Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reprezentarile Sociale

7,988 views

Published on

  • Be the first to comment

Reprezentarile Sociale

  1. 1. Psihologie social ă, 2007-2008 Construirea realităţii sociale REPREZENTARILE SOCIALE
  2. 2. REPREZENTARILE SOCIALE <ul><li>Durkheim -a introdus termenul de reprezentari colective </li></ul><ul><li>Rolul reprezentarilor colective : prescriu si justifica comportamentul </li></ul><ul><li>Abordare holistica: societatea precede individual </li></ul><ul><li>Cum se nasc aceste reprezentari? Exista reprezentari primare care se nasc ca urmare a realitatii si a interactiunii sociale, ulterior acestea determina reprezentari de rangul 2. </li></ul><ul><li>Reprezentarile nu sunt individuale, nu pot sa aiba substrat fiziologic deoarece se combina si se modifica dupa legi proprii dand nastere unor reprezentari colective. Noi avem reprezentari de gradul 2. </li></ul><ul><li>In concluzie : nu putem judeca reprezentarile colective ca fiind simple asocieri de reprezentari individuale </li></ul>
  3. 3. REPREZENTARILE SOCIALE O reprezentare socială este un ansamblu organizat de cogniţii relative la un obiect, împărtăşite de membrii unei populaţii omogene în raport cu acest obiect. Flament, 1995 O reprezentare socială este întotdeauna o reprezentare a ceva (obiectul) şi a cuiva (subiectul), fiind influenţată de caracteristicile lor. Interacţiunea dintre subiect şi obiect este elementul central al unei reprezentări sociale. De Rosa, 1995 Reprezentarea socială este o formă de cunoaştere elaborată şi împărtăşită social, având un scop practic şi concurând la construirea unei realităţi comune unui ansamblu social. Jodelet, 1989 Reprezentările sociale sunt produsul şi procesul unei activităţi mentale, prin care un individ sau un grup reconstituie realul cu care se confruntă şi-i atribuie o semnificaţie specifică. Abric, 1984 Reprezentarea socială este o instanţă intermediară între concept şi percepţie care permite atât cunoaşterea realităţii, cât şi crearea ei; ele orientează şi organizează conduitele şi actele de comunicare socială. Moscovici, 1 961 Definiţia Autorul, anul
  4. 4. <ul><li>Moscovici , 1962 : „Psihanaliza, imaginea s i publicul său” </li></ul><ul><li>Functiile RS : </li></ul><ul><li>conventionalizeaza realitatea (ajungem la un sens comun, reprezentare comuna) </li></ul><ul><li>prescriptiv (impune anumite comportamente) </li></ul><ul><li>Asumptii despre RS cf. Moscovici: </li></ul><ul><li>-RS premerg existentei unui individ, ne nastem intr-o cultura, ne socializam intr-o cultura. </li></ul><ul><li>-Nu vorbeste despre o realitate obiectiva; exista doar realitatea vazuta prin prisma noastra </li></ul><ul><li>-Reprezentarea genereaza stimulul si raspunul. Stimulul nu e in afara subiectului, ei nu pot fi disociati. </li></ul><ul><li>-Stimulul nu exista in sine ci prin prisma reprezentarilor noastre, raspunsul sau stimulul exista pentru ca noi avem o reprezentare destre el </li></ul><ul><li>Ex.: Faucheux şi Moscovici (1968) - joc de carti ”contra naturii” si “cu sansa” </li></ul>REPREZENTARILE SOCIALE
  5. 5. <ul><li>Teoria nodului central </li></ul><ul><li>Abric, 1984 – “orice reprezentare este compusa din nod central si elemente periferice” </li></ul><ul><li>Functiile RS .: </li></ul><ul><li>de cunoastere: permit intelegerea si interpretarea realitatii </li></ul><ul><li>identitara: definesc identitatea si permit pastrarea specificitatii grupurilor </li></ul><ul><li>de orientare: ghideaza comportamentele si practicile </li></ul><ul><li>justificativa: permit aposteriori sa se justifice luarile de pozitie si comportamentele </li></ul>REPREZENTARILE SOCIALE
  6. 6. <ul><li>Teoria nodului central </li></ul><ul><li>Nodul central – nucleu de cunostinte stabile in timp si care dau sens intregii reprezentari </li></ul><ul><li>Functii: </li></ul><ul><li>generativa: prin NC se creeaza/transforma semnificatia celorlalte elemente constitutive ale RS </li></ul><ul><li>organizatorica: determina natura legaturilor care unesc intre ele elementele reprezentarii </li></ul><ul><li>Elementele periferice – partea cea mai accesibila, vie si concreta a reprezentarii </li></ul><ul><li>Functii: </li></ul><ul><li>1) de concretizare: ancoreaza R in realitate, permit imbracarea ei in termeni concreti </li></ul><ul><li>2) de reglare: permit adaptarea R la evolutia contextului; constituie aspectul dinamic si evolutiv al reprezentarii </li></ul><ul><li>3) de aparare: a R, prin caracterul lor (EP) flexibil, prin transformarea lor </li></ul>REPREZENTARILE SOCIALE
  7. 7. <ul><li>Criterii de identificare a nodului central . </li></ul><ul><li>Abordare cantitativa: </li></ul><ul><li>- frecventa conceptului </li></ul><ul><li>- rangul pe care il ocupa (aranjarea in ordinea importantei; ierahizare) </li></ul><ul><li>- conectivitatea lui (cu cate concepte se leaga) </li></ul><ul><li>Abordare calitativa: </li></ul><ul><li>analiza discursului liber </li></ul>REPREZENTARILE SOCIALE
  8. 8. <ul><li>Transformarea reprezentarilor sociale </li></ul><ul><li>Pasi: </li></ul><ul><li>evenimentele din mediul extern </li></ul><ul><li>modificarea practicilor sociale </li></ul><ul><li>determina modificarea prescriptiilor conditionale </li></ul><ul><li>modificarea prescriptiilor absolute </li></ul><ul><li>S chimbarea este determinata de un eveniment extern; comunicarea este doar un mijlocitor. </li></ul>REPREZENTARILE SOCIALE

×