Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Компанія UDS

Компанія UDS

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Компанія UDS

  1. 1. from a manufacturing to a service and consumer based economy Компанія UDS спеціалізується на розробці інноваційних продуктів та дизайн-стратегій. В основі нашого підходу лежить дизайн-мислення. Наша спеціалізація - виконання унікальних для України та Росії дизайн-досліджень.Наш бізнес – це маркетингові дослідження у сфері дизайну, консалтингові послуги з надання інформації ,що забезпечують компаніям, які працюють у сфері промисловості, роздрібної торгівлі та послуг отримативажливіші знання, необхідні для прийняття стратегічних рішень вашої компанії.
  2. 2. • Процес маркетингового консультування включає широкий комплекс послуг залежно від сформованих завдань, мети та можливостей підприємства реалізовувати поставлені цілі.• У даний пакет послуг входять всі роботи повязані з впливом дизайну на організацію маркетингу і збуту на підприємстві, з розробкою і виведенням продукції на ринок, з адаптацією продукції або її образу до потреб ринку, з вивченням споживачів, їх переваг і запитів, зазначенням конкурентів і їх діяльності, а саме:• Ідентифікація можливостей використання дизайну• Аналіз ПЕСТ: включає аналіз політичних, економчних, суспільних і технологоічних чинників, які можуть мати вплив на продукти чи послуги компанії• Аналіз SWOT: дозволяє оцінювати сильні та слабкі сторони, можливості та передбачення загроз для конкретної організації чи підприємства.• Аналіз визначеного середовища• Аналіз трендів
  3. 3. • Аналіз потреб клієнта в розрізі дизайну• Таблиці настроїв• Основні споживацькі тренди• Дослідження суспільної думки• Демографічні дані та інші інструменти• Класифікації споживачів• Оцінка застосування дизайну• Скористайтесь консалтингом, що базується на фактах!

×