Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12

Casper Jansen
Casper JansenGame designer & game leader at BIG Business Ixperience Games
 
    ‘Heer	
  Bommel	
  stelde	
  zich	
  aan	
  de	
  rand	
  van	
  het	
  
    moeras	
  leidinggevend	
  op.	
  	
  
    De	
  gevolgen	
  lieten	
  dan	
  ook	
  niet	
  lang	
  op	
  zich	
  
    wachten’.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Leiderschap	
  
 
	
  
	
  
	
  
 
	
  
	
  
	
  
 
    leiderschap     	
  

      Deel	
  1	
  
	
  
	
  
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
P8	
  
                   	
  
    Proper	
  Prior	
  Planning	
  and	
  Prepara/on	
  	
  
     Prevents	
  Piss	
  -­‐	
  Poor	
  Performance	
  
	
  
	
  
	
  
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
 
    leiderschap                                     	
  

                   Door	
  de	
  eeuwen	
  heen	
  
	
  
	
  
    •  Hoe	
  herken	
  je	
  ze?	
  
    •  Hoe	
  vonden	
  ze	
  zelf	
  uit	
  dat	
  ze	
  een	
  leider	
  waren?	
  
    •  Handig	
  om	
  leiders	
  te	
  hebben?	
  
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
De	
  bovenbazen	
  
Autocra/sche	
   leiders.	
   Tirannieke	
   leiders.	
   Krijgsheren.	
   Democra/sche	
   leiders.	
  
Opportunis/sche	
   leiders.	
   Revolu/onaire	
   leiders.	
   Erfelijke	
   leiders.	
   	
   Koningen,	
   keizers,	
  
admiraals.	
   Welwillende	
   leiders.	
   Vakbondbonzen.	
   Hoge	
   Pieten.	
   Wereldleiders.	
  
Rayonhoofden.	
   Marktleiders.	
   Dienstbare	
   leiders.	
   Valse	
   leiders.	
   Opinieleiders.	
   Belhamels.	
  
Gezinshoofden.	
   Commandanten.	
   Sekteleiders.	
   Jeugdleiders.	
   Primarius.	
   Visionaire	
   leiders.	
  
Corrupte	
   leiders.	
   Kleuterleidsters.	
   Opperhoofden.	
   Chefs.	
   Veilingmeesters.	
   Leiders	
   die	
  
populair	
   zijn	
   omdat	
   ze	
   populair	
   zijn.	
   Machiavellis/sche	
   leiders.	
   Recrea/eleider.	
   Reisleiders.	
  
Spelleiders.	
   Charisma/sche	
   leiders.	
   Leiders	
   die	
   eigenlijk	
   volgers	
   zijn.	
   Geestelijke	
   leiders.	
  
Dieetgoeroes.	
   Rolmodellen.	
   Dominante	
   leiders.	
   IJsmeesters.	
   Transac/onele	
   leiders.	
  
Transforma/onele	
   leiders.	
   Inspirerende	
   leiders.	
   Moeders.	
   Vaders.	
   Grote	
   Roergangers.	
  
Bandleiders.	
   Delega/eleiders.	
   Verzetsleiders.	
   Studentenleiders.	
   Geboren	
   leiders.	
   Dode	
  
leiders.	
   Gevangen	
   leiders.	
   Gedoodverfde	
   leiders.	
   Regeringsleiders.	
   Aanvalsleiders.	
  
Ac/vis/sche	
   leiders.	
   Boosaardige	
   leiders.	
   Demonstra/eleiders.	
   Informele	
   leiders.	
  
Gewelddadige	
   leiders.	
   Voetbaltrainers.	
   DagvoorziRers.	
   TrendseRers.	
   Discussieleider.	
  
Alfamannetjes.	
   Topapen.	
   Hoofdmannen.	
   Voormannen.	
   Hoorspelleiders.	
   Wedstrijdleiders.	
  
Dirigenten.	
   Gezagvoerders.	
   Verzetsleiders.	
   Verkeersleiders.	
   Stakingsleiders.	
   Aanvoerders.	
  
Magazijnmeesters.	
   Uitverkoren	
   leiders.	
   Leiders	
   tegen	
   wil	
   en	
   dank.	
   Leiders	
   die	
   vinden	
   dat	
  
hun	
   volgelingen	
   uit	
   hetzelfde	
   hout	
   gesneden	
   moeten	
   zijn	
   als	
   zijzelf.	
   Quizmasters.	
  
Marsleiders.	
   Schaapherders.	
   Bisschoppen.	
   Imams.	
   Poli/ek	
   leiders.	
   Frac/eleiders.	
  
Par/jleiders.	
   Burgemeesters.	
   Universeel	
   leiders.	
   Technisch	
   Directeuren.	
   Ins/tu/oneel	
  
leiders.	
   Kringleiders.	
   Klassenoudste.	
   Sympathieke	
   leiders.	
   Academische	
   leiders.	
   .	
  
Volksmenners.	
  Congresleider.	
  Cheerleaders.	
  Despo/sche	
  leiders.	
  Regeringsleiders.	
  
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Teken	
  jouw	
  ideale	
  leider	
  op	
  de	
  werkvloer.	
  	
  
	
  
Wat	
  moet	
  hij/zij	
  kennen	
  en	
  kunnen?	
  
	
  
1. Noteer	
  de	
  3	
  belangrijkste	
  persoonlijke	
  eigenschappen	
  
	
  
2. Noteer	
  de	
  3	
  belangrijkste	
  vaardigheden	
  
 
    leiderschap     	
  

      Deel	
  2	
  
	
  
	
  
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Leiderschap	
  is	
  een	
  proces	
  van	
  sociale	
  invloed	
  
om	
  gemeenschappelijke	
  doelen	
  te	
  bereiken	
  	
  
Test	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Je	
  krijgt	
  10	
  euro	
  om	
  te	
  delen	
  met	
  je	
  buurman/-­‐vrouw.	
  Deze	
  
kan	
  je	
  aanbod	
  weigeren	
  of	
  accepteren.	
  Als	
  hij/zij	
  je	
  aanbod	
  
weigert	
  krijg	
  je	
  allebei	
  niks	
  
	
  
1. 	
  Hoeveel	
  euro	
  bied	
  je	
  de	
  ander	
  aan?	
  
	
  
2. 	
  Wat	
  is	
  het	
  laagste	
  bedrag	
  dat	
  je	
  zelf	
  zou	
  accepteren?	
  

Noteer	
  voor	
  jezelf.	
  
‘Zij	
  die	
  het	
  minst	
  om	
  hun	
  
kameraden	
  gaven	
  en	
  
solitair	
  leefden,	
  in	
  grote	
  
aantallen	
  zouden	
  zij	
  
wegkwijnen’.	
  	
  
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
 
    leiderschap     	
  

      Deel	
  3	
  
	
  
	
  
Denk	
  niet,	
  kameraden,	
  dat	
  leiderschap	
  een	
  
  pleziertje	
  is.	
  Integendeel,	
  het	
  is	
  een	
  diepe	
  en	
  
zware	
  verantwoordelijkheid.	
  Niemand	
  is	
  er	
  meer	
  
 van	
  overtuigd	
  dan	
  kameraad	
  Napoleon	
  dat	
  alle	
  
 dieren	
  gelijk	
  zijn.	
  Hij	
  zou	
  jullie	
  maar	
  al	
  te	
  graag	
  
zelf	
  jullie	
  beslissingen	
  laten	
  nemen.	
  Maar	
  dat	
  zou	
  
 soms	
  tot	
  verkeerde	
  beslissingen	
  kunnen	
  leiden,	
  
           en	
  waar	
  staan	
  we	
  dan?	
  
            George	
  Orwell	
  uit	
  Animal	
  Farm	
  
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
‘We	
  volgen	
  de	
  leider	
  waarheen	
  hij	
  ook	
  gaat	
  
We	
  komen	
  pas	
  in	
  de	
  ochtend	
  weer	
  terug	
  
We	
  komen	
  pas	
  terug	
  in	
  de	
  ochtend	
  
Want	
  dat	
  is	
  nu	
  eenmaal	
  waar	
  hij	
  op	
  staat’.	
  
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
VOLGELINGENSCHAP	
  
	
  
1.	
  In	
  de	
  groep	
  heb	
  je	
  alHjd	
  te	
  eten	
  en	
  te	
  drinken	
  en	
  
kunnen	
  je	
  kinderen	
  veilig	
  opgroeien	
  	
  
	
  
2.	
  Samen	
  weten	
  we	
  meer	
  en	
  kunnen	
  we	
  meer	
  	
  	
  
	
  
3.	
  In	
  de	
  leiderschapschool	
  zit	
  je	
  vooraan	
  in	
  de	
  klas.	
  	
  	
  	
  
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Er	
  zijn	
  wel	
  bergen	
  zonder	
  top,	
  
maar	
  geen	
  toppen	
  zonder	
  berg	
  
Teken	
  jouw	
  ideale	
  leider	
  op	
  de	
  werkvloer.	
  	
  
	
  
Wat	
  moet	
  hij/zij	
  kennen	
  en	
  kunnen?	
  
	
  
1. Noteer	
  de	
  3	
  belangrijkste	
  persoonlijke	
  eigenschappen	
  
	
  
2. Noteer	
  de	
  3	
  belangrijkste	
  vaardigheden	
  
Wat	
  voor	
  een	
  leider	
  ben	
  je	
  zelf?	
  	
  	
  
DE	
  KRIJGER	
  
Krijgers	
  zijn	
  heldhaig	
  en	
  zien	
  er	
  lichamelijk	
  indrukwekkend	
  uit.	
  Echte	
  kerels.	
  Krijgers	
  
zijn	
  onverschrokken,	
  sterk	
  compe//ef	
  ingesteld,	
  en	
  hebben	
  een	
  dominante	
  inslag.	
  
Brult	
  een	
  leeuw,	
  dan	
  brullen	
  ze	
  terug.	
  Krijgers	
  zijn	
  onwrikbaar	
  in	
  hun	
  ambi/es	
  en	
  kil	
  
tegenover	
  dissidenten	
  en	
  afvalligen.	
  Daarin	
  zoeken	
  ze	
  graag	
  de	
  uitersten	
  op.	
  Maar	
  ze	
  
iden/ficeren	
  zich	
  heel	
  sterk	
  met	
  hun	
  eigen	
  groep.	
  Ze	
  zijn	
  loyaal	
  aan	
  de	
  groep.	
  Voor	
  hun	
  
eigen	
  ‘mensen’	
  gaan	
  ze	
  door	
  het	
  vuur.	
  	
  	
  	
  
 DE	
  SCOUT	
  
 De	
  scout	
  is	
  al/jd	
  op	
  zoek	
  naar	
  nieuwe	
  hulpbronnen	
  en	
  andere	
  mogelijkheden	
  voor	
  
 zijn	
  groep.	
  Een	
  scout	
  is	
  een	
  ontdekkingsreiziger.	
  Vaak	
  een	
  individualist	
  die	
  graag	
  op	
  
 zijn	
  eigen	
  houtje	
  opereert.	
  Scouts	
  hoeven	
  lichamelijk	
  niet	
  zo	
  indrukwekkend	
  te	
  zijn	
  
 maar	
  wel	
  over	
  een	
  groot	
  uithoudingsvermogen	
  beschikken	
  en	
  goed	
  met	
  frustra/es	
  
 kunnen	
  omgaan.	
  Scouts	
  zijn	
  nieuwsgierig,	
  intelligent,	
  ongeduldig,	
  nemen	
  graag	
  
 risico’s	
  en	
  staan	
  open	
  voor	
  nieuwe	
  ervaringen.	
  	
  
 DE	
  DIPLOMAAT	
  
 De	
  diplomaat	
  is	
  een	
  meester	
  in	
  het	
  onderhouden	
  en	
  smeden	
  van	
  allian/es	
  met	
  
 andere	
  groepen.	
  Diplomaten	
  zijn	
  echte	
  netwerkers	
  en	
  fysiek	
  doorgaans	
  niet	
  zo	
  
 imponerend	
  want	
  de	
  buitenstaanders	
  zouden	
  er	
  maar	
  van	
  schrikken.	
  Tikje	
  
 feminien.	
  Diplomaten	
  zijn	
  goed	
  van	
  de	
  tongriem	
  gesneden,	
  tactvol	
  en	
  zien	
  er	
  niet	
  
 tegenop	
  om	
  voor	
  het	
  goede	
  doel	
  te	
  intrigeren	
  en	
  te	
  manipuleren.	
  	
  Diplomaten	
  
 hebben	
  charme,	
  zijn	
  plooibaar	
  en	
  sociaal	
  intelligent,	
  en	
  verzot	
  op	
  dubbelspel.	
  	
  
DE	
  ARBITER	
  
Arbiters	
  zijn	
  vredes/chters.	
  Ze	
  bewaken	
  of	
  herstellen	
  de	
  harmonie	
  binnen	
  een	
  groep.	
  
Arbiters	
  drukken	
  bedreigingen	
  de	
  kop	
  in.	
  Loopt	
  de	
  groepscohesie	
  gevaar	
  dan	
  gaan	
  ze	
  
er	
  ac/ef	
  tegenaan.	
  Liefst	
  met	
  zachte	
  aanpak	
  maar	
  als	
  het	
  moet	
  ook	
  agressief.	
  Arbiters	
  
zijn	
  vredeshandhaver	
  of	
  vredes/chter.	
  Soms	
  allebei.	
  Ze	
  kunnen	
  fysiek	
  tegen	
  een	
  
stootje	
  maar	
  lopen	
  er	
  niet	
  mee	
  te	
  koop.	
  Arbiters	
  zijn	
  emo/oneel	
  stabiel,	
  hebben	
  
empathie,	
  een	
  scherp	
  oog	
  voor	
  gerech/gheid	
  en	
  kunnen	
  goed	
  hun	
  zegje	
  doen.	
  
 DE	
  MANAGER	
  
 Managers	
  zijn	
  goed	
  in	
  het	
  toewijzen	
  van	
  hulpbronnen	
  en	
  het	
  organiseren	
  van	
  
 groepsac/viteiten.	
  Hun	
  kracht	
  zit	
  in	
  een	
  zekere	
  func/onele	
  saaiheid	
  die	
  spreekt	
  uit	
  
 hun	
  geduld	
  en	
  vermogen	
  tot	
  planning.	
  democra/sche	
  instelling	
  en	
  eerlijkheid.	
  Het	
  
 managertype	
  onder	
  de	
  leiders	
  is	
  eerlijk	
  en	
  democra/sch	
  ingesteld,	
  hee	
  aandacht	
  
 voor	
  details,	
  is	
  volhardend	
  in	
  de	
  gestelde	
  doelen,	
  plichtsgetrouw	
  in	
  de	
  uitvoering	
  van	
  
 opdrachten	
  en	
  werkt	
  al/jd	
  hard.	
  	
  	
  	
  	
  
 DE	
  LERAAR	
  
 De	
  leraar	
  gee	
  kennis	
  door.	
  Ook	
  van	
  de	
  dingen	
  die	
  we	
  niet	
  zo	
  direct	
  kunnen	
  zijn.	
  
 De	
  leraar	
  is	
  niet	
  al/jd	
  ac/ef	
  bij	
  de	
  leiding	
  betrokken	
  maar	
  leidt	
  als	
  het	
  ware	
  op	
  
 afstand	
  met	
  het	
  doorgeven	
  van	
  belangrijke	
  kennis	
  en	
  tradi/es	
  om	
  de	
  groepscultuur	
  
 te	
  beschermen.	
  Ze	
  zijn	
  meestal	
  charisma/sch.	
  	
  De	
  leraar	
  is	
  van	
  alle	
  markten	
  thuis	
  
 en	
  delen	
  graag	
  hun	
  ervaringen	
  met	
  anderen.	
  	
  De	
  leraar	
  moet	
  het	
  hebben	
  van	
  zijn	
  
 intellect,	
  empathie,	
  communica/eve	
  vermogens,	
  grote	
  spreekvaardigheid	
  en	
  
 gevoel	
  voor	
  theater.	
  	
  	
  	
  
Leiderschap	
  op	
  de	
  werkvloer	
  
	
  
•  De	
  standaard	
  succesvolle	
  leider	
  bestaat	
  niet	
  
•  Echte	
  leiders	
  staan	
  tussen	
  hun	
  mensen	
  niet	
  erboven	
  
•  Laat	
  mensen	
  leiding	
  geven	
  vanuit	
  hun	
  eigen	
  sterkte,	
  helden	
  zijn	
  
   ok,	
  maar	
  probeer	
  er	
  er	
  geen	
  ‘superhelden’	
  van	
  te	
  maken	
  
•  Om	
  applaus	
  te	
  krijgen,	
  moet	
  je	
  eerst	
  applaus	
  kunnen	
  geven	
  
•  Een	
  beetje	
  aandacht	
  doet	
  wonderen	
  
•  Leiderschap	
  is	
  deels	
  te	
  trainen	
  
Leiderschapslessen	
  uit	
  de	
  natuur	
  
	
  
•  Houd	
  het	
  klein,	
  informeel	
  en	
  egalitair	
  

•  Prak/seer	
  gedistribueerd	
  leiderschap	
  

•  Houd	
  de	
  salariskloof	
  in	
  de	
  gaten	
  

•  Koester	
  volgers	
  

•  Beoordeel	
  een	
  leider	
  niet	
  op	
  zijn	
  of	
  haar	
  kaaklijn	
  	
  
	
  
 
	
  
	
  
	
  
 
	
  
	
  
	
  
"
	
  
	
  
	
  
	
   W "www.doordenker.nl"
 E "casper@doordenker.nl"
 S "casper_jansen_doordenker"
 T "+31 6 28832823 "
1 of 62

Recommended

Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12 by
Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12
Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12Casper Jansen
698 views83 slides
Presentatie leiderschap is loslaten daan fousert 19 april 2011 by
Presentatie leiderschap is loslaten daan fousert 19 april 2011Presentatie leiderschap is loslaten daan fousert 19 april 2011
Presentatie leiderschap is loslaten daan fousert 19 april 2011IngridToet
2.3K views49 slides
Het Enneagram als ontwikkel en samenwerk model by
Het Enneagram als ontwikkel en samenwerk modelHet Enneagram als ontwikkel en samenwerk model
Het Enneagram als ontwikkel en samenwerk modelDaMeul
1.9K views59 slides
Teamrollen van Belbin | Target Point, Guide to Change by
Teamrollen van Belbin | Target Point, Guide to ChangeTeamrollen van Belbin | Target Point, Guide to Change
Teamrollen van Belbin | Target Point, Guide to ChangeAngela van de Loo
1.7K views24 slides
Sessie 41 Strategieën om je werk te organiseren by
Sessie 41 Strategieën om je werk te organiserenSessie 41 Strategieën om je werk te organiseren
Sessie 41 Strategieën om je werk te organiserenVereniging Vlaamse Jeugddiensten
469 views28 slides
Defartikel tvoo tijdschriftnr1.mrt2011 by
Defartikel tvoo tijdschriftnr1.mrt2011Defartikel tvoo tijdschriftnr1.mrt2011
Defartikel tvoo tijdschriftnr1.mrt2011eentimeout
202 views7 slides

More Related Content

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
22.6K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.5K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.2K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.7K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 slides

Featured(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd22.6K views
Getting into the tech field. what next by Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5.5K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.2K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12

 • 1.   ‘Heer  Bommel  stelde  zich  aan  de  rand  van  het   moeras  leidinggevend  op.     De  gevolgen  lieten  dan  ook  niet  lang  op  zich   wachten’.            
 • 3.        
 • 4.        
 • 5.   leiderschap   Deel  1      
 • 8. P8     Proper  Prior  Planning  and  Prepara/on     Prevents  Piss  -­‐  Poor  Performance        
 • 11.   leiderschap   Door  de  eeuwen  heen       •  Hoe  herken  je  ze?   •  Hoe  vonden  ze  zelf  uit  dat  ze  een  leider  waren?   •  Handig  om  leiders  te  hebben?  
 • 17. De  bovenbazen   Autocra/sche   leiders.   Tirannieke   leiders.   Krijgsheren.   Democra/sche   leiders.   Opportunis/sche   leiders.   Revolu/onaire   leiders.   Erfelijke   leiders.     Koningen,   keizers,   admiraals.   Welwillende   leiders.   Vakbondbonzen.   Hoge   Pieten.   Wereldleiders.   Rayonhoofden.   Marktleiders.   Dienstbare   leiders.   Valse   leiders.   Opinieleiders.   Belhamels.   Gezinshoofden.   Commandanten.   Sekteleiders.   Jeugdleiders.   Primarius.   Visionaire   leiders.   Corrupte   leiders.   Kleuterleidsters.   Opperhoofden.   Chefs.   Veilingmeesters.   Leiders   die   populair   zijn   omdat   ze   populair   zijn.   Machiavellis/sche   leiders.   Recrea/eleider.   Reisleiders.   Spelleiders.   Charisma/sche   leiders.   Leiders   die   eigenlijk   volgers   zijn.   Geestelijke   leiders.   Dieetgoeroes.   Rolmodellen.   Dominante   leiders.   IJsmeesters.   Transac/onele   leiders.   Transforma/onele   leiders.   Inspirerende   leiders.   Moeders.   Vaders.   Grote   Roergangers.   Bandleiders.   Delega/eleiders.   Verzetsleiders.   Studentenleiders.   Geboren   leiders.   Dode   leiders.   Gevangen   leiders.   Gedoodverfde   leiders.   Regeringsleiders.   Aanvalsleiders.   Ac/vis/sche   leiders.   Boosaardige   leiders.   Demonstra/eleiders.   Informele   leiders.   Gewelddadige   leiders.   Voetbaltrainers.   DagvoorziRers.   TrendseRers.   Discussieleider.   Alfamannetjes.   Topapen.   Hoofdmannen.   Voormannen.   Hoorspelleiders.   Wedstrijdleiders.   Dirigenten.   Gezagvoerders.   Verzetsleiders.   Verkeersleiders.   Stakingsleiders.   Aanvoerders.   Magazijnmeesters.   Uitverkoren   leiders.   Leiders   tegen   wil   en   dank.   Leiders   die   vinden   dat   hun   volgelingen   uit   hetzelfde   hout   gesneden   moeten   zijn   als   zijzelf.   Quizmasters.   Marsleiders.   Schaapherders.   Bisschoppen.   Imams.   Poli/ek   leiders.   Frac/eleiders.   Par/jleiders.   Burgemeesters.   Universeel   leiders.   Technisch   Directeuren.   Ins/tu/oneel   leiders.   Kringleiders.   Klassenoudste.   Sympathieke   leiders.   Academische   leiders.   .   Volksmenners.  Congresleider.  Cheerleaders.  Despo/sche  leiders.  Regeringsleiders.  
 • 21. Teken  jouw  ideale  leider  op  de  werkvloer.       Wat  moet  hij/zij  kennen  en  kunnen?     1. Noteer  de  3  belangrijkste  persoonlijke  eigenschappen     2. Noteer  de  3  belangrijkste  vaardigheden  
 • 22.   leiderschap   Deel  2      
 • 26. Leiderschap  is  een  proces  van  sociale  invloed   om  gemeenschappelijke  doelen  te  bereiken    
 • 27. Test           Je  krijgt  10  euro  om  te  delen  met  je  buurman/-­‐vrouw.  Deze   kan  je  aanbod  weigeren  of  accepteren.  Als  hij/zij  je  aanbod   weigert  krijg  je  allebei  niks     1.   Hoeveel  euro  bied  je  de  ander  aan?     2.   Wat  is  het  laagste  bedrag  dat  je  zelf  zou  accepteren?   Noteer  voor  jezelf.  
 • 28. ‘Zij  die  het  minst  om  hun   kameraden  gaven  en   solitair  leefden,  in  grote   aantallen  zouden  zij   wegkwijnen’.    
 • 30.   leiderschap   Deel  3      
 • 31. Denk  niet,  kameraden,  dat  leiderschap  een   pleziertje  is.  Integendeel,  het  is  een  diepe  en   zware  verantwoordelijkheid.  Niemand  is  er  meer   van  overtuigd  dan  kameraad  Napoleon  dat  alle   dieren  gelijk  zijn.  Hij  zou  jullie  maar  al  te  graag   zelf  jullie  beslissingen  laten  nemen.  Maar  dat  zou   soms  tot  verkeerde  beslissingen  kunnen  leiden,   en  waar  staan  we  dan?   George  Orwell  uit  Animal  Farm  
 • 38. ‘We  volgen  de  leider  waarheen  hij  ook  gaat   We  komen  pas  in  de  ochtend  weer  terug   We  komen  pas  terug  in  de  ochtend   Want  dat  is  nu  eenmaal  waar  hij  op  staat’.  
 • 42. VOLGELINGENSCHAP     1.  In  de  groep  heb  je  alHjd  te  eten  en  te  drinken  en   kunnen  je  kinderen  veilig  opgroeien       2.  Samen  weten  we  meer  en  kunnen  we  meer         3.  In  de  leiderschapschool  zit  je  vooraan  in  de  klas.        
 • 53. Er  zijn  wel  bergen  zonder  top,   maar  geen  toppen  zonder  berg  
 • 54. Teken  jouw  ideale  leider  op  de  werkvloer.       Wat  moet  hij/zij  kennen  en  kunnen?     1. Noteer  de  3  belangrijkste  persoonlijke  eigenschappen     2. Noteer  de  3  belangrijkste  vaardigheden  
 • 55. Wat  voor  een  leider  ben  je  zelf?      
 • 56. DE  KRIJGER   Krijgers  zijn  heldhaig  en  zien  er  lichamelijk  indrukwekkend  uit.  Echte  kerels.  Krijgers   zijn  onverschrokken,  sterk  compe//ef  ingesteld,  en  hebben  een  dominante  inslag.   Brult  een  leeuw,  dan  brullen  ze  terug.  Krijgers  zijn  onwrikbaar  in  hun  ambi/es  en  kil   tegenover  dissidenten  en  afvalligen.  Daarin  zoeken  ze  graag  de  uitersten  op.  Maar  ze   iden/ficeren  zich  heel  sterk  met  hun  eigen  groep.  Ze  zijn  loyaal  aan  de  groep.  Voor  hun   eigen  ‘mensen’  gaan  ze  door  het  vuur.         DE  SCOUT   De  scout  is  al/jd  op  zoek  naar  nieuwe  hulpbronnen  en  andere  mogelijkheden  voor   zijn  groep.  Een  scout  is  een  ontdekkingsreiziger.  Vaak  een  individualist  die  graag  op   zijn  eigen  houtje  opereert.  Scouts  hoeven  lichamelijk  niet  zo  indrukwekkend  te  zijn   maar  wel  over  een  groot  uithoudingsvermogen  beschikken  en  goed  met  frustra/es   kunnen  omgaan.  Scouts  zijn  nieuwsgierig,  intelligent,  ongeduldig,  nemen  graag   risico’s  en  staan  open  voor  nieuwe  ervaringen.     DE  DIPLOMAAT   De  diplomaat  is  een  meester  in  het  onderhouden  en  smeden  van  allian/es  met   andere  groepen.  Diplomaten  zijn  echte  netwerkers  en  fysiek  doorgaans  niet  zo   imponerend  want  de  buitenstaanders  zouden  er  maar  van  schrikken.  Tikje   feminien.  Diplomaten  zijn  goed  van  de  tongriem  gesneden,  tactvol  en  zien  er  niet   tegenop  om  voor  het  goede  doel  te  intrigeren  en  te  manipuleren.    Diplomaten   hebben  charme,  zijn  plooibaar  en  sociaal  intelligent,  en  verzot  op  dubbelspel.    
 • 57. DE  ARBITER   Arbiters  zijn  vredes/chters.  Ze  bewaken  of  herstellen  de  harmonie  binnen  een  groep.   Arbiters  drukken  bedreigingen  de  kop  in.  Loopt  de  groepscohesie  gevaar  dan  gaan  ze   er  ac/ef  tegenaan.  Liefst  met  zachte  aanpak  maar  als  het  moet  ook  agressief.  Arbiters   zijn  vredeshandhaver  of  vredes/chter.  Soms  allebei.  Ze  kunnen  fysiek  tegen  een   stootje  maar  lopen  er  niet  mee  te  koop.  Arbiters  zijn  emo/oneel  stabiel,  hebben   empathie,  een  scherp  oog  voor  gerech/gheid  en  kunnen  goed  hun  zegje  doen.   DE  MANAGER   Managers  zijn  goed  in  het  toewijzen  van  hulpbronnen  en  het  organiseren  van   groepsac/viteiten.  Hun  kracht  zit  in  een  zekere  func/onele  saaiheid  die  spreekt  uit   hun  geduld  en  vermogen  tot  planning.  democra/sche  instelling  en  eerlijkheid.  Het   managertype  onder  de  leiders  is  eerlijk  en  democra/sch  ingesteld,  hee  aandacht   voor  details,  is  volhardend  in  de  gestelde  doelen,  plichtsgetrouw  in  de  uitvoering  van   opdrachten  en  werkt  al/jd  hard.           DE  LERAAR   De  leraar  gee  kennis  door.  Ook  van  de  dingen  die  we  niet  zo  direct  kunnen  zijn.   De  leraar  is  niet  al/jd  ac/ef  bij  de  leiding  betrokken  maar  leidt  als  het  ware  op   afstand  met  het  doorgeven  van  belangrijke  kennis  en  tradi/es  om  de  groepscultuur   te  beschermen.  Ze  zijn  meestal  charisma/sch.    De  leraar  is  van  alle  markten  thuis   en  delen  graag  hun  ervaringen  met  anderen.    De  leraar  moet  het  hebben  van  zijn   intellect,  empathie,  communica/eve  vermogens,  grote  spreekvaardigheid  en   gevoel  voor  theater.        
 • 58. Leiderschap  op  de  werkvloer     •  De  standaard  succesvolle  leider  bestaat  niet   •  Echte  leiders  staan  tussen  hun  mensen  niet  erboven   •  Laat  mensen  leiding  geven  vanuit  hun  eigen  sterkte,  helden  zijn   ok,  maar  probeer  er  er  geen  ‘superhelden’  van  te  maken   •  Om  applaus  te  krijgen,  moet  je  eerst  applaus  kunnen  geven   •  Een  beetje  aandacht  doet  wonderen   •  Leiderschap  is  deels  te  trainen  
 • 59. Leiderschapslessen  uit  de  natuur     •  Houd  het  klein,  informeel  en  egalitair   •  Prak/seer  gedistribueerd  leiderschap   •  Houd  de  salariskloof  in  de  gaten   •  Koester  volgers   •  Beoordeel  een  leider  niet  op  zijn  of  haar  kaaklijn      
 • 60.        
 • 61.        
 • 62. "         W "www.doordenker.nl" E "casper@doordenker.nl" S "casper_jansen_doordenker" T "+31 6 28832823 "