10b8 34vs7

216 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

10b8 34vs7

  1. 1. Mã HĐTrường : ………………………………………………..Lớp : ………………………………………………..Năm học : ……………………………………………….. BẢNG ĐIỂM THI TIN NGHỀ STT Họ đệm Tên Điểm thi Kết quả Lí thuyết Thực hành 001 Hoàng Thanh Sơn 5 3 4 002 Trần Hòa Bình 5.5 4 4.25 003 Nguyễn Thùy Linh 7 3 5 004 Nguyễn Phú Khánh 2 8.5 5.25 005 Ngô Anh Đức 9 2 5.5 006 Phan Anh Tuấn 6 8.5 7.25

×