Nguvu ya neno la mungu

5,862 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nguvu ya neno la mungu

 1. 1. KANUNI ZA KIROHO  ZA MAISHA YA USHINDIIMANI YA USHINDIIMANI YA USHINDINGUVU YA WAZO NA NENO KATIKA UUMBAJI Mwl. Mgisa Mtebe www.mgisamtebe.org i t b +255 713 497 654
 2. 2. KANINI ZA KIROHO ZA  MAISHA YA USHINDIIMANI YA USHINDI Nahum 1:9 N h 19
 3. 3. IMANI YA USHINDI Nahum 1:9 9 Mnawaza nini juu ya Bwana, kwa maana Bwana  atayakomesha mateso ya  k h watu wake, hayatainuka  watu wake hayatainuka tena.
 4. 4. IMANI YA USHINDI Nahumu 1:9Ni mapenzi ya Mungu, kwamba  watoto wake, tuishi maisha  k i hi ih mzuri, ya ushindi na  mzuri ya ushindi na , mafanikio, ili tuweze  kulitimiza kusudi la Mungu la  kutufanya vyombo vya ibada.
 5. 5. IMANI YA USHINDI Nahum 1:9Lakini kumbe, mtu wa Mungu  ana nafasi kubwa sana katika  f ik b k ik utendaji kazi wa Nguvu za  utendaji kazi wa Nguvu za g ;Mungu duniani; aidha kuzui au  kuwezesha nguvu za Mungu  kufanya kazi.
 6. 6. IMANI YA USHINDI Nahum 1:9 Hivyo Mungu anatuonya  kurekebisha mawazo yetu,  k k bi hkabla Nguvu zake hazijaingia kabla Nguvu zake hazijaingia ykazini kukomesha mateso ya  adui shetani katika maisha  yetu hata kutubariki.
 7. 7. IMANI YA USHINDI Nahum 1:9 9 Mnawaza nini juu ya Bwana, kwa maana Bwana  atayakomesha mateso ya  k h watu wake, hayatainuka  watu wake hayatainuka tena.
 8. 8. IMANI YA USHINDI Nahumu 1:9Kuna wakati, katika baadhi ya  mambo, Utendaji kazi wa  b U d ji k iNguvu za Mungu katika kuzuia Nguvu za Mungu katika kuzuia y mateso ya shetani  unategemea sana namna  unavyowaza (imani).
 9. 9. IMANI YA USHINDI Nahumu 1:9 Ukiwa na mawazo hasi (negative) yasio na Imani ( i ) i I iunaweza kuzuia msaada wa unaweza kuzuia msaada wa g y yMungu katika maisha yako ya  kila siku, pale anapotaka kukomesha mateso ya adui.
 10. 10. IMANI YA USHINDI Nahumu 1:9 Ukiwa na mawazo chanya (positive) yenye Imani ( ii ) I iunaweza kuruhusu msaada wa unaweza kuruhusu msaada wa g y yMungu katika maisha yako ya  kila siku, pale anapotaka  kukomesha mateso ya adui.
 11. 11. IMANI YA USHINDI Nahumu 1:9Mungu anataka sana watoto wake, tuishi maisha mzuri, ya  k i hi ih i ushindi na mafanikio ili na mafanikio, ili  tuweze kulitimiza kusudi la Mungu la kutufanya vyombo  vya ibada.
 12. 12. IMANI YA USHINDI Nahum 1:9 Hivyo Mungu anatuonya  kurekebisha mawazo yetu,  k k bi hkabla Nguvu zake hazijaingia kabla Nguvu zake hazijaingia ykazini kukomesha mateso ya  adui shetani katika maisha  yetu hata kutubariki.
 13. 13. IMANI YA USHINDI Ndani ya kila mtoto wa  Mungu, kuna Sura na Mfano  wa Mungu, ( M (yaani asili ya  i ili Mungu) ambayo inakupa asili  Mungu) ambayo inakupa asiliya ushindi ndani yako, dhidi ya ya ushindi ndani yako, dhidi ya kila upinzani wa adui shetani  maishani mwako.
 14. 14. IMANI YA USHINDI 1Yohana 5:1‐4 4 Kwa maana, kila kitu  kilichozaliwa na Mungu,  kili h li M huushinda ulimwengu na ulimwengu, na  huku ndiko kushinda, ,kuushindako ulimwengu, ni  hiyo Imani yetu.”
 15. 15. KUTEMBEA KWA IMANI 2Petro 1:3‐43 Kwakuwa uweza wake (yaani,  k k ( i nguvu zake za) uungu za) uungu umetupatia mambo yotetunayohitaji kwa ajili ya uzima na uchaji wa Mungu, kwa j g , kumjua Yeye aliyetuita kwa utukufu Wake na wema Wake Wake na Wake  mwenyewe. 
 16. 16. KUTEMBEA KWA IMANI 2Petro 1:3‐4 4 Kwa sababu hi b b hiyo, Munguametukirimia ahadi zake kuu naza thamani, ili kwa kupitia hizotupate kuwa washiriki wa tabia za uungu, mkiokolewa na g , uharibifu (au upotovu) ulioko duniani kwa sababu ya tamaa tamaa.
 17. 17. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  KUSUDI LA MUNGU KUSUDI LA MUNGU Ni Kanisa liweze kulimiliki na  Kutawala dunia na mazingira yake, ili  binadamu aweze kuishi  k ili bi d k i himaisha mazuri na kuwa chombo maisha mazuri na kuwa chombo kizuri cha kumsifu na  kumwabudu Mungu aliye juu.
 18. 18. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Ibada nzuri hutoka katika moyo nzuri hutoka katika moyo uliotulia na pia maisha mazuri;  na maisha mazuri huchangiwa  sana na mazingira mazuri. sana na mazingira mazuri Kumbukumbu 8:6‐18  Kumbukumbu 8:6‐18
 19. 19. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Mazingira yakitibuka, maisha a g a ya t bu a, a s ayanatibuka, na maisha yakitibuka,  ibada k b d kwa Mungu pia, inatibuka. b k Hivyo, Shetani anachotafuta ni  Hivyo Shetani anachotafuta ni kumpiga binadamu na mazingirayake, ili kumvurugia Mungu ibada, anayoitamani sana kutoka duniani. anayoitamani sana kutoka duniani
 20. 20. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu Zab 22:3Ibada Nchi Yoh 4:23‐24 Kumb 8:6‐18 Adam Zab 150:6
 21. 21. IMANI YA USHINDI 1Yohana 5:1‐4Ili tuweze kulitimiza kusudi la  Mungu la kutufanya vyombo  M l k f bvya ibada, ni muhimu watoto vya ibada ni muhimu watoto g wa Mungu tuishi maisha  mzuri, ya ushindi na  mafanikio, hapa duniani.
 22. 22. KANUNI ZA KIROHO 3Yohana 1:2 ‘Mpenzi, kama vile  unavyofanikiwa katika roho  f iki k tik h yako (katika mambo yako ya  yako (katika mambo yako ya ) pkiroho), ninaomba pia ufanikiwe  katika mambo yako yote           (ya kimwili)’
 23. 23. KANUNI ZA KIROHO Warumi 8:37 ‘Na katika mambo yote, tunashinda na zaidi ya kushinda na zaidi ya kushindakupitia Kristo Yesu aliyetupendakupitia Kristo Yesu aliyetupenda’(katika yote, sisi ni washindi na (katika yote, sisi ni washindi na zaidi ya washindi, kupitia Yesu  Kristo aliyetupenda)
 24. 24. KANUNI ZA KIROHO Zaburi 1:1‐3 ‘Heri mtu yule asiye kwenda katika shauri la wasio haki, bali katika shauri la wasio haki bali sheria ya Bwana ndiyo  sheria ya Bwana ndiyoinayompendeza, atakuwa kama mti kando ya mto, na kila jambo  alifanyalo, litafanikiwa. lif l lit f iki
 25. 25. KANUNI ZA KIROHO 1Yoh 5:4, Rum 8:37Lakini pamoja na kwamba Neno la Mungu linatuahidi Ushindi wa la Mungu linatuahidi Ushindi wa Yesu msalabani, kwamba ndio msalabani, kwamba ndio  uwe ushindi wetu sisi tuaminio,  lakini bado waumini wengi  tunaishi maisha ya kushindwa. t i hi ih k hi d
 26. 26. KANUNI ZA KIROHO Zipo sababu nyingi; Lakini moja ya sababu kubwa,  ni kutojua namna ya kutishi  kwa Imani, kitu ambacho  kwa Imani kitu ambacho kinasababisha kuzimika kwa  kinasababisha kuzimika kwa nguvu za Mungu maishani  g g mwetu.
 27. 27. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Tulijifunza…Kila mtu aliyempokea Yesu  Kristo kama Bwana na  Mwokozi wa maisha yake,  M k i ih k ana (jenereta) chanzo cha  ana (jenereta) chanzo changuvu za Mungu, ndani yake, yaani Roho Mtakatifu.
 28. 28. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Huyu Roho Mtakatifu,  Huyu Roho Mtakatifu,anachohitaji kwako, ni wewe kumtengenezea mazingira fulani fulani tu ndani yako, ili fulani fulani tu ndani yako ili yeye ndiye afanye kazi ya  yeye ndiye afanye kazi ya kuzalisha nguvu za Mungu kutoka ndani yako.
 29. 29. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKanuni za kiroho, ni mambo Kanuni za kiroho, ni mambo ambayo, tukiyaweka kwa  pamoja ndani yetu, kwa  kiwango kinachotakiwa,  kiwango kinachotakiwa zitasababisha Roho wa  zitasababisha Roho wa Mungu aliye ndani yetu,  kuzalisha nguvu za Mungu.
 30. 30. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU WAEFESO 3:2O 20 Mungu anaweza kutenda  mambo ya ajabu mno yasiyo‐ mambo ya ajabu mno yasiyopimika, kuliko yote tunayowaza na  kuliko yote tunayoyaomba, kwakadiri (kwa kiwango au kipimo) cha k di i (k ki ki i ) hnguvu zake kinachotenda kazi ndani  g yetu.
 31. 31. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hii ina maana kwamba … Hii ina maana kwambaUtendaji wa mkono wa Mungu Utendaji wa mkono wa Mungu maishani mwako,  unategemea sana kiwango cha Nguvu za Mungu  h N M kinachotenda kazi ndani yako. kinachotenda kazi ndani yako
 32. 32. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU USHIRIKA WA MUNGU NA  USHIRIKA WA MUNGU NA BINADAMU KATIKA  KUITAWALA DUNIA 1Wakorintho 3:9
 33. 33. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 1Wakorintho 3:99 Kwa maana sisi tu watenda kazi  pamoja na Mungu.  (kwa ushindi na mafanikio) (kwa ushindi na mafanikio)
 34. 34. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Warumi 8:28‐3028 Na kwahiyo basi, katika mambo yote, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika wale wampendao, katika  kuwapatia mema.  (ushindi, faida na mafanikio)
 35. 35. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo;Ikiwa tutatengeneza au tutazalisha Ikiwa tutatengeneza au tutazalisha Nguvu kidogo za Mungu ndani  yetu, tutauzuia mkono wa Mungu  i k kufanya mambo mengi na  kufanya mambo mengi na makubwa anayotaka kufanya  maishani mwetu.
 36. 36. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Lakini …Ikiwa tutatengeneza au tutazalisha  Nguvu za Mungu kwa wingi (za  kutosha) ndani yetu, kutosha) ndani yetu tutauwezesha mkono wa Mungu  kufanya mambo mengi na  makubwa anayotaka kufanya. makubwa anayotaka kufanya
 37. 37. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Ukweli ni Kwamba … Mungu anaweza kufanya kila kitu pasipo msaada wa binadamu, lakini  alichagua tu, kufanya kazi kwa  alichagua tu kufanya kazi kwa ushirika na binadamu; kwahiyo, kuna ‘partnership’ kati ya Mungu na  binadamu katika kutawala dunia. binadamu katika kutawala dunia
 38. 38. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mfano (1); Kifo cha Yakobo na Ukombozi wa Petro gerezaniUk b i P i Matendo 12:1‐19 Matendo 12:1 19
 39. 39. Matendo 12:1 19 Matendo 12:1‐19Kifo cha Yakobo na Ukombozi wa Petro Yakobo alipokamatwa, Kanisa  hawakufanya maombi, motokea yake  h k f bi t k k akachinjwa. Lakini Petro  alipokamatwa, kanisa likaomba kwa  bidii, na Mungu akamkomboa Petro  bidii na Mungu akamkomboa Petro kutoka gerezani. Unadhani Kwanini?
 40. 40. Matendo 12:1 19 Matendo 12:1‐19Kifo cha Yakobo na Ukombozi wa Petro Si kwamba Mungu anampenda Petro  kuliko Yakobo. Bali hii inaonyesha  k lik Y k b B li hii i h wazi kwamba, Utendaji kazi wa  mkono wa Mungu maishani mwako,  unategemea sana kiwango cha Nguvu unategemea sana kiwango cha Nguvu za Mungu unachozalisha  (kinachotenda kazi) ndani yako.
 41. 41. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mfano (2); Ushindi wa Joshua vitaniKwa maombi ya Musa Mlimani Kutoka 17:8‐15 K t k 17 8 15
 42. 42. Matendo 12:1 19 Matendo 12:1‐19Ushindi wa Joshua, Maombi ya Musa , yMusa alikunyanyua mikono yake kwa  maombi, Joshua na jeshi la Israeli  bi J h j hi l I li walikuwa wakishinda vitani, Lakini  Musa alichoshusha mikono (kuacha  kuomba) Joshua na jeshi la Israeli  kuomba) Joshua na jeshi la Israeli walikuwa wakipigwa (wakishindwa). Unadhani Kwanini?
 43. 43. Matendo 12:1 19 Matendo 12:1‐19 Ushindi wa Joshua, Maombi ya Musa , yHii haikuwa bahati nzuri au mbaya; Bali  hii inaonyesha wazi kwamba, Utendaji  hii i h ik b Ut d ji kazi wa mkono wa Mungu maishani  mwako, unategemea sana kiwango cha  Nguvu za Mungu unachozalisha za Mungu unachozalisha  (kinachotenda kazi) ndani yako. Unadhani Kwanini?
 44. 44. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mfano (3); Maombi ya Musa katika kumruhusu Mk h Mungu kufungua  k f bahari ya Shamu bahari ya Shamu Kutoka 14:15‐28
 45. 45. Kutoka 14:15 28 Kutoka 14:15‐28 Fimbo ya Musa na Bahari ya Shamu y yMungu hakuifungua bahari akasubiri mpaka M k Musa aliponyoosha fimbo yake  li h fi b k(maombi) baharini (tatizo lake); ndipo Mungu akasaba‐ bisha upepo mkali uliochana bahari na kufanya ukuta 2 za uliochana bahari na kufanya ukuta 2 za maji. Israeli wakapita nchi kavu.  Unadhani Kwanini?
 46. 46. Kutoka 14:15 28 Kutoka 14:15‐28 Fimbo ya Musa na Bahari ya Shamu y yMungu hakuifunga bahari, akasubiri  mpaka M k Musa aliponyoosha tena fimbo  li h t fi b yake (maombi) baharini (tatizo lake);  ndipo Mungu akasababisha upepo kukatika na maji ya bahari yakarudi na kukatika na maji ya bahari yakarudi na kuwaangamiza jeshi lote la Misri. Unadhani Kwanini?
 47. 47. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU USHIRIKA WA MUNGU NA  USHIRIKA WA MUNGU NA BINADAMU KATIKA  KUITAWALA DUNIA 1Wakorintho 3:9
 48. 48. IMANI YA USHINDI Nahumu 1:9Kuna wakati, katika baadhi ya  mambo, Utendaji kazi wa  b U d ji k iNguvu za Mungu katika kuzuia Nguvu za Mungu katika kuzuia y mateso ya shetani  unategemea sana namna  unavyowaza (imani).
 49. 49. IMANI YA USHINDI Nahumu 1:9 Ukiwa na mawazo hasi (negative) yasio na Imani ( i ) i I iunaweza kuzuia msaada wa unaweza kuzuia msaada wa g y yMungu katika maisha yako ya  kila siku, pale anapotaka kukomesha mateso ya adui.
 50. 50. IMANI YA USHINDI Nahumu 1:9 Ukiwa na mawazo chanya (positive) yenye Imani ( ii ) I iunaweza kuruhusu msaada wa unaweza kuruhusu msaada wa g y yMungu katika maisha yako ya  kila siku, pale anapotaka  kukomesha mateso ya adui.
 51. 51. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Ukweli ni Kwamba … Mungu anaweza kufanya kila kitu pasipo msaada wa binadamu, lakini  alichagua tu, kufanya kazi kwa  alichagua tu kufanya kazi kwa ushirika na binadamu; kwahiyo, kuna ‘partnership’ kati ya Mungu na  binadamu katika kutawala dunia. binadamu katika kutawala dunia
 52. 52. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mwanzo 1:26,18, 26 Tufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu wakatawale dunia  na vyote tulivyoviumba juu ya uso  na vyote tulivyoviumba juu ya uso wa dunia.
 53. 53. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mwanzo 1:26‐1828 Mungu akaumba Mwanaume na  Mwanamke, akawaweka katika  bustani ya dunia, akawaambia,  bustani ya dunia akawaambia zaeni mkaongezeke na kuitawala (kuitiisha) dunia.
 54. 54. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Zaburi 115:16 Mbingu ni mbingu za Bwana, bali  nchi amewapa wanadamu Isaya 45:11 … kwa habari ya kazi za mikono  k h b k kyangu, haya niagizeni (niamuruni)yangu, haya niagizeni (niamuruni)
 55. 55. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 16:18‐19 y 19 Kwa maana nitawapa funguo za Ufalme, na mambo mtakayoyafunga  (ninyi) yatakuwa yamefungwa  (ninyi) yatakuwa yamefungwa (mbinguni), na mambo mtakayoyafungua  (ninyi) yatakuwa  yamefunguliwa (mbinguni) yamefunguliwa (mbinguni)
 56. 56. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 16:18‐19 y 18 Na milango ya kuzimu  haitaweza kulishinda kanisa  langu nitakalolijenga   l i k l lij (kwa mfumo huu).      (kwa mfumo huu)
 57. 57. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU WAEFESO 3:2O WAEFESO 3:2O20 … Mungu anaweza kutenda  Mungu anaweza kutendamambo yote, kwa kadiri (kwa  y , ( kiwango au kwa kipimo) cha  Nguvu zake kinachotenda  kazi ndani yetu.
 58. 58. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … yKanuni      =       Imani      =      Nguvu g
 59. 59. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … KwahiyoKuna baadhi  ya mambo maishani Kuna baadhi ya mambo maishanimwetu, Mungu hawezi kuyafanya,  ikiwa hatutengeneza au  iki h hatutazalisha Nguvu za Mungu za  hatutazalisha Nguvu za Mungu za kutosha, ndani yetu.
 60. 60. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Ni Kwasababu … Ni KwasababuKwahiyo Utendaji wa mkono wa Kwahiyo Utendaji wa mkono wa Mungu maishani mwako,  unategemea sana kiwango cha  ki h Nguvu za Mungu kinachotenda za Mungu kinachotenda  kazi ndani yako.
 61. 61. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU USHIRIKA WA MUNGU NA  USHIRIKA WA MUNGU NA BINADAMU KATIKA  KUITAWALA DUNIA 1Wakorintho 3:9
 62. 62. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Utangulizi; Yesu na Pepo Sugu Pepo Sugu Mathayo 17:9‐20 17:9‐20.
 63. 63. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 17:9‐20 Yesu aliposhuka kutoka mlimani, alikuta umatimkubwa wa watu ukimsubiri ukimsubiri. Baba mmojaBaba mmoja akamwangukia Yesu miguuni na kumsihi akisema …
 64. 64. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 17:9‐20Bwana, ninaomba umponye mwanangu, ana pepo la  kifafa; mara kifafa; mara nyingi limemwangusha katika majina katika moto, ili kumdhuru,  lakini amesalimika …
 65. 65. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 17:9‐20Nimemleta kwa wanafunziwako, lakini wameshindwa kumtoa. Ndipo kumtoa Ndipo Yesuakaamuru akisema ‘mleteni mleteni kwangu’ 
 66. 66. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 17:9‐20 Kijana alipoletwa, Yesu akamkemea yule pepo na pepo, na likamtoka mara moja nakumwacha kijana akiwa huruna mzima kabisa Watu wote kabisa. Watuwakashangaa na kumtukuza Mungu kwa furaha.
 67. 67. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 17:9‐20 19 Kisha wanafunzi wake wakamwendea Y k d Yesu ffaraghani,  h i mahali pasipokuwa na watu; watu; wakamwuliza, “Bwana, Kwa nini sisi hatukuweza kumtoa yule Pepo?” P ?”
 68. 68. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 17:9‐2020 Yesu akawajibu k k b kuwaambia,  b‘‘Ni kwasababu ya upungufu wa Ni kwasababu Imani yenu (ni kwasababu ya y ( y imani yenu kuwa ndogo)…
 69. 69. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 17:9‐2020 “… Ninawaambia kweli, mkiwa na imani kama punje ndogo ya haradali, mtaweza haradali, mtaweza kuiambia milima, ‘ondoka hapa uende pale’  nao utaondoka. Na wala t d k N l hakutakuwa na jambo j lisilowezekana kwenu.’’
 70. 70. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … y Imani       Imani =      Nguvu Nguvu
 71. 71. KANUNI ZA KIROHO Kuna kiwango maalum cha  Nguvu za Mungu, kinachomwezesha mtu wa  kinachomwezesha mtu wa Mungu, aishi maisha ya  Mungu aishi maisha yaushindi na mafanikio, katika  ,kulitimiza kusudi la Mungu.
 72. 72. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU WAEFESO 3:2O WAEFESO 3:2O 20 Atukuzwe Mungu yeye Atukuzwe Mungu, yeye  y y awezaye kutenda mambo ya  ajabu mno (yasiyopimika) kuliko yote tunayo‐yawaza au  tunayoyaomba … t na o aomba
 73. 73. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU WAEFESO 3:2O WAEFESO 3:2O20 … Mungu anaweza kutenda  Mungu anaweza kutendamambo yote, kwa kadiri (kwa  y , ( kiwango au kwa kipimo) cha  Nguvu zake kinachotenda  kazi ndani yetu.
 74. 74. KANUNI ZA KIROHO Kuna vitu maalum vinavyosababisha kuzalishwa  kwa Nguvu za Mungu kwa Nguvu za Munguzinazohitajika ili kutuwezesha zinazohitajika ili kutuwezesha kuishi maisha ya ushindi na  y mafanikio duniani. Waefeso 3:20
 75. 75. KANUNI ZA KIROHO Kanuni za kiroho, ni mambo ambayo, tukiyatumia maishani, ambayo tukiyatumia maishaniyyatasababisha Roho Mtakatifu aliye ndani yetu, kuzalisha  nguvu za Mungu ndani yetu,  zitakazotusaidia kuishi maisha  zitakazotusaidia kuishi maisha y ya ushindi na mafanikio.
 76. 76. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … yMaombi    =       Imani       =      Nguvu
 77. 77. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 17:9‐20 Ndio maana Bwana Yesualiwaonyesha wanafunzi wake  li h f i kakisema kwamba; ‘Imani zenu kwamba;  Imanizimekuwa pungufu kwasababu ya k k kutokuwa na maisha ya ih maombi na kufunga’. kufunga
 78. 78. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 17:9‐20 21 lakini ya namna hii,      lakini hii,(pepo la namna hii) halitoki isipokuwa kwa kuomba na kufunga.’’ k f ’’
 79. 79. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 17:9‐20 20 “ Ninawaambia kweli “… Ninawaambia kweli,  mkiwa na imani kama punje p j ndogo ya haradali, mtawezakuiambia ilik i bi milima, ‘ondoka h ‘ d k hapauende pale’ nao utaondoka. Na  p wala hakutakuwa na jambo lisilowezekana k li il k kwenu.’’ ’’
 80. 80. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 17:9‐20 Bwana Yesu alimaanisha B Y li ih kwamba; wanafunzi wake  kwamba; wanafunzi wakehawakuishi Maisha ya kiroho,  y , Ndio maana hazikuzalishwaNguvu za Mungu za kutosha,  kuondoa lile tatizo tatizo.
 81. 81. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU WAEFESO 3:2O WAEFESO 3:2O20 … Mungu anaweza kutenda  Mungu anaweza kutendamambo yote, kwa kadiri (kwa  y , ( kiwango au kwa kipimo) cha  Nguvu zake kinachotenda  kazi ndani yetu.
 82. 82. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … yKanuni      =       Imani      =      Nguvu g
 83. 83. IMANI YA USHINDI 1Yohana 5:1‐4 Ni mapenzi ya Mungu, kwamba watoto wake, tuishi k b k i hi maisha mzuri, ya ushindi na  maisha mzuri ya ushindi na , mafanikio, ili tuweze kulitimiza kusudi la Mungu la kutufanya vyombo vya ibada.
 84. 84. IMANI YA USHINDI 1Yohana 5:1‐4 4 Kwa maana, kila kitu  kilichozaliwa na Mungu,  kili h li M huushinda ulimwengu na ulimwengu, na  huku ndiko kushinda, ,kuushindako ulimwengu, ni  hiyo Imani yetu.”
 85. 85. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUImani ndio siri ya ushindi wa ndio siri ya ushindi wa  mtu wa Mungu duniani. Mtu  wa Mungu asipojua siri ya  kutembea kwa Imani,  k b k i hataweza kuishi maisha ya  hataweza kuishi maisha ya ushindi duniani.
 86. 86. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:6‘Pasipo Imani haiwezekani  kumpendeza Mungu.’
 87. 87. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 10:38‘Mwenye haki wangu, ataishi  kwa Imani, naye akisitasita,  Roho yangu haitamfurahia.’ R h h it f hi ’
 88. 88. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUIkiwa imani ndiyo siri ya ushindi wetu duniani na ikiwa imani ndio kitu kinachokufanya uwe rafiki wa Mungu ili k fiki kutembea b naye duniani; duniani;  Imani ni nini? I i i i i?
 89. 89. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:1 Waebrania 11:1Imani ni kuwa na uhakika wa ni kuwa na uhakika wa  mambo yatarajiwayo, ni  y j y , bayana (uthibitisho) wa mambo yasiyoonekana.
 90. 90. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:1 Ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, mambo ambayo yatarajiwayo mambo ambayo bado hayajatokea, lakini tuna  y j ,uhakika (imani) kwamba, hayo  mambo yapo, na yatatokea baada ya muda (tunayatarajia).baada ya muda (tunayatarajia)
 91. 91. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:1 Kwa sasa hatuyaoni  (hayaonekani), kwasababu  (hayaonekani) kwasababubado hayajatokea, lakini tuna  y j ,uhakika (imani) kwamba, hayo mambo yapo, na yakuja baada  ya muda (tunayatarajia). ya muda (tunayatarajia)
 92. 92. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:1Imani ni kuwa na uhakika wa  mambo yasiyoonekana. b i k
 93. 93. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:1Kwahiyo, hata kama huoni kwa macho au hujashika kwamikono, lakinimikono lakini amini tu kwamba kwamba, hayo mambo yapo na yanakuja y y p y jkutokea, baada ya muda; hivyo anza kukiri ushindi. 
 94. 94. KUTEMBEA KWA IMANIKUTEMBEA KWA IMANIHatua za Imani Hatua za Imani Timilifu Warumi 4:16‐24 Warumi 4:16 24
 95. 95. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hatua Muhimu ya Kwanza; H t M hi K1. Kutambua Nguvu ya  Neno la Mungu Waebrania 4:12 2Timotheo 3:16‐17
 96. 96. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Warumi 10:17 ‘Imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa Neno la Mungu’. l ’
 97. 97. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU (Warumi 10:17) (Warumi 10:17) ‘Imani yenye Nguvu ya Imani yenye Nguvu ya  kuhamisha milima,  kuhamisha milima huzaliwa kwa Neno la  huzaliwa kwa Neno la Mungu lililovuviwa.
 98. 98. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 4:12 ‘Neno la Mungu li hai,  tena lina Nguvu’  (ya kutenda hata kuleta  mabadiliko) b dilik )
 99. 99. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 2Timotheo 3:16 17 2Timotheo 3:16‐17 ‘Kila andiko/tamko lenye Kila andiko/tamko lenye  p pumzi/uvuvio wa Mungu,  glafaa kwa kuleta mabadiliko  ya tabia/mwenendo.’ (mafafanuzi)
 100. 100. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU NGUVU YA NENO NGUVU YA NENO 2 Timotheo 3:16‐17 Andiko + Pumzi = Neno (Hai) + Pumzi =  Herufi   +  Roho = Nguvu
 101. 101. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kutembea kwa ImaniSiri ya kutembea katika imani ipo katika kutabiri, yale uyatakayo, kwa U hi ik na t k k UshirikaRoho Mtakatifu ukiwa katikahali ya maombi juu ya swala unalotamani libadilike.
 102. 102. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwa Mfano; Yesu na Mti wa Tini Marko 11:12‐14 20‐24 11:12‐14, 20‐24.
 103. 103. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐24 k 12 Kesho yake walipokuwa wakitoka Bethania, Yesu Bethania, Yesu alikuwa na njaa. 
 104. 104. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐24 k13 Alipouona mtini kwa mbali mbali, akaenda ili aone kama ulikuwa na matunda. Alipoufikia,  akakuta una majani tu, kwakuwa hayakuwa majira ya tini tini. 
 105. 105. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12 14 20 24 11:12‐14, 20‐24 14 Yesu akauambia ule mti mti, ‘‘Tangu leo mtu ye yote na asile matunda kutoka kwako tena.’’  Wanafunzi W k W f i Wake walimsikia li iki akisema hayo hayo. 
 106. 106. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kutembea kwa ImaniSiri ya kutembea katika imani ipo katika kutabiri, yale uyatakayo, kwa U hi ik na t k k UshirikaRoho Mtakatifu ukiwa katikahali ya maombi juu ya swala unalotamani libadilike.
 107. 107. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12 14 20 24 11:12‐14, 20‐2420 Asubuhi yake, walipokuwa20 Asubuhi yake walipokuwa wakipita, wakauona ule mtini umenyauka kutoka juu hadi kwenye mizizi yake.  k iii k
 108. 108. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12 14 20 24 11:12‐14, 20‐24 21 Petro akakumbuka 21 Petro akakumbuka nakumwambia Yesu, “Mwalimu,  tazama! Ule mtini ulioulaani umenyauka!’’  k !’’
 109. 109. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 2. Kuomba Kwa Bidii K b K Bidii Mpaka Kusababisha  k b b h Uumbaji Rohoni. U b ji R h i Yakobo 5:17‐18, 16 Y k b 1 18 16
 110. 110. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwa Mfano; ;Maombi ya Nabii EliyaMaombi ya Nabii Eliya Yakobo 5:16 18 Yakobo 5:16‐18
 111. 111. NINI MAANA YA KUOMBA Kuomba, ni namna ya mtu,  kwenda katika ulimwengu wa  roho, ili k h ili kuwasiliana na Mungu  ili Mwake, na kuuathiri ulimwengu wa wake na kuuathiri ulimwengu wa roho, katika namna ambayo,  itakayoleta mabadiliko katika  ulimwengu huu wa mwili. li h ili
 112. 112. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Yakobo 5:16‐18 17 Eliya likuwa mwanadamu  kama sisi, lakini aliomba kwa bidii, mvua isinyeshe juu ya nchi, bidii mvua isinyeshe juu ya nchina mvua haikunyesha juu ya nchi na mvua haikunyesha juu ya nchi kwa muda wa miaka mitatu (3)  na miezi sita (6).
 113. 113. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Yakobo 5:16‐18 18 (baada ya miaka mitatu na nusu) Eliya akaomba tena kwa bidii, ili mvua inyeshe, na mvua bidii ili mvua inyeshe na mvua ikanyesha, na nchi ikazaa  ikanyesha, na nchi ikazaa matunda yake.
 114. 114. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Yakobo 5:16‐1816 Kwahiyo basi, vivyo hivyo na  ninyi, ombeaneni ili mpate  kuponywa; kuomba kwake  kuponywa; kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana,  mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii.
 115. 115. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Utangulizi; Yesu na Pepo Sugu Pepo Sugu Mathayo 17:9‐20 17:9‐20.
 116. 116. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 17:9‐20 19 Kisha wanafunzi wake wakamwendea Y k d Yesu ffaraghani,  h i mahali pasipokuwa na watu; watu; wakamwuliza, “Bwana, Kwa nini sisi hatukuweza kumtoa yule Pepo?” P ?”
 117. 117. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 17:9‐2020 Yesu akawajibu k k b kuwaambia,  b‘‘Ni kwasababu ya upungufu wa Ni kwasababu Imani yenu (ni kwasababu ya y ( y imani yenu kuwa ndogo)…
 118. 118. KANUNI ZA KIROHO Kuna kiwango maalum cha  Nguvu za Mungu, kinachomwezesha mtu wa  kinachomwezesha mtu wa Mungu, aishi maisha ya  Mungu aishi maisha yaushindi na mafanikio, katika  ,kulitimiza kusudi la Mungu.
 119. 119. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU WAEFESO 3:2O WAEFESO 3:2O20 … Mungu anaweza kutenda  Mungu anaweza kutendamambo yote, kwa kadiri (kwa  y , ( kiwango au kwa kipimo) cha  Nguvu zake kinachotenda  kazi ndani yetu.
 120. 120. KANUNI ZA KIROHO Kanuni za kiroho, ni mambo ambayo, tukiyatumia maishani, ambayo tukiyatumia maishaniyyatasababisha Roho Mtakatifu aliye ndani yetu, kuzalisha  nguvu za Mungu ndani yetu,  zitakazotusaidia kuishi maisha  zitakazotusaidia kuishi maisha y ya ushindi na mafanikio.
 121. 121. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … yMaombi    =       Imani       =      Nguvu
 122. 122. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 17:9‐20 Ndio maana Bwana Yesualiwaonyesha wanafunzi wake  li h f i kakisema kwamba; ‘Imani zenu kwamba;  Imanizimekuwa pungufu kwasababu ya k k kutokuwa na maisha ya ih maombi na kufunga’. kufunga
 123. 123. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 17:9‐20 21 lakini ya namna hii,      lakini hii,(pepo la namna hii) halitoki isipokuwa kwa kuomba na kufunga.’’ k f ’’
 124. 124. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 17:9‐20 Bwana Yesu alimaanisha B Y li ih kwamba; wanafunzi wake  kwamba; wanafunzi wakehawakuishi Maisha ya Maombi,  y , Ndio maana hazikuzalishwa Nguvu za Mungu za kutosha,  kuondoa lile tatizo tatizo.
 125. 125. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 1Wafalme 18:41‐44 Nidhamu ya M Nidh Maombi ya muda bi d mrefu, inahitajika mrefu inahitajika sana katika kusababisha uumbaji ya j y mambo katika ulimwengu waroho, tunayoyahitaji sana katika ulimwengu wa mwili mwili.
 126. 126. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 1Wafalme 18:41‐44 Kwa Mfano wa; Nidhamu ya Kuku anayelalia (anayeatamia) mayai ili kutotoa vifaranga
 127. 127. Marko 11:23‐24 Ulimwengu wa roho (Tumaini)                            (Imani) (Tumaini) (Imani) Maombi ya Maombi ya Kuumba Sifa + KufunguliaKuanza Kifaranga KifarangaKulalia kucheza kototoka (Ndani) (Nje) Mwilini
 128. 128. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Baada ya maombi ya muda  y y fulani, Roho Mtakatifu,atakushuhudia kwamba, tayari jambo lako limeumbika katika jambo lako limeumbika katikaulimwengu wa roho, na baada  g , ya muda litatokeza katika  ulimwengu wa mwili. l l
 129. 129. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwa Mfano; Yesu na Mti wa Tini Marko 11:12‐14 20‐24 11:12‐14, 20‐24.
 130. 130. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12 14 20 24 11:12‐14, 20‐2420 Asubuhi yake, walipokuwa20 Asubuhi yake walipokuwa wakipita, wakauona ule mtini umenyauka kutoka juu hadi kwenye mizizi yake.  k iii k
 131. 131. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12 14 20 24 11:12‐14, 20‐24 21 Petro akakumbuka 21 Petro akakumbuka nakumwambia Yesu, “Mwalimu,  tazama! Ule mtini ulioulaani umenyauka!’’  k !’’
 132. 132. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐2422 Yesu akawajibu akawaambia,  “Mwaminini Mungu Mwaminini Mungu. 23 Amin amin nawaambia mtu Amin, amin nawaambia, mtu ye yote atakayeuambia mlima huu ‘Ng’oka ukatupwe baharini,’ b h i i’
 133. 133. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐2423 … wala asione shaka moyoni mwake, bali mwake bali aamini kwamba hayo asemayo yametukia,  y y y , yatakuwa yake. 
 134. 134. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐24 (23) amini kwamba hayouyasemayo (tayari) yametukia (tayari) yametukia ( (hata kama huyaoni), hapo y ), p ndipo yatakuwa yake (yatadhihirika) katika kuonekana na kushikika kushikika. 
 135. 135. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12 14 20 24 11:12‐14, 20‐2424 Kwa sababu hiyo nawaambia, nawaambia,  yo yote myaombayo mkisali,  aminini ya kwamba;  mnayapokea ( k (sasa) nayo ) yatakuwa yenu (baadaye).
 136. 136. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐24 Swali S li24 Ikiwa tayari nimeshapokea“sasa”,  kwanini hilo jambo liwe langu “baadaye” na sio sasa? 
 137. 137. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐24 Swali S li 24 Hiyo “baadaye” ni ya nini baadaye ni ikiwa tayari nimeshapokea hili jambo “sasa”? 
 138. 138. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐24 Swali S li24 kwanini lisiwe langu “sasa”,  sasa badala yake litakuwa langu “baadaye” na sio sasa? Wakati tayari nimeshapokea “ t i i h k “sasa”? ”?
 139. 139. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12 14 20 24 11:12‐14, 20‐2424 Kwa sababu hiyo nawaambia, nawaambia,  yo yote myaombayo mkisali,  aminini ya kwamba;  mnayapokea ( k (sasa) nayo ) yatakuwa yenu (baadaye).
 140. 140. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:23‐24 mnayapokea yatakuwa yenu k t k (sasa)                (baadaye) (sasa) (baadaye)Ulimwengu wa Ulimwengu wa kiroho ki h kimwili ki ili
 141. 141. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐24 Mtu wa Mungu, hatawezakuelewa kitu Yesu aliongea hapa hapa,  kama hajui namna Mungu anavyofanya mambo, kwa kanuni zake d i i k i k duniani. ~  Njia (Style) za Mungu ~ Njia (Style) za
 142. 142. KANUNI ZA KIROHO Kwa Mfano; f ;Uumbaji wa DuniaUumbaji wa Dunia Waebrania 11:3    Waebrania 11:3
 143. 143. KANUNI ZA KIROHO Waebrania 11:3   “Nasi twajua ya kuwa, Ulimwengu  uliumbwa kwa Neno la Mungu,  uliumbwa kwa Neno la Mungu y hata vitu vinavyoonekana,  , havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri (au vitu vilivyo wazi wazi au dh hi i ( i ili i i vitu vinavyoonekana) vitu vinavyoonekana)”
 144. 144. KANUNI ZA KIROHO Kwa lugha rahisi; Waebrania 11:3    “Vitu vinavyoonekana,  viliumbwa kwa vitu visivyo  ili b k it i idhahiri (au vitu visivyo wazi wazi (au vitu visivyo wazi wazi au vitu visivyoonekana)”
 145. 145. Ulimwengu wa Roho Kwahiyo;Ulimwengu wa roho ndio ulioumbwa  kwanza; na kisha ulipokamilishwa,  kwanza; na kisha ulipokamilishwa ndipo Mungu akasababishaulimwengu wa mwili uzaliwe kutoka  katika ulimwengu wa roho ulimwengu wa roho.  (Waebrania 11:3) (Waebrania 11:3)
 146. 146. Ulimwengu wa roho NeemaUumbaji Anguko Torati na Manabii Kuzaliwa Msalaba Unyakuo MwishoMwa 1 1            Mwa 3 Mwa 3          Kumb, Isa, Dan             Math 1                    Math 27                  1 Thes 4 Kumb Isa Dan Math 1 Math 27 1 Thes 4         Ufu 21 Ufu Milele (1)   Ufu 13 :8   (2) Efe 1:3‐4   7 e 33                3 ½    3 ½               30      3 ½Ulimwengu wa Roho Injili Kanisa Dhiki 700
 147. 147. Ulimwengu wa roho NeemaUumbaji Anguko Torati na Manabii Kuzaliwa Msalaba Unyakuo MwishoMwa 1 1            Mwa 3 Mwa 3          Kumb, Isa, Dan             Math 1                    Math 27                  1 Thes 4 Kumb Isa Dan Math 1 Math 27 1 Thes 4         Ufu 21 Ufu Milele (1)   Ufu 13 :8   (2) Efe 1:3‐4   7 e 33                3 ½    3 ½               30      3 ½ 600                        InjiliUlimwengu wa Roho 2000                                                  700                               Kanisa 2000 700Ulimwengu wa Mwili (4) Daniel  7:13 – 14, 27 (5) Ufunuo 20:11 – 15 (3) Isaya 9: 6Bahari Miti Upepo Nchi na vyote viijazavyo
 148. 148. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Waebrania 11:3Kwahiyo, Mungu alipoumba dunia, K hi M li b d i aliiumba katika ulimwengu wa  aliiumba katika ulimwengu wakiroho kwanza, na alipoikalimisha  rohoni, ndipo akaizaa (akai‐ h d k ( k photocopy au akai‐print) katika au akai print) katika  ulimwengu wa mwili.
 149. 149. NGUVU YA MAOMBI Waebrania 11:3 Kwahiyo, kila kitu duniani kina original copy na photocopy yake. original copy na photocopy yakeAu kila kitu unachokiona duniani, ujue kina soft‐copy na hard‐copy  yake (yaani kina upande wa  yake (yaani kina upande wa mwilini na wa rohoni). )
 150. 150. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Kila cha Kimwili,  Kil h Ki ilikina cha kiroho chakekina cha kiroho chake 1 Wakorintho 15:44
 151. 151. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho 1 Wakorintho 15:44 1 W k i th 15 44 “Ikiwa kuna mwili wa asili Ikiwa kuna mwili wa asili, Basi na mwili wa roho pia, upo” p , p
 152. 152. NGUVU YA MAOMBIKwasababu, Ulimwengu wa rohondio unaotawala ulimwengu wa mwili; Na hii ina maana kwamba, mwili Na hii ina maana kwamba hakuna kitu kitakachofanyika  hakuna kitu kitakachofanyika g , katika Ulimwengu wa mwilini,  mpaka kwanza kimefanyika  katika Ulimwengu wa roho.
 153. 153. KWANINI ROHO MTAKATIFU Kwa jinsi Mungu  alivyoutengeneza ulimwengu  alivyoutengeneza ulimwengu huu, binadamu hataweza  huu, binadamu hataweza kusababisha mabadiliko ya ushindi maishani mwake, pasipo  kupitia katika li k i i k ik ulimwengu wa  yasiyoonekana kwanza kwanza.
 154. 154. KANUNI ZA KIROHO 2Wakorintho 4:18    Tusiviangalie vitu vinavyoonekana ( i k (vya kimwili) ni  ki ili) i vya muda; bali tuviangalie vitu  vya muda; bali tuviangalie vitu visiyoonekana (vya kiroho)  y ( y ) kwani hivyo ndivyo vya milele  (vya kudumu).
 155. 155. KANUNI ZA KIROHO Waebrania 11:3    Kwasababu hiyo, Mambo ya Ulimwengu wa mwiliMambo ya Ulimwengu wa mwili yanatawaliwa na mambo ya  ulimwengu wa roho; 
 156. 156. Ulimwengu wa roho NeemaUumbaji Anguko Torati na Manabii Kuzaliwa Msalaba Unyakuo MwishoMwa 1 1            Mwa 3 Mwa 3          Kumb, Isa, Dan             Math 1                    Math 27                  1 Thes 4 Kumb Isa Dan Math 1 Math 27 1 Thes 4         Ufu 21 Ufu Milele (1)   Ufu 13 :8   (2) Efe 1:3‐4   7 e 33                3 ½    3 ½               30      3 ½ 600                        InjiliUlimwengu wa Roho 2000                                                  700                               Kanisa 2000 700Ulimwengu wa Mwili (4) Daniel  7:13 – 14, 27 (5) Ufunuo 20:11 – 15 (3) Isaya 9: 6Bahari Miti Upepo Nchi na vyote viijazavyo
 157. 157. ULIMWENGU WA ROHO Kabla jambo halijatokea  duniani katika ulimwengu wa  mwili, ni lazima lifanywe  mwili ni lazima lifanywe kutokea katika ulimwengu wa  kutokea katika ulimwengu waroho kwanza. Ndivyo ambavyo  Mungu aliutengeneza  ulimwengu huu. li h
 158. 158. KANUNI ZA KIROHO Waebrania 11:3   “Nasi twajua ya kuwa, Ulimwengu  uliumbwa kwa Neno la Mungu,  uliumbwa kwa Neno la Mungu y hata vitu vinavyoonekana,  , havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri (au vitu vilivyo wazi wazi au dh hi i ( i ili i i vitu vinavyoonekana) vitu vinavyoonekana)”
 159. 159. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa rohoKwahiyo, Mungu akitaka kufanya jambo duniani (katika ulimwengu jambo duniani (katika ulimwengu wa mwili), halifanyi jambo hilo moja kwa moja duniani (mwilini),  bali analifanya kwanza katika  bali analifanya kwanza katika ulimwengu wa roho.
 160. 160. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Hii ndio kanuni na huu ndio  utaratibu wa uumbaji wa Mungu  utaratibu wa uumbaji wa Mungu duniani.‘Kwamba vinavyoonekana vilifanya  kwa visivyoonekana.’ k ii k ’ (Waebrania 11:3) (Waebrania 11:3)
 161. 161. NGUVU YA MAOMBI Kama tunataka kutawala vizuri mambo yetu ya kimaisha na kuleta  mabadiliko katika mambo ya  mabadiliko katika mambo ya kimwili, basi ni lazima tuufahamu vizuri ulimwengu wa roho, na tujue  namna ya kuuathiri namna ya kuuathiri (U’roho) ktk ktk  y namna itakayoleta mabadiliko  katika ulimwengu wa mwili.
 162. 162. NGUVU YA NENO NA MAOMBI Ulimwengu wa roho Utendaji kazi wa Mungu duniani,  huanzia katika ulimwengu wa roho kwanza. Mambo yakikamilika  kwanza Mambo yakikamilikarohoni, ndipo huyazaa mambo hayo  katika ulimwengu wa mwili.
 163. 163. Ulimwengu wa roho NeemaUumbaji Anguko Torati na Manabii Kuzaliwa Msalaba Unyakuo MwishoMwa 1 1            Mwa 3 Mwa 3          Kumb, Isa, Dan             Math 1                    Math 27                  1 Thes 4 Kumb Isa Dan Math 1 Math 27 1 Thes 4         Ufu 21 Ufu Milele (1)   Ufu 13 :8   (2) Efe 1:3‐4   7 e 33                3 ½    3 ½               30      3 ½ 600                        InjiliUlimwengu wa Roho 2000                                                  700                               Kanisa 2000 700Ulimwengu wa Mwili (4) Daniel  7:13 – 14, 27 (5) Ufunuo 20:11 – 15 (3) Isaya 9: 6Bahari Miti Upepo Nchi na vyote viijazavyo
 164. 164. NGUVU YA NENO NA MAOMBI Ulimwengu wa roho Kwahiyo, siku yako/yetu ya kesho  (future) ipo kamili kabisa katika ulimwengu wa roho, na una uwezo ulimwengu wa roho na una uwezo wa kwenda rohoni kuirekebisha, kabla haijazaliwa katika ulimwengu  wa mwili. wa mwili
 165. 165. NGUVU YA NENO NA MAOMBI Ulimwengu wa rohoWewe usipokuwa na nidhamu ya  kwenda rohoni kwa njia ya maombi, kumbuka kwamba, adui maombi kumbuka kwamba adui yako shetani, yuko huko huko  rohoni; naye atakutengenezea  mambo ambayo usingetaka      mambo ambayo usingetaka kabisa yakupate.
 166. 166. NGUVU YA NENO NA MAOMBI Ulimwengu wa roho Waefeso 1:20‐21Bwana Yesu alipofufuka, alitufufua  na sisi kutoka katika mauti  na sisi kutoka katika mauti((dhambi), na akatuketisha mahali  ) alipoketishwa yeye, katika ulimwengu wa roho. li h
 167. 167. NGUVU YA NENO NA MAOMBI Waefeso 1:20 21 Waefeso 1:20‐21 Kwahiyo, sisi pia tumeketishwa  mahali alipoketishwa yeye, katikaulimwengu wa roho, juu sana kuliko ulimwengu wa roho juu sana kuliko falme na mamlaka za giza; ili  g ;tuweze kuvunja na kuharibu kazi za  shetani duniani.  h t id i i
 168. 168. NGUVU YA NENO NA MAOMBI Ulimwengu wa rohoKupitia siri hii, tunaweza kutawala  mambo yote ya mwili (physical  mambo yote ya mwili (physicalcreation) kama tutaijua siri hii kuu  ya ulimwengu wa roho na kama  tutajua namna ya kwenda na  tutajua namna ya kwenda na kuutawala ulimwengu wa roho.
 169. 169. NGUVU YA MAOMBI Kama tunataka kutawala vizuri mambo yetu ya kimaisha na kuleta  mabadiliko katika mambo ya  mabadiliko katika mambo ya kimwili, basi ni lazima tuufahamu vizuri ulimwengu wa roho, na tujue  namna ya kuuathiri namna ya kuuathiri (U’roho) ktk ktk  y namna itakayoleta mabadiliko  katika ulimwengu wa mwili.
 170. 170. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Ndio maana Bwana Yesu alisema katika Marko 11:23‐24 Kwamba;
 171. 171. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐24(23) (baada ya maombi) amini kwamba hayo uyasemayo ( y )y (tayari) yameshatokea (hata ( kama huyaoni), hapo ndipo yatakuwa yake (yatadhihirika) katika kuonekana na kushikika kushikika. 
 172. 172. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12 14 20 24 11:12‐14, 20‐24(24) Kwa sababu hiyo nawaambia, nawaambia,  yo yote myaombayo mkisali,  aminini ya kwamba;  mnayapokea ( k (sasa) nayo ) yatakuwa yenu (baadaye).
 173. 173. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:23‐24 mnayapokea yatakuwa yenu k t k (sasa)                (baadaye) (sasa) (baadaye)Ulimwengu wa Ulimwengu wa kiroho ki h kimwili ki ili
 174. 174. Marko 11:23‐24 Ulimwengu wa roho (Tumaini)                            (Imani) (Tumaini) (Imani) Maombi ya Maombi ya Kuumba Sifa + KufunguliaKuanza mnayapokea yatakuwamaombi (sasa)                     (baadaye) Ulimwengu wa mwili
 175. 175. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Baada ya maombi ya muda  y y fulani, Roho Mtakatifu,atakushuhudia kwamba, tayari jambo lako limeumbika katika jambo lako limeumbika katikaulimwengu wa roho, na baada  g , ya muda litatokeza katika  ulimwengu wa mwili. l l
 176. 176. Marko 11:23‐24 Ulimwengu wa roho Tumaini Imani “Nita …”                       “Nime ….”Kuanza mnayapokea y p y yatakuwamaombi (sasa)                     (baadaye) Ulimwengu wa mwili
 177. 177. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐24 Mtu wa Mungu, hatawezakuelewa kitu Yesu aliongea hapa hapa,  kama hajui namna Mungu anavyofanya mambo, kwa kanuni zake d i i k i k duniani. ~  Njia (Style) za Mungu ~ Njia (Style) za
 178. 178. NGUVU YA MAOMBIKwasababu, Ulimwengu wa rohondio unaotawala ulimwengu wa mwili; Na hii ina maana kwamba, mwili Na hii ina maana kwamba hakuna kitu kitakachofanyika  hakuna kitu kitakachofanyika g , katika Ulimwengu wa mwilini,  mpaka kwanza kimefanyika  katika Ulimwengu wa roho.
 179. 179. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐24(23) (baada ya maombi) amini kwamba hayo uyasemayo ( y )y (tayari) yameshatokea (hata ( kama huyaoni), hapo ndipo yatakuwa yake (yatadhihirika) katika kuonekana na kushikika kushikika. 
 180. 180. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa rohoKwahiyo, Mungu akitaka kufanya jambo duniani (katika ulimwengu jambo duniani (katika ulimwengu wa mwili), halifanyi jambo hilo moja kwa moja duniani (mwilini),  bali analifanya kwanza katika  bali analifanya kwanza katika ulimwengu wa roho.
 181. 181. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwa Mfano; ;Maombi ya Nabii EliyaMaombi ya Nabii Eliya Yakobo 5:16 18 Yakobo 5:16‐18
 182. 182. NGUVU YA MAOMBI Kwa Mfano wa Nabii Eliya Yakobo 5:17‐18; Japo kulikuwa na kanuni zote za  Japo kulikuwa na kanuni zote za kisayansi za mvua kunyesha, lakini  y y , Eliya, kwa njia ya maombi,  alikwenda rohoni, akaathiri (tibua)  lik d h i k thi i (tib )kanuni zinazotawala mvua mwili, na  , ndio maana mvua haikunyesha.
 183. 183. NGUVU YA MAOMBI Kwa Mfano wa Nabii Eliya Yakobo 5:17‐18;Baada ya miaka mitatu na nusu, nchi Baada ya miaka mitatu na nusu nchi y yote ilikuwa kavu kabisa na misitu  yote imepukutika; kwahiyo  hakukuwa na kanuni za kutosha  h k k k i k t h kuruhusu mvua kunyesha. y
 184. 184. NGUVU YA MAOMBI Kwa Mfano wa Nabii Eliya Yakobo 5:17‐18; Eliya akaomba tena kwa bidii, ili  Eliya akaomba tena kwa bidii ili kuifungua mvua kutoka katika f g uliwengu wa roho, na Mungu alimsikia, na mbingu zikafunguka na  li iki bi ik f k mvua (ya ki‐mwilini) ikanyesha na  (y ) y nchi ikazaa matunda yake.
 185. 185. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐44; Baada ya Nabii Eliya kufanya   Maombi na Sadaka, Mungu  akaleta baraka ya mvua katika  akaleta baraka ya mvua katika nchi ya Israeli, mvua ambayo  nchi ya Israeli, mvua ambayoilikuwa haijanyesha juu ya nchi  kwa miaka mitatu na nusu.
 186. 186. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐44; Nguvu ya Maombi ya Eliya,  ilikuwa pia katika Neno la  Mungu; alisema “Bwana na  Mungu; alisema “Bwana naijulikane kwamba, nimefanya ijulikane kwamba, nimefanya hayo yote kwa neno lako.”
 187. 187. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐44; Baada ya ile Sadaka na Maombi,  Nabii Eliya akawaambia watu,  ‘Kimbieni nasikia sauti ya mvua Kimbieni, nasikia sauti ya mvua  tele’ (mstari 41), kabla hata ya  ( ), ykuona dalili zozote za mvua katika  ulimwengu wa mwili. l l
 188. 188. Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho Baada ya Toba  na Sadaka         (Kumb 28:1‐14) /     /     /     /      /       /        /        /        /     /      /    /     /     (mstari wa 41) /       /        /       / /     /        Mvua ya rohoni / / Mvua ya rohoni /      /        /      / / / / / /        /      /       /      /      /      /       /      /      / Efe 2:2                               Efe 6:12                                    Efe 2:2                                     Efe 6:12 Mkuu Mkuu MkuuUlimwengu wa Mwili Uyahudi                                  Uyahudi                                          Uyahudi 
 189. 189. Marko 11:23‐24 Ulimwengu wa roho (Tumaini)                            (Imani) (Tumaini) (Imani) Maombi ya Maombi ya Kuumba Sifa + KufunguliaKuanza mnayapokea yatakuwamaombi (sasa)                     (baadaye) Ulimwengu wa mwili
 190. 190. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐44;Baada ya ile Sadaka na Maombi, kabla hata ya kuona dalili zozote  za mvua katika ulimwengu wa  za mvua katika ulimwengu wa mwili, Nabii Eliya akawaambia  , ywatu, ‘Kimbieni, nasikia sauti ya  mvua tele’ (mstari 41),  l ’( )
 191. 191. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐45; Na watu walipoondoka, Eliya alikwenda mlimani kuomba; na baada ya maombi mazito mara baada ya maombi mazito mara saba (7), ndipo mvua kubwa (7), ndipo mvua kubwa  sana ikanyesha juu ya nchi  (mstari 44‐45).
 192. 192. Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho Baaada ya Maombi (Yakobo 5:16‐18)  /     /     /     /      /       /        /        /        /     /      /    /     /     (mstari wa 41) /       /        /       / /     /     Mvua ya rohoni / / Mvua ya rohoni /      /        /      / / / / / /        /      /       /      /      /      /       /      /      / Efe 2:2                               Efe 6:12                                    Efe 2:2                                     Efe 6:12 Mkuu Mkuu MkuuUlimwengu wa Mwili /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /    Mvua ya Mwilini /        / /      /      /  (Mstari 44‐45)    /       /       / /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /       /      /      /      /       /        /
 193. 193. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐45; Kumbe, mvua haikunyesha  katika ulimwengu wa mwili, mpaka kwanza ilipotengenezwa mpaka kwanza ilipotengenezwa katika ulimwengu wa kiroho katika ulimwengu wa kiroho kwanza.
 194. 194. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐45; Kwahiyo, kumbuka kwamba,  Kanuni za kiroho, ndizo  i ki h dizilizotangulia kusababisha athari zilizotangulia kusababisha athari g katika ulimwengu wa rohoni kwanza, ili mvua inyeshe katika  ulimwengu wa mwili.
 195. 195. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐45; Kwahiyo,  Ile mvua haikunyesha katika  ulimwengu wa mwili, mpaka kwanza ilipotengenezwa katika kwanza ilipotengenezwa katikauulimwengu wa kiroho kwanza. e gu a o o a a.
 196. 196. KANUNI ZA KIROHO Waebrania 11:3    Mungu wetu ni Mungu wa  Imani, anayefanya mambo  i f byasiyoonekana kwanza kabla ya kwanza, kabla ya  y y kuyasababisha yatokee katika  ulimwengu wa mwili(ulimwengu wa yanayoonekana)
 197. 197. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho 2 Wakorintho 4:18 Tusiviangalie vitu vinavyoonekana  T i i li it i k (vya kimwili) ni vya muda; bali  (vya kimwili) ni vya muda; bali tuviangalie vile visivyoonekana (yaani vya kiroho) k( k h ) kwasababu hivyo  b b h ndivyo vya vya kudumu  ndivyo vya vya kudumu (vinavyotawala vya kimwili).
 198. 198. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 10:38‘Mwenye haki wangu, ataishi  kwa Imani, naye akisitasita,  Roho yangu haitamfurahia.’ R h h it f hi ’
 199. 199. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKwahiyo, hata kama huoni kwa macho au hujashika kwa mikono,  lakini amini tu kwamba, hayo  lakini amini tu kwamba hayo mambo yapo na yanakuja  kutokea, baada ya muda.  Kwasababu ‘Hatuenendi kwa  K b b ‘H di kkuona, bali kwa imani. (2Kor 5:7)kuona, bali kwa imani. (2Kor 5:7)’
 200. 200. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:1 Waebrania 11:1Imani ni kuwa na uhakika wa ni kuwa na uhakika wa  mambo yatarajiwayo, ni  y j y , bayana (uthibitisho) wa mambo yasiyoonekana.
 201. 201. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:1 Ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, mambo ambayo yatarajiwayo mambo ambayo bado hayajatokea, lakini tuna  y j ,uhakika (imani) kwamba, hayo  mambo yapo, na yatatokea baada ya muda (tunayatarajia).baada ya muda (tunayatarajia)
 202. 202. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:1 Kwa sasa hatuyaoni  (hayaonekani), kwasababu  (hayaonekani) kwasababubado hayajatokea, lakini tuna  y j ,uhakika (imani) kwamba, hayo mambo yapo, na yakuja baada  ya muda (tunayatarajia). ya muda (tunayatarajia)
 203. 203. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:1Kwahiyo, hata kama huoni kwa macho au hujashika kwamikono, lakinimikono lakini amini tu kwamba kwamba, hayo mambo yapo na yanakuja y y p y j kutokea, baada ya muda. 
 204. 204. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUImani ndio siri ya ushindi wa ndio siri ya ushindi wa  mtu wa Mungu duniani. Mtu  wa Mungu asipojua siri ya  kutembea kwa Imani,  k b k i hataweza kuishi maisha ya  hataweza kuishi maisha ya ushindi duniani.
 205. 205. IMANI YA USHINDI 1Yohana 5:1‐4 4 Kwa maana, kila kitu  kilichozaliwa na Mungu,  kili h li M huushinda ulimwengu na ulimwengu, na  huku ndiko kushinda, ,kuushindako ulimwengu, ni  hiyo Imani yetu.”
 206. 206. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … y Imani       Imani =      Nguvu Nguvu
 207. 207. KANUNI ZA KIROHO 1Yoh 5:4, Rum 8:37 Watu wengi wa Mungu wameshindwa kupokea msaada wameshindwa kupokea msaadawa Mungu kwa kushindwa kujua wa Mungu kwa kushindwa kujua namna Mungu anavyofanya kazi; au kwa kushindwa kuzijua  njia za Mungu. ji M
 208. 208. IMANI YA USHINDI 1Yohana 5:1‐4Ili tuweze kutembea na nguvu  za Mungu, hata kuishi maisha  M h k i hi ihya ushindi duniani, ni muhimu ya ushindi duniani ni muhimuna ni lazima watoto wa Mungu g tujue namna ya kuishi kwa Imani.
 209. 209. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 11:1 Imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, mambo ambayo yatarajiwayo mambo ambayo bado hayajatokea, lakini tuna  y j ,uhakika (uthibitisho) kwamba,  hayo mambo yapo, yatatokea baada ya muda (tunayatarajia).baada ya muda (tunayatarajia)
 210. 210. Marko 11:23‐24 Ulimwengu wa roho (Tumaini)                            (Imani) (Tumaini) (Imani) Maombi ya Maombi ya Kuumba Sifa + KufunguliaKuanza mnayapokea yatakuwamaombi (sasa)                     (baadaye) Ulimwengu wa mwili
 211. 211. NGUVU YA MAOMBI Kama tunataka kutawala vizuri mambo yetu ya kimaisha na kuleta  mabadiliko katika mambo ya  mabadiliko katika mambo ya kimwili, basi ni lazima tuufahamu vizuri ulimwengu wa roho, na tujue  namna ya kuuathiri namna ya kuuathiri (U’roho) ktk ktk  y namna itakayoleta mabadiliko  katika ulimwengu wa mwili.
 212. 212. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐44; Baada ya ile Sadaka na Maombi,  Nabii Eliya akawaambia watu, ‘Kimbieni nasikia sauti ya mvua Kimbieni, nasikia sauti ya mvua  tele’ (mstari 41), kabla hata ya  ( ), ykuona dalili zozote za mvua katika  ulimwengu wa mwili. l l
 213. 213. Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho Baada ya Toba  na Sadaka         (Kumb 28:1‐14) /     /     /     /      /       /        /        /        /     /      /    /     /     (mstari wa 41) /       /        /       / /     /        Mvua ya rohoni / / Mvua ya rohoni /      /        /      / / / / / /        /      /       /      /      /      /       /      /      / Efe 2:2                               Efe 6:12                                    Efe 2:2                                     Efe 6:12 Mkuu Mkuu MkuuUlimwengu wa Mwili Uyahudi                                  Uyahudi                                          Uyahudi 
 214. 214. NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:41‐44;Baada ya ile Sadaka na Maombi, kabla hata ya kuona dalili zozote  za mvua katika ulimwengu wa  za mvua katika ulimwengu wa mwili, Nabii Eliya akawaambia  , ywatu, ‘Kimbieni, nasikia sauti ya  mvua tele’ (mstari 41),  l ’( )
 215. 215. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Yakobo 5:16‐1817 Eliya likuwa mwanadamu  y kama sisi, lakini “alitambua”Nguvu ya Uumbaji, iliyo katika  Neno la Mungu.  Neno la Mungu(Neno alilochangua Mungu)(Neno alilochangua Mungu)
 216. 216. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kumbuka Mfano; Yesu na Mti wa Tini Marko 11:12‐14 20‐24 11:12‐14, 20‐24.
 217. 217. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12 14 20 24 11:12‐14, 20‐24 14 Yesu akauambia ule mti(akatuma Neno), ‘‘Tangu leomtu ye yote na asile matunda t t il t d kutoka kwako tena.’’ Wanafunzi wake walimsikia “akisema” h “ ki ” hayo. 
 218. 218. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12 14 20 24 11:12‐14, 20‐2420 Asubuhi yake, walipokuwa20 Asubuhi yake walipokuwa wakipita, wakauona ule mtini umenyauka kutoka juu hadi kwenye mizizi yake.  k iii k
 219. 219. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐24 22 Yesu akawaambia,  22 Y k bi “Mwaminini Mungu Mwaminini ( y (aliye ndani yenu).  y )
 220. 220. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐2423 Amin, amin nawaambia, mtu ye yote ye yote atakayeuambia((atakayetuma neno kwa) mlima y ) huu kusema, ‘ewe mlima,  nakuamuru, Ng’oka ukatupwe baharini, baharini ’
 221. 221. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐2423 … wala asione shaka moyoni mwake, bali mwake bali aamini kwamba hayo asemayo yametukia,  y y y , yatakuwa yake. 
 222. 222. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14, 20‐24 (23) amini kwamba hayouyasemayo (tayari) yametukia (tayari) yametukia ( (hata kama huyaoni), hapo y ), p ndipo yatakuwa yake (yatadhihirika) katika kuonekana na kushikika kushikika. 
 223. 223. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Marko 11:12‐14 20‐24 11:12‐14, 20‐2424 Kwa sababu hiyo nawaambia,  y , yo yote myaombayo (myatamkayo) katika kusali,  (myatamkayo) katika kusali aminini ya kwamba;  mnayapokea (sasa) nayo yatakuwa yenu (baadaye) (baadaye).
 224. 224. KANUNI ZA KIROHO Angalizo; Tofauti T f ti yaAndiko Vs   Neno
 225. 225. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hatua Muhimu ya Kwanza; H t M hi K 1. Kutambua Nguvu ya  Neno la Mungu Waebrania 4:12 2Timotheo 3:16‐17
 226. 226. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hatua Muhimu ya Pili; H t M hi Pili 2. Nidhamu ya Maombi ya Muda Mrefu 1Wafalme 18:30‐45 Wakolosai 4:2
 227. 227. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waebrania 4:12 Waebrania 4:12‘Neno la Mungu li hai, tena  e o a u gu a , e a lina Nguvu (za kuumba na  kuleta mabadiliko)
 228. 228. KANUNI ZA KIROHO Waebrania 11:3, ‘Nasi twajua ya kuwa, Ulimwengu uliumbwa kwa Neno, Neno hata vituvinavyoonekana viliumbwa kwa vitu visivyoonekana.’ visivyoonekana.
 229. 229. KANUNI ZA KIROHO Yohana 1:1‐4‘Neno alikuwa kwa Mungu,  Neno alikuwa Mungu; na hakuna kulichoumbwa kulichoumbwa,  isipokuwa kwa uweza wa huyo Neno.’ Neno.
 230. 230. KANUNI ZA KIROHOLakini uwe makini sana; Kwasababu,  Kwasababu Si kila Andiko/Tamko,  Si kil A dik /T k ni N i Neno l M la Mungu.
 231. 231. KANUNI ZA KIROHO Uwe mwangalifu kutumiamaandiko katika Biblia katika maombi na k ki i ushindi,  bi kukiri hi di Kwasababu kuna tofauti ya Andiko na Neno. Neno.  ( (2Timotheo 3:16‐17) )
 232. 232. KANUNI ZA KIROHO Andiko lililochaguliwa naMungu ili litumike, ndilo tuambalo Roho Mtakatifu waMungu, atakuja kulivuvia, iliMungu, atakuja kulivuvia, ilikulifanya kuwa Neno lenyeUhai na Nguvu ya kutenda. (2Tim 3:16‐17, Ebr 4:12)
 233. 233. KANUNI ZA KIROHOHivyo uwe makini sana; Kwasababu,  KwasababuSi kila Andiko i Neno.Si kil A dik ni N
 234. 234. KANUNI ZA KIROHO Uwe mwangalifu sana;Kila Neno lafaa kuwa Andiko,  lakini si kila Andiko, lafaa kuwa N k Neno.
 235. 235. KANUNI ZA KIROHO Kwa Mfano;Binadamu wote ni watu,  lakini, si kila Mtu ni Binadamu. Bi d
 236. 236. Sehemu za mwanadamu Sehemu za mwanadamu Kwa Mfano;Binadamu =  Roho + Nafsi + MwiliBinadamu = Roho + Nafsi + Mwili Mtu      
 237. 237. SEHEMU KUU ZA MWANADAMUSEHEMU KUU ZA MWANADAMUMwa 2:7Mwa 2:7 Mwili M ili NAFSI ROHO O O
 238. 238. SEHEMU KUU ZA MWANADAMU SEHEMU KUU ZA MWANADAMUMwa 2:7                 MtuMwa 2:7 Fikra Hisia NAFSI ROHOMaamuzi
 239. 239. SEHEMU KUU ZA MWANADAMU SEHEMU KUU ZA MWANADAMUMwa 2:7                         MtuMwa 2:7 MtuNyamaDamu Mwili M ili NAFSI ROHOMifupa Mwanadamu
 240. 240. KANUNI ZA KIROHO Kwahiyo;  Kwahiyo;Kuna tofautiKuna tofauti kubwa sana kati ya Mtu na Binadamu Binadamu. (Mwa 2:7 1Thes 5:23) 2:7, 1Thes 5:23)
 241. 241. KANUNI ZA KIROHO Hivyo uwe makini pia; Kwasababu,  KwasababuKuna tofauti k b sana k tiK t f ti kubwa kati ya Andiko na Neno Neno. (2Kor 3:6, Yoh (2Kor 3:6 Yoh 6:63)
 242. 242. KANUNI ZA KIROHOAndiko, niAndiko ni Tamko lililowekwa tu katika herufi kwa ajili ya kumbukumbu. Lakini si kilaandiko lafaa kutumika muda wowote. (2Kor 3:6 ,  Yoh 6:63)
 243. 243. KANUNI ZA KIROHONeno, niNeno ni Tamko lililochaguliwana Mungu ili litumike mahali Mungu, ili husika kwa wakati husika ili kuleta mabadiliko fulani. ( (2Kor 3:6 Yoh 6:63) )
 244. 244. KANUNI ZA KIROHO Usikurupuke kuchua andiko lolote katika Biblia, ukalitumiakatika maombi na kukiri ushindi ushindi,  ukadhani umetumia Neno,  Neno, kumbe umetumia Andiko tu. (2Timotheo 3:16‐17)
 245. 245. KANUNI ZA KIROHO Andiko, lililochaguliwa naMungu ili litumike, ndilo ambalo Roho Mtakatifu wa Mungu Mungu,  atakuja kulivuvia, ili kulifanya kulivuvia, ilikuwa Neno lenye Uhai na Nguvu ya kuleta mabadiliko. (2Tim 3:16‐17, Ebr 4:12)
 246. 246. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU NGUVU YA NENO NGUVU YA NENO 2 Timotheo 3:16‐17 Andiko + Pumzi = Neno (Hai) + Pumzi =  Herufi   +  Roho = Nguvu
 247. 247. KANUNI ZA KIROHO Uwe makini sana; Kwasababu,  KwasababuKuna tofauti k b sana k tiK t f ti kubwa kati ya Andiko na Neno (2Kor 3:6, Yoh (2Kor 3:6 Yoh 6:63)
 248. 248. Andiko Vs Neno Tofauti 1  kati ya Andiko NenoAndiko ni Kitu Neno ni Uhai (Herufi)                     (Mtu) (Yoh 1:1‐4)
 249. 249. Andiko Vs Neno Tofauti 2  kati ya Andiko NenoAndiko pekee Neno ni Uhai Halijui Linajua/Anajua (Ebr 4:12‐13)
 250. 250. Andiko Vs Neno Tofauti 3  kati ya Andiko NenoAndiko pekee Neno ni UhaiHalitumwi Lina/Anatumwa (Zab 107:20)
 251. 251. Andiko Vs Neno Tofauti 4  kati ya Andiko NenoAndiko pekee Neno ni Uhai Halitendi Lina/Anatenda (Isaya 55:10‐11)
 252. 252. Andiko Vs Neno Tofauti 5  kati ya Andiko NenoAndiko pekee Neno ni Uhai Linaua Lina/Anahuisha(Yoh 6:63)               (Mwa 2:7)
 253. 253. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU NGUVU YA NENO NGUVU YA NENO Waebrania 4:12 Waebrania 4:12 “Neno la Mungu li hai tena lina Nguvu” li N ”
 254. 254. KANUNI ZA KIROHO Yohana 1:1‐4,‘Neno alikuwa kwa Mungu, Neno alikuwa M lik Mungu, kila kit kil kitukilifanyika kwa Neno; wala pasipo Neno; walayeye, hakuna kitu kilichofanyika.’ ‘Neno ni uhai.’ Neno uhai.
 255. 255. NGUVU YA NENO 2Kor 3:6, Yoh 6:63 2K 3 6 Y h 6 63‘Andiko linauwa lakini Roho linauwa, lakini anahuisha; kwahiyo,  anahuisha; kwahiyo Neno langu ni Roho, tena ni Roho, tena ni  ; Uzima; kwasababu’
 256. 256. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Nguvu ya neno inatokana na ya nenoUhai wa Neno lenyewe, ambao lenyewe, ambao unatokana na uwepo waRoho/roho aliyevuvia hilo Neno Waebrania 4:12 2Timotheo 3:16‐17 2Ti h 3 16 17
 257. 257. NGUVU YA NENO Mithali 18:20‐21 Mith li 18 20 21‘Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi na wao ulimi, na wautumiao, watakula , matunda yake.’
 258. 258. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU NGUVU YA NENO NGUVU YA NENO 2 Timotheo 3:16‐17 Andiko + Pumzi = Neno (Hai) + Pumzi =  Herufi   +  Roho = Nguvu
 259. 259. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU NGUVU YA NENO NGUVU YA NENO Yohana 6:63‘Roho ndio itiayo uzima (uhai),  kwani mwili (pasipo roho)  haufai kitu’
 260. 260. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU NGUVU YA NENO NGUVU YA NENO Yohana 6:63 ‘Maneno yangu ni Roho nayo ndio Uzima’
 261. 261. KANUNI ZA KIROHOAndiko, linauwa, bali Roho Anahuisha(2Kor 3:6, Yoh 6:63) (Ebr 4:12)
 262. 262. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Baada ya maombi ya muda  y y fulani, Roho Mtakatifu,atakushuhudia kwamba, tayari jambo lako limeumbika katika jambo lako limeumbika katikaulimwengu wa roho, na baada  g , ya muda litatokeza katika  ulimwengu wa mwili. l l
 263. 263. Marko 11:23‐24 Ulimwengu wa roho (Tumaini)                            (Imani) (Tumaini) (Imani) Maombi ya Maombi ya Kuumba Sifa + KufunguliaKuanza mnayapokea yatakuwamaombi (sasa)                     (baadaye) Ulimwengu wa mwili
 264. 264. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kutembea kwa ImaniSiri ya kutembea katika imani ipo ya kutembea katika kukiri, yale uyatakayo,  mara baada ya kupata uhakikawa Roho Mtakatif ukiwa katika a Mtakatifu ki ahali ya maombi juu ya swala hilo. ya maombi ya swala
 265. 265. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hatua Muhimu ya Tatu; H t M hi T t3. Usikivu kwa Uongozi wa  Roho Mtakatifu h k f Warumi 8:16, 26‐27 2Tim 3:16‐17 2Ti 3 16 17
 266. 266. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kutembea kwa ImaniSiri ya kutembea katika imani ipo ya kutembea katika kukiri, yale uyatakayo,  mara baada ya kupata uhakikawa Roho Mtakatif ukiwa katika a Mtakatifu ki ahali ya maombi juu ya swala hilo. ya maombi ya swala
 267. 267. KANUNI ZA KIROHO Andiko, lililochaguliwa naMungu ili litumike, ndilo ambalo Roho Mtakatifu wa Mungu Mungu,  atakuja kulivuvia, ili kulifanya kulivuvia, ilikuwa Neno lenye Uhai na Nguvu ya kuleta mabadiliko. (2Tim 3:16‐17, Ebr 4:12)
 268. 268. SIRI YA KANISA LA LEO Siri ya Kutembea na Nguvu za Mungu ipo katika utii wauongozi wa Roho Mtakatifu juu ya kutumia ya kutumia Neno sahihi kwawakati sahihi kwa kusudi sahihi maishani mwako. (Warumi 8:16)
 269. 269. SIRI YA KANISA LA LEO Warumi 8:16‘Wale wanoongozwa na Rohowa Mungu hao ndio wana wa Mungu, hao Mungu. Mungu.’
 270. 270. SIRI YA KANISA LA LEOKiwango cha nguvu za Mungu cha nguvumaishani mwako, kitategemea kiwango cha utii unaompa Roho Mtakatifu ambaye ni Mtakatifu, ambaye Msaidizi wako.
 271. 271. SIRI YA KANISA LA LEOKiwango cha Utii unaompa Kiwango cha Utii unaompaRoho Mtakatifu, kinategemea kiwango cha usikivu wako ktk  • k i kuitambua sauti yake (signal) b i k (i l)• kuisikia sauti yake (kuelewa) sauti yake (kuelewa) • kuitii sauti yake (kutenda) sauti yake (kutenda)

×