Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
GIỚI THIỆU
Học phần Quản lý dự án phần mềm cung cấp cho sinh viên các loại hình công việc khác nhau
của một người hoặc m...
2
Giới thiệu chung về quản lý dự án, quản lý dự án phần mềm; Những khái niệm cơ bản; Những
lỗi truyền thống thường gặp tro...
3
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU.........................................................................................................
4
C u trúc c a m t t ch c....................................................................................................
5
Ví d 1 v NPV, ROI, giai đo n Payback.......................................................................................
6
Tóm t t v quá trình ki m soát nh ng thay đ i v ph m vi d án ..................................................87
Qu n lý...
7
Khái ni m v ki m th .......................................................................................................
8
Bài số 1: Mở đầu
Nội dung gồm các phần sau:
1. Giới thiệu chung về quản lý dự án, quản lý dự án phần mềm
2. Những khái n...
9
cuối cùng là sự hiểu biết và tri thức về tiến trình quản lý và thông thạo về kỹ thuật công nghệ
được sử dụng trong quá t...
10
Một dự án hoạt động thường đi kèm với khái niệm tiến độ dự án: Mức độ hoàn thành của dự án.
Quá trình phát triển một dự...
11
• Ước lượng công sức cần thiết thực hiện
• Các hoạt động lên kế hoạch và phân phối tài nguyên
• So sánh năng suất làm v...
12
Một ví dụ khác về công cụ biểu diễn lịch thực hiện công việc theo lược đồ mạng, mỗi công việc
được thể hiện bởi một nút...
13
Các khái niệm cơ bản
Các lĩnh vực tri thức cần quan tâm trong việc quản lý dự án
được viện quản lý dự án PMI giới thiệu...
14
Định nghĩa sự thành công của dự án
Một dự án thành công nếu các kết quả cụ thể được phân phối với chất lượng yêu cầu tr...
15
Quản lý việc tích hợp dự án
Đây là quá trình đảm bảo các yếu tố của dự án được phối hợp với nhau một cách đúng đắn. Ví
...
16
17
Các chiến lược cần có để quản lý dự án được hiệu quả
• Tránh các lỗi truyền thống
• Nắm vững các nền tảng cho việc phát...
18
Yếu tố ảnh hưởng có vị trí thứ hai là tiến trình. Mối quan tâm nhiều nhất của giám đốc dự án là
các tiến trình có được ...
19
thường quá trình xây dựng một dự án bao gồm 7 giai đoạn và các giai đoạn phát sinh có
thể mô tả như hình vẽ dưới đây
Cá...
20
Liên quan tới tiến trình
1. Các lịch thực hiện lạc quan
2. Quản lý rủi ro không đầy đủ
3. Thất bại đối với việc ký hợp ...
21
9. Cảnh báo điên rồ
10. Chuyển đổi các công cụ công nghệ trợ giúp tại thời điểm giữa quá
trình thực hiện dự án
11. Thiế...
22
Bài 2: Các tiến trình xử lý và tổ chức
• Những kiến thức cơ bản: Các giai đoạn quản lý và Các tiến trình xử lý
• Tổ chứ...
23
Nội dung của quản lý dự án
bao gồm 9 khía cạnh tri thức được mô tả ở hình vẽ dưới đây
Chín khía cạnh tri thức liên quan...
24
Các thông tin lịch sử Các giả thiết
Các tiến trình lập kế hoạch: là các tiến trình nhằm mục đích thành lập và duy trì m...
25
Tiến trình thực thi: là các tiến trình nhằm mục đích phối hợp con người và các tài nguyên khác
để tiến hành dự án theo ...
26
Tiến trình kiểm soát: là các tiến trình nhằm mục đích đảm bảo đạt được các mục tiêu của dự án
bằng cách theo dõi và đo ...
27
• Kiểm soát những thay đổi chung
• Kiểm soát thay đổi phạm vi
• Kiểm soát lịch thực hiện công việc
• Kiểm soát chi phí
...
28
Sơ đồ theo chính trị
Giả sử tổ chức được cấu thành bởi các cá nhân và nhóm người có mối quan tâm khác nhau. Với
loại nà...
29
Ưu điểm Nhược điểm
Định nghĩa quyền hạn rõ ràng
Loại bỏ sự trùng lặp
Khuyến khích sự cụ thể hoá
Các bước phát triển sự ...
30
Ưu điểm Nhược điểm
-Tích hợp dự án qua các luồng chức năng
- Sử dụng hiệu quả các tài nguyên
-Duy trì các đội chức năng...
31
Chức danh chung cho
vai trò giám đốc dự án
Điều
phối/trưởng
nhóm dự
án
Điều
phối/trưởng
nhóm dự án
Giám đốc dự
án/Nhân ...
32
Phát biểu bài toán (Statement of Work- SOW)
Tài liệu SOW là một bản mô tả các công việc cần được thực hiện cho dự án tr...
33
– Khách hàng sẽ ký nhận các sản phẩm bàn giao trung gian trong vòng một
tuần sau mỗi lần bàn giao
– Tất cả dữ liệu chuy...
34
– cung cấp hệ thống cập nhật tin tức
– tính giá động
– công cụ đấu giá
– tích hợp với luật pháp
– hệ thống trợ giúp
• L...
35
Bài 3: Chuẩn bị, Khởi tạo và kế hoạch dự án
Nội dung bài học
1. Nhắc lại các giai đoạn phát triển hệ thống đã được học ...
36
37
Quá trình chuẩn bị
Đây không phải là một phần của dự án, tức là sẽ không có kinh phí cho quá trình này khi quyết
toán n...
38
• Các quyết định cho việc quản lý tài nguyên con người bao gồm việc xác định tổ chức của
dự án, các vai trò và trách nh...
39
Quá trình khởi tạo dự án được tóm tắt như sau:
Mục đích của quá trình khởi tạo là
-Chính thức khởi tạo một dự án mới ho...
40
thiết lập và lưu lại các giả thiết cho việc lập kế hoạch dự án, đồng thời lập tài liệu lưu các quyết
định kế hoạch liên...
41
Bản kế hoạch quản lý cấu hình phần mềm
Một bộ tài liệu lập kế hoạch dự án khác có thể là:
Phân tích ROI của dự án: bản ...
42
quản lý cao hơn dự án vì chúng rất cần thiết đối với xác định tiến độ dự án, các định các rủi ro,
tính toán ngân sách, ...
43
Bài số 4,5: Cấu trúc phân rã công việc (WBS), Ước lượng và lập lịch
Nội dung bài học
• Tóm tắt về quản lý phạm vi
• Cấu...
44
Luồng thông tin giữa các tiến trình của quá trình quản lý phạm vi được thể hiện trong hình vẽ
dưới đây
45
• Trong phần này chúng ta bàn luận về những vấn đề liên quan tới quá trình lập kế hoạch,
quá trình ước lượng cho dự án ...
46
hệ giữa các hoạt động, trật tự thực hiện các hoạt động đó và các tài nguyên cần
thiết.
Quá trình lập kế hoạch cho một d...
47
Định nghĩa chính thức:
Một nhóm phân cấp theo định hướng các sản phẩm phân phối của các nhân tố dự án tổ chức và
định n...
48
phân phối. Loại này được dùng trong trường hợp cần theo dõi các công việc ở mức thấp
nhất
Một cấu trúc WBS đầy đủ có th...
49
3.0 Analysis & Design
4.0 Site Software Development
4.1 HTML Design and Creation
4.2 Backend Software
4.2.1 Database Im...
50
Ví dụ về WBS theo tiến trình
Ví dụ về WBS theo đầu mục với biểu đồ Gantt
51
WBS theo các nhóm tiến trình của PMI
Các loại WBS khác là các loại thay thể ít được sử dụng
52
– WBS phân loại theo tổ chức chức năng thành các loại
• Nghiên cứu, Thiết kế sản phẩm, Kỹ thuật, Thao tác
• Phân loại k...
53
Các kỹ thuật tạo WBS
• Kỹ thuật từ trên xuống: Bắt đầu ở mức cao nhất sau đó phát triển chi tiết các công việc ở
mức th...
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Quản lý dự án
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Quản lý dự án

4,052 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Quản lý dự án

 1. 1. 1 GIỚI THIỆU Học phần Quản lý dự án phần mềm cung cấp cho sinh viên các loại hình công việc khác nhau của một người hoặc một tập thể chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và triển khai một dự án. Đồng thời, học phần cũng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các khía cạnh khác nhau của việc quản lý một dự án phần mềm. Qua môn học này, sinh viên được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý và thuyết trình. Sinh viên cần hoàn thành các môn học: Ngôn ngữ lập trình C++, Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Nhập môn công nghệ phần mềm trước khi tham gia học môn học này. Đây là một môn học tính điểm trung bình sau khi kết thúc cuối kỳ học, trong đó kiểm tra cuối kỳ chiếm 60%, bài tập lớn làm theo nhóm (khoảng 5 người/nhóm) chiếm 30%, quá trình tham dự trên lớp chiếm 10%. Tổng số gồm 3 đơn vị học trình trong đó 33 tiết lý thuyết giảng trên lớp, 6 tiết cho việc giảng viên giải đáp thắc mắc về bài tập lớn và 6 tiết cuối cùng dùng để sinh viên thuyết trình bài tập lớn trên lớp và trao đổi với giảng viên. Yêu cầu đọc sách để chuẩn bị bài và làm bài tập lớn theo hướng dẫn của giảng viên trước mỗi buổi tham gia lớp học. Môn học sẽ trình bày những yếu tố cơ bản nhất về quản lý dự án phần mềm, đồng thời sẽ tập trung vào những vấn đề thực tế và phương pháp giải quyết nhanh các vấn đề, một số tình huống quản lý dự án trong thực tế. Nói chung sinh viên được khuyến khích đặt các câu hỏi và phát biểu ý kiến riêng với những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển một dự án phần mềm, tránh thái độ thụ động ngồi nghe. Lĩnh vực quản lý dự án phần mềm còn khá mới mẻ tại Việt nam nhưng giáo trình bằng tiếng Việt chưa phong phú và đầy đủ. Trên thế giới, một tổ chức chuyên nghiên cứu tập trung vào lĩnh vực này có tên là viện quản lý dự án (PMI) tại Hoa Kỳ, viện công nghệ phần mềm (SEI), và nhóm phát triển công nghệ phần mềm của IEEE trong đó viện PMI có cấp chứng chỉ quản trị dự án quốc tế, có tên là PMP. Chúng ta sẽ tuân thủ theo những kiến thức chuẩn quốc tế của PMI để tiến hành việc quản trị dự án, vì vậy yêu cầu sinh viên đọc và làm theo những hướng dẫn trong quyển PMBook, ngoài việc cung cấp những kiến thức cơ bản về lĩnh vực này, còn cung cấp những thông tin cần thiết và chuẩn bị trước một phần cho sinh viên sau khi ra trường nếu có ý định làm quản lý dự án, sẽ có khả năng tham gia thi lấy bằng PMP của viện PMI. Công cụ được sử dụng trong môn học là ứng dụng Microsoft Project. Sinh viên sẽ được yêu cầu tự tìm hiểu công cụ này để làm bài tập lớn theo nhóm. Nội dung của môn học sẽ được trình bày trong 11 bài học với nội dung như dưới đây. Bài 1: Mở đầu
 2. 2. 2 Giới thiệu chung về quản lý dự án, quản lý dự án phần mềm; Những khái niệm cơ bản; Những lỗi truyền thống thường gặp trong quản lý dự án. Bài 2: Các tiến trình xử lý và tổ chức dự án Giới thiệu các kiến thức cơ bản và các cách tổ chức dự án Bài 3 và 4: Chuẩn bị, Khởi tạo và Kế hoạch dự án Nhắc lại các giai đoạn phát triển hệ thống; Quá trình chuẩn bị; Khởi tạo dự án; Lập kế hoạch Bài 5: Cấu trúc phân rã công việc, Ước lượng Tóm tắt về quản lý phạm vi; Cấu trúc phân rã công việc; Công việc ước lượng trong quản lý dự án; Phân tích tài chính cho dự án. Bài 6: Lập lịch thực hiện dự án Các kiến thức cơ bản; Các kỹ thuật lập lịch; Sơ đồ mạng; Các kỹ thuật nén. Bài 7: Quản lý rủi ro và những thay đổi Quản lý rủi ro: Kiểm soát những thay đổi; Quản lý cấu hình Bài 8: Quản lý tài nguyên con người của dự án Các vị trí trong nhóm thực hiện dự án; Cấu trúc các nhóm dự án; Phát triển nhóm làm việc cho dự án; Phương pháp lãnh đạo Bài 9: Một số vấn đề giao tiếp liên quan tới quá trình phát triển và kiểm soát dự án Kiểm soát dự án; Phân tích các giá trị thu được. Bài 10: Quản lý chất lượng dự án Đảm bảo chất lượng dự án Bài 11: Kết thúc dự án Chuyển sang hệ thống mới; Họp tổng kết kết thúc dự án.
 3. 3. 3 MỤC LỤC GIỚI THIỆU.................................................................................................................................................1 Bài số 1: Mở đầu...........................................................................................................................................8 Gi i thi u chung v qu n lý d án ph n m m........................................................................................8 Các k năng qu n lý d án s đư c trình bày theo th t đ quan tr ng gi m d n ........................8 Các v trí qu n lý d án.........................................................................................................................9 Đ nh nghĩa qu n lý d án c a PMI .......................................................................................................9 Đ nh nghĩa vi c qu n lý d án............................................................................................................10 Các công c ph n m m dùng trong qu n lý d án............................................................................11 Các khái ni m cơ b n ............................................................................................................................13 Các lĩnh v c tri th c c n quan tâm trong vi c qu n lý d án ...........................................................13 Đ nh nghĩa s thành công c a d án..................................................................................................14 Qu n lý vi c tích h p d án...................................................................................................................15 Các chi n lư c c n có đ qu n lý d án đư c hi u qu ......................................................................17 Các n n t ng c a quá trình qu n lý d án.............................................................................................18 Các l i truy n th ng ...............................................................................................................................19 Liên quan t i con ngư i.....................................................................................................................19 Liên quan t i ti n trình.......................................................................................................................20 Liên quan t i s n ph m......................................................................................................................20 Liên quan t i công ngh .....................................................................................................................20 Bài 2: Các tiến trình xử lý và tổ chức .........................................................................................................22 Các ki n th c cơ b n.............................................................................................................................22 Gi i thi u quy n sách PMBOK ...........................................................................................................22 Các ti n trình x lý..............................................................................................................................22 N i dung c a qu n lý d án ...............................................................................................................23 Năm nhóm ti n trình qu n lý .............................................................................................................23 T ch c d án theo 4 cách sau...............................................................................................................27 Sơ theo c u trúc ...........................................................................................................................27 Sơ theo tài nguyên con ngư i......................................................................................................27 Sơ theo chính tr ...........................................................................................................................28 Sơ theo bi u tư ng......................................................................................................................28
 4. 4. 4 C u trúc c a m t t ch c...................................................................................................................28 Vi c l a ch n d án phù h p ban đ u..................................................................................................31 Phát bi u bài toán (Statement of Work- SOW) ......................................................................................32 Tôn ch c a d án ...................................................................................................................................32 Bài 3: Chuẩn bị, Khởi tạo và kế hoạch dự án .............................................................................................35 Nh c l i các giai đo n phát tri n h th ng............................................................................................35 Quá trình chu n b ..................................................................................................................................37 Quá trình kh i t o d án........................................................................................................................37 M t s khái ni m c n bi t cho quá trình kh i t o này .....................................................................38 Quá trình l p k ho ch...........................................................................................................................39 Tài li u k ho ch d án......................................................................................................................40 Bài số 4,5: Cấu trúc phân rã công việc (WBS), Ước lượng và lập lịch ......................................................43 Tóm t t v qu n lý ph m vi ...................................................................................................................43 C u trúc phân rã công vi c (WBS) ..........................................................................................................46 Đ nh nghĩa chính th c:........................................................................................................................47 Hai lo i c u trúc phân rã công vi c WBS............................................................................................47 Các gói công vi c (work package).......................................................................................................52 Phương pháp lu n đ xác đ nh WBS .............................................................................................52 Các k thu t t o WBS.........................................................................................................................53 M t s hư ng d n khi t o WBS.........................................................................................................53 Công vi c ư c lư ng trong qu n lý d án ............................................................................................54 Công vi c ư c lư ng cho m t d án bao g m các quá trình cơ b n sau........................................55 Các phương pháp lu n cho vi c ư c lư ng..................................................................................56 Ư c lư ng trong trư ng h p d án dùng l i mã ngu n..................................................................58 Các v n đ c a quá trình ư c lư ng nói chung ................................................................................59 Nh n th c v các m c th i gian c n hoàn thành..............................................................................59 Vi c th hi n s ư c lư ng trong tài li u.........................................................................................59 Các y u t khác nh hư ng đ n quá trình ư c lư ng .....................................................................60 Phân tích tài chính cho d án .................................................................................................................60 Phân tích NPV......................................................................................................................................60 Phân tích ROI.......................................................................................................................................61 Phân tích Payback ...............................................................................................................................61
 5. 5. 5 Ví d 1 v NPV, ROI, giai đo n Payback..............................................................................................62 Ví d 2 v NPV, ROI, giai đo n Payback..............................................................................................62 L a ch n d án d a trên mô hình đánh tr ng s r i tính đi m .......................................................62 Bài 6: Lập lịch thực hiện các công việc của dự án......................................................................................64 N i dung bài h c.................................................................................................................................64 Các ki n th c cơ b n.............................................................................................................................64 Khái ni m chung .................................................................................................................................64 B n lo i ph thu c gi a các công vi c...............................................................................................66 Các k thu t l p l ch ...............................................................................................................................67 Chia làm hai lo i k thu t chính .........................................................................................................67 Sơ m ng........................................................................................................................................68 Thu t toán tính theo hư ng truy n đi (Forward)..............................................................................71 Thu t toán tính toán theo hư ng truy n ngư c l i (Backward) ......................................................72 Nh n xét v th i gian tr (Slack) và th i gian d trù (Reserve)........................................................73 Các lo i phương pháp khác không s d ng sơ m ng: .......................................................74 Các k thu t nén.....................................................................................................................................76 K thu t rút ng n (Crashing) ..............................................................................................................76 K thu t đi đư ng nhanh...................................................................................................................76 Bài số 7: Quản lý rủi ro và những thay đổi.................................................................................................77 Qu n lý r i ro..........................................................................................................................................77 Đ nh nghĩa r i ro .................................................................................................................................77 Các đ c trưng c a R i ro c a m t d án.........................................................................................77 Phân lo i r i ro ...................................................................................................................................77 Đ nh nghĩa vi c qu n lý r i ro.............................................................................................................78 Các bư c cho vi c qu n lý r i ro........................................................................................................78 Nh ng th i đi m c n đánh giá l i r i ro trong quá trình phát tri n d án ......................................84 Gi i thi u thêm m t k thu t làm gi m r i ro- t i thi u hóa các m c milestone............................85 Ki m soát nh ng thay đ i ......................................................................................................................85 Đ nh nghĩa b n k ho ch t c th i (baseline).....................................................................................85 Đ nh nghĩa s thay đ i........................................................................................................................86 M c đích c a vi c qu n lý thay đ i....................................................................................................86 Quá trình ki m soát nh ng thay đ i ..................................................................................................86
 6. 6. 6 Tóm t t v quá trình ki m soát nh ng thay đ i v ph m vi d án ..................................................87 Qu n lý c u hình.....................................................................................................................................87 Ki m soát c u hình .............................................................................................................................88 M t s các thu t ng dùng khi ki m soát c u hình...........................................................................88 Các công vi c c n thi t c a giám đ c d án qu n lý c u hình..........................................................88 Bài số 8: Quản lý tài nguyên con người của dự án .....................................................................................90 Các v trí trong nhóm th c hi n d án...................................................................................................90 C u trúc c a nhóm d án.......................................................................................................................92 Mô hình nhóm làm vi c c a d án.....................................................................................................92 Ma tr n phân chia trách nhi m các vi c trong d án........................................................................93 Phát tri n nhóm làm vi c cho d án......................................................................................................94 Đ nh nghĩa đ i d án ..........................................................................................................................95 Các giai đo n phát tri n m t đ i d án.............................................................................................95 Nh ng khó khăn ngăn c n vi c phát tri n đ i d án........................................................................99 Đ i d án o.....................................................................................................................................100 Phương pháp lãnh o...................................................................................................................100 Khái ni m v s lãnh đ o.................................................................................................................100 Các ki u lãnh đ o .............................................................................................................................101 Đ ng cơ thúc y (motivation)......................................................................................................102 S c m nh..........................................................................................................................................103 Bài số 9: Một số vấn đề giao tiếp liên quan tới quá trình phát triển và kiểm soát dự án ..........................105 Ki m soát d án....................................................................................................................................105 Các ho t đ ng chính c a vi c ki m soát d án ...............................................................................105 Nguyên t c c a vi c ki m soát.........................................................................................................105 Theo dõi ti n đ th c hi n công vi c c a d án .............................................................................106 Phân tích nh ng giá tr thu đư c (earned value analysis)...................................................................107 Các thu t ng liên quan t i vi c phân tích các giá tr đ t đư c (earned value analysis)...............108 M t ví d v phân tích giá tr thu đư c: s li u v d án đư c th hi n trong b ng dư i đây ...111 M t s các lu t có th s d ng khi phân tích các giá tr thu đư c.................................................112 Bài số 10: Quản lý chất lượng dự án........................................................................................................113 Đ m b o ch t lư ng d án .................................................................................................................113 Tài li u ki m th ...............................................................................................................................114
 7. 7. 7 Khái ni m v ki m th .....................................................................................................................115 Quá trình ki m th đư c phân chia thành nh ng công vi c chính ................................................116 Các lo i ki m th .............................................................................................................................116 Các m c ki m tra c a ngư i ngoài d án........................................................................................117 N i dung ki m th đư c g i là test script.......................................................................................118 M t s lo i công c ki m th ..........................................................................................................119 Tiêu chí v công su t c a h th ng..................................................................................................119 M t s lưu ý khi th c hi n công vi c ki m th .................................................................................120 Nh ng tiêu chí ki m th ..................................................................................................................120 Nh ng thông s c n thi t đ đo l i.................................................................................................120 Vi c ki m soát th c hi n s a l i (Defect tracking)..........................................................................121 Các thông s v l i............................................................................................................................121 Môi trư ng ki m th .......................................................................................................................122 Các v trí c a đ i ngũ cán b đ m b o ch t lư ng d án (QA).......................................................122 Bài 11: Kết thúc dự án ..............................................................................................................................123 Chuy n ngư i s d ng sang h th ng m i........................................................................................123 Các chi n lư c chuy n ngư i s d ng sang h th ng m i............................................................123 Tri n khai h th ng m i cho khách hàng.........................................................................................124 Khôi ph c d án................................................................................................................................124 H p t ng k t k t thúc d án................................................................................................................125 Các tiêu chí đ xác đ nh s thành công c a m t d án g m 3 tiêu chí chính .................................126
 8. 8. 8 Bài số 1: Mở đầu Nội dung gồm các phần sau: 1. Giới thiệu chung về quản lý dự án, quản lý dự án phần mềm 2. Những khái niệm cơ bản 3. Những lỗi truyền thống thường gặp trong quản lý dự án Giới thiệu chung về quản lý dự án phần mềm Quản lý dự án phần mềm là một công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng và kiến thức tổng hợp. Trên thực tế, lương trung bình của một giám đốc dự án tại Mỹ tính đến thời điểm năm 2008 là khoảng $81,000/năm. Tỉ lệ các hợp đồng với vị trí là giám đốc dự án là cao trong những năm gần đây, không chỉ trên thế giới mà còn cả tại Việt nam. Thêm nữa, nếu giám đốc dự án có chứng chỉ PMP của viện quản lý dự án quốc tế thì lương bình quân sẽ tăng 14%. Số lượng chứng chỉ của PMI năm 1993 la 1000 bản, năm 2002 la 40.000. Sự tăng đáng kể về số lượng các chứng chỉ PMP đủ cho thấy tầm quan trọng của nó trong lĩnh vực phát triển phần mềm hiện nay. Các nền tảng cơ bản cần thiết khi tìm hiểu lĩnh vực quản lý dự án bao gồm các kỹ năng cần thiết, các vị trí và vai trò trong quản lý dự án và các tiến trình được thực hiện trong quá trình quản lý dự án. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng vấn đề cơ bản để có cái nhìn ban đầu và tổng thể cho lĩnh vực quản lý dự án. Các kỹ năng qu n lý dự án sẽ được trình bày theo thứ tự độ quan trọng giảm dần Khả năng lãnh đạo là kỹ năng quan trọng nhất của một người giám đốc dự án. Nó bao gồm lãnh đạo một nhóm làm việc, khả năng tổng hợp và bao quát các vấn đề, chỉ đạo và điều hành công việc. Khả năng thứ hai là kỹ năng giao tiếp với những người khác trong nhóm, kỹ năng truyền tải ý tưởng, thông tin tới mọi người trong đội dự án một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Kỹ năng thứ ba là khả năng giải quyết vấn đề được đặt ra cho dự án. Giám đốc dự án là người biết cách phân nhỏ những vấn đề khó khăn để cùng với những người hỗ trợ cho dự án giải quyết một cách triệt để nhất. Ngoài những kỹ năng trên, kỹ năng quan trọng tiếp theo là khả năng thương lượng. Trong quá trình thực hiện dự án, sự thương lượng rất cần thiết khi sự bất đồng hay mâu thuẫn xảy ra (có thể trong quá trình giao việc cho các thành viên trong đôi dự án, bàn bạc và thống nhất yêu cầu với khách hàng hay thậm chí ngay ở giai đoạn đề xuất giải pháp, lựa chọn dự án và ký hợp đồng). Kỹ năng cần thiết nữa là khả năng ảnh hưởng tới tổ chức của người giám đốc dự án. Mức độ ảnh hưởng càng mạnh thì việc điều hành tổ chức càng dễ dàng. Ngoài kỹ năng lãnh đạo và điều hành tổ chức, người giám đốc dự án còn cần phải có kỹ năng hướng dẫn giảng dạy những kiến thức và thực tế cần thiết cho các thành viên của đội dự án, kém cặp những thành viên chưa có kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kỹ năng có tầm quan trọng
 9. 9. 9 cuối cùng là sự hiểu biết và tri thức về tiến trình quản lý và thông thạo về kỹ thuật công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển dự án. Các vị trí quản lý dự án Người đứng đầu điều hành dự án là người quản trị dự án hay người giám đốc dự án. Nhiều công ty còn có them chức danh khác nữa la điều phối dự án. Người giúp đỡ và hỗ trợ thực hiện các công việc quản lý dự án được gọi là trợ lý dự án. Nếu chương trình có nhiều dự án thì người đứng đầu mỗi dự án là Giám đốc dự án, đứng đầu điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ chương trình là giám đốc chương trình. Người quán xuyến các hoạt động và điều hành chúng là giám đốc điều hành chương trình. Người phụ trách một phần công việc cho giám đốc điều hành được gọi là phó giám đốc phát triển chương trình. Một số khái niệm liên quan tới quản lý dự án mà sinh viên thường hay nhầm lẫn là quản lý dự án, quản lý nói chung và quản lý dự án phần mềm. Mối quan hệ giữa chúng được thể hiện ở hình vẽ dưới đây. Hình vẽ cho thấy quản lý dự án là một lĩnh vực con của quản lý nói chung và quản lý dự án phần mềm là một lĩnh vực con trong quản lý dự án. Môn học sẽ cung cấp các kiến thức tập trung vào quản lý dự án phần mềm. Định nghĩa quản lý dự án của PMI Một dự án là một nhiệm vụ tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất
 10. 10. 10 Một dự án hoạt động thường đi kèm với khái niệm tiến độ dự án: Mức độ hoàn thành của dự án. Quá trình phát triển một dự án là một quá trình lặp đi lặp lại một số các công việc hay còn gọi là các tiến trình. Người điều hành và chịu trách nhiệm chính cho dự án là giám đốc dự án. Đôi khi người ta còn gọi giám đốc dự án là người thuyền trưởng, huấn luyện viên hay trưởng nhóm vì tất cả các vai trò đó đều là các công việc của giám đốc dự án tại từng thời điểm cụ thể. Định nghĩa của dự án thể hiện một số đặc tính cụ thể của nó. Thứ nhất dự án là một công việc tạm thời bởi vì việc phát triển dự án không kéo dài vô hạn mà chỉ trong một khoảng thời gian nhất định. Khi hết khoảng thời gian đó, tổ chức của đội dự án có thể thay đổi, tan rã hoặc chuyển sang trạng thái khác. Thứu hai, dự án sẽ làm ra sản phẩm, dịch vụ duy nhất , không giống với bất cứ một sản phẩm nào trước đó. Thứ ba, dự án sẽ được thực hiện bởi con người với sự trợ giúp của các công cụ trên máy tính, không được tạo ra một cách tự động bởi các máy móc. Thứ tư là điều kiện làm việc và sản xuất ra sản phẩm của dự án bị hạn chế bởi các tài nguyên như ngân sách tài chính, thời gian và lực lượng nhân công. Thứ năm, dự án là một công việc cần được lập kế hoạch cẩn thận từ trước, được thực thi và kiểm soát một cách chặt chẽ, có như vậy mới đêm lại sự thành công cho dự án. Cuối cũng mỗi dự án phải có một tổ chức riêng, đặc thù cho mỗi dự án cụ thể, có đôi ngũ thành viên và những người quản lý riêng. Cần phân biệt các hoạt động của dự án bao gồm hai loại chính: hoạt động cơ bản để xây dựng sản phẩm cho một dự án (phát triển dự án) và các hoạt động quản lý dự án. Nhóm hoạt động quản lý này sẽ tổ chức và hướng dẫn các công việc xây dựng này đáp ứng được các yêu cầu của dự án. Đây cũng chính là nội dung chính của môn học. Còn các hoạt động nhóm xây dựng đã được đề cập đến trong môn học Phân tích thiết kế hệ thống. Định nghĩa việc quản lý dự án Quản lý dự án là việc áp dụng các tri thức, các kỹ năng, các công cụ và các kỹ thuật tới các hoạt động dự án để đạt được những yêu cầu của dự án Nhắc lại các hoạt động điển hình của dự án công nghệ thông tin nói chung và hệ thống phần mềm nói riêng • Thiết kế một giao diên đồ hoạ với người sử dụng • Cài đặt một mạng địa phương • Kiểm thử tích hợp của các thành phần trong hệ thống • Huấn luyện người sử dụng dùng ứng dụng mới • Cài đặt một tập các lớp của java • Lập tài liệu về các quyết định thiết kế và mã nguồn • Giao tiếp với đội dự án, khách hàng và đội ngũ quản lý
 11. 11. 11 • Ước lượng công sức cần thiết thực hiện • Các hoạt động lên kế hoạch và phân phối tài nguyên • So sánh năng suất làm việc trên thực tế với theo kế hoạch • Phân tích rủi ro • Thương lượng với khách hàng thứ cấp • Phân bổ nhân viên Quản lý dự án khác với quản lý chương trình bởi vì một chương trình thường bao gồm nhiều dự án liên quan đến nhau. Điều đó có nghĩa là một chương trình có kích cỡ lớn hơn rất nhiều một dự án, có thời gian hoạt động dài hơn. Ví dụ quản lý một chương trình MS Word gồm nhiều dự án khác nhau, mỗi dự án là một chức năng của chương trình đó. Khái niệm những người tham gia và liên quan đến dự án (Stakeholders): Đó chính là những người liên quan mà một giám đốc dự án cần làm việc và phối hợp để hoàn thành các công việc của dự án. Những người đó bao gồm: nhà tài trợ tài chính cho dự án thực hiện, người điều hành các công việc của dự án hay các chức năng trong tổ chức dự án, đội ngũ nhân viên tham gia quá trình phát triển dự án, khách hàng của dự án, người ký hợp đồng cho dự án, và quản lý của các nhóm chức năng trong công ty. Các công cụ phần mềm dùng trong quản lý dự án • Công cụ đầu cuối mức thấp (Low-end) có thể cung cấp hỗ trợ các đặc tính cơ bản, quản lý các nhiệm vụ trong quá trình phát triển dự án, và vẽ các biểu đồ – Một số các công cụ loại này có thể kể đến MS Excel, Milestones Simplicity • Sản phẩm thương mại trung gian (Mid-market) có thể được dùng để quản lý các dự án lớn hơn hay quản lý nhiều dự án cùng một lúc, có bao gồm các công cụ phân tích – Công cụ loại này có thể kế đến MS Project (chiếm xấp xỉ 50% thị trường) • Công cụ đầu cuối mức cao (High-end) có thể dùng cho các dự án rất lớn, phục vụ các nhu cầu đặc biệt trong quản lý dự án , và có thể được dung ở phạm vi lớn như cho toàn tập đoàn – Công cụ loại này có thể kể đến hệ thống AMS Realtime hay Primavera Project Manager. Ví dụ: Một công cụ trong bộ Office của hang Microsoft có tên là Microsoft Project có thể vẽ được biểu đồ Gantt phục vụ cho công việc lập lịch thực hiện các công việc phát triển hệ thống phần mềm. Hình vẽ dưới đây mô phỏng điều đó
 12. 12. 12 Một ví dụ khác về công cụ biểu diễn lịch thực hiện công việc theo lược đồ mạng, mỗi công việc được thể hiện bởi một nút trong mạng được thể hiện trong hình vẽ dưới đây
 13. 13. 13 Các khái niệm cơ bản Các lĩnh vực tri thức cần quan tâm trong việc quản lý dự án được viện quản lý dự án PMI giới thiệu bao gồm: đây cũng chính là các khía cạnh mà chương trình môn học sẽ đề cập tới một cách lần lượt 1) Quản lý tích hợp dự án 2) Quản lý chi phí dự án 3) Quản lý giao tiếp và truyền thông cho dự án 4) Quản lý phạm vi của dự án 5) Quản lý chất lượng của dự án 6) Quản lý rủi ro của dự án 7) Quản ý thời gian (lập lịch) thực hiện dự án 8) Quản lý tài nguyên con người trong quá trình phát triển dư án 9) Quản lý về việc mua bán trong phát triển dự án Khi làm dự án, giám đốc đều mong muốn dự án được hoàn thành tốt nhất có thể với điều kiện cho phép. Mỗi dự án đều có những ràng buộc chung giữa các khía cạnh được thể hiện đơn giản trong hình vẽ dưới đây: sự ràng buộc giuwac ba chiều thời gian, phạm vi và chi phí. Hiển nhiên ai cũng có thể cho rằng các mục tiêu của dự án trên các khía cạnh là có tầm quan trọng như nhau. Đôi khi, một số khía cạnh được cho là có tầm quan trọng cao hơn và cần được quan tâm nhiều hơn, đương nhiên sẽ có ảnh hưởng đến các khía cạnh khác. Chẳng hạn nếu muốn Thời gian của dự án ngắn thì chi phí của dự án sẽ phải tăng lên hoặc phạm vi của dự án phải giảm đi. Sự bù trừ giữa các mục tiêu của dự án phải được quản lý cụ thể và cẩn thận. Mục tiêu nào được ưu tiên hơn sẽ được khách hàng và những nhà quản lý xác định và thông báo cho đội dự án để thực hiện. Ngoài ví dụ về sự bù trừ được mất của ba yếu tố (khía cạnh) Thời gian, phạm vi và chi phí, trong thực tế một dự án còn nhiều mục tiêu khác như chất lượng, độ rủi ro và sự hài lòng của khách hàng được thể hiện trong hình vẽ dưới đây: Việc xác định độ ưu tiên của các mục tiêu một lần nữa phụ thuộc vào khách hàng và ban giám đốc, những nhà quản lý quyết định cho phù hợp với mỗi dự án và hoàn cảnh khác nhau.
 14. 14. 14 Định nghĩa sự thành công của dự án Một dự án thành công nếu các kết quả cụ thể được phân phối với chất lượng yêu cầu trong khoảng thời gian xác định trước và sử dụng tài nguyên trong phạm vi cho phép. Các nhà khoa học máy tính thường có xu hướng chỉ tập trung vào khía cạnh phạm vi và chất lượng. Nếu một dự án được hoàn thành với đúng phạm vi yêu cầu của khách hàng, với chất lượng tốt, dự án đó được coi là thành công. Điều này là hoàn toàn chưa chính xác vì có thể dự án đó dùng quá nhiều tài nguyên và thời gian vượt qua giới hạn cho phép để đạt được chất lượng như vậy. Thưc tế, một dự án như vậy không được coi là thành công. Tương tự như vậy một ứng dụng hoàn thiện về kỹ thuật không được coi là thành công nếu chi phí vượt quá số tiền khách hàng chi trả và kết quả dự án xuất sắc thường không có giá trị nếu nó quá muộn (đối với thị trường và các mốc thời gian bên ngoài)
 15. 15. 15 Quản lý việc tích hợp dự án Đây là quá trình đảm bảo các yếu tố của dự án được phối hợp với nhau một cách đúng đắn. Ví dụ các việc ước lượng chi phí của các lựa chọn sử dụng nhân công khác nhau và việc xác định ảnh hưởng của một sự thay đổi phạm vi tới việc lập lịch được phối hợp với nhau như thế nào là trách nhiệm của tích hợp dự án. Quá trình này cũng thực hiện những bù trừ giữa những mục tiêu cạnh tranh, những lựa chọn khác nhau. Đây là nhiệm vụ chính của giám đốc dự án vì họ có trách nhiệm và nhìn thấy toàn bộ bức tranh tổng thể toàn bộ các công việc và giai đoạn phát triển dự án. Chính vì vậy, họ mới có khả năng phối hợp các công việc với nhau một cách có hiệu quả. Các công việc tích hợp liên quan tới những quá trình sau: – Phát triển kế hoạch dự án bao gồm các công việc tích hợp nhiều đầu ra của việc lên kế hoạch (thời gian, chi phí, rủi ro, v.v…) và sản sinh ra một văn bản thống nhất chính thức để quản lý việc thực thi dự án. - Thực thi kế hoạch dự án là quá trình sản sinh ra các kết quả công việc thực sự - Kiểm soát những thay đổi được tích hợp là quá trình xác định xem một thay đổi đã xảy ra chưa, quản lý những thay đổi khi chúng xảy ra, quản lý các kết quả của quá trình sửa lỗi và cập nhật những thay đổi vào kế hoạch của dự án Dưới đây là hình vẽ giới thiệu tổng quan về các tiến trình liên quan tới việc tích hợp một dự án và lược đồ mô tả luồng thông tin qua lại giữa các tiến trình này
 16. 16. 16
 17. 17. 17 Các chiến lược cần có để quản lý dự án được hiệu quả • Tránh các lỗi truyền thống • Nắm vững các nền tảng cho việc phát triển dự án • Tập trung vào quản lý rủi ro • Thực hiện theo lịch đã tạo sẵn Bốn yếu tố ảnh hưởng tới quản lý dự án: Con người, Tiến trình, Sản phẩm, Công nghệ. Con người là yếu tố quan trọng nhất, khi quản lý dự án luôn có các vấn đề về quản lý con người tham gia dự án đó. Năng suất làm việc của con người phụ thuộc vào việc tổ chức nhóm làm việc hiệu quả. Hiệu quả có thể được cải thiện nếu lựa chọn đội dự án đúng đắn, tổ chức đúng cách và tạo động cơ thúc đẩy kịp thời và duy trì liên tục. Các yếu tố liên quan tới con người tạo ra sự thành công cho dự án có thể kể đến việc phân công đúng người thực hiện các nhiệm vụ phù hợp, việc phát triển định hướng nghề nghiệp đúng đắn cho các thành viên trong đội, tạo cân bằng về lợi ích cho từng cá nhân và cả đội, tổ chức các hình thức giao tiếp và truyền thông rõ ràng.
 18. 18. 18 Yếu tố ảnh hưởng có vị trí thứ hai là tiến trình. Mối quan tâm nhiều nhất của giám đốc dự án là các tiến trình có được thực hiện đều đặn hay không. Tiến trình ở đây có hai loại: liên quan tới kỹ thuật và liên quan tới quản lý. Một vấn đề nữa là cần đảm bảo các thành viên hiểu các khái niệm nền tảng của quá trình phát triển dự án, hiểu việc đảm bảo chất lượng dự án là cần thiết, việc quản lý rủi ro được đặt ra ngay từ đầu. Lựa chọn và lên kế hoạch cho quá trình phát triển của dự án, dùng biện pháp thương lượng để tránh gây tổn thương trong quá trình phát triển dự án. • Định hướng cho khách hàng • Cải thiện tính hoàn thiện của các tiến trình • Tránh việc phải làm lại một công việc Yếu tố thứ ba ảnh hưởng tới việc quản lý dự án là sản phẩm. Cần quan tâm tới những khía cạnh sau của sản phẩm để đảm bảo quản lý dự án được tốt. • Sản phẩm có phải là loại “hình dung được” hay quá trừu tượng • Kích cỡ của sản phẩm như thế nào? • Các đặc tính và yêu cầu của sản phẩm • Quản lý việc thiếu sót đặc tính Yếu tố cuối cùng là công nghệ: thường là yếu tố ít quan trọng nhất. Bao gồm việc • Lựa chọn ngôn ngữ và công cụ • Giá trị và chi phí của việc dùng lại Các nền tảng của quá trình quản lý dự án • Lên kế hoạch bao gồm: Xác định các yêu cầu, Xác định các tài nguyên, Lựa chọn chu trình phát triển của dự án, Xác định chiến lược cho các đặc tính của sản phẩm. • Theo dõi các công việc thực hiện về các khía cạnh Chi phí, công thực hiện, lịch thực hiện, so sánh năng suất làm việc theo kế hoạch với Thực tế, giải quyết các trường hợp nếu không theo đúng kế hoạch thì sẽ xử lý thế nào. • Các nền tảng về kỹ thuật phát triển một dự án phần mềm bao gồm các giai đoạn: Xác định yêu cầu, Phân tích, Thiết kế, Xây dựng, Đảm bảo chất lượng, Triển khai. Tất cả các dự án được chia thành các giai đoạn phát triển hay các pha. Các giai đoạn gộp với nhau tạo thành một chu trình phát triển (sống) của dự án, mỗi pha được đánh dấu sự hoàn thành qua việc có sản phẩm phân phối (Deliverables). Một trong những việc quan trọng cần thực hiện ngay từ đầu là xác định các giai đoạn chính của dự án phần mềm. Thông
 19. 19. 19 thường quá trình xây dựng một dự án bao gồm 7 giai đoạn và các giai đoạn phát sinh có thể mô tả như hình vẽ dưới đây Các lỗi truyền thống gồm 36 lỗi được phân ra làm bốn loại dựa trên bốn yếu tố ảnh hưởng được trình bày ở trên và được liệt kê dưới đây: Liên quan tới con người 1. Động cơ thúc đẩy quá thấp 2. Cá nhân yếu: khác với việc các thành viên còn non, chưa có kinh nghiệm và chưa được huấn luyện 3. Các nhân viên có vấn đề không kiểm soát 4. Tính anh hùng 5. Thêm người vào dự án muộn 6. Văn phòng đông đúc và ồn ào 7. Xung đột giữa đội phát triển và khách hàng 8. Những mong đợi không hiện thực 9. Chính trị vượt quá sự chịu đựng 10. Suy nghĩ theo ước muốn 11. Thiếu sự tài trợ dự án có hiệu quả 12. Thiếu sự cam kết hỗ trợ của những người tham gia dự án 13. Thiếu đầu vào của người sử dụng
 20. 20. 20 Liên quan tới tiến trình 1. Các lịch thực hiện lạc quan 2. Quản lý rủi ro không đầy đủ 3. Thất bại đối với việc ký hợp đồng 4. Lên kế hoạch không đầy đủ 5. Để mặc kế hoạch dự án dưới các áp lực 6. Lãng phí thời gian trong quá trình đầu cuối mờ 7. Các hoạt động theo chuỗi mà thay đổi nhanh 8. Thiết kế thiếu 9. Đảm bảo chất lượng cho thay đổi nhanh 10. Kiểm soát quản lý không đầy đủ 11. Hòa nhập thường xuyên 12. Thiếu mất các nhiệm vụ cần thiết ngay từ phần ước lượng 13. Lên kế hoạch để làm bù sau: ví dụ cố gắng làm cho một mốc kiểm tra 2 tháng một công việc đáng lẽ phải làm trong 3 tháng. Việc này sẽ bắt buộc phải lập lịch lại. 14. Lập trình theo kiểu đi một mạch không có xem xét lại và sửa chữa (Code-like-hell programming) Liên quan tới sản phẩm 1. Tăng yêu cầu phức tạp cho sản phẩm (Requirements gold-plating): khái niệm này có thể được hiểu là trường hợp gặp rủi ro do đưa ra những yêu cầu phức tạp hơn bình thường, mà đáng lý nên như vậy. 2. Tăng tính năng (Feature creep): cũng giống như khái niệm tăng yêu cầu, đây là trường hợp gặp rủi ro (có thể về chi phí hoặc thời gian thực hiện, chậm tiến độ…) do thêm vào những tính năng phức tạp mà đáng lẽ ra không nên có. 3. Tăng yêu cầu phát triển hệ thống (Developer gold-plating) 4. Nhận thức được dự án mang tính cá nhân, không phải do tầm quan trọng hay sự cần thiết của nó. 5. Thương lượng theo kiểu đùa cợt (Push-me, pull-me) 6. Phát triển theo hướng nghiên cứu Liên quan tới công nghệ 7. Triệu chứng “nút xám” (Silver-bullet syndrome): dựa vào giải pháp công nghệ để giải quyết vấn đề trong công việc mà chưa hiểu rõ toàn bộ phạm vi công việc đó. 8. Tiết kiệm quá mức từ các công cụ và phương thức mới
 21. 21. 21 9. Cảnh báo điên rồ 10. Chuyển đổi các công cụ công nghệ trợ giúp tại thời điểm giữa quá trình thực hiện dự án 11. Thiếu sự kiểm soát mã nguồn tự động
 22. 22. 22 Bài 2: Các tiến trình xử lý và tổ chức • Những kiến thức cơ bản: Các giai đoạn quản lý và Các tiến trình xử lý • Tổ chức của dự án • Lựa chọn dự án • Phát biểu bài toán • Project Charter Các kiến thức cơ bản Công việc của giám đốc dự án bao gồm • Định nghĩa phạm vi của dự án • Xác định người tham gia thực hiện dự án, chỉ định người ra quyết định, và các thủ tục phát sinh • Phát triển danh sách các nhiệm vụ chi tiết cần thực hiện (cấu trúc phân rã- WBS) • Ước lượng các yêu cầu về thời gian thực hiện • Phát triển biểu đồ luồng công việc quản lý • Xác định ngân sách và tài nguyên cần thiết • Đánh giá các yêu cầu • Xác định và đánh giá các rủi ro để chuẩn bị các kế hoạch đối phó • Xác định sự phụ thuộc • Xác định và theo dõi các mốc kiểm tra thiết yếu • Tham gia vào quá trình xem lại các giai đoạn của dự án • Bảo toàn các tài nguyên cần thiết • Quản lý tiến trình kiểm soát thay đổi • Báo cáo trạng thái của dự án Giới thiệu quyển sách PMBOK Nội dung của quyển sách được cấu trúc theo các lĩnh vực tri thức (knowledge areas). Ngoài ra việc quản lý dự án được trình bày theo các tiến trình xử lý (processes). Quá trình quản lý dự án là một chuỗi các hành động (tiến trình) liên tiếp nhau, đầu vào của tiến trình sau có thể là đầu ra cuả tiến trình trước đó. Nhiều tiến trình có cùng tính chất, phục vụ một mục đích chung gộp vào với nhau thành nhóm các tiến trình. Mỗi tiến trình liên quan tới một lĩnh vực hay khía cạnh tri thức của quản lý dự án ví dụ như tích hợp hệ thống, quản lý chi phí... Một khía cạnh tri thức thường liên quan tới nhiều tiến trình. Các tiến trình xử lý 1. Tiến trình xử lý quản lý dự án là những tiến trình mô tả và tổ chức các công việc của dự án. Đây là trọng tâm của môn quản lý dự án. 2. Các tiến trình theo định hướng sản phẩm là các tiến trình xác định và xây dựng sản phẩm của dự án. Chính là các quá trình tìm hiểu, phân tích và thiết kế một hệ thống phần mềm, được học ở một số môn học trước đây.
 23. 23. 23 Nội dung của quản lý dự án bao gồm 9 khía cạnh tri thức được mô tả ở hình vẽ dưới đây Chín khía cạnh tri thức liên quan tới quản lý dự án là: Quản lý phạm vi thực hiện của dự án, Quản lý về mặt thời gian, Quản lý về chi phí, Quản lý về chất lượng, Quản lý về tài nguyên con người, Quản lý rủi ro, Quản lý mua bán, Quản lý về giao tiếp truyền thông, Quản lý tích hợp dự án. Năm nhóm tiến trình quản lý 1. Nhóm khởi tạo: là nhóm bao gồm các tiến trình liên quan tới khởi tạo một dự án 2. Nhóm lập kế hoạch: là nhóm liên quan tới các tiến trình lập kế hoạch cho một dự án 3. Nhóm thực thi: thực thi dự án 4. Nhóm theo dõi và kiểm soát: theo dõi và kiểm soát quá trình thực hiện dự án 5. Nhóm kết thúc dự án: là nhóm tiến trình liên quan tới kết thúc dự án Các tiến trình trong mỗi nhóm này có thể đươc lặp lai trong mỗi giai đoạn phát triển dự án. Mỗi tiến trình được mô tả rất chi tiết trong cuốn sách với các thông tin về đầu ra, đầu vào, các công cụ kỹ thuật và phương pháp thực hiện tiến trình đó. Tiến trình khởi tạo được mô tả như sau: Đầu vào Đầu ra Mô tả sản phẩm Tôn chỉ của dự án Kế hoạch chiến lược Giám đốc dự án được chỉ định Các tiêu chí lựa chọn dự án Các ràng buộc
 24. 24. 24 Các thông tin lịch sử Các giả thiết Các tiến trình lập kế hoạch: là các tiến trình nhằm mục đích thành lập và duy trì một lịch hoạt động khả thi để hoàn thành công việc mà dự án đang nhắm tới. Lập kế hoạch bao gồm các tiến trình được liệt kê dưới đây: • Lập kế hoạch về phạm vi • Định nghĩa phạm vi • Định nghĩa công việc • Lập trật tự công việc • Ước lượng thời gian thực hiện công việc • Lập kế hoạch quản lý tài nguyên • Ước lượng chi phí • Lên ngân sách • Lập kế hoạch rủi ro • Lập lịch thực hiện • Lập kế hoạch chất lượng • Lập kế hoạch truyền thông (giao tiếp) • Lập kế hoạch tổ chức • Đáp ứng nhân viên • Lập kế hoạch mua bán • Phát triển kế hoạch dự án
 25. 25. 25 Tiến trình thực thi: là các tiến trình nhằm mục đích phối hợp con người và các tài nguyên khác để tiến hành dự án theo kế hoạch. Nhóm tiến trình này bao gồm các công việc sau: • Thực thi kế hoạch của dự án • Xác minh lại phạm vi • Đảm bảo chất lượng • Phát triển đội dự án • Phân phối thông tin • Vận động • Lựa chọn nguồn • Thủ tục hành chính cho hợp đồng
 26. 26. 26 Tiến trình kiểm soát: là các tiến trình nhằm mục đích đảm bảo đạt được các mục tiêu của dự án bằng cách theo dõi và đo đạc tiến độ và sửa chữa khi cần thiết. Nhóm tiến trình này bao gồm các công việc sau:
 27. 27. 27 • Kiểm soát những thay đổi chung • Kiểm soát thay đổi phạm vi • Kiểm soát lịch thực hiện công việc • Kiểm soát chi phí • Kiểm soát chất lượng • Báo cáo năng suất • Kiểm soát việc đáp ứng rủi ro Tiến trình đóng dự án: là nhóm tiến trình chính thức hoá việc tiếp nhận dự án và đưa dự án tới một kết thúc chuẩn. Nhóm này bao gồm các công việc sau: • Các thủ tục hành chính đóng dự án • Thanh lý hợp đồng Tổ chức dự án theo 4 cách sau Sơ đồ theo cấu trúc cách mô tả tổ chức dự án loại này tập trung vào các vai trò và trách nhiệm trong dự án, cách thức phối hợp và kiểm soát dự án. Sơ đồ của tổ chức giúp định nghĩa sơ đồ loại này. Sơ đồ theo tài nguyên con người: loại này tập trung vào sự gắn kết giữa nhu cầu của tổ chức và con người.
 28. 28. 28 Sơ đồ theo chính trị Giả sử tổ chức được cấu thành bởi các cá nhân và nhóm người có mối quan tâm khác nhau. Với loại này thì xung đột và quyền lực là các vấn đề cơ bản cần giải quyết. Sơ đồ theo biểu tượng loại này tập trung vào các biểu tượng và ngữ nghĩa liên quan tới các sự kiện. Với loại sơ đồ này thì văn hóa rất quan trọng. Cấu trúc của một tổ chức Một tổ chức có thể được phân chia thành các nhóm theo chức năng. Ví dụ nhóm kỹ thuật, kinh doanh, thiết kế, v.v.. Có thể được phân chia theo dự án bao gồm dự án A, dự án B, và thu nhập từ các dự án có ảnh hưởng đến việc cấu trúc tổ chức như vậy. Kiểu lai giữa hai kiểu phân chia tổ chức trên là kiểu ma trận, dựa trên hai chiều: chiều thứ nhất theo chức năng và chiều thứ hai là theo dự án. Mô hình quản lý chương trình bao gồm nhiều dự án sẽ phức tạp hơn. Mô hình này phù hợp với các dự án có chu trình phát triển ngắn, cần thiết cho quá trình phát triển nhanh một hệ thống. Ví dụ về tổ chức theo chức năng được thể hiện ở hình vẽ dưới đây
 29. 29. 29 Ưu điểm Nhược điểm Định nghĩa quyền hạn rõ ràng Loại bỏ sự trùng lặp Khuyến khích sự cụ thể hoá Các bước phát triển sự nghiệp rõ ràng Có thể định hướng của khách hàng Tạo ra chu trình ra quyết định dài hơn Xung đột giữa các lĩnh vực chức năng Các đội trưởng của dự án có ít quyền lực Ví dụ về cấu trúc tổ chức theo dự án được mô tả như hình vẽ dưới đây Ưu điểm Nhược điểm -Công việc được giao duy nhất cho từng thành viên - Giao tiếp giữa các dự án hiệu quả -Trùng lặp trên nhiều lĩnh vực - Con đường sự nghiệp của các nhân viên không rõ rang Ví dụ về cấu trúc tổ chức theo ma trận được thể hiện ở hình vẽ dưới đây
 30. 30. 30 Ưu điểm Nhược điểm -Tích hợp dự án qua các luồng chức năng - Sử dụng hiệu quả các tài nguyên -Duy trì các đội chức năng - Mỗi cá nhân có tới hai người quản lý - Phức tạp - Xung đột tài nguyên và thứ tự ưu tiên Với tổ chức dạng ma trận, mức độ kết hợp của hai chiều dự án và chức năng sẽ tạo ra các dạng khác nhau của cấu trúc dạng ma trận này: loại yếu, mạnh và cân bằng. Loại yếu là cấu trúc tổ chức tập trung vào chức năng nhiều hơn, tức là các chức năng được phân ra chi tiết cụ thể hơn, còn dự án thì được gộp lại mức tổng quát hơn. Loại cấu trúc mạnh là cấu trúc dựa trên phân chia dự án nhiều hơn các bộ phận chức năng. Cấu trúc của tổ chức ảnh hưởng tới các dự án được thực hiện bởi tổ chức đó ở các mức độ khác nhau. Bảng dưới đây thể hiện điều đó Theo ma trậnLoại tổ chức Đặc tính dự án Theo chức năng Ma trận yếu Ma trận cân bằng Ma trận mạnh Theo dự án Quyền của giám đốc dự án Ít hoặc không có Hạn chế Thấp tới trung bình Trung bình tới Cao Mạnh tới hầu như toàn bộ % thực hiện việc gán thời gian của mỗi người tới công việc dự án dường như không có 0-25% 15-60% 50-95% 85-100% Vai trò của giám đốc dự án Bán thời gian Bán thời gian Toàn bộ thời gian Toàn bộ thời gian Toàn bộ thời gian
 31. 31. 31 Chức danh chung cho vai trò giám đốc dự án Điều phối/trưởng nhóm dự án Điều phối/trưởng nhóm dự án Giám đốc dự án/Nhân viên dự án Giám đốc dự án/ Giám đốc chương trình Giám đốc dự án/ Giám đốc chương trình Nhân viên quản trị cho việc quản lý dự án Bán thời gian Bán thời gian Bán thời gian Toàn bộ thời gian Toàn bộ thời gian Dạng của tổ chức có ảnh hưởng của tổ chức tới vai trò của giám đốc dự án, cũng như nhân viên trong dự án. Muốn biết mình thuộc bộ phận chức năng nào thì cần xác định xem kỹ năng nào bạn mạnh nhất để lựa chọn cho phù hợp. Nói đến tổ chức dự án phải đề cập tới khái niệm văn phòng dự án dùng để quản lý dự án một cách tập trung, đóng vai trò là văn phòng hướng dẫn thông tin cho toàn bộ đội dự án. Việc lựa chọn dự án phù hợp ban đầu Thông thường công ty có nhiều dự án hơn lượng thời gian và tài nguyên cần để thực hiện vì vậy cần tuân theo một quá trình logic để lựa chọn dự án phù hợp nhất. Có nhiều phương pháp lựa chọn bao gồm – Tập trung vào nhu cầu vĩ mô – Phân loại các dự án – Các phương thức tài chính – Các mô hình đánh trọng số • (hai mô hình cuối sẽ được trình bày sau trong chương trình) Dựa vào các nhu cầu vĩ mô của tổ chức, chúng ta có thể đánh giá các dự án để lựa chọn dự án nào phù hợp nhất. Thưc tế là thường là rất khó để có được sự đánh giá công bằng xem dự án nào là tốt nhưng chúng vẫn được công nhận là có giá trị lớn. Ba tiêu chí quan trọng cho việc lựa chọn dự án là: – Nhu cầu của dự án (needs) – Có tiền hỗ trợ cho dự án (funds) – Có sự sẵn sàng đưa dự án tới thành công Phương pháp phân loại các dự án cũng là một cách để hỗ trợ cho việc lựa chọn dự án phù hợp. Một cách để phân loại là trả lời câu hỏi việc thiết lập dự án được coi là một vấn đề cần giải quyết hay là một cơ hội tốt cho tổ chức hay là một định hướng mới cho công ty. Một cách phân loại khác là dựa trên dự án sẽ kéo dài bao lâu và khi nào dự án được cần đến. Một cách khác nữa để phân loại dựa trên thứ tự ưu tiên chung của các dự án
 32. 32. 32 Phát biểu bài toán (Statement of Work- SOW) Tài liệu SOW là một bản mô tả các công việc cần được thực hiện cho dự án trong đó có thiết lập các điều kiện ràng buộc và ranh giới với bên ngoài (được gọi là biên). Phát biểu bài toán được chia làm hai loại phát biểu bài toán theo cách thông thường SOW và phát biểu bài toán dưới dạng một hợp đồng CSOW. CSOW sử dụng ngôn ngữ luật hợp pháp như một phần của ngữ cảnh thầu dự án. Loại này có thể được sử dụng trong hợp đồng chính thức cuối cùng vì thế khi soạn thảo nó cần cẩn thận, cụ thể và rõ ràng. Tài liệu phát biểu bài toán thường được hoàn thành ngay sau khi dự án được chấp thuận và có thể có nhiều phiên bản khác nhau có thể kể đến 1. Danh sách các sản phẩm chuyển giao 2. Bản chi tiết hơn trong RFP 3. Phiên bản thầu từ hợp đồng Tôn chỉ của dự án Là một bản mô tả dự án ở mức tổng quát về nhu cầu công việc, mô tả sản phẩm và các giả thiết cần thiết lập. Bản mô tả này thường ra sau bản phát biểu bài toán SOW và chỉ dài khoảng 2-3 trang (có thể dài hơn) Một dàn ý điển hình của bản tôn chỉ dự án bao gồm những thành phần sau – Tổng quan bao gồm • Nhu cầu công việc • Mục tiêu của dự án • Các phương pháp và cách tiếp cận để có thể thực hiện thành công dự án – Phạm vi chung của công việc – Ngân sách và lịch thực hiện chung chung – Trách nhiệm và vai trò của mỗi thành viên trong đội dự án – Các giả thiết cần được thiết lập cho môi trường và hệ thống hiện tại để có thể thực hiện được dự án và triển khai sản phẩm sau khi kết thúc Một ví dụ về tôn chỉ dự án (project charter) • Các giả thiết cần thiết lập – Chúng ta sẽ sử dụng lại kiến trúc của hệ thống đặt hàng trước đó – Hệ thống sẽ được xâydựng sử dụng một mô hình ASP – Khách hàng sẽ cung cấp những chuyên gia về nghiệp vụ khi cần thiết trong quá trình phát triển – Hệ thống sẽ chạy trên các tài nguyên máy tính và mạng sẵn có
 33. 33. 33 – Khách hàng sẽ ký nhận các sản phẩm bàn giao trung gian trong vòng một tuần sau mỗi lần bàn giao – Tất cả dữ liệu chuyển giao từ khách hàng sẽ có sẵn ở dạng XML – Đây sẽ là một ứng dụng trên Web – Đội phát triển dự án nội bộ sẽ thực hiện các công việc – Công cụ soi chiếu sẽ được nhận giấy phép từ một tổ chức thứ ba – Chúng tôi sẽ hợp tác với một công ty phát triển nước ngoài để tạo các hệ thống bảo mật • Những người tham gia chính – Nhà tài trợ: VP of Marketing – Nhà tài trợ : Five Star Brokerage Consortium – Nhà tài trợ : Bill Smith, CEO – Người dùng: nhân viên trực điện thoại – Người dùng: các nhà băng liên quan – Các khách hàng: Các công ty luật kích cỡ vừa và nhỏ – Các khách hàng: Quý ông từ 30-45 với thu nhập ít nhất $75K • Sản phẩm bàn giao – Trang Web bán lẻ – quyển catalog đầy đủ – hệ thống giỏ hàng mua bán – bộ máy tìm kiếm – hệ thống đăng ký người sử dụng • Hệ thống mua bán – hệ thống đặt hàng – Quản lý thông tin giao dịch – Công cụ thực thi các đơn đặt hàng – Các hệ thống tích hợp – Cơ sở hạ tầng cho bảo mật • Các sản phẩm bàn giao – Ứng dụng hợp tác • Mạng và phần cứng • quản lý tài nguyên con người di động trên Web • Kết nối cho mạng riêng ảo • Ứng dụng cổng quản lý tái sản “Asset Management Viewport” • Công cụ tạo báo cáo tuỳ biến – Cho phép người dùng truy cập được tới kho dữ liệu – Phân phối dưới dạng HTML và Excel • Tài liệu hướng dẫn sử dụng • Ngoài phạm vi dự án
 34. 34. 34 – cung cấp hệ thống cập nhật tin tức – tính giá động – công cụ đấu giá – tích hợp với luật pháp – hệ thống trợ giúp • Lịch thực hiện – ước tính thời gian phát triển hệ thống từ 12-14 tháng tổng số – Dự án được dự định bắt đầu trong quý 1 2010 và kết thúc trong quý 3 năm 2010 – Phiên bản đầu tiên được dự định bàn giao trong vòng 10 tháng và phiên bản tiếp theo dự định sau 4-6 tháng
 35. 35. 35 Bài 3: Chuẩn bị, Khởi tạo và kế hoạch dự án Nội dung bài học 1. Nhắc lại các giai đoạn phát triển hệ thống đã được học trong môn nghệ phần mềm. 2. Chuẩn bị 3. Khởi tạo dự án 4. Chu trình Lập kế hoạch Nhắc lại các giai đoạn phát triển hệ thống Để ôn lại những giai đoạn phát triển hệ thống đã được học trong các môn học trước đây, chúng ta tham khảo hai hình vẽ sau. Các giai đoạn của dự án được thể hiện ở hình vẽ dưới đây. Các sản phẩm phân phối của mỗi pha được thể hiện trong hình vẽ sau
 36. 36. 36
 37. 37. 37 Quá trình chuẩn bị Đây không phải là một phần của dự án, tức là sẽ không có kinh phí cho quá trình này khi quyết toán nhưng nó lại là một quá trình không thể thiếu được trong toàn bộ chu trình phát triển dự án, có thể coi là bước khởi đầu quan trọng của một dự án. Mục đích của việc chuẩn bị là phát triển và hoàn thiện những mục tiêu của dự án xuất phát từ những ý tưởng mơ hồ ban đầu. Nói một cách khác, quá trình này hiện thức hoá các ý tưởng để đưa ra các mục tiêu cụ thể. Các sản phẩm phân phối chính của quá trình chuẩn bị này là một bản phác thảo những ý chính của dự án, là các tài liệu mang tính quyết định. Người thực hiện và tham gia vào quá trình này là khách hàng, giám đốc dự án và nhóm phân tích nghiệp vụ. Giám đốc dự án thường xuyên phải trao đổi với khách hàng để xác định được các mục tiêu của dự án và phát biểu được bài toán cụ thể từ những ý tưởng ban đâu. Đội phân tích nghiệp vụ tham gia tích cực vào quá trình này để xác định đầy đủ và rõ ràng những yêu cầu của bài toán. Các công cụ và kỹ thuật cần thiết cho quá trình này chủ yếu dựa trên giao tiếp và truyền thông: giao tiếp giữa đội dự án (giám đốc dự án và nhóm phân tích nghiệp vụ) với khách hàng để phát biểu bài toán một cách rõ ràng, mạch lạc, để xác định các yêu cầu. Ngoài ra, ban giám đốc của dự án và công ty cần thực hiện các nghiên cứu để chuẩn bị cho dự án, ví dụ phân tích nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới dự án, những vấn đề kỹ thuật, con người, v.v... Quá trình khởi tạo dự án Đây là một hoạt động chính trong việc quản lý một dự án. Quá trình này được thực hiện ngay sau quá trình chuẩn bị và nằm trong nhóm các tiến trình khởi tạo của dự án. Trong quá trình này, những quyết định của các khách hàng và của đội ngũ quản lý dự án sẽ được đưa ra để khởi tạo dự án. Các quyết định này liên quan tới tất cả các khía cạnh tri thức của quá trình quản lý dự án bao gồm các cách tiếp cận để quản lý và : • Các quyết định cho việc quản lý tích hợp hệ thống của dự án bao gồm việc xác định các giả thiết đối với hệ thống, ràng buộc của dự án, các tiêu chí chập thuận sản phẩm của khách hàng • Các quyết định cho việc quản lý chi phí bao gồm việc ước lượng chi phí cho các công việc của dự án và phân tích tài chính của dự án (chi tiết sẽ được trình bày trong những bài học sau) • Các quyết định cho việc quản lý giao tiếp • Các quyết định cho việc quản lý phạm vi bao gồm việc xác định các sản phẩm phân phối cuối cùng tới khách hàng và những sản phẩm sẽ không cần phải bàn giao) • Các quyết định cho việc quản lý chất lượng • Các quyết định cho việc quản lý rủi ro bao gồm việc xác định các rủi ro của dự án • Các quyết định cho việc quản lý thời gian bao gồm ước lượng thời gian, xác định những mốc thời gian quan trọng để xem xét lại các công việc của dự án.
 38. 38. 38 • Các quyết định cho việc quản lý tài nguyên con người bao gồm việc xác định tổ chức của dự án, các vai trò và trách nhiệm trong đội dự án, các trách nhiệm của khách hàng và các yêu cầu về nguồn tài nguyên cần thiết cho dự án • Các quyết định cho việc quản lý mua bán và chi trả cho các hợp đồng ký với khách hàng Một số khái niệm cần biết cho quá trình khởi tạo này Giả thiết: là các yếu tố được cho là đúng, có thật hoặc chắn chắn cho mục đích lập kế hoạch của dự án. Các giả thiết có thể ảnh hưởng tới tất cả các khía cạnh như quản lý chi phí, quản lý rủi ro, quản lý phạm vi ...của việc lập kế hoạch và đôi khi nó cũng là một yếu tố thúc đẩy tiến độ của dự án. Đội dự án thường xuyên phải xác định, lập tài liệu và kiểm tra tính đúng đắn của giả thiết như trong quá trình lập kế hoạch. Một lưu ý là mỗi giả thiết thường liên quan tới một mức độ rủi ro khác nhau, chấp nhận giả thiết là chấp nhận một sự rủi ro nếu như giả thiết đó không đúng. Ràng buộc: là các yếu tố làm hạn chế sự lựa chọn của đội dự án. Một dự án có thể có các ràng buộc về chi phí, thời gian, tài nguyên con người, kỹ thuật và các ràng buộc khác.Ví dụ: – Các mốc thời gian xuất phát từ ngoại cảnh – Cận trên của ngân sách dành cho dự án – Sự phụ thuộc với các dự án khác, v.v... Những người tham gia dự án: là các cá nhân và tổ chức tham gia tích cực vào dự án hoặc lợi nhuận của họ bị ảnh hưởng tốt hoặc xấu bởi quá trình thực thi hoặc kết thúc dự án; Những cá nhân này có nhiều ảnh hưởng tới dự án và kết quả của nó. Những người tham gia dự án có thể kể đến – Giám đốc dự án – Khách hàng – Tổ chức thực hiện – các thành viên đội dự án – Người tài trợ Tài liệu xác định dự án là một tài liệu tổng quan thiết lập phạm vi của dự án.Nó là cơ sở tiền đề dựa trên đó, khách hàng và các nhà quản lý có thể đưa ra một quyết định. Quá trình lựa chọn một dự án thích hợp để thực hiện được mô tả như hình vẽ sau trong đó người quản lý cấp cao nhận các thông tin từ tài liệu xác định dự án, kết hợp với một số các thông tin khác như kế hoạch chiến lược của công ty, các thông tin lịch sử và các tiêu chí để lựa chọn dự án, thiết lập tôn chỉ của dự án
 39. 39. 39 Quá trình khởi tạo dự án được tóm tắt như sau: Mục đích của quá trình khởi tạo là -Chính thức khởi tạo một dự án mới hoặc khởi tạo một giai đoạn tiếp theo của một dự án đã có - Lặp lại quá trình khởi tạo tại thời điểm bắt đầu của mỗi pha giúp cho dự án tập trung vào những nhu cầu nghiệp vụ. Quá trình lập kế hoạch Một trong những công việc quan trọng nhất của quản lý dự án phần mềm là công việc lập kế hoạch. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao cần lập kế hoạch và lập kế hoạch cần những công việc gì, liên quan tới những vấn đề gì. Lý do cần có một kế hoạch cho việc phát triển một dự án. ta biết rằng làm dự án là để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất nên mỗi dự án đều có những đặc thù riêng. Một bản kế hoạch cho dự án chính là một bản hướng dẫn việc thực thi dự án từ trước khi dự án được thực hiện để đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả tốt theo mong muốn. Công việc cần thiết của lập kế hoạch là
 40. 40. 40 thiết lập và lưu lại các giả thiết cho việc lập kế hoạch dự án, đồng thời lập tài liệu lưu các quyết định kế hoạch liên quan tới các phương án thay thế được chọn khi thực thi dự án. Lý do cuối cùng của việc cần có một bản kế hoạch là vì bản kế hoạch tạo môi trường giao tiếp thuận lợi giữa những người tham gia dự án và cung cấp bản kế hoạch gốc cho việc đo tiến độ và kiểm soát việc thực thi dự án. Khi lập kế hoạch, chúng ta cần quan tâm tới tất cả chín khía cạnh tri thức được trình bày ở trên để tạo ra một kế hoạch hoàn chỉnh. Nhắc lại chín khía cạnh đó bao gồm: quản lý tích hợp hệ thống, quản lý phạm vi, quản lý chi phí dự án, quản lý chất lượng dự án, quản lý tài nguyên con người của dự án, quản lý truyền thông giao tiếp, quản lý các rủi ro của dự án và quản lý việc mua bán và ký kết hợp đồng. Quá trình lập kế hoạch bao gồm việc lập ra bản kế hoạch phát triển dự án trong đó gồm bản các kế hoạch về các khía cạnh trên, việc lập kế hoạch cho mỗi khía cạnh cũng như cho bản phát triển chung được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần, theo nhiều vòng và được cập nhật lại khi có thêm những điều chỉnh. Tài liệu kế hoạch dự án Là sản phẩm của quá trình lập kế hoạch. Nó là một tài liệu chính thức được thông qua bởi các nhà quản lý của dự án và của công ty. Lưu ý một kế hoạch dự án không chỉ là một lịch thực hiện mà ngoài việc bao gồm lịch thực hiện các công việc của dự án nó còn bao gồm: Cách tiếp cận quản lý dự án; Phạm vi dự án, ước lượng chi phí, tài nguyên, trách nhiệm; Kế hoạch quản lý tài trợ cho các khía cạnh trên; Kế hoạch đo đạc năng suất cho phạm vi, lịch và chi phí; Các vấn đề mở chưa giải quyết và các quyết định còn bị trì hoãn. Các tài liệu của dự án được chia làm hai loại: Loại thứ nhất là cho quản lý dự án và Loại thứ hai là cho sản phẩm. Loại quản lý dự án bao gồm cả tài liệu cho việc lập kế hoạch, còn loại cho sản phẩm thì bao gồm các tài liệu về xác định yêu cầu của dự án, phân tích, thiết kế, triển khai và hướng dẫn sử dụng (đã được trình bày trong một môn học khác). Các tài liệu lập kế hoạch bao gồm Bản kế hoạch phát triển phần mềm (SDP) Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm (SQAP) Bản kế hoạch quản lý cấu hình phần mềm (SCMP) Bản kế hoạch quản lý rủi ro của dự án Bản kế hoạch cải thiện tiến trình làm phần mềm Bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp Bản kế hoạch chuyển đổi hệ thống từ hệ thống cũ sang hệ thống mới Bản kế hoạch vận hành hệ thống mới Trên đây liệt kê các tài liệu kế hoạch nói chung, với mỗi dự án giám đốc không nhất thiết phải tạo hết những tài liệu này mà cần lựa chọn các tài liệu thích hợp,mỗi tài liệu không cần quá dài nhưng cần đầy đủ thông tin và được viết rõ ràng, nếu tuân thủ theo một mẫu chung thì tốt hơn. Tài liệu của một dự án có thể là một tập con của những tài liệu trên ví dụ như Bản kế hoạch phát triển phần mềm Bản kế hoạch quản lý rủi ro Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm
 41. 41. 41 Bản kế hoạch quản lý cấu hình phần mềm Một bộ tài liệu lập kế hoạch dự án khác có thể là: Phân tích ROI của dự án: bản phân tích tài chính những giá trị thu được của dự án Phát biểu bài toán: định nghĩa bài toán và phạm vi dự án Tôn chỉ dự án (Project Charter): Kế hoạch quản lý dự án phần mềm (SPMP) Kế hoạch về ggân sách Ma trận gán trách nhiệm (RAM) cho từng thành viên trong đội dự án Kế hoạch quản lý rủi ro Các tài liệu cho sản phẩm bao gồm Phát biểu nhu cầu: là tài liệu mô tả cụ thể các yêu cầu chức năng của hệ thống cần xây dựng Mô tả giao diện hệ thống: mô tả giao diện với người sử dụng của hệ thống Mô tả yêu cầu phần mềm Mô tả thiết kế phần mềm: bản thiết kế các chức năng Kế hoạch xác thực phần mềm: tài liệu kế hoạch kiểm tra tính đúng đắn của phần mềm Tài liệu người dùng: tài liệu hướng dẫn người sử dụng phần mềm Kế hoạch hỗ trợ: mô tả các kế hoạch huấn luyện và hỗ trợ người sử dụng dùng phần mềm sau khi nó được cài đặt. Tài liệu bảo dưỡng: hướng dẫn bảo dưỡng và sửa chữa những lỗi thường gặp. Tài liệu kế hoạch quản lý dự án phần mềm (Software Development Plan-SDP/Software Project Management Plan-SPMP) được coi là tài liệu quan trọng nhất trong dự án (cùng với bản mô tả yêu cầu của dự án phần mềm-Software Requirements Specification-SDP) vì nó có thể được xem như một bản tích hợp các tài liệu cơ bản khác và nó đuợc phát triển dần qua thời gian bằng cách thêm từng phần nhỏ vào. Các thành phần cơ bản của tài liệu này bao gồm Tổng quan về nhiệm vụ và hoàn cảnh, phạm vi của dự án Các sản phẩm phân phối của dự án Tổ chức dự án gồm những thành viên nào, giữ chức năng và nhiệm vụ gì Các tiến trình quản lý dự án Các tiến trình kỹ thuật cần thiết để thực hiện các công việc của dự án Kế hoạch chi ngân sách cho dự án Lập lịch thực hiện dự án Kế hoạch quản lý truyền thông thường là một phần nằm trong kế hoạch quản lý dự án phần mềm SPMP. Nó thể hiện và mô tả các luồng thông tin tới tất cả các bên liên quan của dự án như khách hàng, giám đốc dự án, ban lãnh đạo của công ty, đội thực hiện dự án, nhà tài trợ v.v.... Kế hoạch này sẽ mô tả việc thu thập và phân phối thông tin trong tổ chức dự án. Nó lên kế hoạch họp hành để báo cáo trạng thái thực hiện các công việc, được thực hiện hàng tháng, hàng tuần hay hàng ngày là tuỳ thuộc vào mức độ khẩn trương và đặc thù của từng dự án, của từng thời điểm khác nhau. Các báo cáo trạng thái của các nhóm liên quan sẽ được lưu lại và báo cáo tổng hợp lên cấp
 42. 42. 42 quản lý cao hơn dự án vì chúng rất cần thiết đối với xác định tiến độ dự án, các định các rủi ro, tính toán ngân sách, và quản lý tài nguyên nói chung.
 43. 43. 43 Bài số 4,5: Cấu trúc phân rã công việc (WBS), Ước lượng và lập lịch Nội dung bài học • Tóm tắt về quản lý phạm vi • Cấu trúc phân rã công việc Work Breakdown Structures (WBS) • Ước lượng • Cơ bản về mạng • Các kỹ thuật PERT & CPM • Biểu đồ Gantt Tóm tắt về quản lý phạm vi được thể hiện trong hình vẽ dưới đây
 44. 44. 44 Luồng thông tin giữa các tiến trình của quá trình quản lý phạm vi được thể hiện trong hình vẽ dưới đây
 45. 45. 45 • Trong phần này chúng ta bàn luận về những vấn đề liên quan tới quá trình lập kế hoạch, quá trình ước lượng cho dự án và lập lich thực hiện các công việc cho dự án. Để thấy được quan hệ giữa ba nhiệm vụ cơ bản này của quá trình quản lý dự án, chúng ta cần hiểu rõ ba nhiệm vụ đó là gì, khác nhau như thế nào. – Lập kế hoạch là công việc xác định các hoạt động cần được thực hiện để hoàn thành dự án. Các công việc nay không có ngày bắt đầu và kết thúc cụ thể. – Ước lượng là công việc xác định kích cỡ và khoảng thời gian cần thực hiện các hoạt động đó. – Lập lịch là công việc gắn thêm ngày bắt đầu và kết thúc cụ thể cho từng hoạt động. Để gắn nhãn thời gian một cách hợp lý, chúng ta cần xác định các mối quan
 46. 46. 46 hệ giữa các hoạt động, trật tự thực hiện các hoạt động đó và các tài nguyên cần thiết. Quá trình lập kế hoạch cho một dự án là một chương trình gồm 12 bước như sau: 1) Thiết lập mục đích và phạm vi của dự án 2) Lựa chọn chu trình phát triển 3) Thiết lập kiểu nhóm /tổ chức 4) Lựa chọn đội làm việc 5) Xác định các rủi ro 6) Tạo cấu trúc phân rã công việc WBS 7) Xác định các nhiệm vụ cụ thể của dự án 8) Ước lượng kích cỡ của các nhiệm vụ 9) Ước lượng công thực hiện 10) Xác định các sự phụ thuộc công việc 11) Gán tài nguyên cho từng nhiệm vụ 12) Lập lịch thực hiện các nhiệm vụ Quá trình lập lịch được thực hiện như sau: Bước 1. Xác định công việc cần được thực hiện cho dự án, các công việc này được thể hiện trong lược đồ cấu trúc phân rã công việc (work breakdown structure-WBS). Bước 2. Xác định kích cỡ của từng công việc được thực hiện. Công việc này cần dùng các kỹ thuật ước lượng kích cỡ. Bước 3. Xác định sự phụ thuộc giữa các công việc. Những sự phụ thuộc này sẽ được biểu diễn bởi đồ thị phụ thuộc, biểu đồ mạng (sẽ được trình bày sau) Bước 4. Ước lượng tổng thời gian các công việc được thực hiện, sau đó đưa ra lịch thực hiện trong thực tế, loại trừ những ngày nghỉ, lễ tết. Cấu trúc phân rã công việc (WBS) Chúng ta sẽ trình bày quá trình xác định các công việc cần thực hiện cho dự án trước hay việc xác định WBS. Việc ước lượng cho toàn bộ dự án phụ thuộc rất nhiều vào việc thiết lập WBS có chính xác hay không. Bạn cảm thấy sao khi tôi hỏi “Dự án của bạn sẽ thực hiện trong bao lâu?”. Chắc chắn bạn sẽ không dễ dàng có câu trả lời đúng ngay cả khi bạn là khách hàng thật của một dự án có thực. Vậy bạn có thể giải quyết vấn đề này thế nào? Một trong những cách tiếp cận để giải quyết vấn đề này là biện pháp phân nhỏ dự án. Bạn cần phân chia dự án thành nhiều phần để có thể quản lý được. Tất cả các dự án đều cần bước này bởi đây là một cách dựa trên nguyên lý “Chia để trị “. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của một dự án là do 1) - Quên một số thứ thiết yếu cho dự án và 2) – Cố gắng nhắm tới những con số ước lượng. Muốn biến những con số đó thành hiện thực. Chúng ta cùng thử phân tích xem việc phân nhỏ dự án sẽ giúp gì cho việc này. Các nhân tố của một dự án bao gồm các chức năng, hoạt động và công việc được mô tả ví dụ trong hình vẽ dưới đây
 47. 47. 47 Định nghĩa chính thức: Một nhóm phân cấp theo định hướng các sản phẩm phân phối của các nhân tố dự án tổ chức và định nghĩa toàn bộ phạm vi của dự án. Mỗi mức bên dưới thể hiện một định nghĩa dự án ở mức chi tiết hơn. Cấu trúc phân rã công việc là danh sách phân rã các hoạt động cần thực hiện của dự án.Cấu trúc này gồm hai định dạng, sử dụng một hệ thống đánh số thập phân vs dụ 3.1.5 trong đó 0 thường biểu diễn mức độ cao nhất - Định dạng theo dạng các đầu mục (outline) - Định dạng theo cây đồ họa (biểu đồ tổ chức) Cấu trúc thường bao gồm các nhiệm vụ phát triển phần mềm (sản phẩm cuối cùng giao cho khách hàng), nhiệm vụ về quản lý và hỗ trợ dự án. Nó thể hiện các mối quan hệ bên trong của dự án, mối quan hệ giữa các công việc cụ thể và nó không thể hiện sự phụ thuộc về thời gian và khoảng thời gian cần thực hiện mỗi công việc. Hai loại cấu trúc phân rã công việc WBS 1- WBS dạng hợp đồng (Contract WBS-CWBS): chỉ gồm hai hoặc ba mức đầu tiên, thường dùng để theo dõi các công việc ở mức cao 2- WBS dạng dự án (Project WBS- PWBS) được định nghĩa bởi giám đốc dự án và các thành viên của đội. Với dạng WBS này, các công việc được gắn liền với các sản phẩm
 48. 48. 48 phân phối. Loại này được dùng trong trường hợp cần theo dõi các công việc ở mức thấp nhất Một cấu trúc WBS đầy đủ có thể lên tới 6 mức, thông thường số mức nằm từ 3-6 như ví dụ sau Trong ví dụ trên, 3 mức trên có thể được sử dụng bởi khách hàng cho việc báo cáo, 3 mức dưới dùng cho việc quản lý các công việc bên trong của đội dự án. Các mức khác nhau có thể được áp dụng cho những người sử dụng khác nhau. Ví dụ: Mức 1 dành cho người trao quyền, mức 2 cho người làm ngân sách, mức 3 cho lập lịch. Một ví dụ về sơ đồ WBS theo dạng cây đồ họa được thể hiện trong hình vẽ dưới đây Ví dụ WBS được mô tả dưới dạng đầu mục được thể hiện dưới đây 0.0 Retail Web Site 1.0 Project Management 2.0 Requirements Gathering
 49. 49. 49 3.0 Analysis & Design 4.0 Site Software Development 4.1 HTML Design and Creation 4.2 Backend Software 4.2.1 Database Implementation 4.2.2 Middleware Development 4.2.3 Security Subsystems 4.2.4 Catalog Engine 4.2.5 Transaction Processing 4.3 Graphics and Interface 4.4 Content Creation 5.0 Testing and Production WBS có nhiều tiêu chí để phân loại, trong đó một số loại được mô tả dưới đây • WBS được phân loại theo tiến trình hay theo định hướng hoạt động • Ví dụ: Yêu cầu, Phân tích, Thiết kế, Kiểm thử • Điển hình được sử dụng bởi giám đốc dự án • WBS được phân loại theo sản phẩm hay theo định hướng thực thể của dự án • Ví dụ: bộ máy tài chính, hệ thống giao diện, cơ sở dữ liệu • Thường được dùng cho người quản lý kỹ thuật • WBS được phân loại do kết hợp giữa hai loại trên: • Thường ít được sử dụng • Ví dụ: các pha chu trình sống ở mức cao với các thành phần hoặc đặc tính cụ thể bên trong mỗi pha • thường thể hiện các tiến trình sinh các sản phẩm Ví dụ về WBS theo sản phẩm
 50. 50. 50 Ví dụ về WBS theo tiến trình Ví dụ về WBS theo đầu mục với biểu đồ Gantt
 51. 51. 51 WBS theo các nhóm tiến trình của PMI Các loại WBS khác là các loại thay thể ít được sử dụng
 52. 52. 52 – WBS phân loại theo tổ chức chức năng thành các loại • Nghiên cứu, Thiết kế sản phẩm, Kỹ thuật, Thao tác • Phân loại kiểu này có thể có ích cho các dự án mà độ đan chéo cao giữa các chức năng – WBS phân loại theo địa lý • Có thể có ích với các đội dự án phân tán về địa lý • Ví dụ Đội NYC (NewYork City), San Jose, đội trong nước (Off-shore) Các gói công việc (work package) là khái niệm chung cho các nhiệm vụ riêng biệt với các kết quả cuối có thể định nghĩa được. Thông thường, các gói công việc là các "lá" trên cây biểu diễn cấu trúc phân rã chức năng. Việc phân rã đến các “lá” này phải tuân thủ các nguyên tắc sau • Luật "1 tới 2": Thường nhỏ tới mức do 1 hoặc 2 người làm trong 1 đến 2 tuần • Làm tiền đề cho tiến trình theo dõi và báo cáo • Có thể gắn với các mục ngân sách (những con số chi tiêu) • Có thể gắn với các tài nguyên con người được gán • Lý tưởng hoá, ngắn hơn là dài • Dài thì cần thêm các ước lượng tiến độ • Mang tính chủ quan hơn là tính "hoàn thành" • Cho các dự án phần mềm, 2-3 tuần là nhiều nhất • 1 ngày là nhỏ nhất (đôi khi là nửa ngày) • Không quá nhỏ tới quản lý vi mô Một số lưu ý đối với một bản WBS • Danh sách các công việc, không phải các vấn đề • Danh sách các việc có thể lấy từ nhiều nguồn: – Phát biểu bài toán SOW, bản đề xuất, buổi lấy ý kiến, người tham gia, đội dự án • Mô tả các hoạt động sử dụng "ngôn ngữ nút" – có ý nghĩa nhưng được gắn nhãn (terse labels) • Tất cả các đường dẫn trongWBS không phải đi tới cùng một mức • Không nên mô tả chi tiết hơn mức độ có thể quản lý được Phương pháp luận để xác định WBS • PM phải ánh xạ các hoạt động tới chu trình vòng đời dự án đã được chọn • Mỗi loại chu trình có tập các hoạt động khác nhau • Các hoạt động của tiến trình tích hợp xuất hiện cho toàn bộ quá trình – Lập kế hoạch, quản lý cấu hình, kiểm thử • Các pha thực hiện và bảo trì thường không có trong kế hoạch (được coi là sau dự án) • Vài mô hình được dùng đương nhiên cho WBS – Mô hình hình xoắn ốc, và các loại lặp lại khác – Chuỗi tuyến tính vài lần • Các sản phẩm phân phối của các nhiệm vụ thay đổi tuỳ theo phương pháp luận
 53. 53. 53 Các kỹ thuật tạo WBS • Kỹ thuật từ trên xuống: Bắt đầu ở mức cao nhất sau đó phát triển chi tiết các công việc ở mức thấp hơn một cách hệ thống. Kỹ thuật này tốt nhất trong trường hợp – Bài toán được hiểu thấu đáo – Kỹ thuật và phương pháp luận không mới – Giống với một dự án hay một bài toán trước đó Tuy vậy nó được áp dụng trong hầu hết các trường hợp • Kỹ thuật từ dưới lên: thường bắt đầu từ mức thấp nhất sau đó kết hợp các công việc ở mức thấp thành các công việc ở mức cao hơn và tổng quát hơn.Nhược điểm của kỹ thuật này là – Tốn thời gian – Cần tìm hiểu nhiều yêu cầu để hoàn thành Nhưng cũng có ưu điểm là rất chi tiết • Kỹ thuật tương tự: là kỹ thuật dựa trên WBS của một dự án tương tự, sử dụng một mẫu sẵn có. Tương tự cũng có thể là tiền đề cho việc ước lượng. Kỹ thuật này có ưu điểm là – Dựa trên kinh nghiệm thực tế trong quá khứ. Nhược điểm là: – Cần có dự án tương tự • Kỹ thuật cuộn sóng – Lượt thứ nhất: đi sâu xuống mức1-3 – Thu thập thêm yêu cầu hoặc dữ liệu – Đưa thêm vào nhiều chi tiết hơn sau đó • Kỹ thuật tổng hợp ý tưởng: – Tạo ra tất cả các hoạt động cần thực hiện cho dự án mà bạn có thể nghĩ đến – Nhóm chúng vào thành các loại khác nhau Cả hai loại kỹ thuật trên xuống và tổng hợp ý tưởng có thể được sử dụng trên cùng một WBS. Chú ý rằng nên kéo tất cả những người đang thực hiện công việc liên quan tham gia kỹ thuật tổng hợp các ý tưởng. WBS quan trọng bởi nó là nền tảng của nhiều quá trình sau đây: Lập lịch theo dạng mạng, tính chi phí, phân tích rủi ro, cấu trúc tổ chức, kiểm soát, đo đạc tính toán Một số hướng dẫn khi tạo WBS • Tạo WBS nên dễ hiểu • Một vài công ty có chuẩn cho sơ đồ này nên có thể dùng chuẩn đó để to WBS • Một vài mục ở mức cao nhất như quản lý dự án nên có trong WBS của mỗi dự án – Các mục khác thay đổi theo từng dự án • Vấn đề gây ảnh hưởng xấu nhiều nhất cho dự án là cái đang còn thiếu trong cấu trúc WBS • Phân rã các mục đến khi bạn có thể đưa ra được sự ước lượng chính xác về thời gian và chi phí • Đảm bảo mỗi yếu tố liên quan tới một sản phẩm phân phối • Chi tiết nên đến mức nào? Không nên quá chi tiết

×