SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
План навчального проекту
 Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-       Сабат Юлія Іванівна
батькові:
Місце роботи / Назва       СЗШ І-ІІІ ступенів №2 м. Яворова
навчального закладу:
Місце проживання
                 М. Яворів, вул. Івана Хрестителя, 48
автора проекту:

Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у
базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи      Так    Ні
бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту?

Опис проекту
Назва проекту:         Перехресні стежки
Основні питання:
                Чи дійсно все, що ми знаємо, обмежене, а все, чого ми не
 Ключове питання:       знаємо – нескінченне?
                Який вплив мала Україна на творчість Гоголя.?
                Яким чином поєдналися правда та домисел у родоводі
                М.Гоголя і чи дійсно має рацію Френсіс Бекон, стверджуючи
                «Чим менше історія правдива, тим більше вона приносить
                задоволення.» ?
 Тематичні питання:
                Чому можливий зв'язок між ВЕЛИКИМ ГОГОЛЕМ і маленьким
                Яворовом?
                Хто вони, авантюристи: шукачі пригод чи суспільне зло?
 INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
    ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені
                  1
Які зв’язки М.Гоголя з Україною та її культурою?
                Які події козацької доби відображені в творах Миколи Гоголя
                «Тарас Бульба» та Осипа Маковея «Ярошенко»?
 Змістові питання:      Чим займається головний герой повісті «Мертві душі»?
                Які твори Гоголя мають сатиричну скерованість?
                Яких людей називають авантюристами?


Стислий опис:
    Готуючись до відзначення у школі 200-річчя з дня народження М.В.Гоголя, ми з
дев’ятикласниками прочитали в Інтернеті інформацію про Остапа Гоголя, прапрадіда
письменника (згідно деяких джерел), гетьмана Правобережної України. А призначив його на
цю посаду своїм указом польський король Ян Собеський, літня резиденція якого була
розташована в Яворові. От і виникла у нас ідея-фікс про ймовірність перебування прародича
Миколи Васильовича Гоголя в нашому місті. Ця ідея стала першою цеглиною майбутнього
проекту. Подумалося, що такі загадкові історії буде цікаво розплутати моїм дев’ятикласникам.
До речі, більшість із них – хлопці, які добре володіють комп’ютером.
    Учням було запропоновано дослідити, чи є якісь інші фактори, які б свідчили про
зв'язок Гоголя з нашою місцевістю.
    Не таємниця, що сучасна молодь захоплюється мобільними, комп’ютерними іграми,
ігровими автоматами: хочеться ж мати трохи більше кишенькових грошей, ніж дають батьки і
часто вони стають жертвами афер. Дев’ятикласники досліджували актуальність образу
авантюриста-Чичикова в наш час.
    Метою дослідження «Гоголь в Україні» є з’ясування того, який вплив мала Україна на
творчість Гоголя.

Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний
проект
 Основи економіки        Людина і суспільство/Основи     Географія
                філософії
 Українська мова і                         Хімія
література            Я і Україна/Довкілля/        Історія України
                Природознавство
 Зарубіжна література                        Основи
                 Фізика, астрономія
 Музика, образотворче                      правознавства
мистецтво            Математика             Трудове навчання
 Інформатика          Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ     Інше:      
 Всесвітня історія       Біологія              Інше:      
 Іноземна мова                           інше:      
Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
    ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені
                  2
1–4              8-9
        5-7              10-11
 Інше: 7, 9 класи        Інше:      
Державні освітні стандарти та навчальні програми:


              Освітня галузь "Мови і літератури"
 o  формування стійкої мотивації до вивчення української, зарубіжної літератур, виховання
   відчуття краси і виразності рідного слова, поваги до української мови та інших мов;
 o  вироблення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання,
   говоріння, письмо) і в різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня);
 o  формування комунікативної компетенції;
 o  ознайомлення з найвизначнішими досягненнями художньої оригінальної та перекладної
   літератури;
 o  розвиток умінь сприймати літературний твір як явище мистецтва;
 o  формування читацької та мовленнєвої культури, творчих здібностей, культури полеміки,
   критичного мислення, самостійного аналізу та оцінювання прочитаного;
 o  формування гуманістичного світогляду, духовного світу людини, її моральних та
   естетичних цінностей, особистісних рис громадянина України, який сприймає і поділяє
   національні та загальнолюдські цінності, відчуває свою приналежність до європейської
   спільноти.

               Освітня галузь "Технологія"
    •  ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій в
      сучасному виробництві, науці, повсякденному житті та їх підготовка до
      раціонального використання комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач,
      пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням,
      поданням, передаванням;
    •  ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності, формування
      необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів способів поводження з
      різноманітними засобами праці;
    •  створення умов для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору
      професії з урахуванням власних здібностей, уподобань і інтересів;

             Освітня галузь "Суспільствознавство"
    •  формування в учнів почуття власної гідності, відповідальності, особистого
      ставлення до подій і явищ суспільного життя, досвіду емоційно-оцінної діяльності,
      здатності визначати власну активну життєву позицію, робити свідомий вибір,
      встановлювати особисті цілі, спрямовані на розвиток суспільства, держави,
      забезпечення власного добробуту та добробуту своєї родини.
 INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
   ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені
                  3
навчальні програми:

                Зарубіжна література
                     7 клас
Микола Гоголь (1809–1852). “Тарас Бульба”
Гоголь і Україна. Зображення в повісті любові до України, героїзму, мужності й ратної звитяги
українського народу в боротьбі за рідну землю. Бойове товариство, побут і звичаї запорожців.
Втілення в образі Тараса Бульби кращих рис запорозького козака. Остап і Андрій. Картини
природи в творі.
Учень:
розповідає про зв’язки Гоголя з Україною та її культурою;
переказує близько до тексту ключові епізоди повісті “Тарас Бульба”;
сприймає великий за обсягом текст цілісно;
визначає ідейний зміст твору: зображення любові до Батьківщини, героїзму та подвигу,
мужності й ратної звитяги українського народу в боротьбі за рідну землю;
розповідає про бойове товариство, побут і звичаї запорожців на основі тексту повісті;
характеризує образ Тараса Бульби, звертаючи увагу на втілення в ньому кращих рис
запорозького козака і визначення цією домінантою інших його якостей: ставлення до дружини,
синів, побуту;
порівнює образи Остапа (“добрий козак”) і Андрія (неоднозначність: з одного боку
нестійкість моральних позицій, зрада, а другого – любов до матері, ставлення до коханої,
усвідомлення злочину і прийняття смерті як справедливої кари);
пояснює роль пейзажів у творі;
висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в повісті, аргументуючи свою
точку зору прикладами і цитатами з тексту;
порівнює відомості про козацьку добу, отримані на уроках історії України та зарубіжної
літератури.

                     9 клас
Микола ГОГОЛЬ (1809- 1852) (4год.)
"Мертві душі" (т.1, ключові епізоди) або "Ніс"
Життєвий і творчий шлях.
Романтика українських легенд та казок у циклі "Вечори на хуторі біля Диканьки".
Гуманістичний пафос, милосердя та співчуття до "маленької людини" в повісті "Шинель".
"Мертві душі". Соціально-історичний та філософсько-етичний аспекти аналізу російського
життя. Критика кріпосництва. Галерея поміщицьких типів. Сутність авантюри Чичикова,
функції його образу у розвитку сюжету. Жанр і композиція твору. Ліричні відступи,
особливості гоголівського сміху, роль портрета, інтер'єру, художньої деталі.
"Ніс". Світ російського обивательства і чиновництва у дзеркалі гротескно-фантастичної події.
Характер комічного і фантастичного.
Теорія літератури. Поняття про ліричний відступ. Гротеск.
Для вивчення напам'ять. М. Гоголь. "Мертві душі" (уривок на вибір).
Міжлітературні зв'язки. Типологічні подібності з творчістю Е. Т. А. Гофмана, Е. А. По, Г.
Квітки-Основ'яненка, І. Котляревського. Рецепція творчості Данте Аліг'єрі ("Божественна
комедія").
 INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
   ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені
                  4
Рекомендована література для позакласного читання: М. Гоголь. "Шинель"                   Українська література
    Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич) [3 год.]
•  «Мартин Боруля»
    Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності.
  Жанрова різноманітність творів: трагікомедія ("Сто тисяч", "Мартин Боруля"), сатирична
  комедія ("Хазяїн"), соціально-психологічна драма ("Безталанна"), історична трагедія ("Сава
  Чалий"). І. Карпенко-Карий і "театр корифеїв".
  Драматургічне новаторство.
  Трагікомедія "Мартин Боруля" і її більш ніж 100-річне життя на сцені. Дворянство як міф про
  краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесність, порядність, працелюбство)
  становою приналежністю. Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу
  Мартина Борулі.
  Значення творчості І. Карпенка-Карого. ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного
  твору.
    Михайло Старицький [3 год.]
•  «Оборона Буші» («Облога Буші»)
    Життя і творчість. Багатогранність діяльності.
  М. Старицький і театр. Творча співпраця з М. Лисенком. Оцінка І. Франком діяльності М.
  Старицького.
  Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті "Оборона Буші". Її
  антимiлiтаристське спрямування. Багатопроблемність твору. Шлях помсти і крові як трагічні
  сторінки в житті українського і польського народів. Образи та символи твору, особливості
  характеротворення, функція картин природи.


                     Історія України
                       5-9 класи
                    Нова історія України
  Українські землі під владою Речі Посполитої та інших держав. Люблінська унія та її вплив на
  подальшу долю українських земель. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток
  України у другій половині XVI ст. Берестейська унія 1596 р. та її наслідки.
  Виникнення українського козацтва. Життя та побут козаків. Політико-соціальний та військовий
  устрій Січі. Організація реєстрового козацтва. Походи козаків проти татар і турків. Козацькі
  повстання 90-х років XVI ст. Гетьман П.Конашевич-Сагайдачний. Хотинська війна 1621 р.
  Козацько-селянські рухи 20-30-х рр. XVII ст.

   INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
      ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені
                    5
Культура України у XVI - першій половині XVII ст. Освіта і наука. Книгодрукування.
Література, музика, архітектура і мистецтво.
Національно-визвольна війна українського народу 1648-1657рр. Початок війни.
Б.Хмельницький. Битва під Жовтими Водами і Корсунем. Розгортання національно-визвольної
війни в 1648-1649 рр. Зборівський мир. Утворення Української держави - Гетьманщини.
Воєнно-політичні події 1650-1653 рр. Українсько-московська державна угода 1654 р. та
ставлення до неї різних суспільних верств і церкви в Україні. Воєнні дії проти Польщі в
1654-1655 рр. Віденське перемир'я 1656 р. Події 1656-1657 рр.
Українські землі в другій половині XVII ст. Основні напрямки державної політики гетьмана
І.Виговського. Гадяцький договір 1658 р. Гетьманство Ю.Хмельницького. Поділ українських
земель на Лівобережну і Правобережну Україну. Посилення впливів московського уряду на
українську державну політику. Переяславські статті 1659р. Московські статті 1665 р.
Андрусівське перемир'я 1667 р. - змова Московської держави з Польщею про поділ України.
Правобережна та Лівобережна Гетьманщини в 60-80-х рр. XVII ст. Внутрішня й зовнішня
політика гетьмана П.Дорошенко на Правобережжі. Гетьманство Д.Многогрішного. Глухівські
сталі І.Самойлович. Чигиринські походи 1677 і 1678 рр. Бахчисарайський договір 1681 р.
"Вічний мир" 1686р. Кримські походи. Виникнення та розвиток Слобідської України.
Українські землі наприкінці XVII - на початку ХУШ ст. Українська держава за роки
гетьманування І.Мазепи. Коломацькі статті. Північна війна і Україна. Полтавська битва 1709 р.
Решетилівські статті 1709 р. Гетьман Пилип Орлик та його Конституція України. Посилення
колоніальної політики Російської імперії щодо України. "Рішительні пункти" 1728 р. Зміцнення
української державності за гетьманування Д.Апостола
Українські землі в середині й наприкінці ХУШ ст. Тимчасове відновлення гетьманського
правління. Гетьман Кирило Розумовський. Остаточна ліквідація гетьманства і створення 2-ї
Малоросійської колегії. Зруйнування Запорозької Січі. Скасування російським урядом
військового та адміністративного устрою на Лівобережній Україні. Національно-визвольна й
антикріпосницька боротьба в Україні в середині та другій половині ХУШ ст. Соціально-
економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії в другій половині ХУШ
ст. Російсько-турецькі війни другої половини ХУШ ст. та участь у них українських козаків.
Заселення і розвиток Південної України.
Українська культура у ХУШ ст. Особливості розвитку культури. Освіта і книгодрукування.
Київська академія. Наука. Г.Сковорода. Літописи. Література. Театр і музика. Архітектура.
Живопис.
Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХУШ - в першій половині XIX ст.
Поділи Речі Посполитої та інтеграція українських земель до Російської та Австрійської
імперій. Участь українських солдат, ополченців і козаків у війні 1812 р. Занепад кріпосницьких
та зародження ринкових відносин в Україні. Антикріпосницька боротьба в Україні в першій
половині XIX ст. Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні наприкінці ХУШ - в
першій половині XIX ст. Поширення декабристського руху в Україні. Повстання
Чернігівського полку. Польське повстання 1830-31 рр. та його наслідки для України. Кирило-
Мефодіївське братство. Програмні документи братства.
 INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
    ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені
                  6
Західноукраїнські землі наприкінці ХУШ - в першій половині XIX ст. Адміністративно-
територіальний устрій та населення західноукраїнських земель. Форми антикріпосницької
боротьби. Рух опришків. Л. Кобилиця. Основні селянські виступи.
Українське національне відродження в західноукраїнських землях наприкінці XVIII - в першій
половині XIX ст. Демократично-просвітницький гурток "Руська трійця". Альманах "Русалка
Дністровая". Революція 1848-1849 рр. в Австрійській імперії та український національно-
визвольний рух. Скасування кріпосницької залежності селян і панщини в Західній Україні.
Українська культура в першій половині XIX ст. Освіта. Наука. Праці з історії України.
Література. Архітектура. Музика. Живопис.
Україна в другій половині XIX. ст. Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні.
Основні законодавчі акти реформи. Особливості і наслідки реформи в Україні. Реформи
адміністративно-політичного управління 60-70-х рр. XIX ст. Економічний розвиток
українських земель у 60-90-х рр. XIX ст.


                       Інформатика
         Програми для загальноосвітніх навчальних закладів технологічного профілю
                    Інформатика та технології
                        7–9 класи
                    Створення презентацій (6 год.)
    Ознайомлення з системами підготовки комп’ютерних презентацій. Настройка анімації. Робота зі звуком.
Додавання графіки та відео. Посилання та вказівки.
  Учні повинні знати:
   o принципи налагодження анімації;
   o принципи додавання звукової, відео та графічної інформації;
   o принципи встановлення посилань і вказівок.
  Учні повинні вміти:
   o створювати та демонструвати керовану презентацію.
                    6.3. Текстовий процесор (16 год.)
    Системи опрацювання текстів, їх класифікація та функції. Завантаження текстового редактора.
Призначення та система вказівок текстового редактора (ТР). Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту.
Перевірка орфографії. Робота з текстовими файлами. Використання буферу обміну. Пошук інформації в
середовищі текстового редактора. Робота з контекстами: пошук, заміна, виділення, перенесення, копіювання,
форматування. Робота з об’єктами в середовищі текстового редактора. Робота зі шрифтами. Форматування
документа. Друкування тексту. Шаблони текстів і робота з ними. Використання таблиць у текстах. Вставляння
об’єктів. Структура документа.
  Учні повинні знати:
    o призначення та основні функції текстового редактора;
    o правила роботи з текстовим редактором;
    o основні операції, що можна виконувати з текстом за допомогою текстового редактора.
  Учні повинні вміти:
    o завантажувати текстовий редактор;
    o зчитувати до текстового редактора текст, що зберігається на зовнішніх носіях;
    o з використанням текстового редактора вводити текст до запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера,
     редагувати, форматувати текст;
    o зберігати текст на зовнішніх носіях;
    o друкувати текст;
 INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
    ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені
                     7
o відмічати блоки тексту з наступним копіюванням чи перенесенням та виконувати інші операції з
    контекстами;
   o виконувати заміну одного контексту іншим;
   o здійснювати пошук контекстів у тексті;
   o з’єднувати кілька частин тексту в єдиний текст;
   o підключати словник для знаходження орфографічних і граматичних помилок у тексті;
   o вибирати й використовувати необхідний шрифт;
   o вставляти таблиці в текст та форматувати їх;
   o використовувати шаблони документів;
   o створювати документи за певною структурою;
   o відшукувати текстові файли за різними ознаками: ім’ям, датою створення, автором, вмістом, обсягом
    тощо.
                   Глобальна мережа Інтернет (18 год.)
    Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв’язок в Інтернеті. Сервер і робоча станція. Апаратні,
програмні та інформаційні складові сучасної мережі Інтернет. Поняття про ресурси Інтернету. Ідентифікація
комп’ютерів у мережі. Адресація в Інтернеті. Протоколи передавання інформації. Принципи функціонування
глобальної мережі. Інформація, необхідна для підключення до мережі Інтернет, провайдери. Різні способи
підключення комп’ютерів до глобальної мережі. Основні послуги глобальної мережі Інтернет: гіпертекстові
сторінки, електронна пошта, телеконференції, файлові архіви, інтерактивне спілкування. Програмне забезпечення
для роботи в глобальній мережі Інтернет.
    Електронна пошта. Принципи функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Основні
можливості поштових програм для роботи з електронними повідомленнями: створення електронного
повідомлення, відправлення повідомлення, відправлення копій, приєднання файлів до повідомлень, одержання
повідомлення, створення відповіді на електронне повідомлення тощо. Адресна книга.
    Поняття про телеконференції. Програмне забезпечення та конфігурація телеконференцій. Різні групи
телеконференцій. Правила організації та проведення телеконференції. Пошук потрібних груп новин та їх
передплата. Відправлення повідомлень у телеконференції.
    Поняття про гіпертекстовий документ. Служба перегляду гіпертекстових сторінок – Word Wide Web.
Організація інформації, принципи навігації. WWW-сервери. Адреса веб-сторінки. Перегляд і створення веб-
сторінки. Пошукові машини. Пошук інформації в Інтернеті.
    Програми-броузери. Правила роботи та налагодження. Використання різноманітних сторінок кодування.
Файлові ресурси в мережі Інтернет. Інтерактивне спілкування в Інтернеті.
    Проблеми безпеки та захисту інформації в глобальній мережі Інтернет.
   Учні повинні вміти:
   o запускати на виконання програму роботи з електронною поштою;
   o складати, редагувати і відправляти через комп’ютерну мережу електронні повідомлення; відповідати на
     електронні повідомлення; одержувати пошту, користуватися адресною книгою, приєднувати до
     електронних повідомлень файли різних типів; перекодувати повідомлення, одержані електронною
     поштою; виконувати переадресацію поштових повідомлень;
   o запускати на виконання програму-броузер;
   o переглядати гіпертекстові сторінки;
   o працювати з програмами-броузерами, створювати закладки на потрібних веб-сторінках; переміщуватися
     по сторінках у прямому і зворотному напрямках; вводити з клавіатури адресу потрібної веб-сторінки;
   o використовуючи пошукові машини здійснювати пошук потрібної інформації в Інтернеті; змінювати вид
     кодування веб-сторінок під час роботи з броузерами;
   o створювати найпростіші веб-сторінки, що містять коди форматування тексту, графічні об’єкти,
     гіперпосилання, списки та таблиці;
   o підключатися до електронних конференцій, розміщувати там власну інформацію та читати необхідну
     інформацію, переписувати інформацію, що є в різних конференціях; передплачувати потрібну
     телеконференцію; спілкуватися з іншими учасниками телеконференцій;
   o здійснювати пошук потрібних файлових архівів; копіювати з файл-сервера файлові архіви; копіювати на
     файл-сервер файлові архіви;
   o здійснювати інтерактивне спілкування в глобальній мережі Інтернет.

 INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
    ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені
                     8
Навчальні цілі та очікувані результати навчання:
     Основна мета, яка ставиться перед учнями – розвиток бажання пізнавати нове та вмінь критично
  оцінювати події, факти, характеризувати явища і процеси суспільного життя, встановлювати між ними
  зв'язок, знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати та оцінювати її з позицій сучасності. робити
  власні висновки і узагальнення.
                Після завершення роботи над проектом учні повинні:
  Навчитися працювати в групі, допомагати один одному, правильно розподіляти обов’язки.
  Переконатися в тому, що все, що ми знаємо, обмежене, а все, чого ми не знаємо – нескінченне.
  Прочитати рекомендовані твори Миколи Гоголя.
  Детальніше познайомитися з історією рідного краю, відвідавши музеї Яворова («Яворівщина»,
  музей-садиба Осипа Маковея) та залишки Яворівського замку.
  Провести соціологічне опитування серед мешканців міста про актуальність в наш час різних
  афер .
  Підготувати власні поезії на конкурс.
  Намалювати ілюстрації до твору М.Гоголя «Тарас Бульба»

  Дослідити:
    1) ймовірність перебування Остапа Гоголя (прапрадіда М.В.Гоголя) в наших краях за
  історичними довідками про Остапа Гоголя, Богдана Хмельницького, Яна Собеського;
    2) зображення українських історичних подій XV – XVІ століть в повістях М.Гоголя «Тарас
  Бульба» й О.Маковея «Ярошенко»;
    3) актуальність образу Чичикова (повість М.Гоголя «Мертві душі») в наш час;
    4) вплив України на творчість М.В.Гоголя.

  Узагальнити знайдений матеріал.
  Створити презентації.
  Випустити публікацію (газету).
  Спроектувати Веб-сайт і реально розмістити його в Інтернеті.
  Презентувати проект учням та вчителям школи, представникам місцевої преси.  Діяльність учнів:
   INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
      ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені
                      9
Ознайомлення
                            з презентацією
                              вчителя.
                 Об’єднання учнів у        Висунення гіпотез шодо
                 групи і розподіл        реалізації ключового та
                   завдань            тематичних питань
                Пошук інформації в        Пошук інформації у
                  мережі NET          друкованих джерелах
                 Екскурсії у музей
                                  Пошук місць
                 «Яворівщина», до
                                 Яворова, пов’язаних
                садиби О.Маковея,
                                   з Гоголем
                Яворівського замку
         1 група «Аналітики»        2 група «Юнкори»         3 група «Веб-
           створення             Публікації           майстри»
           презентацій                            Веб-сайти
                 Конкурси на кращий                      Пошук інформації з
 «Гоголь в Україні»         кросворд, вірш,                      різними точками зору
                 ілюстрацію до творів                     на постать Гоголя
«Перехресні стежки»        Історична розвідка
  (дослідження           (О. Гоголь, Б.                       Висвітлення ходу
 ймовірності зв’язку         Хмельницький ,                       роботи над проектом
 Гоголя з Яворовом)          Я.Собеський)  «Було колись в
   Україні…»          Висвітлення ходу                          Інтерактивна
  (порівняння творів      роботи над проектом                          сторінка
М.Гоголя та О.Маковея)
ймовірності зв’язку

 INTEL®    НАВЧАННЯ     ДЛЯ   МАЙБУТНЬОГО
«Вічно живі «Мертві
     ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені
    душі»                   10                         Посилання на
                     Інтерв’ю
(актуальність образу                                          джерела
   Чичикова)
Обладнання (відмітити необхідні прилади):
 Фотоапарат     Виконання тестових завдань та самостійної роботи
                  Лазерний диск       Комп’ютер(и)
 Принтер              Відеокамера       Відеомагнітофон
                   Презентація проекта
 Цифровий фотоапарат        Проектор          Обладнання для
                               проведення відеоконференцій
 Програвач DVD-дисків       Сканер
                Реклама результатів роботи в ЗМІІнше:      
 Засоби для зв’язку з       Телевізор
Інтернетом

Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):
 Бази даних            Програми         Програми для створення
                 опрацювання       веб-сайтів
 Табличний процесор
                 зображень         Текстовий редактор
 Видавничі системи
                  Веб-браузер для
 Програми для підтримки                   Програми для створення
                 перегляду веб-сайтів
роботи з електронною                    публікацій
                  Програми для
поштою                           Архіватори
                 створення
 Енциклопедія на компакт-    мультимедійних      Інше:     
диску               презентацій
 INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
    ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені
                  11
o Яворівщина – вільна економічна зона. – Л.: Бібльос,
                   1998. – 32с.
                  o Яворівщина: Фотоальбом. – Львів. Гердан графіка, -
                   2002.- 88с.
                  o Мацапура В.І. Заапорожская Сечь в художественной
                   интерпретации Н.Гоголя («Тарас Бульба»)//Всесвітня
                   література та культура в навчальних закладах
                   України.-2000.-№9.-С.. 46-51.
                  o Братко В.О. Історична та фольклорна основи повісті
                   М.Гоголя «Тарас Бульба». // Зарубіжна література в
                   школах України,.-2006.-№6- с.15-18.
                  o Куце вол О. М.Гоголь . Своєрідність творчого розвитку
                   письменника. Поема «Мертві душі». 9 клас.// Всесвітня
Друковані матеріали:         література в середніх навчальних закладах
                   України.-2002.-№4.-С.. 31-33
                  o Ярошенко А. Богдан Хмельницький і його роль в
                   історії України .- К., 1950.
                  o Грушевський М. Хмельницький і Хмельниччина //
                   Розвідки і матеріали до історії України - Руси. Львів,
                   1900. т.3.
                  o .6. Дацко В. Батькова спадщина: Вибрані публікації
                   історико-краєзнавчого змісту. -Львів: Логос.-2003.-148с.
                  o Дацко В. Яворівщина в іменах: Біографічний довідник. -
                   Львів: Край.- 1995.- 157с.
                  o Яворівщина: Фотоальбом.- Львів: Гердан
                   -графіка.-2002.-88с.


Додаткове приладдя та      Папір для принтера, дискети, картриджі.
витратні матеріали:
 INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
   ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені
                  12
http://www.castles.com.ua/jaworow.html
                http://www.uk.wikipedia.org/wiki/Гоголь_Микола_Васильович
                http://www.knyha.com/ukr/critic/?id=10835
                http://www.nbuv.gov.ua/books/18/gnv.html
                http://www.dt.ua/3000/3760/45301/?printpreview
                http://ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=98
                http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nikolai_Gogol_on_st
Ресурси Інтернету:       amps
                http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E
                %D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%93%D0%BE
                %D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
                http://www.dt.ua/3000/3760/35522/
                http://zal-library.narod.ru/makovej.html
                http://www.litforum.org/position.php?essay=1232197346
                Запрошення мера міста та представників міської ради на
Інше:
                презентацію проекту.
Диференціація навчання:
          Вони є лідерами груп, допомагають іншим учасникам створювати
  Обдаровані
          комп’ютерні продукти (презентацію, публікацію, веб-сайт), координують
  учні:     пошук в Інтернеті.
                Оцінювання за спеціально розробленими формами за 4-м
Оцінювання знань та       позиціями: презентація, публікація, веб-сайт .
вмінь учнів:          Окремо оцінюється тест та самостійна робота. Враховується
                усний захист проекту.
                Микола Гоголь, Остап Гоголь, Тарас Бульба, Мертві душі,
Ключові слова:
                Ревізор, аферисти, Осип Маковей, Ярошенко.
 INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
   ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені
                  13

More Related Content

What's hot

9 геогр пестушко-уварова_2009_укр
9 геогр пестушко-уварова_2009_укр9 геогр пестушко-уварова_2009_укр
9 геогр пестушко-уварова_2009_укрAira_Roo
 
10 fil o
10 fil o10 fil o
10 fil o4book
 
«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 10 КЛАС (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)»
«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 10 КЛАС (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)»«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 10 КЛАС (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)»
«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 10 КЛАС (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)»gramotapublishing
 
Zarubizhna literatura-11-klas-kadobjanska-2019
Zarubizhna literatura-11-klas-kadobjanska-2019Zarubizhna literatura-11-klas-kadobjanska-2019
Zarubizhna literatura-11-klas-kadobjanska-2019kreidaros1
 
Ukrajinska mova-10-klas-plyushh-tikhosha-karaman
Ukrajinska mova-10-klas-plyushh-tikhosha-karamanUkrajinska mova-10-klas-plyushh-tikhosha-karaman
Ukrajinska mova-10-klas-plyushh-tikhosha-karamanfreegdz
 
укрмова 10
укрмова 10укрмова 10
укрмова 10Dan444
 
Vstup do-istoriji-5-klas-shchupak-2018
Vstup do-istoriji-5-klas-shchupak-2018Vstup do-istoriji-5-klas-shchupak-2018
Vstup do-istoriji-5-klas-shchupak-2018kreidaros1
 
8 klas zarubizhna_literatura_nikolenko_zuenko_2016
8 klas zarubizhna_literatura_nikolenko_zuenko_20168 klas zarubizhna_literatura_nikolenko_zuenko_2016
8 klas zarubizhna_literatura_nikolenko_zuenko_2016NEW8
 
8 klas ukrajinska_mova_jushhuk_2016
8 klas ukrajinska_mova_jushhuk_20168 klas ukrajinska_mova_jushhuk_2016
8 klas ukrajinska_mova_jushhuk_2016NEW8
 
11 um a_2019
11 um a_201911 um a_2019
11 um a_20194book
 
8 klas zarubizhna_literatura_nikolenko_2016
8 klas zarubizhna_literatura_nikolenko_20168 klas zarubizhna_literatura_nikolenko_2016
8 klas zarubizhna_literatura_nikolenko_2016NEW8
 

What's hot (18)

9 геогр пестушко-уварова_2009_укр
9 геогр пестушко-уварова_2009_укр9 геогр пестушко-уварова_2009_укр
9 геогр пестушко-уварова_2009_укр
 
10 fil o
10 fil o10 fil o
10 fil o
 
«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 10 КЛАС (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)»
«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 10 КЛАС (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)»«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 10 КЛАС (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)»
«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА. 10 КЛАС (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ)»
 
Zarubizhna literatura-11-klas-kadobjanska-2019
Zarubizhna literatura-11-klas-kadobjanska-2019Zarubizhna literatura-11-klas-kadobjanska-2019
Zarubizhna literatura-11-klas-kadobjanska-2019
 
Ukrajinska mova-10-klas-plyushh-tikhosha-karaman
Ukrajinska mova-10-klas-plyushh-tikhosha-karamanUkrajinska mova-10-klas-plyushh-tikhosha-karaman
Ukrajinska mova-10-klas-plyushh-tikhosha-karaman
 
укрмова 10
укрмова 10укрмова 10
укрмова 10
 
Vstup do-istoriji-5-klas-shchupak-2018
Vstup do-istoriji-5-klas-shchupak-2018Vstup do-istoriji-5-klas-shchupak-2018
Vstup do-istoriji-5-klas-shchupak-2018
 
1
11
1
 
план навчального проекту
план навчального проектуплан навчального проекту
план навчального проекту
 
8 klas zarubizhna_literatura_nikolenko_zuenko_2016
8 klas zarubizhna_literatura_nikolenko_zuenko_20168 klas zarubizhna_literatura_nikolenko_zuenko_2016
8 klas zarubizhna_literatura_nikolenko_zuenko_2016
 
8 klas ukrajinska_mova_jushhuk_2016
8 klas ukrajinska_mova_jushhuk_20168 klas ukrajinska_mova_jushhuk_2016
8 klas ukrajinska_mova_jushhuk_2016
 
9
99
9
 
11 um a_2019
11 um a_201911 um a_2019
11 um a_2019
 
89
8989
89
 
історія україни 5 кл
історія україни 5 клісторія україни 5 кл
історія україни 5 кл
 
11
1111
11
 
8 klas zarubizhna_literatura_nikolenko_2016
8 klas zarubizhna_literatura_nikolenko_20168 klas zarubizhna_literatura_nikolenko_2016
8 klas zarubizhna_literatura_nikolenko_2016
 
08
0808
08
 

Similar to Unit Plan Template

Svitova literatura-5-klas-nikolenko
Svitova literatura-5-klas-nikolenkoSvitova literatura-5-klas-nikolenko
Svitova literatura-5-klas-nikolenkokreidaros1
 
5 sl n_2013
5 sl n_20135 sl n_2013
5 sl n_2013UA4-6
 
5_vi_mog_2022.pdf
5_vi_mog_2022.pdf5_vi_mog_2022.pdf
5_vi_mog_2022.pdfLudaM3
 
презентация ліди туркули
презентация ліди туркулипрезентация ліди туркули
презентация ліди туркулиsemyurihor
 
5_vi_b_2022.pdf
5_vi_b_2022.pdf5_vi_b_2022.pdf
5_vi_b_2022.pdf4book9kl
 
презентация1
презентация1презентация1
презентация1yagilnytska
 
10 zl n_2018_stand
10 zl n_2018_stand10 zl n_2018_stand
10 zl n_2018_stand4book
 
9 ul m_u
9 ul m_u9 ul m_u
9 ul m_uUA7009
 
9 ul m_u
9 ul m_u9 ul m_u
9 ul m_u4book
 
9 ul pog
9 ul pog9 ul pog
9 ul pogUA7009
 
Підручник Українська література 9 клас Погребенник В.Ф.
Підручник Українська література 9 клас Погребенник В.Ф.Підручник Українська література 9 клас Погребенник В.Ф.
Підручник Українська література 9 клас Погребенник В.Ф.oleg379
 
9 литер погребенник_баліна_укр_для нацм_2009_укр
9 литер погребенник_баліна_укр_для нацм_2009_укр9 литер погребенник_баліна_укр_для нацм_2009_укр
9 литер погребенник_баліна_укр_для нацм_2009_укрAira_Roo
 
9 ul pog
9 ul pog9 ul pog
9 ul pog4book
 

Similar to Unit Plan Template (20)

Svitova literatura-5-klas-nikolenko
Svitova literatura-5-klas-nikolenkoSvitova literatura-5-klas-nikolenko
Svitova literatura-5-klas-nikolenko
 
5 sl n_2013
5 sl n_20135 sl n_2013
5 sl n_2013
 
5_vi_mog_2022.pdf
5_vi_mog_2022.pdf5_vi_mog_2022.pdf
5_vi_mog_2022.pdf
 
презентация ліди туркули
презентация ліди туркулипрезентация ліди туркули
презентация ліди туркули
 
5_vi_b_2022.pdf
5_vi_b_2022.pdf5_vi_b_2022.pdf
5_vi_b_2022.pdf
 
презентация1
презентация1презентация1
презентация1
 
5
55
5
 
28
2828
28
 
10 zl n_2018_stand
10 zl n_2018_stand10 zl n_2018_stand
10 zl n_2018_stand
 
1
11
1
 
Cвітова література
Cвітова літератураCвітова література
Cвітова література
 
азарова нвк № 5
азарова нвк № 5азарова нвк № 5
азарова нвк № 5
 
9 ul m_u
9 ul m_u9 ul m_u
9 ul m_u
 
мывмм
мывмммывмм
мывмм
 
9 ul m_u
9 ul m_u9 ul m_u
9 ul m_u
 
9 ul pog
9 ul pog9 ul pog
9 ul pog
 
Підручник Українська література 9 клас Погребенник В.Ф.
Підручник Українська література 9 клас Погребенник В.Ф.Підручник Українська література 9 клас Погребенник В.Ф.
Підручник Українська література 9 клас Погребенник В.Ф.
 
умыкацу
умыкацуумыкацу
умыкацу
 
9 литер погребенник_баліна_укр_для нацм_2009_укр
9 литер погребенник_баліна_укр_для нацм_2009_укр9 литер погребенник_баліна_укр_для нацм_2009_укр
9 литер погребенник_баліна_укр_для нацм_2009_укр
 
9 ul pog
9 ul pog9 ul pog
9 ul pog
 

More from 01061959

Vidomist Ocin Yuvannya
Vidomist Ocin YuvannyaVidomist Ocin Yuvannya
Vidomist Ocin Yuvannya01061959
 
Efect Prez
Efect PrezEfect Prez
Efect Prez01061959
 
Teacher Prezent
Teacher PrezentTeacher Prezent
Teacher Prezent01061959
 
Vidomist Ocin Yuvannya
Vidomist Ocin YuvannyaVidomist Ocin Yuvannya
Vidomist Ocin Yuvannya01061959
 
Vidomist Ocinok
Vidomist OcinokVidomist Ocinok
Vidomist Ocinok01061959
 
Bibliografiya
BibliografiyaBibliografiya
Bibliografiya01061959
 
Efect Prez
Efect PrezEfect Prez
Efect Prez01061959
 
Lvivska Oblast
Lvivska OblastLvivska Oblast
Lvivska Oblast01061959
 
Vidomist Ocinok
Vidomist OcinokVidomist Ocinok
Vidomist Ocinok01061959
 
Vidomist Ocinok
Vidomist OcinokVidomist Ocinok
Vidomist Ocinok01061959
 
Instruction
InstructionInstruction
Instruction01061959
 
Test Ilyustracii
Test IlyustraciiTest Ilyustracii
Test Ilyustracii01061959
 
Test Gogol V Ukraini
Test Gogol V UkrainiTest Gogol V Ukraini
Test Gogol V Ukraini01061959
 
Test Gogol
Test GogolTest Gogol
Test Gogol01061959
 
Oputuvanai
OputuvanaiOputuvanai
Oputuvanai01061959
 
схема дій
схема дійсхема дій
схема дій01061959
 
Recomendovani Dzerela
Recomendovani DzerelaRecomendovani Dzerela
Recomendovani Dzerela01061959
 

More from 01061959 (20)

Vidomist Ocin Yuvannya
Vidomist Ocin YuvannyaVidomist Ocin Yuvannya
Vidomist Ocin Yuvannya
 
Efect Prez
Efect PrezEfect Prez
Efect Prez
 
Teacher Prezent
Teacher PrezentTeacher Prezent
Teacher Prezent
 
Vidomist Ocin Yuvannya
Vidomist Ocin YuvannyaVidomist Ocin Yuvannya
Vidomist Ocin Yuvannya
 
Vidomist Ocinok
Vidomist OcinokVidomist Ocinok
Vidomist Ocinok
 
Bibliografiya
BibliografiyaBibliografiya
Bibliografiya
 
Efect Prez
Efect PrezEfect Prez
Efect Prez
 
Lvivska Oblast
Lvivska OblastLvivska Oblast
Lvivska Oblast
 
Yavoriv
YavorivYavoriv
Yavoriv
 
Vidomist Ocinok
Vidomist OcinokVidomist Ocinok
Vidomist Ocinok
 
Vidomist Ocinok
Vidomist OcinokVidomist Ocinok
Vidomist Ocinok
 
Instruction
InstructionInstruction
Instruction
 
Test Ilyustracii
Test IlyustraciiTest Ilyustracii
Test Ilyustracii
 
Test Gogol V Ukraini
Test Gogol V UkrainiTest Gogol V Ukraini
Test Gogol V Ukraini
 
Test Gogol
Test GogolTest Gogol
Test Gogol
 
Test
TestTest
Test
 
Synka N
Synka NSynka N
Synka N
 
Oputuvanai
OputuvanaiOputuvanai
Oputuvanai
 
схема дій
схема дійсхема дій
схема дій
 
Recomendovani Dzerela
Recomendovani DzerelaRecomendovani Dzerela
Recomendovani Dzerela
 

Unit Plan Template

 • 1. План навчального проекту Автор навчального проекту: Прізвище, ім’я та по- Сабат Юлія Іванівна батькові: Місце роботи / Назва СЗШ І-ІІІ ступенів №2 м. Яворова навчального закладу: Місце проживання М. Яворів, вул. Івана Хрестителя, 48 автора проекту: Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи Так Ні бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту? Опис проекту Назва проекту: Перехресні стежки Основні питання: Чи дійсно все, що ми знаємо, обмежене, а все, чого ми не Ключове питання: знаємо – нескінченне? Який вплив мала Україна на творчість Гоголя.? Яким чином поєдналися правда та домисел у родоводі М.Гоголя і чи дійсно має рацію Френсіс Бекон, стверджуючи «Чим менше історія правдива, тим більше вона приносить задоволення.» ? Тематичні питання: Чому можливий зв'язок між ВЕЛИКИМ ГОГОЛЕМ і маленьким Яворовом? Хто вони, авантюристи: шукачі пригод чи суспільне зло? INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені 1
 • 2. Які зв’язки М.Гоголя з Україною та її культурою? Які події козацької доби відображені в творах Миколи Гоголя «Тарас Бульба» та Осипа Маковея «Ярошенко»? Змістові питання: Чим займається головний герой повісті «Мертві душі»? Які твори Гоголя мають сатиричну скерованість? Яких людей називають авантюристами? Стислий опис: Готуючись до відзначення у школі 200-річчя з дня народження М.В.Гоголя, ми з дев’ятикласниками прочитали в Інтернеті інформацію про Остапа Гоголя, прапрадіда письменника (згідно деяких джерел), гетьмана Правобережної України. А призначив його на цю посаду своїм указом польський король Ян Собеський, літня резиденція якого була розташована в Яворові. От і виникла у нас ідея-фікс про ймовірність перебування прародича Миколи Васильовича Гоголя в нашому місті. Ця ідея стала першою цеглиною майбутнього проекту. Подумалося, що такі загадкові історії буде цікаво розплутати моїм дев’ятикласникам. До речі, більшість із них – хлопці, які добре володіють комп’ютером. Учням було запропоновано дослідити, чи є якісь інші фактори, які б свідчили про зв'язок Гоголя з нашою місцевістю. Не таємниця, що сучасна молодь захоплюється мобільними, комп’ютерними іграми, ігровими автоматами: хочеться ж мати трохи більше кишенькових грошей, ніж дають батьки і часто вони стають жертвами афер. Дев’ятикласники досліджували актуальність образу авантюриста-Чичикова в наш час. Метою дослідження «Гоголь в Україні» є з’ясування того, який вплив мала Україна на творчість Гоголя. Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект Основи економіки Людина і суспільство/Основи Географія філософії Українська мова і Хімія література Я і Україна/Довкілля/ Історія України Природознавство Зарубіжна література Основи Фізика, астрономія Музика, образотворче правознавства мистецтво Математика Трудове навчання Інформатика Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ Інше:       Всесвітня історія Біологія Інше:       Іноземна мова інше:       Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені 2
 • 3. 1–4 8-9 5-7 10-11 Інше: 7, 9 класи Інше:       Державні освітні стандарти та навчальні програми: Освітня галузь "Мови і літератури" o формування стійкої мотивації до вивчення української, зарубіжної літератур, виховання відчуття краси і виразності рідного слова, поваги до української мови та інших мов; o вироблення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) і в різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня); o формування комунікативної компетенції; o ознайомлення з найвизначнішими досягненнями художньої оригінальної та перекладної літератури; o розвиток умінь сприймати літературний твір як явище мистецтва; o формування читацької та мовленнєвої культури, творчих здібностей, культури полеміки, критичного мислення, самостійного аналізу та оцінювання прочитаного; o формування гуманістичного світогляду, духовного світу людини, її моральних та естетичних цінностей, особистісних рис громадянина України, який сприймає і поділяє національні та загальнолюдські цінності, відчуває свою приналежність до європейської спільноти. Освітня галузь "Технологія" • ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві, науці, повсякденному житті та їх підготовка до раціонального використання комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням; • ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності, формування необхідних для цього знань і вмінь, навчання учнів способів поводження з різноманітними засобами праці; • створення умов для професійного самовизначення, обґрунтованого вибору професії з урахуванням власних здібностей, уподобань і інтересів; Освітня галузь "Суспільствознавство" • формування в учнів почуття власної гідності, відповідальності, особистого ставлення до подій і явищ суспільного життя, досвіду емоційно-оцінної діяльності, здатності визначати власну активну життєву позицію, робити свідомий вибір, встановлювати особисті цілі, спрямовані на розвиток суспільства, держави, забезпечення власного добробуту та добробуту своєї родини. INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені 3
 • 4. навчальні програми: Зарубіжна література 7 клас Микола Гоголь (1809–1852). “Тарас Бульба” Гоголь і Україна. Зображення в повісті любові до України, героїзму, мужності й ратної звитяги українського народу в боротьбі за рідну землю. Бойове товариство, побут і звичаї запорожців. Втілення в образі Тараса Бульби кращих рис запорозького козака. Остап і Андрій. Картини природи в творі. Учень: розповідає про зв’язки Гоголя з Україною та її культурою; переказує близько до тексту ключові епізоди повісті “Тарас Бульба”; сприймає великий за обсягом текст цілісно; визначає ідейний зміст твору: зображення любові до Батьківщини, героїзму та подвигу, мужності й ратної звитяги українського народу в боротьбі за рідну землю; розповідає про бойове товариство, побут і звичаї запорожців на основі тексту повісті; характеризує образ Тараса Бульби, звертаючи увагу на втілення в ньому кращих рис запорозького козака і визначення цією домінантою інших його якостей: ставлення до дружини, синів, побуту; порівнює образи Остапа (“добрий козак”) і Андрія (неоднозначність: з одного боку нестійкість моральних позицій, зрада, а другого – любов до матері, ставлення до коханої, усвідомлення злочину і прийняття смерті як справедливої кари); пояснює роль пейзажів у творі; висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в повісті, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту; порівнює відомості про козацьку добу, отримані на уроках історії України та зарубіжної літератури. 9 клас Микола ГОГОЛЬ (1809- 1852) (4год.) "Мертві душі" (т.1, ключові епізоди) або "Ніс" Життєвий і творчий шлях. Романтика українських легенд та казок у циклі "Вечори на хуторі біля Диканьки". Гуманістичний пафос, милосердя та співчуття до "маленької людини" в повісті "Шинель". "Мертві душі". Соціально-історичний та філософсько-етичний аспекти аналізу російського життя. Критика кріпосництва. Галерея поміщицьких типів. Сутність авантюри Чичикова, функції його образу у розвитку сюжету. Жанр і композиція твору. Ліричні відступи, особливості гоголівського сміху, роль портрета, інтер'єру, художньої деталі. "Ніс". Світ російського обивательства і чиновництва у дзеркалі гротескно-фантастичної події. Характер комічного і фантастичного. Теорія літератури. Поняття про ліричний відступ. Гротеск. Для вивчення напам'ять. М. Гоголь. "Мертві душі" (уривок на вибір). Міжлітературні зв'язки. Типологічні подібності з творчістю Е. Т. А. Гофмана, Е. А. По, Г. Квітки-Основ'яненка, І. Котляревського. Рецепція творчості Данте Аліг'єрі ("Божественна комедія"). INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені 4
 • 5. Рекомендована література для позакласного читання: М. Гоголь. "Шинель" Українська література Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич) [3 год.] • «Мартин Боруля» Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів: трагікомедія ("Сто тисяч", "Мартин Боруля"), сатирична комедія ("Хазяїн"), соціально-психологічна драма ("Безталанна"), історична трагедія ("Сава Чалий"). І. Карпенко-Карий і "театр корифеїв". Драматургічне новаторство. Трагікомедія "Мартин Боруля" і її більш ніж 100-річне життя на сцені. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесність, порядність, працелюбство) становою приналежністю. Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі. Значення творчості І. Карпенка-Карого. ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного твору. Михайло Старицький [3 год.] • «Оборона Буші» («Облога Буші») Життя і творчість. Багатогранність діяльності. М. Старицький і театр. Творча співпраця з М. Лисенком. Оцінка І. Франком діяльності М. Старицького. Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті "Оборона Буші". Її антимiлiтаристське спрямування. Багатопроблемність твору. Шлях помсти і крові як трагічні сторінки в житті українського і польського народів. Образи та символи твору, особливості характеротворення, функція картин природи. Історія України 5-9 класи Нова історія України Українські землі під владою Речі Посполитої та інших держав. Люблінська унія та її вплив на подальшу долю українських земель. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток України у другій половині XVI ст. Берестейська унія 1596 р. та її наслідки. Виникнення українського козацтва. Життя та побут козаків. Політико-соціальний та військовий устрій Січі. Організація реєстрового козацтва. Походи козаків проти татар і турків. Козацькі повстання 90-х років XVI ст. Гетьман П.Конашевич-Сагайдачний. Хотинська війна 1621 р. Козацько-селянські рухи 20-30-х рр. XVII ст. INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені 5
 • 6. Культура України у XVI - першій половині XVII ст. Освіта і наука. Книгодрукування. Література, музика, архітектура і мистецтво. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1657рр. Початок війни. Б.Хмельницький. Битва під Жовтими Водами і Корсунем. Розгортання національно-визвольної війни в 1648-1649 рр. Зборівський мир. Утворення Української держави - Гетьманщини. Воєнно-політичні події 1650-1653 рр. Українсько-московська державна угода 1654 р. та ставлення до неї різних суспільних верств і церкви в Україні. Воєнні дії проти Польщі в 1654-1655 рр. Віденське перемир'я 1656 р. Події 1656-1657 рр. Українські землі в другій половині XVII ст. Основні напрямки державної політики гетьмана І.Виговського. Гадяцький договір 1658 р. Гетьманство Ю.Хмельницького. Поділ українських земель на Лівобережну і Правобережну Україну. Посилення впливів московського уряду на українську державну політику. Переяславські статті 1659р. Московські статті 1665 р. Андрусівське перемир'я 1667 р. - змова Московської держави з Польщею про поділ України. Правобережна та Лівобережна Гетьманщини в 60-80-х рр. XVII ст. Внутрішня й зовнішня політика гетьмана П.Дорошенко на Правобережжі. Гетьманство Д.Многогрішного. Глухівські сталі І.Самойлович. Чигиринські походи 1677 і 1678 рр. Бахчисарайський договір 1681 р. "Вічний мир" 1686р. Кримські походи. Виникнення та розвиток Слобідської України. Українські землі наприкінці XVII - на початку ХУШ ст. Українська держава за роки гетьманування І.Мазепи. Коломацькі статті. Північна війна і Україна. Полтавська битва 1709 р. Решетилівські статті 1709 р. Гетьман Пилип Орлик та його Конституція України. Посилення колоніальної політики Російської імперії щодо України. "Рішительні пункти" 1728 р. Зміцнення української державності за гетьманування Д.Апостола Українські землі в середині й наприкінці ХУШ ст. Тимчасове відновлення гетьманського правління. Гетьман Кирило Розумовський. Остаточна ліквідація гетьманства і створення 2-ї Малоросійської колегії. Зруйнування Запорозької Січі. Скасування російським урядом військового та адміністративного устрою на Лівобережній Україні. Національно-визвольна й антикріпосницька боротьба в Україні в середині та другій половині ХУШ ст. Соціально- економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії в другій половині ХУШ ст. Російсько-турецькі війни другої половини ХУШ ст. та участь у них українських козаків. Заселення і розвиток Південної України. Українська культура у ХУШ ст. Особливості розвитку культури. Освіта і книгодрукування. Київська академія. Наука. Г.Сковорода. Літописи. Література. Театр і музика. Архітектура. Живопис. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХУШ - в першій половині XIX ст. Поділи Речі Посполитої та інтеграція українських земель до Російської та Австрійської імперій. Участь українських солдат, ополченців і козаків у війні 1812 р. Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні. Антикріпосницька боротьба в Україні в першій половині XIX ст. Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні наприкінці ХУШ - в першій половині XIX ст. Поширення декабристського руху в Україні. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830-31 рр. та його наслідки для України. Кирило- Мефодіївське братство. Програмні документи братства. INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені 6
 • 7. Західноукраїнські землі наприкінці ХУШ - в першій половині XIX ст. Адміністративно- територіальний устрій та населення західноукраїнських земель. Форми антикріпосницької боротьби. Рух опришків. Л. Кобилиця. Основні селянські виступи. Українське національне відродження в західноукраїнських землях наприкінці XVIII - в першій половині XIX ст. Демократично-просвітницький гурток "Руська трійця". Альманах "Русалка Дністровая". Революція 1848-1849 рр. в Австрійській імперії та український національно- визвольний рух. Скасування кріпосницької залежності селян і панщини в Західній Україні. Українська культура в першій половині XIX ст. Освіта. Наука. Праці з історії України. Література. Архітектура. Музика. Живопис. Україна в другій половині XIX. ст. Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні. Основні законодавчі акти реформи. Особливості і наслідки реформи в Україні. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х рр. XIX ст. Економічний розвиток українських земель у 60-90-х рр. XIX ст. Інформатика Програми для загальноосвітніх навчальних закладів технологічного профілю Інформатика та технології 7–9 класи Створення презентацій (6 год.) Ознайомлення з системами підготовки комп’ютерних презентацій. Настройка анімації. Робота зі звуком. Додавання графіки та відео. Посилання та вказівки. Учні повинні знати: o принципи налагодження анімації; o принципи додавання звукової, відео та графічної інформації; o принципи встановлення посилань і вказівок. Учні повинні вміти: o створювати та демонструвати керовану презентацію. 6.3. Текстовий процесор (16 год.) Системи опрацювання текстів, їх класифікація та функції. Завантаження текстового редактора. Призначення та система вказівок текстового редактора (ТР). Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Перевірка орфографії. Робота з текстовими файлами. Використання буферу обміну. Пошук інформації в середовищі текстового редактора. Робота з контекстами: пошук, заміна, виділення, перенесення, копіювання, форматування. Робота з об’єктами в середовищі текстового редактора. Робота зі шрифтами. Форматування документа. Друкування тексту. Шаблони текстів і робота з ними. Використання таблиць у текстах. Вставляння об’єктів. Структура документа. Учні повинні знати: o призначення та основні функції текстового редактора; o правила роботи з текстовим редактором; o основні операції, що можна виконувати з текстом за допомогою текстового редактора. Учні повинні вміти: o завантажувати текстовий редактор; o зчитувати до текстового редактора текст, що зберігається на зовнішніх носіях; o з використанням текстового редактора вводити текст до запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера, редагувати, форматувати текст; o зберігати текст на зовнішніх носіях; o друкувати текст; INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені 7
 • 8. o відмічати блоки тексту з наступним копіюванням чи перенесенням та виконувати інші операції з контекстами; o виконувати заміну одного контексту іншим; o здійснювати пошук контекстів у тексті; o з’єднувати кілька частин тексту в єдиний текст; o підключати словник для знаходження орфографічних і граматичних помилок у тексті; o вибирати й використовувати необхідний шрифт; o вставляти таблиці в текст та форматувати їх; o використовувати шаблони документів; o створювати документи за певною структурою; o відшукувати текстові файли за різними ознаками: ім’ям, датою створення, автором, вмістом, обсягом тощо. Глобальна мережа Інтернет (18 год.) Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв’язок в Інтернеті. Сервер і робоча станція. Апаратні, програмні та інформаційні складові сучасної мережі Інтернет. Поняття про ресурси Інтернету. Ідентифікація комп’ютерів у мережі. Адресація в Інтернеті. Протоколи передавання інформації. Принципи функціонування глобальної мережі. Інформація, необхідна для підключення до мережі Інтернет, провайдери. Різні способи підключення комп’ютерів до глобальної мережі. Основні послуги глобальної мережі Інтернет: гіпертекстові сторінки, електронна пошта, телеконференції, файлові архіви, інтерактивне спілкування. Програмне забезпечення для роботи в глобальній мережі Інтернет. Електронна пошта. Принципи функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Основні можливості поштових програм для роботи з електронними повідомленнями: створення електронного повідомлення, відправлення повідомлення, відправлення копій, приєднання файлів до повідомлень, одержання повідомлення, створення відповіді на електронне повідомлення тощо. Адресна книга. Поняття про телеконференції. Програмне забезпечення та конфігурація телеконференцій. Різні групи телеконференцій. Правила організації та проведення телеконференції. Пошук потрібних груп новин та їх передплата. Відправлення повідомлень у телеконференції. Поняття про гіпертекстовий документ. Служба перегляду гіпертекстових сторінок – Word Wide Web. Організація інформації, принципи навігації. WWW-сервери. Адреса веб-сторінки. Перегляд і створення веб- сторінки. Пошукові машини. Пошук інформації в Інтернеті. Програми-броузери. Правила роботи та налагодження. Використання різноманітних сторінок кодування. Файлові ресурси в мережі Інтернет. Інтерактивне спілкування в Інтернеті. Проблеми безпеки та захисту інформації в глобальній мережі Інтернет. Учні повинні вміти: o запускати на виконання програму роботи з електронною поштою; o складати, редагувати і відправляти через комп’ютерну мережу електронні повідомлення; відповідати на електронні повідомлення; одержувати пошту, користуватися адресною книгою, приєднувати до електронних повідомлень файли різних типів; перекодувати повідомлення, одержані електронною поштою; виконувати переадресацію поштових повідомлень; o запускати на виконання програму-броузер; o переглядати гіпертекстові сторінки; o працювати з програмами-броузерами, створювати закладки на потрібних веб-сторінках; переміщуватися по сторінках у прямому і зворотному напрямках; вводити з клавіатури адресу потрібної веб-сторінки; o використовуючи пошукові машини здійснювати пошук потрібної інформації в Інтернеті; змінювати вид кодування веб-сторінок під час роботи з броузерами; o створювати найпростіші веб-сторінки, що містять коди форматування тексту, графічні об’єкти, гіперпосилання, списки та таблиці; o підключатися до електронних конференцій, розміщувати там власну інформацію та читати необхідну інформацію, переписувати інформацію, що є в різних конференціях; передплачувати потрібну телеконференцію; спілкуватися з іншими учасниками телеконференцій; o здійснювати пошук потрібних файлових архівів; копіювати з файл-сервера файлові архіви; копіювати на файл-сервер файлові архіви; o здійснювати інтерактивне спілкування в глобальній мережі Інтернет. INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені 8
 • 9. Навчальні цілі та очікувані результати навчання: Основна мета, яка ставиться перед учнями – розвиток бажання пізнавати нове та вмінь критично оцінювати події, факти, характеризувати явища і процеси суспільного життя, встановлювати між ними зв'язок, знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати та оцінювати її з позицій сучасності. робити власні висновки і узагальнення. Після завершення роботи над проектом учні повинні:  Навчитися працювати в групі, допомагати один одному, правильно розподіляти обов’язки.  Переконатися в тому, що все, що ми знаємо, обмежене, а все, чого ми не знаємо – нескінченне.  Прочитати рекомендовані твори Миколи Гоголя.  Детальніше познайомитися з історією рідного краю, відвідавши музеї Яворова («Яворівщина», музей-садиба Осипа Маковея) та залишки Яворівського замку.  Провести соціологічне опитування серед мешканців міста про актуальність в наш час різних афер .  Підготувати власні поезії на конкурс.  Намалювати ілюстрації до твору М.Гоголя «Тарас Бульба»   Дослідити: 1) ймовірність перебування Остапа Гоголя (прапрадіда М.В.Гоголя) в наших краях за історичними довідками про Остапа Гоголя, Богдана Хмельницького, Яна Собеського; 2) зображення українських історичних подій XV – XVІ століть в повістях М.Гоголя «Тарас Бульба» й О.Маковея «Ярошенко»; 3) актуальність образу Чичикова (повість М.Гоголя «Мертві душі») в наш час; 4) вплив України на творчість М.В.Гоголя.   Узагальнити знайдений матеріал.  Створити презентації.  Випустити публікацію (газету).  Спроектувати Веб-сайт і реально розмістити його в Інтернеті.  Презентувати проект учням та вчителям школи, представникам місцевої преси. Діяльність учнів: INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені 9
 • 10. Ознайомлення з презентацією вчителя. Об’єднання учнів у Висунення гіпотез шодо групи і розподіл реалізації ключового та завдань тематичних питань Пошук інформації в Пошук інформації у мережі NET друкованих джерелах Екскурсії у музей Пошук місць «Яворівщина», до Яворова, пов’язаних садиби О.Маковея, з Гоголем Яворівського замку 1 група «Аналітики» 2 група «Юнкори» 3 група «Веб- створення Публікації майстри» презентацій Веб-сайти Конкурси на кращий Пошук інформації з «Гоголь в Україні» кросворд, вірш, різними точками зору ілюстрацію до творів на постать Гоголя «Перехресні стежки» Історична розвідка (дослідження (О. Гоголь, Б. Висвітлення ходу ймовірності зв’язку Хмельницький , роботи над проектом Гоголя з Яворовом) Я.Собеський) «Було колись в Україні…» Висвітлення ходу Інтерактивна (порівняння творів роботи над проектом сторінка М.Гоголя та О.Маковея) ймовірності зв’язку INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО «Вічно живі «Мертві ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені душі» 10 Посилання на Інтерв’ю (актуальність образу джерела Чичикова)
 • 11. Обладнання (відмітити необхідні прилади): Фотоапарат Виконання тестових завдань та самостійної роботи Лазерний диск Комп’ютер(и) Принтер Відеокамера Відеомагнітофон Презентація проекта Цифровий фотоапарат Проектор Обладнання для проведення відеоконференцій Програвач DVD-дисків Сканер Реклама результатів роботи в ЗМІІнше:       Засоби для зв’язку з Телевізор Інтернетом Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми): Бази даних Програми Програми для створення опрацювання веб-сайтів Табличний процесор зображень Текстовий редактор Видавничі системи Веб-браузер для Програми для підтримки Програми для створення перегляду веб-сайтів роботи з електронною публікацій Програми для поштою Архіватори створення Енциклопедія на компакт- мультимедійних Інше:      диску презентацій INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені 11
 • 12. o Яворівщина – вільна економічна зона. – Л.: Бібльос, 1998. – 32с. o Яворівщина: Фотоальбом. – Львів. Гердан графіка, - 2002.- 88с. o Мацапура В.І. Заапорожская Сечь в художественной интерпретации Н.Гоголя («Тарас Бульба»)//Всесвітня література та культура в навчальних закладах України.-2000.-№9.-С.. 46-51. o Братко В.О. Історична та фольклорна основи повісті М.Гоголя «Тарас Бульба». // Зарубіжна література в школах України,.-2006.-№6- с.15-18. o Куце вол О. М.Гоголь . Своєрідність творчого розвитку письменника. Поема «Мертві душі». 9 клас.// Всесвітня Друковані матеріали: література в середніх навчальних закладах України.-2002.-№4.-С.. 31-33 o Ярошенко А. Богдан Хмельницький і його роль в історії України .- К., 1950. o Грушевський М. Хмельницький і Хмельниччина // Розвідки і матеріали до історії України - Руси. Львів, 1900. т.3. o .6. Дацко В. Батькова спадщина: Вибрані публікації історико-краєзнавчого змісту. -Львів: Логос.-2003.-148с. o Дацко В. Яворівщина в іменах: Біографічний довідник. - Львів: Край.- 1995.- 157с. o Яворівщина: Фотоальбом.- Львів: Гердан -графіка.-2002.-88с. Додаткове приладдя та Папір для принтера, дискети, картриджі. витратні матеріали: INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені 12
 • 13. http://www.castles.com.ua/jaworow.html http://www.uk.wikipedia.org/wiki/Гоголь_Микола_Васильович http://www.knyha.com/ukr/critic/?id=10835 http://www.nbuv.gov.ua/books/18/gnv.html http://www.dt.ua/3000/3760/45301/?printpreview http://ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=98 http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Nikolai_Gogol_on_st Ресурси Інтернету: amps http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E %D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%93%D0%BE %D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C http://www.dt.ua/3000/3760/35522/ http://zal-library.narod.ru/makovej.html http://www.litforum.org/position.php?essay=1232197346 Запрошення мера міста та представників міської ради на Інше: презентацію проекту. Диференціація навчання: Вони є лідерами груп, допомагають іншим учасникам створювати Обдаровані комп’ютерні продукти (презентацію, публікацію, веб-сайт), координують учні: пошук в Інтернеті. Оцінювання за спеціально розробленими формами за 4-м Оцінювання знань та позиціями: презентація, публікація, веб-сайт . вмінь учнів: Окремо оцінюється тест та самостійна робота. Враховується усний захист проекту. Микола Гоголь, Остап Гоголь, Тарас Бульба, Мертві душі, Ключові слова: Ревізор, аферисти, Осип Маковей, Ярошенко. INTEL® НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ©2005 Intel Corporation. Всі права захищені 13