Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poradnictwo na odleglosc_narzedzia_i_zakres_pomocy_2_

181 views

Published on

Materiały z poradnictwa zawodowego na odległość

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Poradnictwo na odleglosc_narzedzia_i_zakres_pomocy_2_

 1. 1. KONFERENCJA PROJEKTU „PORADNICTWO W SIECI” „Poradnictwo zawodowe na odległość: narzędzia i zakres pomocy” Wojciech Kreft ECORYS Polska
 2. 2. Szerokie rozumienie zjawiska poradnictwa na odległość 1) Multimedialne programy komputerowe 2) Informacja edukacyjno-zawodowa 3) Strony internetowe 4) Chat  5) E-mail 6) Telefon (infolinia v. call center) 7) Forum dyskusyjne 8) Video konferencje
 3. 3. Chat … Chatterbox Challenge to już siódma edycja zawodów, sędziowanych przez Internet przez ekspertów z całego świata. W tym roku na starcie stanęło ponad 40 chatbotów, chatterbotów, lingubotów lub po prostu botów… Sędziowie oceniają trafność reakcji, kreatywność, osobowość bota, a nawet jego poczucie humoru. Do tego program może zdobyć punkty za wygląd i umiejętność posługiwania się mową, a nie tylko pisanym tekstem. Test Touringa Kiedy doczekamy się pierwszych prawdziwych przyjaźni z gadającym programem? Kiedy doczekamy się doradców zawodowych w postaci chatbotów?
 4. 4. ChatterBoty: Eliza – jeden z pierwszych botów (powstał w 1968 r.), wirtualny psychoanalityk, stworzony przez Jospeha Weizembauma. Można go obejrzeć pod adresem: http://ecceliza.cjb.net Alice (Artificial Linguistic Internet Computer Entity) – stworzony przez dr. Richarda Wallace'a w Eastport Internet Assiociates jest dobrze obeznana w oszukiwaniu i kłamaniu, w dyskusji więc bardzo przypomina człowieka. Dostępny pod adresem: http://www.alicebot.org Barry DeFacto – kreacja Robby'ego Glena Garnera i Paco Xandera Nathana, swego rodzaju wirtualna osobowość. Stworzono goy, by "wejść w rolę człowieka" i lepiej zrozumieć komunikację z ludźmi. Claude – bot, który wg autora Briana McLaughlina nie jest zbyt mądry, ale prowadzi się z nim przyjemną konwersację. Dostępny pod adresem: http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/project/airepository/ai/areas/classics/racter/cld110.zip
 5. 5. ChatterBoty: Elvis – chatterbot, który potrafi przeszukiwać sieć, odtwarzać muzykę, dyskutować o pogodzie i swoich sekretach, stworzony przez Ace Craiga. Jest częścią sieci Catcam. Dostępny pod adresem: http://www.catcom.net Nicole – wirtualny asystent firmy NativeMinds. Nicole powie wszystko o firmie. Ponadto oferuje 24-godzinną pomoc jako pracownik biura obsługi klienta. Dostępny na stronie firmy: http://www.nativeminds.com Chatbot – bot, z którym można porozmawiać na stronie promującej najnowszy film Stephena Spielberga pt. "AI-Artificial Intelligence". Dostępny pod adresem: http://www.aimovie.com Ramona – kobiece alter ego Raya Kurzweila, wirtualna artystka. Można z nią porozmawiać, obejrzeć jej zdjęcia i wysłuchać jej nagrań. Wszystko na stronie Kurzweila, dotyczącej sztucznej inteligencji: http://www.kurzweilai.net
 6. 6. www.guidanceforum.net Doradztwo zawodowe przez Internet – jak zacząć? Jak się do tego zabrać? autor Marcus Offer – 2002 „…Broszura skierowana jest do wszystkich profesjonalistów zajmujących się pomocą osobom dorosłym w podejmowaniu decyzji odnośnie kształcenia i pracy, a w szczególności do osób, które robiły to do tej pory nie wykorzystując w tym celu Internetu. Jeśli nigdy nie miałeś czasu, albo byłeś zniechęcony czy niezdecydowany by zacząć, ta broszura jest dla ciebie. Dla bardziej doświadczonych osób w posługiwaniu się Internetem, może się okazać także pomocna, jako źródło nowych pomysłów. …”
 7. 7. Tematyka: • Dlaczego w ogóle warto wykorzystywać Internet w doradztwie zawodowym? • Jak się do tego zabrać? Jak zacząć? • Jakie są potrzeby grup docelowych? • Co jest dostępne? Jakie są istotne zasoby internetowe z tego zakresu? • W jaki sposób powiązać zasoby internetowe z potrzebami? • W jakim stopniu potrzebna jest pomoc? W jakim stopniu możesz udzielić pomocy? • Matryca zasobów • Wykorzystanie matrycy zasobów • Zrób to sam • Inne źródła informacji
 8. 8. Dlaczego warto wykorzystywać Internet w doradztwie zawodowym? • Usługi na odległość 24 h / 7 dni • Dotarcie do większej ilości osób • Dostęp do jakości • Rozpocznij swoją grę … • Rozpocznij ich grę … • Bezpłatne zasoby • Bezpośredni dostęp – aktualizacja
 9. 9. Jak się do tego zabrać? Jak zacząć? Cztery etapy: 1. Identyfikacja grupy docelowej 2. Identyfikacja ich potrzeb 3. Identyfikacja dostępnych zasobów 4. Połączyć punkty 2 i 3 (…?)
 10. 10. Jakie są potrzeby grup docelowych? Ludzie potrzebują: • pomocy w niektórych sprawach – jakie są z twojego doświadczenia najczęściej poruszane kwestie? • odpowiedzi na pytania – jakie są najczęściej zadawane pytania? • czasu na rozmowę – o czym chcą rozmawiać i z kim? • informacji – jakich informacji najczęściej poszukują? Jakie książki, artykuły, programy TV, strony Internetowe są najczęściej używane? • umiejętności – do osiągania jakich celów przez jakie działania? • rady – jakiego rodzaju rad najbardziej potrzebują? Tylko ty i twoi klienci możecie odpowiedzieć na te pytania – bo tylko ty znasz swoich klientów, a dzięki temu możesz na nie bezpośrednio odpowiedzieć. Każda grupa klientów może mieć inne potrzeby. Ułóż odpowiedzi w listę systematycznie. Czy układają się z nich grupy, kategorie czy podgrupy? Jak są ze sobą powiązane? Czy jesteś w stanie nadać im szersze nagłówki zawierające większą liczbę specyficznych potrzeb?
 11. 11. Co jest dostępne? Jakie są istotne zasoby internetowe? 1) E-mail 2) Strony internetowe 3) Forum dyskusyjne 4) Chat 5) Video konferencje 6) Materiały autorskie
 12. 12. PORADNICTWO ZAWODOWE NA ODLEGŁOŚĆ PROGRAM LEONARDO DA VINCI Czas trwania projektu: 01.11.2001 r. – 31.10.2004 r. Promotor projektu: Federalny Urząd Pracy Niemiec (Bundesanstalt für Arbeit) Partnerzy projektu: Austria, Lichtenstein, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Polska (Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Rynku Pracy) oraz Szwajcaria jako silent partner www.praca.gov.pl/eurodoradztwo/projekt2.html
 13. 13. Poradnictwo zawodowe na odległość…– e-mail Jakie są cechy charakterystyczne komunikacji elektronicznej: – brak komunikacji niewerbalnej, kontaktów przestrzennych (interpersonalnych), kontaktu poprzez dotyk oraz innych form samoprezentacji, występujących przy relacjach twarzą w twarz pomiędzy doradcą a klientem, – większe wymagania komunikacyjne, klient powinien dokładnie formułować prośby i pytania, co da doradcy możliwości udzielenia jasnych odpowiedzi, – wszelkie informacje mogą być przesyłane szybciej i w sposób bardziej elastyczny, w porównaniu z tradycyjną pocztą, – możliwość natychmiastowego przekazania informacji (w formie załącznika, adresu e-mail, adresu strony internetowej, załączonej strony internetowej itp.).
 14. 14. Poradnictwo zawodowe na odległość… – e-mail Jakie korzyści płyną z komunikacji elektronicznej: a) dla klienta: – duża dostępność, klient może przesłać swoje zapytanie praktycznie z każdego miejsca, – pozwala zaoszczędzić pieniądze i czas klienta, – klient ma wystarczająco dużo czasu, aby zastanowić się nad swoimi potrzebami i odpowiednio sformułować prośbę lub pytanie, – klient otrzymuje informację w formie pisemnej i dzięki temu może ponownie z niej skorzystać, – informacja jest bardziej jasna i przystępna, ponieważ jest w formie pisemnej, – ewentualna częściowa anonimowość może podziałać na klienta jak zachęta.
 15. 15. Poradnictwo zawodowe na odległość… – e-mail Jakie korzyści płyną z komunikacji elektronicznej: b) dla doradcy: – elastyczny czas pracy, doradca nie musi natychmiast udzielić odpowiedzi na pytanie. Ma czas na przeformułowanie i przemyślenie pytania klienta, podobnie jak na znalezienie odpowiednich informacji np.: w bazie danych, ma również możliwość skonsultowania się z innym doradcą czy sprawdzenia zebranych przez siebie danych, – sposób przesyłania pytań przez klientów jest dogodny, nie są one niewłaściwie interpretowane, – możliwe jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedzi na najbardziej typowe pytania, – możliwe jest połączenie takiej formy poradnictwa z innymi, wykonywanymi przez doradcę zawodowego, zadaniami.
 16. 16. Poradnictwo zawodowe na odległość… – e-mail Rekomendacje: – przed udzieleniem odpowiedzi należy się upewnić, czy na pewno dobrze zrozumiało się pytanie/prośbę klienta, – jeśli nie da się od razu odpowiedzieć na pytanie, wskazane jest podtrzymywanie kontaktu z klientem, można wtedy wykorzystać komunikat typu: „Otrzymaliśmy Pańskie pytanie, jesteśmy w trakcie zbierania informacji”, – język, jakim posługuje się doradca, powinien być dostosowany do umiejętności językowych klienta, nie jest wskazane używanie słów fachowych lub obcego pochodzenia, – zalecane jest jasne określanie możliwości, jakie daje taki rodzaj poradnictwa zawodowego.
 17. 17. Poradnictwo zawodowe na odległość… – telefon, chat
 18. 18. Poradnictwo zawodowe na odległość… – telefon, chat Tematy: – do 23% stanowiło zbieranie informacji o charakterze ogólnym, – konkretyzacja początkowych pomysłów (14,6%), – poradnictwo zawodowe połączone z pośrednictwem pracy (14,3%), – wzmacnianie podjętych już decyzji (13,1%), – „ważenie” i ocena alternatyw (12,9%), – pytania dotyczące innych krajów (11,7%), – realizacja uprzednio podjętych decyzji (10,7%).
 19. 19. Poradnictwo zawodowe na odległość… – telefon, chat Czynniki skutecznej komunikacji on-line: – uzgodnienie i dostosowanie tematu rozmowy do tego, o czym mówimy i o czym chcemy mówić, – uzgodnienie i dopasowanie ról odgrywanych w procesie komunikacji, – nawiązanie „zażyłych” stosunków w relacji nadawca-odbiorca, – aktywne uczestnictwo w procesie komunikacji nadawcy i odbiorcy/odbiorców, – świadomość ograniczonych możliwości stosowania zachowań pozawerbalnych, niuansów emocjonalnych oraz wzmocnienia, – wzmacniacie własnych odczuć, myśli i zamiarów sygnałami pozawerbalnymi po to, aby były one dobrze rozumiane i aby mogły zostać rozszyfrowane; to samo dotyczy czynności odwrotnej, czyli kodowania i szyfrowania komunikatów od odbiorcy.
 20. 20. Poradnictwo zawodowe na odległość… – telefon, chat Umiejętności nadawcy – prezentowanie poglądów, życzeń, potrzeb i odczuć w sposób jasny i w formie do zaakceptowania przez odbiorcę, – formułowanie zdań w pierwszej osobie, unikanie dygresji, mówienie o tym, co dzieje się tu i teraz, powstrzymywanie się od „płakania nad rozlanym mlekiem”, – odnoszenie przekazów i informacji do konkretnych sytuacji i zachowań odbiorcy.
 21. 21. Poradnictwo zawodowe na odległość… – telefon Learndirect: – od infolinii (dwie osoby) – do: – -> 1.000.000 rozmów rocznie – -> 180 pracowników (było 220) – -> ponad 90% zadowolonych klientów
 22. 22. Poradnictwo zawodowe na odległość… – telefon Learndirect: – doradcy ds. informacji – śr. czas rozmowy ok. 3 min. – doradcy ds. kształcenia – śr. czas 8 min. – doradcy LLL – śr. czas 16 min. – -> system zarządzania jakością i badania efektywności – -> zew. badania klientów – -> standardy jakości Matrix
 23. 23. Poradnictwo zawodowe na odległość… – telefon Learndirect: – komplementarność serwisu – strona www – serwisy w różnych językach

×