Uppgift 7 108 juridik

367 views

Published on

Uppgift 7 Jessica Svensson 1ME108

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uppgift 7 108 juridik

 1. 1. Jessica Svensson Datorn i skolan 1ME108 Linnéuniversitetet 2012
 2. 2. Upphovsrätten är en lag som kom till för att skydda den enskildekonstnären/författaren/kompositören/filmskaparens rätt till sitt verk. Det innebär att alla som skapar någotautomatiskt har rätten till sitt verk, dels den ideella rätten att bestämma hur och i vilket sammanhang verketanvänds, men också den ekonomiska rätten som ger rätt för upphovsmannen att ta betalt när någon använderverket.Den ekonomiska upphovsrätten kan avtalas bort, det kan däremot inte den ideella rätten.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qti6lmyExUQUpphovsmannen har:Ekonomiska rättigheter• rätt att tillåta eller förbjuda mångfaldigande av verket, till exempel fotokopiering eller annan kopiering.• rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, dvs. att framföra verket offentligt, att visa det offentligt eller att sprida exemplar av verket.Ideella rättigheter• rätt att - i den omfattning och på sätt som god sed kräver - bli namngiven i samband med att verket utnyttjas.• rätt till respekt för verket, det vill säga att verket inte får ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i en form eller i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.I vissa fall får man lov att använda verk utan hinder av det upphovsrättsliga skyddets ekonomiska rättigheter. Deideella rättigheterna ska däremot alltid iakttas. Exempelvis får man lov att citera ur offentliga verk, men ska dånamnge källan. De ekonomiska rättigheterna kan också, till skillnad från de ideella, överlåtas på en annanperson. http://www.regeringen.se/sb/d/1920
 3. 3. Upphovsrätten varar under upphovsmannens livstid och 70 år efter hans eller hennes död. http://www.regeringen.se/sb/d/1920
 4. 4. För att ett alster ska anses vara ett verk måste det ha uppnått verkshöjd. Det innebär att verket ska visa upp originalitet eller individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens personliga skapande. Det är med andra ord upphovsmannens säregna sätt att uttrycka något som skyddas, inte de idéer eller fakta som verket kan innehålla. http://www.regeringen.se/sb/d/1920
 5. 5. Framställningar i tal eller skrift, datorprogram, databaser, musikaliska och sceniskaverk, bildkonstverk, byggnadskonst, brukskonst - liksom alla typer av andligt skapande av ettlitterärt eller konstnärligt verk - är skyddade genom upphovsrättslagen. Lagen gerkonstnärer, författare, kompositörer eller andra skapande personer rätt att bestämma över hurderas litterära eller konstnärliga verk ska användas. http://www.regeringen.se/sb/d/1920
 6. 6. Jag tror och hoppas att allt numer är i ordning. Jag har lagt in några länkarvid några bilder och ändrat några bilder. Det mesta på siten är mitt egetmaterial eller material som är ditlänkat som ex. youtube. Jag är lite osäker påen sida i den presentation på uppgift 5, den ska jag nog ändra på.
 7. 7. Du har tillstånd:• att Dela — att kopiera, distribuera och sända verket• att Remixa — för att skapa bearbetningar• använda verket för kommersiella ändamålPå följande villkor:Erkännande — Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att degodkänt eller rekommenderar din använding av verket).Övriga förutsättningar:• Undantag— Undantag från villkoren ovan kan ges av upphovsrättsinnehavaren.• Public Domain— Om verket eller någon av dess beståndsdelar är public domain enligt tillämplig lag påverkas denna status inte på något sätt av licensen.• Övriga rättigheter— Följande rättigheter påverkas inte av licensen: • Dina rättigheter enligt "fair dealing", "fair use" eller andra tillämpliga undantag och begränsningar i upphovsrätten;• Upphovsmannens ideella rätt.• Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv eller dess användning, t.ex.publicitets- och integritetsrättigheter. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv
 8. 8. Du har tillstånd:att Dela — att kopiera, distribuera och sända verketatt Remixa — för att skapa bearbetningarPå följande villkor:Erkännande — Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att degodkänt eller rekommenderar din använding av verket).Ickekommersiell — Du får inte använda verket för kommersiella ändamål.Dela Lika — Om du ändrar, bearbetar eller bygger vidare på verket får du endast distribuera resultatet under samma licens eller enliknande licens som denna.Övriga förutsättningar:Undantag—Undantag från villkoren ovan kan ges av upphovsrättsinnehavaren.Public Domain— Om verket eller någon av dess beståndsdelar är public domain enligt tillämplig lag påverkas denna status inte på någotsätt av licensen.Övriga rättigheter— Följande rättigheter påverkas inte av licensen: • Dina rättigheter enligt "fair dealing", "fair use" eller andra tillämpligaundantag och begränsningar i upphovsrätten;• Upphovsmannens ideella rätt.• Rättigheter som andra personer kan ha antingen till verket själv eller dess användning, t.ex.publicitets- och integritetsrättigheter. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.sv
 9. 9. Om jag vill använda en bild som någon annan tagit måste kontakta fotografen och be om tillåtelsetill användning. CC är en genväg för att underlätta att få tillstånd till någon annans verk.Det är då viktigt att följa de villkor som lagts på verket. Det finns fyra punkter som är viktiga.1. Erkännande. Jag måste uppge vem som är upphovsman. Detta gäller alla licenser.2. Icke kommersiellt. Jag får inte tjäna pengar på verket.3. Bearbetningar. Här finns information om hur och om bearbetningar av verket får ske.4. Inga bearbetningar. Verket måste spridas i ursprungsversion.http://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk&list=FLw0EaxmkRhnFehPXMWST5w&index=1&f eature=plpp_video
 10. 10. Det finns olika licenser som ger användaren av verk olika möjligheter.1. Erkännande. Jag får använda verket fritt så länge jag erkänner upphovsmannen.2. Erkännande på samma villkor. Jag får använda verket fritt så länge jag erkänner upphovsmannen och om jag bearbetar verket och vill sprida det ska jag fortsätta sprida bearbetningen under samma villkor d.v.s. erkännande dela lika.3. Erkännande inga bearbetningar. Jag får använda verket fritt så länge jag erkänner upphovsmannen men inte bearbeta det.4. Erkännande icke kommersiellt. Jag får använda verket fritt så länge jag erkänner upphovsmannen men verket får inte användas i kommersiella sammanhang.5. Erkännande icke kommersiell dela lika. Jag får använda verket fritt så länge jag erkänner upphovsmannen men verket får inte användas i kommersiella sammanhang. Om jag bearbetar verket ska det delas lika dvs. erkännande icke kommersiell dela lika.6. Erkännande icke kommersiell inga bearbetningar. Jag får använda verket fritt så länge jag erkänner upphovsmannen men verket får inte användas i kommersiella sammanhang och inga bearbetningar får förekomma.http://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk&list=FLw0EaxmkRhnFehPXMWST5w&index=1&feature=plpp_vide o
 11. 11. Intrång som sker uppsåtligen (dvs. med avsikt) eller av grov oaktsamhet kanföranleda straff i form av böter eller fängelse i upp till två år.Intrång i upphovsrättigheter kan också föranleda skadestånd. http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf
 12. 12. Jag har ansvaret över det som jag lägger upp på min slideshare. Jag måste se till attupphovsrätten följs.Allt material som finns på slideshare får användas fritt av alla. http://www.slideshare.net/community_guidelines
 13. 13. För att hitta bilder eller annat som är lagligt att använda kan man söka på olika tex.fotosidor. Några är gratis, andra måste man vara medlem på och vissa får man betalaför materialet man vill ha. Viktigt är att noggrant läsa vilka licenser bilderna ellermaterialet har. Några sidor är: Flickr - http://www.flickr.com/ iStockphoto - http://www.istockphoto.com/ Stock.xchng - http://sxc.hu/ http://internetkunskap.se/2010/04/sa-hittar-och-anvander-du-bilder-pa-natet/
 14. 14. Alexanderson, Kristina. 2012. Vad är Creative Commons? [Animated whiteboard film]http://www.youtube.com/watch?v=Yd9dP3vlOyk&list=FLw0EaxmkRhnFehPXMWST5w&index=1&feature=plpp_video(hämtad: 2012-05-18)Creativ commons. 2012. Erkännande 3.0 Unported (CC BY 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.sv (hämtad:2012-05-18)Creativ commons. 2012. Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.sv (hämtad: 2012-05-18)Internetkunskap. 2012. Så hittar och använder du bilder på nätet. http://internetkunskap.se/2010/04/sa-hittar-och-anvander-du-bilder-pa-natet (hämtad: 2012-05-26)Mirjamsdotter, Sofia. 2010. Upphovsrätt & Creative Commonshttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qti6lmyExUQ (hämtad: 2012-05-18)Regeringskansliet. 2012. Upphovsrätt http://www.regeringen.se/sb/d/1920 (hämtad: 2012-05-22)Regeringskansliet. 2006. Upphovsrätt: information om rättsreglerna. http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/85/146cffc2.pdf(hämtad: 2012-05-22)Slideshare. 2012. Terms of Service. http://www.slideshare.net/community_guidelines (hämtad: 2012-05-24)

×