Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

07 L´ÀUDIO DIGITAL

1,224 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

07 L´ÀUDIO DIGITAL

  1. 1. UNITAT 7. L´ÀUDIO DIGITAL
  2. 2. 0. Intro ducció <ul><li>Edició de so: </li></ul><ul><li>Mesclar sons </li></ul><ul><li>Variar-ne el volum </li></ul><ul><li>Aplicar efectes </li></ul><ul><li>Aplicar filtres </li></ul><ul><li>Etc.. </li></ul>1. Enregistrar 2. Produir 3. Modificar
  3. 3. 1. Naturalesa del so <ul><li>Ones sonores… </li></ul>AMPLITUD FREQÜÈNCIA PERÍODE LONGITUD D´ONA
  4. 4. 2. Qualitats del SO <ul><li>INTENSITAT: </li></ul><ul><li>Decibel (dB) </li></ul><ul><li>Depèn de l´energia que transporta l´ona sonora </li></ul><ul><li> Amplitud  Volum </li></ul><ul><li>(veure quadre pàg. 145) </li></ul><ul><li>Llindar d´intensitat dolorosa 140 dB </li></ul>
  5. 5. <ul><li>2. ALTURA o TO: </li></ul><ul><li>Característica que permet percebre un so com a més greu o més agut </li></ul><ul><li>20 – 20.000 Hz >> gamma de freqüències audibles </li></ul>
  6. 6. 3. TIMBRE: Color del so, indica la procedència. 4. DURADA:
  7. 7. <ul><li>QUALITATS DEL SO: </li></ul><ul><li>INTENSITAT </li></ul><ul><li>ALTURA o TO </li></ul><ul><li>TIMBRE </li></ul><ul><li>DURADA </li></ul><ul><li>Expressa si els sons són aguts o greus </li></ul><ul><li>Expressa si els sons són llargs o curts </li></ul><ul><li>Expressa el color del so i de quina font prové </li></ul><ul><li>Expressa si els sons són forts o fluixos </li></ul>
  8. 8. 3. Taller d´informàtica : Generar so i soroll L’entorn de treball de l’Audacity

×