Successfully reported this slideshow.

Ngan mung10

293 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ngan mung10

  1. 1. Mã HĐTrường: …………………………………………………..Lớp : ………………………………………………….Năm học:…………………………………………………. BẢNG ĐIỂM THI TIN NGHỀ Điểm thi STT Họ đệm tên Kết quả lí thuyết Thực hành 006 Hoàng Thanh Sơn 5 3 4 002 Trần Hòa Bình 5.5 4 4.75 005 Nguyễn Thùy Linh 7 3 5 004 Nguyễn Phú Khánh 2 8.5 5.25 003 Ngô Anh Đức 9 2 5.5 001 Phan Anh Tuấn 6 8.5 7.25

×