Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ppt lerarenprofiel 2012

555 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ppt lerarenprofiel 2012

 1. 1. LERARENPROFIELBasiscompetenties
 2. 2. Pedagogische module 1-1 H.Loos DA A1 DA A2 DA A3 Informatica Nederlands Frans J.Schrooten H.Loos A.Dumoulin Taal Taal Taal J.Swerts J.Swerts J.Swertswww.khlim.be Studie-coach H.Loos
 3. 3. PM - Leerlijn TM 1 TM 2 TM 3 TM 4 TM 5De leraar De leraar De leraar De leraar en De leraar in tussen tussen verschillen een bredere leerlingen lerende tussen en leerlingen (lerende) verdiepende leerlingen context Leraar Leerling Leren Diversiteit Samen-werken3SP – 35CU 4SP – 35CU 4SP – 30CU 4SP - 30CU 3SP-16CU
 4. 4. Studiepunten1 studiepunt ≈ 30 studie-uren (studie-last) Vb: PM1-1: 3SP ≈ 90 studie-uren; maar slechts 35 CU
 5. 5. Overzicht PM 1 ‘De leraar’ONDERWIJS IN VLAANDEREN Lerarenprofiel – basiscompetenties Onderwijsstructuur in Vlaanderen Nieuwe onderwijsstructuurDIDACTISCH MODELLEREN Wat is leren? Stromingen in leerpsychologie Geheugen
 6. 6. Afspraken PM 1Materiaal ◦ Cursus ‘De leraar’ (cursusdienst) ◦ Brochure ‘Onderwijs in Vlaanderen’ (internet) ◦ Brochure ‘Naar de 1e graad’ (cursusdienst) ◦ Brochure ‘VOETen @ 2010’ (cursusdienst) ◦ Boek ‘Van leertheorie naar onderwijspraktijk’ (cursusdienst)Aanwezigheid ◦ Stipt – volledige les ◦ Niet verplicht
 7. 7. Afspraken PM1PPT’s en laptopsOpdrachten ◦ Thuisopdrachten (maken van opdrachten = voorwaarde voor aanwezigheid) ◦ Opdrachten tijdens les
 8. 8. Afspraken PM1Proefexamen ◦ 1e week na herfstvakantie ◦ Niet verplicht  voorwaarde voor verdere hulp/uitlegExamen ◦ Januari ◦ Schriftelijk ◦ Doelstellingen komen op Toledo
 9. 9. Wat moet voor jou eenleerkracht kunnen? Debat over ons onderwijssysteem Lln bepaalde waarden Met collega’s vergaderen over kunnen aangaan willen meegeven aanschaf nieuw handboek. n met nwerke ga’s S ame re colle e Structuur kunnen and aanbrengen Met ouders Inspelen op communiceren Klas in de hand hebben actualiteit Met CLB Jouw ‘leraar-zijn’ regelmatig in vraag stellen samenwerken Nieuwe aanpakken uitproberen Correct Nederlands kunnen: geen schrijffouten maken
 10. 10. Wat moet een leerkracht volgensde overheid kunnen?Leraar is een …1. begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen2. opvoeder3. inhoudelijk expert4. organisator5. innovator/ onderzoeker6. partner van ouders/ verzorgers7. lid van een schoolteam8. partner van externen9. lid van onderwijsgemeenschap10. cultuurparticipant
 11. 11. Wat moet een leerkracht volgensde overheid kunnen?Vastgelegd in: Basiscompetenties BeroepsprofielDoor? Overheid (Vlaamse Regering)Reden? Maatschappelijke noden – bedrijfsleven Eenvormig profiel
 12. 12. BASISCOMPETENTIES  BEROEPSPROFIEL OPLEIDING  BASISCOMPETENTIES = Kennis, vaardigheden,attituden waarover ieder afgestudeerde moet beschikken om op een volwaardige manier als beginnende LKR te kunnen fungeren •Bijscholing •Begeleiding •Zelfstudie •Reflectie •Ervaring •...BEROEP  BEROEPSPROFIEL= Kennis, vaardigheden, attituden die een ervaren LKR bezit bij beroepsuitoefening Brede maatschappij Bedrijfsleven
 13. 13. BASISCOMPETENTIES / BEROEPSPROFIEL= Algemeen geraamte, robotfoto wat iedere lkr moet kunnen Voor KO, LO, SO telkens nog specifieke competenties Wil aansluiting vinden bij de maatschappelijke noden ◦ Taal ◦ Diversiteit: omgaan met verscheidenheid ◦ ICT
 14. 14. Verantwoordelijk voor lerende 1 Leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 Leraar als opvoeder 12345 3 Leraar als inhoudelijk expert 4 Leraar als organisator 5 Leraar als onderzoeker
 15. 15. Verantwoordelijk voor school enonderwijsgemeenschap 6 Leraar als partner van de ouders of verzorgers 7 Leraar als lid van een 6789 schoolteam 8 Leraar als partner van externen 9 Leraar als lid van de onderwijsgemeenschap
 16. 16. Verantwoordelijk voor maatschappij 10 Leraar als cultuurparticipant 10
 17. 17. flexibiliteitVerantwoordelijkheid voor … Verantwoor- de maatschappij Zin voor samen 10 123 4 5 Organisatie-ver lerende 67 89 leergierigheid onderwijsgemeenschap school en Kritische ingest Relationele geri Beslissings-ver
 18. 18. MAATSCHAPPIJ 10 Cultuurparticipant DE SCHOOL/ ONDERWIJSGEMEENSCHAP 9 Lid van onderwijsgemeenschap 8 Partner van externen 7 Lid van schoolteam 6 Partner van ouders/verzorgersT.A.V. DE LERENDE5 Innovator/onderzoeker4 Organisator3 Inhoudelijk expert2 Opvoeder1 Begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
 19. 19. OPDRACHT Ga bij de volgende voorbeelden na over welke BC het gaat •Basiskennis beheersen en bijblijven met veranderingen ivm je vak •Oudercontact houden •Leerinhoud vertalen naar het niveau van je leerlingen
 20. 20. OPDRACHT Met welke basiscompetentie ben je nu bezig, welke basiscompetentie vind je op dit moment belangrijk? Waarom?

×