Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Campus Temamøde 31 oktober 2011

1,041 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Campus Temamøde 31 oktober 2011

 1. 1. 16-11-2011 Campus - Rum for læring i staten Campus er et samarbejde mellem Personalestyrelsen og Økonomistyrelsen
 2. 2. 16-11-2011 Campus temamøde Fra LMS enheden Campus er et samarbejde mellem Personalestyrelsen
 3. 3. Stikordene Moderniseringsstyrelsen – hvad så? Ressortomlægning – hvordan? Halvvejs i opfølgningsrunden hos brugerne – hvad har vi fået med hjem Campus Marked er nu gået i drift Lokal forankring af Campus – det skal ud i de yderste led! Fremtiden (Virtuelle klasser, muligt versionsløft, muligt datavarehus) 3 16-11-2011
 4. 4. 16-11-2011Opfølgningrunden Tilgængelighed  Ændre brugernavn, Hurtig oprettelse via SLS, Single-sign-on og Citrix forbindelser Markedsføring  Katalog på intranet og Deep-link til Campus Ledelsesinformation  Hvor finder jeg hvad? og Campus datavarehus Campus er et samarbejde mellem Personalestyrelsen
 5. 5. 16-11-2011Campus Marked Brugergrænseflade for eksterne  Selvejende, Region, Kommune, Privat og Udland Særlige markedsroller i Campus  Katalog, Registrator, Indhold og Fora Fakturering via Navision Stat  Kommer i 2012 som web-service til andre ERP systemer Campus er et samarbejde mellem Personalestyrelsen
 6. 6. 16-11-2011Campus 2012 Opgradering af Campus (ikke endelig besluttet)  Fra Saba version 5.4 til 5.5 Datavarehus til Campus (ikke endelig besluttet)  Alle vil kunne abonnerer på deres egne data Virtuelle klasseværelser  2012 som pilot – system og konceptudvikling med SCK Campus er et samarbejde mellem Personalestyrelsen
 7. 7. STATUS CAMPUS E-LÆRINGSKRÆDDERSYET E-LÆRING  Økonomi (status: Leveret) Skriftlig kommunikation  Økonomiforvaltning i staten (Status: Leveret)  Regnskabskontrol - Skriv hurtigt og effektivt  Prisfastsættelse - Skriv til din målgruppe og medie  Lønkontrol - Skriv til web  Investeringer i anlæg - Skriv en afgørelse  Rejseafregning - Skriv et notat  Intern budgettering (venter 2013) - Skriv taler  Moms (venter 2013) - Pressekontakt  Årsrapporter (venter 2013) Ledelse  Metode (status: Leveret) (status: Storyboardfase)  Afklaringsværktøj  Anvendt statistik  Introduktion til ledelse  Evaluering  Forandringsledelse  Effektmåling  Sygefraværssamtaler  Personas og scenarier  Lederens lønsamtaler  Business Case modellen  Medarbejderudvikling STANDARD E-LÆRING Personlig udvikling - 47 nye kurser på IT-arbejdspladsen (status: Storyboardfase) - 6 KnowledgeCentre  Mindmap som notatteknik - Projektledelse på Dansk  Personlig planlægning - VOD-cast Projektledelse (MPK)  Hurtig og effektiv læsning  Mødeledelse PIPELINE  Lær og husk bedre - Projektledelse (kurser og videnscenter) - Sprog
 8. 8. KNOWLEDGECENTER PORTAL
 9. 9. SafeHabor Gennemstilling i Campus Skillsoft- CAMPUS- System System LMS LMS Brugernavn, Fornavn, Efternavn, Titel, Institutionsnavn / Organisation, Adresseoplysninger (vej, sted, by og Land) og Telefonnummer = en email-signatur
 10. 10. KNOWLEDGECENTRE (PILOT)Der er indkøbt 6 knowledgeCentre fra Skillsoft: Project Management PRINCE2 aligned Microsoft Office 2007 Professional Foundations Management Microsoft MCSE & MCSA CertificationDatabehandlingsaftalen har været præsenteret for Personalechefkredsen 4. oktober 2011.KnowledgeCenterne vil blive åbnet straks efter distribution af den nye databehandlingsaftale.
 11. 11. TILTAG PÅ PROJEKTLEDELSEDen korte bane Som pilot er indkøbt 400 licenser til projektledelse på dansk (PRINCE2 Foundation) som administreres i samarbejde med Ministeriernes projektkontor. Der kommer primo december 2011 VOD-cast om ”Den statslige projektmodel” som er optaget fra Ministeriernes projektkontors uddannelsesforløb. 2 knowledgecentre hhv. ”Project Management” og ”Project Management PRINCE2 aligned” (internationalt)Den lange bane Udbud på projektledelse:  Introduktion til projektledelse  Den statslige projektmodel (light)  Projektlederens videnscenter 11 16-11-2011
 12. 12. Arbejdende netværk om BLENDED LEARNING Afsæt i erfaringer fra FIVO (VTU) og Domstolsstyrelsen Målet er:  at skabe en række blandede læringsforløb med e-læring og anden kompetenceudvikling der distribueres til inspiration i HR netværket.  At inspirere og skabe videndeling mellem jer ift. brug af læringsstile, sammensætning af kompetenceudviklingsaktiviteter og ledelsesforankring for at skabe ”strategisk og systematisk kompetenceudvikling med effekt”  Opbygge guidelines hvor erfaringer og gode råd samlet. 12 16-11-2011
 13. 13. OPDATERET KURSUSKATALOG 13 16-11-2011
 14. 14. ANNONCETESTPILOTER SØGES Vil I være med til at driftsteste e-læring så kontakt Læringsenheden på campus@perst.dk
 15. 15. E-læringskurser om Økonomi i staten Campus er et samarbejde mellem Personalestyrelsen
 16. 16. Der er udviklet 6 kurser om økonomi:1. Økonomiforvaltning i staten (ca. 60-90 min.)2. Prisfastsættelse (ca. 30 min.)3. Regnskabskontrol (ca. 40 min.)4. Årsrapporter (ca. 30 min.)5. Rejseregler (ca. 30 min.)6. Investering i anlæg (ca. 30 min.)
 17. 17. Hvordan kan kurserne bruges? Økonomiforvaltning i staten er det grundlæggende De andre 5 er mere specifikke og målrettede Særligt prisfastsættelse er et kompleks emne og kurset er derfor primært beregnet til uerfarne på området. Alle kurserne indeholder cases, som kan være nyttige at diskutere i en økonomiafdeling, et team eller lign. Årsrapporter er hensigtsmæssigt at anvende som opslagsværk, når rapporten skal udarbejdes
 18. 18. PERSONLIG UDVIKLING - i udvikling Campus er et samarbejde mellem Personalestyrelsen og Økonomistyrelsen
 19. 19. Hvem er jeg?Jesper TøstesenE-læringskonsulent/projektlederModerniseringsstyrelsen
 20. 20. Hvorfor personlig udvikling?
 21. 21. Oplever du…- en uoverskuelig hverdag hvor du intet når?- at du gerne vil kunne planlægge din dag mere effektivt
 22. 22. Oplever du…- at du læser langsomt og intet kan huske.- at du gerne vil læse hurtigere og huske mere
 23. 23. Oplever du…- at din hverdag (og kolleger) trækker energi ud af dig?- at du vil kende dig selv bedre og få mere energi ud af samarbejdet
 24. 24. Oplever du…- at dine møder resulterer i …. ingenting?- at du gerne vil være en mere effektiv mødeleder
 25. 25. Oplever du…- at du skriver ineffektive noter som du ikke selv kan læse- at du vil være bedre til at skrive noter
 26. 26. Personlig udvikling
 27. 27. Det handler om… At gøre medarbejderne bedre end de allerede er At give medarbejderne redskaber til at løse opgaver mere effektivt At støtte en række grundkompetencer som enhver (statsansat) har brug for at holde ved lige og udvikle. At give Jeres kolleger en bedre hverdag
 28. 28. Personlig udvikling •Prioritering af opgaver •Effektiv anvendelse af Outlook Personlig planlægning •Planlægning af hverdagen •Læseteknik •Husketeknik Huske- og læseteknik •Målrettet læsning •Post- og pretest •Afklaringsværktøj til læringsstile Læringsstile •Brug din læringsstile strategisk •Mødeforberedelse •Mødeindkaldelse •Mødeledelse Mødeledelse •Hvad gør man efter mødet Mindmap som noteteknik •Mindmap som notat teknik til møder •Mindmap som notatteknik •Brug af forskellige typer af mindmaps
 29. 29. Navigation
 30. 30. Univers
 31. 31. Læring
 32. 32. Dørvogteren
 33. 33. 16-11-2011 Ledelseskurser v. Sine Martinussen
 34. 34. DIT KONTOR
 35. 35. FORSTYRRELSER
 36. 36. VED KAFFEMASKINEN
 37. 37. UDFORDRINGER OG NAVIGATION
 38. 38. OPGAVELØSNING
 39. 39. OPGAVELØSNING
 40. 40. MEDARBEJDERNE
 41. 41. ENKEL SITUATIONER
 42. 42. SAMTALER
 43. 43. Dokumenter 53 16-11-2011
 44. 44. Afklaringsværktøj – vil jeg være leder?MÅLGRUPPE Før-ledere, lederpotentialer, specialister, projektledereRELEVANSAnvendes somforberedelse til:- MUS- Karrieresamtale 54 16-11-2011
 45. 45. Afklaringsværktøj – vil jeg være leder?6 UDFORDRINGER Fra at løse opgaver selv til at løse opgaver via andre Præferencetest Prioritering i krydspres Ledelse af fællesskab overfor ledelse af individer At kende sin rolle – og samtidig skabe sit ledelsesrum Strategisk perspektiv og daglig opgaveløsningINDHOLDSLEVERANDØR Implement 55 16-11-2011
 46. 46. Introduktion til ledelseMÅLGRUPPE Nye ledere ProjektledereRELEVANSAnvendes i kombination med lederudvikling for nye ledere.Just-in-time learning ved organisationsændringer. 56 16-11-2011
 47. 47. Introduktion til ledelse6 UDFORDRINGER Den enkelte vs. Helheden (inkl. Præferencetest og vurdering af styrker) Delegering Opgaveformulering og feedback Skab mening Krydspres Typiske konfliktsituationer for nye ledereINDHOLDSLEVERANDØR Karl Johan Vibits: Kurset bygger på bogen ’Ny i lederjobbet – og hva´så?’ af Eberhard og Vibits. 57 16-11-2011
 48. 48. MedarbejderudviklingMÅLGRUPPER Ledere med personaleansvar (både nye og erfarne) HR der tilrettelægger kompetenceudvikling og MUSRELEVANS Op til MUS og MiniMUS Udvikling af kompetencestrategi Tilrettelæggelse af kompetence- udviklingsforløb 58 16-11-2011
 49. 49. Medarbejderudvikling5 UDFORDRINGER Udvælg relevante kompetencer Fastlæg mål og succeskriterier for medarbejdere Håndter driftsmæssig kompetenceudvikling Find og udvikl talenter i organisationen Håndter medarbejderes forskellige ståsteder og præferencerINDHOLDSLEVERANDØR Implement 59 16-11-2011
 50. 50. ForandringsledelseMÅLGRUPPE Både nye og erfarne ledere samt topledelse HR der understøtter forandringsprocesserRELEVANSJust-in-time learning vedorganisationsændringer,ressortomlægninger ogregeringsdannelser.Anvendes i kombination medlederudvikling for nye ledere. 60 16-11-2011
 51. 51. Forandringsledelse3 FASER Introduktion til forandringen  reaktive/proaktive forandringer, den brændende platform  De seks skridt og modstandsmuren  Interessentdiagram og kommunikationsplan Forandringens praksis  Kotters 8-trins model  ADKAR-modellen  Indvolveringstrappen Forandringens konsekvens  Handlingsplan og GAB-analyseINDHOLDSLEVERANDØR Implement 61 16-11-2011
 52. 52. Lederens lønsamtalerMÅLGRUPPE Ledere der afholder lønsamtaler (afstemning) Ledere der afholder lønforhandlinger HR der sætter rammer og proces for lønsamtaler/-forhandlingRELEVANSBrush up umiddelbart optil lønsamtaler.Anvendes i kombinationmed lederudvikling fornye ledere. 62 16-11-2011
 53. 53. Lederens lønsamtaler3 FASER Forberedelsen  Hvad er min rolle & hvad er mine muligheder?  Distributiv og processuel fairness Er du klar til samtalen?  Forberedelser af lønsamtaler/-forhandlinger  Indsamling og anvendelse af kriterier og data Samtalen  Afholdelse af lønsamtaler/-forhandlinger (3 af hver)  Centrale dilemmaer og klassiske faldgruber  Samtaleteknik og overlevering af såvel gode som svære budskaberINDHOLDSLEVERANDØR Søren Viemose 63 16-11-2011
 54. 54. SygefraværMÅLGRUPPE Ledere med medarbejderansvar HR der sætter rammer og proces for sygefravær HR der deltager på sygefraværssamtalerRELEVANSSygefraværsindsats.Brush up umiddelbart op til en sygefraværsamtale.Anvendes i kombination med lederudvikling for nye ledere. 64 16-11-2011
 55. 55. Sygefravær3 FASER Introduktion til sygefravær  Fokus på sygefraværsstatistik, procedure og kultur Det brækkede ben  Kendskab til gældende love og regler og samtalemodellen RASK Det uklare sygdomsforløb  Samtaleteknikker og brug af Mulighedserklæringen Det stress- og psykisk relaterede sygdomsforløb  Omsorgsfuld kommunikation og proces  Håndtering af aftalebrud, dokumentation og uvist resultatINDHOLDSLEVERANDØR Implement 65 16-11-2011
 56. 56. Kvalitetssikring Personalestyrelsens  Udlændingeservice Ledelse, Løn og  Søfartsstyrelsen Sygefravær  Udenrigsministeriet Rigspolitiet  Landsskatteretten Danmarks Statistik  Miljøministeriet Fødevarestyrelsen Kriminalforsorgen Sundhedsministeriet TUSIND TAK Beskæftigelsesministeriet FOR JERES INDSATS…! IT- og Telestyrelsen Ankestyrelsen Arbejdstilsynet 66 16-11-2011
 57. 57. Hvordan kan kurserne bruges? Enkelt stående kurser – i forløb eller enkelt vis. Som en del af blendede forløb. Som sociale aktiviteter
 58. 58. Udrulning Mindmap – er på campusStarten af februar 2012 Personlig planlægning Læringsstile Huske- og læseteknik Mødeledelse
 59. 59. Nye kurser: IT-arbejdspladsen 47 nye kurser i anvendelse af systemer fra Microsoft. OpenOffice og Adobe
 60. 60. Lær nyt og bliv bedre til… MS AccessMS Word Adobe MS Internet Photoshop Explorer Adobe XP MS Excel InDesign Vista Windows 7 MS MS Outlook Powerpoint Access
 61. 61. Ved du fx hvordan du indstiller Outlook til atstarte når du starter din computer?(…så behøver du ikke at vente på Outlookefter du har hentet din computeren-starter-kop-kaffe…)
 62. 62. Demonstration
 63. 63. Nye kurser: IT-arbejdspladsen Kurserne er tilgængelig på Campus nu. De kan findes via søgefunktionen eller i emneoversigten under ”IT-arbejdspladsen”. Vil du i din institution lave en kampagne som skal fremme brugen af kurserne kan du kontakte leverandøren, Edvantage Group, som har forskellige kampagneværktøjer, bl.a. en emailbaseret quiz Tidsforbruget afhænger af dit forhåndskendskab til emnerne i kurset og af, hvordan du ønsker at benytte kurset. Bruger du fx kurset som opslagsværk, afhænger dit tidsforbrug af, hvor meget du har brug for at undersøge. Skal du fuldføre og bestå kurset, skal du regne med at bruge 3-6 timer på at gennemføre hele kurset. Med hvert kursus følger vejledninger til HR og kursist med inspiration og gode råd Vær opmærksom på, at dette kursus er indkøbt som et standardprodukt og derfor ikke kan tilpasses særligt til Campus eller den statslige kontekst.
 64. 64. – Implementering af e-læring iUddannelsesministeriet, FIVU
 65. 65. Punkter FIVU-koncernen Implementeringen af Campus i FIVU-koncernen Pilotprojektet Erfaringer indtil nu Aktiviteter fremadrettet Følg med på bloggen Afslutning
 66. 66. FIVU-koncernen Ministeren Morten Østergaard Særlig rådgiver Departementet Koncerncenter – HR, It og service Uffe Toudal PedersenStyrelsen for Forskning og Styrelsen for Styrelsen for Universiteter Innovation Professions- og og Internationalisering Kunstneriske uddannelser
 67. 67. Implementering af Campus i FIVU- koncernen HR deltog hen over foråret 2010 ved samtlige kontor-, center- og chefmøder i koncernens styrelser og departementet. Ved møderne blev Campus introduceret som den nye kursusplatform og dets funktionalitet blev forklaret, gennemgået og vist. I præsentationerne fokuserede vi på e-læringen som en ny måde at lære på, det store potentiale ved læringsformen, herunder fleksibiliteten og anvendeligheden Brug af ny læringsmetode kræver nysgerrighed og tid Intropakke til nyansatte – fire e-læringskurser i ”Introduktion til Staten” Kursuskatalog med e-læringstilbud (ikke blended)
 68. 68. Pilotprojektet – ”Effektiv og effektfuld anvendelse af e-læring i staten” Som en del af projektet arbejder vi (i samarbejde med Personalestyrelsen og SCK) således i dag aktivt med pilotprojektets todelte formål: Indtænke e-læring i den eksisterende kompetencestrategi, for at sikre at potentialet ved e-læring udfoldes Forankre e-læring bredt i institutionen, således at der opnås den største værdi med e-læring som kompetenceudviklingsaktivitet.
 69. 69. Pilotprojektet – ”Effektiv og effektfuld anvendelse af e-læring i staten”Første step i pilotprojektet var fokusgruppeintervieweneResultatet af fokusgruppeinterviewene Stor interesse for e-læring, men har ikke tid Brugt i rolig perioder Ønsker et mere brugervenligt Campus E-læring skal målrettes i forhold til de almindelige kurser Niveauet er ikke højt nok Fysiske rammer Ledelsen skal prioritere e-læring Meget mere markedsføring om nye e-læringstilbud og indhold
 70. 70. Pilotprojektet –”Effektiv og effektfuld anvendelse af e-læring i staten” Næste step var opstart af projektgruppen, som undersøger, hvor e- læring kan anvendes og hvordan i FIVU. 2 chefer og 2 medarbejdere fra hver institution blev inviteret til at deltage i projektet (blev i alt til 2 chefer, 8 medarbejdere fra styrelse og departement samt 5 fra Koncern HR)Opgaven indebærer deltagelse i: Inspirationsworkshop om e-læring (er gennemført – men behov for endnu et) Strategiworkshop om e-læring Gennemførelse af en bruger-test (er gennemført) Cheferne, der deltager i projektet, forpligter sig til at gennemføre et fælles e- læringskursus, hvor alle medarbejderne i kontoret deltager. Herefter meldes erfaringerne til Koncern HR. Medarbejderne, der deltager i projektet, forpligter sig til at gennemføre et selvvalgt e-læringskursus og melder derefter erfaringerne tilbage til Koncern HR. Bidrage med holdninger og gode ideer til, hvordan FIVU kan tænke e-læring og digital læring ind i FIVUs kompetenceaktiviteter samt generelt i hverdagen Varigheden bliver i alt ca. 10 timer pr. deltager.
 71. 71. Erfaringer indtil nu Udfordringer med Campus, som system Udfordre fordomme om e-læring E-læring skal kobles op på noget konkret- kompetencestrategien/kompetenceudviklingstil bud Inddragelse af medarbejdere og chefer Husk kommunikationen – hele tiden
 72. 72. Aktiviteter fremadrettet Nyansatte – intropakke og opfølgning Bedre formidling af e-læringskurser på koncernintranettet/ nyt look Kontormøde- relancering af Campus på kontormøder og præsentere e-læringsmulighederne Blende FIVUs kurser med e-læring – både de interne og eksterne
 73. 73. Følg med på bloggenAlt det spændende ligger foran os Nedsættelse af en ny projektgruppen Nyt mini-inspirationsarrangement for den nye gruppe Godkendelse af FIVUs nye kompetencestrategi Yderligere integration af e-læring i FIVUs kompetencestrategi og kommende kompetenceudviklingsaktiviter
 74. 74. ”Hvis man savner hjælp til at bygge et stort skib, skal manikke bede om hjælp til slid og slæb, men vække folkslængsel efter det store åbne hav” .(Fra Den lille Prins, Antoine de Saint-Exupéry )

×