Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bjørn & Øyvind<br />Hva vil det si å være digitalt kompetent?<br />ITU: Hvordan skal vi forstå digital kompetanse?<br />
Definisjoner<br />Digital kompetanse:<br />Ferdigheter<br />Kunnskaper<br />Kreativitet<br />Holdninger<br />som alle tren...
Grunnkomponenter i digital kompetanseOla Erstad (2005)<br />Grunnleggandeferdigheter<br />Åpne programvare, sortere/lagre ...
Grunnkomponenter i digital kompetanseOla Erstad (2005)<br />Integrere<br />Kunne samenligne og sammenstille ulike typer in...
”Program for digital kompetanse”<br /><ul><li>”Den store utfordringen er å øke den pedagogiske bruken av IKT i læringsarbe...
Digital kompetanse består både av IKT ferdigheter, tilsvarende det å lese, skrive og regne, og mer avanserte ferdigheter s...
IKT ferdigheter omfatter det å ta i bruk programvare, søke, lokalisere, omforme og kontrollere informasjon fra ulike digit...
Digital kompetanse - internasjonalt<br />Literacy er et begrep som oftest blir sett på som evnen til å lese og skrive, men...
Digital kompetanse - internasjonalt<br />En amerikansk rapport om ITC Literacy fra 2001 definererbegrepetslik:<br />ICT-li...
Digital kompetanse - internasjonalt<br />EU sin beskrivelseav Digital literacy (DigEuLit)<br />The ability to succeed in e...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hva Vil Det Si å VæRe Digitalt Kompetent

1,561 views

Published on

Hva Vil Det Si å VæRe Digitalt Kompetent

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hva Vil Det Si å VæRe Digitalt Kompetent

 1. 1. Bjørn & Øyvind<br />Hva vil det si å være digitalt kompetent?<br />ITU: Hvordan skal vi forstå digital kompetanse?<br />
 2. 2. Definisjoner<br />Digital kompetanse:<br />Ferdigheter<br />Kunnskaper<br />Kreativitet<br />Holdninger<br />som alle trenger for å bruke digitale medier og mestring i kunnskapssamfunnet.<br />
 3. 3. Grunnkomponenter i digital kompetanseOla Erstad (2005)<br />Grunnleggandeferdigheter<br />Åpne programvare, sortere/lagre informasjon og andre enkle oppgaver<br />Laste ned<br />Å laste ned forskjellige informasjonstyper fra internett<br />Søke<br />Vite om, og hvordan, man kan få tilgang til informasjon<br />Navigere<br />Kunne orientere seg i digitale nettverk, læringsstrategier for bruka av internett<br />Klassifisere<br />Kunne organisere informasjon i forhold til en klassifikasjon, genre, eller lignende<br />
 4. 4. Grunnkomponenter i digital kompetanseOla Erstad (2005)<br />Integrere<br />Kunne samenligne og sammenstille ulike typer informasjon i forhold til samensattetektster (multimodalitet)<br />Evaluere<br />Kunne sjekke og vurdere om man har kommet dit man ønsket gjennom internett-søk<br />Kunne vurdere kvaliteten, relevansen, objektiviteten og nytten av den informasjon man har funnet (såkalt kildekritikk)<br />Kommunisere<br />Kunne kommunisere informasjon og utrykke seg gjennom ulike medier<br />Samarbeide<br />Kunne inngå i nettbaserte lærende relasjoner med andre, og kunne utnytte den digitale teknologien til å samarbeide og delta i nettverk<br />Skape/Kreativitet<br />Kunne selv produser og sammenstille ulike former for informasjon som sammensatte tekster, lage hjemmesider, m.m. Kunne utvikle noe nytt gjennom bruka av spesielle verktøy og programvare<br />
 5. 5. ”Program for digital kompetanse”<br /><ul><li>”Den store utfordringen er å øke den pedagogiske bruken av IKT i læringsarbeidet”
 6. 6. Digital kompetanse består både av IKT ferdigheter, tilsvarende det å lese, skrive og regne, og mer avanserte ferdigheter som sikrer en kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy og medier.
 7. 7. IKT ferdigheter omfatter det å ta i bruk programvare, søke, lokalisere, omforme og kontrollere informasjon fra ulike digitale kilder. Kritisk og kreativ bruk fordrer også evnen til evaluering, kildekritikk, fortolkning og analyse av digitale sjanger og mediaformer. </li></ul>Program for digital kompetanse <br />
 8. 8. Digital kompetanse - internasjonalt<br />Literacy er et begrep som oftest blir sett på som evnen til å lese og skrive, men begrepet bli og brukt i andre samanhenger:<br /> Computer literacy<br />Informationliteracy<br />Multiteracies<br />
 9. 9. Digital kompetanse - internasjonalt<br />En amerikansk rapport om ITC Literacy fra 2001 definererbegrepetslik:<br />ICT-literacy is using digital technology, communication tools, and/or network to access, manage, integrate, evaluate, and create information in order to function in a knowledge society. The panel’s definition reflects the notion of ICT-literacy as a continuum, which allows the measurement of various aspect of literacy, from daily life skills to the transformative benefits of ICT proficiency<br />
 10. 10. Digital kompetanse - internasjonalt<br />EU sin beskrivelseav Digital literacy (DigEuLit)<br />The ability to succeed in encounters with the electronic infrastructures and tools that make possible the world of the 21. Century. Digital literacy has become a central agent in the educational enterprise.<br />
 11. 11. Digital kompetanse i skolen<br />Har blitt brukt i to ulike betydninger:<br />Fokusering på ferdigheter i bruk av digitale verktøy er tilfredsstillende, så lenge den plasseres i en tilfredsstillende pedagogisk kontekst.<br />Som en ny type kjernekompetanse, på lik linje med matte og norsk.<br />
 12. 12. Hva vil det si å være digitalt kompetent?<br />Utfordringen er at en lærer skal være trygg på hva dette innebærer for f.eks en 4. klassing og 8. klassing innenfor f.eks norsk og naturfag?<br />Hvordan skal progresjonen være?<br />

×