Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Агресия и училищен тормоз

1,873 views

Published on

Презентация за диференциране на агресията от училищния тормоз

Published in: Education
 • Be the first to comment

Агресия и училищен тормоз

 1. 1. АГРЕСИЯ И УЧИЛИЩЕНАГРЕСИЯ И УЧИЛИЩЕН ТОРМОЗТОРМОЗ ДИФЕРЕНЦИАЦИЯДИФЕРЕНЦИАЦИЯ ИванТодоров Пейчев – младши експерт РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКОТЪРНОВО
 2. 2. Дефиниране на понятиятаДефиниране на понятията Агресивното поведение се изразява в нараняване на друго живо същество, друг човек или себе си или което е насочено към унищожаване или повреждане на вещи и предмети. Тормозът е вид агресивно поведение и е насочено към причиняване на болка и/или вреда на друг човек или живо същество.
 3. 3. Видове агресивно поведениеВидове агресивно поведение Телесна агресия; Вербална агресия; Индиректна агресия; Опозиционно поведение; Агресивно недоверие; Ревност и омраза ...
 4. 4. Видове тормозВидове тормоз Физически – удряне, блъкане, ритане, наплюване... Вербален – подигравки, подмятания, заплахи... Психологически – изнудване, кражба, повреждане на лични вещи, заплахи... Социален – изолация, игнориране, изключване от игри и други общи дейности...
 5. 5. РазличияРазличия Агресията е цялостен акт, който има за цел да нанесе вреда на някого или нещо. Тормозът е вид агресивност, който включва повторяемо причиняване на вреди на жертвата.
 6. 6. РазличияРазличия При тормоза липсва случайността – той е целенасочен и се прилага съзнателно. Тормозещите не смятат, че вършат нещо нередно, те си мислят, че жертвата провокира тяхното лошо държание и го заслужава.
 7. 7. РазличияРазличия Агресивно поведение, което не е тормоз: Незлонамерено поведение – агресорът не е имал за цел да причини вреда или болка. Еднократно или рядкослучващо се агресивно поведение – сбиване или подигравки, които се случват 3-4 пъти в година не могат да бъдат определени като тормоз.
 8. 8. Агресивно поведение между равни по силаАгресивно поведение между равни по сила Когато момчетата са равни по сила или пък момичетата се обиждат, това не е тормоз, а е вид общуване между тях, резултатът от което е тяхната удовлетвореност.
 9. 9. КибертормозКибертормоз Социалните мрежи – Facebook, Twitter, Ask.fm и т.н. Използвана на мобилните номера
 10. 10. Как да реагираме?Как да реагираме? Включване в извънкласни форми на обучение, свързани със спорта и изкуството; Психолого-педагогическо консултиране; Помощ от външен специалист от РИО, ЦОП, Център “Мария” Активно взаимодействие с ДПС и ОЗД.

×