Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

публікація

335 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

публікація

  1. 1. “Вектори” Критерії оцінювання для Publisher публікації Зразково Добре Задовільно (10 - 12 балів) (6 – 9 балів) (0 - 5 балів) Професійне Оформлення оформлення. Публікація виконана у Публікацію “хочеться” Оформлення на “важкому” стилі. публікації. прочитати. доброму рівні. Елементи дизайну Дизайн. Заголовки “кидаються” відсутні в очі. Матеріали добре Тема дослідження Якісний зміст розкривають тему розкрита частково. Відсутній матеріалів, проекту, що Інформації забагато взаємозв’язок між поданих в досліджується. (подана занадто темою дослідження і Кількість інформації дрібним шрифтом), або публікацією. публікації оптимальна. замало. Матеріал занадто Матеріал читається науково поданий, або Матеріал не відповідає “Легкість” у легко, форма подання не достатньо відповідає рівню сприйняттяподанні матеріалу цікава і зрозуміла для рівню сприйняття читацької аудиторії категорії читаючих. читацької аудиторії Відсутність Помилки Велика кількість Орфографія орфографічних і зустрічаються. помилок.. стилістичних помилок. Очевидні ознаки Відсутні творчість і Творчість та Оригінальний підхід до авторських задумок з оригінальність у оригінальність оформлення публікації елементами творчості оформленні презентації Матеріали публікаціїРекламний ефект спонукають до дії, Публікація констатує Публікація викликає публікації викликають ФАКТ пасивність зацікавлення.Сума балів: _________________Оцінка: _____________________ (Сума балів розділено на 5 з округленням в більшу сторону).

×