Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Acta reunio alumnes

394 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Acta reunio alumnes

  1. 1. Segona reunió d’alumnes dels Consells Escolars de SecundàriaDia 2 de febrer a les 9hDuració 1h 45 minLloc: IES Xarc - Assistents: Alumnes dels consells escolars de IES Xarc, IES Balafi, IES Blanca Don, IES Isidor Macabich Delegats de l’IES Xarc Equip directiu de l’IES Xarc Directora de l’IES Balafia Elisa Benes, serveis socials Presidenta APIMA Xarc, Antonia Membres del CEM - Viky i Fany de l’IES Xarc - Regidora de Serveis Social, Ana Costa - Regidora d’educació; Edu Sánchez. Representant d ela Delegació d’educació, Dani - Desenvolupament de la reunióPrimer: Els alumnes presenten els temes dels seus centres i comença una posada encomú dels diferents temes amb aportacions dels assistentsSegona: Exposició dels diferents temes que són actualitat o preocupació alcentre. IES XARC: Situació econòmica. Ordinadors portàtils Ràtios. Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Plaça dEspanya, 1. CP 07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa - Illes Balears. Tel. 971 04 32 02 / 971 33 28 00 Fax 971 33 29 59
  2. 2. IES Isidor Macabich: Situació econòmica. Retalls en personal neteja. Preparació del professorat en TIC. IES Blanca Dona Problemes econòmics. Substitució professorat. Retalls en la neteja. IES Balàfia Situació econòmica. Cobrir necessitats bàsiques. Les elevades ràtios .Tercera: Exposició dels temes. Els alumnes dels conselles escolars exposen els problemes de cada centre: IES Xarc: Preocupació pels retalls econòmics que afecten molt al centre: fotocòpies, etc. Problemes de ràtio molt elevada. Centre molt massifica hi ha 7 aules de primer d’ESO. Queda clar que és necessari un nou institut, IES Isidor Macabich: Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Plaça dEspanya, 1. CP 07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa - Illes Balears. Tel. 971 04 32 02 / 971 33 28 00 Fax 971 33 29 59
  3. 3. Problemes econòmics que han provocat una reducció del personal de neteja i s’ha pres la mesura de tancar banys per tenir-los bruts millors deixar-los tancats. També afecten els problemes econòmiques al material de laboratori per experiments. Respecte a les pantalles, són poques pensen que haurien de posar més i que detecten falta de formació per part del professorat i a vegades es tarda molt en iniciar les classes. IES Blanca Dona Les classes de 4t en alguns són 30. Hi ha una substitució de més de dos meses que no s’ha cobert’u professor . També hi ha retalls i ajustament en les places de personal de la neteja. IES Balàfia: Lla preocupació, s’ha reduït el pressupost 24, 1%, si el gasoil puja i es retalla el pressupost d’aquí a dos anys, no es podran cobrir les necessitats bàsiques com són llum i calefacció, La conselleria te deutes amb el centre des de juliol de 2011 i després de fer `pressió des de la direcció del centre varen dir que pagarien mensualment La ràtio és molt elevada Preocupa la reducció d’interins i de diners i les ràtios tant elevades XARC tambéReflexions generals: MATERIAL XARXIPELAG 2.0: - Hi ha molt de material nou i és necessari més formació del professorat. Els centres han d’elaborar el Pla d’ús de les TI i prendre decisions. Presidenta CEM i altres). - Resulta difícil d’entendre que hi hagi la gran quantitat de material TIC i paral·lelament els problemes dels centres per pagar els serveis bàsics: calefacció i llum. (Directora IES Balàfia) Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Plaça dEspanya, 1. CP 07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa - Illes Balears. Tel. 971 04 32 02 / 971 33 28 00 Fax 971 33 29 59
  4. 4. - El material que ha arribat procedeix del MEC i des de la conselleria s’està coordinant la formació la qual es proposa anualment i d’acord amb les demandes dels centres; el nou material és un recurs que hem de valorar i utilitzar. (Exposició per part del representant de la Conselleria). - .Els centres han de programar també una formació horitzontal paral·lela a la que puga oferir la Conselleria o el CEP entre el professorat. ( Director IES Xarc). SITUACIÓ ECONÒMICA: (Representant de la Delegació exposa que la situació de crisi mundial l’estam patint tots; no estam vivim una situació desitjada ni positiva, aquesta situació exigeix fer un ús més racional dels recursos que tenim. Ana Costa aporta que, no només en època de crisi, haurien d’aprendre a utilitzar els recursos: no abusar, raonar amb seny i tenir cura dels mateixos. Exemple utilitzar la calefacció quan es necessita. La regidora d’educació exposa que des del CEM és demana que la conselleria faci els pagaments als centres de forma regular i poder aliviar la situació econòmica dels centres. SUBSTITUCIONS: El representant de la delegació insisteix que el forma de cobrir les substitucions als centres és la mateixa que en el curs anterior, sempre a partir d’un mes es cobreixen. Li estranya la situació exposada pels alumnes de l’IES Blanca Dona i que avriguarà el que ha passat. RÀTIOS: La intenció de la delegació és no augmentar les ràtios per aquest motiu s’estudia molt els casos abans d’enviar als centres. IES Xarc tenen 7 grups però amb unes ràtios assumibles (25 per aula).QUART: Exposició d’altres temes: - La `regidora d’educació proposa parlar del fracàs escolar. Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Plaça dEspanya, 1. CP 07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa - Illes Balears. Tel. 971 04 32 02 / 971 33 28 00 Fax 971 33 29 59
  5. 5. El fracàs escolar preocupa, des de la comissió s’està redactant una enquesta “Reflexió del fracàs escolar al nostre municipi”. Demana als centres que col·laborin. S’enviaran als centres per alumnes, Mestres, pares. Inclús es proposen fer la petició d’escola d’adults a Sta Eulària per ajudar a combatre el fracàs. - Segon institut JA!!! La regidora d’educació recorda que l’ajuntament és conscient d’aquesta necessitat i sempre està ahí insistint a la Conselleria per la seua construcció. El representant de la delegació d’Educació recporda que la Conselleria és conscient de les necessitats històriques de l’illa i en concret de Sta Eulària des Riu. - PROA a l’IES XARC: La presidenta de l’APIMA Xarc presenta la nova activitat de TECNIQUES D’ESTUDI pels alumnes de PROA i d’altres, s’amplia fins a 4t d’ESO amb l’objectiu d’aconseguir eines per poder superar l’ESO. Està en contacte amb la Conselleria per coordinar l’activitat que és subvencionada actualment per les famílies i l’APIMA. La directora de l’IES Balàfia felicita a l’APIMA però no està d’acord amb la mesura ja que no és la solució i no està en la línia d’escola pública. - Oferta de FP: Segons els alumnes encara fa falta més informació, no ha canviat gaire diu la representant del XARC. S’ha de donar una visió més positiva. El representant del Balàfia apunta que s’han de presentar els dos caires Batx i FP com dos alternatives possibles i positives. Tots dos comenten que és complicat sebre el que vols triar i es necessita una ajuda, demanar orientadors, tutors, educadors, etc Dani presenta les propostes d’altres instituts portant exalumnes que han estudiat o no i contin la seua experioència. - La convivència: Segons alumnes, equip directiu, educadora social es comenta que al XARC ha millorat gràcies als esforços des de l’ajuntament: policia de referència, educadora social, i la feina del professorat. El director del XARC recorda que un problema de massificació va provocar problemes de convivència, es necessari el nou institut no massificar més el centre. - La professora de l’IES Xarc i membre del CEM, na Viky Alemany, proposa Que se sent moltes coses de que hem de ser creatius per fer mesures noves, ser racionals i aprofitar els recursos, però no és qüestió només de temps de crisis sino deAjuntament de Santa Eulària des Riu. Plaça dEspanya, 1. CP 07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa - Illes Balears. Tel. 971 04 32 02 / 971 33 28 00 Fax 971 33 29 59
  6. 6. sempre. Què els preocupa i que necessiten per omplir la seua formació extracurricular? Conscienciació d’on vivim i sobre la natura de l’entorn, com exemple apunta la representant del XARC. - L’educadora social recorda que el centre d’informació juvenil a Santa Eulària continua obert a través del Punt Jove i n’hi ha dues persones na Rus i n’Angi, poden anar els alumnes, poden anar als centres per orientar. Recopilen dels usuaris connexions d’universitats i d’altres centres, `pisos de lloguer, etc. - La directora de l’IES Balàfia exposa: Als centres de secundària estam ara en un canvi metodològic. En aquest sentit primària va per davant. Els alumnes de secundària percebeu aquest canvi sou conscients de que hi ha un canvi i com ho viviu? Per valtros és necessari? El representant de l’IES Balàfia comenta que els models nòrdics, són més pràctics, és més productiu aprendre de manera lúdica que no impositiva i que només són cults temporalment per que s’estudia pel dia de l’examen. La representant de l’IES Xarc comenta que es nota el canvi però depèn del professor, hi ha moltes assignatures que s’aprèn memoritzant. Es necessari un canvi més productiu i de totes les assignatures. Els alumnes també necessiten un canvi de mentalitat. Eestan acostumats a que els doni tot molt mastegat. S’ha de motivar l’interès des de primer d’ESO. La representant d’IES Isidor Macabich afegeix que si els motiven, els alumnes s’impliquen més, tenguessin més interès i es sentis més reforçat a casa tot seria diferent. Els delegats de primer diuen que els ajuden més els professors de primària i ho troben a faltar. - La directora de l’IES Balàfia proposa un altre tema per reflexionar: Si l’alumnat té present que la situació de crisi que tenim ara provocarà un canvi significatiu del seu futur i si són conscients de que tenir una bona formació serà un requisit necessari. Són conscients, contesten els representants del XARC i de Balàfia, de que només amb l’ESO no es podran quedar i que serà necessari decidir i anar per latres vies. Demanen que als centres es potencien alternatives: batxiller, FP, escola d’adults, potenciar les alternatives,etc.Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Plaça dEspanya, 1. CP 07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa - Illes Balears. Tel. 971 04 32 02 / 971 33 28 00 Fax 971 33 29 59
  7. 7. - La regidora d’Educaió proposa el tema: què passa amb els pares? Ja no participen com ho feien a Primària per què? Les arriba la informació? La regidora de Serveis Socials apunta que un pare/mare que es preocupa dels fills es preocupa de buscar la informació L’APIMA recalca la falta de participació. La representant del XARC, i a mode d’anècdota, conta que els alumnes de 1r d’ESO canvien molt. Estan més distants. El director afegeix que les reunions haurien de ser més productives i també des de l’APIMA es demana potenciar l’entrada de les famílies. Com a conclusió de la reunió les paraules de la representant de l’IES Xarc: “Posar per part dels alumnes més ganes per estudiar i ser més conscients del nostre present i que estam estudiant per algo, el nostre futur. És molt difícil fer venir a un pare quan el seu fill no ve a classe. No només hem d’estar interessats que els nostres pares venguin a la reunió del viatge per pagar el viatge, naltros hem de sebre motivar- los a venir”. Santa Eulària des Riu, 2 de febrer de 2012. . La presidenta. Eduvigis Sánchez Meroño.Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Plaça dEspanya, 1. CP 07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa - Illes Balears. Tel. 971 04 32 02 / 971 33 28 00 Fax 971 33 29 59

×