Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energy

684 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Energy

 1. 1. ENERGY<br />
 2. 2. Organization Chart<br />
 3. 3. ทีมผู้บริหาร Energy<br />นางสาววิมพ์วิภา เกตุเทียน เลขที่ 8 ( CIO )<br />นางสาวสุกัญญา เพียรพิทักษ์ เลขที่ 9 ( CFO )<br />นายสุนทร คำเอม เลขที่ 12 ( CEO )<br />นางสาวฐิติพร กนกยุราพันธ์ เลขที่ 33 ( CMO )<br />
 4. 4. Who we are ?<br />เราเป็นบริษัทผลิตรองเท้าระดับโลก ที่มีความทุ่มเทในการวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้สวมใส่รองเท้าคุณภาพดี ที่มีราคาไม่แพง<br />
 5. 5. Vision<br />ENERGYจะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทั้งสินค้าและบริการ ในระดับสากล เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า <br />
 6. 6. Mission (พันธกิจ)<br />ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า<br />เป็นองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬาและผู้ที่สนใจอยากเล่นกีฬา<br />ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนวัฒกรรมแบบใหม่ที่โดดเด่นกว่าคู่แข่ง<br />
 7. 7. Value<br />ทุ่มเท<br /> เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า คำว่าทุ่มเทคงไม่เพียงพอ เราต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง<br />เคารพ<br /> ยอมรับและเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อการทำงานเป็นทีมที่เป็นเลิศ<br />รับผิดชอบ<br />รับผิดชอบ มีจริยธรรม และมีสามัญสำนึกต่อสังคม<br />
 8. 8. Goal – Strategy – Result Y11 – Y16<br />
 9. 9. SWOT Analysis Y11-Y16<br />S-Strength<br />W-Weakness<br />- คุณภาพสินค้าได้มาตรฐาน<br />- ต้นทุนทางการเงินที่สูง (หนี้)<br />- มีโรงงานทุกภูมิภาค<br />- มีสินค้าค้าง Stock<br />T-Threat<br />O-Opportunity<br />- ค่าขนส่งเพิ่ม เพราะน้ำมันแพง<br /><ul><li>นโยบายลดภาษีนำเข้าทั่วโลก (WTO)</li></ul>- ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้น<br />- ค่าเงินเยนเสถียรภาพขึ้น <br />- ค่าแรงงาน Asia เพิ่ม 20 %<br />
 10. 10. Key Performance Indicator (KPI)<br />KPI ของด้านการเงิน คือ ยอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้น<br />KPI ของทางด้านลูกค้า<br /> - มี Demand สูงขึ้น<br />KPI ทางด้านกระบวนการทำงาน<br />- ฐานการผลิตเพิ่มขึ้น<br />- จำนวนของเสียที่ลดลง<br />KPI ด้านการตลาด<br /> - Market Share เพิ่มขึ้น<br />- จำนวนสินค้าคงเหลือที่น้อยลง<br />
 11. 11. Sales<br />
 12. 12. Net Profit<br />
 13. 13. Global Demand Forecast<br />
 14. 14. EPS<br />
 15. 15. ROI (℅)<br />
 16. 16. Bond Rating ( Points )<br />
 17. 17. Stock Price<br />
 18. 18. Market Capitalization<br />
 19. 19. Days of Inventory<br />
 20. 20. Market Share<br />
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23. อะไรที่เป็นจุดอ่อนทางการแข่งขันของ Energyในปีที่ 11 - 16<br />ต้นทุนสินค้าที่สูง<br /> เกิดจากการกู้ยืมธนาคารตั้งแต่ปีที่ 11 เพื่อนำมาสร้างโรงงานซึ่งเป็นการลงทุนในระยะยาว และไม่ได้ชำระหนี้ในปีที่ 12 ธนาคารจึงให้กู้ O.D. อัตโนมัติ ทุกๆ จนถึงปีที่ 16 ทำให้มีต้นทุนสินค้าที่สูงมาโดยตลอด<br /><ul><li>สินค้าคงเหลือในปริมาณมาก</li></ul> เกิดจากการผลิตสินค้าที่มากเกินความต้องการและไม่สามารถขายให้หมดได้ จึงมีต้นทุนค่า Ware House ที่สูง <br />ต้องยอมขายในราคาที่ต่ำกว่าตลาด (ขาดทุน)<br />
 24. 24. What did we learn ?<br />1.Why Why Analysis<br />ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจ ว่าทำไมต้องทำ <br /> แบบนั้นเพราะอะไร มีวิธีการอื่นที่ดีกว่านี้หรือไม่<br />2.Strategic Thinking <br /> เราต้องวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกให้ออก เพื่อเลือกใช้กลยุทธ์ให้ตรงกับสถานการณ์นั้น ๆ<br />3.Team Work<br /> การทำงานเป็นทีมที่ดี ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้าง<br />4.Time Management<br />ภายในเวลาที่ทีมเรามีอยู่อย่างจำกัด เราจะแบ่งและใช้เวลาไปกับเรื่องใด เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมาย<br />5.How to write personal statement ?<br />จุดแรกในจิตใจคุณ ที่ต้องถ่ายทอดออกมา เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย<br />
 25. 25. แนวทางในการบริหาร Y17-22<br />
 26. 26. Value Chain<br />
 27. 27. Balance Scorecard<br />
 28. 28. SWOT Analysis Y17-Y22<br />S-Strength<br />W-Weakness<br />- คุณภาพสินค้าได้มาตรฐาน<br />- ต้นทุนทางการเงินที่สูง (หนี้)<br />- มีโรงงานทุกภูมิภาค<br />- มีสินค้าค้าง Stock<br />T-Threat<br />O-Opportunity<br />- ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น เพราะน้ำมันแพง<br /><ul><li>นโยบายลดภาษีนำเข้าทั่วโลก (WTO)</li></ul>- ค่าเงินเสถียรภาพขึ้น <br />- ค่าเงินแข็งค่าขึ้น<br />- เรียกร้องค่าแรงเพิ่มขึ้น<br />
 29. 29. เป้าหมายของบริษัทY17-22<br />จัดทำโครงการ Co Branding เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา สำหรับการสวมใส่รองท้ากีฬาในการออกกำลังกาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ สำหรับคนที่รักและห่วงใยในสุขภาพอาทิ รองเท้าที่สามารถเล่น ipodได้<br />ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งสำคัญระดับโลก<br />การพัฒนาตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด นำเสนอสินค้าตัวใหม่ ๆ <br />ทุ่มงบประมาณ ในการจ้าง Presenter โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของแคมเปญโฆษณาต่าง ๆ <br />การกระจาย Portfolio ทางด้านภูมิภาค เพื่อที่จะได้ไม่ต้องพึ่งพารายได้หลักจากการจัดจำหน่าย ในภูมิภาคใด ภูมิภาคหนึ่ง<br />มีการจัดทำ R & D (ทั้งการสำรวจตลาดและการพัฒนาสินค้า) อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ มีการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับรองเท้ารุ่นใหม่ ๆ<br />
 30. 30. กลยุทธ์การแข่งขัน (Business Strategy)<br />STP & 4Ps & 4Cs<br />
 31. 31. กลยุทธ์การแข่งขัน (Business Strategy)<br />STP & 4Ps & 4Cs<br />
 32. 32. กลยุทธ์การแข่งขัน (Business Strategy)<br />STP & 4Ps & 4Cs<br />
 33. 33. แผนฉุกเฉิน<br />ยอดขาย/เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ตามคาดหมาย ทำให้เงินสดหมุนเวียนขาดสภาพคล่อง และธนาคารไม่ให้วงเงินกู้หรือลดวงเงินกู้<br />คู่แข่งตัดราคาหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องระยะยาว<br />มีคู่แข่งรายใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่า ทันสมัยกว่า มีสินค้าครบถ้วนกว่า ราคาถูกกว่า เข้าสู่อุตสาหกรรม หรือมาตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง<br />สินค้าถูกลอกเลียนแบบและขายในราคาที่ถูกต้อง<br />สินค้าผลิตไม่ทันตามคำสั่งซื้อเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ<br />สินค้าผลิตมากจนเกินไป ทำให้มีสินค้าในสต็อกเหลือมาก<br />ต้นทุนการผลิต/การจัดการสูงกว่าที่คาดไว้<br />เกิดการชะงักการเติบโตของทั้งอุตสาหกรรม<br />มีปัญหากับหุ้นส่วนจนไม่สามารถร่วมงานกันได้<br />
 34. 34. Thank You<br />

×