Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oefenen Met Ontleden

10,990 views

Published on

Oefenen met ontleden

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

Oefenen Met Ontleden

 1. 1. Oefenen met ontleden Ontleden leer je door te doen
 2. 2. Stappenplan van ontleden <ul><li>1. Zoek de persoonsvorm (PV) </li></ul><ul><li>* Maak de zin vragend, de PV komt vooraan de zin te staan. </li></ul><ul><li>2. Benoem het onderwerp (O) </li></ul><ul><li>* Wie of wat doet de handeling? </li></ul><ul><li>3. Benoem het werkwoordelijk gezegde (WG) </li></ul><ul><li>* Dit zijn alle werkwoorden in een zin. </li></ul><ul><li>4. Kijk of er een lijdend voorwerp in de zin staat (LV) </li></ul><ul><li>* Deze vind je door te vragen: wie of wat + onderwerp + gezegde </li></ul><ul><li>5. Kijk of er een meewerkend voorwerp in de zin staat (MV) </li></ul><ul><li>* Deze vind je door te vragen: aan of voor wie + LV + O + WG </li></ul><ul><li>6. Benoem de bijwoordelijke bepalingen (BWB) </li></ul><ul><li>* Dit is het antwoord op de ‘wwh-vragen’: Waar? Wanneer? Waardoor? Hoe? </li></ul><ul><li>* Woorden als niet, soms, altijd enz. zijn ook BWB </li></ul>Oefeningen
 3. 3. Ontleed de zinnen <ul><li>Gebruik het stappenplan en ontleed </li></ul><ul><li>onderstaande zinnen. Benoem de gevraagde zinsdelen </li></ul><ul><li>en kijk naar de antwoorden. Klik vervolgens </li></ul><ul><li>het juiste antwoord aan. </li></ul><ul><li>Doe je best! </li></ul>
 4. 4. Benoem de PV en het onderwerp <ul><li>1. Daar weet ik echt niets van! </li></ul><ul><li>Daar = PV </li></ul><ul><li>ik = O </li></ul><ul><li>weet = PV </li></ul><ul><li>ik = O </li></ul><ul><li>niets = PV </li></ul><ul><li>ik = O </li></ul>
 5. 5. Goed! Ga door met de volgende zin. Zin 2
 6. 6. Fout… Tip: maak de zin vragend, de PV komt dan vooraan te staan. Terug naar de zin
 7. 7. Benoem de PV, het onderwerp en het WG <ul><li>2. Ik ga met mijn vrienden zwemmen. </li></ul><ul><li>ga = PV </li></ul><ul><li>mijn vrienden = O </li></ul><ul><li>ga zwemmen = WG </li></ul><ul><li>ga = PV </li></ul><ul><li>ik = O </li></ul><ul><li>ga zwemmen = WG </li></ul><ul><li>ga = PV </li></ul><ul><li>ik = O </li></ul><ul><li>zwemmen = WG </li></ul>
 8. 8. Yes! Goed geantwoord <ul><li>Ga door met zin 3 </li></ul>
 9. 9. Fout.. <ul><li>Denk goed na, het onderwerp vertelt wie de handeling doet. </li></ul>Terug naar de zin
 10. 10. Helaas.. <ul><li>Tip: het WG bestaat uit alle werkwoorden in een zin </li></ul>Zin 2
 11. 11. Benoem de PV, het onderwerp en het WG <ul><li>3. Jij zou dat best even kunnen doen. </li></ul><ul><li>zou = PV </li></ul><ul><li>jij = O </li></ul><ul><li>zou kunnen doen = WG </li></ul><ul><li>kunnen = PV </li></ul><ul><li>jij = O </li></ul><ul><li>zou best kunnen = WG </li></ul><ul><li>zou = PV </li></ul><ul><li>jij = O </li></ul><ul><li>zou best even kunnen doen = WG </li></ul>
 12. 12. Helemaal goed! <ul><li>Ga door met zin 4 </li></ul>Verder
 13. 13. Probeer het nog eens.. <ul><li>Denk er aan: het WG bestaat alleen uit werkwoorden </li></ul><ul><li>Terug </li></ul>
 14. 14. Zin 4: benoem het onderwerp, het WG en het LV <ul><li>Ik wil best een cadeautje krijgen. </li></ul><ul><li>een cadeautje = O </li></ul><ul><li>wil krijgen = WG </li></ul><ul><li>best = LV </li></ul><ul><li>ik = O </li></ul><ul><li>wil best krijgen = WG </li></ul><ul><li>een cadeautje = LV </li></ul><ul><li>ik = O </li></ul><ul><li>wil krijgen = WG </li></ul><ul><li>een cadeautje = LV </li></ul>
 15. 15. Nee.. <ul><li>Denk erom: een LV is het antwoord op de vraag ‘wie of wat + O + WG’ </li></ul><ul><li>Terug naar zin 4 </li></ul>
 16. 16. Nee.. <ul><li>Je weet, een WG bestaat alleen uit werkwoorden. </li></ul><ul><li>Terug naar zin 4 </li></ul>
 17. 17. Whoehoe, helemaal goed! <ul><li>Ga door naar zin 5 </li></ul>
 18. 18. Benoem de PV, het onderwerp en het LV <ul><li>5. Hij wil een nieuwe voetbal. </li></ul><ul><li>Hij = PV </li></ul><ul><li>wil = O </li></ul><ul><li>nieuwe = LV </li></ul><ul><li>wil = PV </li></ul><ul><li>Hij = O </li></ul><ul><li>voetbal = LV </li></ul><ul><li>wil = PV </li></ul><ul><li>Hij = O </li></ul><ul><li>een nieuwe voetbal = LV </li></ul>
 19. 19. Denk nog eens goed.. Verdeel de zin eens in zinsdelen, het LV bestaat uit één heel zinsdeel. Ga terug
 20. 20. Goal! <ul><li>Heel goed, ga zo door. </li></ul><ul><li> zin 6 </li></ul>
 21. 21. Benoem het volgende: O, WG, LV en MV <ul><li>6. De buurvrouw heeft een taart voor mijn </li></ul><ul><li>moeder gebakken. </li></ul><ul><li>mijn moeder = O </li></ul><ul><li>heeft gebakken = WG </li></ul><ul><li>De buurvrouw = LV </li></ul><ul><li>een taart = MV </li></ul><ul><li>De buurvrouw = O </li></ul><ul><li>heeft gebakken = WG </li></ul><ul><li>voor mijn moeder = LV </li></ul><ul><li>een taart = MV </li></ul><ul><li>De buurvrouw = O </li></ul><ul><li>heeft gebakken = WG </li></ul><ul><li>een taart = LV </li></ul><ul><li>voor mijn moeder = MV </li></ul>
 22. 22. Hou alles goed uit elkaar.. <ul><li>LV = wat + O + WG? </li></ul><ul><li>MV= voor wie + O + WG + LV? </li></ul><ul><li>Probeer het nog eens </li></ul>
 23. 23. Super! Je doet het goed. <ul><li>Ga snel door </li></ul>
 24. 24. Benoem alle BWB’s uit de zin <ul><li>7. Gister ben ik met de auto naar het station gegaan. </li></ul><ul><li>Gister, met de auto, naar het station </li></ul><ul><li>Gister, met de auto, het station, gegaan </li></ul><ul><li>Gister, ik, de auto, het station </li></ul>
 25. 25. Hmmm.. <ul><li>Een BWB is het antwoord op vragen als: </li></ul><ul><li>Wanneer? Waarheen? Waarom? Hoe? </li></ul><ul><li>Kijk nog eens goed en kies het juiste antwoord </li></ul>
 26. 26. Geweldig! <ul><li>Je bent bijna klaar, nog 3 zinnen te gaan.. </li></ul>Volgende
 27. 27. Oké, je bent goed bezig. We gaan nu kijken of je het echt hebt begrepen. De laatste 3 zinnen zijn al ontleed, alleen jij moet kiezen welk van de drie opties de juiste ontleding is. Doe je best!
 28. 28. 8. Morgen ga ik nieuwe schoenen kopen. <ul><li>kopen= PV </li></ul><ul><li>ik= O </li></ul><ul><li>ga kopen=WG </li></ul><ul><li>nieuwe schoenen=MV </li></ul><ul><li>morgen=BWB </li></ul><ul><li>ga= PV </li></ul><ul><li>nieuwe schoenen= O </li></ul><ul><li>ga kopen=WG </li></ul><ul><li>ik=LV </li></ul><ul><li>morgen=BWB </li></ul><ul><li>ga = PV </li></ul><ul><li>ik = O </li></ul><ul><li>ga kopen = WG </li></ul><ul><li>nieuwe schoenen = LV </li></ul><ul><li>morgen = BWB </li></ul>
 29. 29. Helaas, denk nog eens aan de vragen die je moet stellen.. PV: maak de zin vragend O: wie doet de handeling WG: alle werkwoorden LV: wat + O + WG MV: voor wie + O + WG + LV BWB: antwoord op de ‘wwh-vragen’ Terug naar de zin
 30. 30. Je snapt het echt! Zin 9
 31. 31. 9. Mijn oom heeft mij een voetbal gegeven voor mijn verjaardag. <ul><li>heeft = PV </li></ul><ul><li>mijn oom = O </li></ul><ul><li>een voetbal = LV </li></ul><ul><li>voor mijn verjaardag = MV </li></ul><ul><li>heeft = PV </li></ul><ul><li>mijn oom = O </li></ul><ul><li>een voetbal = LV </li></ul><ul><li>mij = MV </li></ul><ul><li>heeft = PV </li></ul><ul><li>mijn oom = O </li></ul><ul><li>voor mijn verjaardag = BWB </li></ul><ul><li>een voetbal = MV </li></ul>
 32. 32. Hoe vind je het MV? <ul><li>Aan wie + LV + WG + O </li></ul><ul><li>Terug </li></ul>
 33. 33. Heel goed gedaan, laat nog één keer zien dat je het snapt. <ul><li>Ga naar de laatste zin </li></ul>
 34. 34. 10. Kees heeft een kilo bananen gekocht bij de groenteboer. <ul><li>heeft = PV </li></ul><ul><li>Kees = O </li></ul><ul><li>gekocht = WG </li></ul><ul><li>een kilo bananen = LV </li></ul><ul><li>bij de groenteboer = MV </li></ul><ul><li>heeft = PV </li></ul><ul><li>Kees = O </li></ul><ul><li>heeft gekocht = WG </li></ul><ul><li>een kilo bananen = LV </li></ul><ul><li>bij de groenteboer = BWB </li></ul><ul><li>gekocht = PV </li></ul><ul><li>Kees = O </li></ul><ul><li>heeft gekocht = WG </li></ul><ul><li>bij de groenteboer = LV </li></ul><ul><li>een kilo bananen = MV </li></ul>
 35. 35. Heel goed gedaan <ul><li>Je bent klaar. </li></ul>
 36. 36. Nee.. <ul><li>Denk nog eens heel goed na. </li></ul><ul><li>terug naar de zin </li></ul>

×