Advertisement
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Morgenbooster #60 | No Logo

 1. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 NO GO LO ! VED: LISBETH KATBORG BJERRE DIRECTOR OF COMMUNICATION VIA UNIVERSITY COLLEGE TORE ROSBO HEAD OF DESIGN TRO@1508.DK WIFI 1508GUEST GUESTKODE: JEGVILONLINE URL’S 1508.DK SLIDESHARE.COM/1508AS HTTPS://VIMEO.COM/DESIGN1508 FACEBOOK.COM/1508AS LINKEDIN.COM/COMPANY/1508-AS HASHTAG: INSTAGRAM, TWITTER & FACEBOOK #1508AS
 2. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 FROM SENSEMAKING TO MAKING SENSE: THE MAKING OF VIA
 3. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 OM VIA
 4. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 VIA University College er den største af Danmarks syv professionshøjskoler. Professionshøjskolerne udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser - også kaldet professionsbacheloruddannelser. Professionsuddannelser er kendetegnet ved stærk kobling mellem teori og praksis – praktik som del af uddannelsen. I Region Midtjylland er alle professionsbacheloruddannelser samlet i en institution - VIA University College. VIA ER:
 5. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 VIA ER: 18.500 studenterårsværk (godt 40 uddannelser) 20.000 kursister/studerende på efter- og videreuddannelse 2.100 medarbejdere (årsværk) Budget 2015: 1,6 MIA. kr. 20 adresser i Region Midtjylland 8 campusser i syv campusbyer.
 6. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 ORGANISATION
 7. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 VIA KOMMUNI- KATION
 8. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 Ny strategi Ny organisering Besparelser på 7 mio. kr. Reduktion i medarbejderstab med 20 pct. NOVEMBER 2012 NY KOMMUNIKATIONSAFDELING
 9. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 UDFORDRINGEN MED VIAS GAMLE LOGO
 10. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 62 HJEMMESIDER
 11. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 Fra kaos til mangfoldighed Stærk businesscase (billigere og bedre løsninger) Markant kvalitetsløft i kommunikationsydelser Sammenhængskraft i en fusionsorganisation Skærpet konkurrencesituation PRIMO 2013 OPLÆG TIL DIREKTION OG BESTYRELSE
 12. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 OPLÆG TIL 1508
 13. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 VIA har brug for en klart defineret brand identitet - hvilken værdi vi skaber for vores studerende og kursister i forhold til vores konkurrenter i uddannelsessektoren? Brand identiteten skal udtrykke ’professionel mangfoldighed’. Brand-arbejdet skal rumme en fastlæggelse af vores brandarkitektur, som definerer samspillet mellem VIA- brandet og VIA subbrands Brand identiteten skal repræsentere hele organisationen, til mange forskellige målgrupper. PRIMO 2013 OPDRAG TIL 1508
 14. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 PRIMO 2013 PROCESSEN – 4 FASER JUNI/JULI 2013 AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2014 AFKLARING ANALYSE INTERVIEWS WORKSHOPS STRATEGI & KONCEPT KONCEPT FOR BRANDPLATFORM UDVIKLES EKSEKVERING DESIGN OG TONE OF VOICE UDVIKLES (HERUNDER LOGO, TYPOGRAFI, FARVER) IMPLEMENTERING DESIGNKONCEPT IMPLEMENTERES I TRE “BØLGER” – UDFASNING AF GAMMELT KONCEPT LANCERING AF NYT DESIGN OG BRANDPLATFORM
 15. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 PRIMO 2013 PROCESSEN – GODKENDELSE FOR HVER FASE PROJEKTGRUPPE FRA VIA KOMMUNIKATION SPARRINGSGRUPPE MED 20 REPRÆSENTANTER FRA FORSKELLIGE DELE I VIA STYREGRUPPE – DIREKTIONEN (OG VIAS BESTYRELSE)
 16. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 FROM SENSEMAKING
 17. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58
 18. ”VIA, ER DET JER DER SÆLGER BILER UDE PÅ SKANDERBORGVEJ?” LEDER I VOK ”... BRANDINGPROBLEM: ’VIA ER DET IKKE SUNDHEDSPLEJERSKER?’” LEDER I VOK ”DU ER SIKKER PÅ AT VÆLGE EN GOD UDDANNELSE UANSET HVOR INDENFOR VIA.” STUDIEVALG ”NU ER VI BLEVET KENDTE. NU SKAL VI FINDE UD AF HVAD VI ER KENDTE FOR.” KOMMUNIKATION ”VIA ER DEN MEST KOMPLEKSE ORGANISATION I DANMARK” UDDANNELSESLEDER ”VI SKAL UNDERSTREGE DET INTERNATIONALE ISLÆT.” HR ”VI SKAL VÆRE KENDT FOR AT LAVE HAMMERSÆNDENDE TING.” PROREKTOR ”SELVSTÆNDIG FRIHED UNDER ANSVAR.” PROREKTOR ”VIA SKAL HAVE EJERSKAB AF DE ENKELTE HISTORIER.” PROREKTOR ”VIA ER LIG MED CAMPUS.” SKOLELEDER ”DE STUDERENDE VED GODT HVAD DE SKAL LAVE BAGEFTER.” SKOLELEDER ”VIA ER RAMMEN FOR VORES DAGLIGE ARBEJDE” SKOLELEDER ”NONE (KONKURRENTER, RED.), VI ER BEDST OG STØRST” LEDER I VOK ”TEORI I FORHOLD TIL PRAKSIS ER VORES KENDETEGN” UNDERVISER ”VI HAR ET FORHOLD TIL VORES GRUNDUDDANNELSE, IKKE TIL VIA.” UNDERVISER ”VIA SKAL VÆRE MELLEM STEDERNE, IKKE FORANKRET QUA OMRÅDER.” UNDERVISER ”ARBEJDSKLASSEN OG MIDDELKLASSEN ER VORES MÅLGRUPPER” UNDERVISER ”JEG BLIVER TIL NOGET.” STUDERENDE ”VI FØLER OS LANGT VÆK FRA ÅRHUS” SEKRETÆR ”VIA ER IKKE EN DYT VÆRD!” SEKRETÆR ”VI VIL HAVE VORES SELVSTÆNDIGHED TILBAGE” SEKRETÆR ”YOUR FUTURE, OUR AMBITION LIGGER STADIG PÅ ØVERSTE HYLDE. FOLK TÆNKER ”HVAD FANDEN SKAL VI BRUGE DET TIL” KOMMUNIKATION ”DER ER KÆMPE FORSKEL PÅ UDDANNELSERNE OG DER SKAL VÆRE PLADS TIL FORSKELLENE.” KOMMUNIKATION ”FOLK VÆLGER ÅRHUS PGA. BYEN.” KOMMUNIKATION ”EN VEN ANBEFALEDE MIG AT SØGE ...” STUDERENDE ”JEG ER FULDTÆNDIG LIGEGLAD MED VIA.” STUDERENDE ”VIA FUNGERER GODT NATIONAL OG INTERNATIONAL SAMMENHÆNG.” UDDANNELSESLEDER ”JEG ER VIA.” UDDANNELSESLEDER ”VI HAR EN 1-DIMENSIONAL KOMMUNIKATION.” UDDANNELSESLEDER ”DEN GRØNNE FARVE SIGER MIG INGENTING.” UDDANNELSESLEDER ”JEG VISER IKKE MIT VISITKORT – DET ER PINLIGT” UDDANNELSESCHEF ”VORES ELEVER SKAL HAVE DET RIGTIG NEMT NÅR DE ER FÆRDIGE.” UDDANNELSESCHEF ”VIA BURDE VÆRE ET KVALITETSSTEMPEL.” UDDANNELSESCHEF ”DET SKAL ANDERKENDES, AT VI ER SÆRLIGE.” UNDERVISER ”DET VILLE VÆRE NEMMERE, HVIS MAN KAN VISE AT TIDLIGERE STUDERENDE
 19. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 STORIES INDIVIDUALITY TRANSPARENCY
 20. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 STORIES INDIVIDUALITY TRANSPARENCY QUALITY PRACTICAL INTERNATIONAL
 21. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 STORIES INDIVIDUALITY TRANSPARENCY QUALITY PRACTICAL INTERNATIONAL MAKING SENSE
 22. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 EGO > UDDANNELSE > GEOGRAFI (CAMPUS) > (VIA)
 23. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 EGO > VIA MOMENT OF CLARITY
 24. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58
 25. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 STATEMENT VIA CONTEXT
 26. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 SUIT YOURSELF VIA FASHION DESIGN
 27. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 MAKE A DIFFERENCE VIA UNIVERSITY COLLEGE
 28. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 FROM SENSEMAKING TO MAKING SENSE
 29. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 SOLUTION
 30. OPPORTUNITIES CONSTRUCTION TOOLS BUILDING MAP GLOBE ENGINEER URBAN DEVELOPMENT SUSTAINABLE HOUSE QUALITY MARKET ADMINISTRATION COINS WORLD ECONOMY PUT IN BOX STORYTELLING MULTI-PLATFORM CHARACTER ANIMATION COMPUTER / STORY PRESENTATION DESIGN STRATEGY TABLE & CHAIR SCISSOR PROCESS SOCIAL CHRISTIAN COM. PATHS HELP CHOICE STEP UP FULL BEING LEADING PEDAGOGY MEDICAL HEALTH BANDAGE BIO RESEARCH ERGOTHERAPY
 31. ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ 1234567890 VIA DISPLAY VIA BLACK VIA BOLD VIA REGULAR VIA ITALIC VIA LIGHT ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ 1234567890 abcdefghijklmnopq rstuvxyz MM
 32. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 2014 UDRULNING AF NY IDENTITET
 33. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 Fravær af fast logo gav mange overvejelser Nyt brandhieraki og nye navne til uddannelser, FoU-centre mv. Tidspres – udviklede design og produkter helt op til udrulning (alt for optimistisk tidsplan) Lancering af nye redskaber afgørende for resultatet (officeskabeloner, mailsignatur mv.) JANUAR 2014 KLAR TIL UDRULNING…...
 34. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 2016 REFLEKSIONER OG ERFARINGER
 35. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 Grundlæggende succes Det fleksible har skabt ejerskab – men kræver styring (lead-designer 1. marts 2016) Opbakning og stolthed internt – og ekstern opmærksomhed (det vi laver er anderledes i branchen) Stærke cases har været afgørende for intern opbakning og ekstern profilering (studieguide, ny hjemmeside, Campus C mv.) Et ikon bruges mest i corporate sammenhænge – men mange i spil Foråret 2016 – servicetjek på designet PRIMO 2016 STATUS
 36. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 Hvad er fx VIA Engineering? - En uddannelse? - En organisation? - En tænketank? - Interesseorganisation? PRIMO 2016 VIAFICERING UDFORDRER KONSTANT Gørverdentildinarbejdsplads VIAMaskiningeniøruddannelsen Diplomingeniør Bringideastolife VIAUniversityCollege Gørtanketilhandling VIAErhverv Hovedområde Gørtanketilhandling VIAEngineering
 37. 1508™ SOLUTIONS IN LOVE WITH PROBLEMS 27.01.16NO LOGO! M # 58 PRIMO 2016 VIA UNIVERSITY COLLEGE KAN FORSVINDE ... VIA BAND VIA LIFT VIA KANTINE VIA DESIGN VIA SCHOLARSHIP
 38. HJEMMESIDE: VIA.DK FACEBOOK: VIA UNIVERSITY COLLEGE LINKEDIN: VIA UNIVERSITY COLLEGE TWITTER: @VIAUNIVERSITY INSTAGRAM: @VIAUNIVERSITYCOLLEGE VIA CONNECT: VIACONNECT.DK VIA UNIVERSITY COLLEGE SKEJBYVEJ 1 DK-8240 RISSKOV T: +45 87 55 00 00 E: VIA@VIA.DK URL’S 1508.DK SLIDESHARE.COM/1508AS HTTPS://VIMEO.COM/DESIGN1508 FACEBOOK.COM/1508AS LINKEDIN.COM/COMPANY/1508-AS HASHTAG: INSTAGRAM, TWITTER & FACEBOOK #1508AS Hello, My name is Silvana Hristova and I am a student at VIA University College campus Horsens. I’ve decided to write to you,just to express my admiration and great you for the amazing logo design that you have made for VIA. I’m thrilled and inspired by the logos and the whole design you have created. Great work! Best Regards Silvana Hristova MØD VIA:
Advertisement