Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kenniscafé MFA
   De Mediaan:
‘Van ambitieuze plannen
 naar concrete stappen’
    20 mei 2010
Stad van Kansen
Gemeente Heerhugowaard
   Gerlof Kloosterman

    Coördinator voorzieningen
Afdeling Sociaal Rui...
Presentatie


 Kenmerken gemeente
 Voorzieningen beleid
 Programma van eisen Stad van de Zon
 De Mediaan proces
 Aandachts...
Gemeente Heerhugowaard


 1957              2007
                              ...
Kenmerken gemeente


 Snelle groei van 6.000 in 1957
 naar 50.000 in 2007
 Sterkst vergrijzende gemeente in
 Noord Holland...
Voorzieningenbeleid

        voorzieningenbeleid
         Strategische      Besluitvorming
     ...
Voorzieningen Nota


 Master Plan Voorzieningen (2003 - 2015)
 vergelijking vraag en aanbod:
 •  onderwijs
 •  sport e...
PvE Heerhugowaard Zuid


 basis onderwijs    74 lokalen
 kinderopvang     22 lokalen
 7 voetbalvelden
 sporthal en...
Uitgangspunten


 Dagindeling
 • bereikbaarheid
 • concentreren in centrumgebied
 Kwaliteit
 • multifunctionele accommodat...
Stedelijk gebied

              2
                  1


                  ...
School en kdv
              School en kdv
locatie Eclips
             locatie Landgoed
   ...
School en KDV
Middenwegpolder          Kinderdagverblijf
informatiecentrum          ‘De Komeet’  ...
Duurzaamheid: CO2 neutrale wijk
3,6 MWp PV panelen / 3 windturbines / 100 ha. bos
Resultaten


 CO2-emissie neutrale wijk
 Volledige integratie van PV in het
 ontwerp van het stedenbouwkundige
 ontwerp en...
Centrumgebied
   De Mediaan
Doelstelling De Mediaan

Zorg en welzijn dicht bij
de burger door:
 vermaatschappelijking
 werkelijk vormgeven
 bevorderen...
Proces


 16 partijen wel:          3 partijen niet:
 •  Stg Welzijn           • JGZ
 •  GGZ    ...
Proces


 Veel overleg
 Gezamenlijk gedragen
 visie is belangrijk
 Praktische vertaling van problemen
 Regie is belangrijk...
Resultaten

 gezamenlijke sollicitatiecommissie
 locatiemanager en aanstelling
 welzijnsactiviteiten in totaalaanbod
 geza...
Leerpunten gemeente


 Inhoudelijke regie bij gemeente
 • tot aan Programma van Eisen

 Beschouw de corporatie meer als
 ...
Begane grond De Mediaanapotheek
            DAC          wijkcentrum
 huisartsen

      ...
1e verdieping De Mediaan
Tandarts


              RIMA       7 x 24
               ...
2e, 3e en 4e verdieping Mediaan


      totaal 48 zorgwoningen
Aan deze presentatie kunnen geen rechten ontleend ...
Stad van Kansen

Heerhugowaards jongste wijk
 is klaar voor de toekomst
Kenniscafé MFA
Kenniscafé MFA
Kenniscafé MFA
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kenniscafé MFA

613 views

Published on

MFA Mediaan, Heerhugowaard

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kenniscafé MFA

 1. 1. Kenniscafé MFA De Mediaan: ‘Van ambitieuze plannen naar concrete stappen’ 20 mei 2010
 2. 2. Stad van Kansen Gemeente Heerhugowaard Gerlof Kloosterman Coördinator voorzieningen Afdeling Sociaal Ruimtelijke Ontwikkeling
 3. 3. Presentatie Kenmerken gemeente Voorzieningen beleid Programma van eisen Stad van de Zon De Mediaan proces Aandachtspunten bij extramuralisering De Mediaan in de praktijk / beheer
 4. 4. Gemeente Heerhugowaard 1957 2007 ZANDHORST 3 ZA NDHORS T 2 ZA NDHORST 1 S portpark De Vork SCHERP ENHEUV EL 9 HEE MRA DENWIJK FA BRITIUSP A RK S CHILDE RSWIJK RE IGERS DA A L P LANE TE N- ZA NDHORS T WIJK MIDGE TGOLF RECRE A TIE WIJK MONUME NT RECREA TIEP A RK hv TORNADO vv S.V.W 27 TE NNIS COMP LE X S CHRIJVE RSWIJK Sportpark De K abel vv S .V .W 27 B OME NWIJK B EV ELA ND MIDDENWA ARD EDE LS TE NENWIJK LUIA ARDPA RK 'T WA ARDERHOUT MOLENWIJK CARP OOL BUTTE RHUIZE N RIV IE RENWIJK 'T K RUIS S TA D VA N DE ZON IN ONTWERP OOS TE RTOCHT ZUIDWIJK S TRA ND V AN LUNA IN ONTWIK K ELING S TA D V AN DE ZON HUY GEN HOEK IN ONTWIK KE LING S portpark de Wendi ng V V RE IGERB OY S V E RK E ERS - K NOOP PUNT S TA D VA N DE ZON IN ONTWE RP LA BY RINT OTE RLE EK IN ONTWERP IN ONTWIK K ELING HUY GE NDIJK BOS GE ME E NTE SCHERMER IN ONTWIKK E LING
 5. 5. Kenmerken gemeente Snelle groei van 6.000 in 1957 naar 50.000 in 2007 Sterkst vergrijzende gemeente in Noord Holland Aandeel jeugd stabiel Investeren in: Brede School concepten Wonen, Welzijn en Zorg concepten
 6. 6. Voorzieningenbeleid voorzieningenbeleid Strategische Besluitvorming voorzieningen hoofdlijnen voorzieningen nota beleid, aansluiting besluit- vormingscyclus gemeente Voorzieningen beleid Start voorbereiding Ruimtereserveringen, gemeente deelprojecten investeringsbeslissingen procesmatige en voorzieningen projectmatige organisatie - implementatie
 7. 7. Voorzieningen Nota Master Plan Voorzieningen (2003 - 2015) vergelijking vraag en aanbod: • onderwijs • sport en recreatie • kunst en cultuur • welzijn en (gezondsheids-)zorg strategisch document aansluiten bij • stadsvisie • structuurbeeld 2005 - 2015 • wijk- gebiedsontwikkeling relatie met budgetcyclus vertaling naar deelterreinen en deelgebieden
 8. 8. PvE Heerhugowaard Zuid basis onderwijs 74 lokalen kinderopvang 22 lokalen 7 voetbalvelden sporthal en gymzaal wijkcentrum met zorgsteunpunt dag activiteiten centrum gezondheidscentrum speelplekken recreatiegebied Park van Luna
 9. 9. Uitgangspunten Dagindeling • bereikbaarheid • concentreren in centrumgebied Kwaliteit • multifunctionele accommodaties • architectonisch • duurzaam Samenhang • inhoudelijke samenwerking (ketenregie) • brede school • wonen welzijn zorg • kwetsbare burger
 10. 10. Stedelijk gebied 2 1 6 5 4 3 1. Landgoed 2. Eclips 3. Middenwegpolder 4. plandeel 4 5. Carré 6. De Wending
 11. 11. School en kdv School en kdv locatie Eclips locatie Landgoed Voorzieningen Sportpark De Wending
 12. 12. School en KDV Middenwegpolder Kinderdagverblijf informatiecentrum ‘De Komeet’ voorzieningen School Centrumgebied ‘De Reflector’ School Columbus
 13. 13. Duurzaamheid: CO2 neutrale wijk 3,6 MWp PV panelen / 3 windturbines / 100 ha. bos
 14. 14. Resultaten CO2-emissie neutrale wijk Volledige integratie van PV in het ontwerp van het stedenbouwkundige ontwerp en elektriciteitsnet Ontwikkelaar windturbines geselecteerd
 15. 15. Centrumgebied De Mediaan
 16. 16. Doelstelling De Mediaan Zorg en welzijn dicht bij de burger door: vermaatschappelijking werkelijk vormgeven bevorderen integrale samenwerking verbondenheid tussen partijen fysieke innovatie samen laten gaan met sociale innovatie realiseren van ‘ontmoeting’ verlagen stigma van kwetsbaarheid
 17. 17. Proces 16 partijen wel: 3 partijen niet: • Stg Welzijn • JGZ • GGZ • RTZ facilitair • Zorgcentrum DPRS • kerken • 2 kinderdagverblijven SKH • Philadelphia zorg • EsDéGé – Reigersdaaal • RIMA projectbureau: • Medisch Centrum GA • stedenbouwkundig bureau • Nigella apotheek • supervisor • 2 basisscholen • architect • Evean Integra Thuiszorg • adviseurs • Woningcorporatie WWNK • projectbureau Zuid • Thuiszorgwinkel • B&W • Fysiotherapiepraktijk • WWZ programmamanager
 18. 18. Proces Veel overleg Gezamenlijk gedragen visie is belangrijk Praktische vertaling van problemen Regie is belangrijk Gemeente is opdrachtgever, corporatie is ontwikkelaar Vasthouden aan de missie: HET BIJZONDERE MOET ALGEMEEN
 19. 19. Resultaten gezamenlijke sollicitatiecommissie locatiemanager en aanstelling welzijnsactiviteiten in totaalaanbod gezamenlijk beleid zorgwoningen/ dagverzorging 7x 24 uurspost voor ouderen en gehandicapten gezondheidscentrum gerealiseerd restaurantfunctie GGZ
 20. 20. Leerpunten gemeente Inhoudelijke regie bij gemeente • tot aan Programma van Eisen Beschouw de corporatie meer als ontwikkelaar dan als bouwer • Gemeente en gebruikers redeneren vanuit inhoud en programma, corporatie vanuit budget Stel gezamenlijk je risico's vast: • Inhoudelijk, procesmatig en financieel
 21. 21. Begane grond De Mediaan apotheek DAC wijkcentrum huisartsen restaurant Aan deze presentatie kunnen geen rechten ontleend worden
 22. 22. 1e verdieping De Mediaan Tandarts RIMA 7 x 24 uur zorg Wijk- en fitness Stg. dagver Uitz. tiener- apotheek Present zorging PLUS centrum Aan deze presentatie kunnen geen rechten ontleend worden
 23. 23. 2e, 3e en 4e verdieping Mediaan totaal 48 zorgwoningen Aan deze presentatie kunnen geen rechten ontleend worden
 24. 24. Stad van Kansen Heerhugowaards jongste wijk is klaar voor de toekomst

×