Advertisement

Digitalisering på sundhedsområdet i Danmarks største kommune | Morgenbooster #77

1508 A/S
1508 A/S
Jun. 22, 2017
Advertisement

More Related Content

Similar to Digitalisering på sundhedsområdet i Danmarks største kommune | Morgenbooster #77(20)

Advertisement

Digitalisering på sundhedsområdet i Danmarks største kommune | Morgenbooster #77

 1. 1508™ DIGITALISERI NG PÅ SUND- HEDSOMRÅDET I DANMARKS STØRSTE KOMMUNE Mette Harbo Digitaliseringschef, Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune E84W@suf.kk.dk
 2. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Digital transformation i et velfærdsområde Digitaliseringschef Mette Harbo
 3. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Agenda ➢Hvordan omsætter vi politiske mål til digitaliseringsinitiativer? ➢Nyt omsorgssystem og transformation af en sektor - case ➢Innovation og fremtidens udviklingsmønstre 2
 4. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 3 FRA VISION TIL AKTION Lokale strategier Økonomiaftaler Nationale Strategier Regionale sundhedsaftaler
 5. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 4 AMBITIONEN FOR DIGITALISERING PÅ SUNDHEDSOMRÅDET •Mere effektivitet mere volumen •Øge patient inddragelsen Selvhjælp til flere længere •Bedre brugeroplevelser •Bedre sammenhæng mellem sektorer Store forventninger til digitalisering som motor for forandringer Behov for realistiske forventninger OG fokus på reelle gevinster
 6. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen HVAD ØNSKER brugerne FRA DIGITALISERING? BRUGERVENLIGHED UNDERSTØTTET FAGLIGHED OPGAVEOVERBLIK TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE ØGET MOBILITET FÆRRE DOBBELTREGISTRERINGER KVALITET I DOKUMENTATION
 7. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Nyt omsorgssystem og transformation af en sektor > Århus og København udviklet en ny omsorgsjournal > 8. maj - Go live > 9.000 brugere > 5.500 mobile enheder > 140 lokationer 6
 8. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 7 7 Mit overblik Borger overblik Markedet 1990 - 2017
 9. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ➢Dokumentationen struktureres på en ny måde (klassificeringerne og mindre fritekst). ➢ Indførelsen af tilstandsbegrebet: Tilstand og forventet tilstand ➢ Dokumentationsmetoden bliver fælles på tværs af fagområder og enhedstyper. ➢ Dokumentation deles på tværs af fagområder og enhedstyper (generelle oplysninger og tilstande) 8 Ny datastandard – lovkrav Fællessprog III
 10. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Samsung Knox Hardware Leverandør Airwatch MDM Lokalområde BorgerSUF Support 1 2 3 4 5 Service, Support og Logistik – mobile enheder til Cura omsorgssystem 1
 11. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 10 Læringsorganisation i 3 niveauer Centralforvaltning – Læringsstab Skriver pakker og moduler Lokalområdekontorerne Implementeringsteams Læringsteams på enhedsniveau Pakker ud og melder tilbage
 12. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 11 Læringsteams på de enkelte enheder Læringsteamet: - Sammensættes efter behov, så kompetencerne dækkes - Ikke nødvendigvis 3 personer - Ikke nødvendigvis niv. 3 ledelse. - Opgaven er at sikre at organisation og medarbejderne bliver klar til start - Implementeringsteams på lokalområdekontoret, der hjælper enhederne Ledelse (f.eks. forstander eller gr. leder) Faglighed (f.eks. kvalitetssygeplejerske) IT/system (superbruger)
 13. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 12 En decentral tilgang til læring 21. juni 2017 Enhederne og lokalområderne skal sætte et tværfagligt læringsteam Uddannelse i CURA, FSIII og nye arbejdsgange rulles ud i form af specielt tilrettelagte 6 ugers pakker
 14. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 13 Læring via pakker - eksempler Lederens og lærings- teamets roller Forberedelse Implementering Go live Fast hold else På forandrings rejse med FSIII og Cura 6 uger 6 uger 6 uger 6 uger 6 uger Centralt afholdte aktiviteter E-læringsmateriale September Maj Juni FSIII, ny vejl. til sundhedsfaglig dokumentation,nye mobile devices, oprydning i gamle systemer Kom godt i gang med FSIII og Cura Bliv klar til at bruge FSIII og Cura Særlig go- live indsats 6 uger Første opfølg- ning 6 uger
 15. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Hvorfor arbejde med læringspakker? ➢Vi bygger gradvist viden op ➢Med pakkerne kan man ”flytte ind” i alt det nye stille og roligt ➢De giver også mulighed for, at arbejde med roller og nye arbejdsgange – en vigtig forudsætning for at lykkes med forandringen. 14
 16. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Digital transformation Nye muligheder… >Standardiseret og struktureret data >Cloud og mobilitet >App’ og innovation 15
 17. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 16 Lokalt øko-system 3. Party Serve r 3. Parts leverandør 3. Parts leverandør Public Interface Consolidated services Integrationplatform Elektronisk omsorgsjournal
 18. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sandkassen 17 Mulighed for at undersøge nye digitale produkters potentiale op mod eksisterende kommunale behov. Giver kommune og it-udviklere mulighed for at vurdere muligheder og udfordringer ved it-systemer og at indgå i innovative samarbejder. Et Plug & Play innovativt lab med adgang til EOJ system,kommunale testdata og brugere (medarbejdere/borgere). It-udviklere,der er villige til at dele erfaringer og investere i innovation. Hvorfor? Hvad? Hvem?
 19. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fordele & gevinster 18 Flere leverandører Minimal viable product Nem adgang Prototyping
 20. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Innovationsproces - sandkassen 19
 21. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NATIONAL UDBREDELSE AF TELEMEDICIN TIL BORGERE MED KOL • Politisk fokus – generisk model • 1000 (vis) af piloter • Nordjylland har kørt storskala - 1200 patients • Evidens, positive BC, øget livskvalitet for borgere med KOL 20
 22. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen FÆLLES RAMME UDBUD - Vi er i gang med fundamentet.. • Fællesoffentligt udbud af infrastruktur og medarbejderinterface • Én eller få løsninger • Borgervendt løsning • Mange, generisk – samme og hver for sig • Teknik, drift og systemforvaltning • Service, support og logistik • Kompetencer hos medarbejder og borgere 21
 23. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 22Borger løsning Telemedicinsk løsning (medarb.) telemedicinsk infrastruktur Telemedicinske Services Borger kommunikation (Option) Tværsketorielt samarbejde (Option) Udv. telemedicinsk løsning (Option) M B13 Mund Medarb. undervisning O B12 levstat Leverance status O A11 Bbeslut Borger beslutningsstøtte O B11 Mbeslut Medarbejder beslutningsstøtte O C11 økosystem Økosystem O A10 devint Device integration O B10 Mnotifikation Adviserings funktion O C10 sint Service Integrationer O H01 personlig plan individ retter indsats O A09 device Devices O B09 gvær Grænseværdier O C09 notifikation Adviserings funktion O H02 coaching individuel opfølgning O A08 Bnotifikation Adviserings funktion O B08 måleregime måleregime O C08 Bstam Borger stamkort M D08 øko Afregning O H03 monitor Monitorering O A07 Bdiag Diagnoseunderstøttelse O B07 bestilling bestilling af tm M C07 track Track & trace (data) M D07 logistik Logistik O H04 ksup Klinisk support M A06 Bunderv Borger undervisning M B06 skemaeditor redigere skemaer M C06 konfig Konfigurations styring M D06 lager Lagerstyring O F01 stat Anvendelses statistik O H05 Bdata Borgernes egne data M A05 Bvis Borger Visualisering M B05 Mvis Med arb. Visualisering M C05 behaftale Behandlings-aftale M D05 kørsel Kørsels planlægning O F02 KPI KPI målinger (kontrakt issue) O H06 uvideo Video baseret undervisning M A04 indtast Indtast måling M B04 flow Kliniske arbejsgange M C04 bestilling bestilling af tm M D04 vedligehold Vedligehold hos borger O E01 videokonf Video O F03 gdb Grænseværdi DB O H07 træn Træning M A03 spgskema Spørgsskemaer M B03 Bstatus Borger status M C03 fejl datafejl M D03 Msup Medarb. support O E02 chat Ikke-SF Chat O F04 devlist Positiv liste for devies O H08 gtræn Genoptræning M A02 LOP Lokalt Opsaml. M B02 brugeradm Brugeradmin M C02 dint Data Integrationer M D02 Bsup Borger support O E03 sbesked Sikker besked O F05 behplan Beh. plan O H09 uryg Rygestop M A01 Bapp Applikation M B01 Mapp Applikation M C01 COP Central opsamlings-punkt M D01 SLA Leverance SLA O E04 fora Borger fora O F06 skemaer Delte skemaer O H10 motion Motion
 24. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen HVAD HAR VI LÆRT? • Nationale aftaler er væsentlig for at indfri politiske mål på tværs • Men ikke simpelt eller hurtigt.. • Decentralt ansvar for implementering og læring er alt afgørende ved (digital) transformation • Strategisk fokus på forretning og daglige arbejdsgange er nøglen til at (den ønskede) forandring sker • Fail fast! 23
 25. Side / KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ? 24
Advertisement