Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

конспект уроку з геометрії

6,834 views

Published on

Published in: Education
 • скалярний добуток векторів
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

конспект уроку з геометрії

 1. 1. Відкритий урок з геометрії Тема "Вектори" (9-Б клас)Цілі: • Узагальнити і систематизувати знання, уміння і навички учнів з теми «Вектори». • Розвиток інтересу до предмету, активізація розумової діяльності. • Формування навичок самостійної діяльності, виховання колективізму, виховання уміння цінувати, поважати і берегти своє здоровя. • Здійснити проектну діяльністьХід урокуІ. Організаційний момент (4хв)Вчитель:Тема уроку: «Вектори». Метою нашого сьогоднішнього уроку є: систематизація знань,умінь і навичок з даної теми. На уроці ми з вами повторимо теорію, проведемо усну роботу,розглянемо розв’язування задач. А щоб виконати все заплановане, ви повинні бути активні,бадьорі, а головне - здорові.Епіграф уроку: Оточуючий нас світ – це світ геометріїСьогодні на уроці ми з вами поговоримо про необхідну умову для повного щастя людини,про його головне багатство - здоровя. Діти, щось сьогодні мені не подобається, як ви сидите.Всі-всі підняли плечі, розвернули і опустили їх.- Який урок у вас був до цього уроку? Втомилися? Щоб зняти втому і включитися в роботупроведемо такі вправи: 1.Скласти долоні перед груддю, інтенсивно потерти одна об одну (ця вправа сприяє мобілізації енергетичного потенціалу і роботи всіх внутрішніх органів, оскільки на долонях знаходиться багато біологічно активних зон). 2. Розставте вказівний і середній пальці на обох руках, помасажуйте мочки вух, цей масаж поліпшить ваш зір і активізує роботу головного мозку.
 2. 2. ІІ. Перевірка домашнього завдання (2 хв)ІІІ. Актуалізація опорніх знань (5 хв)А зараз повторимо.Що називається вектором?Що називається довжиною вектора?Які вектори називаються колінеарними?Які вектори називаються співнапрямленими, протилежно напрямленими?Як знайти координати вектора, якщо дани координати його початку і кінця?Як знайти довжину вектора заданого координатами?Що називається сумою векторів?Що називається різницею векторів?Що називається скалярним добутком векторів?Розв’язування задач усноВчитель: Давайте пограємо в гру «Вірю - не вірю» 1) Одиничний вектор має координати (1;1). - 2) Вектори AB, BA рівні. - 3) Протилежно напрямлені вектори колінеарні. + 4) Нульовий вектор колінеарний будь-якому вектору. + 5) Якщо вектори колінеарні, то скалярний добуток дорівнює нулю -ІІІ. Перевірка знань у вигляді тестів (5 хв)Валеологічна пауза (2 хв)А зараз ми з вами проведемо фізкультхвилинку. В.п. - сидячи, відкинутися на спинку стільця. Глибокий вдих. Нахилившись уперед, - видих. Повторити 4 рази. В.п. - сидячи, руки на поясі. Повернути голову праворуч, подивитися на лікоть правої руки, повернути голову ліворуч, подивитися на лікоть лівої руки, повернутися в в.п. Повторити 4 рази.
 3. 3. В.п. - сидячи, відкинувшись на спинку стільця, прикрити повіки, міцно зажмурити очі. Відкрити повіки, поморгати. Повторити 4 рази. В.п. - відкинувшись на спинку стільця. По 4 рази, не повертаючи голови, очима водимо вгору - вниз, потім ліворуч - праворуч, 4 рази малюємо очима знак нескінченності.IV. Виконання завдань по групах (10 хв)Вчитель: У першому завданні ви повинні розшифрувати прізвища науковців, щодосліджували явища за допомогою векторів. У кожного з вас на столі є листочки з задачами.Перша таблиця є ключем до завдання. У другій таблиці перший рядок означає номер вашоїзадачі, вибираєте з першої таблиці букву, відповідну відповіді задачі, цю букву поставте підномером вашого рівняння. 1 завдання для І групи С А Р Г А С Н М -1 9 13 (6;8) (3;10) 1 -2 51. Дано точки А(2;-5) і В(8;3). Знайдіть координати вектора AB .2. Дано вектор a (5;12) . Знайдіть його довжину.3. Дано вектори a (0;4), b(−3;−2) . Знайдіть вектор c = 2a − b4. Знайдіть значення х, при якому вектори a ( x;2), b(−3;6) колінеарні.5. Кут між вектори a і b дорівнює 120˚, a = b = 1. Знайдіть скалярний добуток (a + b) ⋅ 2b .6. a (6;−8), k = 0,5 . Знайдіть k a .7. Знайдіть скалярний добуток векторів a (−1;4) і b(−5;1) .8. Дано одиничні взаємноперпендикулярні вектори a і b . Знайдіть (a + 3b)(a − b) . 1 2 3 4 5 6 7 8 2 завдання для ІІ групі Л Е М С А К В Л 6 20 (−3;2) 4 17 (−6;0) 12 -21. Дано точки А(1;3) і В(-2;5). Знайдіть координати вектора AB .2. Дано вектор a (15;8) . Знайдіть його довжину. a (0;4), b(−3;−2)3. Дано вектори . Знайдіть вектор c = 2b + a4. Знайдіть значення х, при якому вектори a ( x;2), b(−3;6) перпендикулярні.5. Кут між вектори a і b дорівнює 60˚, a = b = 2 . Знайдіть скалярний добуток (a + b) ⋅ 2a . a (−6;8), k = 2 ka
 4. 4. 6. . Знайдіть .7. Знайдіть скалярний добуток векторів a (2;−3) і b(−3;−4) .8. Дано одиничні взаємноперпендикулярні вектори a і b . Знайдіть (a − 3b)(a + b) . 1 2 3 4 5 6 7 8 2 завдання для І групи Знайти косинус кута А трикутника АВС, вершини якого А(2;-3), В(4;1), С(-1;2). 2 завдання для ІІ групи В трикутнику АВС АМ – медіана, проведена до сторони ВС.Довести, що AM = 1 2 ( AB .+ AC ) 3 завдання для І групи Довести за допомогою векторів, що діагоналі прямокутника рівні. 3 завдання для ІІ групи Довести за допомогою векторів, що сума квадратів діагоналей паралелограмадорівнює сумі квадратів його сторін.IV. Захист учнівських проектів (15 хв)V. Підсумки уроку. Оцінювання учнів (2 хв)Домашнє завдання.Із завдань Державної підсумкової атестації цього рокуВчитель: Людина здорова, наділена мудрістю, що володіє запасом знань відчуває себевпевнено, гідно, вона може багато що в житті зробити. Дорогі діти, цінуйте, поважайте ібережіть своє здоровя, здоровя своїх близьких, це найдорожче багатство, яке не терпитьзневажливого відношення до себе. Наприкінці уроку давайте знімемо напругу і втому, згадаємо, що ми частина природи.Релаксаційна пауза. (Слайд)Вчитель: Урок закінчено. Спасибі всім за роботу. До побачення. Бувайте здорові.

×