Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Franz March

457 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Franz March

  1. 1. Franz March<br />Ali Berat Arslan<br />8/D 1031<br />
  2. 2. Yaşamı:<br />Babası Wilhelm, profesyonel bir manzara ressamı, annesi Sophie ise katı bir Kalvenciydi. Franz Marc, 1900 yılında Münih Güzel Sanatlar Akademisi&apos;ne girdi. 1903 ve 1907 yıllarında bir müddet Paris&apos;te bulundu. Bu dönemde Vincent van Gogh&apos;un yapıtlarına duyduğu yakınlığı keşfetti.<br />Franz Marc, 1910 yılında ressam August Macke ile önemli bir arkadaşlık geliştirdi. 1911&apos;de sanatçı Ağustosu Macke&apos;yle önemli bir arkadaşlığı geliştirdi. 1911&apos;de August Macke, Vasili Kandinski ve Münih Yeni Ressamlar Birliği&apos;nden gelen diğer ressamlarla birlikte Mavi Atlılar grubunu kurdu.<br />
  3. 3. Aralık 1911 ile Ocak1912 arasında ilk Mavi Atlılar sergisini Münih&apos;teki Thannhauser Galerisi&apos;nde düzenledi. Bu sergi, Alman dışavurumculuğunun doruk noktası oldu ve yapıtlar, Münih&apos;in ardından Berlin, Köln, Hagen ve Frankfurt&apos;ta da sergilendi.<br />1912 yılında, kendisini gelecekçilik ve renk kullanımı yönünden etkileyecek olan Fransız ressam Robert Delaunay ile tanıştı. Bu tanışıklığın ardından Marc, gelecekçilik ve kübizmden etkilenmeye başladı. Bu etkilenmeyle birlikte, sanatı gittikçe yalın ve soyut bir doğayı yansıtır oldu.<br />I. Dünya Savaşı&apos;nın Batı Cephesi&apos;nde Fransa ve Alman İmparatorluğu arasında yapılan Verdun Savaşı&apos;nda, Franz Marc da gönüllü olarak Alman ordusundaydı. 4 Mart 1916 günü, Verdun Savaşı&apos;nın başlamasının üzerinden yaklaşık 1,5 hafta geçmişken, başına aldığı isabetin ardından hayatını kaybetti.<br />

×