Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tipovi tla i njihove
karakteristike
 Tlo ili zemljište predstavlja
izuzetno značajnu komponentu
prirodne sredine
 Ono je...
 Zemljište je površinski rastresiti
sloj zemlje
 U njemu se odvijaju razni
hemijski i biohemijski procesi
 Humus je plo...
 Pedogenetski procesi određeni
su nizom faktora:
 Klimom
 Biljnim pokrivačem
 Životinjskim organizmima
 Reljefom
 Ko...
Nacionalni park Sutjeska
 Proces nastanka zemljišta je
dinamičan
 Čovjek dodavanjem mineralnih
materija u obliku vještačkih
đubriva povećava plod...
 Zemljište u Bosni i Hercegovini
možemo podijeliti u dvije grupe:
A. Zonalna
B. Azonalna
Zonalna
(razvijena)
 Zonalna ili razvijena zemljišta
nastala su u dugotrajnom procesu
pedogeneze
 U zonalna zemljišta ubrajamo:
A. Černozem
B. Gajnjače
C. Smonice
D. Podzole
E. Crvenice
F. Planinske crnice
Crnice
(černozem)
 Tipične crnice nastaju u uslovima
stepske klime a matična podloga
je leš
 Tipičnih crnica u BiH nema,...
Crnica
Gajnjače
 Gajnjače (smedja zemljišta)
rasprostranjene su po
Peripanonskom obodu, u
uslovima umjereno-kontinentale
klime
...
Gajnjače
Smonice
 Smonice su zemljišta crne boje,
nastala na glinovitoj podlozi
 Rasprostranjene su po kotlinama
u Peripanonskom ...
Smonice
Podzoli
 Podzoli su rasprostranjeni u
planinskom prostoru BiH, iznad
900 m nadmorske visine
 Na podzolima je razvijena
š...
Podzol
Crvenice
 Crvenice su tip zemljišta nastale
na krečnjacima i dolimitima
 Najviše su rasprostranjenje u
Hercegovini, u zo...
Crvenica
Planinske crnice
 Planinske crnice su na planima i
imaju visok sadržaj humusa
 Zbog klimatskih ograničenja na
njima su s...
Azolna
( nerazvijena zemljišta)
 Azonalna zemljišta su mlada pa
kežemo da nemaju završen
proces pedogeneze
 Najčešće su ...
 U azonalna zemljišta ubrajamo:
A. Aluvijalna
B. Močvarna
C. Eluvijalna
D. Deluvijalna i sl.
Aluvijalna zemljišta
 Aluvijalna zemljišta su tipičan
predstavnik ove grupe
 Nastaju u ravnicama pored
tokova rijeka
 O...
Tlo,biljni i životinjski svijet BiH
Tlo,biljni i životinjski svijet BiH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tlo,biljni i životinjski svijet BiH

4,154 views

Published on

Proucite biljni i životinjski svijet BiH

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tlo,biljni i životinjski svijet BiH

 1. 1. Tipovi tla i njihove karakteristike  Tlo ili zemljište predstavlja izuzetno značajnu komponentu prirodne sredine  Ono je važan proizvodni resurs i uslov života ljudi ali i uslov za opstanak biljnih i životinjskih vrsta
 2. 2.  Zemljište je površinski rastresiti sloj zemlje  U njemu se odvijaju razni hemijski i biohemijski procesi  Humus je plodno zemljište koje nastaje razlaganjem organskih materija
 3. 3.  Pedogenetski procesi određeni su nizom faktora:  Klimom  Biljnim pokrivačem  Životinjskim organizmima  Reljefom  Kolicinom padavina
 4. 4. Nacionalni park Sutjeska
 5. 5.  Proces nastanka zemljišta je dinamičan  Čovjek dodavanjem mineralnih materija u obliku vještačkih đubriva povećava plodnost zemljišta  Zemljište se najviše zagađuje upotrebom pesticida, fizičkim otpadom,zagadjenim vodama i sl.
 6. 6.  Zemljište u Bosni i Hercegovini možemo podijeliti u dvije grupe: A. Zonalna B. Azonalna
 7. 7. Zonalna (razvijena)  Zonalna ili razvijena zemljišta nastala su u dugotrajnom procesu pedogeneze
 8. 8.  U zonalna zemljišta ubrajamo: A. Černozem B. Gajnjače C. Smonice D. Podzole E. Crvenice F. Planinske crnice
 9. 9. Crnice (černozem)  Tipične crnice nastaju u uslovima stepske klime a matična podloga je leš  Tipičnih crnica u BiH nema, one su uglavnom u Vojvodini
 10. 10. Crnica
 11. 11. Gajnjače  Gajnjače (smedja zemljišta) rasprostranjene su po Peripanonskom obodu, u uslovima umjereno-kontinentale klime  Gajnjače su smeđe boje i sadrže znatne količine humusa
 12. 12. Gajnjače
 13. 13. Smonice  Smonice su zemljišta crne boje, nastala na glinovitoj podlozi  Rasprostranjene su po kotlinama u Peripanonskom obodu, u kojima je nekada bilo more, odnosno jezera  Nisu velikog kvaliteta  Na njima dobro uspjeva kukuruz
 14. 14. Smonice
 15. 15. Podzoli  Podzoli su rasprostranjeni u planinskom prostoru BiH, iznad 900 m nadmorske visine  Na podzolima je razvijena šumska vegetacija, najčešće četinarska
 16. 16. Podzol
 17. 17. Crvenice  Crvenice su tip zemljišta nastale na krečnjacima i dolimitima  Najviše su rasprostranjenje u Hercegovini, u zonama oko kraških polja i krečnjačkih visoravni  Crvene su boje i plodna zemljišta
 18. 18. Crvenica
 19. 19. Planinske crnice  Planinske crnice su na planima i imaju visok sadržaj humusa  Zbog klimatskih ograničenja na njima su skrome mogućnosti uzgoja poljoprivrednih kultura  Pretežno su pod planinskim pašnjacima i
 20. 20. Azolna ( nerazvijena zemljišta)  Azonalna zemljišta su mlada pa kežemo da nemaju završen proces pedogeneze  Najčešće su nastala u procesu erozije matične stijene
 21. 21.  U azonalna zemljišta ubrajamo: A. Aluvijalna B. Močvarna C. Eluvijalna D. Deluvijalna i sl.
 22. 22. Aluvijalna zemljišta  Aluvijalna zemljišta su tipičan predstavnik ove grupe  Nastaju u ravnicama pored tokova rijeka  Ova zemljišta su veoma plodna  Rasprostranjena su u Semberiji, Posavini i Lijevče polju

×