Successfully reported this slideshow.

Nguvu ya sadaka

9,947 views

Published on

 • Be the first to comment

Nguvu ya sadaka

 1. 1. NGUVU YA SADAKA Zaka, Dhabihu na  Malimbuko Msasani Lutheran Church 21, 28  August, 2011 21, 28 ‐ August, 2011 Mwl. Mgisa Mwl Mgisa Mtebe 0713 497 654
 2. 2. NGUVU YA SADAKA NGUVU YA SADAKAIBADA NA SADAKAIBADA NA SADAKA Waebrania 7:1‐10 Waebrania 7:1 10
 3. 3. NGUVU YA SADAKA Waebrania 7:1‐10 b i1K k Kwa kuwa huyu Melkizedeki  h M lki d kialikuwa Mfalme waalikuwa Mfalme wa Salemu na na  Kuhani wa Mungu aliye juu,  aliyekutana na Abrahamu  akirudi katika kuwapiga na  akirudi katika kuwapiga nakuwashinda hao wafalme; naye kuwashinda hao wafalme; naye Melkizedeki akambariki,
 4. 4. NGUVU YA SADAKA Waebrania 7:1‐10 b i 2 na Abrahamu akampa  Ab h k Melizedeki  sehemu moja ya  Melizedeki “sehemu moja ya kumi (Zaka)” ya kila kitu. Jina  hilo Melkizedeki maana yake, “Mfalme wa haki,” pia “Mfalme “Mfalme wa haki ” pia “Mfalme wa Salemu maana yake wa Salemu” maana yake  “Mfalme wa amani (Salama).”
 5. 5. NGUVU YA SADAKA Waebrania 7:1‐10 b i3 (H (Huyo M lki d ki Mf l Melkizedeki, Mfalme waSalem; )Hana Baba naSalem; )Hana Baba na wala hanamama; hana ukoo, hana mwanzowala mwisho wa siku zake, kamaMwana wa Mungu yeye adumu Mungu, yeye kuhani milele. milele. 
 6. 6. NGUVU YA SADAKA Waebrania 7:1‐10 b i4TTazama ji i alivyokuwa mkuu!  jinsi li k k ! Hata Abrahamu, baba yetu Abrahamu, baba mkuu, alimpa moja ya kumi (Zaka) ya nyara zake zotealizozitekaali o iteka kule vitani alipokuwa vitani, alipokuwaakipigana na wale wafalme, kwa wale wafalme, kwa ajili ya Lutu, mpwa wake.
 7. 7. NGUVU YA SADAKA Waebrania 7:1‐10 b i5B i h i i Basi sheria inawaagiza wana  iwa Lawi wale ambao hufanyika wa Lawi wale ambao hufanyika makuhani hupokea sehemu  moja ya kumi kutoka watu  ambao ni ndugu zao, ingawa  ambao ni ndugu ao ingawa wao ni wazao wa Abrahamu. wao ni wazao wa Abrahamu.
 8. 8. NGUVU YA SADAKA Waebrania 7:1‐10 b i 6HHuyu Melkizedeki, ingawa  M lki d ki i hakufuatia ukoo wake kutoka  hakufuatia ukoo wake kutoka kwa Lawi, lakini alipokea moja ya kumi kutoka kwa Abrahamu na kumbariki yeye aliyekuwa na na kumbariki yeye aliyekuwa na zile ahadi (yaani Abrahamu). zile ahadi (yaani Abrahamu).
 9. 9. NGUVU YA SADAKA Waebrania 7:1‐10 b i7W l h k Wala hakuna shaka kwamba  h k k b mdogo hubarikiwa na aliye  mdogo hubarikiwa na aliye mkuu kuliko yeye. 8 Kwa upande mmoja, sehemu moja  ya kumi hupokelewa na wale  ya kumi hupokelewa na wale ambao hupatikana na kufa, … ambao hupatikana na kufa, …
 10. 10. NGUVU YA SADAKA Waebrania 7:1‐10 b i8 … lakini kwa upande mwingine  l ki i k d i i (Zaka; sehemu ya kumi, pia)  (Zaka; sehemu ya kumi, pia) hupokelewa na Yeye ambaye  hushuhudiwa kuwa yu hai  (Yaani Mungu).  (Yaani Mungu)
 11. 11. NGUVU YA SADAKA Waebrania 7:1‐10 b i9 (K hi ) Mt (Kwahiyo) Mtu anaweza hata  h tkusema kwamba Lawi, ambaye kusema kwamba Lawi, ambayehupokea sehemu moja ya kumi  (Zaka), naye pia alitoa hiyo  sehemu moja ya kumi, kupitia  sehemu moja ya kumi kupitia kwa Abrahamu, kwa Abrahamu,
 12. 12. NGUVU YA SADAKA Waebrania 7:1‐10 b i 10 k sababu, Melkizedeki kwa b b M lki d kialipokutana na Abrahamu, Lawi Abrahamu, Lawi alikuwa bado katika viuno vya baba yake (Yakobo, ndani yaAbrahamu); ndio kusema, LawiAbrahamu) ndio kusema Lawi alitoa Zaka angali bado hajazaliwa duniani. 
 13. 13. DHANA YA SADAKA DHANA YA SADAKAIBADA NA SADAKAIBADA NA SADAKA Yohana 4:23‐24 Yohana 4:23 24
 14. 14. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Yohana 4:23‐24 hNa saa ipo na sasa saa imefika, N i i fik ambapo waabuduo halisi, ambapo waabuduo halisi, watamwabudu Baba katika  roho na kweli;  Kwa maana Baba anawatafuta watu kama Baba anawatafuta watu kama hao, ili wamwabudu; hao, ili wamwabudu;
 15. 15. KANISA LA MTU BINAFSI KANISA LA MTU BINAFSI ZABURI 150:1‐6 6 Kila mwenye pumzi amsifu Bwana, kwa sauti kuu, kwa zeze,  kwa filimbi, kwa zomari, kwa  kwa filimbi kwa zomari kwa matari, kwa vinubi na kwa  matari, kwa vinubi na kwa matoazi yavumayo sana.
 16. 16. NGAZI (LEVELS) ZA KANISAWEWE BINAFSI NI HEKALUWEWE BINAFSI NI HEKALU 1Wakorintho 6:19‐20 ‘Mwili wako ni Hekalu(Nyumba ya Ibada) ya Roho  Mtakatifu; kwa ajili ya  Mt k tif k jili kumsifu na kumtukuza na kumtukuza Mungu aliyekuumba.
 17. 17. SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGU KWANINI  IBADA ?
 18. 18. SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGU KWANINI  IBADA ?
 19. 19. SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 22:3 Wewe U Mtakatifu nawe U Mtakatifu, nawe“UNAKETI” juu ya sifa za Israel j y
 20. 20. SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 22:3 Wewe U Mtakatifu nawe U Mtakatifu, nawe“UNAKETI” juu ya sifa za Israel j y“Inhabit”                 “Unaishi” Inhabit Unaishi
 21. 21. SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGUZab 22:3IDABA ndio kitu cha kwanza cha kwanza  kabisa katika moyo wa y Mungu, kwasababu MUNGU ANAISHI KATIKA  IBADA na SIFA.
 22. 22. SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGU Kumnyima Mungu ibada Ni kama Ni kama kumnyima • Samaki maji • Mimea udongo • Binadamu hewa
 23. 23. SIFA NA IBADA KWA MUNGU SIFA NA IBADA KWA MUNGU“Kwa maana Baba anawatafuta Kwa maana, Baba anawatafuta  watu wa aina hiyo ili  watu wa aina hiyo ili wamwabudu.” (Yohana 4: 23)
 24. 24. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                         Malaika l ik Kwasababu ya asili yetu  y y na uhusiano tuliyonayo  Adam na Mungu …
 25. 25. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu M Malaika M l ik … sisi binadamu tunaweza kumsifu na kumwabudu Adam M Ad Mungu, vizuri zaidi i i idi kuliko malaika wa mbinguni
 26. 26. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                       Malaika M M l ikIbada                  Nchi  Adam                            Ad
 27. 27. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu Zab 22:3Ibada Nchi Yoh 4:23‐24 Kumb 8:6‐18 Adam Zab 150:6
 28. 28. SIFA NA IBADA KWA MUNGUMungu anatamani sana kukaa na sisi watoto wake h ii k hapaduniani,  d i i ndio maana anataka dunia yoteijazwe hali ya ibada (atmosphere) kama ilivyo mbinguni (masaa 24), ili duniani pia kuwe na ma ingira pia, kuwe mazingiraya maisha ya makazi ya Munguya maisha au ya makazi ya Mungu kama ilivyo mbinguni.
 29. 29. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kutokana na umuhimu na  unyeti wa ibada, Mungu  hakutaka na hataki watoto  hakutaka na hataki watoto wake, tuwe na maisha ya  wake, tuwe na maisha ya taabu, maisha ya dhiki na  maisha ya shida;  Kwanini?
 30. 30. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUMungu anataka watoto wake,  tuwe na maisha mazuri, ili  tunapopeleka ibada kwa  tunapopeleka ibada kwa Mungu, ibada hiyo ifike kwa  Mungu, ibada hiyo ifike kwaMungu ikiwa safi (fresh), yaani ibada isiyo na kelele za moyoni  (masumbufu na uchungu). ( b f h )
 31. 31. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Ndio maana Mungu alitumiamuda mrefu zaidi kuumba Dunia kuliko muda aliotumia kumuumba binadamu mwenyewe.
 32. 32. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Ndio maana Mungu alitumiamuda mrefu zaidi kuumba Dunia kuliko muda aliotumia kumuumba binadamu mwenyewe. Dunia =  siku 5 Adam  =  siku 1
 33. 33. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Hii inaonyesha wazi kwamba, Mungu anajali sana mazingira ya maisha yako; kwasababu, ibada maisha yako kwasababu ibadanzuri inategemea aina ya maisha inategemea aina ya maisha ya mtu, na aina ya maisha yanategemea aina ya mazingira anayoishi mtu huyo. anayoishi mtu huyo
 34. 34. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu Zab 22:3Ibada Nchi Yoh 4:23‐24 Kumb 8:6‐18 Adam Zab 150:6
 35. 35. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Ibada nzuri hutoka katika moyo nzuri hutoka katika moyo uliotulia na pia maisha mazuri;  na maisha mazuri huchangiwa  sana na mazingira mazuri. sana na mazingira mazuri Kumbukumbu 8:6‐18  Kumbukumbu 8:6‐18
 36. 36. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Mazingira yakitibuka, maisha a g a ya bu a, a s ayanatibuka, na maisha yakitibuka,  ibada k b d kwa Mungu pia, inatibuka. b k Hivyo, Shetani anachotafuta ni  Hivyo Shetani anachotafuta ni kumpiga binadamu na mazingirayake, ili kumvurugia Mungu ibada, anayoitamani sana kutoka duniani. anayoitamani sana kutoka duniani
 37. 37. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Ili Mungu apate ibada nzuri Ili Mungu apate ibada nzuri kutoka kwetu, inamlazimu  kutubariki na kututengenezea  mazingira mazuri, ili tuweze  mazingira mazuri ili tuweze kuwa na maisha mazuri ya  kuwa na maisha mazuri yakumtumikia yeye kama vyombo  vizuri vya ibada. 
 38. 38. SIFA NA IBADA KWA MUNGU SIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 22:3Ni KwasababuNi Kwasababu IDABA ndio kitu cha kwanza kabisa katika moyo wa Mungu, kwakuwa MUNGU ANAISHI KATIKA  IBADA na SIFA za watu wake. t k
 39. 39. SIFA NA IBADA KWA MUNGU SIFA NA IBADA KWA MUNGU“Kwa maana Baba anawatafuta Kwa maana, Baba anawatafuta  watu wa aina hiyo ili  watu wa aina hiyo ili wamwabudu.” (Yohana 4: 23)
 40. 40. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGU Na kwakuwa Mungu alitaka  Na kwakuwa Mungu alitakaSifa na Ibada isiyokatika (kama na Ibada isiyokatika, (kama  y g ) ile ya mbinguni) ndio maana  alijitengea watu maalumu  (Walawi) waliofanya kazi ya  ( l i) li f k i Ukuhani, na Ibada tu. Ukuhani na Ibada tu
 41. 41. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu Kuhani Ibada Nchi  Adam                            Ad
 42. 42. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kwahiyo, wakati makabila  Kwahiyo wakati makabilamengine wanakwenda katika mengine wanakwenda katika shughuli zao la kila siku,  Makuhani na Walawiwalitakiwa kufanya ibada, kwa walitakiwa kufanya ibada kwa masaa 4, bila kukati a. masaa 24, bila kukatiza.
 43. 43. ZAKA NA SADAKAKumbukumbu 18:1‐5
 44. 44. ZAKA NA SADAKA Kumbukumbu 18:1‐51 Makuhani na kabila lote la Lawi  hawatakuwa na mgao wala  hawatakuwa na mgao wala urithi pamoja na Israeli.  urithi pamoja na Israeli. Wataishi kwa sadaka  zitolewazo kwa ajili ya BWANA;  na huo ndio urithi wao. na huo ndio urithi wao
 45. 45. ZAKA NA SADAKA Kumbukumbu 18:1‐5 2 Hawatakuwa na urithi  miongoni mwa ndugu zao,  miongoni mwa ndugu zaoBWANA ndiye urithi wao, kama BWANA ndiye urithi wao, kama alivyowaahidi.
 46. 46. ZAKA NA SADAKA Kumbukumbu 18:1‐5 5 kwa kuwa BWANA Munguwenu amewachagua pamoja na wazao wao kutoka makabilayenu kusimama na kuhudumukatika jina la BWANA siku zote. 
 47. 47. ZAKA NA SADAKAWalawi 6:8‐13W l i 6 8 13
 48. 48. ZAKA NA SADAKA Walawi 6:8‐138 BWANA akamwambia Musa:  9‘‘Mpe Aroni na wanawe  9‘‘ i agizo hili: (Kama sehemu yenu ya  (Kama sehemu yenu ya kutunza mkataba/Agano)  / g )
 49. 49. ZAKA NA SADAKA Walawi 6:8‐13 12 Moto ulio juu ya  madhabahu (ibada) lazima  dh b h (ib d ) l iuwe unaendelea kuwaka juu uwe unaendelea kuwaka juuya madhabahu, siku zote, na ya madhabahu, siku zote, na kamwe usizimike. (Masaa 24 bila kukatika) 
 50. 50. ZAKA NA SADAKA Walawi 6:8‐13 12 … Kila asubuhi kuhani  ataongeza kuni na kupanga  k i ksadaka ya kuteketezwa juu ya sadaka ya kuteketezwa juu ya moto na kuteketeza mafuta  moto na kuteketeza mafutaya sadaka za amani juu yake. 
 51. 51. ZAKA NA SADAKA Walawi 6:8‐1313 Moto (wa ibada) lazima  uendelee kuwaka juu ya  d l k k jmadhabahu mfululizo (Kwa madhabahu mfululizo (KwaMasaa 24 bila kukatika), na Masaa 24 bila kukatika), na kamwe usizimike!
 52. 52. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGU Nafasi ya  y Sadaka katika Ibada
 53. 53. Zaburi 22:3 Kwasababu MUNGU ANAISHI KATIKA  SIFA NA IBADA. SIFA NA IBADAHivyo IDABA ndio kitu cha kwanza  y kabisa katika moyo wa Mungu, Hii ina maana kwamba Sifa na Ibada kwamba, Sifa ndio Huduma Nyeti na Muhimu zaidi mbele za Mungu.
 54. 54. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUMungu anataka Kanisa lake na  makuhani wake, wafanye kazi  katika mazingira mazuri, ili  katika mazingira mazuri ili wanapopeleka ibada kwa  p p Mungu, ibada hiyo ifike kwa Mungu ikiwa safi (au fresh), bila kelele za moyoni (masumbufu).kelele za moyoni (masumbufu)
 55. 55. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUIbada nzuri hutoka katika moyo nzuri hutoka katika moyo uliotulia na pia maisha mazuri;  na maisha mazuri huchangiwa  sana na mazingira mazuri. sana na mazingira mazuri Kumbukumbu 8:6‐18  Kumbukumbu 8:6‐18
 56. 56. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Mazingira yakitibuka, maisha a g a ya bu a, a s ayanatibuka, na maisha yakitibuka,  ibada k b d kwa Mungu pia, inatibuka. b k Hivyo, Shetani anachotafuta ni  Hivyo Shetani anachotafuta ni kumpiga binadamu na mazingirayake, ili kumvurugia Mungu ibada, anayoitamani sana kutoka duniani. anayoitamani sana kutoka duniani
 57. 57. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kutokana na umuhimu wawito wao , huduma ya ibadawaliyoibeba, Mungu hakutaka  Makuhani na Walawi wawe na Walawi wawe na maisha ya upungufu, wala na maisha ya upungufu, wala masumbufu yoyote …  y y
 58. 58. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU… ili wanapopeleka ibada kwa  Mungu, ibada hiyo ifike kwa  Mungu ikiwa safi ( f h) M iki fi (au fresh),  bila kelele za moyoni  bila kelele za moyoni ( (masumbufu). )
 59. 59. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 131:2 “Hakika nimeituliza nafsi  yangu (moyo wangu) na  kiunyamazisha … ki ih Kwanini?
 60. 60. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 131:2 ‘… kwasababu nafsi yangu imekuwa na kelele za mahangaiko, kama vile mtoto  h ik k il t t aliyenyang anywa au  aliyenyang’anywa aualiyeachishwa ziwa la mama.   y
 61. 61. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUMungu anataka Kanisa lake na  makuhani wake, wafanye kazi  katika mazingira mazuri, ili  katika mazingira mazuri ili wanapopeleka ibada kwa  p p Mungu, ibada hiyo ifike kwa Mungu ikiwa safi (au fresh), bila kelele za moyoni (masumbufu).kelele za moyoni (masumbufu)
 62. 62. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUNdio maana Mungu anataka sisi  watoto wake, tuwe na maisha  mazuri, ili tunapopeleka ibada mazuri ili tunapopeleka ibada kwa Mungu, ibada hiyo ifike  kwa Mungu, ibada hiyo ifike kwa Mungu ikiwa safi au  fresh, bila kelele na  masumbufu ya moyoni. b f i
 63. 63. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGUSadaka iliingizwa kuwa sehemu iliingizwa kuwa sehemu ya ibada, ili kuitunza nyumba ya  Bwana na watenda kazi wake, kwa makusudi kwamba, kazi ya kwa makusudi kwamba kazi ya Mungu ifanyike katika  Mungu ifanyike katikamazingira mazuri kutoka katika  mioyo safi na iliyotulia.
 64. 64. MZUNGUKO WA BARAKA 2Kor 9:6‐8, 11 Mungu MKumb 18:1‐5K b 18 1 5 Kumb 8:6‐18 K b 8 6 18 Kuhani Nchi Lawi 6:12‐13 Lawi 26:3‐7 Adam                            Ad Malaki 3:7‐12 Hagai 1:5‐11
 65. 65. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGUKazi yoyote inayofanywa na kanisaKazi yoyote inayofanywa na kanisa(makuhani) ili Mungu apewe ibada  g p na utukufu anaostahili, kazi hiyo ikichechemea, kwa namna yoyote, ikichechemea k a namna o ote basi mimi na wewe hatuwezi  kubarikiwa katika maisha yetu  wala katika kazi zetu. l k tik k i t
 66. 66. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGU Na utaratibu ambao Mungu  Na utaratibu ambao Mungualiuweka kwa ajili ya kuitunza Ofisi  j y f yake duniani (kanisa) ni; Watu wake kutuoa sehemu za mali  zetu kwake (Zaka na Sadaka) zetu kwake (Zaka na Sadaka) katika namna ya kuonyesha  heshima na upendo wetu kwake
 67. 67. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGUSadaka iliingizwa kuwa sehemu iliingizwa kuwa sehemu ya ibada, ili kuitunza nyumba ya  Bwana na watenda kazi wake, kwa makusudi kwamba, kazi ya kwa makusudi kwamba kazi ya Mungu ifanyike katika  Mungu ifanyike katikamazingira mazuri kutoka katika  mioyo safi na iliyotulia.
 68. 68. ZAKA NA SADAKA Kumbukumbu 18:1‐51 Makuhani na kabila lote la Lawi  hawatakuwa na mgao wala  hawatakuwa na mgao wala urithi pamoja na Israeli.  urithi pamoja na Israeli. Wataishi kwa sadaka  zitolewazo kwa ajili ya BWANA;  na huo ndio urithi wao. na huo ndio urithi wao
 69. 69. ZAKA NA SADAKA Kumbukumbu 18:1‐5 2 Hawatakuwa na urithi  miongoni mwa ndugu zao,  miongoni mwa ndugu zaoBWANA ndiye urithi wao, kama BWANA ndiye urithi wao, kama alivyowaahidi.
 70. 70. ZAKA NA SADAKA Kumbukumbu 18:1‐5 3 Hili ndilo fungu la makuhani kutoka kwa watu watakaotoadhabihu ya ng’ombe au kondoo: ng ombe au kondoo:  mguu wa mbele, mashavu mawili na matumbo. 
 71. 71. ZAKA NA SADAKA Kumbukumbu 18:1‐5 4 Mtawapa malimbuko yanafaka zenu divai mpya mafuta zenu, divai mpya, mafuta na sufu ya kwanza kutoka kwanza kutoka manyoya ya kondoo zenu;
 72. 72. ZAKA NA SADAKA Kumbukumbu 18:1‐5 5 kwa kuwa BWANA Munguwenu amewachagua pamoja na wazao wao kutoka makabilayenu kusimama na kuhudumukatika jina la BWANA siku zote. 
 73. 73. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kutokana na umuhimu na unyeti wa huduma ya ukuhani  (yaani ibada), Mungu hataki  (yaani ibada) Mungu hataki makuhani wake, wawe na  makuhani wake, wawe na maisha ya taabu, maisha ya  dhiki na maisha ya shida;  Kwanini?
 74. 74. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUMungu anataka Kanisa lake na  makuhani wake, wafanye kazi  katika mazingira mazuri, ili  katika mazingira mazuri ili wanapopeleka ibada kwa  p p Mungu, ibada hiyo ifike kwa Mungu ikiwa safi (au fresh), bila kelele za moyoni (masumbufu).kelele za moyoni (masumbufu)
 75. 75. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kanisa la Mungu ni Ofisi ya Mungu na Ubalozi wa Mbinguni na Ubalozi wa Mbinguniduniani. Hivyo Mungu anataka  y g Kanisa lake (Ofisi yake) iwe mfano wa kuigwa kati ya jamii  zote za dunia, ili walio nje,  zote za dunia ili walio nje watamani kuwa raia wa  mbinguni kama sisi.
 76. 76. Kanisa ni Ubalozi wa Mbinguni Mathayo 5:14‐16 14 ‘‘Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji uliojengwa kilimani hauwezi kufichika kili ih i k fi hik(kwasababu ya taa zake) ... (kwasababu ya taa zake)
 77. 77. Kanisa ni Ubalozi wa Mbinguni Mathayo 5:14‐16 16 Vivyo hivyo na ninyi, nuru yenu (ushindi, mafanikio, nk) na  viangaze mbele ya watu, ili  viangaze mbele ya watu ili p y wapate kuona matendo yenu  mema wamtukuze Baba yenu  aliye mbinguni.
 78. 78. Kanisa ni Ubalozi wa Mbinguni Mathayo 6:26‐33 y‘Agalieni ndege wa angani na maua ya  kondeni ninavyowatunza, ninyi ni  bora zaidi kuliko hao. Kwanini ninyi  bora zaidi kuliko hao. Kwanini ninyi mnahangaikia na kusumbukia  maisha? Mnahangaikia mambo  ih ? h iki b ambayo hata mataifa  ambayo hata mataifa wanayahangaikia? 
 79. 79. Kanisa ni Ubalozi wa Mbinguni Zekaria 8:20‐23‘Katika siku hizo, watu 10 wa mataifa  mbalimbali, wataushika upindo wa  nguo wa Myahudi (Mkristo) mmoja  nguo wa Myahudi (Mkristo) mmoja na kusema, tutakwenda pamoja  nawe, kwa maana tumesikia Mungu  yupo pamoja nanyi yupo pamoja nanyi’
 80. 80. Kanisa ni Ubalozi wa Mbinguni Kutoka 9: 4, 26 Kutoka 9: 4, 26 Nami nitaweka tofauti kati ya  Wamisri na Waebrania. (Mambo yatakayowapata Wamisri  hayatawapata Waebrania) hayatawapata Waebrania)
 81. 81. Kanisa ni Ubalozi wa Mbinguni Daniel 1:17 Na katika habari za hao vijana  waliompenda Mungu, Daniel,  li d i l , , Shadrack, Meshack, na Abednego, g , Mungu aliwapa akili, busara na maarifa; na kuwa bora zaidi, mara 10  if k b idi 10kuliko werevu wote, waganga wote    na wachawi wote wa Babeli.
 82. 82. Mathayo 5:14‐16Ninyi ni Nuru ya Ulimwengu Giza Vs   Nuru Kufeli   – K fa l K feli Kufaulu Hasara    Faida  Hasara – Faida Magonjwa   – Afya/Uponyaji g j y p y j Uasi/Uovu   – Haki/UtakatifuLAZIMA TUWE TOFAUTI NAO!
 83. 83. Kanisa ni Ubalozi wa Mbinguni Kanisa ni Ubalozi wa Mbinguni 2Nyakati 16:9 2Nyakati 16:99 Macho ya Bwana yanakimbia‐ Macho ya Bwana yanakimbiakimbia duniani mwote, yakitafuta mtu aliyekamilika moyo, ili Mungu  ajionyeshe kwamba yeye ni  ajionyeshe kwamba yeye nimwenye nguvu, kupitia mtu huyo.
 84. 84. Kanisa ni Ubalozi wa Mbinguni Mathayo 6:26‐33 y Mnahangaikia Chakula? Mavazi? Waangalieni Ndege na Maua … Ninyi utafuteni kwanza Ufalme wa Mungu  t f t ik Uf l M… hayo mambo mengine ya kimwili  ayo a bo e g e ya hakika mimi nitawazidishia. (Nitawapa zaidi ya mnachohitaji)
 85. 85. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kanisa la Mungu ni Ofisi ya Mungu na Ubalozi wa Mbinguni na Ubalozi wa Mbinguniduniani. Hivyo Mungu anataka  y g Kanisa lake (Ofisi yake) iwe mfano wa kuigwa kati ya jamii  zote za dunia, ili walio nje,  zote za dunia ili walio nje watamani kuwa raia wa  mbinguni kama sisi.
 86. 86. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kanisa la Mungu ni Ofisi ya Mungu na Ubalozi wa Mbinguniduniani. Hivyo Mungu anataka duniani Hivyo Mungu anataka Kanisa lake (Ofisi yake) iwe na  ( y )watendakazi walio bora zaidi na  itoe huduma bora zaidi kuliko  taasisi zingine za duniani. taasisi zingine za duniani
 87. 87. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUMungu anataka Kanisa lake (Ofisi  yake) iwe na watendakazi walio  k )i t d k i li bora zaidi na itoe huduma bora  bora zaidi na itoe huduma bora zaidi kuliko taasisi zingine. Kwa Mfano; Injili, Elimu, Afya, Udiakonia,  Ukarimu, Utaalamu, Ujuzi, n.k. Uk i Ut l Uj i k
 88. 88. Kanisa ni Ubalozi wa Mbinguni Daniel 1:17 Na katika habari za hao vijana  waliompenda Mungu, Daniel,  li d i l , , Shadrack, Meshack, na Abednego, g , Mungu aliwapa akili, busara na maarifa; na kuwa bora zaidi, mara 10  if k b idi 10kuliko werevu wote, waganga wote    na wachawi wote wa Babeli.
 89. 89. Kanisa ni Ubalozi wa Mbinguni Zekaria 8:20‐23‘Katika siku hizo, watu 10 wa mataifa  mbalimbali, wataushika upindo wa  nguo wa Myahudi (Mkristo) mmoja  nguo wa Myahudi (Mkristo) mmoja na kusema, tutakwenda pamoja  nawe, kwa maana tumesikia Mungu  yupo pamoja nanyi yupo pamoja nanyi’
 90. 90. Kanisa ni Ubalozi wa Mbinguni Mathayo 5:14‐16 14 ‘‘Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji uliojengwa kilimani hauwezi kufichika kili ih i k fi hik(kwasababu ya taa zake) ... (kwasababu ya taa zake)
 91. 91. Kanisa ni Ubalozi wa Mbinguni Mathayo 5:14‐16 16 Vivyo hivyo na ninyi, nuru yenu (ushindi, mafanikio, nk) na  viangaze mbele ya watu, ili  viangaze mbele ya watu ili p y wapate kuona matendo yenu  mema wamtukuze Baba yenu  aliye mbinguni.
 92. 92. Kanisa ni Ubalozi wa Mbinguni Kanisa ni Ubalozi wa Mbinguni Na utaratibu ambao Mungu  Na utaratibu ambao Mungu aliuweka kwa ajili ya kuiwezesha  j y Ofisi yake duniani (kanisa) ni; Watu wake kutuoa sehemu za mali  zetu kwake (Zaka na Sadaka) zetu kwake (Zaka na Sadaka) katika namna ya kuonyesha  heshima na upendo wetu kwake
 93. 93. SIFA NA IBADA KWA MUNGU 2Kor 9:6‐8, 11 Mungu MKumb 18:1‐5K b 18 1 5 Kumb 8:6‐18 K b 8 6 18 Kuhani Nchi Lawi 6:12‐13 Lawi 26:3‐7 Adam                            Ad Malaki 3:7‐12 Hagai 1:5‐11
 94. 94. Sadaka na Ibada kwa Mungu Kumb 8:1‐18, Luka 4:1‐4 Nawe utamkumbuka Bwana Bwana  Mungu wako aliyekulisha kwa g y mikate ya Mana, usiyoilima wala kuivuna, lakini uliila na ulishiba,  kwa miaka arobaini tena ukiwajangwani, ili upate kujua kwamba, j g , p j , mtu hataishi kwa mkate tu …
 95. 95. Sadaka na Ibada kwa Mungu Kumb 8:1‐18, Luka 4:1‐4 ila mtu ataishi kwa kila Neno litokalo kwa Mungu. Na wewe gmwenyewe ni shahidi kwamba,  japo ulikwa jangwani, lakinihaukupungukiwa na lolote kwa lolote, kwa miaka yote hiyo arobaini, iwe y y , masika au kiangazi.
 96. 96. Sadaka na Ibada kwa Mungu Kumb 8:1‐18, Luka 4:1‐4Nikakuleta katika nchi nzuri yenye kila utajiri ndani yake, rutuba,  j y , , misitu, mafuta shaba, n.k. Kwa mkono wangu nikakurithisha mizeituni ambayo haukuipandawewe na nikakurithisha nyumbay ambazo haukuzijenga wewe; 
 97. 97. Sadaka na Ibada kwa Mungu Kumb 8:1‐18, Luka 4:1‐4 Na bado ninakuahidi, endapo Na bado ninakuahidi endapo hautamsahau Bwana Mungu g wako, basi wanyama wakowataongezeka, mashamba yako yataongezeka, fedha yataongezeka fedha yako nadhahabu yako vitaongezeka, na y g , kila kitu chako kitaongezeka.
 98. 98. Sadaka na Ibada kwa Mungu Kumb 8:1‐18, Luka 4:1‐4 Sasa basi uwe mwangalifu sana basi, uwe moyoni mwako, usije y , jukamsahahu Bwana Mungu wako aliyekutendea yote haya; Wala usije ukasema eti mkono wangu ukasema, etina uwezo wangu ndio vimenipatia g p utajiri huu.
 99. 99. Sadaka na Ibada kwa Mungu Kumb 8:1‐18, Luka 4:1‐4Bali utamkumbuka Bwana MunguBali utamkumbuka Bwana Mungu wako, aliyekutoa katika nchi ya , y yMisri; kwani yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili kuliimarisha agano ambaloMungu aliahidiana na Baba zenu. g
 100. 100. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGUHuu ndio utaratibu ambao Mungu Huu ndio utaratibu ambao Mungualiuweka kwa ajili ya kuitunza na  j y kuiwezesha  Ofisi yake duniani  (kanisa) ni Wat ni Watu wake kutuoa  ake k t oasehemu za mali zetu kwake (Zaka  ( na Sadaka) katika namna ya heshima na upendo kwa Mungu.h hi d k M
 101. 101. SIFA NA IBADA KWA MUNGU 2Kor 9:6‐8, 11 Mungu MKumb 18:1‐5K b 18 1 5 Kumb 8:6‐18 K b 8 6 18 Kuhani Nchi Lawi 6:12‐13 Lawi 26:3‐7 Adam                            Ad Malaki 3:7‐12 Hagai 1:5‐11
 102. 102. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGUKazi yoyote inayofanywa na kanisaKazi yoyote inayofanywa na kanisa(makuhani) ili Mungu apewe ibada  g p na utukufu anaostahili, kazi hiyo ikichechemea, kwa namna yoyote, ikichechemea k a namna o ote basi mimi na wewe hatuwezi  kubarikiwa katika maisha yetu  wala katika kazi zetu. l k tik k i t
 103. 103. 1Wakorintho 4:1‐2 UWAKILI WA  UWAKILI WAMALI ZA MUNGUMALI ZA MUNGU
 104. 104. MAANA YA UWAKILINi hali ya mtu kukabidhiwa mali  au wajibu na mtu mwingine,  kwa makubaliano fulani  kwa makubaliano fulani (malipo), kwa madhumuni ya  (malipo), kwa madhumuni ya kuitunza, kuiboresha na  kuiendeleza na kuizalisha kwa  makusudi na malengo ya ‘tajiri’ ya ‘tajiri’.
 105. 105. UWAKILI WA MALI ZA MUNGU 1Wakorintho 4:1‐2 1 ‘Mtu na atuhesabu hivi, kwamba sisi wote, ni mawakili  wa siri za Mungu. 2 Na hapa,  wa siri za Mungu 2 Na hapa j ,kinachohitajika katika uwakili,ni mtu aonekane mwaminifu.
 106. 106. MAANA YA UWAKILI Kwa Mfano waWatumishi watatu (3) Na Talanta zao N T l t Mathayo 25:14‐30 Mathayo 25:14 30
 107. 107. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐3014 “Tena, Ufalme wa Mbinguni ni  kama mtu (Bwana) anayetaka  kusafiri, akawaita watumishi  kusafiri akawaita watumishi wake na kuweka mali yake  y kwenye uangalizi wao (Uwakili)  ili kuitunza na kuizalisha.
 108. 108. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐3015 Mmoja akampa talanta tano (5) mwingine talanta mbili (2)  na mwingine talanta moja (1) (1),  kila mmoja alipewa kwa kadiri j p ya uwezo wake. Kisha yeye akasafiri kwenda mbali.
 109. 109. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐3016 “Yule aliyepewa talanta tano akaenda mara moja akafanya nazo biashara akapata talanta nyingine tano zaidi.  y g
 110. 110. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐3017 Yule aliyepewa talanta mbili akafanya vivyo hivyo, akapata nyingine mbili zaidi zaidi.
 111. 111. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐30 18 Lakini yule mtumishi aliyekuwa amepokea talanta  moja,alikwenda akachimba  moja alikwenda akachimbashimo ardhini na kuificha ile  fedha ya bwana wake. 
 112. 112. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐3019 “Baada ya muda mrefu yule  bwana wa wale watumishi akarudi na kufanya hesabu nao.akarudi na kufanya hesabu nao
 113. 113. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐30 20 Yule mtumishi aliyepokea talanta 5 akaja, akaleta nyingine  5 zaidi. Akasema,  Bwana  5 zaidi Akasema ‘Bwana y g uliweka kwenye uangalizi  wangu talanta 5. Tazama,  nimepata faida talanta 5 zaidi.’ 
 114. 114. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐3021 “Bwana wake akamwambia,  ‘Umefanya vizuri sana,  mtumishi mwema na  mtumishi mwema na mwaminifu …! 
 115. 115. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐3021 “… Umekuwa mwaminifu kwa  vitu vichache, nitakuweka kuwa  msimamizi wa vitu vingi. Njoo  msimamizi wa vitu vingi Njoo y ushiriki katika furaha ya bwana  wako!” 
 116. 116. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐3022 “Yule mwenye talanta 2, naye  akaja. Akasema, `Bwana,  uliweka kwenye uangalizi uliweka kwenye uangalizi wangu talanta 2. Tazama  g nimepata hapa faida ya talanta  mbili (2) zaidi.’  ( )
 117. 117. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐3023 “Bwana wake akajibu,  ‘Umefanya vizuri sana,  mtumishi mwema na  mtumishi mwema na , mwaminifu, …
 118. 118. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐3023 “… umekuwa mwaminifu kwa  vitu vichache, nitakuweka kuwa  msimamizi wa vitu vingi. Njoo  msimamizi wa vitu vingi Njoo y ushiriki katika furaha ya bwana  wako.’ 
 119. 119. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐30 24 “Kisha yule mtumishi  aliyepokea talanta 1 akaja,  li k t l t 1 k j akasema,  Bwana, nilijua  akasema, ‘Bwana, nilijua kwamba wewe ni mtu mgumu, unayevuna mahali usipopanda na kukusanya mahali usipotawanya.kukusanya mahali usipotawanya
 120. 120. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐3025 Kwa hiyo niliogopa, nikaenda,  nikaificha talanta yako ardhini.  Tazama, hii hapa ile iliyo mali  Tazama hii hapa ile iliyo mali y yako.’ 
 121. 121. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐3026 “Bwana wake akajibu, ‘Wewe  mtumishi mwovu na mvivu!  Ulijua kwamba ninavuna mahali  Ulijua kwamba ninavuna mahali p p y nisipopanda na kukusanya  mahali nisipotawanya mbegu.
 122. 122. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐30 27 Vema basi, ingekupasa kuweka fedha yangu kwa watoa riba, nirudipo, nichukue ile iliyo riba nirudipo nichukue ile iliyo y g yangu na faida yake?  y
 123. 123. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐3028 ‘‘ Basi mnyanganyeni hiyo talanta mkampe yule mwenye  talanta kumi. talanta kumi ’
 124. 124. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐3029 Kwa maana kila mtu mwenye  kitu ataongezewa, naye  atakuwa navyo tele. Lakini kwa  atakuwa navyo tele Lakini kwa y y , mtu yule asiye na kitu, hata kile  alicho nacho atanyanganywa.
 125. 125. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐30 30 “Nanyi mtupeni huyo mtumishi asiyefaa nje, kwenye giza, mahali ambako kutakuwa giza mahali ambako kutakuwa g na kilio na kusaga meno.’ 
 126. 126. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐30 Mtumishi huyu wa Mungu  hakuwa mwizi au mzinzi au mchawi, lakini alitupwa nje ya mchawi lakini alitupwa nje ya gUfalme wa Mungu kwasababu hakuzalisha faida katika kazi ya  Ufalme wa Mungu … 
 127. 127. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐30 Udhaifu huo ulisababisha  kupunguza uwezo wa kazi ya  kupunguza uwezo wa kazi ya Mungu ya kutawala dunia. g y Kwa Mfano;Injili, Elimu, Afya, Udiakonia, Ukarimu, Utaalamu, Ujuzi, n.k.
 128. 128. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kanisa la Mungu ni Ofisi ya Mungu na Ubalozi wa Mbinguniduniani. Hivyo Mungu anataka duniani Hivyo Mungu anataka Kanisa lake (Ofisi yake) iwe na  ( y )watendakazi walio bora zaidi na  itoe huduma bora zaidi kuliko  taasisi zingine za duniani. taasisi zingine za duniani
 129. 129. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐30Mungu hawezi kuivumilia jambo  lolote linalozuia kazi ya Ufalme  lolote linalozuia kazi ya Ufalme wake duniani; ni lazima  ; atalishughulikia kwa nguvu ili  kurekebisha kikwazo hicho na  kutoa fundisho kwa wengine. kutoa fundisho kwa wengine
 130. 130. MAANA YA UWAKILIHagai 1:5‐11Hagai 1:5 11
 131. 131. MAANA YA UWAKILI Hagai 1:5‐11 ‘Tafakarini maisha yenu,  mmepanda vingi, mkavuna  mmepanda vingi mkavuna kidogo; na vichache hivyo  g ; ymlivyovuna, bado mkaviweka katika mifuko iliyotoboka …’
 132. 132. MAANA YA UWAKILI Hagai 1:5‐11‘… na mlivyovikwepesha visiingie  katika mifuko, popote  katika mifuko popote mlipoviweka, mimi Mungu  p , g ndiye niliyekuja na kuvipuliza  na kuvipeperushia mbali …’
 133. 133. MAANA YA UWAKILI Hagai 1:5‐1110 ‘ … basi kwa ajili yenu, mbingu zimezuiliwa zisitoe mbingu zimezuiliwa zisitoemvua yake wala nchi nayo  y y isitoe mztunda yake …’ 
 134. 134. MAANA YA UWAKILI Hagai 1:5‐1111 ‘Nami nimeita wakati wa joto  (Ukame) uje juu ya nchi yote uje juu ya nchi yote,  j y juu ya divai na nafaka, juu ya  f ,j y wanadamu na juu ya wanyama  na juu ya kazi za mikono yenu’ 
 135. 135. MAANA YA UWAKILI Malaki 3:7‐9 ‘Nanyi taifa hili lote,  mmelaaniwa kwa laana,  mmelaaniwa kwa laanakwakuwa mnaniibia mimi  ‘Zaka na Dhabihu’
 136. 136. MAANA YA UWAKILI Mathayo 25:14‐30Mungu hawezi kuivumilia jambo  lolote linalozuia kazi ya Ufalme  lolote linalozuia kazi ya Ufalme wake duniani; ni lazima  ; atalishughulikia kwa nguvu ili  kurekebisha kikwazo hicho na  kutoa fundisho kwa wengine. kutoa fundisho kwa wengine
 137. 137. MAANA YA UWAKILI Kwa Mfano waMtumishi mpumbavu Mathayo 24:42‐51 M th 24 42 51
 138. 138. MAANA YA UWAKILI Mathayo 24:42‐5145 “Ni nani basi aliye mtumishi  mwaminifu na mwenye busara  ambaye bwana wake  ambaye bwana wake amemweka kusimamia  watumishi wengine katika  nyumba yake, …
 139. 139. MAANA YA UWAKILI Mathayo 24:42‐5145 “…ili awape chakula chao kwa  wakati muafaka? 46 Heri  mtumishi yule ambaye bwana  mtumishi yule ambaye bwana p j wake atakapokuja atamkuta  akifanya kazi aliyopewa, tena  kwa wakati. 
 140. 140. MAANA YA UWAKILI Mathayo 24:42‐51 47 Amin, amin nawaambia, atamweka mtumishi huyo kuwa  msimamizi wa mali yake yote. msimamizi wa mali yake yote
 141. 141. MAANA YA UWAKILI Mathayo 24:42‐5148 “Lakini kama huyo mtumishi  ni mwovu naye akasema  moyoni mwake,  Bwana wangu  moyoni mwake ‘Bwana wangu , atakawia muda mrefu,’
 142. 142. MAANA YA UWAKILI Mathayo 24:42‐5149 naye kisha akaanza kuwapiga  watumishi wenzake na kula na  kunywa pamoja na walevi, kunywa pamoja na walevi
 143. 143. MAANA YA UWAKILI Mathayo 24:42‐5150 bwana wa mtumishi huyo atakuja siku ambayo mtumishi  huyo hamtazamii na saa ile  huyo hamtazamii na saa ile y j ambayo haijui.
 144. 144. MAANA YA UWAKILI Mathayo 24:42‐5150 bwana wa mtumishi huyo atakuja siku ambayo mtumishi  huyo hamtazamii na saa ile  huyo hamtazamii na saa ile y j ambayo haijui.
 145. 145. MAANA YA UWAKILI Mathayo 24:42‐51 51 Atamkata huyo mtumishi  vipande vipande na kumweka katika sehemu moja pamoja na katika sehemu moja pamoja na , wanafiki, mahali ambako  kutakuwa ni kulia na kusaga  meno.” 
 146. 146. MAANA YA UWAKILI Mathayo 24:42‐51‘Kumbe, kuna watu watakao kosa  mbingu, kwasababu walikuwa  walevi na wazinzi, lakini  walevi na wazinzi lakini g g , wengine watakosa mbingu,  kwasababu tu hawakufanya kile  walichotakiwa kufanya.’ 
 147. 147. MAANA YA UWAKILI Mathayo 24:42‐51‘na wengine watakosa mbingu,  japo walifanya walichotakiwa  kufanya, kwasababu tu  kufanya kwasababu tu y walifanya utii wao kwa  kuchelewa (si kwa wakati, sio  kwa muda waliotakiwa).’  )
 148. 148. MAANA YA UWAKILI Mathayo 24:42‐51Hii ina maana kwamba; ‘kuchelewa kutii  ni kutokutii’
 149. 149. MAANA YA UWAKILINi hali ya mtu kukabidhiwa mali  au wajibu na mtu mwingine,  kwa makubaliano fulani  kwa makubaliano fulani (malipo), kwa madhumuni ya  (malipo), kwa madhumuni ya kuitunza, kuiboresha na  kuiendeleza na kuizalisha kwa  makusudi na malengo ya ‘tajiri’ ya ‘tajiri’.
 150. 150. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kanisa la Mungu ni Ofisi ya Mungu na Ubalozi wa Mbinguniduniani. Hivyo Mungu anataka duniani Hivyo Mungu anataka Kanisa lake (Ofisi yake) iwe na  ( y )watendakazi walio bora zaidi na  itoe huduma bora zaidi kuliko  taasisi zingine za duniani. taasisi zingine za duniani
 151. 151. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUMungu anataka Kanisa lake (Ofisi  yake) iwe na watendakazi walio  k )i t d k i li bora zaidi na itoe huduma bora  bora zaidi na itoe huduma bora zaidi kuliko taasisi zingine. Kwa Mfano; Injili, Elimu, Afya, Udiakonia,  Ukarimu, Utaalamu, Ujuzi, n.k. Uk i Ut l Uj i k
 152. 152. UWAKILI WA MALI ZA MUNGU 1Wakorintho 4:1‐2 1 ‘Mtu na atuhesabu hivi, kwamba sisi wote, ni mawakili  wa siri za Mungu. 2 Na hapa,  wa siri za Mungu 2 Na hapa j ,kinachohitajika katika uwakili,ni mtu aonekane mwaminifu.
 153. 153. UWAKILI WA MALI ZA MUNGU 1Wakorintho 4:1‐2 AINA ZA UWAKILI
 154. 154. AINA ZA UWAKILI1. Uwakili wa Mazingira (dunia)2. Uwakili wa Mwili3. Uwakili wa Muda4. Uwakili wa Vipawa5.5 Uwakili wa Mali U kili M li
 155. 155. Sadaka na Ibada kwa Mungu KumbukaSABABU YA MUNGU KUKUPA SABABU YA MUNGU KUKUPA NGUVU ZA KUFANIKIWA NGUVU ZA KUFANIKIWA Kumb 8:1‐18, 8:1 18,
 156. 156. Sadaka na Ibada kwa Mungu Kumb 8:1‐18, … endapo hautamsahau Bwana endapo Bwana Mungu wako katika mafanikio g yako, basi wanyama wakowataongezeka, mashamba yako yataongezeka, fedha yataongezeka fedha yako nadhahabu yako vitaongezeka, na y g , kila kitu chako kitaongezeka.
 157. 157. Sadaka na Ibada kwa Mungu Kumb 8:1‐18,  Sasa basi uwe mwangalifu sana basi, uwe moyoni mwako, usije y , jukamsahahu Bwana Mungu wako aliyekutendea yote haya; Wala usije ukasema eti mkono wangu ukasema, etina uwezo wangu ndio vimenipatia g p utajiri huu.
 158. 158. Sadaka na Ibada kwa Mungu Kumb 8:1‐18,Bali utamkumbuka Bwana MunguBali utamkumbuka Bwana Mungu wako, aliyekutoa katika nchi ya , y yMisri; kwani yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili kuliimarisha Agano lake ambalo lake ambaloMungu aliahidiana na Baba zenu. g
 159. 159. Sadaka na Ibada kwa Mungu Kumb 8:1‐18Agano la Mungu na Israeli g g1. Ibada isiyo katika‐katika.2. Kumtangaza Mungu duniani (Injili kwa watu wote)
 160. 160. AINA ZA UWAKILIUwakili wa Mali za Mungu Zaburi 100:1‐5 Zaburi 24:1
 161. 161. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kanisa la Mungu ni Ofisi ya Mungu na Ubalozi wa Mbinguniduniani. Hivyo Mungu anataka duniani Hivyo Mungu anataka Kanisa lake (Ofisi yake) iwe na  ( y )watendakazi walio bora zaidi na  itoe huduma bora zaidi kuliko  taasisi zingine za duniani. taasisi zingine za duniani
 162. 162. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUMungu anataka Kanisa lake (Ofisi  yake) iwe na watendakazi walio  k )i t d k i li bora zaidi na itoe huduma bora  bora zaidi na itoe huduma bora zaidi kuliko taasisi zingine. Kwa Mfano;Elimu, Afya, Udiakonia, Ukarimu, Utaalamu, Ujuzi, Ufundi, n.k.
 163. 163. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGU Na utaratibu ambao Mungu  Na utaratibu ambao Mungualiuweka kwa ajili ya kuitunza na  j y kuiwezesha  Ofisi yake duniani  (kanisa) ni Wat ni Watu wake kutuoa  ake k t oasehemu za mali zetu kwake (Zaka  ( na Sadaka) katika namna ya heshima na upendo kwa Mungu.h hi d k M
 164. 164. SIFA NA IBADA KWA MUNGU 2Kor 9:6‐8, 11 Mungu MKumb 18:1‐5K b 18 1 5 Kumb 8:6‐18 K b 8 6 18 Kuhani Nchi Lawi 6:12‐13 Lawi 26:3‐7 Adam                            Ad Malaki 3:7‐12 Hagai 1:5‐11
 165. 165. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGUKazi yoyote inayofanywa na kanisaKazi yoyote inayofanywa na kanisa(makuhani) ili Mungu apewe ibada  g p na utukufu anaostahili, kazi hiyo ikichechemea, kwa namna yoyote, ikichechemea k a namna o ote basi mimi na wewe hatuwezi  kubarikiwa katika maisha yetu  wala katika kazi zetu. l k tik k i t
 166. 166. NGUVU YA SADAKA NA IBADA Mtu wa Mungu anapotii  g pmaagizo haya ya Mungu, kwa  kumheshimu Mungu kwa  mali zake, ili kazi ya Ufalme  li k ili k i Uf l wa Mungu duniani  wa Mungu duniani isichechemee … 
 167. 167. NGUVU YA SADAKA NA IBADA … mtu huyo anakuwa  y amebonyeza kitufe cha kufungulia baraka za Mungu kutoka katika  ulimwengu wa kiroho; 
 168. 168. NGUVU YA SADAKA NA IBADA Isaya 1:19 y‘Mkikubali na kutii, mtakula  , mema ya nchi, lakini  mkikataa na kuasi, hakika  mtaangamia kwa mauti…’ ’
 169. 169. NGUVU YA SADAKA NA IBADA Yohana 15:1‐5 ‘Tawi lisilozaa, hukatwa na  kutupwa motoni, lakini tawi linalozaa, ndilo linahudumiwa, li l dil li h d i linapaliliwa, linalindwa, ili  linapaliliwa linalindwa ili lizidi kuzaa sana.
 170. 170. NGUVU YA SADAKA NA IBADA Isaya 1:19, Yohana 15:1‐5 y Hii ina maana kwamba;Utoaji wa sadaka ni moja ya  kanuni za kiroho zinazofungulia baraka na  i f li b k ushindi maishani mwetu. ushindi maishani mwetu
 171. 171. DHANA YA SADAKA NA IBADA Utoaji wa Sadaka kama  kama‘KANUNI YA KIROHO’ KANUNI YA KIROHO
 172. 172. KANUNI ZA KIROHO KANUNI ZA KIROHO Kanuni za kiroho, Kanuni za kiroho, ni mambo ambayo yana‐ y yathiri ulimwengu wa roho gna kusababisha mabadiliko kutokea katika ulimwengu wa mwili.
 173. 173. KANUNI ZA KIROHO Kanuni za kiroho, ni mambo ambayo, tukiyatumia maishani, ambayo tukiyatumia maishaniyyatasababisha Roho Mtakatifukusababisha mabadiliko mazuri  maishani mwetu, katikaulimwengu wa kiroho na kisha ulimwengu wa kiroho na kisha katika ulimwengu wa mwili. g
 174. 174. KANUNI ZA KIROHO Kanuni za kiroho, ni mambo ambayo, tukiyatumia maishani, ambayo tukiyatumia maishaniyyatasababisha Roho Mtakatifu aliye ndani yetu, kuzalisha  nguvu za Mungu ndani yetu,  zitakazotusaidia kuishi maisha  zitakazotusaidia kuishi maisha y ya ushindi na mafanikio.
 175. 175. NGUVU YA SADAKA NA IBADAMtu wa Mungu anahitaji kujua  g j j vizuri kwamba, ulimwengu  huu wa mwili, unatawaliwa  na ulimwengu wa kiroho;  lim eng a kiroho
 176. 176. NGUVU YA SADAKA NA IBADA Hii ina maana kwamba; ;Ulimwengu wa kimwili na  g kanuni zote za kimwili zinatawaliwa kwa  kanuni fulani za kiroho.
 177. 177. KANUNI ZA KIROHO Kwa Mfano;Uumbaji wa vitu vya Dunia Mwanzo 1:1‐5, 14‐19
 178. 178. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐191H Hapo mwanzo, Mungu aliumba M li b mbingu na nchi; 2 na Dunia nchi; 2ilikuwa haina umbo tena ilikuwatupu, giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, naye R h wa ili di ji Roho Mungu alitanda juu ya maji maji. 
 179. 179. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐193 Mungu akasema “Iwepo nuru’’  akasema,  Iwepo nuru nayo nuru ikawepo. 4 Mungu akaona ya kuwa nuru ni njema, ndipo M di Mungu akatenganisha nuru k ih na giza giza. 
 180. 180. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐195 Mungu5 Mungu akaiita nuru “mchana’’  mchana na giza akaliita “usiku.’’ Ikawa jioni ikawa asubuhi, siku ya kwanza. 
 181. 181. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 14 Mungu akasema “Iwepo Mungu akasema,  Iwepo mianga kwenye nafasi ya anga ili itenganishe mchana na usiku, nayo i alama ya k iwe l kutambulisha b li hmajira mbali mbali siku na miaka mbali, siku miaka, 
 182. 182. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 15 nayo iwe ndiyo mianga y y gkwenye nafasi ya anga itoe nuru juu ya dunia.’’ Ikawa hivyo. 16Mungu akafanya mianga miwili mikubwa … 
 183. 183. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐1916 … Mwanga mkubwa utawale gmchana (Jua) na mwanga mdogo utawale usiku (Mwezi). Pia Mungu akafanya na nyota za mbinguni. g
 184. 184. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐1917 Mungu17 Mungu akaiweka hiyo mianga mikubwa miwili (yaani Jua na (y Mwezi) katika anga ili iangazedunia. 18 … Mungu akaona kuwa hili nalo ni jema 19 Ikawa jioni jema. 19 jioni,  ikawa asubuhi, siku ya nne. , y
 185. 185. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 Kumbe Nuru ya Ulimwenguni Ulimwenguni,  haitoki kwenye jua na mwezi,  y j ,kwasababu Nuru ilikuwepo tangu siku ya kwanza wakati jua namwezi viliumbwa baadaye kabisa katika siku ya nne! y
 186. 186. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 Kumbe jua si chanzo chacha  Mwanga au Nuru inayoangaza g y g ulimwenguni, bali jua ni“kibebeo” tu cha kuleta mwanga duniani, lakini duniani lakini jua si chanzo cha cha  Nuru inayoangaza duniani. y g
 187. 187. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19NuruN Jua J Mwanga M
 188. 188. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19NuruN Jua J Mwanga M(Yesu/Neno)(Y /N )Yoh 1:1‐9Y h11 9
 189. 189. KANUNI ZA KIROHO Yoh 1:1‐9, 14 1 Hapo mwanzo, alikuwako 1H lik k Neno. Huyo Neno Huyo Neno alikuwapamoja na Mungu, naye Neno Mungu, naye alikuwa Mungu. 2 Tangu mwanzo huyo Neno alikuwa pamoja na Mungu. 
 190. 190. KANUNI ZA KIROHO Yoh 1:1‐9, 143 Vitu vyote viliumbwa kwa Yeye Yeye,  wala pasipo Yeye hakuna cho chote kilichoumbwa ambacho kimeumbwa. 
 191. 191. KANUNI ZA KIROHO Yoh 1:1‐9, 14 14 Naye Neno (Nuru) alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi mwili akakaa kwetu nasitukauona Utukufu wake (mn’gao wake (mn gao wake), Utukufu kama wa Mwana pekee atokaye kwa Baba; amejaa neema na k li B b j kweli.
 192. 192. KANUNI ZA KIROHO Ufunuo 1:9‐19 9 Mimi Yohana, ndugu yenu ninayeshiriki pamoja nanyi mateso i hi iki j i tkatika Yesu (nilimwona huyu ambaye ( y y ndiye “Nuru” ya Ulimwengu);  nakumbuka k ik siku hi k b k katika ik hiyo…
 193. 193. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19NuruN Jua J Mwanga M(Yesu/Neno)(Y /N )Yoh 1:7‐9Y h17 9
 194. 194. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 Kwa lugha rahisi; Mwanga au Nuru inayoangaza g y gduniani, ina vyanzo viwili; kimoja ni kipo katika ulimwengu wa mwili na kingine kipo katika ulimwengu wa roho. g
 195. 195. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 Chanzo cha Nuru cha rohoni cha Nuru cha rohoni, kilikuwepo kabla ya chanzo cha  p y Nuru cha mwilini kuwepo. Kwahiyo, chanzo cha Nuru cha kimwili kinatawaliwa na chanzo cha Nuru cha kiroho. 
 196. 196. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 Hii ina maana kwamba;Kanuni za Kiroho zilikuwepo kabla p ya Kanuni za Kimwilini kuwepo. Kwahiyo, Kanuni za Kiroho ndizozinazotawala Kanuni za Kimwili za Ulimwengu huu. g
 197. 197. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 Hii ina maana kwamba;Hakuna kitu kinachofanyika katika y Ulimwengu wa mwili, mpaka kimefanyika kwanza katika Ulimwengu wa roho roho.
 198. 198. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 Chanzo cha Nuru cha rohoni cha Nuru cha rohoni, kilikuwepo kabla ya chanzo cha  p y Nuru cha mwilini kuwepo. Kwahiyo, chanzo cha Nuru cha kimwili kinatawaliwa na chanzo cha Nuru cha kiroho. 
 199. 199. KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:1‐5, 14‐19NuruN Jua J Mwanga M(Yesu/Neno)(Y /N )Yoh 1:7‐9Y h17 9
 200. 200. KANUNI ZA KIROHO Luka 4:1‐4“Mtu h i hi k mkate tu, “ hataishi kwa k bali kwa kila Neno li k l b li k kil N litokalo katika kinywa cha Bwana”. k tik ki h B ”
 201. 201. KANUNI ZA KIROHO Luka 4:4NenoN Mkate Mk Afya Af
 202. 202. KANUNI ZA KIROHO Luka 4:1‐4 Hii pia ina maana kwamba, Afya ya mtu haitoki katika mkate tunaokula tu bali kwa katika tu, baliNeno litokalo katika kinywa cha cha  Bwana Mungu.
 203. 203. KANUNI ZA KIROHO Luka 4:1‐4 Hii pia ina maana kwamba, Afya ya mtu haitoki katika Dawa anazotumia tu bali kwa katika tu, baliNeno litokalo katika kinywa cha cha  Bwana Mungu.
 204. 204. KANUNI ZA KIROHO Luka 4:4NenoN Dawa D Afya Af
 205. 205. KANUNI ZA KIROHO Kumb 8:1‐18, Luka 4:1‐4 Kumbe Mungu ana njia za kukushindia k k f iki hk k hi di na kukufanikisha,  hata kama kanuni za kimwili hata kama kanuni za kimwilizimefeli au zimegoma; Mungu anaweza kufanya mambo hata  bila kanuni za kimwili. bil k i ki ili
 206. 206. KANUNI ZA KIROHO Luka 4:4NenoN Mkate Mk Afya Af
 207. 207. KANUNI ZA KIROHO Luka 4:1‐4 Hii pia ina maana kwamba, Afya ya mtu haitoki katika mkate tunaokula tu bali kwa katika tu, baliNeno litokalo katika kinywa cha cha  Bwana Mungu.
 208. 208. KANUNI ZA KIROHO Luka 4:1‐4 Hii pia ina maana kwamba, Afya ya mtu haitoki katika Dawa anazotumia tu bali kwa katika tu, baliNeno litokalo katika kinywa cha cha  Bwana Mungu.
 209. 209. KANUNI ZA KIROHO Luka 4:4NenoN Dawa D Afya Af
 210. 210. KANUNI ZA KIROHO Luka 4:4NenoN Nyumba N b Ulinzi Uli i
 211. 211. KANUNI ZA KIROHO Luka 4:4NenoN Kitanda Ki d Usingizi Ui ii
 212. 212. KANUNI ZA KIROHO Luka 4:4NenoN Kitabu Ki b Akili
 213. 213. KANUNI ZA KIROHO Luka 4:4NenoN Pete            Upendo P U d
 214. 214. KANUNI ZA KIROHO Luka 4:4NenoN Cheti Ch i Kazi K i
 215. 215. KANUNI ZA KIROHO Luka 4:4NenoN Ajira Aji Mafanikio M f iki
 216. 216. KANUNI ZA KIROHO Kumbu 18:1‐18Kumbe Baraka za kweli si zile  zinazoweza kununulika kwa  i k lik k pesa au kupatikana kwa  pesa au kupatikana kwa nguvu ya mkono, bali baraka  nguvu ya mkono, bali barakaza kweli ni zile zinazopatikana   kwa Mungu pekee.
 217. 217. NGUVU YA SADAKA NA IBADA Hii ina maana kwamba; ;Ulimwengu wa kimwili na  g kanuni zote za kimwili zinatawaliwa kwa  kanuni fulani za kiroho.
 218. 218. Ulimwengu wa Roho Hii ni kwasababuUlimwengu wa roho ndio ulioumbwa  kwanza; na kisha ulipokamilishwa,  kwanza; na kisha ulipokamilishwa ndipo Mungu akasababishaulimwengu wa mwili uzaliwe kutoka  katika ulimwengu wa roho ulimwengu wa roho.  Waebrania 11:3 Waebrania 11:3
 219. 219. ULIMWENGU WA ROHOUlimwengu wa roho Kwa Mfano  f Uumbaji wa Dunia U b ji D i Waebrania 11:3 Waebrania 11:3
 220. 220. ULIMWENGU WA ROHO Ulimwengu wa roho Waebrania 11:3‘Nasi twajua ya kuwa, ulimwengu ‘N i t j k liuliumbwa kwa Neno la Mungu, na uliumbwa kwa Neno la Mungu, navitu vinavyoonekana (vya kimwili)  havikuumbwa kwa vitu vilivyo  h k b k l dhahiri (wazi wazi) dhahiri (wazi wazi)’
 221. 221. ULIMWENGU WA ROHO Ulimwengu wa roho Waebrania 11:3‘… ulimwengu uliumbwa kwa Neno ‘ li li b k Nla Mungu, na vitu vinavyoonekanala Mungu, na vitu vinavyoonekana (vya kimwili) viliumbwa kwa vitu  visivyo dhahiri (wazi wazi)’ dh h ( )’ ‐ (vitu vya kiroho) (vitu vya kiroho) ‐
 222. 222. Ulimwengu wa roho NeemaUumbaji Anguko Torati na Manabii Kuzaliwa Msalaba Unyakuo MwishoMwa 1            Mwa 3          Kumb, Isa, Dan             Math 1                    Math 27                  1 Thes 4         Ufu 21 Milele (1)   Ufu 13 :8   (2) Efe 1:3‐4            7 e 33                 33 30      3 ½             3 ½   3 ½ Ulimwengu wa Roho Injili Kanisa Dhiki
 223. 223. Ulimwengu wa roho NeemaUumbaji Anguko Torati na Manabii Kuzaliwa Msalaba Unyakuo MwishoMwa 1            Mwa 3          Kumb, Isa, Dan             Math 1                    Math 27                  1 Thes 4         Ufu 21 Milele (1)   Ufu 13 :8   (2) Efe 1:3‐4   7 e 33                33 30      3 ½             3 ½   3 ½  600                        InjiliUlimwengu wa Roho Kanisa Dhiki 700Ulimwengu wa Mwili (4) Daniel  7:13 – 14, 27 (5) Daniel  7:13 – 14, 27 (3) Isaya 9: 6Bahari Miti Upepo Nchi na vyote viijazavyo 33 BK      33 BK
 224. 224. ULIMWENGU WA ROHO Waebrania 11:3 Kwahiyo, Mungu alipoumba dunia, aliiumba kwanza katika dunia aliiumba kwanza katika ulimwengu wa kiroho, na  g ,alipoikalimisha, ndipo akaizaa (akai‐photocopy au akai‐print)  katika ulimwengu wa mwili. katika ulimwengu wa mwili
 225. 225. ULIMWENGU WA ROHO Kwahiyo Kila cha Kimwili,  Kil h Ki ilikina cha kiroho chakekina cha kiroho chake 1 Wakorintho 15:44
 226. 226. ULIMWENGU WA ROHO 1 Wakorintho 15:44 “Ikiwa kuna mwili wa asili,  “Iki k ili iliBasi na mwili wa roho pia, upoBasi na mwili wa roho pia upo”
 227. 227. ULIMWENGU WA ROHO Kwahiyo, ukiona jambo limetokea mahali fulani leo, usije  ukafikiri limeanza leo, hapana; ukafikiri limeanza leo hapana; Ukweli ni kwamba, leo ndio  Ukweli ni kwamba leo ndio jambo hilo limejitokeza, lakini  mbegu yake ilipandwa huko  rohoni siku kadhaa zilizopita. h i ik k dh ili it
 228. 228. ULIMWENGU WA ROHO Ulimwengu wKatika ulimwengu wetu, kuna Katika ulimwengu wetu kunavitu vya Namna kuu mbili (2); • Vit i i Vitu visivyoonekana k na • Vitu vinavyoonekana Vitu vinavyoonekana
 229. 229. ULIMWENGU WA ROHO Waebrania 11:3Kila kitu duniani kina sura mbili au namna mbili; sura/namna ya  bili / kimwili na sura/namna ya na sura/namna ya kiroho yake (yaani kina upande wa mwilini na wa rohoni wa kitu  hicho hicho). hi h hi h )
 230. 230. ULIMWENGU WA ROHO Waebrania 11:3 Kwahiyo, kila kitu duniani kina original copy na photocopy yake. original copy na photocopy yakeAu kila kitu unachokiona duniani, ujue kina soft‐copy na hard‐copy  yake (yaani kina upande wa  yake (yaani kina upande wa mwilini na wa rohoni). )
 231. 231. ULIMWENGU WA ROHO Ulimwengu wa roho 2 Wakorintho 4:18 Tusiviangalie vitu vinavyoonekana  T i i li it i k (vya kimwili) ni vya muda; bali  (vya kimwili) ni vya muda; bali tuviangalie vile visivyoonekana (yaani vya kiroho) k( k h ) kwasababu hivyo  b b h ndivyo vya vya kudumu  ndivyo vya vya kudumu (vinavyotawala vya kimwili).
 232. 232. ULIMWENGU WA ROHO Kama tunataka kutawala vizuri mambo yetu ya kimaisha na kuleta  mabadiliko katika mambo ya  mabadiliko katika mambo ya kimwili, basi ni lazima tuufahamu vizuri ulimwengu wa roho, na tujue  namna ya kuuathiri namna ya kuuathiri (U’roho) ktk ktk  y namna itakayoleta mabadiliko  katika ulimwengu wa mwili.
 233. 233. ULIMWENGU WA ROHO 2 Wakorintho 4:18 Tusiviangalie vitu vinavyoonekana  (vya kimwili) ni vya muda; bali  (vya kimwili) ni vya muda; bali tuviangalie vile visivyoonekana (yaani vya kiroho) kwasababu hivyo  ndivyo vya vya kudumu  ndivyo vya vya kudumu ( (vinavyotawala vya kimwili). y y )
 234. 234. ULIMWENGU WA ROHOKwasababu, Ulimwengu wa rohondio unaotawala ulimwengu wa mwili; Na hii ina maana kwamba, mwili Na hii ina maana kwamba hakuna kitu kitakachofanyika  hakuna kitu kitakachofanyika g , katika Ulimwengu wa mwilini,  mpaka kwanza kimefanyika  katika Ulimwengu wa roho.
 235. 235. ULIMWENGU WA ROHO Ulimwengu wa rohoKwahiyo, Mungu akitaka kufanya jambo duniani (katika ulimwengu jambo duniani (katika ulimwengu wa mwili), halifanyi jambo hilo moja kwa moja duniani (mwilini),  bali analifanya kwanza katika  bali analifanya kwanza katika ulimwengu wa roho.
 236. 236. ULIMWENGU WA ROHO Ulimwengu wa roho Hii ndio kanuni na huu ndio  utaratibu wa uumbaji wa Mungu  utaratibu wa uumbaji wa Mungu duniani.‘Kwamba vinavyoonekana vilifanya  kwa visivyoonekana.’ k ii k ’ (Waebrania 11:3) (Waebrania 11:3)
 237. 237. KANUNI ZA KIROHO Waebrania 11:3    Kwasababu hiyo, Kanuni za kimwili (Natural Kanuni za kimwili (NaturalPrinciples) zinatawaliwa na Kanuni za Kiroho (Spiritual  Principles). Pi i l )
 238. 238. KANUNI ZA KIROHO 2Wakorintho 4:18    Tusiviangalie vitu vinavyoonekana ( i k (vya kimwili) ni  ki ili) i vya muda; bali tuviangalie vitu  vya muda; bali tuviangalie vitu visiyoonekana (vya kiroho)  y ( y ) kwani hivyo ndivyo vya milele  (vya kudumu).
 239. 239. KANUNI ZAKIROHOUlimwengu wa roho Kwa Mfano  fMaombi ya Nabii EliyaM bi N bii Eli Yakobo 5:17‐18; Yakobo 5:17 18; 1Wafalme 17 18; 1Wafalme 17‐18;
 240. 240. NGUVU YA MAOMBI Kwa Mfano wa Nabii Eliya Yakobo 5:17‐18;Eliya alikuwa binadamu tu kama sisi, Eliya alikuwa binadamu tu kama sisilakini aliomba kwa bidii, ili kuifunga  , f g mvua, na Mungu alimsikia, na  mbingu zikafungika na mvua (ya ki‐ bi ik f ik ( ki mwilini) haikunyesha juu ya nchi,  ) y j y , kwa  muda wa  miaka 3 na nusu.
 241. 241. NGUVU YA MAOMBI Kwa Mfano wa Nabii Eliya Yakobo 5:17‐18; Japo kulikuwa na kanuni zote za  Japo kulikuwa na kanuni zote za kisayansi za mvua kunyesha, lakini  y y ,Eliya, kwa njia ya maombi, alikwenda  rohoni, akaathiri (tibua) kanuni  h i k thi i (tib ) k i zinazotawala mvua mwili, na ndio  , maana mvua haikunyesha.
 242. 242. NGUVU YA MAOMBI Kwa Mfano wa Nabii Eliya Yakobo 5:17‐18;Baada ya miaka mitatu na nusu, nchi Baada ya miaka mitatu na nusu nchi y yote ilikuwa kavu kabisa na misitu  yote imepukutika; kwahiyo  hakukuwa na kanuni za kutosha  h k k k i k t h kuruhusu mvua kunyesha. y
 243. 243. NGUVU YA MAOMBI Kwa Mfano wa Nabii Eliya Yakobo 5:17‐18; Eliya akaomba tena kwa bidii, ili  Eliya akaomba tena kwa bidii ili kuifungua mvua kutoka katika f g uliwengu wa roho, na Mungu alimsikia, na mbingu zikafunguka na  li iki bi ik f k mvua (ya ki‐mwilini) ikanyesha na  (y ) y nchi ikazaa matunda yake.
 244. 244. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45 Lakini;  Si maombi pekeeyanayofanya tupokee baraka za  f t k b k Mungu katika maishani yetu. Mungu katika maishani yetu
 245. 245. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45 Bali ni maombi pamoja na  kanuni zingine za kirohozilizoambatanishwa na maombi zilizoambatanishwa na maombi ndiyo ili ofanya Waisraeli ndiyo zilizofanya Waisraeli  wapokee ile baraka ya mvua …
 246. 246. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45 … kutoka kwa rohoni japo  kulikuwa hakuna kanuni za  k lik h k k ikimwili za kutosha za kuruhusu za kutosha za kuruhusu  y mvua kunyesha.
 247. 247. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45;Eliya akawakusanya Waisraeli wote,  akaijenga madhabahu ya Bwana  akaijenga madhabahu ya Bwana upya, akaweka sadaka ya ng’ombe  juu ya madhabahu, na akawataka  wamwage maji pipa 12 juu yake,  wamwage maji pipa 12 juu yake kama yalivyo mawe 12 ya  madhabahu na kabila 12 za Israeli.
 248. 248. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45;1.1 Madhabahu – Ibada (Kusifu na Kuabudu)
 249. 249. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45;1.1 Madhabahu – Ibada (Kusifu na Kuabudu) Zaburi 100:1‐5 Zaburi 22:3 Yohana 4:23‐24
 250. 250. NGUVU YA MAOMBI1Wafalme 18:30‐45;2.   Ng’ombe2 Ng’ombe – Sadaka (Zaka)
 251. 251. NGUVU YA MAOMBI1Wafalme 18:30‐45;2.   Ng’ombe2 Ng’ombe – Sadaka (Zaka) Walawi 27:30‐31 Malaki 3:7‐12
 252. 252. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45;3.   Pipa 12 za3 Pipa 12 za Maji – Sadaka (Dhabihu)
 253. 253. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45;3.   Pipa 12 za3 Pipa 12 za Maji – Sadaka (Dhabihu) Malaki 3:9‐12 2Wakorintho 9:6‐13
 254. 254. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45;4.4 Maombi ya Kuumba ‐ Mahitaji (Kusababisha vitokee)
 255. 255. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45;4.4 Maombi ya Kuumba ‐ Mahitaji (Kusababisha vitokee) Mathayo 7:7‐11 y Wafilipi 4:6‐7 Isaya 43:26
 256. 256. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45;5.  Neno la Mungu5 Neno la Mungu ‐ Ahadi (Mungu huangalia Neno)
 257. 257. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45; 5.  Neno la Mungu 5 Neno la Mungu ‐ Ahadi(Neno lina Nguvu ya Kuumba) Waebrania 11:3 Waebrania 4:12 Yeremia 1:12
 258. 258. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45;6.   Kuangamiza Ma‐Baali Toba 6 Kuangamiza Ma Baali ‐ Toba (Kuondoa kinachozuia)
 259. 259. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45;6.   Kuangamiza Ma‐Baali Toba 6 Kuangamiza Ma Baali ‐ Toba (Kuondoa kinachozuia) Kumbukumbu 23:14 Yohana 11:39‐40
 260. 260. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45;7.   Maombi7 Maombi ya Kufungulia ‐ Vita Vita  (Kutelemsha baraka)
 261. 261. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45;7.   Maombi7 Maombi ya Kufungulia ‐ Vita Vita  (Kutelemsha baraka) Mathayo 16:19,18 y Yakobo 5:17‐18,16
 262. 262. NGUVU YA MAOMBI Yakobo 5:18; MATOKEO:Ushindi ‐ Nchi kuzaa matunda (Kufaidi mema ya nchi)
 263. 263. Kanuni za Kiroho (1Fal 18:30‐45)1. Kusifu na Kuabudu (Zab 100:4‐5)2. Sadaka ya Zaka (Malaki 3:7‐12)3.3 Sadaka ya Dhabihu (2Kor 9:6‐11) S d k Dh bih (2K 9 6 11)4.4 Maombi ya Mahitaji (Fil 4:6‐7) Maombi ya Mahitaji (Fil 4:6‐7)5. Neno la Mungu (Yer 1:12) g ( )6. Maombi ya Toba (Kumb 23:14)7. Maombi ya Vita (Math 16:18‐19)
 264. 264. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐44; Baada ya Nabii Eliya kufanya   Maombi na Sadaka, Mungu  akaleta baraka ya mvua katika  akaleta baraka ya mvua katika nchi ya Israeli, mvua ambayo  nchi ya Israeli, mvua ambayoilikuwa haijanyesha juu ya nchi  kwa miaka mitatu na nusu.
 265. 265. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45; Kumbuka, mvua ilikuwa  haijanyesha kwa kipindi cha  haijanyesha kwa kipindi chamiaka mitatu na nusu; kwahiyo,  ; y , katika kipindi hicho, maji yalikuwa ni moja ya bidhaa  adimu sana katika jamii.  adimu sana katika jamii
 266. 266. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45; Kwahiyo, kwa Waisraeli kutoa  maji katika madhabahu ya katika madhabahu ya  Jehovah, walikuwa wamefanya  , ytendo la kujitoa sana; hivyo yale  maji yalikuwa ni Sadaka kubwa na ya thamani sana kwao. na ya thamani sana kwao
 267. 267. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45;Ile Sadaka ilipotolewa sawa sawa na maagizo ya Mungu (pipa 12),  na maagizo ya Mungu (pipa 12) ndipo mbingu zilipofunguka, na  p g p g , baraka ya mvua ikaachiliwa juu ya nchi yao, kwa mara ya kwanza  baada ya miaka mitatu na nusu. baada ya miaka mitatu na nusu
 268. 268. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐44;Baada ya ile Sadaka na Maombi,  Nabii Eliya akawaambia watu, ‘Kimbieni, nasikia sauti ya mvua ‘Kimbieni nasikia sauti ya mvua tele (mstari 41), watu tele’ (mstari 41), watu  walipoondoka, Eliya alikwenda  mlimani ili kufanya MAOMBI;
 269. 269. Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho Baada ya Toba  na Sadaka         (Kumb 28:1‐14) /     /     /     /      /       /        /        /        /     /      /    /     /     (mstari wa 41) /       /        /       / /     /        Mvua ya rohoni / / Mvua ya rohoni /      /        /      / / / / / /        /      /       /      /      /      /       /      /      / Efe 2:2                               Efe 6:12                                    Efe 2:2                                     Efe 6:12 Mkuu Mkuu MkuuUlimwengu wa Mwili Uyahudi                                  Uyahudi                                          Uyahudi 
 270. 270. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐45; Na watu walipoondoka, Eliya alikwenda mlimani kuomba; na baada ya maombi mazito mara baada ya maombi mazito mara saba (7), ndipo mvua kubwa (7), ndipo mvua kubwa  sana ikanyesha juu ya nchi  (mstari 44‐45).
 271. 271. Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho Baaada ya Maombi (Yakobo 5:16‐18)  /     /     /     /      /       /        /        /        /     /      /    /     /     (mstari wa 41) /       /        /       / /     /     Mvua ya rohoni / / Mvua ya rohoni /      /        /      / / / / / /        /      /       /      /      /      /       /      /      / Efe 2:2                               Efe 6:12                                    Efe 2:2                                     Efe 6:12 Mkuu Mkuu MkuuUlimwengu wa Mwili /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /    Mvua ya Mwilini /        / /      /      /  (Mstari 44‐45)    /       /       / /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /       /      /      /      /       /        /
 272. 272. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐45; Kumbe, mvua haikunyesha  katika ulimwengu wa mwili, mpaka kwanza ilipotengenezwa mpaka kwanza ilipotengenezwa katika ulimwengu wa kiroho katika ulimwengu wa kiroho kwanza.
 273. 273. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐45; Kwahiyo, kumbuka kwamba,  Kanuni za kiroho, ndizo  i ki h dizilizotangulia kusababisha athari zilizotangulia kusababisha athari g katika ulimwengu wa rohoni kwanza, ili mvua inyeshe katika  ulimwengu wa mwili.
 274. 274. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐45; Kwahiyo,  Ile mvua haikunyesha katika  ulimwengu wa mwili, mpaka kwanza ilipotengenezwa katika kwanza ilipotengenezwa katikauulimwengu wa kiroho kwanza. e gu a o o a a.
 275. 275. KANUNI ZA KIROHO Waebrania 11:3    Mungu wetu ni Mungu wa  Imani, anayefanya mambo  i f byasiyoonekana kwanza kabla ya kwanza, kabla ya  y y kuyasababisha yatokee katika  ulimwengu wa mwili(ulimwengu wa yanayoonekana)
 276. 276. KANUNI ZA KIROHO ‘Hivyo Basi mtu wa Mungu  akitaka kutembea kwa ushindi  na Mungu wa Imani, katika  na Mungu wa Imani katikamaisha yake duniani, la ima awemaisha yake duniani, lazima awe  na ufahamu wa mambo  yasiyoonekana (mambo ya  rohoni) yaani Imani. h i) iI i
 277. 277. Ulimwengu wa Roho Hii inaonyesha wazi kwamba  Kanuni za kiroho zilitumika  Kanuni za kiroho zilitumikakuleta athari ya aina fulani katika  y ulimwengu wa roho, hata  kuzitawala na kuzipinda kanuni  za kimwili, ili mvua iweze  za kimwili ili mvua iweze kunyesha hata kama katika  y U’mwilini hakuna misitu.
 278. 278. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Waefeso 1:3‐4, Warumi 8:29‐30 ‘Mungu ameshatubariki kwa Mungu ameshatubariki kwa  baraka zote za rohoni, katika ulimwengu wa roho; kama  alivyotuchagua katika yeye, kabla alivyotuchagua katika yeye kablayya kuwekwa misingi ya ulimwengu,  g y g tuwe watakatifu’.
 279. 279. Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho Baada ya Toba  na Sadaka         (Kumb 28:1‐14) /     /     /     /      /       /        /        /        /     /      /    /     /     (mstari wa 41) /       /        /       / /     /        Mvua ya rohoni / / Mvua ya rohoni /      /        /      / / / / / /        /      /       /      /      /      /       /      /      / Efe 2:2                               Efe 6:12                                    Efe 2:2                                     Efe 6:12 Mkuu Mkuu MkuuUlimwengu wa Mwili Uyahudi                                  Uyahudi                                          Uyahudi 
 280. 280. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐45, Yakobo 5:17‐18 Wana wa Israeli, walikuwa  wanateseka kwa maisha kwa maisha  g , gmagumu, katika ulimwengu wa mwili, wakati wao ni wabarikiwa wenye baraka nyingi sana katika  ulimwengu wa roho. ulimwengu wa roho
 281. 281. Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho Baaada ya Maombi (Yakobo 5:16‐18)  /     /     /     /      /       /        /        /        /     /      /    /     /     (mstari wa 41) /       /        /       / /     /     Mvua ya rohoni / / Mvua ya rohoni /      /        /      / / / / / /        /      /       /      /      /      /       /      /      / Efe 2:2                               Efe 6:12                                    Efe 2:2                                     Efe 6:12 Mkuu Mkuu MkuuUlimwengu wa Mwili /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /    Mvua ya Mwilini /        / /      /      /  (Mstari 44‐45)    /       /       / /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /       /      /      /      /       /        /
 282. 282. NGUVU YA MAOMBI Kama Eliya asingeomba kwa bidii, ile baraka ya mvua (rohoni) ingekomea huko huko rohoni, na ingekomea huko huko rohoni na huku duniani, watu wa Mungu  , g wangeishi maisha ya shida na  taabu; na kumbe wana baraka  nyingi sana katika U rohoni. nyingi sana katika U’rohoni
 283. 283. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Waefeso 1:3‐4, Warumi 8:29‐30Na sisi pia tusipoomba, baraka hizi Na sisi pia tusipoomba baraka hizizote tulizopewa katika ulimwengu wa roho, zitabaki huko huko rohoni, wakati huku duniani, tunateseka  wakati huku duniani tunateseka kwa maisha magumu, yaliyojaa  g y y j shida na taabu nyingi.
 284. 284. ULIMWENGU WA ROHO Kwanini tunaishi  Kwanini tunaishimaisha ya kushindwa?maisha ya kushindwa?
 285. 285. ULIMWENGU WA ROHO Hebu jiulize mwenye… Kwanini tunaishi maisha magumu na ya mateso huku mwili, yaliyojaa na ya mateso huku mwili yaliyojaa shida na taabu nyingi, na kumbe  kule rohoni tumebarikiwa na  Mungu kwa baraka zote, tena  Mungu kwa baraka zote tena nyingi sana, za kutusaidia katika  maisha yetu ya kila siku?
 286. 286. NGUVU YA MAOMBI Ni kwasababu; watu wa Mungu,( )(1)  Hatujajua siri ya ulimwengu wa  j j y groho inavyoingiliana na ulimwengu  wa mwili, hata kuleta mabadiliko  ili h t k l t b diliktunayotaka kuyaona huku duniani.   y y ~ kutokujua ~

×