Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Multimedia presentation

14,477 views

Published on

Multimedia presentation

 1. 1. ANGPILIPINAS Ang Bansang Pinagpala
 2. 2. Ang Pilipinas Bilang Bahagi ng Daigdig  Ang Kapuluan ng Pilipinas  Ang Lokasyon ng Pilipinas  Ang Topograpiya ng Pilipinas  Ang Klima ng PilipinasAng Pilipinas ay isang kapuluan dahil ito ay binubuo ngmaraming kapuluan. Ang kabuuang lawak ng lupain ngPilipinas ay mahigit sa 300,000 kilometro kwadrado. AngPilipinas ay may 7,107 pulo na ang karamihan ay naninirahansa labing-isang pinakamalaking pulo. Ang Luzon angpinakamalaking pulo na may sukat na 104,687 kilometrokwadrado.
 3. 3. Ang Topograpiya ng Pilipinas Anyo ng Lupa • • Anyo ng Tubig • Ang Klima ng PilipinasAng yamang lupa ng Pilipinas ay malawak at iba-ibang anyo. Ito aybinubuo ng mga kapatagan, kabundukan, lambak, bulkan, burol,tangway, at talampas. Ang lupa sa Pilipinas ay angkop sa pagsasaka.Ang lahat ng anyo ng tubig na matatagpuan sa Pilipinas ay sagana samga pagkain at iba pang pangangailangan ng mga Pilipino. AngPilipinas ay may dalawang uri ng klima----tag-init at tag-ulan. Angklima ng Pilipinas ay isang salik na malaki ang epekto sapamumuhay, kaugalian, gawain, pagkain, tahanan at pananamit ngmga mamamayan.
 4. 4. Anyo ng Lupa Bundok BurolBulkan TalampasKapatagan TangwayLambak
 5. 5. Anyo ng TubigDagat LawaLook SapaKipot TalonGolpo BatisIlog
 6. 6. Ang Teritoryo ng Pilipinas Ang Hangganan at Lawak ng Teritoryo ng Pilipinas Iba pang Bahagi ng Teritoryo ng Pilipinas Pangangalaga sa Teritoryo ng Pilipinas Kahalagahan ng Teritoryo ng PilipinasAng Pilipinas ay may sariling teritoryo ayon sa Saligang Batas atmga kasunduang nilagdaan. Ang Doktrinang Pangkapuluan ay angdapat pairalin sa pagtataya ng teritoryo ng Pilipinas dahil ito aybinubuo ng maraming pulo. Ang pagtatanggol sa teritoryo ngPilipinas ay katungkulan ng bawat Pilipino.
 7. 7. Saligang Batas ng 1987, Artikulo 1, Seksyon 1 P bansang Teritory am oAng Pambansang Teritoryo ay binubuo ngkapuluan ng Pilipinas kasama ang lahat ng mgapulo at katubigang nakapaligid at napapaloobdito at lahat pang teritoryo na nasakapangyarihan at hurisdiksyon ng Pilipinas nabinubuo ng kalupaan, katubigan, at himpapawidnito, kasama ang karagatang teritoryal, lalim ngdagat, kilaliman ng lupa, kalapagang insular atiba pang submarinong lugar nito. Ang mgakaragatang nakapaligid, nakapagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan ano man anglawak at dimensyon ay bahagi ng karagatangpanloob ng Pilipinas.
 8. 8. Ang Likas na Yaman ng Pilipinas  Uri ng Likas na Yaman  Kahalagahan ng Likas na Yaman
 9. 9. Uri ng Likas na Yaman ayon sa Anyo • Yamang hindi Nauubos • Yamang Nauubos at hindi Napapalitan • Yamang Napapalitan
 10. 10. Uri ng Likas na Yaman ayon saPinagkukunan o Pinanggagalingan • Yamang Lupa • Yamang Tubig • Yamang Gubat • Yamang Mineral • Yamang Enerhiya
 11. 11. Pangangalaga at Wastong Paggamit ng Likas na Yaman Pangangalaga sa Ang DENR ay ang pangunahing sangay ng Yamang Tubig pamahalaan na nangangalaga Pangangalaga sa sa mga likas na yaman ng Pilipinas. Ang tamang Yamang Lupa pangangalaga ng mga likas na Pangangalaga sa yaman ay magdudulot ng pag- unlad sa bansa at kasaganaan Yamang Gubat ng mga mamamayan. Ang Pangangalaga sa bahang sanhi ng patuloy na pagputol ng mga punongkahoy Yamang Mineral ay nagdudulot ng pagkasira ng Mga Programa o mga ari-arian, mga pananim at pagkitil ng buhay. Ang lahat ng Gawain para sa Pilipino ay may katungkulang Pangangalaga ng Likas pangalagaan ang mga likas na na Yaman yaman ng bansa.
 12. 12. Pilipinas Doon sa silangan ay matatagpuan Bayang pinagpal, Perlas ng Silangan Tila paraiso ang kapaligiran Saganang-sagana sa likas na yaman. Iyong makikita sa malawak na kapatagan Gintong uhay ng palay hanggang abot tanaw Mais, pinya, gulay, lahat ng kailangan Sadyang nilaan upang ipambuhay. Nagtatayugang mga puno ang sa kagubatan Naggandahang orkidyas, dito lang matatagpuan Ibong nagliliparan, sa sanga nag-aawitanMga hayop na kakaiba, sa Pilipinas mamamasdan. Sa dalisdis ng bundok, ginagamit ding tanimanMga puno ng niyog at punong prutas na pag-aanihanMaging puno ng saging, kape, kakao, at pati durianMatamis na mangga mula sa punong nagtatayugan. Maging kabundikan, sagana sa likas na yaman Ginto, pilak, tanso, bakal, at iba pang mineral Nililinang ng mga taong malalakas ang katawan Mga yamang sa pusod ng bundok nahuhukay. Sa malalim na karagatan, sa paligid ng kapuluan Sagana sa yamang dagat, tila ba walang hanggan Maging ilog at lawa, tao’y nakikinabangLubos na bumubuhay sa maraming mamamayan. Tunay na pinagpala, ang bayan ko sa silangan Dapat isaisip kung paano pangalagaan At lilinangin upang lalong mapakinabanganYaman nitong aking bayan, Pilipinas kong mahal.

×