell Escolar. B.- Objectius educatius del centre. Especificats al Pec els objectius i principis d’identitat del centre. Altres documents del cnetre a tenir en compte: Projecte lingüístic, Projecte Curricular, Pla de Convivència, Pla d’atenció a la diversitat, Pla d’ús de les TIC. Àmbit d’aplicació del ROF. L’aplicació del present Reglament d’Organització i Funcionament afecta a totes les persones integrants de la Comunitat Educativa del CEIP Puig d’en Valls.. Aquestes persones són: - Alumnes inscrits en aquest centre des de la seua matriculació fins a la seua baixa.
 5. 5. Reglament d’organització i funcionament del centre. 5 - Mestres en funcions al centre en qualsevol de les seues modalitats: interins, definitius, en pràctiques, en comissions de serveis, substitus, contractats (religió). - Pares, mares i/o tutors/es legals d’alumnes des del moment de la seua matriculació del nen/a fins a la seua baixa i que tengui la patria potestat sobre ell/a. - Personal de manteniment i neteja, voluntaris educatius de l’escola matinera, monitors del menjador o d’altres activitats que estan contractats o cedits per altres institucions mentre romanen dins de la Comunitat Escolar. - Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu entrin dins de la Comunitat Educativa. El seu àmbit d’aplicació serà: - Els edificis i instal·lacions propis del centre. - Qualsevol lloc o edifici on s’hagués desplaçat la Comunitat Educativa, bé tota o parcialment, amb l’entitat o representativitat que li es pròpia, sigui a la mateixa localitat o fora d’ella. C.- Estructura organitzativa: c.1.-Òrgans de govern: El calendari anual d’actuació dels organs de govern del centre es recollirà a la PGA. c.1.a.-Consell Escolar. http://die.caib.es/normativa/pdf/02/2002-09-27_Decret_119-2002_BOIB_120-5- 10-02_ReglamentCPs.pdf CAPÍTOL II Òrgans de govern col·legiats Secció primera. Consell escolar Article 8. Definició i competències del consell escolar. Article 9. Composició del consell escolar. Article 10. Elecció i renovació dels membres del consell escolar. Article 11. Procediment per cobrir vacants al consell escolar. Article 12. Composició i competències de la junta electoral. Article 13. Designació de representants al consell escolar. Article 14. Representants del professorat al consell escolar. Article 15. Claustre extraordinari i procediment electoral. Article 16. Representació de pares, mares o tutors legals al consell escolar. Article 17. Representació del personal d’administració i serveis. Article 18. Escrutini de vots, elaboració d’actes i proclamació de candidats. Article 19. Constitució del consell escolar. Article 20. Funcionament del consell escolar. Article 21. Comissions del consell escolar. http://die.caib.es/normativa/pdf/01/2001_09_07_DecretLegislatiu_BOIB_112_18 -9-2001_lleideconsellsescolarsdelesIllesBalears.pdf
 6. 6. Reglament d’organització i funcionament del centre. 6 http://die.caib.es/normativa/pdf/02/2002-10-21_Ordre_BOIB_129_26-10- 02_consells_escolars.pdf Els delegats i subdelegats de sisè poden assistir a les sessions del Consell Escolar sense vot. c.1.b.- Claustre. http://die.caib.es/normativa/pdf/02/2002-09-27_Decret_119-2002_BOIB_120-5- 10-02_ReglamentCPs.pdf Secció segona. Claustre de professors Article 22. Caràcter i composició del claustre de professors. Article 23. Competències del claustre Article 24. Funcionament del claustre. c.1.c.- Comissió económica. http://die.caib.es/normativa/pdf/02/2002-12-02_Ordre_BOIB_148_10-12- 02_ProcedimentAutonomiaGestioEconomica.pdf http://die.caib.es/normativa/pdf/03/2003-01- 29_InstruccionsGestioEconomica.pdf c.1.d.- Comissió de convivència. El director. La cap d’estudis. Un membre de l’Equip de suport. Dos professors/es: una d’Educació Infantil i una d’Educació Primària, un/a ha de ser membre del Consell Escolar. Un representant dels pares/mares del Consell Escolar. http://die.caib.es/normativa/pdf/2010/2010_12_10_Decret121- 2010_BOIB_187_23-12- 2010_estableixdretsideuresdelsalumnesinormesdeconvivenciacentres.pdf TÍTOL III CONVIVÈNCIAALS CENTRES DOCENTS BOIB Num. 187 23-12-2010 9 Capítol I Normes de convivència Article 25. Elaboració de les normes de convivència Article 26. Reglament d’organització i funcionament Capítol II Plans i comissions de convivència Article 27. Plans de convivència Article 28. Continguts dels plans de convivència Article 29. Coordinador de convivència
 7. 7. Reglament d’organització i funcionament del centre. 7 Article 30. Comissió de convivència Article 31. Funcions de la comissió de convivència Article 32.Funcionament de la comissió de convivència Article 33.Servei de mediació escolar TÍTOL IV LA MEDIACIÓ I LA NEGOCIACIÓ DELS ACORDS EDUCATIUS COM A ESTRATÈGIES DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE CONFLICTES Capítol I La mediació escolar Article 34.Definició i àmbit d’aplicació Article 35. Principis de la mediació escolar Article 36. Inici de la mediació escolar Article 37. Desenvolupament de la mediació escolar Article 38. Acabament de la mediació escolar Capítol II Formació Article 39. Formació per a persones mediadores Capítol III Negociació d’acords educatius Article 40. Definició Article 41. Aspectes bàsics de la negociació dels acords educatius Article 42. Desenvolupament i seguiment dels acords adoptats c.1.e.- Comissió de fons de llibres. http://die.caib.es/normativa/pdf/08/2008_06_02_BOIB_79_5-6- 2008_programareutilitzaciofonsllibrestext.pdf http://die.caib.es/normativa/pdf/2010/2010- 2011_instruccionsEPprogramareutilitzaciollibres.pdf c.2.- Òrgans unipersonals: http://die.caib.es/normativa/pdf/02/2002-09-27_Decret_119-2002_BOIB_120-5- 10-02_ReglamentCPs.pdf CAPÍTOL III Òrgans de govern unipersonals Secció primera. Equip directiu i suplències Article 26. Equip directiu. Article 27. Suplències a l’equip directiu c.2.a.- El/la director/a. Article 28. Elecció i nomenament del director. Article 29. Requisits dels candidats a director. Article 30. Convocatòria del procés electoral per elegir director. Article 31. Presentació de candidatures i programes de direcció. Article 32. Desestimació de candidaturas Article 33. Designació del director per l’Administració Article 34. Competències del director
 8. 8. Reglament d’organització i funcionament del centre. 8c.2.b.- El/la cap d’estudis. El/la secretària. Secció tercera. Cap d’estudis i secretari Article 36. Designació i nomenament del cap d’estudis i del secretari. Article 37. Competències del cap d’estudis Article 38. Competències del secretari Article 39. Cessament del cap d’estudis i del secretari Les convocatòries es faran via email i quedarà una còpia a la sala de professors. Les actes s’enviaran per email i les esmenes es poden enviar per email o presentar-les en la següent sessió per procedir a la seua aprovació si pertoca. c.3.- Òrgans de coordinació docent: c.3.a.- Tutors. CAPÍTOL II Tutors Article 41. Tutoria i designació dels tutors. Article 42. Funcions dels tutors Itineràncies. http://die.caib.es/normativa/pdf/09/2009_Instruccionsitineranciesprofessoratxarx acentrespublics.pdf Pagament tutories http://die.caib.es/normativa/pdf/07/2007_07_31_Resolucio_BOIB_120_7-8- 07_pagamentfunciotutorial.pdf c.3.b.- Equips de cicle. CAPÍTOL III Equips de cicle Article 43. Composició i funcions Article 44. Designació del coordinador de cicle Article 45. Funcions del coordinador de cicle. c.3.c.- Equip de suport. CAPÍTOL IV Equip de suport Article 46. Composició i funcions Article 47. Designació del coordinador de l’equip de suport Article 48. Funcions del coordinador de l’equip de suport
 9. 9. Reglament d’organització i funcionament del centre. 9 http://die.caib.es/normativa/pdf/02/2002-07- 19_InformeJuridicAutoritzacioParesAvaluacioPsicopedagogica.pdf EOEP: http://die.caib.es/normativa/pdf/2010/2010_InstruccionsperalsServeisOrientacio Educativa_EOEP_OC.pdf Composició: Atenció a la diversitat Audició i Llenguatge Membre Equip Directiu Membre EOEP Educadora Social de l’Ajuntament de Santa Eulària Pedagogia terapèutica (coordinadora) Els equips de cicle es reuniran amb l’equip de suport una vegada al mes. c.3.d.- Comissió de coordinació pedagógica. CAPÍTOL V Comissió de coordinació pedagògica Article 49. Composició i competències de la comissió de coordinació pedagògica Composició: Director/a. Cap d’estudis. Coordinadors de cicle. Coordinador euqip de suport. Coordinador activitats complementàries i extraescolars. Coordinador lingüístic. Coordinador projectes Europeus. Coordinador TICs. Reunions: Una vegada al mes per planificar la gestió del centre. Una vegada a la setmana per planificar el monografic anual del centre. c.3.e.- Comissió lingüística. CAPÍTOL VI Comissió de normalització lingüística Article 50. Composició de la comissió de normalització lingüística Article 51. Competències de la comissió de normalització lingüística Article 52. Coordinador de la comissió de normalització lingüística. Article 53. Competències del coordinador de la comissió de normalització
 10. 10. Reglament d’organització i funcionament del centre. 10 Lingüística c.3.f.- Comissió d’activitats complementàries i extarescolars Compossició: Coordinadora. Cap d’estudis. Professor o coordinadors segon l’activitat. Es reunirà setmanalment. CAPÍTOL VII Coordinació de serveis, i d’activitats complementàries i extraescolars Article 54. Definició d’activitats complementàries, activitats extraescolars i sortides escolars Article 55. Coordinador de serveis, i d’activitats complementàries i extraescolars. Nomenament i cessament Article 56. Funcions del coordinador Article 57. Participació en les activitats c.3.g.- Comissió ecoambiental. Compossició: Coordinador Membre equip directiu. Un representant de cada cicle Funcions i activitats descrites al Projecte de Centres ecoambientals. Es reunirà mensualment. c.3.h.- Comissió de revista. Compossició: Coordinador Membre equip directiu. Un representant de cada cicle. Funcions i activitats gestionar Sa Revista per la seua edició digital i en paper. Es reunirà una vegada al mes. C.3.i.- Comissió de TIC Compossició: Coordinador Membre equip directiu. Un representant de cada cicle Funcions i activitats descrites al Pla d’ús de les TIC. c.3.j.- Comissió de seccions europees.
 11. 11. Reglament d’organització i funcionament del centre. 11 Compossició: Coordinador Membre equip directiu. Un representant de cada cicle Funcions i activitats coordinar les accions descrites al Projecte. Es reunirà una vegada al mes. Compromís del professorat: El professorat que participi en formació específica participarà col·laborarà en la implantació de les seccions europees al centre. El centre s’ha de beneficiar d’aquesta formació c.3.k.- Comissió de Comenius. Compossició: Coordinador Membres adherits al programa. Funcions i activitats coordinar les accions descrites al Projecte. Es reunirà una vegada al mes. Compromís del professorat adherit: S’ha d’inscriure a principi de curs. Poden participart tots els professors del centre: definitius, interins, comissions de serveis, funcionaris en pràctiques, excepte professors amb substitucions curtes. En les viatges participaran dos o tres professors/es. Quan s’ha de viatjar la coordinadora sempre participarà en el viatge. La primera reunió i la darrer comptarà amb dos professors amb domini de l’anglès. Cada viatge el professorat aportarà un power point o video amb les activitats del centre i després de tornar presentaran al centre un power point o video amb les activitats realitzades al lloc visitat. Els acompanyats del viatges seran triats per sorteig. El professorat no repetirà en viatges, sempre que hi hagi candidats suficients. Les despeses del viatge (dietes i desplaçaments) corren a càrrec del projecte. Els professors adherits al programa es comprometen a participar en les activitats que s’organitzin des del centre: Activitats de preparació del viatge. Activitats del centre durant tot el curs. Activitats d’acolliment i acompanyament al professorat que ens visiti. c.3.l.- Comissió d’avaluació de diagnòstic. http://die.caib.es/normativa/pdf/2010/2010_Resolucioinstruccionsannexoscentre sprivatsconcertats.pdf Composició:
 12. 12. Reglament d’organització i funcionament del centre. 12 Director/a. Cap d’estudis. Un tutor o tutora de 4t. Un membre del segon cicle. EOEP. c.3.m.- Comissió de tutors de pràctiques. Composició: Inspector/a. Director/a Tutors dels professors en pràctiques. c.3.n.- Professors especialistes. El professorat especialista estarà distribuït pels diferents cicles educatius. Sempre que sigui possible no se li assignarà tutoria. El centre disposarà d’un espai específic per al professorat especialista. c.3.o.- Professors encarregats de material. El/la professor encarregat del material realitzarà les següents funcions: - Controlar el centre de recursos del professorat. - Administrar les compres necessàries de material no inventariable. - Atendre les peticions del professorat en quant a necessitats de materials. - Realitzar les propostes de necessitats de material inventariable i no inventariable a l’equip directiu. - Colaborar amb l’equip directiu per realitzar al Consell Escolar propostes de necessitats. c.3.p.- Professores encarregats de la Farmaciola. El/la professor encarregat del material realitzarà les següents funcions: - Controlar la farmaciola. - Administrar les compres necessàries. - Atendre les peticions del professorat en quant a necessitats. - Elaborar un llistat de com administrar el material del botiquí. - Elaborar un guió d’actuació en el cas de curar ferides lleus.
 13. 13. Reglament d’organització i funcionament del centre. 13 c.4.- La junta de delegats. Nomenament del delegats: - Serà anomenat, a principi de curs, pel tutor del grup mitjançant el sistema d evotacions entre els alumnes integrants del grup. - Dependrà del tutor de la classe i en representarà a tots els alumnes. - La vigència del seu mandat serà d’un curs escolar i podrà ser cessat a proposta del grup i acordada per majoria de les dues terceres parts dels seus components. Competències del delegat: Totes aquelles dreivades de la PGA. Auxiliar el manteniment de l’ordre de la classe en absència del professor tutor. Auxiliar al professor en el control de l’assistència. Tenir cura del respecte del material i instal·lacions de la seua classe amb comunicació al seu tutor/a o professor/a de qualsevol anomalia. Servir de portaveu i de representant del seu grup davant els altres òrgans del centre. Reprersentar al centre en activitats que es reclami la seua presència Deures del delegat: Assistir a les Juntes de delegat. Comunicar al seu tutor/a del grup tots els incidents i problemes propis del seu grup. Proporcionar amb el seu comportament una via d’exemple per als seus companys. Facilitar la relació entre els alumnes del grup i els òrgans i persones del centre. JUNTA DE DELEGATS. Composició: Està formada per tots els delegats i subdelegats dels grups del centre des d’EI fins a sisè. La cap d’estudis. Funcions:
 14. 14. Reglament d’organització i funcionament del centre. 14 Formular davant els òrgans col·legiats i la Direcció del Centre totes aquelles iniciatives i suggerències encaminades a millorar l’activitat educativa i el funcionament del Centre. Realitzar les reclamacions raonades que consideri oportunes i rebre’n resposta. Ser escolatats en tots aquells temes que incideixen en els alumnes. Es reunirà la Junta de delegats amb la cap d’estudi de forma ordinària una vegada al trimestre. D.- Drets i deures: d.1.- Drets i deures del professorat. http://die.caib.es/normativa/pdf/95/1995-05-04_Decret_45- 1995_BOCAIB_61_13-05-95_RegimDisciplinari_IB.pdf http://die.caib.es/normativa/pdf/07/2007_03_27_Llei_BOIB_49_3-4- 2007_FunciopublicaIllesBalears.pdf http://die.caib.es/normativa/pdf/2010/2010_10_19_InstruccioSecretariGeneralcri teriscontrolassistenciafeinapersonaladscrit.pdf Altres a tenir en compte: - Assistir amb puntualitat a l’escola, a les classes i a les reunions. - Vigilar els alumnes durant la seua permanència al centre. - Respectar la personalitat de cada alumne i intentar escoltar-lo, comprendre’l i ajudar-lo. - Atendre la diversitat de l’alumne. - Col·laborar en el manteniment de l’ordre i la disciplina dins del recinte escolar. - Rebre les famílies dins de l’horari establert. - Notificar qualsevol absència reiterada, símptoma de maltractament o qualsevol irregularitat dels alumnes. d.2.- Drets i deures dels alumnes. http://die.caib.es/normativa/pdf/2010/2010_12_10_Decret121- 2010_BOIB_187_23-12- 2010_estableixdretsideuresdelsalumnesinormesdeconvivenciacentres.pdf TÍTOL II DRETS I DEURES DELS ALUMNES Capítol I Principis generals Article 6. Principis generalsts Capítol II Drets dels alumnes
 15. 15. Reglament d’organització i funcionament del centre. 15 Article 7. Dret a una formació integral Article 8. Dret a la no-discriminació i a la igualtat d’oportunitats Article 9. Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar Article 10. Dret a l’orientació educativa i professional Article 11. Dret al respecte de les pròpies conviccions Article 12. Dret a la identitat, la integritat, la intimitat i la dignitat personals Article 13. Dret a la informació i a la llibertat d’expressió Article 14. Dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies Article 15. Dret de participació en el funcionament i en les activitats del centre Article 16. Dret d’associació Article 17. Dret a la utilització de les instal·lacions del centre Article 18. Dret de reunió Article 19. Garanties Deures dels alumnes Article 20- L’estudi com a deure bàsic Article 21- Deure de respectar els professors Article 22- Deure de respecte i solidaritat cap als companys Article 23- Deure de participar en el centre i de respectar els membres de la comunitat educativa Article 24- Deure de complir les normes de convivència d.3.- Drets i deures dels pares i mares. http://die.caib.es/normativa/pdf/05/2005-05-18_Resolucio_BOIB_80_26-05- 05_InformacioParesMaresSeparats.pdf Altres a tenir en compte: - Atendre les citacions dels professors. - No desautoritzar els professors davant els seu fills. - Justificar les absències i retards del seu fill/a. - Facilitar tot tipus d’informació i dades valoratives als professors tutors. - Col·laborar amb el centre en tot allò que li sigui requerit. - Vigilar i controlar les activitats dels seus fills. - Estimular al seu fill en el respecte a les normes de convivència del centre. - La falta de puntualitat es considera tant a l’hora d’entrada (9’00h), com a l’hora de sortida (14’00h). En cas de no venir a buscar el seu fill/a a l’hora, després d’avisar el tutor/a a la família per escrit i en cas de reincidència, es procedirà a avisar a la policia. - Només els dies de pluja està permès passar a buscar els alumnes a la classe, 10 minuts abans que soni la sirena per agilitzar la sortida. - Els pares/mares o tutors dels alumnes d’Educació Primària no els acompanyaran a la fila a l’hora d’entrar ni tampoc els esperaran a l’hora de sortir darrere la porta de la classe o a l’entrada - Les vacances familiars en periode lectiu no són justificables i no es pot exigir al professorat feina extraordinària per l’alumne/a.
 16. 16. Reglament d’organització i funcionament del centre. 16 - Totes les activitats del centre són obligatòries i les fanmílies han de justificar la no participación en qualsevol activitat, de no fer-ho será considerada falta in justificable. - Respecte als pares/mares que ajuden en les activitats complementàries i extraescolars del centre: - Han de complir la normativa vigent dels centres públics (no es pot fumar, ni beure begudes alcohòliques, ...). - Han de ser puntual a la sortida. - Han d’atendre a les indicacions del professorat. - Col·laborar ajudant amb tots els alumnes i no només el seu fill/a. - Han d’anar amb l’autobús o amb el mitjà de desplaçament que utilitzi el grup. d.4.- Drets i deures de l’APIMA. http://die.caib.es/normativa/pdf/03/2003-12-06_Decret_188-2003_BOIB_169- 2003.pdf http://die.caib.es/normativa/pdf/98/1998-05-28_Llei_3-1998_BOIB_70_28-05- 1998.pdf L’APIMA s’encarregarà d’organitzar activitats extraescoalrs que siguin obertes a tots i totes els/les alumnes del centre sense cap discriminació de sexe, raça, religió o poder adquisitiu. L’APIMA elaborarà anualment el seu Pla Anual d’activitats i informarà del mateix per a la seua aprovació al Consell Escolar. L’APIMA es reunirà com a mínim trimestralment amb l’equip directiu. Voluntaris educatius. http://die.caib.es/normativa/pdf/98/1998-05-28_Llei_3-1998_BOIB_70_28-05- 1998.pdf d.5.- Drets i deures del personal no docent. Les funcions estan recollides en el Reglament del Personal Subaltern de l’Ajuntament. E.- Normativa específica del centre. e.1.- Informació a les famílies. Informació general: Tota la documentació del centre: PEC, PCC, PL, ROF, Pla de Convivència, Pla d’atenció a la diversitat, Pla d’ús de les TIC, PGA, podrà ser consultada per les famílies a través de : la pàgina web, una còpia d ela secretaria o una còpia a les oficines de l’APIMA.
 17. 17. Reglament d’organització i funcionament del centre. 17 Les reunions seran convocades per escrit, si és una reunió general amb un full informatiu i si és individual a través d’una nota personalitzada o a través de l’agenda de l’alumnat. Les famílies han de tornar el resguard o l’agenda signada notificant que està assabentada de la reunió. Informació sobre els alumnes. D’acord amb la llei de protecció de dades el centre només facilitarà la informació de l’alumnat al pare/mare/tutor/a que tengui la patria potestat de l’alumne. En cas de divorci i separació i sempre que es sol·liciti es lliurarà la informació a cadun dels progenitors. La informació sobre convivència i avaluació que es lliurarà serà la que marca la normativa. Bulletins o fulls informatius. La informació especifica sobre l’avaluació de cada alumne quedarà al centre per poder ser consultada per les famílies quan ho sol·licitin però no sortirà del centre. La informació forma part del procés d’avaluació continua i del compliment del PCC i de els programacions didàctiques i és en aquest context on té sentit que s’informi a les famílies. Les famílies interessades en que el centre faciliti activitats de reforç o ja realitzades al centre ho podran sol·licitar però sempre estaran en blanc i així poder tornar a ser feta per l’alumnat. Les vacances familiars en periode lectiu no són justificables i no es pot exigir al professorat feina extraordinària per l’alumne/a. Totes les activitats del centre són obligatòries i les famílies han de justificar la no participación en qualsevol activitat, de no fer-ho será considerada falta in justificable. L’alumnat amb malalties infecto-contagioses o polls no assistiran al centre, restaran a ca seua i seguirán les pautes marcades pel metge o sanitat fins estar en condicions de poder asistir al centre. L’alumnat que no aporti la quantitat económica aprobada en Consell Escolar amb el concepte d’activitats complementàries i extraescolars haurà d’entregar el llistat de material alternatiu aprovat. Quan una nota informativa o comunicació és entregada a les famílies i s’espera una confirmació de la recepció, aquesta ha de ser tornada degudament signada, en cas de no fer-ho així s’enten que l’alumne/a no pot participar en l’activitat o programa. En cas de ser una activitat complementària, restarà al centre degudament atés/a i no es cridarà per telèfon per aprovar l’activitat. L’alumnat que de forma reiterativa perdi les notes informatives o comunicacions a les famílies , d’acord amb el tutor i la cap d’estudi, se li exigirà copiar la nota extraviada. Atenció a les famílies:
 18. 18. Reglament d’organització i funcionament del centre. 18 En l’horari establert per tutoria o per atenció de l’equip directiu els pares/mares/tutors/es podran sol·licitar ser atessos. Sempre que sigui possible s’haurai d’avissar per endevantit. e.2.- Normativa referent a les activitats complementàries i extraescolars. Criteris aprovats pel Consell Escolar del Centre: - Tendran un caràcter educatiu-formatiu. - Seran voluntàries (les extraescolars). - No podran ser discriminatòries. - No tendran caràcter lucratiu. - Estaran incloses en el Pla Anual. - Estaran supeditades a la normativa vigent i al que preveu el Reglament d’Organització i Funcionament i el Pla de Convivència Acompanyants: No paguen autobús, han de complir les normes establertes al Pla de Convivència. Número d’acompanyants per grup: 3 anys 1 professor 3 mares/pares, 4 i 5 anys 1 professor i dos pares/mares, per a Educació Primària 1 professor i un pare/mare per grup. L’alumnat que participi en activitats fora del centre necessitarà una autorització escrita i signada pel pare, la mare o el/la tutor/a de l’alumne/a. De no porta-la signada s’enten que l’alumne no pot assistir a l’activitat per falta de l’autoritació del seu representant legal. Quedarà al centre degudament atés. En cas de que un alumne no participi en alguna de les activitats de l’àmbit escolar complementari la cap d’estudis preveurà la seua atenció. Al principi de curs les famílies rebran una relació d’activitats de carácter complementari a realiza i que estarán aprovades pel Consell Escolar. Durant el curs, si el professorat estima oportú i amb el consentiment del Consell Escolar, és poden ampliar o reduir les activitats complementàries. El grup d’alumnes que participi en una activitat complementària anirà acompanyada del/la tutor/a i del personal necessari segons les instruccions anuals. Els acompanyants serán pares o mares que des de principi de curs s’oferiran com acompanyants. Els grups amb alumnes nese es valorarà la conveniencia de que un dels acompanyants sigui un professor/a de l’equip de suport o del claustre. El grup d’alumnes sortirà des del centre amb els acompanayants assignats. Durant l’activitat no es podrá afegir alumnes o acompanyants
 19. 19. Reglament d’organització i funcionament del centre. 19 per no distorsionar l’activitat, només es podrá afegir alumnes en cas molt justificat. El mitjà de transport, segons el Consell Escolar, será el més segur. S’insistirà amb l’empressa d’autobusos contractar-los amb cinturons per a tots els alumnes. No s’admitirà portar els alumnes amb altre mitjà que no sigui el contractat pel centre. Només s’acceptarà la incorporació d’un/a alumne/a a una activitat complementària quan aquest tingui un justificant (visita al metge o deure inexcusable). e.3.- Normativa referent a les entrades i sortides de l’alumnat. L’horari de classe és de les 9 h a les 14 h. Les portes d’accés al recinte escolar restaran tancades durant la jornada escolar. L’entrada a classe després de les 9 h 5 min es considerarà falta de puntualitat, a no ser que l’alumne presenti la corresponent justificació. Per tal d’aconseguir unes entrades –a les aules- ordenades, silencioses i ràpides, els alumnes, per nivells, seguiran l’ordre següent: primers, segons, ...,, (segons quina sigui la porta d’entrada). (Prèviament els alumnes encarregats hauran obert les corresponents aules). Quant a les sortides –descansos i/o final de classe- es mantindran criteris similars als de les entrades (ordre, silenci, rapidesa). Controlats pel professorat. Durant el temps de descans els alumnes no quedaran a l’interior de l’edifici escolar. Així, en haver sortit, els alumnes encarregats tancaran les portes de les classes. Comprovació per part del profesor/a del grup en el momento de finalitzar la classe. En sortir de les aules –canvis de classe, sortides al pati, ... els alumnes observaran un comportament que no interfereixi, de cap manera, la feina de la resta dels companys, a les classes. Els dies d’aigua els alumnes restaran a les aules, a l’hora de descans, atesos pels seus tutors. No és permesa, sense autorització, la sortida del recinte escolar en horari lectiu ni fer-hi entrar persones alienes al centre. Es prestarà una especial atenció al manteniment de la neteja del centre –tant de l’edifici escolar (aules, tallers, corredors, ...) com de la resta del recinte (pati, pistes, jardins, ...)-. Per aquest motiu s’organitzaran torns d’alumnes encarregats de recollir els residus abandonats al pati durant la jornada escolar.
 20. 20. Reglament d’organització i funcionament del centre. 20 La sortida, sense autorització, del recinte escolar en horari lectiu podrà ser considerada com a conducta contrària a les normes de convivència del centre o com a conducta greument perjudicial per a la convivència del centre, segons el temps d’absència del recinte escolar, uns minuts o una o més d’una classe, respectivament. També es considerarà com a conducta contrària a les normes de convivència del centre fer entrar, sense autorització, en el recinte escolar persones aliens al centre.” Els alumnes amb cita mèdica ho hauran de comunicar a la tutora i tindran un horari flexible d’entrada i sortida. Sempre s’haurà de presentar el corresponent justificant. Aquells alumnes amb un tractament mèdic especial, ho comunicaran a la tutora. La falta de puntualitat es considera tant a l’hora d’entrada (9’00h), com a l’hora de sortida per venir a buscar-lo (14’00h). En cas de no venir a buscar el seu fill/a a l’hora, després d’avisar el tutor/a a la família per escrit i en cas de reincidència, es procedirà a avisar la policia. Només els dies de pluja està permès anar a buscar els alumnes a la classe, 10 minuts abans que soni la sirena per agilitzar la sortida. Els pares/mares o tutors dels alumnes d’Educació Primària no els acompanyaran a la fila a l’hora d’entrar ni tampoc els esperaran a l’hora de sortir darrere la porta de la classe o a l’entrada. Els dies de pluja els alumnes entraran a les aules directament. Entrades: Els alumnes de 3 anys entraran i sortiran per la porta principal, passadis de l’esquerra i pel camí habilitat fins arribar a les aules. No haurà d’interrompre l’entrada dels alumnes del 3r cicle. Els alumnes de 4 anys entraran i sortiran per la porta lateral del recinte que dóna a la pista de terra. Els alumnes de 5 anys entraran per la porta principal de l’edifici central. Els alumnes de 1r i de 2n entraran per la porta que hi ha en la zona trassera del centre. Els alumnes de 3r entraran per la zona de grava prop a la Font. Els alumnes de 4t formaran les files a l’escala de la pista. Els alumnes de 5è i 6è formaran a la zona de la biblioteca i el parking. Els alumnes de primària entraran al centre amb la indicació del professor corresponent. Els pares/mares dels alumnes de Primària no acompanyaran als seus fills a les zones d’entrada per agilitzar i evitar que aquests s’entretenguin
 21. 21. Reglament d’organització i funcionament del centre. 21 Els alumnes serán acompanyats en les sortides pel tutor o profesor/a fins a abandonar l’edifici del centre. Els alumnes que no siguin recollits per les famílies, i després d’intentar parlar amb les famílies i no localitzar-les quedaran amb el profesor tutor o amb un membre de l’equip directiu i ho comunicaran a la policía. La impuntualitat de les famílies será registrada diariament i es comunicarà als educadors socials la reiteració de la conducta. e.4.- Normativa referent als espais comuns: El professorat podrà fer ús de totes les instal·lacions del centre sempre que sigui necessari i en horari laboral. Els espais amb una funció específica (biblioteca, aula d’anglès, laboratori, taller, aula informàtica, sala usos múltiples, aula de música) la seua utilització està subjecta a uns horaris que elaborarà la cap d’estudis. Aquest hporaris estaran exposats a les aules per garantir el coneixement del mateix a la Comunitat Educativa. En cas d’horari extraescolar la utilització de les instal·lacions del centre es sometrà a les normes i directrius aprovades per l’ajuntament i amb el coneixement i consetiment de la Dircció del Centre i del Consell Escolar. El professorat i l’APIMA quan proposin reunions vinculades a la vida escolar hauran d enotificar-ho amb suficient antelacio a la Direcció del Centre. L’Ajuntament com a propietari de les instal·lacions del Centre en cas de que necessiti fer ús de les instalacions del centre ho comunicarà a la Direcció del Centre. Altres entitats i/o associancions que vulguin fer ús de les instal·lacions de l’escola, hauran de demanar l’autorització a l’Ajuntament, com a titular del centre, amb el vist-i-plau del Consell Escolar. Les sol·licituds es formalitzaran a la Secretaria del Centre. La persona o entitat sol·licitant es farà càrrec dels desperfectes qie es puguin derivar de la utilització de les instal·lacions del centre. e.5.- Normativa referent a les aules. - S’ha d’acudir al centre degudament vestit i net. A l’aula no està permès cobrir-se el cap, excepte per prescripció mèdica. - Es procurarà no elevar el to de veu a l’interior del centre, i s’evitaran els jocs, les carreres i qualsevol altre actitud que molesti als altres. - Sempre es procurarà el diàleg directe i respectuós i no el menyspreu ni les males maneres. - No està permès portar al centre telèfons mòbils, walkman, Mp3, jocs electrònics ...
 22. 22. Reglament d’organització i funcionament del centre. 22 - No es pot menjar dins de l’aula excepte els dies de pluja per què no es pugui sortir al pati, així com les classe d’ Educació Infantil i 1r cicle segons el Projecte d’alimentació - No està permès menjar xicle a classe. - Els alumnes no podran sortir entre classes de l’aula sense permís del professor. - Quan sona la sirena, és per anar a classe i no al bany. - Els alumnes aniran al quiosc a comprar i no podran restar allí - L’aula ha de mantenir-se neta i ordenada. - Beure aigua només entre classe i classe . Els alumnes podran portar una ampolla a la cartera. - Sortir al bany només una vegada als períodes continus: el delegat ajudarà i informarà al professor de si ja ha sortit. - Els alumnes han de seure sempre en el lloc assignat pel tutor. - Qualsevol alumne/a que hagi de sortir del centre en horari escolar ho farà acompanyat d’un adult (pare/mare/tutor ...) que se’n faci responsable. - Aquells alumnes el comportament general dels quals no garanteixi una adequada participació en una activitat complementària podran ser exclosos de participar-hi. - Els alumnes que no participin en una activitat complementària han d’assistir a l’escola. En cas de no assistir, el seu pare/mare/tutor ha de comunicar-ho al centre i justificar l’absència. - L’alumnat amb malalties infecto-contagioses o polls no assistiran al centre, restaran a ca seua i seguirán les pautes marcades pel metge o sanitat fins estar en condicions de poder asistir al centre. e.6.- Normativa referents als patis. Torns d’esplai: I) Educació Infantil: D’11:15 h a 12 h. A la zona específica d’EI. Hi haurà quatre mestres de vigilància i un de mediació. II) Educació Primària: Un únic torn de pati d’11:25 a 11:55. Zones de vigilancia: - Dos professors a la zona de terra ubicats en la pista de terra i podrán observar la zona de les aules de 4 anys, la pista i davant l’hort. - Dos professors entre les dues pistes poliesportives. - Dos professors en la zona degrava de l’entrada i pista de handbol.
 23. 23. Reglament d’organització i funcionament del centre. 23 En cas de faltar un professor s’ha de comunicar a la cap d’estudis per a procedir a l’adjudicació d’un latre/a professor/a al pati. Activitats alternatives al temps d’esplai: - Hi haurà el servei de mediació a l’espai assignat. Contarà com a vigilància de pati. - Bibliopati amb un professor encarregat. - Activitats al punt verd amb professorat voluntari e.7.- Normativa referent a les TIC. Normativa específica recollida en el Pla d’ús de les TIC del centre. Normes internes sobre la utilització dels ordinadors i dels ultraportàtils.: - S’han d’agafar correctament. - No s’ha de conectar cap dispositiu (USB, càmera, etc, ...) sense l’autorització del profesors. - No és pot instal·lar cap programa sense l’autorització del coordinador responsable. - S’utilitzarà internet amb la finalitat que el professorat hagi marcat a la seua programació, per lo tant no es pot navegar llirement sense el consentiment del professor. - No es treuran del recinte escolar. - Es treuran de l’aula habitual per ser utilitzar en una aula específica amb la autorització i el control del professor de l’àrea. e.8.- Normativa referent al transport escolar. La contractació del servei de transport escolar per les activitats complementàries la realitzarà el centre amb i una única empresa. La Direcció del centre vetllarà perquè l’empresa respecti la normativa sobre el transport escolar. A cada inici de cursn es signarà un contracte sobre el servei anual. SERVEI COMPLEMENTARI DE TRANSPORT ESCOLAR. (Ampliació realitzada en octubre de 2010). El comportament incorrecte e inadequat en l’ús del servei complementari del transport escolar, així com la falta de respecte i consideració cap als companys, acompanyants i/o xofers o que originin problemes de funcionament en aquest servei o desperfectes materials , seran considerats com una conducta contrària a les normes de convivència i l’ho establert al RD de drets i deures dels alumnes. En qualsevol cas, abans de prendre cap decisió, es valorarà el cas i es seguiran les pautes marcades al Pla de Convivència i al RRI. Normativa sobre transport escolar: Ordre del 21 de juliol de 2005.
 24. 24. Reglament d’organització i funcionament del centre. 24 Ordre del 24 d’agost de 2009. RELATIVES ALS ACOMPANYANTS  L’acompanyant haurà de conèixer el funcionament dels mecanismes de seguretat del vehicle.  L’accés i baixada de l’alumnat haurà de realitzar-se per la porta més propera a la ubicació de l’acompanyant.  La persona que realitzi aquesta funció i que depèn de l’empresa contractada s’ha d’acreditar amb un carnet especial que en qualsevol moment podrà ser sol·licitat pel centre docent o personal de l’empresa transportista. FUNCIONS  Realitzar el recorregut des de la primera parada fins el final del trajecte.  El control de pujada i baixada dels alumnes en les parades establertes, atenent a la relació d’alumnes prèviament facilitada pel centre, controlant que només l’alumnat relacionat utilitzi el servei.  La vigilància i cura de l’alumnat transportat serà funció de l’acompanyant. Aquesta responsabilitat s’estableix en el temps que l’alumne permaneix a l’autobús i en el d’accés i descens del mateix des de la parada fins el vehicle.  Ajudar a pujar i baixar a l’autobús a l’alumnat amb dificultats motòriques.  Assignar les places en que han d’anar els alumnes atenent als criteris que es considerin oportuns (edat, localitat, etc).  Comprovar que l’alumnat ocupa el seu seient abans que l’autobús inicií el seu moviment.  Assegurar-se de que el material escolar està degudament col·locat i no suposa cap risc durant el trajecte.  Tenir cura del bon comportament durant els trajectes i les pujades i baixades.  Vetllar pels alumnes en cas de que tenguessin que baixar del vehicle, reunir als alumnes en un lloc segur i a distància prudencial de l’autobús per evitar maniobres perilloses; en cas d’averia permanèixer a l’autobús amb els alumnes.  Posar en coneixement a la direcció del centre les faltes de disciplina.  Comunicar a la direcció del centre les variacions que es puguessin donar respecte al funcionament del transport escolar: variació del número d’alumnes, faltes de puntualitat dels alumnes, qualsevol anomalia que pogués sorgir.  Col·laborar en la recollida de dades que puguin millorar el servei.  Els alumnes han de ser recollits i deixats sempre en la mateixa parada ja que el transport escolar és un servei especial i no discrecional. Llevat de l’autorització expressa de la Secretaria General de la Conselleria o de la direcció del centre.  Qualsevol altre indicació realitzada per la direcció i que impliqui una millora en l’increment de la seguretat. ALTRES  Qualsevol altre persona que vagi en el vehicle haurà d’estar expressament autoritzada per la Secretaria General de la Conselleria.  L’equip directiu serà l’encarregat de resoldre les petites incidències que puguin produir-se en el transport diari, així com prendre les mesures que estimi oportunes sobre el mateix. Especialment es vigilaran els horaris d’arribada i sortida, els vehicles utilitzats i la qualitat del servei.  A cada alumne li correspon una plaça o seient.  La plaça contigua al conductor no podrà ser utilitzada per l’alumnat.  El conductor o la monitora haurien de facilitar un telèfon de contacte per a qualsevol incidència.
 25. 25. Reglament d’organització i funcionament del centre. 25  Les famílies que utilitzin el servei es comprometen a avissar quan l’alumne no utilici el servei per a no retrasar el servei. e.9.- Normativa referent al menjador-quostòdia escolar. - NORMES DE CONVIVÈNCIA: El comportament incorrecte e inadequat en l’ús del servei complementari del menjador, així com la falta de respecte i consideració cap als companys, cap el personal col·laborador que atengui el servei de menjador o que originin problemes de funcionament en aquest servei o desperfectes materials , seran considerats com una conducta contrària a les normes de convivència i l’ho establert al RD de drets i deures dels alumnes. En qualsevol cas, abans de prendre cap decisió, es valorarà el cas i es seguiran les pautes marcades al Pla de Convivència i al RRI. - NORMES DE FUNCIONAMENT  El servei de menjador és una activitat que ofereix el centre a les famílies, per a que els seus fills/es puguin quedar-se a dinar i estar en custodia des de les 14:00 h fins les 16:00h .  Poden ser usuaris del servei de menjador-custòdia tots/es els /les alumnes que hi estiguin interessats/des, sempre que hagin emplenat el full de sol·licitud (Secretaria del Centre).  El servei funciona des de les 14:00 fins a les 16h. L’hora de recollida dels alumnes és de 15:30h fins les 15:50h. La porta del centre estarà tancada durant aquesta activitat.  Es prega la màxima puntualitat per tal de no interferir en el bon funcionament del menjador.  El menú del menjador el servirà el càtering de s’Olivera. Cada principi de mes s’informarà dels menús a les famílies. A l’entrada del menjador hi haurà un full de control de les menjades dels alumnes petits.  El preu del servei seria el següent: o Si es paga el mes complet: 6,50 € dia, la mensualitat variarà en funció dels dies lectius i es pagarà mitjançant domiciliació banària els cinc darrers dies del mes. o Dies esporàdics: 7,50€ dia. El dia que ho necessitin, abans de les 9 h, es dipositaran a la bústia de la secretaria, els 7,50 € dins d’un sobre, amb el nom de l’alumne i el curs.  En el preu s’inclouen el menú i el temps de custodia dels alumnes per part dels /les monitors/es.  Si es paga per mesos, per norma, no es descomptaran els dies faltats.  El servei de menjador és una activitat més d’aprenentatge de l’escola, en la qual s’aprofitarà per treballar amb els alumnes els següents objectius: o Fomentar els hàbits d’autonomia. o Fomentar bons hàbits d’alimentació. o Gaudir del moment de menjar.  Per poder portar a terme els objectius proposats els alumnes usuaris hauran de complir una sèrie de normes de comportament: o Usar correctament els coberts. o Estar asseguts/des durant el moment de menjar i no cridar. o Respectar, en tot moment, els/les companys/es i els/les monitors/es. o Complir sempre les ordres dels monitor/es ( personal col·laborador).
 26. 26. Reglament d’organització i funcionament del centre. 26  Al finalitzar l’horari lectiu els alumnes del servei de menjador acudiran a la porta principal on seran rebuts pel personal col·laborador restant des d’aquest moment baix la responsabilitat d’aquest.  Una vegada controlat tots els alumnes entraran al menjador on, després de recollir el necesser, aniran a rentar-se les mans, amb el degut ordre i cura. Sempre amb el la vigilància del personal col·laborador.  A continuació cada alumne seurà a taula al lloc assignat.  L’horari de dinar serà de 14 a 15 :15h, moment en el que els alumnes es rentaran les dents i les mans abans d’anar al pati o a la sala d’usos múltiples fins a les 15:50 h on seran recollits pels seus pares.  No es trauran aliments fora del menjador.  Es donarà una quantitat acord amb la seua edat.  El personal col·laborador: o Tindrà cura de que els alumnes utilitzin correctament els coberts, ensenyant a utilitzar-los correctament e inclús ajudant als alumnes dels nivells d’infantil, si fos necessari. o Procurarà ensenyar i controlar que els alumnes compleixin unes normes i hàbits bàsics en la taula (ús correcte dels coberts, dels tovallons, cuidar el material, estar ben assegut a taula, no tirar el menjar, evitar parlar cridant, no parlar amb la boca plena, etc.). o Tindrà cura de que tots els alumnes prenguin el seu aliment d’una forma adequada, que prenguin tots els plats ( primer plat, segon plat i postres) tenint en compte aquells casos puntuals i excepcionals (malalts, alumnes amb algun malestar, etc.). o Informarà als pares directament o bé a través de la Direcció del centre els casos que reiteradament es detecti que els alumnes no mengin una quantitat adequada a la seua edat. o Informarà a les famílies i a la Direcció del centre de l’actitud dels alumnes en el menjador. o Atendrà als alumnes en cas necessaris (accidents, incidents) Avisar a les famílies en els casos necessaris o requerir ajuda mèdica. De tot s’informarà a l’Equip Directiu el més prompte possible.  En cas d’al·lèrgies a algun aliment o necessitat de règim, haurà de ser comunicat a la Direcció del centre per escrit acompanyat del justificant metge, amb el fi de sol·licitar a l’empresa, si és possible, un menú adequat.  En cas de que algun alumne hagués de tomar medicació en horari de menjador, el pare/mare haurà de presentar el medicament junt amb el justificant metge i les instruccions de com prendre el mateix. Així mateix s’insistirà en que per part de la família es regulin les tomes del medicament, si és possible, per evitar que coincideixin amb l’horari del menjador.  Els alumnes no podran anar a les aules durant el temps del menjador.  Els alumnes del menjador no podran sortir del recinte en horari del menjador. En cas de que es tengui que sortir s’haurà de comunicar per escrit al personal col·laborador i ser recollit pels pares o persones en les que deleguin.  De les normes d’organització i funcionament s’informarà a les famílies a l’inici de cada curs escolar.  Complimentar diàriament un part de control en el que constarà les incidències produïdes que s’entregarà a la Direcció del centre.  Les causes que suposaran la immediata supressió del dret d’utilització del servei de menjador-custòdia, pel període de temps que el Consell Escolar consideri oportú, són les següents: o L’ incompliment de les normes de comportament de manera reiterada.
 27. 27. Reglament d’organització i funcionament del centre. 27 o La falta de pagament. o Reiterades faltes de puntualitat a l’hora de recollida dels alumnes. e.10.- Normativa referent en cas d’absentisme escolar. Protocol en cas d’absentisme. Les faltes injustificades d’assistència a classe. L’assistència a l’escola és obligatòria .En cas de no assistir s’ha de justificar l’absència PLA D’ACTUACIÓ EN CAS D’ABSENTISME. - Definició del tipus d’absentisme: o Absentisme puntual/esporàdic ( 10% faltes sense justificar, exemple: 10 faltes al mes). o Absentisme intermitent/intens (25% de faltes sense justificar, exemple: 20 faltes al mes sense justificar). o Absentisme crònic. No assisteix a classe sense justificació). - Control d’assistència: El realitzarà el professor/a tutor/a, diàriament i el recollirà a l’informe individual de l’alumne. - Intervenció en cas d’absentisme puntual/esporàdic: Entrevista amb les famílies per tenir coneixement i valoració de les causes que incideixen en l’absentisme i realitzar les gestions oportunes per a solucionar-lo. Comunicar-ho al cap d’estudis. En cas de no poder localitzar la família, ni per telèfon ni per carta certificada, informar a l’assistent social de l’EOEP - Intervenció en casos d’absentisme intens o repetitiu de l’esporàdic. Comunicar-ho al cap d’estudis. Comunicar-ho a l’assistent social de l’EOEP. Protocol en el cas d’absentisme de llarga durada i justificat. En el moment que el pare/mare/tutor/a d’un alumne comuniqui una absència temporal de llarga durada està comunicació es farà per escrit i recollirà la informació sobre el motiu de l’absència, el lloc, la durada provable. Document degudament signat. En cas de no complir i prolongar-se l’absència s’assabentaàr al servei d’escolarització.
 28. 28. Reglament d’organització i funcionament del centre. 28 e.11.- Representants al Consell Escolar Municipal. El centre estarà representat al Consell Escolar Municipal a través del/la director/a, per un altre membre de l’equip directiu o de l’APIMA. Les funcions dels/de les representants en el Consell Escolar Municipal són les següents: - Assistir a les reunions que es convoquin. - Representar al centre. - Informar al centre, claustre, Consell Escolar i APIMA, dels temes que afectin al centre i al Consell Escolar del Centre. e.12.- Materials del centre. El material del centre serà classificat en inventariable i no inventariable. A l’inventari general del centre s’especificarà el tipus, la classe, el nombre d’unitats, l’estat de conservació, la data d’alta al centre i l’aula , la procedència i l’aula o servei on és. La formulació i actualització de l’iventari serà tasca de la Secretària. Podran col·laborar les responsables del cicle o de l’especialitat. Es considerarà material inventariable el següent: mobiliari, màquines, equips informàtics i audiovisuals, fotocopiadores, fons de biblioteca, material EF, CD Roms, Material música, etc. El material inventaroiable serà adquirit per la persona responsable de les compres o l’equip directiu. L’adquisició del material es farà en funció del pressupost, de les demandes i/o necessitats i per un bon funcionament de l’escola. La Comissió Econòmica i l’Equip Directiu supervisaran les compres. Tots els membres de la Comunitat Educativa vetllaran pel bon ús i conservació de tot el material. El material comú a tots els cicles estarà subjete a uns horaris establerts prèviament. e.13.- Protocol en cas de malalties i/o d’accidents escolars. En cas de malalties: Les famílies han de comunicar la malaltia d’un alumne/a per a justifica la seua absència. En cas de no comunicar l’absència en reincorporar-se al centre haurà de justificar les faltes pe r malaltia. Les famílies han de comunicar qualsevol malaltia, la medicació que pren l’alumne/a i les indicacions mèdiques a tenir en compe al centre. Els alumnes amb malalties que necessitin un control i atenció especial al centre, en cas de que el professorat no estigui prou format per resoldre qualsevol situació relacionada amb la malaltia, no assistirà al centre fins que el tuto/a del grup i el professorat del grup estigui preparat, assessorat i el centre compti amb els mitjans necessaris per poder atendre a l’alumn/a.
 29. 29. Reglament d’organització i funcionament del centre. 29 En cas de ser necessari adminsitrar medicació durant el periode lectiu a més d’informar haura de signar un document on autoritza aquesta administració. Els alumnes que no es trobin en condicions adequades no han d’assistir al centre, en cas de que la indispossició o malestar es produeisqui en horari escolar ho comunicarà al tutor/a del grup, al professor que hi ha a l’aula o a qualsevol membre de l’equip directiu. Qualsevol d’aquestes persones cridarà per telèfon als tutors de l’alumne/a per informar-los i que venguin a recoliir-lo. En cas d’accident escolar. En cas d’accident i de ferida lleu la cura es farà al mateix centre netejant la ferida amb aigua i sabó i protegir-la. Els alumnes que tenguin un accident escolar i sigui necessari atenció mèdica serà immediatament atès pel professorat, aquest intentarà tranquil·litzar a l’alumne/a i demanarà que un altre professor o membre de l’equip li ajudi i s’alerti a la família i es valorarà segons la gravetat el cridar o no a l’ambulància telèfon 112. En cas de no localitzar als familiars el centre cridarà al 112 informarà de l’estat de l’alumne i si és necessari el trasllat a un centre metge es desplaçarà amb ambulància o policia , segons valorin els serveis d’urgència, sempre estarà acompanyat/da per un professor/a del centre, designat per l’equip directiu, fins a que el pare/mare/tutor/a siguin localitzats. e.14.- Seguretat. El/la responsable màxim/a de la seguretat del Centre serà el/la Director/a. L’edifici ha de disposar de la corresponentb instal·lació d’enllumenat d’emergència, extintors portàtils, sistema d’alarma, sistema contraincendis. El centre disposarà per escrit d’iun Pla d’Evacuació que serà conegut per tot el professorat i del qual hi haurà una representació gràfica als passadissos de l’escola. Al centre es realitzara un simulacre d’evacuació durant el primer trimestre acollint-se a les orientacions donades per la Conselleria. A començament d ecada curs es decidiran els/les coordinadors/es de cada planta, el/la coordinador/a general serà el /la cap d’estudis i el/la seu/a substitut/a serà la secretària. També es recordaran les pautes a seguir per a realitzar el simulacre. Del resultat de l’evacuació s’emetrà un informe a la Secretaria General i al Consell Escolar del Centre. e.15.- Admissió i matriculació. - El centre admetra a tots/es els/les alumnes que les seues famílies desitgin matricular-hi i hagin estat assignats al centre pel servei d’escolarització d’Eivissa. - L’adscripció d’un nou alumne als diferents grups classes es farà tenint en compte les característiques del/de l’alumne/a i del grup al qual ha d’entrar.
 30. 30. Reglament d’organització i funcionament del centre. 30 - Els alumnes d’incorporació tardana, previa matricul·lació, començaran les classes dos dies després de la data de formalització de la matrícula a fi de poder organitzar la seua recepció i acolliment. Sempre i quan ho permeti la situació familiar. Si no fos possible s’incorporaria al dia següent. e.16.- Adscripció de l’alumnat. 3 anys: El criteri per agrupar-los és el següent: equilibrar els dos grups segons el sexe, l’edat i la llengua materna. Fer grups equilibrats. També s’ha de tenir en compte els que tenen el mateix nom. Primària: D’acord amb el pla d’atenció a la diversitat quan s’ha de distribuït els alumnes en tres grups es farà per ordre alfabètic, primer un els dos sexes i després l’altre i l’equip de cicle supervisarà l’equilibri dels grups tant en nivell curricular com a nivell de convivència. En cas d’haver repetidors es repartirant compensant els grups. Si l’equip de cicle considerà que la distribució dels tres grups ha de ser mantenir dos grups i desdoblar un entre els altres dos, ho justificarà degudament. e.17.- Adscripció del professorat. Cada professor que va iniciar cicle el curs passat continua amb el seu grup el present curs. Adscripció, pel director, dels professors als cicles i en reunió de cicle, oïts per la cap d’estudis, aquesta fa una proposta d’adscripció de les tutories al director. Criteris pedagògics elaborats pel claustre per la designació de tutors: - A l’hora d’assignar els mestres als diferents cicles, cursos i àrees, es tendrà en compte la seua formació –actualització, formació permanent, ... (Aquesta formació s’acreditarà documentalment). - El coneixement de la línia pedagògica, del projecte educatiu i del funcionament general del centre, seran aspectes prioritaris a tenir en compte a l’hora d’assignar els mestres al primer cicle d’E. Primària. - Es procurarà que un mateix mestre no imparteixi dues llengües a un mateix grup d’alumnes. - Es procurarà que un mestre tutor no tengui un mateix grup d’alumnes més de dos anys seguits. - Es procurarà l’assignació d’un mestre especialista –FA i EF- a cada cicle d’Educació Primària. Una vegada aplicats els criteris priopritaris –l’establert al projecte lingüístic, als projectes d’innovació i als criteris pedagògics establert pel Claustre de Professor, es procurarà que la permanència d’un mateix mestre, com a tutor, en un determinat cicle no sigui superior a dos períodes consecutius.
 31. 31. Reglament d’organització i funcionament del centre. 31 e.18.- Criteris d’organització del suport, de les substitucions, els torns de guàrdies i els torns d’esplai. El suport a EI el realitzan les mestres de reforç (s’ha d’intentar que els suports no coincideixin el mateix día) i els alumnes amb nee i problemes d’audició i llenguatge rebran també l’atenció de les PT i AL. També rebran suport de les especialistes de Música i Anglès. A 5 anys els nouvinguts també reben el suport d’un/a mestre/a d’AD, però també sería necessari a 3 i 4 anys. També sería necessari el suport d’un/a AT pels casos d’alumnes que no controlen esfínters. A EP els alumnes proposats a final del curs passat, per a PT, AL i AD seguiran amb aquest suport. Els grups amb alumnes de nee i compensatòria tendran una atenció preferent. El reforç d’EP el realitzaran mestres d’EP per a completar el seu horari lectiu. El responsable de la tasca a realitzar és el mestre tutor de l’alumne. Substitucions del professorat –en cas de malaltia, permisos i llicències; ...: A EI les substitucions les cubreix les mestres de suport. A EP les substitucions es cubriran utilitzant les sessions de reforç. Seguidament s’utilitzaran les sessions dels professors amb reducció horaria per 55 anys, els coordinadors, els encarregats de material. En darrer lloc seran cubertes per l’equip de suport i l’equip directiu. HORARI LECTIU: - Tots els mestres sense cap càrrec (equip directiu, coordinadors o de més de 55 anys) tendran 25 sessions d’atenció directa amb alumnes. - Les sessions de reforç que fa el professorat seran sempre dins del seu cicle i dins l’aula. - El professorat sense tutoria té 25 sessions d’atenció directa. Imparteix una àrea o fa el reforç assignat. - El professorat que té assignada la coordinació del cicle té assignades dues sessions de coordinació. - Les dues mestres encarregades de material tenen assignada dues sessions setmanals. - La responsable del projecte xarxipèlag té assignades 6 sessions setmanals de coordinació. - Quatre mestres de més de 55 anys han sol·licitat reducció horària d’atenció directa a alumnes. Es faran càrrec, en horari lectiu, del material del centre de recurs del centre, de coordinacions i de la farmaciola del centre. - A la coordinadora lingüística se li han assignat dues sessions setmanals. - A la coordinadora de les activitats complemetàries se li han assignat tres sessions.
 32. 32. Reglament d’organització i funcionament del centre. 32 - Hi ha un encarregat de l’hort amb sis sessions per al manteniment del mateix, amb la col·laboració dels alumnes del centre on s’impartirà classes amb grups reduïts com a màxim de 8 alumnes.. - Al coordinador mediambiental se li han assignat dues sessions de coordinació. - Al coordinador de l’Equip de Suport se li han assignat dues sessions setmanals de coordinació i una de CCBB. - Els coordinadors de cicle tenen assignades 2 sessions de coordinació d ecile i una de CCBB. - Els coordinadors de Comenius i Seccions Europees tenen assignades dues sessions d ecoordinació. - L’Equip directiu tindrà un horari específic d’atenció a les famílies i per a les CCBB. HORARI COMPLEMENTARI D’OBLIGADA PERMANÈNCIA EN EL CENTRE: - L’horari complementari del professorat es realitza de dilluns, divendres i es decideix a principi de curs per votació del claustre ( bé de 8 a 9h o de 14 a 15 h) Dilluns reunions de nivel o área, dimarts tutoria de pares, dimecres coordinació equip de suport i cicles ( la resta coordinació de nivell), dijous reunions mensuals de les comissions: CCP, Lingüística, europea, mediambiental, revista i pàgina web, divendres coordinació de nivell i/o àrea. Els claustres es celebraran en dijous i divendres. Les juntes d’avaluació seran dimarts a la tarda. Els Consells escolars i les Comissions seran a la tarda excepte aquelles que els seus integrants tenguin disponibilitat horaria i serien dijous o divendres de 8 a 9 h. Les guàrdies de la tarda, dues hores, comptara com l’horari complementari de dijous i divendres, sempre que no hi hagi claustre. e.19.- Horari i calendari escolar. http://die.caib.es/normativa/pdf/02/2002-05-21_Ordre_BOIB_76_25-6- 02_jornada_i_horariInfanPrimaEspecial.pdf. http://die.caib.es/normativa/pdf/2010/2010_Instruccionsabsentismeescolarcoma situacioderis_Curs2010-11.pdf Escola Marinera: de 7:45 h a 9h. Horari amb alumnes de 9 a 14 h. Horari d’esplai: EI d’11:15 h a 12 h. Educació Infantil.
 33. 33. Reglament d’organització i funcionament del centre. 33 Primària: d’11:25 a 11:55 h Horari del programa PROA: Dilluns i dijous de 16:00 a 18:00h. De dilluns a divendres, de 16:20 h a 19:20 h, apertura de la biblioteca pública. De dilluns a dijous, de 16 h a 18 h, activitats extraescolars organitzades per l’APiMA i coordinades pel Consell Escolar. Inici Els alumnes de 3 anys, durant la primera setmana, tendran un període d’adaptació. Els d’Educació Primària s’incorporaran a les 9 h el dia 14. Les primeres hores , fins al pati, cada tutor estarà amb el seu grup d’alumnes, després es seguirà l’horari normal. Període d’adaptació dels alumnes de 3 anys: durant tres dies es faran dos torns d’adaptació, un de 9’30 a 11’00 h i l’altre de 12’00 a 13’30 h. Dos dies, torn únic amb tots els alumnes des de les 9’30 fins les 13’30 h. Horari lectiu de primària: 1ª sessió de 9 a 9:55 h ( 55 min.) 2ª sessió de 9:55 a 10:40 ( 45 min.) 3º Sessió de 10:40 a 11:25h ( 45 min) 4ª Sessió d’11:55 a 12:45 ( 50 min) 5ª Sessió de a 12: 45 a 13:30h (30 min) Sessió de lectura de 13:30 a 14h. e.20.- Normativa escola matinera: L’escola matinera és un servei d eguarda d’alumnes qiue s’enten com una activitat extraescolar que pretén facilitar a les famílies del centre una forma de compaginar les obligacions laborals dels progenitors amb l’horari escolar. El servei es prestarà a través de l’APIMA que gestionarà el servei: contractació de monitors o voluntaris i el control i guarda dels alumnes. El Consell Escolar haurà d’aprovar l’horari i el preu del servei d’acord amb la proposta realitzada per l’APIMA. El Consell Escolar determionarà els espais del centre utilitzables per l’alumnat del servei i el material que faran servir. L’APIMA col·laborarà econòmicament amb la reposició de material utilitzat. Els alumnes del tercer cicle poden estar al pati sempre baix la supervissió d’un dels monitors.
 34. 34. Reglament d’organització i funcionament del centre. 34F.- Regulació de la convivència. Recollida al Pla de Convivència f.1.- Determinació de les conductes contràries a les normes de convivència. Les recollides al Pla de Convivència més les del Decret 121/2010. http://die.caib.es/normativa/pdf/2010/2010_12_10_Decret121- 2010_BOIB_187_23-12- 2010_estableixdretsideuresdelsalumnesinormesdeconvivenciacentres.pdf Capítol II Conductes contràries a les normes de convivència del centre i mesures de correcció Article 52. Conductes contràries a les normes de convivència Capítol III Conductes greument perjudicials per a la convivència al centre i mesures de correcció Secció 1a Conductes que perjudiquen greument la convivència al centre Article 57. Conductes greument perjudicials per a la convivencia f.2.-Solució de conflictes. Article 3. Convivència, prevenció i resolució de conflictes 1. Els òrgans de govern i de coordinació docent dels centres educatius han d’adoptar les mesures necessàries per afavorir la millora permanent del clima escolar i per garantir l’exercici efectiu dels drets i els deures dels alumnes. 2. Els centres han de vetllar perquè l’aplicació dels plans de convivència, els plans d’acolliment i els processos de presa de decisions sobre els agrupaments dels alumnes i sobre la gestió dels espais i el temps disponibles assegurin contextos positius per a la interacció i la integració de tots els membres de la comunitat educativa. 3. Els centres han de promoure espais i condicions per a la participació i la implicació activa dels professors, els alumnes, les famílies i el personal no docent, i per a la col·laboració amb les institucions públiques i les associacions socioeducatives que treballen en l’entorn de l’escola. 4. Els centres han d’impulsar la convivència a través de propostes específiques per concretar les competències socioemocionals en la pràctica educativa. Els centres han de facilitar la formació adreçada a tota la comunitat escolar per desenvolupar actituds i adquirir habilitats comunicatives i implantar estratègies per a la prevenció i la gestió positiva dels conflictes. 5. Els professors han de participar en el desenvolupament i en l’aplicació de les mesures de prevenció i resolució positiva de conflictes i han de contribuira garantir el respecte de les normes de convivència. f.3.- Aplicació de mesures de correcció de les conductes contràries a les normes de convivència. Article 4. Imposició de mesures correctores 1. Correspon als professors i al director del centre imposar les mesures
 35. 35. Reglament d’organització i funcionament del centre. 35 correctores en els termes establerts en els articles 54 i 59 d’aquest Decret. 2. El consell escolar del centre ha de vetllar pel correcte exercici dels drets i els deures dels alumnes. El director li ha de comunicar trimestralment les resolucions i les mesures correctores imposades i vetllar perquè les mesures correctores s’atenguin al que estableixen aquest Decret i la normativa vigent. 3. El director ha d’informar trimestralment el claustre de professors de les resolucions i les mesures correctores adoptades. TÍTOL V Correcció de les conductes contràries a les normes de convivència i DE LES CONDUCTES que les perjudiquen greument Capítol I Disposicions generals Article 43. Valoració de l’incompliment de les normes de convivència Els òrgans competents per adoptar mesures correctores han de tenir en compte l’edat de l’alumne i les circumstàncies personals, familiars i socials, tant en el moment de decidir sobre la incoació o sobreseïment d’un procediment disciplinari com en el moment de determinar la imposició d’una mesura correctora. Article 44. Principis generals de les correccions Article 45. Reparació material dels danys causats i responsabilitat subsidiària de pares o tutors legals Article 46. Faltes d’assistència a classe i avaluació extraordinària Article 47. Gradació de les correccions Article 48. Àmbit de la conducta que s’ha de corregir Article 49. Supervisió del compliment de les correccions Article 50. Coordinació institucional en l’àmbit de les actuacions correctores Article 51. Citacions i notificacions Capítol II Conductes contràries a les normes de convivència del centre i mesures de correcció Article 53. Mesures educatives de correcció Article 54. Persones competents per aplicar les mesures de correcció Article 55. Procediment per aplicar les mesures de correcció Article 56. Prescripció Capítol III Conductes greument perjudicials per a la convivència al centre i mesures de correcció Article 58. Mesures educatives de correcció Article 59. Òrgan competent per imposar les mesures de correcció de les conductes greument perjudicials per a la convivència al centre Article 60. Prescripció Article 61. Mesures provisionals Secció 2a Aplicació de mesures de correcció de conductes greument perjudicials per a la convivència al centre mitjançant la resolució per conformitat Article 62. Resolució per conformitat
 36. 36. Reglament d’organització i funcionament del centre. 36 f.4.- Obertura d’expedient disciplinari. Article 64. Instrucció de l’expedient Article 65. Resolució del procediment, notificació i recurs. Secció 4a Responsabilitat penal derivada de les conductes greument perjudicials per a la convivència al centre Article 66. Comunicació de les conductes que puguin ser constitutives de delicte.

×