Successfully reported this slideshow.

Lập trình c+

569 views

Published on

Lập trình C

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lập trình c+

 1. 1. Câu 1:Câu 2: Câu 3:
 2. 2. Câu 4:Câu 5:
 3. 3. Câu 6:Câu 7:
 4. 4. Câu 8:
 5. 5. Câu 9:
 6. 6. Câu 10:
 7. 7. Câu 11:Câu 12:
 8. 8. Câu 13:Câu 14:
 9. 9. Câu 15:
 10. 10. Câu 16:Câu 17:
 11. 11. Câu 18:Câu 19:
 12. 12. Câu 20:Câu 21:
 13. 13. Câu 22:Câu 23:Câu 24:
 14. 14. Câu 25:
 15. 15. Câu 26:
 16. 16. Câu 27:
 17. 17. Câu 28: Câu 29:
 18. 18. Câu 30:
 19. 19. Câu 31:Câu 32:
 20. 20. Câu 33:
 21. 21. Câu 34:Câu 35:
 22. 22. Câu 36: Câu 37: Câu 38:
 23. 23. Câu 39:
 24. 24. Câu 40:Câu 41:
 25. 25. Câu 42:Câu 43:
 26. 26. Câu 44:
 27. 27. Câu 45:
 28. 28. Câu 46:Câu 47:
 29. 29. Câu 48:Câu 49:
 30. 30. Câu 50:

×