Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SAATAVIEN PERINTÄ    asianajaja  Markku Lindblad
YLEISTÄ• Luottotappioriskien minimointi  – Ei riskitöntä sopimusta  – Tavaran luovutus/ kauppahinnan maksu  – Tavaran p...
YLEISTÄ• Tilinpäätöstietojen tarkastaminen ennen luoton myöntämistä• Velkajärjestelyrekisteri, jota pitää oikeusrekister...
YLEISTÄ• Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri, jota pitää oikeusrekisterikeskus – Konkurssi: tuomioistuin, tiedot vela...
SOPIMUS• Sopimusvapaus – Muotovapaus• Velkakirja – Tavallinen velkakirja (nimenomaan mainittu,  kenelle velka maksetta...
SOPIMUS• Kauppasopimus ja erillinen velkakirja• Kauppasopimus – Perinnän perusteena – Kauppahinnan määrittely kauppasopi...
SOPIMUS• Toimeksiantosopimus – Tehtävän tai palvelun tekeminen – Palkkioperuste (esim. asianajaja)• Tilisopimus – Esim....
SOPIMUS• Vekseli – Määrämuotoinen asiakirja (valmiit lomakkeet  olemassa) – Asete – Maksajan hyväksymisellä tästä tul...
SOPIMUS• Vekseli – Vastuussa omasta ja toistensa puolesta vekselin  maksamisesta ovat hyväksyjä, asettaja, siirtäjä,  ...
SOPIMUS• Sopimuskumppani – Valtuutus sopimuksen tekoon (Oy,Ky, Ay, osuuskunta,  yhdistys)• Vakiosopimusehdot – Luoton ...
SOPIMUS• Perintäkulut – Sovittava alkuperäisessä sopimuksessa• Valuuttalausekkeet• Vakuuksista sovittava sopimuksessa – ...
SOPIMUS• Takaus –  Toissijainen –  Omavelkainen –  Täytetakaus –  Takautumisoikeus –  Vierasvelkapanttaus• Turva...
LASKUTUS• Laskun oltava selkeä ja täsmällinen  – Riittävät tiedot•  Maksajan nimi selvästi ja täsmällisesti•  Maksajan...
LASKUTUS•  Omistuksenpidätysehto•  Reklamaatioehto•  Viivästyskorko•  Arvonlisävero•  Laskuttajan nimi•  Laskuttajan...
REKLAMAATIO• Määräaika• Aihe• Selvitystyö
HENKILÖTIETOLAKI• Suojataan henkilötietoja –  Henkilön nimi ja yhteystiedot –  Yrityskytkennät –  Toimintakelpoisuut...
HENKILÖTIETOLAKI–  Luottokelpoisuuden arviointitiedot–  Tietojen poistaminen rekisteristä–  Rekisterin tarkastusoikeus–...
YRITYSLUOTTOTIEDOT•  Perustiedot yrityksestä•  Vastuuhenkilöitä koskevat tiedot•  Maksuhäiriöt•  Luottokelpoisuusarvoi...
TIETOSUOJAVIRANOMAISET• Tietosuojavaltuutettu• Tietosuojalautakunta• Vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistussäännökset
VELKAVASTUU• Sopimusperusteinen vastuu• Useita velallisia – Yhteisvastuu – Perintätoimet keneen tahansa• Pääluvun mukain...
KONKURSSIPESÄ• Pesä vastaa veloista• Osakkaat eivät vastaa henkilökohtaisesti vainajan velasta
ALAIKÄINEN• Ei oikeutta ottaa lainaa, koska ei tavanomainen oikeustoimi• Velkasopimus mitätön
PUOLISO• Puolisot eivät vastaa toistensa veloista• Puoliso vastaa yksin velasta, jonka hän on tehnyt ennen avioliittoa ta...
TOIMINIMI• Velkavastuu henkilökohtaista
AVOIN YHTIÖ• Kaikki yhtiömiehet vastaavat kaikista veloista koko omaisuudellaan• Uusi yhtiömies vastaa veloista, jotka yh...
AVOIN YHTIÖ• Yhtiö ei vastaa yhtiömiehen henkilökohtaisista veloista• Yhtiön velkaa perittäessä syytä vaatia saatavaa se...
KOMMANDIITTIYHTIÖ• Kommandiittiyhtiö vastaa veloistaan omalla omaisuudellaan• Vastuunalainen yhtiömies vastaa yhtiön velo...
OSAKEYHTIÖ• Ainoastaan yhtiö vastuussa yhtiön veloista• Osakkaat eivät vastuussa yhtiön veloista henkilökohtaisesti• Osak...
OSUUSKUNTA• Jäsenet eivät henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista, ellei jäsenille ole annettu lisämaksuvelvol...
YHDISTYS• Yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista
VAPAAEHTOINEN PERINTÄ• Vapaaehtoisessa aikataulu tiukka• Kirjeperintä – Maksukehotus – Kerrottavaa seuraukset maksamatto...
VAPAAEHTOINEN PERINTÄ• Sähköposti-, telefaksi –perintä• Henkilökohtainen perintä• Tratta –  Tehokas julkisuudesta johtue...
VAPAAEHTOINEN PERINTÄ• Perintäneuvottelut• Maksusopimus – Sopimus nopeampi kuin oikeustiet maksun saamiseksi – Irtisanom...
PERINTÄLAKI• Laki ei koske oikeudellista perintää• Lakia sovelletaan saatavan vapaaehtoiseen perintään• Perintää ei ole e...
PERINTÄLAKI• Lakia sovelletaan myös velkojan suorittamaan tai perintätoimistolle antamaan perintään• Lain säännöksistä ei...
PERINTÄLAKI• Saatavan oltava oikea• Jos saatava riitautettu (tuomioistuin, kuluttajariitalautakunta), perintää ei saa jat...
PERINTÄLAKI• Kuluttaja perinnän kohteena – Kuluttajasaatava   • Tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan saatavaa kuluttajal...
PERINTÄLAKI• Kuluttaja perinnän kohteena – Maksumuistutuksen oltava yksilöity määrältään ja  perusteeltaan – Ammattima...
PERINTÄLAKI• Perintäkulut – Velallisen velvollisuus maksaa perintäkulut   • Kulujen oltava kohtuulliset – Kuluttajan m...
PERINTÄLAKI• Suoraan ulosottokelpoiset saatavat – Perintä suoraan lain nojalla ilman tuomiota tai päätöstä – Tuomioistui...
PERINTÄLAKI• Kielto – Markkinaoikeuden kielto jatkaa hyvän tavan vastaista  perintää – Kuluttaja-asiamies voi antaa ki...
YLEINEN ALIOIKEUSMENETTELY• Oikeudellinen perintä (velkomiskanne) tehokas• Oikeuspaikka tahdonvaltainen (sopimus)• Yleinen...
YLEINEN ALIOIKEUSMENETTELY• Haastehakemus – Laaja, kun asia riitainen   •  Asianosaiset   •  Vaatimus   •  Perus...
YLEINEN ALIOIKEUSMENETTELY• Haastehakemus – Kantajan ja vastaajan tiedot – Mainittava onko suppea vai laaja haastehakemu...
YLEINEN ALIOIKEUSMENETTELY• Haaste vireille (kanne nostetuksi) sen saapuessa tuomioistuimen kansliaan• Vireille tulo määr...
YLEINEN ALIOIKEUSMENETTELY• Pääkäsittely – Todistelu – Käsittely suullista – Tuomio• Perintäkulut• Oikeusturvavakuutus
MUUTOKSENHAKU• Takaisinsaanti käräjäoikeuteen• Valitus hovioikeuteen• Valituslupa ja valitus korkeimpaan oikeuteen
SAATAVAN VANHENTUMINEN• Yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta• Vanhentuminen alkaa kulua velan erääntymisestä• Vanhentum...
SAATAVAN VANHENTUMINEN• Vanhentuminen voidaan katkaista – Vapaamuotoisesti   •  Osapuolet sopivat maksujen järjestelys...
TÄYTÄNTÖÖNPANO l. ULOSOTTO• Pakkotäytäntöönpanoa• Viranomaismenettely• Ulosottohakemus – Tiedot – Ulosottoperuste – Juo...
TÄYTÄNTÖÖNPANO l. ULOSOTTO• Menettelyyn tarvitaan täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös• Ulosottoperuste – Velvo...
TÄYTÄNTÖÖNPANO l. ULOSOTTO• Velallisen antama vakuus torjuu ulosottomenettelyn• Velkojan vakuus• Yksipuolisen tuomion täyt...
ULOSMITTAUS• Ulosottokulut vastaajalta –  Ulosmittauskulut –  Häätökulut –  Myynti- ja täytäntöönpanomaksu –  Käsi...
Markku Lindblad020 749 8192
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perintä

4,036 views

Published on

Näkökohtia saatavien perinnästä

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Perintä

 1. 1. SAATAVIEN PERINTÄ asianajaja Markku Lindblad
 2. 2. YLEISTÄ• Luottotappioriskien minimointi – Ei riskitöntä sopimusta – Tavaran luovutus/ kauppahinnan maksu – Tavaran pysäytysoikeus• Hyvä asiakasvalinta – Luottotiedot • Maksuhäiriöt ja lukumäärä – Yksityisten osalta henkilötietolaki 1.6.1999 (ei koske yrityksiä) • Luottoluokitukset • Muut taustatiedot – Asiakkaan antamat tiedot, kaupparekisteriote, tilinpäätöstiedot, verovelkatodistus, kassavirtalaskelma, budjetti, asiakkaan myyntiorganisaatio, velkojat, kollegat, verottaja
 3. 3. YLEISTÄ• Tilinpäätöstietojen tarkastaminen ennen luoton myöntämistä• Velkajärjestelyrekisteri, jota pitää oikeusrekisterikeskus – Velallisen maksuohjelma
 4. 4. YLEISTÄ• Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri, jota pitää oikeusrekisterikeskus – Konkurssi: tuomioistuin, tiedot velallisesta (nimi, yhteystiedot, konkurssihakemuksen tekijä jne.) – Yrityssaneeraus: tuomioistuimen tiedot, tiedot velallisesta, saneerausajan käsittelystä, määräpäivä velkojille ilmoittaa vaatimuksensa)• Jatkuva asiakasseuranta – Reskontran avulla
 5. 5. SOPIMUS• Sopimusvapaus – Muotovapaus• Velkakirja – Tavallinen velkakirja (nimenomaan mainittu, kenelle velka maksettava) – Haltijavelkakirja (velkojana velkakirjan haltija) – Määrännäisvelkakirja• Osamaksusopimus
 6. 6. SOPIMUS• Kauppasopimus ja erillinen velkakirja• Kauppasopimus – Perinnän perusteena – Kauppahinnan määrittely kauppasopimuksessa – Jos kauppahinta luotolla, luoton ehdot mainittava kauppasopimuksessa• Urakkasopimus – Maksuerätaulukko – Maksujen etu/ takapainotteisuus
 7. 7. SOPIMUS• Toimeksiantosopimus – Tehtävän tai palvelun tekeminen – Palkkioperuste (esim. asianajaja)• Tilisopimus – Esim. maahantuojan ja jakelijan välisessä suhteessa – Tilisopimuksen irtisanominen maksun laiminlyönnin sattuessa – Muita ehtoja tilisopimuksessa kuten vakuudet omistuksenpidätysehto, valuuttalauseke, reklamaatioehto, laskutuspalkkio, perintökulut ym.
 8. 8. SOPIMUS• Vekseli – Määrämuotoinen asiakirja (valmiit lomakkeet olemassa) – Asete – Maksajan hyväksymisellä tästä tulee velallinen – Oma vekseli – Asettajan allekirjoitus – Siirto • Nimisiirto • Avoin siirto
 9. 9. SOPIMUS• Vekseli – Vastuussa omasta ja toistensa puolesta vekselin maksamisesta ovat hyväksyjä, asettaja, siirtäjä, takaaja – Vekselin protesti – Vanhentumisajat (3 v hyväksyjään, 1 v siirtäjään ja asettajaa, siirtäjään tai asettajaan 6 kk:ssa lunastettuaan vekselin) – Vanhentumisen katkaisee kuittausvaatimus, saamisen valvominen konkurssissa
 10. 10. SOPIMUS• Sopimuskumppani – Valtuutus sopimuksen tekoon (Oy,Ky, Ay, osuuskunta, yhdistys)• Vakiosopimusehdot – Luoton määrä, maksuehdot, maksuaika jne.• Saatavan eräpäivä – Velvollisuus maksaa saatava – Velvollisuus maksaa viivästyskorkoa, kuten siitä on sovittu tai korkolain mukaan – Viivästyskoron maksuvelvollisuus haasteen tiedoksiannosta
 11. 11. SOPIMUS• Perintäkulut – Sovittava alkuperäisessä sopimuksessa• Valuuttalausekkeet• Vakuuksista sovittava sopimuksessa – Pantti ja pantin luovutus, säilyttäminen, realisointi – Kiinnitykset kuljetusvälineisiin – Kiinteistökiinnitys kiinteistöön, sen murto-osaan tai määräalaan – Yrityskiinnitys yrityksen kaikkeen irtaimeen omaisuuteen
 12. 12. SOPIMUS• Takaus – Toissijainen – Omavelkainen – Täytetakaus – Takautumisoikeus – Vierasvelkapanttaus• Turvaavat sopimusehdot
 13. 13. LASKUTUS• Laskun oltava selkeä ja täsmällinen – Riittävät tiedot• Maksajan nimi selvästi ja täsmällisesti• Maksajan osoite• Laskun peruste mainittava• Laskun määrä• Laskun päiväys• Laskun eräpäivä
 14. 14. LASKUTUS• Omistuksenpidätysehto• Reklamaatioehto• Viivästyskorko• Arvonlisävero• Laskuttajan nimi• Laskuttajan pankkiyhteydet
 15. 15. REKLAMAATIO• Määräaika• Aihe• Selvitystyö
 16. 16. HENKILÖTIETOLAKI• Suojataan henkilötietoja – Henkilön nimi ja yhteystiedot – Yrityskytkennät – Toimintakelpoisuutta koskevat tiedot – Konkurssia koskevat tiedot – Viranomaisen toteamat maksuhäiriöt – Ulosottotiedot – Velkojan ilmoittamat maksuhäiriöt
 17. 17. HENKILÖTIETOLAKI– Luottokelpoisuuden arviointitiedot– Tietojen poistaminen rekisteristä– Rekisterin tarkastusoikeus– Lakia ei sovelleta yrityksiin
 18. 18. YRITYSLUOTTOTIEDOT• Perustiedot yrityksestä• Vastuuhenkilöitä koskevat tiedot• Maksuhäiriöt• Luottokelpoisuusarvointi
 19. 19. TIETOSUOJAVIRANOMAISET• Tietosuojavaltuutettu• Tietosuojalautakunta• Vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistussäännökset
 20. 20. VELKAVASTUU• Sopimusperusteinen vastuu• Useita velallisia – Yhteisvastuu – Perintätoimet keneen tahansa• Pääluvun mukainen vastuu – Vastuu jaetaan pääluvun mukaan – Regressioikeus• Vahingonkorvausvastuu
 21. 21. KONKURSSIPESÄ• Pesä vastaa veloista• Osakkaat eivät vastaa henkilökohtaisesti vainajan velasta
 22. 22. ALAIKÄINEN• Ei oikeutta ottaa lainaa, koska ei tavanomainen oikeustoimi• Velkasopimus mitätön
 23. 23. PUOLISO• Puolisot eivät vastaa toistensa veloista• Puoliso vastaa yksin velasta, jonka hän on tehnyt ennen avioliittoa tai sen aikana• Puoliso vastaa toisen puolison perheen elatusta varten tehdystä velasta• Puolisot yhteisvastuussa asuinhuoneiston vuokrasopimuksesta
 24. 24. TOIMINIMI• Velkavastuu henkilökohtaista
 25. 25. AVOIN YHTIÖ• Kaikki yhtiömiehet vastaavat kaikista veloista koko omaisuudellaan• Uusi yhtiömies vastaa veloista, jotka yhtiöllä oli ennen hänen siihen siirtymistään• Yhtiön joutuessa konkurssiin voidaan yhtiömieheltä vaatia heti erääntymättömän velan maksamista
 26. 26. AVOIN YHTIÖ• Yhtiö ei vastaa yhtiömiehen henkilökohtaisista veloista• Yhtiön velkaa perittäessä syytä vaatia saatavaa sekä yhtiöltä että kaikilta yhtiömiehiltä yhteisvastuullisesti• Yhtiön luottotiedot hankittava yhtiömiesten luottotietojen ohella
 27. 27. KOMMANDIITTIYHTIÖ• Kommandiittiyhtiö vastaa veloistaan omalla omaisuudellaan• Vastuunalainen yhtiömies vastaa yhtiön veloista kuten omistaan• Perintä voidaan kohdistaa itse yhtiöön tai vastuunalaisiin yhtiömiehiin• Luottokelpoisuus sekä yhtiöstä että vastuunalaisista yhtiömiehistä
 28. 28. OSAKEYHTIÖ• Ainoastaan yhtiö vastuussa yhtiön veloista• Osakkaat eivät vastuussa yhtiön veloista henkilökohtaisesti• Osakkaiden vastuu sijoitettuun osakepääomaan• Perustamisvaiheessa olevan yhtiön lukuun tehdyistä toimenpiteistä vastuussa sen tehneet. Perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen vastuu siirtyy yhtiölle yhtiön rekisteröinnin yhteydessä
 29. 29. OSUUSKUNTA• Jäsenet eivät henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista, ellei jäsenille ole annettu lisämaksuvelvollisuutta velkojia kohtaan
 30. 30. YHDISTYS• Yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista
 31. 31. VAPAAEHTOINEN PERINTÄ• Vapaaehtoisessa aikataulu tiukka• Kirjeperintä – Maksukehotus – Kerrottavaa seuraukset maksamattomuudesta • Viivästyskorko, perintäkulut, oikeudenkäyntikulut, turvaamistoimet• Puhelinperintä – Tehokas ja nopea• Reklamaatiot
 32. 32. VAPAAEHTOINEN PERINTÄ• Sähköposti-, telefaksi –perintä• Henkilökohtainen perintä• Tratta – Tehokas julkisuudesta johtuen – Van elinkeinonharjoittajien välisissä suhteissa – Ei kuluttajakaupassa (rangaistussäännös perintälaissa) – Protestointi (perintätoimisto käyttö) • Hiljainen • Julkinen
 33. 33. VAPAAEHTOINEN PERINTÄ• Perintäneuvottelut• Maksusopimus – Sopimus nopeampi kuin oikeustiet maksun saamiseksi – Irtisanomisehto, ellei maksua tehdä – Vakuus/ takaisinsaanti konkurssipesään
 34. 34. PERINTÄLAKI• Laki ei koske oikeudellista perintää• Lakia sovelletaan saatavan vapaaehtoiseen perintään• Perintää ei ole erääntymätöntä koskevan maksuvaatimuksen esittäminen tai laskun lähettäminen• Perintälaki ei koske saatavan vaatimista kanteella eikä verojen perintää tai ulosottoviranomaisen toimintaa
 35. 35. PERINTÄLAKI• Lakia sovelletaan myös velkojan suorittamaan tai perintätoimistolle antamaan perintään• Lain säännöksistä ei voida poiketa velallisen vahingoksi• Perinnässä noudatettava hyvää perintätapaa – Sopimattomat keinot kiellettyjä (väärät tiedot, kohtuuttomat kulut velalliselle, vaarantaa velallisen yksityisyyden suojaa) – Suomen perintätoimistojen liiton, oikeusministeriön ja kuluttaja-asiamiehen yhteistyönä laaditut perintäohjeet
 36. 36. PERINTÄLAKI• Saatavan oltava oikea• Jos saatava riitautettu (tuomioistuin, kuluttajariitalautakunta), perintää ei saa jatkaa• Velallisen maksusuoja – Velallisen oikeus maksaa perintätoimiin valtuuttamalle
 37. 37. PERINTÄLAKI• Kuluttaja perinnän kohteena – Kuluttajasaatava • Tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan saatavaa kuluttajalta • Noudatettava hyvää perintätapaa – Julkisoikeudellinen saatava • Kuluttajasaatavaa koskevat säännöt sovellettavissa – Ulosotto ilman tuomiota – Perintälakia noudatettava, jos saatavaa peritään vapaaehtoisin toimin – Riittävä maksuaika 14 pv maksumuistutuksen tekemisestä
 38. 38. PERINTÄLAKI• Kuluttaja perinnän kohteena – Maksumuistutuksen oltava yksilöity määrältään ja perusteeltaan – Ammattimaisesti perintää harjoittavan tiedonantovelvollisuus • Riittävät tiedot saatavan oikeellisuudesta – Kuluttaja-asiamies valvoo perinnän lainmukaisuuden noudattamista
 39. 39. PERINTÄLAKI• Perintäkulut – Velallisen velvollisuus maksaa perintäkulut • Kulujen oltava kohtuulliset – Kuluttajan maksettavat perintäkulut määritelty laissa – Kuluttajalta ei alv:tä, jos velkoja alv-velvollinen – Velallisen ei tarvitse maksaa perintäkuluja, jos velkoja toiminut hyvän tavan vastaisesti
 40. 40. PERINTÄLAKI• Suoraan ulosottokelpoiset saatavat – Perintä suoraan lain nojalla ilman tuomiota tai päätöstä – Tuomioistuimen käsittelymaksut, terveysmaksut jne• Ulosottokelpoisia valtion saatavia ei saa antaa perintätoimiston perittäväksi – pysäköintivirhemaksut, joukkoliikenteen tarkastusmaksut, ajokortti- ja passimaksut
 41. 41. PERINTÄLAKI• Kielto – Markkinaoikeuden kielto jatkaa hyvän tavan vastaista perintää – Kuluttaja-asiamies voi antaa kiellon kuluttajakaupassa – Uhkasakko• Vahingonkorvausvelvollisuus – Puutteellisen, epäselvän saatavan selvittelykulut jne• Rangaistusseuraamukset – Velvollisuus antaa oikeat tiedot maksun laiminlyönnin seurauksista
 42. 42. YLEINEN ALIOIKEUSMENETTELY• Oikeudellinen perintä (velkomiskanne) tehokas• Oikeuspaikka tahdonvaltainen (sopimus)• Yleinen oikeuspaikka (vastaajan kotipaikka) – Sovittu tuomioistuin – Oikeuspaikka sovittu myyjän vakioehdoissa• Oikeuspaikka ehdoton (kiinteistön sijainti, vuokrakohteen sijainti)
 43. 43. YLEINEN ALIOIKEUSMENETTELY• Haastehakemus – Laaja, kun asia riitainen • Asianosaiset • Vaatimus • Perusteet • Todisteet • Oikeudenkäyntikuluvaatimus • Tuomioistuimen toimivalta – Suppea (selvä riidaton saatava) • Summaarinen menettely (OK 5:3) • Velkakirja, vekseli ja shekki liitettävä alkuperäisenä
 44. 44. YLEINEN ALIOIKEUSMENETTELY• Haastehakemus – Kantajan ja vastaajan tiedot – Mainittava onko suppea vai laaja haastehakemus – Saatavan yksilöinti riittävän tarkasti • Pääoma, korot, viivästyskorot, perintäkulut – Oikeudenkäyntikuluvaatimus haasteessa ja viivästyskorko
 45. 45. YLEINEN ALIOIKEUSMENETTELY• Haaste vireille (kanne nostetuksi) sen saapuessa tuomioistuimen kansliaan• Vireille tulo määrää, onko saatava vanhentunut• Kanteenmuutoskielto• Erityiset vanhentumisajat• Kirjallinen vaihe• Suullinen vaihe (valmisteluistunto)
 46. 46. YLEINEN ALIOIKEUSMENETTELY• Pääkäsittely – Todistelu – Käsittely suullista – Tuomio• Perintäkulut• Oikeusturvavakuutus
 47. 47. MUUTOKSENHAKU• Takaisinsaanti käräjäoikeuteen• Valitus hovioikeuteen• Valituslupa ja valitus korkeimpaan oikeuteen
 48. 48. SAATAVAN VANHENTUMINEN• Yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta• Vanhentuminen alkaa kulua velan erääntymisestä• Vanhentuminen voi alkaa kaupan kohteen luovutuksesta tai suoritusvelvollisuuden täyttämisestä• Vahingonkorvauksen vanhentuminen saatavan syntymisen havaitsemisesta
 49. 49. SAATAVAN VANHENTUMINEN• Vanhentuminen voidaan katkaista – Vapaamuotoisesti • Osapuolet sopivat maksujen järjestelystä • Velallinen suorittaa velan tai tunnustaa velkansa • Näyttökysymys tunnustamisesta • Velkoja vaatii velalliselta suoritusta tai muistuttaa velasta – Viranomaisen toimesta • Kanne • Ulosotto • Saatavan valvominen
 50. 50. TÄYTÄNTÖÖNPANO l. ULOSOTTO• Pakkotäytäntöönpanoa• Viranomaismenettely• Ulosottohakemus – Tiedot – Ulosottoperuste – Juokseva velkakirja, shekki, vekseli esitettävä aina alkuperäisenä ulosotossa• Ulosottopiiri
 51. 51. TÄYTÄNTÖÖNPANO l. ULOSOTTO• Menettelyyn tarvitaan täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös• Ulosottoperuste – Velvoittaa rahamääräiseen suoritukseen• Ulosotto- ja konkurssimenettelyä ei voida käyttää samanaikaisesti• Varattomuustodistus – Konkurssimenettelyn aloittaminen – Saatavan kirjaaminen luottotappioihin
 52. 52. TÄYTÄNTÖÖNPANO l. ULOSOTTO• Velallisen antama vakuus torjuu ulosottomenettelyn• Velkojan vakuus• Yksipuolisen tuomion täytäntöönpano – Riidaton asia – Heti täytäntöönpantavissa kuten lainvoimainen tuomio• Ulosottoperuste vanhentuu 5 vuodessa – Vanhentuminen katkeaa ulosottoasian vireilletulolla• Vanhentuminen lasketaan jokaisen velallisen kohdalla erikseen
 53. 53. ULOSMITTAUS• Ulosottokulut vastaajalta – Ulosmittauskulut – Häätökulut – Myynti- ja täytäntöönpanomaksu – Käsittelymaksu – Tilitysmaksu – Todistusmaksu – tiedoksiantomaksu
 54. 54. Markku Lindblad020 749 8192

×