KUUFAHAMU NA KUUTAWALA KUUFAHAMU NA KUUTAWALA ULIMWENGU WA ROHO      KWA NGUVU YA MAOMBIMKESHA WA MAOMBI ‐ MAGOMENI  ...
NGUVU YA MAOMBI    NGUVU YA MAOMBI    Marko 11:12‐14    M k 11 12 1412 K h yake walipokuwa wakitoka  Kesho k  ...
NGUVU YA MAOMBI    NGUVU YA MAOMBI    Marko 11:12‐14    M k 11 12 14 13 Alipouona mtini kwa mbali        ...
NGUVU YA MAOMBI    NGUVU YA MAOMBI    Marko 11:12‐14    Marko 11:12 1414 Yesu14 Yesu akauambia ule mti ‘‘Tangu...
NGUVU YA MAOMBI    NGUVU YA MAOMBI    Marko 11:20‐24    Marko 11:20 24 20 Asubuhi yake, walipokuwa 20 Asubuhi...
NGUVU YA MAOMBI   NGUVU YA MAOMBI   Marko 11:20‐24   Marko 11:20 24  21 Petro akakumbuka  21 Petro akakumbuka naku...
NGUVU YA MAOMBI    NGUVU YA MAOMBI    Marko 11:20‐24    Marko 11:20 24 22 Yesu akawajibu akawaambia      ...
NGUVU YA MAOMBI    Marko 11:20‐24  23 …wala asione shaka moyoni     l  i   h k     i mwake, bali mwake, ...
NGUVU YA MAOMBI    Marko 11:20‐24  23 …wala asione shaka moyoni     l  i   h k    i mwake, bali mwake, bal...
NGUVU YA MAOMBI    Marko 11:20‐24 24 yo yote myaombayo mkisali,      t    b   ki li   aminini ya kwambamna...
NGUVU YA MAOMBI   NGUVU YA MAOMBIUtendaji wa mkono wa Mungu Utendaji wa mkono wa Mungumaishani mwako, unategemea maisha...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUMaombi ni namna mojawapo ya kuzalisha Nguvu za Munguzinazohitajika ili kutuwezesha  kuishi maish...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kuna kiwango maalum kinachohitajika ili Mungu  aweze kufanya mambo  aliyoyakusudia duniani. ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    WAEFESO 3:2O    WAEFESO 3:2O 20 Atukuzwe Mungu yeye   Atukuzwe Mungu, yeye    ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    WAEFESO 3:2O    WAEFESO 3:2O 20 … Mungu anaweza kutenda    Mungu anaweza kutenda ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU  Hii ina maana kwamba …  Hii ina maana kwambaUtendaji wa mkono wa M...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Kwahiyo …     Kwahiyo  Kuna baadhi  ya mambo  Kuna ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU      Kwahiyo …      Kwahiyo …***…  ikiwa tutatengeneza au           g tutaz...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU      Lakini …      Lakini …***…  ikiwa tutatengeneza au            g tut...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Mfano (1);  Kifo cha Yakobo na Ukombozi wa Petro gerezani  M...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Mfano (2); Ushindi wa Joshua vitaniKwa maombi ya Musa Mlimani...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Kwahiyo,      Kwahiyo, Maombi ni njia mojawapo     ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU***…  ikiwa tutaongeza kiwango *** ikiwa tutaongeza kiwango cha maombi...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU ***…  tukipunguza kiwango cha  *** tukipunguza kiwango cha  maombi m...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Ni Kwasababu …    Ni KwasababuKwahiyo Utendaji wa mkono wa K...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU      Kwahiyo …      KwahiyoKuna baadhi  ya mambo maishani...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKuna mambo mengi sana maishani Kuna mambo mengi sana maishani mwetu, ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU      Kwahiyo …      KwahiyoKuna mambo mengi sana maishani ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Mfano (3); Maombi ya Musa katika kumruhusu Mungu kufungua   ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU‘Musa usinililie mimi; si kazi yangu Musa usinililie mimi; si kazi ya...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Mathayo 16:18‐19        y19 Kwa maana nitawapa funguo za Ufalme, na mambo mtaka...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Ukweli ni Kwamba … Mungu anaweza kufanya kila kitu pasipo msaada wa binadamu, lakini   ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    1Wakorintho 3:99 Kwa maana sisi tu watenda kazi    pamoja na Mungu.       j  ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Warumi 8:28‐3028 Na kwahiyo basi, katika mambo 28 Na kwahiyo basi katika mamboy ,yote, ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Mwanzo 1:26,18 26 Tufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu wakatawale d ik    f...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Mwanzo 1:26‐1828 Mungu akaumba Mwanaume na       k   b Mwanamke, akawaweka kati...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Zaburi 115:16 Mbingu ni mbingu za Bwana, bali   nchi amewapa wanadamu     Isaya 4...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Mathayo 16:18‐19        y19 Kwa maana nitawapa funguo za Ufalme, na mambo mtaka...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Mathayo 16:18‐19  18 Na milango ya kuzimu  haitaweza kulishinda kanisa    langu nit...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU       MaombiNi njia mojawapo inayofungulia   j   j  p  ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU      Kwahiyo …      Kwahiyo***… ikiwa tutaongeza kiwango ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU      Lakini pia …      Lakini pia***… tukipunguza kiwango c...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU      Kwahiyo …      Kwahiyo Utendaji wa mkono wa Mungu  U...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU       Kwahiyo …       KwahiyoKiwango cha       =       ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU       Kwahiyo …       KwahiyoKiwango cha       =       ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU       Kwahiyo …       KwahiyoKiwango cha       =       ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU       Kwahiyo …       KwahiyoKiwango cha       =       ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU       Kwahiyo …       KwahiyoKiwango cha       =       ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU      Kwahiyo …      Kwahiyo Utendaji wa mkono wa Mungu  U...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Yakobo 5:16‐1817 Eliya likuwa mwanadamu  kama sisi, lakini ali...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Yakobo 5:16‐1818 (baada ya miaka mitatu na nusu) Eliya akaomb...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Yakobo 5:16‐1816 Kwahiyo basi, vivyo hivyo na   ninyi, ombe...
Lakini lengo letu ni kujifunza   NAMNA YA KWENDA   NAMNA YA KWENDA   MBELE ZA MUNGU       AUNAMNA YA KUOMBA ...
NINI MAANA YA KUOMBA        Tafsiri, Kuomba, ni namna ya mtu, kwenda   katika ulimwengu wa roho, ili   kuwasili...
NINI MAANA YA KUOMBA        Tafsiri, Kuomba, ni namna ya mtu, kwenda  katika ulimwengu wa roho, ili   kuwasilia...
NINI MAANA YA KUOMBA        Tafsiri, Kuomba, ni namna ya mtu, kwenda  katika ulimwengu wa roho, ili  kuwasilian...
NINI MAANA YA KUOMBA    Kwasababu,  Mungu ni Roho,   (Yohana 4:23‐24) Hii ina maana kwamba,  Mungu anaishi katika ...
NINI MAANA YA KUOMBA      Na Kwasababu …   Kuomba ni ‘namna ya mtu          kumwendea Mungu’          ...
NINI MAANA YA KUOMBA    Kwahiyo,  Kuomba, ni namna ya mtu,       ,    y    ,  kwenda au kuingia katika ...
NINI MAANA YA KUOMBA   Tafsiri,… ili kuongea na Mungu …
NINI MAANA YA KUOMBA     Tafsiri,… na kuuathiri ulimwengu  wa roho, katika namna     ambayo …
NINI MAANA YA KUOMBA     Tafsiri, … itasababisha na kuleta mabadiliko katika ulimwengu      wa mwili.   
NINI MAANA YA KUOMBAMabadiliko gani hayo?
NINI MAANA YA KUOMBA    Mabadiliko gani hayo?  Maisha mazuri, Familia nzuri,   masomo mazuri, Kazi nzuri,      ...
NINI MAANA YA KUOMBA    Mabadiliko gani hayo?  Maisha mazuri, Familia nzuri,   masomo mazuri, Kazi nzuri,      ...
NINI MAANA YA KUOMBA    Mabadiliko gani hayo?  Maisha mazuri, Familia nzuri,   Masomo mazuri,, Kazi nzuri,      ...
NINI MAANA YA KUOMBA    Mabadiliko gani hayo?  Maisha mazuri, Familia nzuri,   Masomo mazuri,, Kazi nzuri,      ...
NINI MAANA YA KUOMBA    Mabadiliko gani hayo?  Maisha mazuri, Familia nzuri,   Masomo mazuri,, Kazi nzuri,      ...
NINI MAANA YA KUOMBA    Mabadiliko gani hayo?  Maisha mazuri, Familia nzuri,   Masomo mazuri,, Kazi nzuri,      ...
NINI MAANA YA KUOMBA    Mabadiliko gani hayo?  Maisha mazuri, Familia nzuri,   Masomo mazuri,, Kazi nzuri,      ...
NINI MAANA YA KUOMBA    Mabadiliko gani hayo?  Maisha mazuri, Familia nzuri,   Masomo mazuri,, Kazi nzuri,      ...
NINI MAANA YA KUOMBA    Mabadiliko gani hayo?  Maisha mazuri, Familia nzuri,   Masomo mazuri,, Kazi nzuri,      ...
NINI MAANA YA KUOMBA    Mabadiliko gani hayo?  Maisha mazuri, Familia nzuri,   Masomo mazuri,, Kazi nzuri,      ...
NINI MAANA YA KUOMBA    Mabadiliko gani hayo?  Maisha mazuri, Familia nzuri,   Masomo mazuri,, Kazi nzuri,      ...
NINI MAANA YA KUOMBA    Mabadiliko gani hayo?  Maisha mazuri, Familia nzuri,   Masomo mazuri,, Kazi nzuri,      ...
NINI MAANA YA KUOMBA    Mabadiliko gani hayo?  Maisha mazuri, Familia nzuri,   Masomo mazuri,, Kazi nzuri,      ...
NINI MAANA YA KUOMBA    Mabadiliko gani hayo?  Maisha mazuri, Familia nzuri,   Masomo mazuri,, Kazi nzuri,      ...
NINI MAANA YA KUOMBA    Mabadiliko gani hayo?  Maisha mazuri, Familia nzuri,   Masomo mazuri Kazi nzuri       ...
NAMNA YA KUOMBA Bwana Yesu anasema; B   Y“Ombeni nanyi mtapewa, Kwa maana kila aombaye      kl    b Hupokea (hu...
NAMNA YA KUOMBA Na wachache wanaoomba Na wachache wanaoomba   Biblia anasema;   Biblia anasema;“Mnaomba na hata hampat...
NAMNA YA KUOMBABwana Yesu anasema;Bwana Yesu anasema; “Hata mpaka sasa hamjaomba  Hata mpaka sasa hamjaomba  ombeni (vi...
NGUVU YA MAOMBI  NAMNA YA   NAMNA YAKUOMBA KWA USAHIHIKUOMBA KWA USAHIHI  HATA KULETA  HATA KULETAMABADILIKO DUNIANI.
NAMNA YA KUOMBAMambo Muhimu ya Mambo Muhimu yaKufahamu, ili kujua; Kufahamu ili kujua;  NAMNA YA KUOMBA IPASAVYO
NAMNA YA KUOMBA Mambo Muhimu ya  Mambo Muhimu ya Kufahamu, ili kujua;  Kufahamu ili kujua;  NAMNA YA KUOMBA KWA UFAN...
NGUVU YA MAOMBINGUVU YA MAOMBIKuujua Ulimwengu wa rohoKuujua Ulimwengu wa roho
NGUVU YA MAOMBINGUVU YA MAOMBIKuujua Ulimwengu wa rohoKuujua Ulimwengu wa rohoNamna ya kwenda rohoni    y
NGUVU YA MAOMBINGUVU YA MAOMBIKuujua Ulimwengu wa rohoKuujua Ulimwengu wa rohoNamna ya kwenda rohoni    yNafasi/Mamlaka...
NGUVU YA MAOMBINGUVU YA MAOMBIKuujua Ulimwengu wa rohoKuujua Ulimwengu wa rohoNamna ya kwenda rohoni    yNafasi/Mamlaka...
NGUVU YA MAOMBINGUVU YA MAOMBIKuujua Ulimwengu wa rohoKuujua Ulimwengu wa rohoNamna ya kwenda rohoni    yNafasi/Mamlaka...
NGUVU YA MAOMBINGUVU YA MAOMBIKuujua Ulimwengu wa rohoKuujua Ulimwengu wa rohoNamna ya kwenda rohoni    yNafasi/Mamlaka...
NAMNA YA KUOMBA     Kwahiyo  Hebu tujifunze sasa;  1. KUUFAHAMU ULIMWENGU WA ROHO. 
NINI MAANA YA KUOMBA        Tafsiri, Kuomba, ni namna ya mtu, kwenda  katika ulimwengu wa roho, ili  kuwasilian...
NINI MAANA YA KUOMBA    Kwahiyo, Kuomba, ni namna ya mtu,      ,    y    , kwenda au kuingia katika   uwe...
NINI MAANA YA KUOMBA    Tafsiri,… ili kuongea na Mungu …
NINI MAANA YA KUOMBA    Tafsiri,… na kuuathiri ulimwengu  wa roho, katika namna     ambayo …
NINI MAANA YA KUOMBA     Tafsiri, … itasababisha na kuleta mabadiliko katika ulimwengu      wa mwili.   
NINI MAANA YA KUOMBA    Mabadiliko gani hayo?  Maisha mazuri, Familia nzuri,   Masomo mazuri Kazi nzuri       ...
NINI MAANA YA KUOMBA    Kwahiyo, Kuomba, ni namna ya mtu,      ,    y    , kwenda au kuingia katikakatika Ul...
NGUVU YA MAOMBIUlimwengu wa roho Ulimwengu wa roho   ni nini?   ni nini?
NGUVU YA MAOMBI      Ulimwengu w  Ulimwengu wa roho ni   Ulimwengu wa roho ni   ulimwengu wa vitu visivyoonekana...
NGUVU YA MAOMBI    Ulimwengu wa roho     Waebrania 11:3‘Nasi twajua ya kuwa, ulimwengu ‘N i t j     k   li...
NGUVU YA MAOMBI    Ulimwengu wa roho      Waebrania 11:3‘… ulimwengu uliumbwa kwa Neno ‘ li       li b k ...
NGUVU YA MAOMBI      Ulimwengu wKatika ulimwengu wetu, kuna Katika ulimwengu wetu kunavitu vya Namna kuu mbili (2); ...
NGUVU YA MAOMBI   ULIMWENGU WA ROHOUlimwengu w   Vitu visivyoonekana (vya   ulimwengu wa roho) ndivyo   ulimwengu wa...
NGUVU YA MAOMBI    Ulimwengu wa roho      Waebrania 11:3‘… ulimwengu uliumbwa kwa Neno ‘ li       li b k ...
NGUVU YA MAOMBI     Ulimwengu wa roho     2 Wakorintho 4:18 Tusiviangalie vitu vinavyoonekana  T i i   li it...
NGUVU YA MAOMBI      Ulimwengu wKatika ulimwengu wetu, kuna Katika ulimwengu wetu kunavitu vya Namna kuu mbili (2); ...
NGUVU YA MAOMBI      Ulimwengu wKatika ulimwengu wetu, kuna Katika ulimwengu wetu kunavitu vya Namna kuu mbili (2); ...
NGUVU YA MAOMBI      Ulimwengu wKatika ulimwengu wetu, kuna Katika ulimwengu wetu kunavitu vya Namna kuu mbili (2); ...
NGUVU YA MAOMBI   Ulimwengu wa roho   Ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa vitu halisi kabisa,  li       it h li i...
NGUVU YA MAOMBI   Ulimwengu wa roho Kwa lugha rahisi ni kwamba,  ulimwengu huu, una pande   li     h     dmbil...
NGUVU YA MAOMBI   Ulimwengu wa roho   Yaani upande wa vitu  vinavyoonekana ( i     k  (mwilini) na      ...
Ulimwengu wa Roho     Hii ni kwasababuUlimwengu wa roho ndio ulioumbwa  kwanza; na kisha ulipokamilishwa,  kwanza; na ...
NGUVU YA MAOMBI    Ulimwengu wa roho     Waebrania 11:3Kwahiyo, Mungu alipoumba dunia, K hi M      li   ...
NGUVU YA MAOMBI     Waebrania 11:3 Kwahiyo, kila kitu duniani kina original copy na photocopy yake. original copy na ...
NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho  Kila cha Kimwili,   Kil h Ki   ilikina cha kiroho chakekina cha kiroho chake 1 Wak...
NGUVU YA MAOMBI   Ulimwengu wa roho   1 Wakorintho 15:44   1 W k i th 15 44 “Ikiwa kuna mwili wa asili  Ikiwa ku...
NGUVU YA MAOMBIUlimwengu wa roho Kwa Mfano      fUumbaji wa DuniaU b ji   D i Waebrania 11:3 Waebrania 11:3
Ulimwengu wa roho                                                 NeemaUu...
Ulimwengu wa roho                                                 NeemaUu...
Ulimwengu wa roho                                                     ...
NGUVU YA MAOMBI     Ulimwengu wa roho      Waebrania 11:3Kwahiyo, Mungu alipoumba dunia, K hi M       li ...
NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho   Kwahiyo  Kila cha Kimwili,   Kil h Ki   ilikina cha kiroho chakekina cha kiroh...
NGUVU YA MAOMBI   Ulimwengu wa roho   1 Wakorintho 15:44   1 W k i th 15 44 “Ikiwa kuna mwili wa asili  Ikiwa ku...
NGUVU YA MAOMBI     Waebrania 11:3 Kwahiyo, kila kitu duniani kina original copy na photocopy yake. original copy na ...
NGUVU YA MAOMBI    Ulimwengu wa roho      Ayubu 8:9 “Kwakuwa sisi ni wa jana tu,  “  k   ii i   jwala hatuj...
NGUVU YA MAOMBI  Ulimwengu wa roho   Zaburi 39:6a“Binadamu huko na huko“ i d   h k   h k   kama kivuli”   k...
NGUVU YA MAOMBI     Ulimwengu wa roho Kwahiyo, ukiona jambo limetokea   mahali fulani leo, usije ukafikiri   mahali ...
NGUVU YA MAOMBI     Ulimwengu wa roho     2 Wakorintho 4:18 Tusiviangalie vitu vinavyoonekana  T i i   li it...
NGUVU YA MAOMBIKwasababu, Ulimwengu wa rohondio unaotawala ulimwengu wa mwili; Na hii ina maana kwamba, mwili Na hii ina m...
NGUVU YA MAOMBI    Ulimwengu wa rohoKwahiyo, Mungu akitaka kufanya jambo duniani (katika ulimwengu jambo duniani (katik...
NGUVU YA MAOMBI    Ulimwengu wa roho  Hii ndio kanuni na huu ndio  utaratibu wa uumbaji wa Mungu  utaratibu wa uumbaji...
NGUVU YA MAOMBI  Kama tunataka kutawala vizuri mambo yetu ya kimaisha na kuleta   mabadiliko katika mambo ya   mabadi...
NGUVU YA MAOMBIUlimwengu wa roho  Kwa Mfano      fMaombi ya Nabii EliyaM  bi N bii Eli Yakobo 5:17‐18; Yakobo 5...
NGUVU YA MAOMBI   Kwa Mfano wa Nabii Eliya      Yakobo 5:17‐18;Eliya alikuwa binadamu tu kama sisi, Eliya alikuwa...
NGUVU YA MAOMBI   Kwa Mfano wa Nabii Eliya      Yakobo 5:17‐18; Japo kulikuwa na kanuni zote za  Japo kulikuwa ...
NGUVU YA MAOMBI   Kwa Mfano wa Nabii Eliya      Yakobo 5:17‐18;Baada ya miaka mitatu na nusu, nchi Baada ya miaka m...
NGUVU YA MAOMBI   Kwa Mfano wa Nabii Eliya      Yakobo 5:17‐18; Eliya akaomba tena kwa bidii, ili  Eliya akaomba...
NGUVU YA MAOMBI   Kwa Mfano wa Nabii Eliya     1Wafalme 18:41‐44; Angalia hilo neno, “nasikia sauti ya      mv...
Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho                    Kabla ya Toba (Kumb 28:15‐24)  E...
Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho                       Baada ya Toba (Kumb 28:1‐1...
Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho                  Baaada ya Maombi (Yakobo 5:16‐18)  ...
NGUVU YA MAOMBI   Kwa Mfano wa Nabii Eliya     Yakobo 5:17‐18;Japo hakukuwa na kanuni zozote za Japo hakukuwa na ka...
Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho   Kabla ya Toba                                  Baada ya Toba      ...
NGUVU YA MAOMBI     Ulimwengu wa roho Kwahiyo, ukiona jambo limetokea   mahali fulani leo, usije ukafikiri   mahali ...
NGUVU YA MAOMBI    Ulimwengu wa roho  Hii inaonyesha wazi kwamba    Kanuni za kiroho zikiathiri    Kanuni za kir...
NGUVU YA MAOMBI     Ulimwengu wa roho     2 Wakorintho 4:18 Tusiviangalie vitu vinavyoonekana  T i i   li it...
NGUVU YA MAOMBI   Ulimwengu wa rohoWewe usipokuwa na nidhamu ya   kwenda rohoni kwa njia ya maombi, kumbuka kwamba, ad...
NGUVU YA MAOMBIKwasababu, Ulimwengu wa rohondio unaotawala ulimwengu wa mwili; Na hii ina maana kwamba, mwili Na hii ina m...
NGUVU YA MAOMBI    Ulimwengu wa rohoKwahiyo, Mungu akitaka kufanya jambo duniani (katika ulimwengu jambo duniani (katik...
NGUVU YA MAOMBI    Ulimwengu wa roho  Hii ndio kanuni na huu ndio  utaratibu wa uumbaji wa Mungu  utaratibu wa uumbaji...
NGUVU YA MAOMBI  Kama tunataka kutawala vizuri mambo yetu ya kimaisha na kuleta   mabadiliko katika mambo ya   mabadi...
NGUVU YA MAOMBI      Ulimwengu wKatika ulimwengu wetu, kuna Katika ulimwengu wetu kunavitu vya Namna kuu mbili (2); ...
NGUVU YA MAOMBI   Ulimwengu wa roho Yaani kuna upande wa vitu  vinavyoonekana ( i     k  (mwilini) na     ...
NGUVU YA MAOMBI   Ulimwengu wa roho  Ni kama vile karatasi, ina   upande wa mbele na ina     d    b l   i ...
NGUVU YA MAOMBI   Ulimwengu wa roho  Ni kama vile mkono wako   (kiganja cha mkono) kina   (ki j h    k  ) ki...
NGUVU YA MAOMBI     Ulimwengu wa rohoDunia hii hii moja, ina upande wa vitu vinavyoonekana (mwilini) na vitu vinavyoon...
NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho      1.  Kwa Mfano wa Nabii Elisha na Gehazi.N bii Eli h   G h i 2 Wafalme 6:8...
Ulimwengu wa Roho      2Wafalme 6:8‐17Elisha, alipokuwa amezungukwa na  maadui, Gehazi alipatwa na hofu  maadui Gehaz...
Ulimwengu wa Roho     2Wafalme 6:8‐17Baada ya Elisha kufanya maombi,  ili macho yake yafunguke, ndipo  ili macho yake...
Ulimwengu wa Roho     2Wafalme 6:8‐17   Malaika wanaoneka hapa, hawakuja baada ya Elisha kufanya hawakuja baada ya E...
Ulimwengu wa Roho     2 Wafalme 6:8‐17 Gehazi hakuwa tu amewezeshwa  kuchungulia rohoni, ndio maana  kuchungulia rohon...
NGUVU YA MAOMBI     Ulimwengu wa rohoDunia hii hii moja, ina upande wa vitu vinavyoonekana (mwilini) na vitu vinavyoon...
NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho     2. Kwa Mfano wa Nabii Eliya na Elisha.N bii Eli   Eli h 2 Wafalme 2:7‐15 2 ...
Ulimwengu wa Roho  2Wafalme 2:7‐10‐12‐15Kama Eliya angetoweka ghafla  mbele ya macho ya Elisha,   b l    h  Eli ...
Ulimwengu wa Roho  2Wafalme 2:7‐10‐12‐15 Kwa mtu ambaye si mwonaji (Nabii) asingeona mambo ya  (N bii) i      broho...
Ulimwengu wa Roho  2Wafalme 2:7‐10‐12‐15  Lakini kwa mtu ambaye ni   mwonaji (N bii)      ji (Nabii), angeona   ...
NGUVU YA MAOMBI     Ulimwengu wa rohoDunia hii hii moja, ina upande wa vitu vinavyoonekana (mwilini) na vitu vinavyoon...
NGUVU YA MAOMBI  Ulimwengu wa roho     3.  Kwa Mfano wa Bwana Yesu na WanafunziB   Y    W f i Wawili wa Emma...
Ulimwengu wa Roho      Luka 24:13‐52Kama wangeruhusiwa (wezeshwa) kuchungulia katika ulimwengu wakuchungulia katika u...
Ulimwengu wa Roho     Luka 24:13‐52 Kwasababu kutoweka ghafla kwa Bwana Yesu, mbele ya macho yao, Bwana Yesu mbele ya...
Ulimwengu wa Roho     Luka 24:13‐52Lakini kwa kuwa hawakuruhusiwa  (hawakuwezeshwa) kuchungulia  (h   k   h )k h...
NGUVU YA MAOMBI     Ulimwengu wa rohoDunia hii hii moja, ina upande wa vitu vinavyoonekana (mwilini) na vitu vinavyoon...
NGUVU YA MAOMBI   Ulimwengu wa roho      4.   Kwa Mfano wa  Bwana Yesu na Wanafunzi B   Y    W f iWaliomwo...
Ulimwengu wa Roho     Matendo 1:9‐11Kwakuwa waliruhusiwa (wezeshwa)  kuchungulia katika ulimwengu wa kuchungulia kati...
Ulimwengu wa Roho      Matendo 1:9‐11   Kwasababu waliruhusiwa  kuchungulia rohoni, hivyo katika  kuchungulia roh...
Ulimwengu wa Roho    Matendo 1:9‐11 Lakini kama angekuwepo mtu   miongoni mwao ambaye si   miongoni mwao ambaye si m...
Ulimwengu wa Roho      Matendo 1:9‐11 Hii ingefanyika hivyo, kama tu mtu   huyo (ambaye si mwanafunzi),   huyo ...
NGUVU YA MAOMBI     Ulimwengu wa roho      Waebrania 11:3Kwahiyo, Mungu alipoumba dunia, K hi M       li ...
Ulimwengu wa Roho     Hii ni kwasababuUlimwengu wa roho ndio ulioumbwa  kwanza; na kisha ulipokamilishwa,  kwanza; na ...
NGUVU YA MAOMBI     Ulimwengu wa rohoDunia hii hii moja, ina upande wa vitu vinavyoonekana (mwilini) na vitu vinavyoon...
NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho  Kila cha Kimwili,   Kil h Ki   ilikina cha kiroho chakekina cha kiroho chake 1 Wak...
NGUVU YA MAOMBI   Ulimwengu wa roho   1 Wakorintho 15:44   1 W k i th 15 44 “Ikiwa kuna mwili wa asili  Ikiwa ku...
NGUVU YA MAOMBI     Ulimwengu wa roho     2 Wakorintho 4:18 Tusiviangalie vitu vinavyoonekana  T i i   li it...
Ulimwengu wa roho  Ulimwengu wa roho ndio unaotawala ulimwengu wa mwili.        Kwahiyo       K hi Hakuna kit...
NGUVU YA MAOMBI     Ulimwengu wa roho Kwahiyo, ukiona jambo limetokea   mahali fulani leo, usije ukafikiri   mahali ...
NGUVU YA MAOMBI  Kama tunataka kutawala vizuri mambo yetu ya kimaisha na kuleta   mabadiliko katika mambo ya   mabadi...
NGUVU YA MAOMBIKwasababu, Ulimwengu wa rohondio unaotawala ulimwengu wa mwili; Na hii ina maana kwamba, mwili Na hii ina m...
NGUVU YA MAOMBI     Ulimwengu wa roho  Waefeso 1:3‐4, Warumi 8:29‐30‘Mungu ameshatubariki kwa baraka Mungu ameshatuba...
Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho                       Baada ya Toba (Kumb 28:1‐1...
Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho                  Baaada ya Maombi (Yakobo 5:16‐18)  ...
NINI MAANA YA KUOMBA      Kwahiyo,   Maombi, ndio njia ya mtu, kwenda katika ulimwengu wa  roho, kuwasiliana na Mu...
NGUVU YA MAOMBI     Ulimwengu wa roho  Waefeso 1:3‐4, Warumi 8:29‐30 Kama Eliya asingeomba kwa bidii, ile  Kama Eli...
NGUVU YA MAOMBI    Ulimwengu wa roho  Hii inaonyesha wazi kwamba    Kanuni za kiroho zikiathiri    Kanuni za kir...
NGUVU YA MAOMBI    Ulimwengu wa roho  Waefeso 1:3‐4, Warumi 8:29‐30Na sisi pia tusipoomba, baraka hizi Na sisi pia tus...
NGUVU YA MAOMBI    Ulimwengu wa roho  Waefeso 1:3‐4, Warumi 8:29‐30 Kwanini tunaishi maisha magumu  Kwanini tunaishi m...
NGUVU YA MAOMBI    Ulimwengu wa roho Waefeso 1:3‐4, Warumi 8:29‐30 Ni kwasababu; watu wa Mungu, Ni kwasababu; watu w...
NGUVU YA MAOMBI   Ulimwengu wa roho Waefeso 1:3‐4, Warumi 8:29‐30 Ni kwasababu; watu wa Mungu,  Ni kwasababu; watu wa M...
NGUVU YA MAOMBI   Ulimwengu wa rohoWewe usipokuwa na nidhamu ya   kwenda rohoni kwa njia ya maombi, kumbuka kwamba, ad...
NGUVU YA MAOMBIKwahiyo, ni lazima tujue kwamba,    Ulimwengu wa roho ndio unaotawala ulimwengu wa mwili; unaotawala ulim...
NGUVU YA MAOMBI    Ulimwengu wa rohoKwahiyo, Mungu akitaka kufanya jambo duniani (katika ulimwengu jambo duniani (katik...
NGUVU YA MAOMBI    Ulimwengu wa roho  Hii ndio kanuni na huu ndio  utaratibu wa uumbaji wa Mungu  utaratibu wa uumbaji...
NINI MAANA YA KUOMBA     Kwahiyo basi,   Maombi, ndio njia ya mtu, kwenda katika ulimwengu wa  roho, kuwasiliana na...
NAMNA YA KUOMBA Mambo Muhimu ya  Mambo Muhimu ya Kufahamu, ili kujua;  Kufahamu ili kujua;  NAMNA YA KUOMBA KWA UFAN...
NGUVU YA MAOMBINGUVU YA MAOMBIKuujua Ulimwengu wa rohoKuujua Ulimwengu wa roho
NGUVU YA MAOMBI NGUVU YA MAOMBI  Kuujua Ulimwengu wa roho  Kuujua Ulimwengu wa roho2.  Namna ya kwenda rohoni    ...
NAMNA YA KUOMBA  2. NAMNA YA  KUMWENDEA MUNGU.Namna ya kuingia rohoni.
NINI MAANA YA KUOMBA        Tafsiri, Kuomba, ni namna ya mtu, kwenda  katika ulimwengu wa roho, ili  kuwasilian...
NINI MAANA YA KUOMBA      Na Kwasababu …   Kuomba ni ‘namna ya mtu          kumwendea Mungu’          ...
NINI MAANA YA KUOMBA Mungu yuko wapi?
NAMNA YA KUOMBA   Kwasababu,  Mungu ni Roho,  (Yohana 4:23‐24)Hii ina maana kwamba, Mungu anaishi katika        ulim...
NAMNA YA KUOMBA   Kwahiyo,  Kuomba, ni namna ya mtu,       ,    y    ,  kwenda au kuingia katika    u...
NAMNA YA KUOMBA Ndio maana Biblia inasema; “Kila mtu amwendeaye Mungu, inampasa kuamini kwamba Mungu    yupo, na huwap...
MUNGU YUKO WAPI?   MUNGU YUKO WAPI?MUNGU ANAKAA NDANI YETU!MUNGU ANAKAA NDANI YETU!‘Mtu akinipenda Mimi na Baba Mtu akin...
MUNGU YUKO WAPI?MUNGU YUKO WAPI? “Ndani yake” Ndani yakemaana yake nini?maana yake nini?
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA     MUNGUSehemu Kuu za MwanadamuSehemu Kuu za Mwanadamu    Roho          Roho      ...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA     MUNGU  Mwanadamu ni   1. Mwili,          ,   2. Nafsi,   na   3. Roho. 
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA     MUNGU  Mwili,   Nafsi,  Roho   Mwili Nafsi Roho
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA       MUNGU    Mwili,   Nafsi,  Roho     Mwili Nafsi RohoUlimwengu          ...
SEHEMU KUU ZA MWANADAMUSEHEMU KUU ZA MWANADAMUMwa 2:7Mwa 2:7NyamaDamu       Nafsi     Mwili      RohoMifu...
SEHEMU KUU ZA MWANADAMU SEHEMU KUU ZA MWANADAMUMwa 2:7                 MtuMwa 2:7 Fikra Hisia       NAFSI   RO...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA       MUNGU   Mwili,   Nafsi,  Roho    Mwili Nafsi RohoUlimwengu            ...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA      MUNGURoho yako ndiyo iliyo na uwezo   wa wa ki‐Mungu; sura na   mfano wa Mungu (Divin...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA      MUNGUKwahiyo, kumbe dirisha (tundu) Kwahiyo kumbe dirisha (tundu)     g     g...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA      MUNGUKwahiyo, mtu wa Mungu akitaka Kwahiyo mtu wa Mungu akitaka        , kwenda...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA      MUNGU Namna ya kwenda rohoni;         rohoni; 
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA      MUNGU Namna ya kwenda rohoni;         rohoni;  1. Kwa ji 1 K njia ya M     ...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA      MUNGU Namna ya kwenda rohoni;         rohoni;  1. Kwa ji 1 K njia ya M Maombibi ...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA      MUNGU Namna ya kwenda rohoni;         rohoni;  1. Kwa ji 1 K njia ya M Maombibi ...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA      MUNGU Namna ya kwenda rohoni;         rohoni;  1. Kwa ji 1 K njia ya M Maombi ...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA      MUNGU Namna ya kwenda rohoni;         rohoni;  1. Kwa ji 1 K njia ya M Maombi ...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA      MUNGU  1. Kwa njia ya Maombi  1 Kwa njia ya Maombi “Kila mtu amwendeaye Mungu,   inam...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA      MUNGU  1. Kwa njia ya Maombi  1 Kwa njia ya Maombi Mtu wa Mungu anapoingia katika,  M...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA      MUNGU  1.  Kwa njia ya Maombi  1 Kwa njia ya MaombiKwa njia ya maombi, mtu huwa Kwa nj...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA      MUNGU  2. Kwa njia ya Ibada  2 Kwa njia ya Ibada  “Ingieni malangoni mwake  kwa Kus...
MUNGU ANAKAA WAPI? MUNGU ANAKAA WAPI?Mungu anaishi ndani yetu!      h d     !Au hamjui ya kuwa miili yenu ni he...
Wewe ni HEKALU la MunguWewe ni HEKALU la Mungu           Patakatifu pa            Patakatifu pa   ...
Wewe ni HEKALU la MunguWewe ni HEKALU la Mungu Mwili   Nafsi   Roho Mwili Nafsi Roho  Nje
Wewe ni HEKALU la MunguWewe ni HEKALU la Mungu Mwili     Nafsi    Roho   Mwili Nafsi Roho  Nje      Ptf
Wewe ni HEKALU la Mungu Wewe ni HEKALU la Mungu Mwili    Nafsi   Roho  Mwili Nafsi Roho  Nje      Ptf    PPP
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA     MUNGUWewe ni HEKALU la Mungu Wewe ni HEKALU la Mungu         UTUKUFU   Nje    ...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA     MUNGUWewe ni HEKALU la Mungu Wewe ni HEKALU la Mungu         UTUKUFU   Nje     ...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA       MUNGU  Wewe ni HEKALU la Mungu  Wewe ni HEKALU la Mungu Ukitaka kukutana na Mungu ...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA      MUNGU Wewe ni HEKALU la Mungu  Wewe ni HEKALU la Mungu         UTUKUFUMwenendo  ...
NAMNA YA KUINGIA ROHONI  Ni muhimu tujue kwamba;  “Kusifu na kuabudu pia, kuna  namna yake ya ajabu sana, ya      ...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA       MUNGU MUNGU ANAKAA NDANI YETU! MUNGU ANAKAA NDANI YETU!Kwahiyo, mtu ukiweze kupenya na...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA      MUNGU Wewe ni HEKALU la Mungu  Wewe ni HEKALU la Mungu         UTUKUFUMwenendo  ...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA      MUNGU  2.  Kwa njia ya Ibada  2 Kwa njia ya Ibada Kwa njia ya ibada, mtu huwa  Kwa n...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA      MUNGU Namna ya kwenda rohoni;  Namna ya kwenda rohoni;Kwa njia ya MaombiK  ji   M ...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA      MUNGU Namna ya kwenda rohoni;  Namna ya kwenda rohoni;Kwa njia ya MaombiK  ji   M ...
NAMNA YA KWENDA MBELE ZA       MUNGU  Namna ya kwenda rohoni;   Namna ya kwenda rohoni; Kwa njia ya Maombi K  ...
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Nguvu ya maombi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nguvu ya maombi

5,998 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,998
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,263
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nguvu ya maombi

 1. 1. KUUFAHAMU NA KUUTAWALA KUUFAHAMU NA KUUTAWALA ULIMWENGU WA ROHO  KWA NGUVU YA MAOMBIMKESHA WA MAOMBI ‐ MAGOMENI  AIC (T)  Tarehe 16, Sept. 2011 Tarehe 16 Sept 2011 Mwl. Mgisa Mtebe M l M i M b 0713 497 654
 2. 2. NGUVU YA MAOMBI NGUVU YA MAOMBI Marko 11:12‐14 M k 11 12 1412 K h yake walipokuwa wakitoka Kesho k li k kit k Bethania, Yesu alikuwa na njaa.  , j
 3. 3. NGUVU YA MAOMBI NGUVU YA MAOMBI Marko 11:12‐14 M k 11 12 14 13 Alipouona mtini kwa mbali mbali, akaenda ili aone kama ulikuwa namatunda. Alipoufikia, akakuta una majani tu kwa kuwa hayakuwa tu, kwa majira ya tini. j y
 4. 4. NGUVU YA MAOMBI NGUVU YA MAOMBI Marko 11:12‐14 Marko 11:12 1414 Yesu14 Yesu akauambia ule mti ‘‘Tangu mti,  Tangu leo mtu ye yote na asile matunda kutoka kwako tena.’’ Wanafunzi Wake walimsikia Wake walimsikia akisema hayo hayo. 
 5. 5. NGUVU YA MAOMBI NGUVU YA MAOMBI Marko 11:20‐24 Marko 11:20 24 20 Asubuhi yake, walipokuwa 20 Asubuhi yake walipokuwa wakipita, wakauona ule mtiniumenyauka kutoka juu hadi kwenye mizizi yake yake. 
 6. 6. NGUVU YA MAOMBI NGUVU YA MAOMBI Marko 11:20‐24 Marko 11:20 24 21 Petro akakumbuka 21 Petro akakumbuka nakumwambia Yesu, “Mwalimu,  tazama! Ule mtini ulioulaani umenyauka!
 7. 7. NGUVU YA MAOMBI NGUVU YA MAOMBI Marko 11:20‐24 Marko 11:20 24 22 Yesu akawajibu akawaambia akawaambia, “Mwaminini Mungu. 23 Amin, amin nawaambia, mtu ye yote atakayeuambia mlima huu ‘Ng’oka Ng oka ukatupwe baharini,’…
 8. 8. NGUVU YA MAOMBI Marko 11:20‐24 23 …wala asione shaka moyoni l i h k i mwake, bali mwake, bali aamini kwamba hayoasemayo yametukia, yatakuwa yake.24 Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali aminini ya mkisali, aminini kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu.  
 9. 9. NGUVU YA MAOMBI Marko 11:20‐24 23 …wala asione shaka moyoni l i h k i mwake, bali mwake, bali aamini kwamba hayoasemayo yametukia, yatakuwa yake. Sasa S Baadaye B d
 10. 10. NGUVU YA MAOMBI Marko 11:20‐24 24 yo yote myaombayo mkisali,  t b ki li aminini ya kwambamnayapokea nayo yatakuwa yenu. Sasa Baadaye
 11. 11. NGUVU YA MAOMBI NGUVU YA MAOMBIUtendaji wa mkono wa Mungu Utendaji wa mkono wa Mungumaishani mwako, unategemea maishani mwako, unategemea sana kiwango cha Nguvu za Mungu kinachotenda kazi ndani yako, yaani kiwango cha  yako yaani kiwango chamaombi unachofanya maishanimaombi unachofanya maishani  mwako.
 12. 12. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUMaombi ni namna mojawapo ya kuzalisha Nguvu za Munguzinazohitajika ili kutuwezesha  kuishi maisha ya ushindi na  kuishi maisha ya ushindi na mafanikio duniani. Waefeso 3:20 Waefeso 3:20
 13. 13. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kuna kiwango maalum kinachohitajika ili Mungu  aweze kufanya mambo  aliyoyakusudia duniani. aliyoyakusudia duniani Waefeso 3:20 Waefeso 3:20
 14. 14. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU WAEFESO 3:2O WAEFESO 3:2O 20 Atukuzwe Mungu yeye Atukuzwe Mungu, yeye  y y awezaye kutenda mambo ya  ajabu mno (yasiyopimika) kuliko yote tunayo‐yawaza au  tunayoyaomba… t na o aomba
 15. 15. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU WAEFESO 3:2O WAEFESO 3:2O 20 … Mungu anaweza kutenda  Mungu anaweza kutenda y jmambo ya ajabu mno … lakini ni kwa kadiri ( ni kwa kiwango au ni kwa kipimo) cha nguvu  zake kinachotenda kazi ndani yetu. kinachotenda ka i ndani et
 16. 16. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hii ina maana kwamba … Hii ina maana kwambaUtendaji wa mkono wa Mungu Utendaji wa mkono wa Mungu , maishani mwako,  unategemea sana kiwango cha Nguvu za Mungu  h kinachotenda kazi ndani yako. kinachotenda kazi ndani yako
 17. 17. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … Kwahiyo Kuna baadhi  ya mambo Kuna baadhi ya mambomaishani mwetu, Mungu hawezi  , gkuyafanya, ikiwa hatutengeneza  au hatutazalisha Nguvu za  h li h Mungu za kutosha ndani yetu za kutosha, ndani yetu.
 18. 18. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … Kwahiyo …***…  ikiwa tutatengeneza au  g tutazalisha Nguvu nyingi za  Mungu ndani yetu,   tutauwezesha mkono wa mkono wa  g , yMungu, kufanya mambo mengi  g na makubwa, aliyokusudia.
 19. 19. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Lakini … Lakini …***…  ikiwa tutatengeneza au  g tutazalisha Nguvu kidogo za  Mungu ndani yetu, basi  tutauzuia mkono wa Mungu mkono wa Mungu,  y g kufanya mambo mengi na  makubwa aliyokusudia.
 20. 20. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mfano (1); Kifo cha Yakobo na Ukombozi wa Petro gerezani Matendo 12:1‐19
 21. 21. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mfano (2); Ushindi wa Joshua vitaniKwa maombi ya Musa Mlimani Kutoka 17:8‐15
 22. 22. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo,  Kwahiyo, Maombi ni njia mojawapo  j j pinayofungulia nguvu za Mungu katika maisha ya mtu wa  Mungu, ili kumwezesha mtu  Mungu ili kumwezesha mtu y y huyo kuishi maisha ya ushindi na mafanikio katika maisha.
 23. 23. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU***…  ikiwa tutaongeza kiwango *** ikiwa tutaongeza kiwango cha maombi maishani mwetu,  tutatengeneza au tutazalisha  Nguvu n ingi za Mungu ndani  Ng nyingi a M ng ndaniy ,yetu,  na kuuwezesha mkono wa  Mungu kufanya mambo mengi  maishani mwetu. ih i t
 24. 24. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU ***…  tukipunguza kiwango cha  *** tukipunguza kiwango cha maombi maishani mwetu,  tutashindwa kutengeneza au kuzalisha Nguvu n ingi za Mungu k alisha Ng nyingi a M ngndani yetu,  na kuuzuia mkono wa  y , Mungu kufanya mambo mengi  maishani mwetu. ih i t
 25. 25. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Ni Kwasababu … Ni KwasababuKwahiyo Utendaji wa mkono wa Kwahiyo Utendaji wa mkono wa Mungu maishani mwako,  unategemea sana kiwango cha  Nguvu za Mungu kinachotenda za Mungu kinachotenda  kazi ndani yako.
 26. 26. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … KwahiyoKuna baadhi  ya mambo maishani Kuna baadhi ya mambo maishanimwetu, Mungu hawezi kuyafanya,  ikiwa hatutengeneza au  hatutazalisha Nguvu za Mungu za  hatutazalisha Nguvu za Mungu za kutosha, ndani yetu.
 27. 27. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKuna mambo mengi sana maishani Kuna mambo mengi sana maishani mwetu, tumeyabatiza kwamba ni  mapenzi ya Mungu, kumbe  hayakuwa mapenzi ya Mungu,  hayakuwa mapenzi ya Mungu lakini ukweli ni kwamba, sisi  binadamu ndio tunaohusika katika  kusababisha mambo hayo mambo hayo  kufanyika au kutofanyika.
 28. 28. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … KwahiyoKuna mambo mengi sana maishani Kuna mambo mengi sana maishani mwetu, tumemsingizia Mungu,  wakati kumbe sisi binadamu, ndio  tunaohusika katika kusababisha tunaohusika katika kusababisha mambo hayo kufanyika au  kutofanyika.
 29. 29. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mfano (3); Maombi ya Musa katika kumruhusu Mungu kufungua  bahari ya Shamu bahari ya Shamu Kutoka 14:15 28 Kutoka 14:15‐28
 30. 30. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU‘Musa usinililie mimi; si kazi yangu Musa usinililie mimi; si kazi yangu  kufungua bahari, bali ni yako;  g y mimi nipo tu kukuwezesha;  nyoosha fimbo yako baharini,  n oosha fimbo ako baharini ndipo nguvu zangu zitaingia kazini  p g g g kukusaidia na kukuwezesha’. Kutoka 14:15‐28
 31. 31. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 16:18‐19 y19 Kwa maana nitawapa funguo za Ufalme, na mambo mtakayoyafunga (ninyi) yatakuwa yamefungwa  (ninyi) yatakuwa yamefungwa (mbinguni), na mambo mtakayoyafungua (ninyi) yatakuwa  yamefunguliwa (mbinguni) yamefunguliwa (mbinguni)
 32. 32. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Ukweli ni Kwamba … Mungu anaweza kufanya kila kitu pasipo msaada wa binadamu, lakini  alichagua tu, kufanya kazi kwa  alichagua tu kufanya kazi kwa ushirika na binadamu; kwahiyo, kuna ‘partnership’ kati ya Mungu na  binadamu katika kutawala dunia. binadamu katika kutawala dunia
 33. 33. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 1Wakorintho 3:99 Kwa maana sisi tu watenda kazi  pamoja na Mungu.  j M (kwa ushindi na mafanikio) (kwa ushindi na mafanikio)
 34. 34. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Warumi 8:28‐3028 Na kwahiyo basi, katika mambo 28 Na kwahiyo basi katika mamboy ,yote, Mungu hufanya kazi pamoja g y p j na wale wampendao, katika  kuwapatia mema.  k ti (ushindi, faida na mafanikio) (ushindi faida na mafanikio)
 35. 35. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mwanzo 1:26,18 26 Tufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu wakatawale d ik f t k t l dunia  na vyote tulivyoviumba juu ya uso  y y j y wa dunia.
 36. 36. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mwanzo 1:26‐1828 Mungu akaumba Mwanaume na  k b Mwanamke, akawaweka katika  Mwanamke, akawaweka katika bustani ya dunia, akawaambia,  zaeni mkaongezeke na kuitawala (kuitiisha) dunia. (kuitiisha) dunia
 37. 37. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Zaburi 115:16 Mbingu ni mbingu za Bwana, bali  nchi amewapa wanadamu Isaya 45:11 … kwa habari ya kazi za mikono yangu, haya niagizeni (niamuruni)yangu haya niagizeni (niamuruni)
 38. 38. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 16:18‐19 y19 Kwa maana nitawapa funguo za Ufalme, na mambo mtakayoyafunga  (ninyi) yatakuwa yamefungwa  (ninyi) yatakuwa yamefungwa (mbinguni), na mambo mtakayoyafungua  (ninyi) yatakuwa  yamefunguliwa (mbinguni) yamefunguliwa (mbinguni)
 39. 39. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mathayo 16:18‐19 18 Na milango ya kuzimu  haitaweza kulishinda kanisa  langu nitakalolijenga   l it k l lij (kwa mfumo huu).      (kwa mfumo huu)
 40. 40. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU MaombiNi njia mojawapo inayofungulia  j j p y g nguvu za Mungu katika maisha  ya mtu wa Mungu, ili  kumwezesha mtu huyo kuishi  kumwezesha mtu huyo kuishi y maisha ya ushindi na mafanikio  katika mambo yake yote.
 41. 41. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … Kwahiyo***… ikiwa tutaongeza kiwango …  ikiwa tutaongeza kiwango  cha maombi maishani mwetu,  tutatengeneza au tutazalisha  Nguvu nyingi za Mungu ndani za Mungu ndani  yetu,  na kuuwezesha mkono wa  Mungu kufanya mambo mengi.
 42. 42. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Lakini pia … Lakini pia***… tukipunguza kiwango cha …  tukipunguza kiwango cha  maombi maishani mwetu,  tutashindwa kutengeneza au kuzalisha Nguvukuzalisha Nguvu nyingi za Mungu za Mungu ndani yetu,  na kuuzuia mkono wa  Mungu kufanya mambo mengi.
 43. 43. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … Kwahiyo Utendaji wa mkono wa Mungu  Utendaji wa mkono wa Mungu maishani mwako, unategemea sana kiwango cha Nguvu za Mungu  kinachotenda kazi ndani yako,  kinachotenda kazi ndani yako yaani kiwango cha maombi  unachofanya maishani mwako.
 44. 44. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … KwahiyoKiwango cha       =        Kiwango cha Maombi                         Nguvu Maombi Nguvu
 45. 45. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … KwahiyoKiwango cha       =        Kiwango cha Maombi                         Nguvu Maombi Nguvu
 46. 46. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … KwahiyoKiwango cha       =        Kiwango cha Maombi                         Nguvu Maombi Nguvu
 47. 47. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … KwahiyoKiwango cha       =        Kiwango cha Maombi                         Nguvu Maombi Nguvu
 48. 48. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … KwahiyoKiwango cha       =        Kiwango cha Maombi                         Nguvu Maombi Nguvu
 49. 49. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … Kwahiyo Utendaji wa mkono wa Mungu  Utendaji wa mkono wa Mungu maishani mwako, unategemea sana kiwango cha Nguvu za Mungu  kinachotenda kazi ndani yako,  kinachotenda kazi ndani yako yaani kiwango cha maombi  unachofanya maishani mwako.
 50. 50. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Yakobo 5:16‐1817 Eliya likuwa mwanadamu  kama sisi, lakini aliomba kwa  bidii, mvua isinyeshe juu ya  bidii mvua isinyeshe juu yanchi, na mvua haikunyesha juu nchi, na mvua haikunyesha juu ya nchi kwa muda wa miaka  mitatu (3) na miezi sita (6).
 51. 51. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Yakobo 5:16‐1818 (baada ya miaka mitatu na nusu) Eliya akaomba tena kwa bidii, ili mvua inyeshe, na mvua bidii ili mvua inyeshe na mvua ikanyesha, na nchi ikazaa  ikanyesha, na nchi ikazaa matunda yake.
 52. 52. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Yakobo 5:16‐1816 Kwahiyo basi, vivyo hivyo na  ninyi, ombeaneni ili mpate  kuponywa; kuomba kwake  kuponywa; kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana,  mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii.
 53. 53. Lakini lengo letu ni kujifunza NAMNA YA KWENDA NAMNA YA KWENDA MBELE ZA MUNGU AUNAMNA YA KUOMBA SAWA SAWA
 54. 54. NINI MAANA YA KUOMBA Tafsiri, Kuomba, ni namna ya mtu, kwenda  katika ulimwengu wa roho, ili  kuwasiliana na Mungu wake, na  kuwasiliana na Mungu wake, na kuuathiri ulimwengu wa roho, katika namna ambayo, itakayoleta mabadiliko  b i k l b dilik katika ulimwengu huu wa mwili. g
 55. 55. NINI MAANA YA KUOMBA Tafsiri, Kuomba, ni namna ya mtu, kwenda katika ulimwengu wa roho, ili  kuwasiliana na Mungu wake, na  kuwasiliana na Mungu wake, na kuuathiri ulimwengu wa roho, katika namna ambayo, itakayoleta mabadiliko  b i k l b dilik katika ulimwengu huu wa mwili. g
 56. 56. NINI MAANA YA KUOMBA Tafsiri, Kuomba, ni namna ya mtu, kwenda katika ulimwengu wa roho, ili kuwasiliana na Mungu wake, na  kuwasiliana na Mungu wake, na kuuathiri ulimwengu wa roho, katika namna ambayo, itakayoleta mabadiliko  b i k l b dilik katika ulimwengu huu wa mwili. g
 57. 57. NINI MAANA YA KUOMBA Kwasababu, Mungu ni Roho, (Yohana 4:23‐24) Hii ina maana kwamba,  Mungu anaishi katika         ulimwengu wa roho. li h
 58. 58. NINI MAANA YA KUOMBA  Na Kwasababu … Kuomba ni ‘namna ya mtu      kumwendea Mungu’  Mungu (Waebrania 11:6) “Kila mtu amwendeaye Mungu,  inampasa kuamini kwamba Mungu  i k i ik b Myupo, na huwapa thawabu, wale wote  wamtafutao”
 59. 59. NINI MAANA YA KUOMBA Kwahiyo,  Kuomba, ni namna ya mtu,  , y , kwenda au kuingia katika uwepo wa Mungu, (katika ulimwengu wa roho)… 
 60. 60. NINI MAANA YA KUOMBA Tafsiri,… ili kuongea na Mungu …
 61. 61. NINI MAANA YA KUOMBA Tafsiri,… na kuuathiri ulimwengu  wa roho, katika namna  ambayo …
 62. 62. NINI MAANA YA KUOMBA Tafsiri, … itasababisha na kuleta mabadiliko katika ulimwengu  wa mwili.   
 63. 63. NINI MAANA YA KUOMBAMabadiliko gani hayo?
 64. 64. NINI MAANA YA KUOMBA Mabadiliko gani hayo? Maisha mazuri, Familia nzuri,  masomo mazuri, Kazi nzuri,  i i iBiashara nzuri, Maendeleo Mazuri, Biashara nzuri, Maendeleo Mazuri, Afya nzuri, Tabia nzuri, Huduma nzuri, Serikali nzuri, Taifa zuri,  Nchi  nzuri, Kanisa zuri, jamii ya watu  nzuri Kanisa zuri jamii ya watu wazuri, nk. nk. nk.
 65. 65. NINI MAANA YA KUOMBA Mabadiliko gani hayo? Maisha mazuri, Familia nzuri,  masomo mazuri, Kazi nzuri,  i i iBiashara nzuri, Maendeleo Mazuri, Biashara nzuri, Maendeleo Mazuri, Afya nzuri, Tabia nzuri, Huduma nzuri, Serikali nzuri, Taifa zuri,  Nchi  nzuri, Kanisa zuri, jamii ya watu  nzuri Kanisa zuri jamii ya watu wazuri, nk. nk. nk.
 66. 66. NINI MAANA YA KUOMBA Mabadiliko gani hayo? Maisha mazuri, Familia nzuri,  Masomo mazuri,, Kazi nzuri,  i i iBiashara nzuri, Maendeleo Mazuri, nzuri, Maendeleo Mazuri,  Afya nzuri, Tabia nzuri, Hudumanzuri, Serikali nzuri, Taifa zuri,  Nchi  nzuri, Kanisa zuri, Jamii ya watu  nzuri Kanisa zuri Jamii ya watu wazuri, nk. nk. nk.
 67. 67. NINI MAANA YA KUOMBA Mabadiliko gani hayo? Maisha mazuri, Familia nzuri,  Masomo mazuri,, Kazi nzuri,  i i iBiashara nzuri, Maendeleo Mazuri, nzuri, Maendeleo Mazuri,  Afya nzuri, Tabia nzuri, Hudumanzuri, Serikali nzuri, Taifa zuri,  Nchi  nzuri, Kanisa zuri, Jamii ya watu  nzuri Kanisa zuri Jamii ya watu wazuri, nk. nk. nk.
 68. 68. NINI MAANA YA KUOMBA Mabadiliko gani hayo? Maisha mazuri, Familia nzuri,  Masomo mazuri,, Kazi nzuri,  i i iBiashara nzuri, Maendeleo Mazuri, nzuri, Maendeleo Mazuri,  Afya nzuri, Tabia nzuri, Hudumanzuri, Serikali nzuri, Taifa zuri,  Nchi  nzuri, Kanisa zuri, Jamii ya watu  nzuri Kanisa zuri Jamii ya watu wazuri, nk. nk. nk.
 69. 69. NINI MAANA YA KUOMBA Mabadiliko gani hayo? Maisha mazuri, Familia nzuri,  Masomo mazuri,, Kazi nzuri,  i i iBiashara nzuri, Maendeleo Mazuri, nzuri, Maendeleo Mazuri,  Afya nzuri, Tabia nzuri, Hudumanzuri, Serikali nzuri, Taifa zuri,  Nchi  nzuri, Kanisa zuri, Jamii ya watu  nzuri Kanisa zuri Jamii ya watu wazuri, nk. nk. nk.
 70. 70. NINI MAANA YA KUOMBA Mabadiliko gani hayo? Maisha mazuri, Familia nzuri,  Masomo mazuri,, Kazi nzuri,  i i iBiashara nzuri, Maendeleo Mazuri, nzuri, Maendeleo Mazuri,  Afya nzuri, Tabia nzuri, Hudumanzuri, Serikali nzuri, Taifa zuri,  Nchi  nzuri, Kanisa zuri, Jamii ya watu  nzuri Kanisa zuri Jamii ya watu wazuri, nk. nk. nk.
 71. 71. NINI MAANA YA KUOMBA Mabadiliko gani hayo? Maisha mazuri, Familia nzuri,  Masomo mazuri,, Kazi nzuri,  i i iBiashara nzuri, Maendeleo Mazuri, nzuri, Maendeleo Mazuri,  Afya nzuri, Tabia nzuri, Hudumanzuri, Serikali nzuri, Taifa zuri,  Nchi  nzuri, Kanisa zuri, Jamii ya watu  nzuri Kanisa zuri Jamii ya watu wazuri, nk. nk. nk.
 72. 72. NINI MAANA YA KUOMBA Mabadiliko gani hayo? Maisha mazuri, Familia nzuri,  Masomo mazuri,, Kazi nzuri,  i i iBiashara nzuri, Maendeleo Mazuri, nzuri, Maendeleo Mazuri,  Afya nzuri, Tabia nzuri, Hudumanzuri, Serikali nzuri, Taifa zuri,  Nchi  nzuri, Kanisa zuri, Jamii ya watu  nzuri Kanisa zuri Jamii ya watu wazuri, nk. nk. nk.
 73. 73. NINI MAANA YA KUOMBA Mabadiliko gani hayo? Maisha mazuri, Familia nzuri,  Masomo mazuri,, Kazi nzuri,  i i iBiashara nzuri, Maendeleo Mazuri, nzuri, Maendeleo Mazuri,  Afya nzuri, Tabia nzuri, Hudumanzuri, Serikali nzuri, Taifa zuri,  Nchi  nzuri, Kanisa zuri, Jamii ya watu  nzuri Kanisa zuri Jamii ya watu wazuri, nk. nk. nk.
 74. 74. NINI MAANA YA KUOMBA Mabadiliko gani hayo? Maisha mazuri, Familia nzuri,  Masomo mazuri,, Kazi nzuri,  i i iBiashara nzuri, Maendeleo Mazuri, nzuri, Maendeleo Mazuri,  Afya nzuri, Tabia nzuri, Hudumanzuri, Serikali nzuri, Taifa zuri,  Nchi  nzuri, Kanisa zuri, Jamii ya watu  nzuri Kanisa zuri Jamii ya watu wazuri, nk. nk. nk.
 75. 75. NINI MAANA YA KUOMBA Mabadiliko gani hayo? Maisha mazuri, Familia nzuri,  Masomo mazuri,, Kazi nzuri,  i i iBiashara nzuri, Maendeleo Mazuri, nzuri, Maendeleo Mazuri,  Afya nzuri, Tabia nzuri, Hudumanzuri, Serikali nzuri, Taifa zuri,  Nchi  nzuri, Kanisa zuri, Jamii ya watu  nzuri Kanisa zuri Jamii ya watu wazuri, nk. nk. nk.
 76. 76. NINI MAANA YA KUOMBA Mabadiliko gani hayo? Maisha mazuri, Familia nzuri,  Masomo mazuri,, Kazi nzuri,  i i iBiashara nzuri, Maendeleo Mazuri, nzuri, Maendeleo Mazuri,  Afya nzuri, Tabia nzuri, Hudumanzuri, Serikali nzuri, Taifa zuri,  Nchi  nzuri, Kanisa zuri, Jamii ya watu  nzuri Kanisa zuri Jamii ya watu wazuri, nk. nk. nk.
 77. 77. NINI MAANA YA KUOMBA Mabadiliko gani hayo? Maisha mazuri, Familia nzuri,  Masomo mazuri,, Kazi nzuri,  i i iBiashara nzuri, Maendeleo Mazuri, nzuri, Maendeleo Mazuri,  Afya nzuri, Tabia nzuri, Hudumanzuri, Serikali nzuri, Taifa zuri,  Nchi  nzuri, Kanisa zuri, Jamii ya watu  nzuri Kanisa zuri Jamii ya watu wazuri, nk. nk. nk.
 78. 78. NINI MAANA YA KUOMBA Mabadiliko gani hayo? Maisha mazuri, Familia nzuri,  Masomo mazuri Kazi nzuri mazuri,, Kazi nzuri, Biashara nzuri, Maendeleo Mazuri,  , , Afya nzuri, Tabia nzuri, Hudumanzuri, Serikali nzuri, Taifa zuri,  Nchi  i S ik li i T if i N hi nzuri, Kanisa zuri, Jamii ya watu  nzuri, Kanisa zuri, Jamii ya watu wazuri, nk. nk. nk.
 79. 79. NAMNA YA KUOMBA Bwana Yesu anasema; B Y“Ombeni nanyi mtapewa, Kwa maana kila aombaye kl b Hupokea (hupewa) … H k (h ) (Mathayo 7:7‐11) (Mathayo 7:7 11)
 80. 80. NAMNA YA KUOMBA Na wachache wanaoomba Na wachache wanaoomba Biblia anasema; Biblia anasema;“Mnaomba na hata hampati, p ,Kwasababu mnaomba vibaya” y (Yakobo 4:3)
 81. 81. NAMNA YA KUOMBABwana Yesu anasema;Bwana Yesu anasema; “Hata mpaka sasa hamjaomba Hata mpaka sasa hamjaomba ombeni (vizuri) basi, ili furaha ombeni (vizuri) basi ili furaha y yenu, iwe timilifu” , f (Yohana 16:24)
 82. 82. NGUVU YA MAOMBI NAMNA YA  NAMNA YAKUOMBA KWA USAHIHIKUOMBA KWA USAHIHI HATA KULETA HATA KULETAMABADILIKO DUNIANI.
 83. 83. NAMNA YA KUOMBAMambo Muhimu ya Mambo Muhimu yaKufahamu, ili kujua; Kufahamu ili kujua; NAMNA YA KUOMBA IPASAVYO
 84. 84. NAMNA YA KUOMBA Mambo Muhimu ya  Mambo Muhimu ya Kufahamu, ili kujua;  Kufahamu ili kujua; NAMNA YA KUOMBA KWA UFANISI
 85. 85. NGUVU YA MAOMBINGUVU YA MAOMBIKuujua Ulimwengu wa rohoKuujua Ulimwengu wa roho
 86. 86. NGUVU YA MAOMBINGUVU YA MAOMBIKuujua Ulimwengu wa rohoKuujua Ulimwengu wa rohoNamna ya kwenda rohoni y
 87. 87. NGUVU YA MAOMBINGUVU YA MAOMBIKuujua Ulimwengu wa rohoKuujua Ulimwengu wa rohoNamna ya kwenda rohoni yNafasi/Mamlaka yako rohoni
 88. 88. NGUVU YA MAOMBINGUVU YA MAOMBIKuujua Ulimwengu wa rohoKuujua Ulimwengu wa rohoNamna ya kwenda rohoni yNafasi/Mamlaka yako rohoniNamna ya Kupiga Vita rohoni 
 89. 89. NGUVU YA MAOMBINGUVU YA MAOMBIKuujua Ulimwengu wa rohoKuujua Ulimwengu wa rohoNamna ya kwenda rohoni yNafasi/Mamlaka yako rohoniNamna ya Kupiga Vita rohoni Namna ya Kuathiri rohoni 
 90. 90. NGUVU YA MAOMBINGUVU YA MAOMBIKuujua Ulimwengu wa rohoKuujua Ulimwengu wa rohoNamna ya kwenda rohoni yNafasi/Mamlaka yako rohoniNamna ya Kupiga Vita rohoni Namna ya Kuathiri rohoni  (Nguvu ya Maombi)
 91. 91. NAMNA YA KUOMBA Kwahiyo Hebu tujifunze sasa; 1. KUUFAHAMU ULIMWENGU WA ROHO. 
 92. 92. NINI MAANA YA KUOMBA Tafsiri, Kuomba, ni namna ya mtu, kwenda katika ulimwengu wa roho, ili kuwasiliana na Mungu wake, na  kuwasiliana na Mungu wake, na kuuathiri ulimwengu wa roho, katika namna ambayo, itakayoleta mabadiliko  b i k l b dilik katika ulimwengu huu wa mwili. g
 93. 93. NINI MAANA YA KUOMBA Kwahiyo, Kuomba, ni namna ya mtu,  , y , kwenda au kuingia katika uwepo wa Mungu, (katika ulimwengu wa roho)… 
 94. 94. NINI MAANA YA KUOMBA Tafsiri,… ili kuongea na Mungu …
 95. 95. NINI MAANA YA KUOMBA Tafsiri,… na kuuathiri ulimwengu  wa roho, katika namna  ambayo …
 96. 96. NINI MAANA YA KUOMBA Tafsiri, … itasababisha na kuleta mabadiliko katika ulimwengu  wa mwili.   
 97. 97. NINI MAANA YA KUOMBA Mabadiliko gani hayo? Maisha mazuri, Familia nzuri,  Masomo mazuri Kazi nzuri mazuri,, Kazi nzuri, Biashara nzuri, Maendeleo Mazuri,  , , Afya nzuri, Tabia nzuri, Hudumanzuri, Serikali nzuri, Taifa zuri,  Nchi  i S ik li i T if i N hi nzuri, Kanisa zuri, Jamii ya watu  nzuri, Kanisa zuri, Jamii ya watu wazuri, nk. nk. nk.
 98. 98. NINI MAANA YA KUOMBA Kwahiyo, Kuomba, ni namna ya mtu,  , y , kwenda au kuingia katikakatika Ulimwengu wa roho ...
 99. 99. NGUVU YA MAOMBIUlimwengu wa roho Ulimwengu wa roho ni nini? ni nini?
 100. 100. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu w Ulimwengu wa roho ni  Ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa vitu visivyoonekana na kushikika  lakini ni vitu halisi kabisa;  l ki i i it h li i k bi Ni vitu vilivyopo kabisa Ni vitu vilivyopo kabisa ila hatuvioni tu.  ila hatuvioni tu
 101. 101. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Waebrania 11:3‘Nasi twajua ya kuwa, ulimwengu ‘N i t j k liuliumbwa kwa Neno la Mungu, na uliumbwa kwa Neno la Mungu, navitu vinavyoonekana (vya kimwili)  havikuumbwa kwa vitu vilivyo  h k b k l dhahiri (wazi wazi) dhahiri (wazi wazi)’
 102. 102. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Waebrania 11:3‘… ulimwengu uliumbwa kwa Neno ‘ li li b k Nla Mungu, na vitu vinavyoonekanala Mungu, na vitu vinavyoonekana (vya kimwili) viliumbwa kwa vitu  visivyo dhahiri (wazi wazi)’ dh h ( )’ ‐ (vitu vya kiroho) (vitu vya kiroho) ‐
 103. 103. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wKatika ulimwengu wetu, kuna Katika ulimwengu wetu kunavitu vya Namna kuu mbili (2); • Vit i i Vitu visivyoonekana k na • Vitu vinavyoonekana Vitu vinavyoonekana
 104. 104. NGUVU YA MAOMBI ULIMWENGU WA ROHOUlimwengu w Vitu visivyoonekana (vya  ulimwengu wa roho) ndivyo  ulimwengu wa roho) ndivyo vilivyosababisha vitu  yvinavyoonekana (vya ulimwengu wa mwili) kutokea na kuumbika. ili) k t k k bik (Waebrania 11:3) (Waebrania 11:3)
 105. 105. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Waebrania 11:3‘… ulimwengu uliumbwa kwa Neno ‘ li li b k Nla Mungu, na vitu vinavyoonekanala Mungu, na vitu vinavyoonekana (vya kimwili) viliumbwa kwa vitu  visivyo dhahiri (wazi wazi)’ dh h ( )’ ‐ (vitu vya kiroho) (vitu vya kiroho) ‐
 106. 106. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho 2 Wakorintho 4:18 Tusiviangalie vitu vinavyoonekana  T i i li it i k (vya kimwili) ni vya muda; bali  (vya kimwili) ni vya muda; bali tuviangalie vile visivyoonekana (yaani vya kiroho) k( k h ) kwasababu hivyo  b b h ndivyo vya vya kudumu  ndivyo vya vya kudumu (vinavyotawala vya kimwili).
 107. 107. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wKatika ulimwengu wetu, kuna Katika ulimwengu wetu kunavitu vya Namna kuu mbili (2); • Vit i i Vitu visivyoonekana k (Vitu vya Kiroho) (Vitu vya Kiroho)
 108. 108. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wKatika ulimwengu wetu, kuna Katika ulimwengu wetu kunavitu vya Namna kuu mbili (2); • Vit i Vitu vinavyoonekana k (Vitu vya Kimwili) (Vitu vya Kimwili)
 109. 109. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wKatika ulimwengu wetu, kuna Katika ulimwengu wetu kunavitu vya Namna kuu mbili (2); • Vitu visivyoonekana • Vitu vinavyoonekana Na vyote viko kwa pamoja
 110. 110. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa vitu halisi kabisa,  li it h li i k bi na uko hapa hapa tulipo, lakini  na uko hapa hapa tulipo, lakinihatuvioni tu kwa macho haya ya  kawaida (macho ya kimwili). (2 Wakorintho 4:18)
 111. 111. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Kwa lugha rahisi ni kwamba,  ulimwengu huu, una pande  li h dmbili. Yaani upande wa rohonimbili. Yaani upande wa rohoni na upande wa mwilini. Ni  ulimwengu mmoja, ila una  pande mbili. pande mbili
 112. 112. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Yaani upande wa vitu  vinavyoonekana ( i k (mwilini) na  ili i)upande wa vitu visivyoonekanaupande wa vitu visivyoonekana(yaani vya rohoni); lakini vyote  viko hapa hapa, viko pamoja! (2Wakorintho 4:18)
 113. 113. Ulimwengu wa Roho Hii ni kwasababuUlimwengu wa roho ndio ulioumbwa  kwanza; na kisha ulipokamilishwa,  kwanza; na kisha ulipokamilishwa ndipo Mungu akasababishaulimwengu wa mwili uzaliwe kutoka  katika ulimwengu wa roho ulimwengu wa roho.  (Waebrania 11:3) (Waebrania 11:3)
 114. 114. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Waebrania 11:3Kwahiyo, Mungu alipoumba dunia, K hi M li b d i aliiumba katika ulimwengu wa  aliiumba katika ulimwengu wakiroho kwanza, na alipoikalimisha  rohoni, ndipo akaizaa (akai‐ h d k ( k photocopy au akai‐print) katika au akai print) katika  ulimwengu wa mwili.
 115. 115. NGUVU YA MAOMBI Waebrania 11:3 Kwahiyo, kila kitu duniani kina original copy na photocopy yake. original copy na photocopy yakeAu kila kitu unachokiona duniani, ujue kina soft‐copy na hard‐copy  yake (yaani kina upande wa  yake (yaani kina upande wa mwilini na wa rohoni). )
 116. 116. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Kila cha Kimwili,  Kil h Ki ilikina cha kiroho chakekina cha kiroho chake 1 Wakorintho 15:44
 117. 117. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho 1 Wakorintho 15:44 1 W k i th 15 44 “Ikiwa kuna mwili wa asili Ikiwa kuna mwili wa asili, Basi na mwili wa roho pia, upo” p , p
 118. 118. NGUVU YA MAOMBIUlimwengu wa roho Kwa Mfano  fUumbaji wa DuniaU b ji D i Waebrania 11:3 Waebrania 11:3
 119. 119. Ulimwengu wa roho NeemaUumbaji Anguko Torati na Manabii Kuzaliwa Msalaba Unyakuo MwishoMwa 1 1            Mwa 3 Mwa 3          Kumb, Isa, Dan             Math 1                    Math 27                  1 Thes 4 Kumb Isa Dan Math 1 Math 27 1 Thes 4         Ufu 21 Ufu Milele (1)   Ufu 13 :8   (2) Efe 1:3‐4   7 e 33                30      3 ½             3 ½   3 ½ Ulimwengu wa Roho Injili Kanisa Dhiki
 120. 120. Ulimwengu wa roho NeemaUumbaji Anguko Torati na Manabii Kuzaliwa Msalaba Unyakuo MwishoMwa 1 1            Mwa 3 Mwa 3          Kumb, Isa, Dan             Math 1                    Math 27                  1 Thes 4 Kumb Isa Dan Math 1 Math 27 1 Thes 4         Ufu 21 Ufu Milele (1)   Ufu 13 :8   (2) Efe 1:3‐4   7 e 33                30      3 ½             3 ½   3 ½ Ulimwengu wa Roho Injili Kanisa DhikiUlimwengu wa Mwili Torati na Manabii Kuzaliwa InjiliBahari Miti Upepo Nchi na vyote viijazavyo Kalvari Kanisa Sasa
 121. 121. Ulimwengu wa roho NeemaUumbaji Anguko Torati na Manabii Kuzaliwa Msalaba Unyakuo MwishoMwa 1 1            Mwa 3 Mwa 3          Kumb, Isa, Dan             Math 1                    Math 27                  1 Thes 4 Kumb Isa Dan Math 1 Math 27 1 Thes 4         Ufu 21 Ufu Milele (1)   Ufu 13 :8   (2) Efe 1:3‐4   7 e 33                30      3 ½             3 ½   3 ½  600                        Injili Kanisa DhikiUlimwengu wa Roho 700                                                            2000Ulimwengu wa Mwili (4) Daniel  7:13 – 14, 27                             (5) Daniel  7:13 – 14, 27  (3) Isaya 9: 6                                                                    Bahari Miti Upepo Nchi na vyote viijazavyo
 122. 122. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Waebrania 11:3Kwahiyo, Mungu alipoumba dunia, K hi M li b d ialiiumba kwanza katika ulimwengu aliiumba kwanza katika ulimwengu wa kiroho, na alipoikalimisha  rohoni, ndipo akaizaa (akai‐ h d k ( k photocopy au akai‐print) katika au akai print) katika  ulimwengu wa mwili.
 123. 123. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Kwahiyo Kila cha Kimwili,  Kil h Ki ilikina cha kiroho chakekina cha kiroho chake 1 Wakorintho 15:44
 124. 124. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho 1 Wakorintho 15:44 1 W k i th 15 44 “Ikiwa kuna mwili wa asili Ikiwa kuna mwili wa asili, Basi na mwili wa roho pia, upo” p , p
 125. 125. NGUVU YA MAOMBI Waebrania 11:3 Kwahiyo, kila kitu duniani kina original copy na photocopy yake. original copy na photocopy yakeAu kila kitu unachokiona duniani, ujue kina soft‐copy na hard‐copy  yake (yaani kina upande wa  yake (yaani kina upande wa mwilini na wa rohoni). )
 126. 126. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Ayubu 8:9 “Kwakuwa sisi ni wa jana tu,  “ k ii i jwala hatujui neno, maisha yetu wala hatujui neno maisha yetu ni kama kivuli” ‐ Photocopy  ‐
 127. 127. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Zaburi 39:6a“Binadamu huko na huko“ i d h k h k kama kivuli” k ki li” ‐ Photocopy ‐ Photocopy  ‐
 128. 128. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Kwahiyo, ukiona jambo limetokea  mahali fulani leo, usije ukafikiri  mahali fulani leo usije ukafikiri limeanza leo, hapana;Ukweli ni kwamba, leo ndio jambo hilo limejitokeza, lakini mbegu yake hil li jit k l ki i b kilipandwa huko rohoni siku kadhaa ilipandwa huko rohoni siku kadhaa zilizopita.
 129. 129. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho 2 Wakorintho 4:18 Tusiviangalie vitu vinavyoonekana  T i i li it i k (vya kimwili) ni vya muda; bali  (vya kimwili) ni vya muda; bali tuviangalie vile visivyoonekana (yaani vya kiroho) k( k h ) kwasababu hivyo  b b h ndivyo vya vya kudumu  ndivyo vya vya kudumu (vinavyotawala vya kimwili).
 130. 130. NGUVU YA MAOMBIKwasababu, Ulimwengu wa rohondio unaotawala ulimwengu wa mwili; Na hii ina maana kwamba, mwili Na hii ina maana kwamba hakuna kitu kitakachofanyika  hakuna kitu kitakachofanyika g , katika Ulimwengu wa mwilini,  mpaka kwanza kimefanyika  katika Ulimwengu wa roho.
 131. 131. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa rohoKwahiyo, Mungu akitaka kufanya jambo duniani (katika ulimwengu jambo duniani (katika ulimwengu wa mwili), halifanyi jambo hilo moja kwa moja duniani (mwilini),  bali analifanya kwanza katika  bali analifanya kwanza katika ulimwengu wa roho.
 132. 132. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Hii ndio kanuni na huu ndio  utaratibu wa uumbaji wa Mungu  utaratibu wa uumbaji wa Mungu duniani.‘Kwamba vinavyoonekana vilifanya  kwa visivyoonekana.’ k ii k ’ (Waebrania 11:3) (Waebrania 11:3)
 133. 133. NGUVU YA MAOMBI Kama tunataka kutawala vizuri mambo yetu ya kimaisha na kuleta  mabadiliko katika mambo ya  mabadiliko katika mambo ya kimwili, basi ni lazima tuufahamu vizuri ulimwengu wa roho, na tujue  namna ya kuuathiri namna ya kuuathiri (U’roho) ktk ktk  y namna itakayoleta mabadiliko  katika ulimwengu wa mwili.
 134. 134. NGUVU YA MAOMBIUlimwengu wa roho Kwa Mfano  fMaombi ya Nabii EliyaM bi N bii Eli Yakobo 5:17‐18; Yakobo 5:17 18;
 135. 135. NGUVU YA MAOMBI Kwa Mfano wa Nabii Eliya Yakobo 5:17‐18;Eliya alikuwa binadamu tu kama sisi, Eliya alikuwa binadamu tu kama sisilakini aliomba kwa bidii, ili kuifunga  , f g mvua, na Mungu alimsikia, na  mbingu zikafungika na mvua (ya ki‐ bi ik f ik ( ki mwilini) haikunyesha juu ya nchi,  ) y j y , kwa  muda wa  miaka 3 na nusu.
 136. 136. NGUVU YA MAOMBI Kwa Mfano wa Nabii Eliya Yakobo 5:17‐18; Japo kulikuwa na kanuni zote za  Japo kulikuwa na kanuni zote za kisayansi za mvua kunyesha, lakini  y y , Eliya, kwa njia ya maombi,  alikwenda rohoni, akaathiri (tibua)  lik d h i k thi i (tib )kanuni zinazotawala mvua mwili, na  , ndio maana mvua haikunyesha.
 137. 137. NGUVU YA MAOMBI Kwa Mfano wa Nabii Eliya Yakobo 5:17‐18;Baada ya miaka mitatu na nusu, nchi Baada ya miaka mitatu na nusu nchi y yote ilikuwa kavu kabisa na misitu  yote imepukutika; kwahiyo  hakukuwa na kanuni za kutosha  h k k k i k t h kuruhusu mvua kunyesha. y
 138. 138. NGUVU YA MAOMBI Kwa Mfano wa Nabii Eliya Yakobo 5:17‐18; Eliya akaomba tena kwa bidii, ili  Eliya akaomba tena kwa bidii ili kuifungua mvua kutoka katika f g uliwengu wa roho, na Mungu alimsikia, na mbingu zikafunguka na  li iki bi ik f k mvua (ya ki‐mwilini) ikanyesha na  (y ) y nchi ikazaa matunda yake.
 139. 139. NGUVU YA MAOMBI Kwa Mfano wa Nabii Eliya 1Wafalme 18:41‐44; Angalia hilo neno, “nasikia sauti ya  mvua tele (mst 41) mvua tele” (mst.41) Hiyo haikuwa mvua ya mwilini, bali  y yrohoni, kwasababu ni Eliya peke yake  aliyeisikia, na kutoa tangazo. li i iki k t t
 140. 140. Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho Kabla ya Toba (Kumb 28:15‐24)  Efe 2:2                               Efe 6:12                                    Efe 2:2                                     Efe 6:12 Mkuu Mkuu MkuuUlimwengu wa Mwili 
 141. 141. Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho Baada ya Toba (Kumb 28:1‐14) /     /     /     /      /       /        /        /        /     /      /    /     /     (mstari wa 41) /       /        /       / /     /        Mvua ya rohoni / / Mvua ya rohoni /      /        /      / / / / / /        /      /       /      /      /      /       /      /      / Efe 2:2                               Efe 6:12                                    Efe 2:2                                     Efe 6:12 Mkuu Mkuu MkuuUlimwengu wa Mwili Uyahudi                                  Uyahudi                                          Uyahudi 
 142. 142. Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho Baaada ya Maombi (Yakobo 5:16‐18)  /     /     /     /      /       /        /        /        /     /      /    /     /     (mstari wa 41) /       /        /       / /     /     Mvua ya rohoni / / Mvua ya rohoni /      /        /      / / / / / /        /      /       /      /      /      /       /      /      / Efe 2:2                               Efe 6:12                                    Efe 2:2                                     Efe 6:12 Mkuu Mkuu MkuuUlimwengu wa Mwili /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /    Mvua ya Mwilini /        / /      /      /  (Mstari 44‐45)    /       /       / /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /       /      /      /      /       /        /
 143. 143. NGUVU YA MAOMBI Kwa Mfano wa Nabii Eliya Yakobo 5:17‐18;Japo hakukuwa na kanuni zozote za Japo hakukuwa na kanuni zozote za kisayansi za kuruhusu mvua  y kunyesha, lakini Eliya, kwa njia ya maombi, alikwenda rohoni, akaathiri  bi lik d h i k thi ikanuni zinazosababisha mvua mwili,  , na ndio maana mvua ikanyesha.
 144. 144. Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho Kabla ya Toba                                  Baada ya Toba                                Baada ya Maombi /     /     /     /      /       /        /        /                /  /        /         /         /          /       /    /     /    (mstari wa 41)    /        /             /        /        /         /         /          /       /     /     Mvua ya rohoni  /     /      /                  /        Mvua ya rohoni / / Mvua ya rohoni / / / / Mvua ya rohoni /           / /     /     /     /      /      /      /     /      /            /        /        /       /         /          /     /      /      /      /       /        /       /       /              /   /       /      /     /     /      /     /         Efe 2:2                                 Efe 6:12                               Efe 2:2                                     Efe 6:12 Mkuu Mkuu MkuuUlimwengu wa Mwili                                                                            /        /         /         /          / /        /        /         /         /          / / / / / / / /        / (mstari 44‐45) /       / /        /  Mvua ya Mwilini / /        /         /         /          / / / / / / /        /        /         /         /          / Uyahudi                                  Uyahudi                                          Uyahudi 
 145. 145. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Kwahiyo, ukiona jambo limetokea  mahali fulani leo, usije ukafikiri  mahali fulani leo usije ukafikiri limeanza leo, hapana;Ukweli ni kwamba, leo ndio jambo hilo limejitokeza, lakini mbegu yake hil li jit k l ki i b kilipandwa huko rohoni siku kadhaa ilipandwa huko rohoni siku kadhaa zilizopita.
 146. 146. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Hii inaonyesha wazi kwamba  Kanuni za kiroho zikiathiri  Kanuni za kiroho zikiathiri ulimwengu wa roho inavyotakiwa,  zinaweza kuzitawala na kuzipinda  kanuni za kimwili, ili jambo fulani  kanuni za kimwili ili jambo fulanilifanyika na kukamilika, bila kupitia  katika   njia za kawaida za kimwili.
 147. 147. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho 2 Wakorintho 4:18 Tusiviangalie vitu vinavyoonekana  T i i li it i k (vya kimwili) ni vya muda; bali  (vya kimwili) ni vya muda; bali tuviangalie vile visivyoonekana (yaani vya kiroho) k( k h ) kwasababu hivyo  b b h ndivyo vya vya kudumu  ndivyo vya vya kudumu (vinavyotawala vya kimwili).
 148. 148. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa rohoWewe usipokuwa na nidhamu ya  kwenda rohoni kwa njia ya maombi, kumbuka kwamba, adui maombi kumbuka kwamba adui yako shetani, yuko huko huko  rohoni; naye atakutengenezea  mambo ambayo usingetaka      mambo ambayo usingetaka kabisa yakupate.
 149. 149. NGUVU YA MAOMBIKwasababu, Ulimwengu wa rohondio unaotawala ulimwengu wa mwili; Na hii ina maana kwamba, mwili Na hii ina maana kwamba hakuna kitu kitakachofanyika  hakuna kitu kitakachofanyika g , katika Ulimwengu wa mwilini,  mpaka kwanza kimefanyika  katika Ulimwengu wa roho.
 150. 150. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa rohoKwahiyo, Mungu akitaka kufanya jambo duniani (katika ulimwengu jambo duniani (katika ulimwengu wa mwili), halifanyi jambo hilo moja kwa moja duniani (mwilini),  bali analifanya kwanza katika  bali analifanya kwanza katika ulimwengu wa roho.
 151. 151. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Hii ndio kanuni na huu ndio  utaratibu wa uumbaji wa Mungu  utaratibu wa uumbaji wa Mungu duniani.‘Kwamba vinavyoonekana vilifanya  kwa visivyoonekana.’ k ii k ’ (Waebrania 11:3) (Waebrania 11:3)
 152. 152. NGUVU YA MAOMBI Kama tunataka kutawala vizuri mambo yetu ya kimaisha na kuleta  mabadiliko katika mambo ya  mabadiliko katika mambo ya kimwili, basi ni lazima tuufahamu vizuri ulimwengu wa roho, na tujue  namna ya kuuathiri namna ya kuuathiri (U’roho) ktk ktk  y namna itakayoleta mabadiliko  katika ulimwengu wa mwili.
 153. 153. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wKatika ulimwengu wetu, kuna Katika ulimwengu wetu kunavitu vya Namna kuu mbili (2); • Vit i i Vitu visivyoonekana k na • Vitu vinavyoonekana Vitu vinavyoonekana
 154. 154. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Yaani kuna upande wa vitu  vinavyoonekana ( i k (mwilini) na  ili i)upande wa vitu visivyoonekanaupande wa vitu visivyoonekana(yaani vya rohoni); lakini vyote  viko hapa hapa, viko pamoja! (2Wakorintho 4:18)
 155. 155. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Ni kama vile karatasi, ina  upande wa mbele na ina  d b l i upande wa nyuma. Lakini ni  upande wa nyuma. Lakini ni karatasi moja (sio mbili). Ni  kama mkono (kiganja) kina upande wa mbele na wa nyuma. pande a mbele na a n ma
 156. 156. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Ni kama vile mkono wako  (kiganja cha mkono) kina  (ki j h k ) kiupande wa mbele na wa nyuma. upande wa mbele na wa nyuma. Lakini ni mkono mmoja, ila una apnde mbili. Basi ni vivyo hivyo  na dunia yetu. na d nia et
 157. 157. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa rohoDunia hii hii moja, ina upande wa vitu vinavyoonekana (mwilini) na vitu vinavyoonekana (mwilini) na upande wa vitu visivyoonekana (yaani vya rohoni); lakini vyote viko hapa hapa, katika dunia moja viko hapa hapa katika dunia moja ila ni katika pande mbili tofauti!  p Yaani Rohoni na Mwilini. 
 158. 158. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho 1. Kwa Mfano wa Nabii Elisha na Gehazi.N bii Eli h G h i 2 Wafalme 6:8‐17 2 Wafalme 6:8 17
 159. 159. Ulimwengu wa Roho 2Wafalme 6:8‐17Elisha, alipokuwa amezungukwa na  maadui, Gehazi alipatwa na hofu  maadui Gehazi alipatwa na hofu na woga, kwasababu hakujua  kwamba kuna malaika wa Mungu  wamewazunguka. Ni kwasababu  wamewazunguka Ni kwasababu p p , pale pale, ila ni katika upande  p usioonekana (rohoni).
 160. 160. Ulimwengu wa Roho 2Wafalme 6:8‐17Baada ya Elisha kufanya maombi,  ili macho yake yafunguke, ndipo  ili macho yake yafunguke ndipoGehazi akawaona malaika wengi  wa mbinguni waliowazunguka pande zote. Kwahiyo, macho yake pande zote Kwahiyo macho yake y yakaruhusiwa kuona upande wa  p pili wa dunia (rohoni).
 161. 161. Ulimwengu wa Roho 2Wafalme 6:8‐17 Malaika wanaoneka hapa, hawakuja baada ya Elisha kufanya hawakuja baada ya Elisha kufanyamaombi, bali walikuwepo siku zote pamoja nao, ila huwa wapo katika ulimwengu wa roho ambao macho ulimwengu wa roho ambao macho y yetu hayajaruhusiwa kuuona. y j
 162. 162. Ulimwengu wa Roho 2 Wafalme 6:8‐17 Gehazi hakuwa tu amewezeshwa  kuchungulia rohoni, ndio maana  kuchungulia rohoni ndio maana hakuweza kuwaona malaika wa  mbinguni, japo walikuwepo hapo pamoja nao, siku zote, ila ni katika pamoja nao siku zote ila ni katikaulimwengu wa roho ambao macho  g yetu hayajaruhusiwa kuuona.
 163. 163. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa rohoDunia hii hii moja, ina upande wa vitu vinavyoonekana (mwilini) na vitu vinavyoonekana (mwilini) na upande wa vitu visivyoonekana (yaani vya rohoni); lakini vyote viko hapa hapa, katika dunia moja viko hapa hapa katika dunia moja ila ni katika pande mbili tofauti!  p Yaani Rohoni na Mwilini. 
 164. 164. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho 2. Kwa Mfano wa Nabii Eliya na Elisha.N bii Eli Eli h 2 Wafalme 2:7‐15 2 Wafalme 2:7 15
 165. 165. Ulimwengu wa Roho 2Wafalme 2:7‐10‐12‐15Kama Eliya angetoweka ghafla  mbele ya macho ya Elisha,  b l h Eli h angekuwa ametoka katika  angekuwa ametoka katika ulimwengu wa mwili tu na kupenya katika ulimwengu wa  roho ambao hatuuoni. h b h t i
 166. 166. Ulimwengu wa Roho 2Wafalme 2:7‐10‐12‐15 Kwa mtu ambaye si mwonaji (Nabii) asingeona mambo ya  (N bii) i brohoni, mwanzo wala mwisho rohoni mwanzo wala mwisho wa kuondoka kwa Eliya; bali angeona, Eliya ametoweka tu  ghafla mbele ya macho yake.  h fl b l h k
 167. 167. Ulimwengu wa Roho 2Wafalme 2:7‐10‐12‐15 Lakini kwa mtu ambaye ni  mwonaji (N bii) ji (Nabii), angeona  mwanzo na mwisho wa  mwanzo na mwisho wakuondoka kwa Eliya; kwasababu  anaruhusiwa (anawezeshwa)  kuchungulia rohoni. k h li h i
 168. 168. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa rohoDunia hii hii moja, ina upande wa vitu vinavyoonekana (mwilini) na vitu vinavyoonekana (mwilini) na upande wa vitu visivyoonekana (yaani vya rohoni); lakini vyote viko hapa hapa, katika dunia moja viko hapa hapa katika dunia moja ila ni katika pande mbili tofauti!  p Yaani Rohoni na Mwilini. 
 169. 169. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho 3. Kwa Mfano wa Bwana Yesu na WanafunziB Y W f i Wawili wa Emmaus. Wawili wa Emmaus Luka 24:13‐52 Luka 24:13‐52
 170. 170. Ulimwengu wa Roho Luka 24:13‐52Kama wangeruhusiwa (wezeshwa) kuchungulia katika ulimwengu wakuchungulia katika ulimwengu wa roho, hawa ndugu 2, wasingeona  , g , g Yesu akitoweka mbele yao, bali wangeona mwanzo mpaka mwisho  k ih wa kuondoka kwa Bwana Yesu,  wa kuondoka kwa Bwana Yesu, mbele ya macho yao. 
 171. 171. Ulimwengu wa Roho Luka 24:13‐52 Kwasababu kutoweka ghafla kwa Bwana Yesu, mbele ya macho yao, Bwana Yesu mbele ya macho yao kulikuwa ni hali ya Bwana Yesu  kutoka tu katika ulimwengu wa mwili, na kupenya (kuingia) katika mwili na kupenya (kuingia) katikaulimwengu wa roho ambao macho  g yetu hayauoni tu.
 172. 172. Ulimwengu wa Roho Luka 24:13‐52Lakini kwa kuwa hawakuruhusiwa  (hawakuwezeshwa) kuchungulia  (h k h )k h lirohoni, ndio maana hawakuweza rohoni, ndio maana hawakuweza kuona, mwanzo wala mwisho wa  kuondoka kwa Bwana Yesu. Katika macho yao Yesu alitoweka.Katika macho yao Yesu alitoweka
 173. 173. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa rohoDunia hii hii moja, ina upande wa vitu vinavyoonekana (mwilini) na vitu vinavyoonekana (mwilini) na upande wa vitu visivyoonekana (yaani vya rohoni); lakini vyote viko hapa hapa, katika dunia moja viko hapa hapa katika dunia moja ila ni katika pande mbili tofauti!  p Yaani Rohoni na Mwilini. 
 174. 174. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho 4. Kwa Mfano wa  Bwana Yesu na Wanafunzi B Y W f iWaliomwona akipaa Mbinguni.Waliomwona akipaa Mbinguni Matendo 1:9‐11 Matendo 1:9‐11
 175. 175. Ulimwengu wa Roho Matendo 1:9‐11Kwakuwa waliruhusiwa (wezeshwa)  kuchungulia katika ulimwengu wa kuchungulia katika ulimwengu wa roho, hawa wanafunzi wa Yesu, waliona jinsi Bwana Yesu akipaa juu  kwenda mbinguni, (tangu mwanzo  kwenda mbinguni (tangu mwanzokuondoka kwake mpaka mwisho wa  p upeo wa macho yao). 
 176. 176. Ulimwengu wa Roho Matendo 1:9‐11 Kwasababu waliruhusiwa  kuchungulia rohoni, hivyo katika  kuchungulia rohoni hivyo katika kutazama kwao, Bwana Yesu  hakutoweka ghafla katika macho yao, bali waliona mwondoko mzima yao, bali waliona mwondoko mzima wa Bwana Yesu kutoka mwilini na  kupenya kwake (kuingia) rohoni. k k k (k ) h
 177. 177. Ulimwengu wa Roho Matendo 1:9‐11 Lakini kama angekuwepo mtu  miongoni mwao ambaye si  miongoni mwao ambaye si mwanafunzi wa Yesu, yamkini  mwanafunzi wa Yesu, yamkiniasingeona kuondoka kwa Bwana  Yesu, bali yeye angeona Yesu  ametoweka tu mbele yao tu mbele yao.
 178. 178. Ulimwengu wa Roho Matendo 1:9‐11 Hii ingefanyika hivyo, kama tu mtu  huyo (ambaye si mwanafunzi),  huyo (ambaye si mwanafunzi), hajapewa ruhusa (hajawezeshwa) kuona mambo ya ulimwengu wa roho; k b li h y , ghuyo, angeshitukia tu Yesu ametoweka  mbele yao, lakini kumbe wakati  wenzake wote wanamwona Bwana  wenzake wote wanamwona Bwana Yesu akiondoka juu na mawingu.  
 179. 179. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Waebrania 11:3Kwahiyo, Mungu alipoumba dunia, K hi M li b d ialiiumba kwanza katika ulimwengu aliiumba kwanza katika ulimwengu wa kiroho, na alipoikalimisha  rohoni, ndipo akaizaa (akai‐ h d k ( k photocopy au akai‐print) katika au akai print) katika  ulimwengu wa mwili.
 180. 180. Ulimwengu wa Roho Hii ni kwasababuUlimwengu wa roho ndio ulioumbwa  kwanza; na kisha ulipokamilishwa,  kwanza; na kisha ulipokamilishwa ndipo Mungu akasababishaulimwengu wa mwili uzaliwe kutoka  katika ulimwengu wa roho ulimwengu wa roho.  Waebrania 11:3 Waebrania 11:3
 181. 181. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa rohoDunia hii hii moja, ina upande wa vitu vinavyoonekana (mwilini) na vitu vinavyoonekana (mwilini) na upande wa vitu visivyoonekana (yaani vya rohoni); lakini vyote viko hapa hapa, katika dunia moja viko hapa hapa katika dunia moja ila ni katika pande mbili tofauti!  p Yaani Rohoni na Mwilini. 
 182. 182. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Kila cha Kimwili,  Kil h Ki ilikina cha kiroho chakekina cha kiroho chake 1 Wakorintho 15:44
 183. 183. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho 1 Wakorintho 15:44 1 W k i th 15 44 “Ikiwa kuna mwili wa asili Ikiwa kuna mwili wa asili, Basi na mwili wa roho pia, upo” p , p
 184. 184. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho 2 Wakorintho 4:18 Tusiviangalie vitu vinavyoonekana  T i i li it i k (vya kimwili) ni vya muda; bali  (vya kimwili) ni vya muda; bali tuviangalie vile visivyoonekana (yaani vya kiroho) k( k h ) kwasababu hivyo  b b h ndivyo vya vya kudumu  ndivyo vya vya kudumu (vinavyotawala vya kimwili).
 185. 185. Ulimwengu wa roho Ulimwengu wa roho ndio unaotawala ulimwengu wa mwili.  Kwahiyo K hi Hakuna kitu kinafanyka katika  Hakuna kitu kinafanyka katika mwili, mpaka kwanza  mwili, mpaka kwanza kimefanyika katika roho.  Waebrania 11:3
 186. 186. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Kwahiyo, ukiona jambo limetokea  mahali fulani leo, usije ukafikiri  mahali fulani leo usije ukafikiri limeanza leo, hapana;Ukweli ni kwamba, leo ndio jambo hilo limejitokeza, lakini mbegu yake hil li jit k l ki i b kilipandwa huko rohoni siku kadhaa ilipandwa huko rohoni siku kadhaa zilizopita.
 187. 187. NGUVU YA MAOMBI Kama tunataka kutawala vizuri mambo yetu ya kimaisha na kuleta  mabadiliko katika mambo ya  mabadiliko katika mambo ya kimwili, basi ni lazima tuufahamu vizuri ulimwengu wa roho, na tujue  namna ya kuuathiri namna ya kuuathiri (U’roho) ktk ktk  y namna itakayoleta mabadiliko  katika ulimwengu wa mwili.
 188. 188. NGUVU YA MAOMBIKwasababu, Ulimwengu wa rohondio unaotawala ulimwengu wa mwili; Na hii ina maana kwamba, mwili Na hii ina maana kwamba hakuna kitu kitakachofanyika  hakuna kitu kitakachofanyika g , katika Ulimwengu wa mwilini,  mpaka kwanza kimefanyika  katika Ulimwengu wa roho.
 189. 189. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Waefeso 1:3‐4, Warumi 8:29‐30‘Mungu ameshatubariki kwa baraka Mungu ameshatubariki kwa baraka zote za rohoni, katika ulimwengu wa  roho; kama alivyotuchagua katika  y y , yeye, kabla ya kuwekwa misingi ya  y g y ulimwengu, tuwe watakatifu’.
 190. 190. Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho Baada ya Toba (Kumb 28:1‐14) /     /     /     /      /       /        /        /        /     /      /    /     /     (mstari wa 41) /       /        /       / /     /        Mvua ya rohoni / / Mvua ya rohoni /      /        /      / / / / / /        /      /       /      /      /      /       /      /      / Efe 2:2                               Efe 6:12                                    Efe 2:2                                     Efe 6:12 Mkuu Mkuu MkuuUlimwengu wa Mwili Uyahudi                                  Uyahudi                                          Uyahudi 
 191. 191. Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho Baaada ya Maombi (Yakobo 5:16‐18)  /     /     /     /      /       /        /        /        /     /      /    /     /     (mstari wa 41) /       /        /       / /     /     Mvua ya rohoni / / Mvua ya rohoni /      /        /      / / / / / /        /      /       /      /      /      /       /      /      / Efe 2:2                               Efe 6:12                                    Efe 2:2                                     Efe 6:12 Mkuu Mkuu MkuuUlimwengu wa Mwili /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /    Mvua ya Mwilini /        / /      /      /  (Mstari 44‐45)    /       /       / /      /      /       /      /      /      /       /        / /      /      /       /      /      /      /       /        /
 192. 192. NINI MAANA YA KUOMBA Kwahiyo,  Maombi, ndio njia ya mtu, kwenda katika ulimwengu wa  roho, kuwasiliana na Mungu  roho ili kuwasiliana na Munguwake, na kuuathiri ulimwengu wa  , g roho mpaka kuleta mabadiliko katika ulimwengu wa mwilini. 
 193. 193. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Waefeso 1:3‐4, Warumi 8:29‐30 Kama Eliya asingeomba kwa bidii, ile  Kama Eliya asingeomba kwa bidii ile baraka ya mvua (rohoni) ingekomea  huko huko rohoni, na huku duniani,  watu wa Mungu wangeishi maisha ya  g g yshida na taabu; na kumbe wana baraka  nyingi sana kwa maisha yao, rohoni. nyingi sana kwa maisha yao rohoni
 194. 194. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Hii inaonyesha wazi kwamba  Kanuni za kiroho zikiathiri  Kanuni za kiroho zikiathiri ulimwengu wa roho inavyotakiwa,  zinaweza kuzitawala na kuzipinda  kanuni za kimwili, ili jambo fulani  kanuni za kimwili ili jambo fulanilifanyika na kukamilika, bila kupitia  katika   njia za kawaida za kimwili.
 195. 195. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Waefeso 1:3‐4, Warumi 8:29‐30Na sisi pia tusipoomba, baraka hizi Na sisi pia tusipoomba baraka hizizote tulizopewa katika ulimwengu wa roho, zitabaki huko huko rohoni, wakati huku duniani, tunateseka  wakati huku duniani tunateseka kwa maisha magumu, yaliyojaa  g y y j shida na taabu nyingi.
 196. 196. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Waefeso 1:3‐4, Warumi 8:29‐30 Kwanini tunaishi maisha magumu  Kwanini tunaishi maisha magumu na ya mateso, yaliyojaa shida na taabu nyingi, na kumbe kule rohoni tuna baraka zetu nyingi sana  tuna baraka zetu nyingi sana kutoka kwa Mungu, za kutusaidia  g katika maisha yetu ya kila siku?
 197. 197. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Waefeso 1:3‐4, Warumi 8:29‐30 Ni kwasababu; watu wa Mungu, Ni kwasababu; watu wa Mungu( )(1)  Hatujajua siri ya ulimwengu wa  j j y groho inavyoingiliana na ulimwengu  wa mwili, hata kuleta mabadiliko  ili h t k l t b diliktunayotaka kuyaona huku duniani.   y y ~ kutokujua ~
 198. 198. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Waefeso 1:3‐4, Warumi 8:29‐30 Ni kwasababu; watu wa Mungu,  Ni kwasababu; watu wa Mungu( )(2)  Hatuna nidhamu na bidii ya  y kwenda rohoni kwa njia ya  maombi, hata kuchukua na  bi h t k h kkutelemsha baraka zetu duniani.       ~  Uzembe  ~
 199. 199. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa rohoWewe usipokuwa na nidhamu ya  kwenda rohoni kwa njia ya maombi, kumbuka kwamba, adui maombi kumbuka kwamba adui yako shetani, yuko huko huko  rohoni; naye atakutengenezea  mambo ambayo usingetaka      mambo ambayo usingetaka kabisa yakupate.
 200. 200. NGUVU YA MAOMBIKwahiyo, ni lazima tujue kwamba,  Ulimwengu wa roho ndio unaotawala ulimwengu wa mwili; unaotawala ulimwengu wa mwili; ,Na hii ina maana kwamba, hakuna  kitu kitakachofanyika katika  Ulimwengu wa mwilini, mpaka  Uli ili i k kwan a kimefanyika katika kwanza kimefanyika katika  Ulimwengu wa roho.
 201. 201. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa rohoKwahiyo, Mungu akitaka kufanya jambo duniani (katika ulimwengu jambo duniani (katika ulimwengu wa mwili), halifanyi jambo hilo moja kwa moja duniani (mwilini),  bali analifanya kwanza katika  bali analifanya kwanza katika ulimwengu wa roho.
 202. 202. NGUVU YA MAOMBI Ulimwengu wa roho Hii ndio kanuni na huu ndio  utaratibu wa uumbaji wa Mungu  utaratibu wa uumbaji wa Mungu duniani.‘Kwamba vinavyoonekana vilifanya  kwa visivyoonekana.’ k ii k ’ (Waebrania 11:3) (Waebrania 11:3)
 203. 203. NINI MAANA YA KUOMBA Kwahiyo basi,  Maombi, ndio njia ya mtu, kwenda katika ulimwengu wa  roho, kuwasiliana na Mungu  roho ili kuwasiliana na Munguwake, na kuuathiri ulimwengu wa  , g roho hata kuleta mabadiliko katika ulimwengu wa mwilini. 
 204. 204. NAMNA YA KUOMBA Mambo Muhimu ya  Mambo Muhimu ya Kufahamu, ili kujua;  Kufahamu ili kujua; NAMNA YA KUOMBA KWA UFANISI
 205. 205. NGUVU YA MAOMBINGUVU YA MAOMBIKuujua Ulimwengu wa rohoKuujua Ulimwengu wa roho
 206. 206. NGUVU YA MAOMBI NGUVU YA MAOMBI Kuujua Ulimwengu wa roho Kuujua Ulimwengu wa roho2.  Namna ya kwenda rohoni y
 207. 207. NAMNA YA KUOMBA 2. NAMNA YA  KUMWENDEA MUNGU.Namna ya kuingia rohoni.
 208. 208. NINI MAANA YA KUOMBA Tafsiri, Kuomba, ni namna ya mtu, kwenda katika ulimwengu wa roho, ili kuwasiliana na Mungu wake, na  kuwasiliana na Mungu wake, na kuuathiri ulimwengu wa roho, katika namna ambayo, itakayoleta mabadiliko  b i k l b dilik katika ulimwengu huu wa mwili. g
 209. 209. NINI MAANA YA KUOMBA  Na Kwasababu … Kuomba ni ‘namna ya mtu      kumwendea Mungu’  Mungu (Waebrania 11:6) “Kila mtu amwendeaye Mungu,  inampasa kuamini kwamba Mungu  i k i ik b Myupo, na huwapa thawabu, wale wote  wamtafutao”
 210. 210. NINI MAANA YA KUOMBA Mungu yuko wapi?
 211. 211. NAMNA YA KUOMBA Kwasababu, Mungu ni Roho, (Yohana 4:23‐24)Hii ina maana kwamba, Mungu anaishi katika        ulimwengu wa roho. li h
 212. 212. NAMNA YA KUOMBA Kwahiyo,  Kuomba, ni namna ya mtu,  , y , kwenda au kuingia katika uwepo wa Mungu, (katika ulimwengu wa roho)… 
 213. 213. NAMNA YA KUOMBA Ndio maana Biblia inasema; “Kila mtu amwendeaye Mungu, inampasa kuamini kwamba Mungu  yupo, na huwapa thawabu,  wale wote wamtafutao wale wote wamtafutao” (Waebrania 11:6)
 214. 214. MUNGU YUKO WAPI? MUNGU YUKO WAPI?MUNGU ANAKAA NDANI YETU!MUNGU ANAKAA NDANI YETU!‘Mtu akinipenda Mimi na Baba Mtu akinipenda, Mimi na Baba  tutampenda, na kuja kufanya  makao ndani yake na kujifunua  (kujidhihirisha) kwake’ (k jidhihi i h ) k k ’ Yohana 14:21,23 Yohana 14:21 23
 215. 215. MUNGU YUKO WAPI?MUNGU YUKO WAPI? “Ndani yake” Ndani yakemaana yake nini?maana yake nini?
 216. 216. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGUSehemu Kuu za MwanadamuSehemu Kuu za Mwanadamu Roho          Roho Nafsi Mwili
 217. 217. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU Mwanadamu ni 1. Mwili,    , 2. Nafsi,   na 3. Roho. 
 218. 218. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU Mwili,   Nafsi,  Roho  Mwili Nafsi Roho
 219. 219. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU Mwili,   Nafsi,  Roho  Mwili Nafsi RohoUlimwengu  Ulimwengu wa Mwili           Kiungo M ili Ki wa Roho R h
 220. 220. SEHEMU KUU ZA MWANADAMUSEHEMU KUU ZA MWANADAMUMwa 2:7Mwa 2:7NyamaDamu Nafsi Mwili RohoMifupa Mwanadamu
 221. 221. SEHEMU KUU ZA MWANADAMU SEHEMU KUU ZA MWANADAMUMwa 2:7                 MtuMwa 2:7 Fikra Hisia NAFSI ROHOMaamuzi
 222. 222. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU Mwili,   Nafsi,  Roho  Mwili Nafsi RohoUlimwengu  Ulimwengu wa Mwili           Kiungo             wa Roho M ili Ki R h
 223. 223. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGURoho yako ndiyo iliyo na uwezo  wa wa ki‐Mungu; sura na  mfano wa Mungu (Divine  mfano wa Mungu (Divine Nature). Kwahiyo Roho yako  ) y y ndiyo inayoweza kuwasiliana  na ulimwengu wa roho.
 224. 224. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGUKwahiyo, kumbe dirisha (tundu) Kwahiyo kumbe dirisha (tundu) g g la kuingilia na kugusana na  ulimwengu wa roho, haliko  mbali nasi, liko ndani yetu b li i lik d i (rohoni).  (rohoni)
 225. 225. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGUKwahiyo, mtu wa Mungu akitaka Kwahiyo mtu wa Mungu akitaka , kwenda rohoni, kukutana na  Ulimwengu wa roho, anaweza  kwenda kwa njia zifuatazo; k d k ji if
 226. 226. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU Namna ya kwenda rohoni; rohoni; 
 227. 227. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU Namna ya kwenda rohoni; rohoni;  1. Kwa ji 1 K njia ya M Maombi bi
 228. 228. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU Namna ya kwenda rohoni; rohoni;  1. Kwa ji 1 K njia ya M Maombibi 2. 2 Kwa njia ya Ibada
 229. 229. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU Namna ya kwenda rohoni; rohoni;  1. Kwa ji 1 K njia ya M Maombibi 2. 2 Kwa njia ya Ibada 3. 3 Kwa njia ya Ndoto
 230. 230. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU Namna ya kwenda rohoni; rohoni;  1. Kwa ji 1 K njia ya M Maombi bi 2. 2 Kwa njia ya Ibada 3. 3 Kwa njia ya Ndoto 4. Kwa njia ya Maono
 231. 231. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU Namna ya kwenda rohoni; rohoni;  1. Kwa ji 1 K njia ya M Maombi bi 2. 2 Kwa njia ya Ibada 3. 3 Kwa njia ya Ndoto 4. Kwa njia ya Maono
 232. 232. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU 1. Kwa njia ya Maombi 1 Kwa njia ya Maombi “Kila mtu amwendeaye Mungu,  inampasa kuamini kwamba  inampasa kuamini kwamba g y p pMungu yupo, na huwapa thawabu,  wale wote wamtafutao” (Waebrania 11:6)
 233. 233. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU 1. Kwa njia ya Maombi 1 Kwa njia ya Maombi Mtu wa Mungu anapoingia katika,  Mtu wa Mungu anapoingia katika,maombi, huwa anahamisha fikra zake  na hisia zake, kutoka katika mwili hi i k k t k k tik ili(ambako ndiko ameishi zaidi ktk siku nzima) na kuziweka katika roho yake,  mahali Mungu alipo (anaishi) ili  mahali Mungu alipo (anaishi) ili kuwasiliana naye.
 234. 234. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU 1.  Kwa njia ya Maombi 1 Kwa njia ya MaombiKwa njia ya maombi, mtu huwa Kwa njia ya maombi mtu huwa anauingia na kuutembelea  ulimwengu wa roho ambao  hauonekani kwa macho yetu ya  hauonekani kwa macho yetu ya , p kimwili, lakini upo.
 235. 235. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU 2. Kwa njia ya Ibada 2 Kwa njia ya Ibada “Ingieni malangoni mwake  kwa Kushukuru, ingieni nyuani  k K h k i i i i mwake kwa kusifu mwake kwa kusifu” (Zaburi 100:1‐5)
 236. 236. MUNGU ANAKAA WAPI? MUNGU ANAKAA WAPI?Mungu anaishi ndani yetu! h d !Au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na hekalu la Roho Mtakatifu nakwamba Mungu anaishi ndani  gyenu? (1Wakorintho  3: 9, 16)
 237. 237. Wewe ni HEKALU la MunguWewe ni HEKALU la Mungu Patakatifu pa  Patakatifu pa Patakatifu Patakatifu Uwanda            Uwanda          wa Nje
 238. 238. Wewe ni HEKALU la MunguWewe ni HEKALU la Mungu Mwili   Nafsi   Roho Mwili Nafsi Roho Nje
 239. 239. Wewe ni HEKALU la MunguWewe ni HEKALU la Mungu Mwili     Nafsi    Roho   Mwili Nafsi Roho Nje      Ptf
 240. 240. Wewe ni HEKALU la Mungu Wewe ni HEKALU la Mungu Mwili    Nafsi   Roho  Mwili Nafsi Roho Nje      Ptf    PPP
 241. 241. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGUWewe ni HEKALU la Mungu Wewe ni HEKALU la Mungu UTUKUFU Nje      Ptf    PPP
 242. 242. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGUWewe ni HEKALU la Mungu Wewe ni HEKALU la Mungu UTUKUFU Nje      Fikra Hisia
 243. 243. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU Wewe ni HEKALU la Mungu Wewe ni HEKALU la Mungu Ukitaka kukutana na Mungu  Ukitaka kukutana na Mungu((Utukufu) lazima ujue namna ya  ) j y kuuhamisha moyo/nafsi wako  kutoka katika mwili  na kwa njia  k t k k tik ili k ji ya maombi, na kuielekeza  ya maombi, na kuielekeza rohoni mwako.
 244. 244. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU Wewe ni HEKALU la Mungu  Wewe ni HEKALU la Mungu UTUKUFUMwenendo   Fikra  Hisia
 245. 245. NAMNA YA KUINGIA ROHONI Ni muhimu tujue kwamba; “Kusifu na kuabudu pia, kuna  namna yake ya ajabu sana, ya  k j b kukuingiza katika ulimwengu wa  kukuingiza katika ulimwengu wa roho unapotaka kuomba, na kukukutanisha utukufu wa Mungu kule ndani katika roho yako, kule ndani katika roho yako,”
 246. 246. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU MUNGU ANAKAA NDANI YETU! MUNGU ANAKAA NDANI YETU!Kwahiyo, mtu ukiweze kupenya na Kwahiyo mtu ukiweze kupenya na kuingia ndani yako (rohoni  mwako), kwa njia ya maombi,  utakuwa umekutana na  t k k t Ulimwengu wa roho, unaotawala  Ulimwengu wa roho, unaotawala ulimwengu wa mwili
 247. 247. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU Wewe ni HEKALU la Mungu  Wewe ni HEKALU la Mungu UTUKUFUMwenendo   Fikra  Hisia
 248. 248. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU 2.  Kwa njia ya Ibada 2 Kwa njia ya Ibada Kwa njia ya ibada, mtu huwa  Kwa njia ya ibada mtu huwa anauingia na kuutembelea  ulimwengu wa roho ambao hauonekani kwa macho yetu ya hauonekani kwa macho yetu ya , p kimwili, ila upo.
 249. 249. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU Namna ya kwenda rohoni;  Namna ya kwenda rohoni;Kwa njia ya MaombiK ji M bi
 250. 250. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU Namna ya kwenda rohoni;  Namna ya kwenda rohoni;Kwa njia ya MaombiK ji M biKwa njia ya IbadaKwa njia ya Ibada
 251. 251. NAMNA YA KWENDA MBELE ZA  MUNGU Namna ya kwenda rohoni;  Namna ya kwenda rohoni; Kwa njia ya Maombi K ji M bi Kwa njia ya Ibada Kwa njia ya Ibada3.  Kwa njia ya Ndoto3 Kwa njia ya Ndoto

×