Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cicle urba de laigua

247 views

Published on

Published in: Education, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cicle urba de laigua

  1. 1. Crèdit de síntesi Curs 09/10 1er eso A Realitzat per: Arnau Sánchez Aleix Melloni Àlex Jurado
  2. 2. <ul><li>Primera etapa del cicle urbà de l’aigua en el qual es transforma aigua natural de rius i aigues subterranis en aigua potable apte per beure. </li></ul>Això es una camara de potabilitcació de aigua
  3. 3. <ul><li>Es el segon punt del cicle urbà de l’aigua en el qual l’aigua potable que s’ha conseguit en les potabilitzadores i s’emmagatzema en grans dipòsits, normalment en llocs elevats. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Tercera etapa en el cicle urbà de l’aigua, en el qual l’aigua és repartida a la ciutat que està assignada a través de canyeries fins a tots els edificis de la ciutat. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>L’aigua que no es utilitzada per beure es utilitzada i per tant contaminada. Aquesta aigua va per el clagaveram, fins a les depuradores. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Cinquena etapa en el cicle urbà de l’aigua, en el qual l’aigua bruta del clavegueram és netejada i depurada en unes depuradores. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>És la sisena i ultima etapa del cicle urbà de l’aigua, en el qual l’aigua es utilitzada novament per tasques urbanes o és conduïda a un altre espai amb aigua natural. </li></ul>

×