Mkristo na uchumi part 1

5,620 views

Published on

  • Be the first to comment

Mkristo na uchumi part 1

  1. 1.  MKIRSTO  NA  UCHUMI.  UtanguliziMkristo ni nani? Mkristo  ni  mtu  aliyemwamini  Yesu  Kristo  na  kumpokea  au  kumfanya  Bwana  na  Mwokozi  wa maisha  yake  (Warumi  10:9‐10).  Haitoshi  tu  kusema,  ‘Mkristo  ni  mtu  aliyemwamini  Yesu’, kwasababu  Biblia  inasema  ‘hata  shetani  naye  anaamini  na  kutetemeka  pia’  lakini  si  mkristo (Yakobo 2:19) Uchumi ni nini? Uchumi  ni  Maarifa  ya  namna  ya  kutumia  rasilimali  (resources)  zilizopo  au  chache  (scarce)  ili kukutana na mahitaji na matakwa mengi (needs and wants) katika maisha ya mtu/watu. Ni mapenzi ya Mungu tuyafurahie maisha yetu aliyotupa yeyé hapa duniani kama anavyosemakatika kiyabu cha Isaya 1:19 ‘mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi.’ Na kila kitu unachohitajikwa ajili ya maisha mazuri ya utoshelevu, kipo hapa hapa ulipo.Rasilimali zote tunazozihitaji kwa ajili ya Maisha mazuri ya Baraka, tunazo hapa hapa. Lakiniwewe kama Mkristo, hautaweza kuyafurahia maisha aliyokuandikia Mungu, uyaishi hapa duniani,kama hutajua namna/jinsi/mbinu/kanuni za ki-Mungu za kufanikiwa kimaisha ili kukutana namahitaji yako na matakwa yako ya kimaisha.Tujifunza siri na kanuni za kufanikiwa kiuchumi kwa maisha ya tajiri mmoja, aliyeandikwa katikaBiblia, na jinsi alivyofanikiwa sana kimaisha na kiuchumi, japo alianza maisha kwa shida na taabu.Mtu huyu tajiri anaitwa Yakobo. Habari hii utaipata katika kitabu cha Mwanzo 28:1-5; 29: 13-30;30:25-43; 31:1-3; 32:1-18Kwa ufupi ni kwamba:Yakobo alipomkimbia ndugu yake Esau, alifika kwa mjomba Labani akiwa na fimbo tu, lakini baada ya  kukaa  huko  kwa  muda,  alirudi  katika  nchi  ya  Baba  zake  akiwa  tajiri  mkubwa  mwenye wafanyakazi 1,200 (Matuo mawili = Makundi mawili ya watu 600)  Soma Mwanzo 32:9‐12. Fikiri mwenyewe,    mtu  mwenye  wafanyakazi  1,200  alikuwa  ana  wanyama  wangapi?  Thamanisha  mali zake kwa fedha ya sasa.   1  
  2. 2. Utakapokwenda kuisoma habari hii, utaona jinsi Yakobo alivyokuwa tajiri, kwa maana alikuwa na uwezo  wa  kutoa  zawadi  kwa  mtu,  kiasi  cha  punda  200,  farasi  200,  ngamia  200,  ng’ombe  200, kondoo  200  na  mbuzi  200.  Utajiri  huu  kwa  lugha  ya  sasa;  Punda  200  (kiuchumi,  hii  inakadiriwa kuwa ni sawa na magari madogo ya mizigo (pickup) 16; yaani punda 12 wanaweza kubeba mzigo wa pickup 1). Kondoo 200 ni sawa na maduka 4 ya nguo, ngamia 200 ni sawa na malori madogo ya mizigo 16, farasi 200 ni sawa na pikipiki 50. Unaweza kuona jinsi Yakobo wa Isaka alivyokuwa tajiri. Mtu anayeweza kukupa zawadi ya pikipiki 50,  maduka  4  ya  nguo,  malori  madogo  16  na  magari  madogo  ya  mizigo  (pickup)  16;  yeyé anabakiwa  na  kiasi  gani  cha  utajiri?  Na  kama  alianza  akiwa  mikono  mitupu,  alitumia  njia  gani kufikia  katika  mafanikio  hayo  ya  kiuchumi?  Hata  mimi  nataka  kujua.  Utashangaa  kwamba,  Biblia inafundisha uchumi kiasi hiki. KANUNI ZA KIBIBLIA ZA UCHUMI MZURI  1. Maono ‐ Kuona Fursa za kiuchumi  Mafanikio  hayaji  kwa  bahati  mbaya  au  nzuri,  bali  yanapangwa.  Ukiona  mtu  amefanikiwa  kiuchumi,  ujue  aliona  kwanza  fursa  hiyo  na  akaichuchumilia  na  kuifuatilia  mpaka  akafanikiwa.  Hivyo  muombe  Mungu  akupe  kuziona  fursa  zilizopo.  Tafuta  kuona  mahitaji  mbalimbali ya jamii, huwezi kukosa kuona fursa kadhaa za kiuchumi.     Utakapokwenda  kusoma  habari  hizi,  utagundua  kwamba,  mjomba  Labani  alikuwa  tajiri  mwenye shughuli mbalimbali na wafanyakazi wengi sana. Kwa muda mfupi ambao Yakobo  alikaa kwa mjomba wake, aligundua kwamba, ataweza kufanikiwa kwa kujishughulisha na  kazi  mojawapo  za  mjomba,  hivyo  akachagua  kujikita  katika  mifugo  ya  mjomba  Labani.  Mwanzo 29: 15‐20.     Mafanikio hayaji kwa bahati  mbaya au  nzuri, bali yanapangwa. Lazima uwe na uwezo wa  kuona  fursa  za  kiuchumi  na  kujitosa  humo  baada  ya  kufanya  upembuzi  yakinifu.  Ukiona  mtu amefanikiwa kiuchumi, ujue aliona kwanza fursa hiyo na akaichuchumilia na kuifuatilia  mpaka  akafanikiwa.  Soma  Mwanzo  21:14‐19  na  Waefeso  1:15‐19  utaona  umuhimu  wa  kuwa  na  macho  yanayoweza  kuona  vitu  vilivyojificha.  Hivyo  muombe  Mungu  akupe  kuziona  fursa  zilizopo.  Tafuta  kuona  mahitaji  mbalimbali  ya  jamii,  huwezi  kukosa  kuona  fursa kadhaa za kiuchumi.   2  
  3. 3. 2. Malengo mahususi – Kujua kwa hakika unataka kufika wapi  Alijua alichokuwa anataka na alikaza uso kutoyumbishwa mapaka apate anachotaka. Hii ni  tabia ya kila mjasiliamali aliyefanikiwa. Lazima uwe ‘focused’ usiyumbishwe. Utaiona tabia  hii ya Yakobo kwa jinsi alivyojaribiwa katika swala la kupata mke aliyemtaka. Alijua anataka  mke, na sio bora mke.    Mjomba Labani alikuwa na mabinti wawili, Lea na Raheli. Aliambiwa kama anataka kumuoa  Raheli, atoe mahari ya kufanya kazi kwa miaka 7. Baada ya maiaka 7 akapewa Lea badala  ya Raheli. Kwa lugha rahisi, alitapeliwa au alizulumiwa. Akaambiwa, kama vado anamtaka  Raheli, afanye kazi tena kwa miaka 7 ndipo atapewa Raheli.     Kama  Yakobo  angekuwa  anataka  bora  mke,  angeridhika  na  Lea,  lakini  kwakuwa  alikuwa  anamtaka  Rachel,  akalenga  ‘kutokupumzika’  mpaka  ampate  Raheli,  bila  kuyumbishwa.  Akaapinda  mgongo  tena  kwa  miaka  7  ili  tu  kuyafikia  malengo  yake,  na  akampata  mke  aliyemtaaka, Raheli !!!    Mwa 29:16‐18.    Ni muhimu sana kwa mtu kuwa na makusudio ya moyo (Malengo).  • Malengo hufungulia nguvu za Mungu (Msaada wa Mungu)   ‘Nawe  utakusudia  neno,  nalo  litathibitika  kwako;  na  mwanga  utaziangazia  njia  zako’ (Ayubu 22:28)  • Malengo hukupa nidhamu ya kimaisha (Descipline)   ‘Pasipo  maono,  watu  huacha  kujizuia  (yaani  hukosa  nidhamu,  au  msimamo  ‐  huyumba‐yumba)   (Mith 29:18).    Yeremia  1:5‐10;  Mungu  alimtenga  Yeremia  kuwa  Nabii  tangu  tumboni  mwa  mamaye,  Je  wewe ulitengwa uwe nani? Tafuta kujua mpango wa Mungu kwako. Usipopatia wito wako,  kuna  hatari  ya  kutofanikiwa  katika  baadhi  ya  vitu  unavyohangaika  kuvifaya.  Mungu  anabariki  kazi  zake,  si  kila  kazi.  Ni  muhimu  uutafuta  uso  wa  Mungu  ili  ujue  mpango  wa  Mungu juu ya maisha yako.  Yeremia 29:11‐13,  Zaburi 32:8        3  
  4. 4. 3. Mipango Mizuri – Kuwa na njia za kukufikisha katika malengo yako  Mwanzo  30:25‐36;  Ili  kufikia  mafanikio  na  maisha  mazuri,  mtu  wa  Mungu  si  tu  kwamba  anahitaji  kuwa  na  maono  na  malengo  tu,  bali  pia  anahitaji  kuwa  na  mipango  mizuri  ya  kumfikisha  katika  maono  na  malengo  yake.  Jiulize,  ni  kwa  njia  gani  nitaweza  kufikia  kule  ninakotamani kufika? Hizo njia utakazopata, ndio tunaita mipango.     Katika  habari  hii  ya  Yakobo,  unaona  anapanga  kuwachukua  wanyama  wa  mjomba  na  kwenda nao umbali wa siku tatu (3) na kukita kambi ya mifugo huko. Na utaona anapanga  kukaa huko kwa miaka mitatu (3). Hizi namba unazoziona hapa, ni mipango madhubuti. N  mawazo  ya  mtu  aliyefanya  uchunguzi  wa  eneo  zuri  la  kuweka  kambi  ya  mifugo  na  ni  mawazo  ya  mtu  aliyepiga  mahesabu  kuona,  ni  baada  ya  muda  gani  atakuwa  ameweza  kutengeneza faida.    Mipango  mizuri  itazaa  matokeo  mazuri.  Mipango  mibaya  itazaa  matokeo  mabaya.  Kwahiyo,  tafuta  namna  ya  kutengeneza  mipango  mizuri,  ikibidi  tumia  wataalam  wa  mipango.  Fanya  Fisibility  study    na  tengeneza  a  good  Business  Plan.  Yakobo  alijitenga  mwendo wa siku 3 na akakaa nyikani muda wa miaka mitatu. Huu ni Mpango wa Shughuli  (This  is  a    business  plan  au  activity  plan).  Baada  ya  miaka  kadhaa,  Yakobo  alikuwa  mtu  mwenye  mafanikio  na  utajiri  mkubwa,  leo  tungemuita  ‘Milionea’  mkubwa.  Kumbuka;  Mipango mizuri itazaa matokeo mazuri. Mipango mibaya itazaa matokeo mabaya.    Itaendelea toleo líjalo    Mafundisho mengine ya mwalimu, yanapatikana katika duka la vitabu la Kanisa Kuu, Azania  Front.  Pia  vipindi  vya  mafundisho  ya  mwalimu  Mgisa,  vinarushwa  katka  Radio  ya  Kanisa,  Upendo FM Radio, 107.7 kila siku ya Jumanne, saa 3:00 – saa 4:00 usiku. Ukiwa na maswali  juu ya somo hili au shuhuda jinsi somo hili lilivyokusaidia, unaweza kuwasiliana na mwali  kwa njia zifuatazo;  Mwl. Mgisa Mtebe,  P. O. Box 837, Dar es Salaam.  Simu: (+255) 0713497654.  Barua pepe (Email): mgisamtebe@yahoo.com:  4  
  5. 5. Tovuti (Website): www.mgisamtebe.org      5  

×