Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Case Seat versus Renault: nieuwsbrief

1,088 views

Published on

We hebben de nieuwsbrief van Seat en Renault met elkaar vergeleken mbv eye tracking. Doel is om de conversiekans van beide nieuwsbrieven te vergelijken. Ons model houdt rekening met het effect van tijd, want gemiddeld wordt niet langer dan 5 seconden naar een nieuwsbrief gelezen. Ons uiteindelijk doel: een beter design dus hogere conversie.
Meer info op: www.validators.nl

Published in: Design, Travel
 • Be the first to comment

Case Seat versus Renault: nieuwsbrief

 1. 1. <ul><li>Voorbeeldcase vergelijking van twee concurrerende </li></ul><ul><li>e-mail nieuwsbrieven </li></ul><ul><li>Seat versus Renault </li></ul><ul><li>Februari 2010 </li></ul><ul><li>Martin Leeflang </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>+31 6 21253460 </li></ul><ul><li>Meer informatie op www.validators.nl </li></ul>Sheet
 2. 2. Sheet Twee e-mailtemplates vergeleken Vraag: welke van de twee ontwerpen verdient de voorkeur? Advies: elementen van beide ontwerpen hebben de voorkeur Ontwerp A Ontwerp B Methode: met eye tracking is bepaald, welk ontwerp de meeste kans op boodschapoverdracht en conversie heeft. Aandachttrekkend en aandachtbehoudend vermogen van de hele e-mailtemplate en van de losse elementen worden vergeleken.
 3. 3. Sheet Resultaat van vergelijking Ontwerp A Ontwerp B Het aandachtswaarden van de klikbuttons is bij Renault in ontwerp A (‘Maak een proefrit’ en ‘Lease een Megane’) beter dan bij Seat in ontwerp B. In 5 seconden zal Renault een hogere conversie laten zien. Als het gaat om de ‘engagement’ , dan scoort Seat beter omdat deze e-mail langer is bekeken. De visuals van het interieur van de Seat creëren meer interesse, bezoekers blijven langer kijken.
 4. 4. Sheet Design adviezen voor hogere conversie Renault: Ontwerp A De auto in de visual aan de onderkant rijdt a.h.w. de e-mail uit. Beter is het om deze de e-mail in te rijden en zodanig dat deze in de richting van de zin ‘nu met 20% bijtelling’ rijdt. Hiermee worden ogen namelijk gestuurd via de rijrichting van de auto. Ontwerp A Ontwerp B Seat: Ontwerp B De donkere achtergrond met de witte letters maakt het lezen lastiger. De achtergrond zou een lichtere kleurstelling moeten krijgen. De buttons aan de onderkant vallen te veel weg en krijgen onvoldoende aandacht. De buttons dienen een meer contrasterende kleur te krijgen om op te vallen zodat ze sneller en vaker worden gezien wat resulteert in een hogere kans op conversie.
 5. 5. Sheet Areas of interest (aoi) In beide e-mailtemplates zijn areas of interest geselecteerd. De eyetracking data van alle respondenten zijn in de verschillende areas of interest verzameld waarna we uitspraken kunnen doen over het aandachtbehoudend en aandachttrekkende vermogen van de verschillende elementen in de e-mailtemplate. Ontwerp A Ontwerp B
 6. 6. Sheet Aandachttrekkend vermogen Meer respondenten kijken naar de buttons van ontwerp A (32% en 68%). Deze buttons zijn belangrijk voor de conversie naar de site om enerzijds een proefrit aan te vragen en anderzijds om een Megane te gaan leasen. Waarbij met name op het leasen de nadruk ligt. Ook de ‘kijkflow’naar de buttons is meer natuurlijk ten opzichte van ontwerp B. Ontwerp A Ontwerp B De getallen in de oranje boxen, representeren het percentage respondenten dat de desbetreffende aandachtsgebieden minimaal één keer waarneemt.
 7. 7. Sheet Aandachtbehoudend vermogen Respondenten kijken langer naar de buttons ontwerp A. In totaliteit is echter langer gekeken naar ontwerp B. Dit resulteerde in een hogere conversie voor ontwerp B. Deze conversie is met name tot stand gekomen door de links in de ‘Info’ tekst. Dergelijke links zijn niet aanwezig in ontwerp A. Ontwerp A Ontwerp B De getallen in de oranje boxen, representeren de tijd die respondenten in de desbetreffende aandachtsgebieden spendeerden.
 8. 8. Sheet Aandachttrekkend vermogen in de tijd Een groter aantal respondenten fixeert op de buttons (‘lease’ en ‘maak proefrit’) in ontwerp A (de lijnen eindigen sneller en hoger). In ontwerp B zien we dat ‘Info’ sneller stijgt in een kortere tijd. Dit is in ontwerp B het gebied waar de tekstlinks in staan. De curve in de grafiek beschrijft het percentage respondenten dat na een bepaalde tijd voor de eerste keer het bijbehorende aandachtsgebied waarneemt. Hoe steiler de curve loopt en hoe hoger de curve komt, hoe beter een aandachtsgebied presteert. Ontwerp A Ontwerp B
 9. 9. Sheet Aantal waarnemingen Er zijn meer fixaties op de buttons ‘Lease een Megane’ (1.38) en ‘Maak een proefrit’ (1.71) van ontwerp A. In ontwerp B zijn meer waarnemingen geregistreerd in het tekstgedeelte (9.86) dan bij ontwerp A (7.33). De getallen in de oranje boxen, representeren het aantal waarnemingen dat de respondenten in de aandachtsgebieden maakten. Ontwerp A Ontwerp B
 10. 10. Sheet Heatmaps Ontwerp A Ontwerp B Totaal aantal waarnemingen op de beide uitingen zonder beperking van tijd. Naar de gebieden met de rode kleur is het langst gekeken, daarna de gebieden met de gele kleur en tot slot de gebieden met de blauwe kleur.
 11. 11. Sheet Methode De twee ontwerpen werden tussen 40 andere uitingen aangeboden aan 25 respondenten. De respondenten hadden de opdracht naar de uitingen te kijken en konden wanneer zij dit wilden doorklikken naar de volgende uiting. Oogbewegingen werden gemeten met de niet-invasieve Tobii 1750. Dit apparaat meet 50 keer per seconde waar de respondent kijkt.
 12. 12. Hybride aanpak eye tracking / interviewing Sheet Interviewing door: online onderzoek via panel (n = 100 of meer) in veldwerksessie vragen stellen (n=25) Consumer Centric Design© <ul><li>online onderzoek: </li></ul><ul><li>ISO gecertificeerde toeleveranciers </li></ul><ul><li>raportage o.a. via online panel </li></ul><ul><li>binnen 3 dagen resultaten </li></ul>Waarom hybride aanpak? In doelgroep + hogere betrouwbaarheid (voor oogwaarneming maakt dat niet uit) Hybride aanpak = brug waarnemen en gedrag Eye tracking Eye tracking + Interviewing Eye tracking Eye tracking + Interviewing
 13. 13. <ul><li>Meer cases, vragen of informatie: </li></ul><ul><li>bel ons of kijk op: www.validators.nl </li></ul><ul><li>Martin Leeflang </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>+31 6 21253460 </li></ul><ul><li>Ons kantoor is gevestigd op: </li></ul><ul><li>Asterweg 19 (D12 unit 11) </li></ul><ul><li>1031 HL Amsterdam </li></ul><ul><li>Tel: 020-7163775 </li></ul>Sheet

×