Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HÚT BỂ PHỐT GIÁ CỰC RẺ O987 558 486 THÔNG TẮC CỐNG TẠI cao bá quát

227 views

Published on

HÚT BỂ PHỐT GIÁ CỰC RẺ O987 558 486 THÔNG TẮC CỐNG TẠI cao bá quát

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

HÚT BỂ PHỐT GIÁ CỰC RẺ O987 558 486 THÔNG TẮC CỐNG TẠI cao bá quát

  1. 1. Phòng:18a Cao Bá Quát : 043.9998.445 / O4.3998.6566 CHUYÊN: HÚT B PH T, BÙN ,CH T TH I CÔNGỂ Ố Ấ Ả NGHI PỆ CHUYÊN:MÁYTHÔNG T C_KO C PHÁ THÔNGẮ ĐỤ T C C NG,CH U R AẮ Ố Ậ Ử C quan cá nhân có nhu c u xin liên hơ ầ ệ H TR K THU T ANH HÒA: O987.558.486Ỗ Ợ Ỹ Ậ Cán B i u Hành: LH_Mr_NAM: O9O4.566.695 /ộ Đ ề O942.69.69.86 CHUYÊN: HÚT B PH T, BÙN ,CH T TH I CÔNGỂ Ố Ấ Ả NGHI P..Ệ MÁY THÔNG T C_KO C PHÁ THÔNG T CẮ ĐỤ Ắ C NG,CH U R AỐ Ậ Ử Ph c V - Uy Tín - Nhi t Tình - Chu áoụ ụ ệ Đ D ch v hàng u t i hà n iị ụ đầ ạ ộ ph c v nhanh, s ch s , chuyên nghi p và KHÔNGụ ụ ạ ẽ ệ C PHÁ là tiêu chí hàng u c a công ty chúng tôi!ĐỤ đầ ủ V i kinh nghi m 10 n m trong ngh , uy tín và và ch tớ ệ ă ề ấ
  2. 2. l ng ã c các khách hàng kh ng nh. i ngượ đ đượ ẳ đị Độ ũ nhân viên nhi t tình, thân thi n, trách nhi m.ệ ệ ệ V n Phòng:18a Cao Bá Quát :043.9998.445 /ă O4.3998.6566 =>THÔNG T C C NG, Toilét,thoát sàn,ch u r a,bẮ Ố ậ ử ể ph tố ,c ng ng m,ti u nam, h ga , ng n c s ch,ố ầ ể ố đườ ướ ạ ng thoát n c ma….v..vđườ ướ => XE HÚT B PH T: hút bùn,ch t th i côngỂ Ố ấ ả nghi p.v.v. c ng rãnh,h ga, n o vét c ng ng m,ệ ố ố ạ ố ầ B ng xe chuyên dung:ằ H TR K THU T ANH HÒA: O987.558.486Ỗ Ợ Ỹ Ậ =>THÔNG T C C NG, Toilét,thoát sàn,ch u r a,bẮ Ố ậ ử ể ph t,c ng ng m,ti u nam, h ga , ng n c s ch,ố ố ầ ể ố đườ ướ ạ ng thoát n c m a….v..vđườ ướ ư => XE HÚT B PH T: hút bùn,ch t th i côngỂ Ố ấ ả nghi p.v.v. c ng rãnh,h ga, n o vét c ng ng m,ệ ố ố ạ ố ầ B ng xe chuyên dung:ằ Ph c v ,Nhanh - S ch - G n gàng - Không m t vụ ụ ạ ọ ấ ệ sinh. *X lý mùi hôi, ng n mùi tri t các khu v sinh,nhàử ă ệ để ệ ,chung c ..v.v..ở ư *L p t ng ng c ng ng m,s a ch a khu vắ đặ đườ ố ố ầ ử ữ ệ sinh…. * ph c v quý khách hàng c thu n l i,chúng tôiĐể ụ ụ đượ ậ ợ có các lo i xe hút và nh ng n giá sau.ạ ữ đơ * 1. n giá xe hút : 500.000 /1xeĐơ đ * 2. n giá xe hút : 650.000 /1xeĐơ đ * 3. n giá xe hút : 750.000 /1xeĐơ đ * 4. n giá xe hút : 900.000 /1xeĐơ đ
  3. 3. Chúng tôi có y ( hóa n VAT Ch ng t c nđầ đủ đơ ứ ừ ầ thi t ) khách hàng ti n thanh toán.ế để ệ - Gía thành h p lý nh t – B o hành dài h n – uy tín –ợ ấ ả ạ Ph c v quý khách hang nhanh,24/24.ụ ụ - V i i ng k thu t viên gi i, nhi u n m kinhớ độ ũ ỹ ậ ỏ ề ă nghi m,nhi t tình, chu áo.ệ ệ đ Cán B i u Hành: LH_Mr_NAM: O9O4.566.695 /ộ Đ ề O942.696.986 C quan cá nhân có nhu c u xin liên hơ ầ ệ Tr S Chính Công Ty S 18 a CAO BÁ QUÁT - HÀụ ở ố N IỘ H TR K THU T ANH HÒA: O987.558.486Ỗ Ợ Ỹ Ậ LIÊN H :Mr_NAM : O9O4.566.695 /O942.696.986Ệ =>THÔNG T C C NG, Toilét,thoát sàn,ch u r a,bẮ Ố ậ ử ể ph t,c ng ng m,ti u nam, h ga , ng n c s ch,ố ố ầ ể ố đườ ướ ạ ng thoát n c m a….v..vđườ ướ ư => XE HÚT B PH T: hút bùn,ch t th i côngỂ Ố ấ ả nghi p.v.v. c ng rãnh,h ga, n o vét c ng ng m,ệ ố ố ạ ố ầ B ng xe chuyên dung:ằ Ph c v ,Nhanh - S ch - G n gàng - Không m t vụ ụ ạ ọ ấ ệ sinh. *X lý mùi hôi, ng n mùi tri t các khu v sinh,nhàử ă ệ để ệ ,chung c ..v.v..ở ư *L p t ng ng c ng ng m,s a ch a khu vắ đặ đườ ố ố ầ ử ữ ệ sinh…. NGOÀI CÁC C S TRÊN A BÀN HÀ N I CHÚNGƠ Ở ĐỊ Ộ TÔI CÒN PH C VỤ Ụ CÁC T NH LÂN C N KHÁC NH :Ỉ Ậ Ư SÓC S N, ÔNG ANH, T S N B C NINH, B N XEƠ Đ Ừ Ơ Ắ Ế B C GIANG, V NH PHÚC, H NG YÊN, PHÚ TH ,Ắ Ĩ Ư Ọ
  4. 4. HÀ TÂY C , HÀ NAM, B C NINHŨ Ắ LIÊN H :Mr_NAM : O9O4.566.695Ệ R T HÂN H NH C PH C V QUÝ KHÁCHẤ Ạ ĐƯỢ Ụ Ụ

×