Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Concentratiestoornissen

2,316 views

Published on

Concentratiestoornissen

Hierbinnen zijn twee verschillende stoornissen te onderscheiden.
• ADHD: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort en hyperactiviteit stoornis)
• ADD: Attention Deficit Disorder (Aandachtstekort stoornis). Dit komt overeen met ADHD, maar dan zonder de hyperactiviteit.

Aandachtstekort wil NIET zeggen dat het kind of volwassene te weinig aandacht krijgt van zijn omgeving, wat vaak gedacht wordt. Het wil zeggen dat het kind of volwassene een te beperkte aandachtspanne heeft in combinatie met een tekort aan concentratie. Ze vinden het dus moeilijk om hun aandacht te concentreren op één taak. Ze zijn snel afgeleid door prikkels uit de omgeving, waardoor het moeilijk is een taak uit te voeren.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Concentratiestoornissen

 1. 1. Concentratiestoornissen<br />ADD, ADHD<br />
 2. 2. ADHD: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort en hyperactiviteit stoornis)<br />ADD: Attention Deficit Disorder (Aandachtstekort stoornis). Dit komt overeen met ADHD, maar dan zonder de hyperactiviteit.<br />
 3. 3. Aandachtstekort wil NIET zeggen dat het kind of volwassene te weinig aandacht krijgt van zijn omgeving, wat vaak gedacht wordt. <br />Het wil zeggen dat het kind of volwassene een te beperkte aandachtspanne heeft in combinatie met een tekort aan concentratie. <br />
 4. 4. Ze vinden het dus moeilijk om hun aandacht te concentreren op één taak. <br />Ze zijn snel afgeleid door prikkels uit de omgeving, waardoor het moeilijk is een taak uit te voeren. <br />
 5. 5. De meest voorkomende problemen bij AD(H)D zijn:<br /><ul><li>Snel en makkelijk afgeleid
 6. 6. Vergeetachtig
 7. 7. Chaotisch
 8. 8. Moeite organiseren van taken en activiteiten
 9. 9. Vergeetachtig zijn
 10. 10. Snel dingen kwijt zijn
 11. 11. Het liefst vermijden van school- of huiswerk
 12. 12. Vaak te laat komen
 13. 13. Snel verveeld zijn
 14. 14. Problemen bij het vinden/houden van een baan</li></li></ul><li>Bij ADHD komen daar de volgende problemen bij:<br />Rusteloosheid<br />Veel en druk praten<br />Altijd bezig moeten zijn, moeite met stil zitten<br />Moeite met rustige, ontspannen activiteiten (lezen, puzzelen)<br />
 15. 15. Deze klachten zijn niet de enige problemen waar mensen met AD(H)D mee te maken hebben. <br />De aandoening heeft namelijk veel impact op het dagelijks leven. <br />Het vergt veel aanpassing om mee te kunnen komen met de rest van de samenleving. Denk maar aan school en opleiding. <br />Vooral in de westerse wereld moet alles zo snel mogelijk gebeuren, tijd is immers geld. <br />
 16. 16. Wat zijn de oorzaken?<br /> AD(H)D is een erfelijke aandoening die wordt veroorzaakt door een afwijking in de werking van de neurotransmitters in de hersenen (dat zijn de stoffen die werken als ‘boodschappers’ tussen hersengebieden).<br /> Het heeft dus niets te maken met luiheid of een gebrek aan intelligentie (!!). <br />
 17. 17. <ul><li>Men schat dat tussen de 3 en 5 procent van alle kinderen in Nederland met ADHD te kampen heeft.
 18. 18. Per klaslokaal van 25-30 kinderen is het dus waarschijnlijk dat minstens één leerling ADHD heeft.
 19. 19. Vooral bij kinderen tussen de </li></ul>4 en 16 jaar komt het vaak voor. <br />
 20. 20. Behandeling<br /> Er zijn verschillende behandelmethodes mogelijk voor AD(H)D. <br />Aangeraden wordt echter om in elk geval psychologische behandeling te volgen, of het nu als enige of als aanvullende behandeling functioneert. <br />
 21. 21. Met psychologische behandeling leer je om te gaan met de problemen waar je tegenaan loopt. <br /><ul><li>Taken organiseren,
 22. 22. problemen oplossen,
 23. 23. omgaan met papierwerk
 24. 24. en de afleidbaarheid verminderen </li></li></ul><li>Daarnaast is er ook aandacht voor meer persoonlijke problemen; onzekerheden, angsten of een sombere stemming.<br />Deze gaan vaak samen met AD(H)D en het is erg nuttig hier aandacht aan te besteden. Dat wordt gedaan door middel van cognitieve gedragstherapie. Dat is binnen de psychologie een veel gebruikte en veelvuldig onderzochte methode die zijn werkzaamheid al uitgebreid heeft bewezen.<br />
 25. 25. In veel gevallen wordt medicatie ingezet. Het meest voorgeschreven medicament is methylfenidaat, o.a. bekend onder de merknamen Ritalin(kortwerkende vorm) en Concerta(langwerkende vorm). <br />
 26. 26. Een andere populaire behandeling, die slechts enkele jaren bestaat, is neurofeedback. Hierbij wordt positieve feedback gegeven aan de hersenen wanneer ze wenselijke signalen produceren (bijvoorbeeld bij een goede concentratie). Op deze manier worden de hersenen als het ware direct ‘getraind’. <br />
 27. 27. Voor meer uitgebreide informatie over AD(H)D en de behandeling daarvan kun je het eBook downloaden van www123psychologie.nl. <br />
 28. 28. www.123psychologie.nl<br />

×