Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Mme ioana
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Memoria11 12

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Memoria11 12

 1. 1. MEMÒRIA CEMSANTA EULÀRIA DES RIU 2011-2012
 2. 2. 1.- Introducció....................................................................................... 32.- Composició i participació.................................................................. 33.- Funcionament: Reunions, acords, documentació lliurada................. 7 a.- Plenari b.- Comissió Permanent c.- Comissions: Comissió de Planificació Comissió d’Infraestructures4.- Actuacions derivades dels acords del CEM..................................... 115.- Documents elaborats...................................................................... 11 I.- CARTA CONSELLER ............................................................. 12 II.- CARTA CONSELLER ............................................................ 13 III.- GUIÓ INFORME ESCOLES .................................................. 14 IV.- CARTA CONSELLER .......................................................... 17 V.- APLICACIÓ REGLAMENT ARTICLE 5 ................................... 19 CONSELL JUVENIL MUNICIPAL PLE INFANTIL MUNICIPAL VI.- FOTOS .............................................................................. 21 CEM, CONSELL JUVENIL, PLE INFANTIL 2
 3. 3. 1. - Introducció La present memòria vol ser una recopilació de la feina realitzada pels membresdel CEM de Santa Eulària des Riu. El curs 2011-12 ha estat marcat per la creació de la regidoria d’Educació i lesnovetats presentades: Xarxa escoles directors i Xarxa escoles APIMES, la creació delConsell Escolar Juvenil i el Ple Infantil Municipal. Les necessitats d’infraestructures hanestat novament les prioritats del CEM, realitzar previsions futures (ampliar el CEIP SantCarles) i exigir les infraestructures urgents i necessàries (Ampliació del CEIP StaGertrudis, construcció d’un 2n institut, reforma integral del CEIP Sant Ciriac). S’ha continua amb la itinerància dels plens, cada convocatòria es fa a un centrediferent amb l’objectiu de donar a conèixer el CEM a la comunitat educativa de cadacentre. Com a novetat i complint l’article 5 del reglament i per afavorir la participació detota la comunitat educativa s’ha creat el Ple Infantil Municipal i s’ha donat estructura alConsell Juvenil Municipal que ja es celebra per 2n any.2.- Composició i participació Sector Representant CÀRREC Titula Suplent Comissions a r què pertany Presidenta Eduvigis Sánchez Presidenta T Totes Meroño Ajuntament Ana Costa Vice- T Permanent Guasch presidenta Planificació Reglament Ajuntament S Ajuntament Maria Ferrer Vocal T Permanent, Torres Infraestructures Informació Ajuntament Salvador Losa S Marí Ajuntament Jose Miguel Vocal T Subst. Padial Permanent Ajuntament José Luis Pardo Vocal S Sánchez Alumne Elena Marí Vocal T alta des de 13 d’abril 2011 Alumna Vocal T Conselleria BE Vocal T d’Educació 3
 4. 4. Conselleria Lidia Riera Vocal Sd’Educació EnriqueAPiMA Lucas Guasch Vocal S TorresAPIMA Francisca Yern Vocal T PermanentAPiMA Belén Alvite Vocal SAPiMA Cándida Vocal T Escandell MayansAPiMA Teresa Giménez Vocal T Permanent Solera PlanificacióAPiMA Amparo Calvo Vocal S VilaAPiMA Pedro Ibán Vocal T Infraestructures DomínguezAPIMA Enric Roig Cicerol Vocal SServeis Rosa Ferrer Ferrer Vocal T Permanent,Socials PlanificacióServeis Eulàlia Guasch SSocials MaríSTEI Victoria Alemany T Subst. Franch Permanent PlanificacióSTEI Remedios Vocal T González Permanent MoyáSTEI Edelmiro Vocal T FernándezUGT Francisca Ortiz Vocal T CabanosUGT Evangelina Rey Vocal S TadeoCCOO Salvador Llopis Vocal T MorenoCCOO Fidel Fernández Vocal S MartínTècnic Lourdes Riera Tur Vocal T Subst. PermanentAjuntament InfraestructuresTècnic Antonio Tur Riera Vocal T PermanentAjuntamentTècnic Maria SAjuntament 4
 5. 5. SECRETÀRIA Catalina Macías T Planells SECRETÀRIA Catalina Ramón Secretària S Permanent Centre públic Mª del Pilar Riera Vocal S Roig Centre Públic Asunción Vocal T Permanent Planells Infraestructures Centre Públic Merche Ibarrola Vocal T Permanent, San Martín Infraestruct. Centre Públic Marga Planells S Centre públic Mª Emilia García Vocal T 0-3 García Centre Privat Nieves Guasch Vocal T Guasch Centre privat Director escola S internacional MORNAConsell Juvenil MunicipalFormat pels alumnes dels Consells Escolars dels instituts: Xarc institut delmunicipi, Balàfia, Isidor Macabich, Blanca Dona (instituts amb adscripciód’alumnes del municipi), representant de l’escola de Música, representant delPunt Jove.Regidora d’Educació i la de Cultura.Ple Infantil MunicipalUn alumne de 4t i un alumne de 5è de cada centre de Primària del municipi, elbatle, les regidores d’educació i la de cultura.Participació dels diferents sectorsSector Nombre Nombre de Vacants % de membres persones representació. segons nomenades ReglamentPresidenta 1 1 100Ajuntament 3 3 100Professorat en 5 5 100representaciósindicalPares/mares 4 4 100Centres públics 3 3 100 5
 6. 6. Centres privats 1 1 100Ad. educativa 1 1 100Alumnes 2 1 1 50%PAS 1 - 1 0Tècnics 3 3 100AjuntamentAssistència als Plens per sectors Sectors Nombre 14- 19-10- 1-01-12 28-03-12 04-05-12 18-07-12 membres 09-11 11 nomenats Presidenta 1 1 1 1 1 1 1 Ajuntament 3 2 3 3 3 3 3 Professorat 5 4 3 4 2 2 2 Pares/mares 4 3 2 4 4 4 2 Centres 3 3 3 3 3 3 3 públics Centres 1 0 0 0 0 0 0 privats Ad. 1 1 1 1 1 1 1 educativa Alumnes 2 0 1 0 1 1 0 PAS - - - - - - - Tècnics 3 3 3 3 3 3 3 AjuntamentAssistències a les Comissions Permanents per sectors Sectors Nombre 28-09- 11 23-11- 11 17-01- 11 14-03- 12 06-06- 12 membres permanent Presidenta 1 1 1 1 1 1 Ajuntament 2 1 2 2 2 2 Professorat 2 1 2 0 1 1 Pares/mares 1 1 1 1 1 1 Centres 2 2 2 2 2 1 Públics Centres Privats Ad. - Educativa Alumnes - PAS - Tècnics 2 2 2 1 2 2 Ajuntament 6
 7. 7. 3.- Funcionament: Nombre de reunions per deixar constància de la temporalització del treball. Mesos Plens Plens Com. Com. Com. Consell Ple Perma- Planifi Infraes- Juvenil Infantil nent cació tructu- Munici- Municipal res pal Setembre 1(Vènda 1 11 d’Arabi) Octubre 11 1 (S’Olivera) 1 Novembre 1 11 Desembre - 11 Gener 12 1 (Sant Ciriac) Febrer 12 1 Març 12 1 (Sant 1 Carles) Abril 12 1 Maig 12 Consulta extraordinària via email Juny 12 1 Juliol 12 1 (ajuntam) Lloc de celebració de les reunions Plens rotatius a cada centre del municipi. Permanents i Comissions l’oficina del CEM del carrer Sant Jaume. Síntesi de les reunions, dinàmica de treball: PlenariSESSIÓ Resum de: Documentació Acords i temes tractats originada14-09- - Presentació de la programació i convocatòria de11 participació en l’agenda 21 escolar. - MEMÒRIA 2010- - Informar i aprovar la memòria del 2010-11. 11.CEIP - Presentació de les noves Propostes de la regidoraVénda d’Educació Xarxa escoles: d’APIMES, directors,d’Arabí Voluntari educatiu, Construïm sa nostra identitat, tradicions. - Calendari de festes aprovats al Ple municipal del 29 de juliol de 2011.19-10- - Aprovar proposta de la Comissió de Planificació per Guió informe. 7
 8. 8. 11 elaborar l’informe bianual sobre la situació educativa municipal.al curs 2011-12. Carta al ConsellerCEIPS’Olivera - Lectura de la proposta de la Corporació Municipal de Santa Eulària des Riu per a la millora i construcció d’infraestructures educatives del municipi. - Redacció carta al Conseller sobre la preocupació del CEM per les mesures adoptades des de la Conselleria d’Educació. - Informe de l’escolarització al municipi11-01- - Presentació de l’acord del Ple Municipal de designar12. als representants de l’ajuntament als Consells Escolar i Municipal: Edu Sánchez com a presidenta del CEM iCEIP SantCiriac membre del CEIE, Ana Costa substituta, anomenar a Maria Planells com suplent del vocal en representació d’associacions o entitats d’àmbit local o en virtut de capacitats o mèrits personals relacionats amb l’educació (article 11.i del reglament del CEM). - Informar de l’organització de les III Jornades d’educar en familia i el programa “Somriures del món” - Fitxar el dia 2 de febrer per celebrar el 2n Consell Escolar Municipal d’alumnes de Secundària. - Informar del programa de Voluntariat Europeo que - Informar dels centres del municipi que participen en el programa d’a21e. - Designar la comissió específica per realitzar un estudi de l’evolució de la població infantil i les necessitats d’escolarització en Infantil, Primària i Secundària. Comissió de Planificació..28-03- - Informar de la col·laboració de Protecció Civil als12 centres públics del municipi en la realització delsCEIP simulacres, Carta al ConsellerSant - Aprovar la proposta del nom del 2n institut del sobre necessitatsCarles municipi, nom IES QUARTÒ DEL REI. d’infraestructures. - Presentació de les conclusions de l’anàlisi de les dades de població del municipi i les necessitats Reglament d’infraestructures: d’organització del o Desdoblar el CEIP Sant Carles. Consell Juvenil o Preveure la construcció d’un nou centre Municipal i del Ple d’infantil i Primària al nucli de Sta. Eulària. Infantil Municipal. - Informar del Consell Escolar Municipal d’alumnes de Secundària celebrat el 2 de febrer. - Recolzar les peticions de sol·licituds de cicles de FP dels IES Balàfia i l’IES Xarc. - Recolzar les peticions dels menjadors per tres centres del municipi: Jesús, Puig d’en Valls, Sta. Eulària. - D’acord amb l’article 5 del reglament del CEM 8
 9. 9. donar estructura organitzativa i nom al: o CONSELL JUVENIL MUNICIPAL ( abans Consell Escolar Municipal d’alumnes de Secundària) o Crear el PLE INFANTIL MUNICIPAL.04-05- Consulta extraordinària via email.12 Acordar i aprovar les zones per l’escolarització de les escoletes: - ESCOLETA ES FAMELIAR: zona d’influència nucli Sta Eulària, zona limítrof d’influència Sant Carles i Ntra Sra. De Jesús. - ESCOLETA ES MENUTS: zona d’influència Sta Gertrudis, zona limítrof d’influència Puig d’en Valls.18-07- Temes tractats:12 - Informe del procés d’escolarització d’Infantil,Ajunta Primària i ESO. Batxiller i FP encara no estavament finalitzat. - Informar dels temes tractats i del desenvolupament del Ple Infantil Municipal. - Informar de la sol·licitud municipal del segell de ciutats amigues de la infància d’UNICEF. - Informar de la participació municipal en el II Consell Nacional d’Infants i adolescents a Màlaga. - Informar i aprovar la Memòria anual 2011-12 ALTRES ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ02-02- Temes tractats:12 - Situació econòmica dels centres i retallades.Consell - Ràtios.Juvenil - Ordinadors portàtils.Munici- - Preparació del professorat en TIC.pal. - Substitució del pn Institut. - Professorat. - Necessitat del 2n institut JA! - PROA. - Necessitat d’un canvi metodològic del professorat. - Participació dels pares. - Necessitat de cicles de FP.24-06- Exposició de temes per centre:12 Ple - Necessitats del centre.Infantil - Necessitats del barri o poble.Munici- - Necessitats del municipi.pal Acords: - Col·locació d’aparca bicis als centres. - Sol·licitar fer un vial per darrera del cementeri per evitar l’aglomeració de cotxes dins del poble. - Reducció del consum elèctric, nova proposta per 9
 10. 10. l’a21e. - Instal·lació de càmeres de vigilància als centres que no tenen. - Fer més voreres i carrils bicis als nuclis de població. - Millorar l’accessibilitat dels pobles. - Elaborar un projecte des de cada centre amb la proposta d’ubicacions de fonts als centres i als pobles.Síntesi de les reunions, dinàmica de treball: Comissió PermanentSESSIÓ Acords i temes tractats Documentació originada28-09-11 - Informació sobre el procés Memòria 10-11. d’escolarització del municipi. - Presentació del pla de treball del CEM. - Elaboració de l’ordre del dia del ple del 19 d’0ctubre. - Donar conte del Ple municipal sobre les necessitats d’infraestructures del municipi.23-11-11 - Informar dels acords de les reunions de Xarxa Escoles Directors, Xarxa Escoles APIMES. - Informació de les actuacions de gener de 2012.dels Serveis Socials. - Informar dels acords de la Comissió Municipal d’Infància i adolescència. - Informar de les propostes de conferenciants per les III Jornades de L’aventura d’educar en família. - Elaboració de l’ordre del dia del Ple del CEM de l’1117-01-12 EXTRAORDINÀRIA: Informe i carta al Conseller Proposta de cicles de FP pel nou institut14-03-12 Conclusions de l’anàlisi de l’evolució de la població. Conclusions anàlisi de Elaboració de l’ordre del dia del 28 de l’evolució de la població. Març 2012.06-06-12 - Informació del procés d’adscripció i admissió curs 2012-13. - Conclusió de les propostes 10
 11. 11. d’informe sobre l’estudi del fracàs escolar realitzat per la Comissió de risc d’Infància i adolescència. - Presentació dels acords del Ple Infantil Municipal - Elaboració de l’ordre del dia pel plenari de juliol.Síntesi de les reunions, dinàmica de treball: Comissió de PlanificacióSESSIÓ Acords i temes tractats Documentació originada - Elaboració del guió per als centres - Guió04-10-11 per realitzar l’ informe bianual de la situació educativa del municipi.4.- Actuacions derivades dels acords del CEM Les actuacions realitzades durant el curs 2011-12 per aconseguir els objectius han estat:- Comunicar als centres i a les institucions corresponents els acords del CEM.- Participar en el CEIE com a representació del CEM de Sta Eulària.- Participar en el CEIB com a representant de FELIB.- Col·laborar en les jornades “L’aventura d’educar en família” organitzada pel Departament de Serveis Socials amb la col·laboració de la Comissió de Prevenció i Abordatge de les Situacions de Risc en la Infància i l’Adolescència.- Elaborar anàlisi sobre l’evolució de la població per escolaritzar.- Descentralitzar les reunions dels Plens i donar a conèixer així el CEM per tot el municipi.- Escoltar les propostes del alumnes al Consell Juvenil Municipal i al Ple Infantil Municipal.- Realitzar la proposta de cicle formatiu de FP per l’institut IES Quartò del Rei.-5.- Documents elaborats. (Annexos) 11
 12. 12. I.- CARTA AL CONSELLER: 12
 13. 13. II.- CARTA AL CONSELLER: PROPOSTA DE FP PEL 2N INSTITUT DE SANTA EULÀRIA DES RIU Al plenari del CEM del dia 11 de gener de 2012 es va acordar facultar a laComissió Permanent per estudiar, concretar i proposar a la Conselleria els estudis deformació professional pel 2n institut. Reunida la Comissió Permanent de forma extraordinària el dia 18 de geners’acorda proposar el següent: (La proposta està ordenada per ordre de prioritats de famílies i en negreta elsmòduls preferents). 1a. Família professional MARITIMO PESQUERA (MAP): GRAU MITJA: 1a opció. OPERACIÓ, CONTROL I MANTENIMENT DE MÀQUINES I MANTENIMENT DEL VAIXELL. 2a opció. PESCA I TRANSPORT MARÍTIM. GRAU SUPERIOR: TÈCNIC SUPERIOR EN SUPERVISIÓ I CONTROL DE MÀQUINES I INSTAL·LACIONS DEL VAIXELL. 2a. Família professional: SERVI SOCI-CULTURAL I A LA COMUNITAT (SSC). GRAU MITJÀ: ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA. GRAU SUPERIOR: TÈCNIC SUPERIOR D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL. 3a. Família professional: EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL (EOC) GRAU MITJA: TÈCNIC EN ACABATS DE CONSTRUCCIÓ. GRAU SUPERIOR: TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ. 13
 14. 14. III.- GUIÓ INFORME A OMPLIR PELS CENTRES EDUCATIUS DEL MUNICIPI.NOM DEL CENTRE:________________________________________________ I.- Descripció i/o de la situació inicial del centre. - Any de fundació i nombre d’unitats inicials. - Ampliacions: -- Dates i motius de l’ampliació. II.-Situació actual curs 2011-12. - Núm aules del centre. - Superfície de les aules (no comptabilitzar els banys si hi ha dins de l’aula). - Aules i altres llocs utilitzats com a aules. - Ratios per aules - Estat de conservació del centre. III.- Instal·lacions: característiques i descripció. MENJADOR: SI _ NO _Ubicació, superfície, núm usuaris, observacions. GIMNÀS: SI ___ NO __Ubicació, superfície, observacions. BIBLIOTECA: SI __ NO __Ubicació, superfície, observacions. SALA D’USOS MÚLTIPLES: SI __ NO __ 14
 15. 15. Ubicació, superfície,usos que se li dóna, observacions. SALA DE PROFESSORS: SI __ NO __Ubicació, superfície, observacions. AULES ESPECÍFIQUESAULES DOTACIÓ SUPERFÍCIE USOSAula músicaAula anglèsAula informàticaAulaPlàstica/tallerAula laboratoriUCEPAula de reforçAltres INSTAL·LACIONS ESPORTIVES EXTERIORS: Descripció: ZONES DE JOCS: Parc infantil: Descripció Altres: descripció. ZONES EXTERIORS COBERTES: SI __ NO __ Descripció. ACCESSIBILITAT DEL CNETRE: Ascensor: Banys adaptats: Rampes: 15
 16. 16. SORTIDES D’EMERGÈNCIES: SI __ NO __ Descripció.IV.- INTERVENCIONS NECESSÀRIES:Per ordre de prioritat._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 16
 17. 17. IV.- CARTA AL CONSELLERVIV.- CARTA AL CONSELLER 17
 18. 18. REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:Article 5 punt c i d . Article 5.- Objectius. Els objectius del CEM Santa Eulària des Riu sónc) Sensibilitzar tot el municipi, entitats i ciutadans en particular, sobre la importànciade la participació dels treballadors i treballadores de l’ensenya-ment, les famílies il’alumnat en el procés educatiu així com la gestió dels cen-tres.d) Establir un marc de participació i aportació ciutadanes.D’acord amb aquest objectius i per afavorir la participació de la població escolars’acorda al Ple del CEM del dia 28 de març formar els següents òrgans de participacióque dependran del CEM: 18
 19. 19. V.- REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:Article 5 punt c i d . Article 5.- Objectius. Els objectius del CEM Santa Eulària des Riu sónc) Sensibilitzar tot el municipi, entitats i ciutadans en particular, sobre la importànciade la participació dels treballadors i treballadores de l’ensenya-ment, les famílies il’alumnat en el procés educatiu així com la gestió dels cen-tres.d) Establir un marc de participació i aportació ciutadanes.D’acord amb aquest objectius i per afavorir la participació de la població escolars’acorda al Ple del CEM del dia 28 de març formar els següents òrgans de participacióque dependran del CEM: - CONSELL JUVENIL MUNICIPAL: nom que rebrà a partir d’ara les reunions anuals d’alumnes dels Consells Escolars dels centres de Secundària. o Membres:  Representants dels Consells escolars del instituts del municipi.  Representants dels Consells escolars dels instituts amb adscripció d’alumnes del municipi.  Un representat dels socis del Punt Jove.  Un representant de l’Escola de Música.  Un representant de les associacions juvenils del municipi. o Presidència:  Els representants dels alumnes al Consell Escolar Municipal. o Desenvolupament i calendari de les reunions:  Reunió anual al mes de gener al saló d’actes d’un institut del municipi  En horari escolar. A les 9h.  Per facilitar l’assistència dels membres que pertanyin als centres adscrits fora del municipi, l’ajuntament proporcionarà el mitjà de desplaçament (taxi).  S’aixecarà acta de la reunió.  Desenvolupament de la reunió:  Primer cada centre triarà un representant per exposar els temes que preocupen al seu centre.  S’iniciarà un debat sobre l’exposat.  La presidència exposarà altres temes a debatre.  Conclusions. o Temes a tractar en la reunió:  Escolars.  Qualsevol temàtica municipal. o Altres participants de la reunió com a públic:  Presidenta del CEM.  Regidora d’educació. 19
 20. 20.  Regidora de Serveis Socials.  Representant Delegació d’Educació.  Directors dels instituts.  Membres del CEM.  Tècnics de l’ajuntament.- PLE INFANTIL MUNICIPAL: o Membres:  El batlle.  Dos delegats de cada centre de Primària, un de quart i un de cinquè.  Un delegat de l’Escola Municipal de Música. Secretaris/es:  Regidora Serveis Socials.  Presidenta del CEM.  Regidora d’Educació. o Presidència:  El batlle. o Desenvolupament i calendari de les reunions:  Reunió anual al mes d’abril, després de vacances de Pasqua. (Enguany i per poder preparar-la bé serà el dia 24 de maig).  En horari escolar. A les 9:30 h.  Per facilitar l’assistència dels membres que pertanyin als centres adscrits fora del municipi, l’ajuntament proporcionarà el mitjà de desplaçament (taxi).  S’aixecarà acta de la reunió.  Desenvolupament del Ple:  Cada centre realitzarà l’exposició dels seus temes.  El batlle contestarà o argumentarà les peticions dels alumnes.  Conclusions del Ple o Temes a tractar en la reunió:  S’elaborarà un ordre del dia.  Escolars.  Qualsevol temàtica municipal.  Els temes a tractar seran les aportacions fetes des dels centres a través de la Junta de Delegats. o Per fer l’ordre del dia s’enviaran les propostes de les Juntes de Delegats a la Regidora d’Educació set dies abans del Ple. Altres participants de la reunió com a públic:  Altres regidors..  Representant Delegació d’Educació.  Directors dels centres.  Membres del CEM.  Tècnics de l’ajuntament. 20
 21. 21. VI.- FOTOSCONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 21
 22. 22. PLE INFANTIL MUNICIPAL: 22
 23. 23. CONSELL JUVENIL MUNICIPAL: 23

Views

Total views

458

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

42

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×